ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/5000

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+5000 ถึง U+57FF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+5000 (20480) 倀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5000
U+5001 (20481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5001
U+5002 (20482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5002
U+5003 (20483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5003
U+5004 (20484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5004
U+5005 (20485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5005
U+5006 (20486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5006
U+5007 (20487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5007
U+5008 (20488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5008
U+5009 (20489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5009
U+500A (20490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-500A
U+500B (20491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-500B
U+500C (20492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-500C
U+500D (20493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-500D
U+500E (20494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-500E
U+500F (20495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-500F
U+5010 (20496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5010
U+5011 (20497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5011
U+5012 (20498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5012
U+5013 (20499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5013
U+5014 (20500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5014
U+5015 (20501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5015
U+5016 (20502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5016
U+5017 (20503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5017
U+5018 (20504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5018
U+5019 (20505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5019
U+501A (20506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-501A
U+501B (20507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-501B
U+501C (20508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-501C
U+501D (20509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-501D
U+501E (20510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-501E
U+501F (20511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-501F
U+5020 (20512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5020
U+5021 (20513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5021
U+5022 (20514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5022
U+5023 (20515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5023
U+5024 (20516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5024
U+5025 (20517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5025
U+5026 (20518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5026
U+5027 (20519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5027
U+5028 (20520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5028
U+5029 (20521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5029
U+502A (20522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-502A
U+502B (20523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-502B
U+502C (20524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-502C
U+502D (20525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-502D
U+502E (20526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-502E
U+502F (20527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-502F
U+5030 (20528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5030
U+5031 (20529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5031
U+5032 (20530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5032
U+5033 (20531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5033
U+5034 (20532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5034
U+5035 (20533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5035
U+5036 (20534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5036
U+5037 (20535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5037
U+5038 (20536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5038
U+5039 (20537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5039
U+503A (20538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-503A
U+503B (20539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-503B
U+503C (20540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-503C
U+503D (20541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-503D
U+503E (20542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-503E
U+503F (20543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-503F
U+5040 (20544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5040
U+5041 (20545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5041
U+5042 (20546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5042
U+5043 (20547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5043
U+5044 (20548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5044
U+5045 (20549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5045
U+5046 (20550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5046
U+5047 (20551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5047
U+5048 (20552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5048
U+5049 (20553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5049
U+504A (20554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-504A
U+504B (20555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-504B
U+504C (20556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-504C
U+504D (20557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-504D
U+504E (20558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-504E
U+504F (20559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-504F
U+5050 (20560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5050
U+5051 (20561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5051
U+5052 (20562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5052
U+5053 (20563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5053
U+5054 (20564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5054
U+5055 (20565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5055
U+5056 (20566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5056
U+5057 (20567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5057
U+5058 (20568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5058
U+5059 (20569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5059
U+505A (20570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-505A
U+505B (20571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-505B
U+505C (20572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-505C
U+505D (20573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-505D
U+505E (20574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-505E
U+505F (20575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-505F
U+5060 (20576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5060
U+5061 (20577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5061
U+5062 (20578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5062
U+5063 (20579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5063
U+5064 (20580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5064
U+5065 (20581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5065
U+5066 (20582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5066
U+5067 (20583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5067
U+5068 (20584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5068
U+5069 (20585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5069
U+506A (20586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-506A
U+506B (20587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-506B
U+506C (20588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-506C
U+506D (20589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-506D
U+506E (20590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-506E
U+506F (20591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-506F
U+5070 (20592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5070
U+5071 (20593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5071
U+5072 (20594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5072
U+5073 (20595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5073
U+5074 (20596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5074
U+5075 (20597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5075
U+5076 (20598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5076
U+5077 (20599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5077
U+5078 (20600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5078
U+5079 (20601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5079
U+507A (20602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-507A
U+507B (20603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-507B
U+507C (20604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-507C
U+507D (20605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-507D
U+507E (20606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-507E
U+507F (20607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-507F
U+5080 (20608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5080
U+5081 (20609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5081
U+5082 (20610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5082
U+5083 (20611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5083
U+5084 (20612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5084
U+5085 (20613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5085
U+5086 (20614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5086
U+5087 (20615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5087
U+5088 (20616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5088
U+5089 (20617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5089
U+508A (20618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-508A
U+508B (20619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-508B
U+508C (20620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-508C
U+508D (20621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-508D
U+508E (20622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-508E
U+508F (20623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-508F
U+5090 (20624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5090
U+5091 (20625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5091
U+5092 (20626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5092
U+5093 (20627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5093
U+5094 (20628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5094
U+5095 (20629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5095
U+5096 (20630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5096
U+5097 (20631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5097
U+5098 (20632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5098
U+5099 (20633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5099
U+509A (20634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-509A
U+509B (20635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-509B
U+509C (20636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-509C
U+509D (20637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-509D
U+509E (20638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-509E
U+509F (20639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-509F
U+50A0 (20640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A0
U+50A1 (20641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A1
U+50A2 (20642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A2
U+50A3 (20643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A3
U+50A4 (20644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A4
U+50A5 (20645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A5
U+50A6 (20646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A6
U+50A7 (20647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A7
U+50A8 (20648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A8
U+50A9 (20649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50A9
U+50AA (20650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50AA
U+50AB (20651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50AB
U+50AC (20652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50AC
U+50AD (20653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50AD
U+50AE (20654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50AE
U+50AF (20655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50AF
U+50B0 (20656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B0
U+50B1 (20657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B1
U+50B2 (20658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B2
U+50B3 (20659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B3
U+50B4 (20660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B4
U+50B5 (20661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B5
U+50B6 (20662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B6
U+50B7 (20663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B7
U+50B8 (20664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B8
U+50B9 (20665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50B9
U+50BA (20666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50BA
U+50BB (20667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50BB
U+50BC (20668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50BC
U+50BD (20669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50BD
U+50BE (20670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50BE
U+50BF (20671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50BF
U+50C0 (20672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C0
U+50C1 (20673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C1
U+50C2 (20674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C2
U+50C3 (20675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C3
U+50C4 (20676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C4
U+50C5 (20677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C5
U+50C6 (20678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C6
U+50C7 (20679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C7
U+50C8 (20680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C8
U+50C9 (20681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50C9
U+50CA (20682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50CA
U+50CB (20683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50CB
U+50CC (20684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50CC
U+50CD (20685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50CD
U+50CE (20686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50CE
U+50CF (20687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50CF
U+50D0 (20688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D0
U+50D1 (20689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D1
U+50D2 (20690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D2
U+50D3 (20691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D3
U+50D4 (20692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D4
U+50D5 (20693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D5
U+50D6 (20694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D6
U+50D7 (20695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D7
U+50D8 (20696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D8
U+50D9 (20697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50D9
U+50DA (20698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50DA
U+50DB (20699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50DB
U+50DC (20700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50DC
U+50DD (20701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50DD
U+50DE (20702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50DE
U+50DF (20703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50DF
U+50E0 (20704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E0
U+50E1 (20705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E1
U+50E2 (20706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E2
U+50E3 (20707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E3
U+50E4 (20708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E4
U+50E5 (20709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E5
U+50E6 (20710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E6
U+50E7 (20711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E7
U+50E8 (20712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E8
U+50E9 (20713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50E9
U+50EA (20714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50EA
U+50EB (20715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50EB
U+50EC (20716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50EC
U+50ED (20717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50ED
U+50EE (20718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50EE
U+50EF (20719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50EF
U+50F0 (20720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F0
U+50F1 (20721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F1
U+50F2 (20722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F2
U+50F3 (20723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F3
U+50F4 (20724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F4
U+50F5 (20725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F5
U+50F6 (20726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F6
U+50F7 (20727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F7
U+50F8 (20728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F8
U+50F9 (20729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50F9
U+50FA (20730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50FA
U+50FB (20731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50FB
U+50FC (20732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50FC
U+50FD (20733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50FD
U+50FE (20734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50FE
U+50FF (20735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-50FF
U+5100 (20736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5100
U+5101 (20737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5101
U+5102 (20738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5102
U+5103 (20739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5103
U+5104 (20740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5104
U+5105 (20741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5105
U+5106 (20742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5106
U+5107 (20743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5107
U+5108 (20744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5108
U+5109 (20745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5109
U+510A (20746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-510A
U+510B (20747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-510B
U+510C (20748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-510C
U+510D (20749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-510D
U+510E (20750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-510E
U+510F (20751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-510F
U+5110 (20752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5110
U+5111 (20753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5111
U+5112 (20754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5112
U+5113 (20755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5113
U+5114 (20756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5114
U+5115 (20757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5115
U+5116 (20758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5116
U+5117 (20759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5117
U+5118 (20760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5118
U+5119 (20761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5119
U+511A (20762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-511A
U+511B (20763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-511B
U+511C (20764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-511C
U+511D (20765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-511D
U+511E (20766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-511E
U+511F (20767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-511F
U+5120 (20768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5120
U+5121 (20769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5121
U+5122 (20770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5122
U+5123 (20771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5123
U+5124 (20772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5124
U+5125 (20773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5125
U+5126 (20774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5126
U+5127 (20775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5127
U+5128 (20776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5128
U+5129 (20777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5129
U+512A (20778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-512A
U+512B (20779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-512B
U+512C (20780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-512C
U+512D (20781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-512D
U+512E (20782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-512E
U+512F (20783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-512F
U+5130 (20784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5130
U+5131 (20785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5131
U+5132 (20786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5132
U+5133 (20787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5133
U+5134 (20788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5134
U+5135 (20789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5135
U+5136 (20790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5136
U+5137 (20791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5137
U+5138 (20792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5138
U+5139 (20793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5139
U+513A (20794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-513A
U+513B (20795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-513B
U+513C (20796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-513C
U+513D (20797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-513D
U+513E (20798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-513E
U+513F (20799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-513F
U+5140 (20800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5140
U+5141 (20801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5141
U+5142 (20802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5142
U+5143 (20803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5143
U+5144 (20804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5144
U+5145 (20805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5145
U+5146 (20806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5146
U+5147 (20807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5147
U+5148 (20808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5148
U+5149 (20809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5149
U+514A (20810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-514A
U+514B (20811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-514B
U+514C (20812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-514C
U+514D (20813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-514D
U+514E (20814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-514E
U+514F (20815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-514F
U+5150 (20816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5150
U+5151 (20817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5151
U+5152 (20818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5152
U+5153 (20819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5153
U+5154 (20820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5154
U+5155 (20821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5155
U+5156 (20822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5156
U+5157 (20823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5157
U+5158 (20824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5158
U+5159 (20825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5159
U+515A (20826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-515A
U+515B (20827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-515B
U+515C (20828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-515C
U+515D (20829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-515D
U+515E (20830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-515E
U+515F (20831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-515F
U+5160 (20832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5160
U+5161 (20833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5161
U+5162 (20834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5162
U+5163 (20835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5163
U+5164 (20836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5164
U+5165 (20837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5165
U+5166 (20838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5166
U+5167 (20839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5167
U+5168 (20840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5168
U+5169 (20841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5169
U+516A (20842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-516A
U+516B (20843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-516B
U+516C (20844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-516C
U+516D (20845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-516D
U+516E (20846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-516E
U+516F (20847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-516F
U+5170 (20848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5170
U+5171 (20849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5171
U+5172 (20850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5172
U+5173 (20851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5173
U+5174 (20852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5174
U+5175 (20853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5175
U+5176 (20854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5176
U+5177 (20855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5177
U+5178 (20856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5178
U+5179 (20857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5179
U+517A (20858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-517A
U+517B (20859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-517B
U+517C (20860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-517C
U+517D (20861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-517D
U+517E (20862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-517E
U+517F (20863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-517F
U+5180 (20864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5180
U+5181 (20865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5181
U+5182 (20866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5182
U+5183 (20867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5183
U+5184 (20868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5184
U+5185 (20869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5185
U+5186 (20870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5186
U+5187 (20871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5187
U+5188 (20872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5188
U+5189 (20873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5189
U+518A (20874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-518A
U+518B (20875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-518B
U+518C (20876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-518C
U+518D (20877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-518D
U+518E (20878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-518E
U+518F (20879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-518F
U+5190 (20880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5190
U+5191 (20881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5191
U+5192 (20882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5192
U+5193 (20883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5193
U+5194 (20884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5194
U+5195 (20885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5195
U+5196 (20886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5196
U+5197 (20887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5197
U+5198 (20888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5198
U+5199 (20889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5199
U+519A (20890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-519A
U+519B (20891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-519B
U+519C (20892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-519C
U+519D (20893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-519D
U+519E (20894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-519E
U+519F (20895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-519F
U+51A0 (20896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A0
U+51A1 (20897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A1
U+51A2 (20898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A2
U+51A3 (20899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A3
U+51A4 (20900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A4
U+51A5 (20901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A5
U+51A6 (20902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A6
U+51A7 (20903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A7
U+51A8 (20904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A8
U+51A9 (20905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51A9
U+51AA (20906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51AA
U+51AB (20907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51AB
U+51AC (20908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51AC
U+51AD (20909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51AD
U+51AE (20910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51AE
U+51AF (20911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51AF
U+51B0 (20912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B0
U+51B1 (20913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B1
U+51B2 (20914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B2
U+51B3 (20915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B3
U+51B4 (20916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B4
U+51B5 (20917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B5
U+51B6 (20918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B6
U+51B7 (20919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B7
U+51B8 (20920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B8
U+51B9 (20921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51B9
U+51BA (20922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51BA
U+51BB (20923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51BB
U+51BC (20924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51BC
U+51BD (20925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51BD
U+51BE (20926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51BE
U+51BF (20927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51BF
U+51C0 (20928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C0
U+51C1 (20929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C1
U+51C2 (20930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C2
U+51C3 (20931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C3
U+51C4 (20932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C4
U+51C5 (20933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C5
U+51C6 (20934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C6
U+51C7 (20935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C7
U+51C8 (20936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C8
U+51C9 (20937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51C9
U+51CA (20938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51CA
U+51CB (20939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51CB
U+51CC (20940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51CC
U+51CD (20941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51CD
U+51CE (20942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51CE
U+51CF (20943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51CF
U+51D0 (20944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D0
U+51D1 (20945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D1
U+51D2 (20946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D2
U+51D3 (20947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D3
U+51D4 (20948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D4
U+51D5 (20949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D5
U+51D6 (20950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D6
U+51D7 (20951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D7
U+51D8 (20952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D8
U+51D9 (20953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51D9
U+51DA (20954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51DA
U+51DB (20955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51DB
U+51DC (20956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51DC
U+51DD (20957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51DD
U+51DE (20958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51DE
U+51DF (20959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51DF
U+51E0 (20960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E0
U+51E1 (20961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E1
U+51E2 (20962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E2
U+51E3 (20963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E3
U+51E4 (20964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E4
U+51E5 (20965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E5
U+51E6 (20966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E6
U+51E7 (20967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E7
U+51E8 (20968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E8
U+51E9 (20969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51E9
U+51EA (20970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51EA
U+51EB (20971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51EB
U+51EC (20972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51EC
U+51ED (20973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51ED
U+51EE (20974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51EE
U+51EF (20975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51EF
U+51F0 (20976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F0
U+51F1 (20977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F1
U+51F2 (20978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F2
U+51F3 (20979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F3
U+51F4 (20980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F4
U+51F5 (20981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F5
U+51F6 (20982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F6
U+51F7 (20983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F7
U+51F8 (20984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F8
U+51F9 (20985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51F9
U+51FA (20986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51FA
U+51FB (20987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51FB
U+51FC (20988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51FC
U+51FD (20989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51FD
U+51FE (20990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51FE
U+51FF (20991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-51FF
U+5200 (20992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5200
U+5201 (20993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5201
U+5202 (20994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5202
U+5203 (20995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5203
U+5204 (20996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5204
U+5205 (20997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5205
U+5206 (20998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5206
U+5207 (20999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5207
U+5208 (21000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5208
U+5209 (21001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5209
U+520A (21002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-520A
U+520B (21003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-520B
U+520C (21004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-520C
U+520D (21005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-520D
U+520E (21006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-520E
U+520F (21007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-520F
U+5210 (21008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5210
U+5211 (21009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5211
U+5212 (21010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5212
U+5213 (21011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5213
U+5214 (21012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5214
U+5215 (21013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5215
U+5216 (21014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5216
U+5217 (21015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5217
U+5218 (21016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5218
U+5219 (21017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5219
U+521A (21018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-521A
U+521B (21019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-521B
U+521C (21020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-521C
U+521D (21021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-521D
U+521E (21022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-521E
U+521F (21023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-521F
U+5220 (21024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5220
U+5221 (21025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5221
U+5222 (21026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5222
U+5223 (21027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5223
U+5224 (21028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5224
U+5225 (21029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5225
U+5226 (21030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5226
U+5227 (21031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5227
U+5228 (21032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5228
U+5229 (21033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5229
U+522A (21034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-522A
U+522B (21035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-522B
U+522C (21036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-522C
U+522D (21037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-522D
U+522E (21038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-522E
U+522F (21039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-522F
U+5230 (21040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5230
U+5231 (21041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5231
U+5232 (21042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5232
U+5233 (21043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5233
U+5234 (21044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5234
U+5235 (21045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5235
U+5236 (21046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5236
U+5237 (21047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5237
U+5238 (21048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5238
U+5239 (21049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5239
U+523A (21050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-523A
U+523B (21051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-523B
U+523C (21052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-523C
U+523D (21053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-523D
U+523E (21054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-523E
U+523F (21055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-523F
U+5240 (21056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5240
U+5241 (21057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5241
U+5242 (21058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5242
U+5243 (21059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5243
U+5244 (21060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5244
U+5245 (21061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5245
U+5246 (21062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5246
U+5247 (21063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5247
U+5248 (21064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5248
U+5249 (21065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5249
U+524A (21066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-524A
U+524B (21067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-524B
U+524C (21068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-524C
U+524D (21069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-524D
U+524E (21070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-524E
U+524F (21071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-524F
U+5250 (21072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5250
U+5251 (21073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5251
U+5252 (21074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5252
U+5253 (21075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5253
U+5254 (21076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5254
U+5255 (21077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5255
U+5256 (21078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5256
U+5257 (21079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5257
U+5258 (21080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5258
U+5259 (21081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5259
U+525A (21082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-525A
U+525B (21083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-525B
U+525C (21084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-525C
U+525D (21085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-525D
U+525E (21086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-525E
U+525F (21087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-525F
U+5260 (21088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5260
U+5261 (21089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5261
U+5262 (21090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5262
U+5263 (21091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5263
U+5264 (21092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5264
U+5265 (21093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5265
U+5266 (21094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5266
U+5267 (21095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5267
U+5268 (21096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5268
U+5269 (21097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5269
U+526A (21098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-526A
U+526B (21099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-526B
U+526C (21100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-526C
U+526D (21101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-526D
U+526E (21102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-526E
U+526F (21103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-526F
U+5270 (21104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5270
U+5271 (21105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5271
U+5272 (21106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5272
U+5273 (21107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5273
U+5274 (21108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5274
U+5275 (21109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5275
U+5276 (21110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5276
U+5277 (21111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5277
U+5278 (21112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5278
U+5279 (21113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5279
U+527A (21114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-527A
U+527B (21115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-527B
U+527C (21116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-527C
U+527D (21117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-527D
U+527E (21118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-527E
U+527F (21119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-527F
U+5280 (21120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5280
U+5281 (21121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5281
U+5282 (21122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5282
U+5283 (21123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5283
U+5284 (21124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5284
U+5285 (21125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5285
U+5286 (21126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5286
U+5287 (21127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5287
U+5288 (21128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5288
U+5289 (21129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5289
U+528A (21130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-528A
U+528B (21131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-528B
U+528C (21132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-528C
U+528D (21133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-528D
U+528E (21134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-528E
U+528F (21135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-528F
U+5290 (21136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5290
U+5291 (21137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5291
U+5292 (21138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5292
U+5293 (21139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5293
U+5294 (21140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5294
U+5295 (21141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5295
U+5296 (21142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5296
U+5297 (21143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5297
U+5298 (21144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5298
U+5299 (21145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5299
U+529A (21146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-529A
U+529B (21147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-529B
U+529C (21148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-529C
U+529D (21149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-529D
U+529E (21150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-529E
U+529F (21151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-529F
U+52A0 (21152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A0
U+52A1 (21153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A1
U+52A2 (21154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A2
U+52A3 (21155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A3
U+52A4 (21156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A4
U+52A5 (21157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A5
U+52A6 (21158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A6
U+52A7 (21159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A7
U+52A8 (21160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A8
U+52A9 (21161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52A9
U+52AA (21162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52AA
U+52AB (21163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52AB
U+52AC (21164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52AC
U+52AD (21165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52AD
U+52AE (21166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52AE
U+52AF (21167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52AF
U+52B0 (21168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B0
U+52B1 (21169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B1
U+52B2 (21170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B2
U+52B3 (21171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B3
U+52B4 (21172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B4
U+52B5 (21173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B5
U+52B6 (21174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B6
U+52B7 (21175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B7
U+52B8 (21176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B8
U+52B9 (21177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52B9
U+52BA (21178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52BA
U+52BB (21179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52BB
U+52BC (21180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52BC
U+52BD (21181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52BD
U+52BE (21182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52BE
U+52BF (21183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52BF
U+52C0 (21184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C0
U+52C1 (21185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C1
U+52C2 (21186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C2
U+52C3 (21187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C3
U+52C4 (21188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C4
U+52C5 (21189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C5
U+52C6 (21190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C6
U+52C7 (21191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C7
U+52C8 (21192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C8
U+52C9 (21193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52C9
U+52CA (21194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52CA
U+52CB (21195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52CB
U+52CC (21196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52CC
U+52CD (21197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52CD
U+52CE (21198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52CE
U+52CF (21199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52CF
U+52D0 (21200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D0
U+52D1 (21201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D1
U+52D2 (21202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D2
U+52D3 (21203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D3
U+52D4 (21204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D4
U+52D5 (21205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D5
U+52D6 (21206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D6
U+52D7 (21207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D7
U+52D8 (21208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D8
U+52D9 (21209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52D9
U+52DA (21210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52DA
U+52DB (21211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52DB
U+52DC (21212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52DC
U+52DD (21213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52DD
U+52DE (21214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52DE
U+52DF (21215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52DF
U+52E0 (21216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E0
U+52E1 (21217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E1
U+52E2 (21218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E2
U+52E3 (21219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E3
U+52E4 (21220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E4
U+52E5 (21221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E5
U+52E6 (21222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E6
U+52E7 (21223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E7
U+52E8 (21224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E8
U+52E9 (21225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52E9
U+52EA (21226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52EA
U+52EB (21227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52EB
U+52EC (21228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52EC
U+52ED (21229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52ED
U+52EE (21230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52EE
U+52EF (21231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52EF
U+52F0 (21232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F0
U+52F1 (21233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F1
U+52F2 (21234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F2
U+52F3 (21235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F3
U+52F4 (21236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F4
U+52F5 (21237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F5
U+52F6 (21238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F6
U+52F7 (21239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F7
U+52F8 (21240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F8
U+52F9 (21241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52F9
U+52FA (21242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52FA
U+52FB (21243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52FB
U+52FC (21244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52FC
U+52FD (21245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52FD
U+52FE (21246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52FE
U+52FF (21247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-52FF
U+5300 (21248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5300
U+5301 (21249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5301
U+5302 (21250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5302
U+5303 (21251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5303
U+5304 (21252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5304
U+5305 (21253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5305
U+5306 (21254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5306
U+5307 (21255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5307
U+5308 (21256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5308
U+5309 (21257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5309
U+530A (21258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-530A
U+530B (21259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-530B
U+530C (21260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-530C
U+530D (21261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-530D
U+530E (21262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-530E
U+530F (21263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-530F
U+5310 (21264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5310
U+5311 (21265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5311
U+5312 (21266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5312
U+5313 (21267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5313
U+5314 (21268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5314
U+5315 (21269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5315
U+5316 (21270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5316
U+5317 (21271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5317
U+5318 (21272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5318
U+5319 (21273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5319
U+531A (21274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-531A
U+531B (21275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-531B
U+531C (21276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-531C
U+531D (21277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-531D
U+531E (21278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-531E
U+531F (21279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-531F
U+5320 (21280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5320
U+5321 (21281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5321
U+5322 (21282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5322
U+5323 (21283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5323
U+5324 (21284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5324
U+5325 (21285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5325
U+5326 (21286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5326
U+5327 (21287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5327
U+5328 (21288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5328
U+5329 (21289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5329
U+532A (21290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-532A
U+532B (21291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-532B
U+532C (21292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-532C
U+532D (21293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-532D
U+532E (21294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-532E
U+532F (21295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-532F
U+5330 (21296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5330
U+5331 (21297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5331
U+5332 (21298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5332
U+5333 (21299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5333
U+5334 (21300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5334
U+5335 (21301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5335
U+5336 (21302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5336
U+5337 (21303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5337
U+5338 (21304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5338
U+5339 (21305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5339
U+533A (21306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-533A
U+533B (21307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-533B
U+533C (21308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-533C
U+533D (21309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-533D
U+533E (21310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-533E
U+533F (21311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-533F
U+5340 (21312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5340
U+5341 (21313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5341
U+5342 (21314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5342
U+5343 (21315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5343
U+5344 (21316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5344
U+5345 (21317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5345
U+5346 (21318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5346
U+5347 (21319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5347
U+5348 (21320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5348
U+5349 (21321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5349
U+534A (21322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-534A
U+534B (21323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-534B
U+534C (21324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-534C
U+534D (21325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-534D
U+534E (21326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-534E
U+534F (21327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-534F
U+5350 (21328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5350
U+5351 (21329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5351
U+5352 (21330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5352
U+5353 (21331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5353
U+5354 (21332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5354
U+5355 (21333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5355
U+5356 (21334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5356
U+5357 (21335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5357
U+5358 (21336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5358
U+5359 (21337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5359
U+535A (21338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-535A
U+535B (21339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-535B
U+535C (21340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-535C
U+535D (21341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-535D
U+535E (21342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-535E
U+535F (21343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-535F
U+5360 (21344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5360
U+5361 (21345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5361
U+5362 (21346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5362
U+5363 (21347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5363
U+5364 (21348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5364
U+5365 (21349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5365
U+5366 (21350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5366
U+5367 (21351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5367
U+5368 (21352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5368
U+5369 (21353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5369
U+536A (21354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-536A
U+536B (21355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-536B
U+536C (21356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-536C
U+536D (21357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-536D
U+536E (21358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-536E
U+536F (21359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-536F
U+5370 (21360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5370
U+5371 (21361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5371
U+5372 (21362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5372
U+5373 (21363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5373
U+5374 (21364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5374
U+5375 (21365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5375
U+5376 (21366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5376
U+5377 (21367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5377
U+5378 (21368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5378
U+5379 (21369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5379
U+537A (21370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-537A
U+537B (21371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-537B
U+537C (21372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-537C
U+537D (21373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-537D
U+537E (21374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-537E
U+537F (21375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-537F
U+5380 (21376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5380
U+5381 (21377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5381
U+5382 (21378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5382
U+5383 (21379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5383
U+5384 (21380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5384
U+5385 (21381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5385
U+5386 (21382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5386
U+5387 (21383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5387
U+5388 (21384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5388
U+5389 (21385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5389
U+538A (21386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-538A
U+538B (21387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-538B
U+538C (21388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-538C
U+538D (21389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-538D
U+538E (21390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-538E
U+538F (21391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-538F
U+5390 (21392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5390
U+5391 (21393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5391
U+5392 (21394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5392
U+5393 (21395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5393
U+5394 (21396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5394
U+5395 (21397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5395
U+5396 (21398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5396
U+5397 (21399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5397
U+5398 (21400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5398
U+5399 (21401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5399
U+539A (21402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-539A
U+539B (21403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-539B
U+539C (21404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-539C
U+539D (21405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-539D
U+539E (21406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-539E
U+539F (21407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-539F
U+53A0 (21408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A0
U+53A1 (21409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A1
U+53A2 (21410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A2
U+53A3 (21411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A3
U+53A4 (21412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A4
U+53A5 (21413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A5
U+53A6 (21414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A6
U+53A7 (21415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A7
U+53A8 (21416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A8
U+53A9 (21417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53A9
U+53AA (21418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53AA
U+53AB (21419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53AB
U+53AC (21420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53AC
U+53AD (21421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53AD
U+53AE (21422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53AE
U+53AF (21423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53AF
U+53B0 (21424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B0
U+53B1 (21425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B1
U+53B2 (21426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B2
U+53B3 (21427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B3
U+53B4 (21428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B4
U+53B5 (21429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B5
U+53B6 (21430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B6
U+53B7 (21431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B7
U+53B8 (21432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B8
U+53B9 (21433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53B9
U+53BA (21434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53BA
U+53BB (21435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53BB
U+53BC (21436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53BC
U+53BD (21437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53BD
U+53BE (21438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53BE
U+53BF (21439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53BF
U+53C0 (21440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C0
U+53C1 (21441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C1
U+53C2 (21442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C2
U+53C3 (21443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C3
U+53C4 (21444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C4
U+53C5 (21445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C5
U+53C6 (21446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C6
U+53C7 (21447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C7
U+53C8 (21448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C8
U+53C9 (21449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C9
U+53CA (21450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53CA
U+53CB (21451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53CB
U+53CC (21452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53CC
U+53CD (21453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53CD
U+53CE (21454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53CE
U+53CF (21455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53CF
U+53D0 (21456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D0
U+53D1 (21457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D1
U+53D2 (21458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D2
U+53D3 (21459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D3
U+53D4 (21460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D4
U+53D5 (21461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D5
U+53D6 (21462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D6
U+53D7 (21463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D7
U+53D8 (21464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D8
U+53D9 (21465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53D9
U+53DA (21466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53DA
U+53DB (21467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53DB
U+53DC (21468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53DC
U+53DD (21469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53DD
U+53DE (21470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53DE
U+53DF (21471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53DF
U+53E0 (21472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E0
U+53E1 (21473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E1
U+53E2 (21474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E2
U+53E3 (21475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E3
U+53E4 (21476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E4
U+53E5 (21477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E5
U+53E6 (21478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E6
U+53E7 (21479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E7
U+53E8 (21480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E8
U+53E9 (21481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E9
U+53EA (21482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53EA
U+53EB (21483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53EB
U+53EC (21484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53EC
U+53ED (21485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53ED
U+53EE (21486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53EE
U+53EF (21487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53EF
U+53F0 (21488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F0
U+53F1 (21489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F1
U+53F2 (21490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F2
U+53F3 (21491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F3
U+53F4 (21492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F4
U+53F5 (21493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F5
U+53F6 (21494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F6
U+53F7 (21495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F7
U+53F8 (21496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F8
U+53F9 (21497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53F9
U+53FA (21498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53FA
U+53FB (21499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53FB
U+53FC (21500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53FC
U+53FD (21501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53FD
U+53FE (21502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53FE
U+53FF (21503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53FF
U+5400 (21504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5400
U+5401 (21505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5401
U+5402 (21506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5402
U+5403 (21507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5403
U+5404 (21508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5404
U+5405 (21509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5405
U+5406 (21510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5406
U+5407 (21511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5407
U+5408 (21512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5408
U+5409 (21513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5409
U+540A (21514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-540A
U+540B (21515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-540B
U+540C (21516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-540C
U+540D (21517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-540D
U+540E (21518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-540E
U+540F (21519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-540F
U+5410 (21520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5410
U+5411 (21521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5411
U+5412 (21522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5412
U+5413 (21523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5413
U+5414 (21524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5414
U+5415 (21525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5415
U+5416 (21526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5416
U+5417 (21527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5417
U+5418 (21528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5418
U+5419 (21529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5419
U+541A (21530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-541A
U+541B (21531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-541B
U+541C (21532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-541C
U+541D (21533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-541D
U+541E (21534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-541E
U+541F (21535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-541F
U+5420 (21536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5420
U+5421 (21537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5421
U+5422 (21538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5422
U+5423 (21539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5423
U+5424 (21540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5424
U+5425 (21541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5425
U+5426 (21542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5426
U+5427 (21543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5427
U+5428 (21544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5428
U+5429 (21545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5429
U+542A (21546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-542A
U+542B (21547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-542B
U+542C (21548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-542C
U+542D (21549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-542D
U+542E (21550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-542E
U+542F (21551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-542F
U+5430 (21552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5430
U+5431 (21553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5431
U+5432 (21554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5432
U+5433 (21555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5433
U+5434 (21556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5434
U+5435 (21557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5435
U+5436 (21558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5436
U+5437 (21559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5437
U+5438 (21560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5438
U+5439 (21561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5439
U+543A (21562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-543A
U+543B (21563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-543B
U+543C (21564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-543C
U+543D (21565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-543D
U+543E (21566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-543E
U+543F (21567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-543F
U+5440 (21568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5440
U+5441 (21569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5441
U+5442 (21570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5442
U+5443 (21571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5443
U+5444 (21572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5444
U+5445 (21573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5445
U+5446 (21574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5446
U+5447 (21575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5447
U+5448 (21576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5448
U+5449 (21577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5449
U+544A (21578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-544A
U+544B (21579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-544B
U+544C (21580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-544C
U+544D (21581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-544D
U+544E (21582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-544E
U+544F (21583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-544F
U+5450 (21584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5450
U+5451 (21585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5451
U+5452 (21586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5452
U+5453 (21587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5453
U+5454 (21588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5454
U+5455 (21589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5455
U+5456 (21590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5456
U+5457 (21591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5457
U+5458 (21592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5458
U+5459 (21593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5459
U+545A (21594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-545A
U+545B (21595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-545B
U+545C (21596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-545C
U+545D (21597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-545D
U+545E (21598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-545E
U+545F (21599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-545F
U+5460 (21600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5460
U+5461 (21601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5461
U+5462 (21602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5462
U+5463 (21603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5463
U+5464 (21604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5464
U+5465 (21605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5465
U+5466 (21606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5466
U+5467 (21607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5467
U+5468 (21608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5468
U+5469 (21609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5469
U+546A (21610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-546A
U+546B (21611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-546B
U+546C (21612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-546C
U+546D (21613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-546D
U+546E (21614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-546E
U+546F (21615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-546F
U+5470 (21616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5470
U+5471 (21617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5471
U+5472 (21618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5472
U+5473 (21619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5473
U+5474 (21620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5474
U+5475 (21621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5475
U+5476 (21622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5476
U+5477 (21623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5477
U+5478 (21624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5478
U+5479 (21625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5479
U+547A (21626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-547A
U+547B (21627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-547B
U+547C (21628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-547C
U+547D (21629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-547D
U+547E (21630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-547E
U+547F (21631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-547F
U+5480 (21632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5480
U+5481 (21633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5481
U+5482 (21634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5482
U+5483 (21635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5483
U+5484 (21636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5484
U+5485 (21637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5485
U+5486 (21638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5486
U+5487 (21639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5487
U+5488 (21640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5488
U+5489 (21641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5489
U+548A (21642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-548A
U+548B (21643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-548B
U+548C (21644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-548C
U+548D (21645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-548D
U+548E (21646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-548E
U+548F (21647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-548F
U+5490 (21648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5490
U+5491 (21649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5491
U+5492 (21650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5492
U+5493 (21651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5493
U+5494 (21652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5494
U+5495 (21653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5495
U+5496 (21654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5496
U+5497 (21655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5497
U+5498 (21656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5498
U+5499 (21657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5499
U+549A (21658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-549A
U+549B (21659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-549B
U+549C (21660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-549C
U+549D (21661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-549D
U+549E (21662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-549E
U+549F (21663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-549F
U+54A0 (21664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A0
U+54A1 (21665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A1
U+54A2 (21666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A2
U+54A3 (21667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A3
U+54A4 (21668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A4
U+54A5 (21669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A5
U+54A6 (21670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A6
U+54A7 (21671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A7
U+54A8 (21672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A8
U+54A9 (21673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54A9
U+54AA (21674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54AA
U+54AB (21675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54AB
U+54AC (21676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54AC
U+54AD (21677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54AD
U+54AE (21678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54AE
U+54AF (21679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54AF
U+54B0 (21680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B0
U+54B1 (21681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B1
U+54B2 (21682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B2
U+54B3 (21683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B3
U+54B4 (21684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B4
U+54B5 (21685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B5
U+54B6 (21686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B6
U+54B7 (21687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B7
U+54B8 (21688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B8
U+54B9 (21689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54B9
U+54BA (21690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54BA
U+54BB (21691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54BB
U+54BC (21692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54BC
U+54BD (21693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54BD
U+54BE (21694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54BE
U+54BF (21695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54BF
U+54C0 (21696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C0
U+54C1 (21697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C1
U+54C2 (21698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C2
U+54C3 (21699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C3
U+54C4 (21700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C4
U+54C5 (21701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C5
U+54C6 (21702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C6
U+54C7 (21703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C7
U+54C8 (21704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C8
U+54C9 (21705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54C9
U+54CA (21706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54CA
U+54CB (21707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54CB
U+54CC (21708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54CC
U+54CD (21709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54CD
U+54CE (21710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54CE
U+54CF (21711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54CF
U+54D0 (21712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D0
U+54D1 (21713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D1
U+54D2 (21714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D2
U+54D3 (21715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D3
U+54D4 (21716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D4
U+54D5 (21717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D5
U+54D6 (21718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D6
U+54D7 (21719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D7
U+54D8 (21720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D8
U+54D9 (21721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54D9
U+54DA (21722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54DA
U+54DB (21723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54DB
U+54DC (21724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54DC
U+54DD (21725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54DD
U+54DE (21726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54DE
U+54DF (21727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54DF
U+54E0 (21728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E0
U+54E1 (21729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E1
U+54E2 (21730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E2
U+54E3 (21731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E3
U+54E4 (21732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E4
U+54E5 (21733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E5
U+54E6 (21734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E6
U+54E7 (21735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E7
U+54E8 (21736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E8
U+54E9 (21737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54E9
U+54EA (21738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54EA
U+54EB (21739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54EB
U+54EC (21740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54EC
U+54ED (21741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54ED
U+54EE (21742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54EE
U+54EF (21743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54EF
U+54F0 (21744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F0
U+54F1 (21745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F1
U+54F2 (21746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F2
U+54F3 (21747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F3
U+54F4 (21748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F4
U+54F5 (21749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F5
U+54F6 (21750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F6
U+54F7 (21751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F7
U+54F8 (21752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F8
U+54F9 (21753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54F9
U+54FA (21754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54FA
U+54FB (21755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54FB
U+54FC (21756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54FC
U+54FD (21757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54FD
U+54FE (21758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54FE
U+54FF (21759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-54FF
U+5500 (21760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5500
U+5501 (21761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5501
U+5502 (21762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5502
U+5503 (21763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5503
U+5504 (21764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5504
U+5505 (21765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5505
U+5506 (21766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5506
U+5507 (21767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5507
U+5508 (21768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5508
U+5509 (21769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5509
U+550A (21770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-550A
U+550B (21771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-550B
U+550C (21772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-550C
U+550D (21773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-550D
U+550E (21774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-550E
U+550F (21775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-550F
U+5510 (21776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5510
U+5511 (21777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5511
U+5512 (21778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5512
U+5513 (21779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5513
U+5514 (21780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5514
U+5515 (21781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5515
U+5516 (21782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5516
U+5517 (21783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5517
U+5518 (21784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5518
U+5519 (21785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5519
U+551A (21786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-551A
U+551B (21787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-551B
U+551C (21788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-551C
U+551D (21789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-551D
U+551E (21790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-551E
U+551F (21791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-551F
U+5520 (21792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5520
U+5521 (21793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5521
U+5522 (21794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5522
U+5523 (21795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5523
U+5524 (21796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5524
U+5525 (21797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5525
U+5526 (21798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5526
U+5527 (21799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5527
U+5528 (21800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5528
U+5529 (21801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5529
U+552A (21802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-552A
U+552B (21803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-552B
U+552C (21804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-552C
U+552D (21805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-552D
U+552E (21806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-552E
U+552F (21807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-552F
U+5530 (21808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5530
U+5531 (21809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5531
U+5532 (21810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5532
U+5533 (21811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5533
U+5534 (21812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5534
U+5535 (21813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5535
U+5536 (21814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5536
U+5537 (21815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5537
U+5538 (21816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5538
U+5539 (21817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5539
U+553A (21818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-553A
U+553B (21819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-553B
U+553C (21820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-553C
U+553D (21821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-553D
U+553E (21822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-553E
U+553F (21823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-553F
U+5540 (21824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5540
U+5541 (21825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5541
U+5542 (21826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5542
U+5543 (21827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5543
U+5544 (21828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5544
U+5545 (21829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5545
U+5546 (21830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5546
U+5547 (21831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5547
U+5548 (21832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5548
U+5549 (21833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5549
U+554A (21834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-554A
U+554B (21835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-554B
U+554C (21836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-554C
U+554D (21837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-554D
U+554E (21838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-554E
U+554F (21839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-554F
U+5550 (21840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5550
U+5551 (21841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5551
U+5552 (21842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5552
U+5553 (21843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5553
U+5554 (21844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5554
U+5555 (21845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5555
U+5556 (21846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5556
U+5557 (21847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5557
U+5558 (21848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5558
U+5559 (21849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5559
U+555A (21850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-555A
U+555B (21851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-555B
U+555C (21852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-555C
U+555D (21853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-555D
U+555E (21854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-555E
U+555F (21855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-555F
U+5560 (21856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5560
U+5561 (21857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5561
U+5562 (21858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5562
U+5563 (21859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5563
U+5564 (21860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5564
U+5565 (21861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5565
U+5566 (21862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5566
U+5567 (21863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5567
U+5568 (21864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5568
U+5569 (21865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5569
U+556A (21866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-556A
U+556B (21867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-556B
U+556C (21868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-556C
U+556D (21869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-556D
U+556E (21870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-556E
U+556F (21871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-556F
U+5570 (21872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5570
U+5571 (21873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5571
U+5572 (21874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5572
U+5573 (21875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5573
U+5574 (21876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5574
U+5575 (21877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5575
U+5576 (21878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5576
U+5577 (21879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5577
U+5578 (21880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5578
U+5579 (21881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5579
U+557A (21882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-557A
U+557B (21883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-557B
U+557C (21884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-557C
U+557D (21885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-557D
U+557E (21886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-557E
U+557F (21887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-557F
U+5580 (21888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5580
U+5581 (21889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5581
U+5582 (21890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5582
U+5583 (21891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5583
U+5584 (21892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5584
U+5585 (21893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5585
U+5586 (21894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5586
U+5587 (21895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5587
U+5588 (21896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5588
U+5589 (21897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5589
U+558A (21898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-558A
U+558B (21899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-558B
U+558C (21900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-558C
U+558D (21901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-558D
U+558E (21902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-558E
U+558F (21903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-558F
U+5590 (21904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5590
U+5591 (21905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5591
U+5592 (21906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5592
U+5593 (21907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5593
U+5594 (21908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5594
U+5595 (21909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5595
U+5596 (21910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5596
U+5597 (21911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5597
U+5598 (21912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5598
U+5599 (21913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5599
U+559A (21914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-559A
U+559B (21915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-559B
U+559C (21916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-559C
U+559D (21917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-559D
U+559E (21918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-559E
U+559F (21919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-559F
U+55A0 (21920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A0
U+55A1 (21921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A1
U+55A2 (21922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A2
U+55A3 (21923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A3
U+55A4 (21924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A4
U+55A5 (21925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A5
U+55A6 (21926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A6
U+55A7 (21927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A7
U+55A8 (21928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A8
U+55A9 (21929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55A9
U+55AA (21930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55AA
U+55AB (21931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55AB
U+55AC (21932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55AC
U+55AD (21933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55AD
U+55AE (21934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55AE
U+55AF (21935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55AF
U+55B0 (21936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B0
U+55B1 (21937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B1
U+55B2 (21938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B2
U+55B3 (21939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B3
U+55B4 (21940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B4
U+55B5 (21941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B5
U+55B6 (21942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B6
U+55B7 (21943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B7
U+55B8 (21944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B8
U+55B9 (21945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55B9
U+55BA (21946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55BA
U+55BB (21947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55BB
U+55BC (21948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55BC
U+55BD (21949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55BD
U+55BE (21950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55BE
U+55BF (21951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55BF
U+55C0 (21952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C0
U+55C1 (21953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C1
U+55C2 (21954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C2
U+55C3 (21955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C3
U+55C4 (21956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C4
U+55C5 (21957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C5
U+55C6 (21958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C6
U+55C7 (21959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C7
U+55C8 (21960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C8
U+55C9 (21961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55C9
U+55CA (21962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55CA
U+55CB (21963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55CB
U+55CC (21964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55CC
U+55CD (21965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55CD
U+55CE (21966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55CE
U+55CF (21967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55CF
U+55D0 (21968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D0
U+55D1 (21969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D1
U+55D2 (21970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D2
U+55D3 (21971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D3
U+55D4 (21972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D4
U+55D5 (21973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D5
U+55D6 (21974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D6
U+55D7 (21975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D7
U+55D8 (21976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D8
U+55D9 (21977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55D9
U+55DA (21978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55DA
U+55DB (21979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55DB
U+55DC (21980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55DC
U+55DD (21981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55DD
U+55DE (21982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55DE
U+55DF (21983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55DF
U+55E0 (21984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E0
U+55E1 (21985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E1
U+55E2 (21986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E2
U+55E3 (21987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E3
U+55E4 (21988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E4
U+55E5 (21989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E5
U+55E6 (21990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E6
U+55E7 (21991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E7
U+55E8 (21992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E8
U+55E9 (21993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55E9
U+55EA (21994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55EA
U+55EB (21995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55EB
U+55EC (21996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55EC
U+55ED (21997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55ED
U+55EE (21998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55EE
U+55EF (21999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55EF
U+55F0 (22000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F0
U+55F1 (22001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F1
U+55F2 (22002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F2
U+55F3 (22003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F3
U+55F4 (22004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F4
U+55F5 (22005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F5
U+55F6 (22006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F6
U+55F7 (22007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F7
U+55F8 (22008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F8
U+55F9 (22009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55F9
U+55FA (22010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55FA
U+55FB (22011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55FB
U+55FC (22012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55FC
U+55FD (22013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55FD
U+55FE (22014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55FE
U+55FF (22015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-55FF
U+5600 (22016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5600
U+5601 (22017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5601
U+5602 (22018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5602
U+5603 (22019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5603
U+5604 (22020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5604
U+5605 (22021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5605
U+5606 (22022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5606
U+5607 (22023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5607
U+5608 (22024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5608
U+5609 (22025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5609
U+560A (22026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-560A
U+560B (22027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-560B
U+560C (22028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-560C
U+560D (22029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-560D
U+560E (22030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-560E
U+560F (22031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-560F
U+5610 (22032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5610
U+5611 (22033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5611
U+5612 (22034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5612
U+5613 (22035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5613
U+5614 (22036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5614
U+5615 (22037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5615
U+5616 (22038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5616
U+5617 (22039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5617
U+5618 (22040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5618
U+5619 (22041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5619
U+561A (22042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-561A
U+561B (22043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-561B
U+561C (22044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-561C
U+561D (22045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-561D
U+561E (22046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-561E
U+561F (22047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-561F
U+5620 (22048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5620
U+5621 (22049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5621
U+5622 (22050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5622
U+5623 (22051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5623
U+5624 (22052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5624
U+5625 (22053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5625
U+5626 (22054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5626
U+5627 (22055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5627
U+5628 (22056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5628
U+5629 (22057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5629
U+562A (22058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-562A
U+562B (22059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-562B
U+562C (22060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-562C
U+562D (22061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-562D
U+562E (22062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-562E
U+562F (22063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-562F
U+5630 (22064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5630
U+5631 (22065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5631
U+5632 (22066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5632
U+5633 (22067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5633
U+5634 (22068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5634
U+5635 (22069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5635
U+5636 (22070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5636
U+5637 (22071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5637
U+5638 (22072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5638
U+5639 (22073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5639
U+563A (22074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-563A
U+563B (22075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-563B
U+563C (22076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-563C
U+563D (22077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-563D
U+563E (22078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-563E
U+563F (22079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-563F
U+5640 (22080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5640
U+5641 (22081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5641
U+5642 (22082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5642
U+5643 (22083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5643
U+5644 (22084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5644
U+5645 (22085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5645
U+5646 (22086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5646
U+5647 (22087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5647
U+5648 (22088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5648
U+5649 (22089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5649
U+564A (22090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-564A
U+564B (22091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-564B
U+564C (22092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-564C
U+564D (22093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-564D
U+564E (22094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-564E
U+564F (22095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-564F
U+5650 (22096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5650
U+5651 (22097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5651
U+5652 (22098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5652
U+5653 (22099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5653
U+5654 (22100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5654
U+5655 (22101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5655
U+5656 (22102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5656
U+5657 (22103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5657
U+5658 (22104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5658
U+5659 (22105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5659
U+565A (22106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-565A
U+565B (22107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-565B
U+565C (22108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-565C
U+565D (22109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-565D
U+565E (22110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-565E
U+565F (22111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-565F
U+5660 (22112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5660
U+5661 (22113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5661
U+5662 (22114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5662
U+5663 (22115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5663
U+5664 (22116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5664
U+5665 (22117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5665
U+5666 (22118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5666
U+5667 (22119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5667
U+5668 (22120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5668
U+5669 (22121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5669
U+566A (22122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-566A
U+566B (22123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-566B
U+566C (22124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-566C
U+566D (22125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-566D
U+566E (22126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-566E
U+566F (22127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-566F
U+5670 (22128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5670
U+5671 (22129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5671
U+5672 (22130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5672
U+5673 (22131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5673
U+5674 (22132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5674
U+5675 (22133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5675
U+5676 (22134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5676
U+5677 (22135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5677
U+5678 (22136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5678
U+5679 (22137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5679
U+567A (22138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-567A
U+567B (22139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-567B
U+567C (22140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-567C
U+567D (22141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-567D
U+567E (22142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-567E
U+567F (22143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-567F
U+5680 (22144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5680
U+5681 (22145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5681
U+5682 (22146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5682
U+5683 (22147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5683
U+5684 (22148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5684
U+5685 (22149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5685
U+5686 (22150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5686
U+5687 (22151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5687
U+5688 (22152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5688
U+5689 (22153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5689
U+568A (22154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-568A
U+568B (22155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-568B
U+568C (22156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-568C
U+568D (22157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-568D
U+568E (22158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-568E
U+568F (22159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-568F
U+5690 (22160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5690
U+5691 (22161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5691
U+5692 (22162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5692
U+5693 (22163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5693
U+5694 (22164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5694
U+5695 (22165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5695
U+5696 (22166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5696
U+5697 (22167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5697
U+5698 (22168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5698
U+5699 (22169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5699
U+569A (22170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-569A
U+569B (22171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-569B
U+569C (22172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-569C
U+569D (22173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-569D
U+569E (22174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-569E
U+569F (22175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-569F
U+56A0 (22176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A0
U+56A1 (22177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A1
U+56A2 (22178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A2
U+56A3 (22179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A3
U+56A4 (22180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A4
U+56A5 (22181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A5
U+56A6 (22182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A6
U+56A7 (22183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A7
U+56A8 (22184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A8
U+56A9 (22185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56A9
U+56AA (22186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56AA
U+56AB (22187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56AB
U+56AC (22188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56AC
U+56AD (22189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56AD
U+56AE (22190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56AE
U+56AF (22191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56AF
U+56B0 (22192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B0
U+56B1 (22193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B1
U+56B2 (22194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B2
U+56B3 (22195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B3
U+56B4 (22196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B4
U+56B5 (22197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B5
U+56B6 (22198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B6
U+56B7 (22199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B7
U+56B8 (22200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B8
U+56B9 (22201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56B9
U+56BA (22202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56BA
U+56BB (22203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56BB
U+56BC (22204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56BC
U+56BD (22205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56BD
U+56BE (22206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56BE
U+56BF (22207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56BF
U+56C0 (22208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C0
U+56C1 (22209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C1
U+56C2 (22210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C2
U+56C3 (22211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C3
U+56C4 (22212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C4
U+56C5 (22213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C5
U+56C6 (22214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C6
U+56C7 (22215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C7
U+56C8 (22216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C8
U+56C9 (22217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56C9
U+56CA (22218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56CA
U+56CB (22219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56CB
U+56CC (22220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56CC
U+56CD (22221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56CD
U+56CE (22222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56CE
U+56CF (22223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56CF
U+56D0 (22224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D0
U+56D1 (22225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D1
U+56D2 (22226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D2
U+56D3 (22227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D3
U+56D4 (22228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D4
U+56D5 (22229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D5
U+56D6 (22230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D6
U+56D7 (22231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D7
U+56D8 (22232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D8
U+56D9 (22233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56D9
U+56DA (22234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56DA
U+56DB (22235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56DB
U+56DC (22236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56DC
U+56DD (22237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56DD
U+56DE (22238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56DE
U+56DF (22239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56DF
U+56E0 (22240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E0
U+56E1 (22241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E1
U+56E2 (22242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E2
U+56E3 (22243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E3
U+56E4 (22244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E4
U+56E5 (22245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E5
U+56E6 (22246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E6
U+56E7 (22247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E7
U+56E8 (22248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E8
U+56E9 (22249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56E9
U+56EA (22250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56EA
U+56EB (22251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56EB
U+56EC (22252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56EC
U+56ED (22253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56ED
U+56EE (22254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56EE
U+56EF (22255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56EF
U+56F0 (22256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F0
U+56F1 (22257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F1
U+56F2 (22258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F2
U+56F3 (22259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F3
U+56F4 (22260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F4
U+56F5 (22261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F5
U+56F6 (22262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F6
U+56F7 (22263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F7
U+56F8 (22264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F8
U+56F9 (22265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56F9
U+56FA (22266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FA
U+56FB (22267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FB
U+56FC (22268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FC
U+56FD (22269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FD
U+56FE (22270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FE
U+56FF (22271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56FF
U+5700 (22272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5700
U+5701 (22273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5701
U+5702 (22274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5702
U+5703 (22275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5703
U+5704 (22276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5704
U+5705 (22277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5705
U+5706 (22278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5706
U+5707 (22279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5707
U+5708 (22280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5708
U+5709 (22281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5709
U+570A (22282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570A
U+570B (22283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570B
U+570C (22284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570C
U+570D (22285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570D
U+570E (22286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570E
U+570F (22287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-570F
U+5710 (22288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5710
U+5711 (22289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5711
U+5712 (22290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5712
U+5713 (22291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5713
U+5714 (22292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5714
U+5715 (22293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5715
U+5716 (22294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5716
U+5717 (22295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5717
U+5718 (22296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5718
U+5719 (22297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5719
U+571A (22298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571A
U+571B (22299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571B
U+571C (22300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571C
U+571D (22301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571D
U+571E (22302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571E
U+571F (22303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-571F
U+5720 (22304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5720
U+5721 (22305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5721
U+5722 (22306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5722
U+5723 (22307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5723
U+5724 (22308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5724
U+5725 (22309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5725
U+5726 (22310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5726
U+5727 (22311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5727
U+5728 (22312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5728
U+5729 (22313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5729
U+572A (22314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-572A
U+572B (22315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-572B
U+572C (22316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-572C
U+572D (22317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-572D
U+572E (22318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-572E
U+572F (22319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-572F
U+5730 (22320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5730
U+5731 (22321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5731
U+5732 (22322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5732
U+5733 (22323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5733
U+5734 (22324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5734
U+5735 (22325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5735
U+5736 (22326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5736
U+5737 (22327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5737
U+5738 (22328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5738
U+5739 (22329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5739
U+573A (22330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573A
U+573B (22331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573B
U+573C (22332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573C
U+573D (22333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573D
U+573E (22334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573E
U+573F (22335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-573F
U+5740 (22336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5740
U+5741 (22337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5741
U+5742 (22338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5742
U+5743 (22339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5743
U+5744 (22340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5744
U+5745 (22341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5745
U+5746 (22342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5746
U+5747 (22343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5747
U+5748 (22344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5748
U+5749 (22345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5749
U+574A (22346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574A
U+574B (22347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574B
U+574C (22348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574C
U+574D (22349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574D
U+574E (22350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574E
U+574F (22351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-574F
U+5750 (22352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5750
U+5751 (22353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5751
U+5752 (22354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5752
U+5753 (22355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5753
U+5754 (22356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5754
U+5755 (22357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5755
U+5756 (22358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5756
U+5757 (22359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5757
U+5758 (22360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5758
U+5759 (22361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5759
U+575A (22362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-575A
U+575B (22363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-575B
U+575C (22364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-575C
U+575D (22365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-575D
U+575E (22366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-575E
U+575F (22367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-575F
U+5760 (22368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5760
U+5761 (22369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5761
U+5762 (22370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5762
U+5763 (22371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5763
U+5764 (22372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5764
U+5765 (22373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5765
U+5766 (22374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5766
U+5767 (22375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5767
U+5768 (22376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5768
U+5769 (22377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5769
U+576A (22378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-576A
U+576B (22379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-576B
U+576C (22380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-576C
U+576D (22381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-576D
U+576E (22382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-576E
U+576F (22383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-576F
U+5770 (22384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5770
U+5771 (22385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5771
U+5772 (22386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5772
U+5773 (22387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5773
U+5774 (22388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5774
U+5775 (22389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5775
U+5776 (22390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5776
U+5777 (22391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5777
U+5778 (22392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5778
U+5779 (22393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5779
U+577A (22394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-577A
U+577B (22395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-577B
U+577C (22396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-577C
U+577D (22397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-577D
U+577E (22398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-577E
U+577F (22399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-577F
U+5780 (22400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5780
U+5781 (22401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5781
U+5782 (22402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5782
U+5783 (22403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5783
U+5784 (22404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5784
U+5785 (22405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5785
U+5786 (22406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5786
U+5787 (22407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5787
U+5788 (22408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5788
U+5789 (22409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5789
U+578A (22410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-578A
U+578B (22411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-578B
U+578C (22412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-578C
U+578D (22413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-578D
U+578E (22414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-578E
U+578F (22415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-578F
U+5790 (22416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5790
U+5791 (22417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5791
U+5792 (22418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5792
U+5793 (22419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5793
U+5794 (22420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5794
U+5795 (22421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5795
U+5796 (22422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5796
U+5797 (22423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5797
U+5798 (22424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5798
U+5799 (22425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5799
U+579A (22426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-579A
U+579B (22427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-579B
U+579C (22428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-579C
U+579D (22429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-579D
U+579E (22430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-579E
U+579F (22431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-579F
U+57A0 (22432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A0
U+57A1 (22433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A1
U+57A2 (22434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A2
U+57A3 (22435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A3
U+57A4 (22436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A4
U+57A5 (22437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A5
U+57A6 (22438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A6
U+57A7 (22439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A7
U+57A8 (22440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A8
U+57A9 (22441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57A9
U+57AA (22442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57AA
U+57AB (22443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57AB
U+57AC (22444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57AC
U+57AD (22445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57AD
U+57AE (22446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57AE
U+57AF (22447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57AF
U+57B0 (22448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B0
U+57B1 (22449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B1
U+57B2 (22450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B2
U+57B3 (22451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B3
U+57B4 (22452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B4
U+57B5 (22453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B5
U+57B6 (22454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B6
U+57B7 (22455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B7
U+57B8 (22456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B8
U+57B9 (22457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57B9
U+57BA (22458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57BA
U+57BB (22459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57BB
U+57BC (22460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57BC
U+57BD (22461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57BD
U+57BE (22462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57BE
U+57BF (22463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57BF
U+57C0 (22464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C0
U+57C1 (22465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C1
U+57C2 (22466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C2
U+57C3 (22467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C3
U+57C4 (22468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C4
U+57C5 (22469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C5
U+57C6 (22470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C6
U+57C7 (22471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C7
U+57C8 (22472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C8
U+57C9 (22473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57C9
U+57CA (22474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CA
U+57CB (22475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CB
U+57CC (22476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CC
U+57CD (22477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CD
U+57CE (22478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CE
U+57CF (22479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57CF
U+57D0 (22480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D0
U+57D1 (22481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D1
U+57D2 (22482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D2
U+57D3 (22483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D3
U+57D4 (22484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D4
U+57D5 (22485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D5
U+57D6 (22486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D6
U+57D7 (22487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D7
U+57D8 (22488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D8
U+57D9 (22489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57D9
U+57DA (22490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DA
U+57DB (22491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DB
U+57DC (22492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DC
U+57DD (22493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DD
U+57DE (22494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DE
U+57DF (22495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57DF
U+57E0 (22496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E0
U+57E1 (22497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E1
U+57E2 (22498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E2
U+57E3 (22499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E3
U+57E4 (22500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E4
U+57E5 (22501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E5
U+57E6 (22502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E6
U+57E7 (22503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E7
U+57E8 (22504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E8
U+57E9 (22505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57E9
U+57EA (22506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57EA
U+57EB (22507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57EB
U+57EC (22508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57EC
U+57ED (22509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57ED
U+57EE (22510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57EE
U+57EF (22511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57EF
U+57F0 (22512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F0
U+57F1 (22513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F1
U+57F2 (22514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F2
U+57F3 (22515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F3
U+57F4 (22516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F4
U+57F5 (22517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F5
U+57F6 (22518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F6
U+57F7 (22519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F7
U+57F8 (22520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F8
U+57F9 (22521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57F9
U+57FA (22522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FA
U+57FB (22523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FB
U+57FC (22524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FC
U+57FD (22525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FD
U+57FE (22526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FE
U+57FF (22527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-57FF