ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/5800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+5800 ถึง U+5FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+5800 (22528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5800
U+5801 (22529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5801
U+5802 (22530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5802
U+5803 (22531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5803
U+5804 (22532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5804
U+5805 (22533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5805
U+5806 (22534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5806
U+5807 (22535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5807
U+5808 (22536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5808
U+5809 (22537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5809
U+580A (22538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580A
U+580B (22539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580B
U+580C (22540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580C
U+580D (22541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580D
U+580E (22542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580E
U+580F (22543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-580F
U+5810 (22544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5810
U+5811 (22545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5811
U+5812 (22546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5812
U+5813 (22547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5813
U+5814 (22548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5814
U+5815 (22549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5815
U+5816 (22550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5816
U+5817 (22551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5817
U+5818 (22552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5818
U+5819 (22553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5819
U+581A (22554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-581A
U+581B (22555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-581B
U+581C (22556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-581C
U+581D (22557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-581D
U+581E (22558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-581E
U+581F (22559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-581F
U+5820 (22560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5820
U+5821 (22561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5821
U+5822 (22562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5822
U+5823 (22563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5823
U+5824 (22564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5824
U+5825 (22565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5825
U+5826 (22566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5826
U+5827 (22567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5827
U+5828 (22568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5828
U+5829 (22569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5829
U+582A (22570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582A
U+582B (22571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582B
U+582C (22572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582C
U+582D (22573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582D
U+582E (22574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582E
U+582F (22575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-582F
U+5830 (22576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5830
U+5831 (22577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5831
U+5832 (22578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5832
U+5833 (22579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5833
U+5834 (22580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5834
U+5835 (22581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5835
U+5836 (22582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5836
U+5837 (22583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5837
U+5838 (22584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5838
U+5839 (22585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5839
U+583A (22586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583A
U+583B (22587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583B
U+583C (22588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583C
U+583D (22589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583D
U+583E (22590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583E
U+583F (22591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-583F
U+5840 (22592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5840
U+5841 (22593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5841
U+5842 (22594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5842
U+5843 (22595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5843
U+5844 (22596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5844
U+5845 (22597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5845
U+5846 (22598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5846
U+5847 (22599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5847
U+5848 (22600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5848
U+5849 (22601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5849
U+584A (22602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584A
U+584B (22603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584B
U+584C (22604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584C
U+584D (22605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584D
U+584E (22606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584E
U+584F (22607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-584F
U+5850 (22608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5850
U+5851 (22609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5851
U+5852 (22610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5852
U+5853 (22611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5853
U+5854 (22612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5854
U+5855 (22613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5855
U+5856 (22614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5856
U+5857 (22615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5857
U+5858 (22616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5858
U+5859 (22617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5859
U+585A (22618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585A
U+585B (22619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585B
U+585C (22620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585C
U+585D (22621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585D
U+585E (22622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585E
U+585F (22623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-585F
U+5860 (22624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5860
U+5861 (22625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5861
U+5862 (22626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5862
U+5863 (22627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5863
U+5864 (22628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5864
U+5865 (22629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5865
U+5866 (22630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5866
U+5867 (22631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5867
U+5868 (22632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5868
U+5869 (22633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5869
U+586A (22634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-586A
U+586B (22635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-586B
U+586C (22636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-586C
U+586D (22637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-586D
U+586E (22638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-586E
U+586F (22639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-586F
U+5870 (22640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5870
U+5871 (22641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5871
U+5872 (22642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5872
U+5873 (22643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5873
U+5874 (22644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5874
U+5875 (22645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5875
U+5876 (22646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5876
U+5877 (22647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5877
U+5878 (22648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5878
U+5879 (22649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5879
U+587A (22650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-587A
U+587B (22651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-587B
U+587C (22652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-587C
U+587D (22653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-587D
U+587E (22654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-587E
U+587F (22655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-587F
U+5880 (22656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5880
U+5881 (22657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5881
U+5882 (22658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5882
U+5883 (22659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5883
U+5884 (22660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5884
U+5885 (22661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5885
U+5886 (22662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5886
U+5887 (22663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5887
U+5888 (22664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5888
U+5889 (22665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5889
U+588A (22666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-588A
U+588B (22667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-588B
U+588C (22668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-588C
U+588D (22669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-588D
U+588E (22670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-588E
U+588F (22671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-588F
U+5890 (22672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5890
U+5891 (22673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5891
U+5892 (22674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5892
U+5893 (22675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5893
U+5894 (22676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5894
U+5895 (22677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5895
U+5896 (22678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5896
U+5897 (22679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5897
U+5898 (22680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5898
U+5899 (22681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5899
U+589A (22682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589A
U+589B (22683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589B
U+589C (22684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589C
U+589D (22685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589D
U+589E (22686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589E
U+589F (22687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-589F
U+58A0 (22688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A0
U+58A1 (22689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A1
U+58A2 (22690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A2
U+58A3 (22691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A3
U+58A4 (22692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A4
U+58A5 (22693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A5
U+58A6 (22694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A6
U+58A7 (22695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A7
U+58A8 (22696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A8
U+58A9 (22697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58A9
U+58AA (22698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AA
U+58AB (22699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AB
U+58AC (22700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AC
U+58AD (22701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AD
U+58AE (22702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AE
U+58AF (22703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58AF
U+58B0 (22704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B0
U+58B1 (22705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B1
U+58B2 (22706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B2
U+58B3 (22707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B3
U+58B4 (22708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B4
U+58B5 (22709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B5
U+58B6 (22710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B6
U+58B7 (22711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B7
U+58B8 (22712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B8
U+58B9 (22713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58B9
U+58BA (22714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BA
U+58BB (22715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BB
U+58BC (22716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BC
U+58BD (22717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BD
U+58BE (22718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BE
U+58BF (22719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58BF
U+58C0 (22720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C0
U+58C1 (22721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C1
U+58C2 (22722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C2
U+58C3 (22723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C3
U+58C4 (22724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C4
U+58C5 (22725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C5
U+58C6 (22726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C6
U+58C7 (22727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C7
U+58C8 (22728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C8
U+58C9 (22729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58C9
U+58CA (22730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CA
U+58CB (22731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CB
U+58CC (22732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CC
U+58CD (22733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CD
U+58CE (22734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CE
U+58CF (22735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58CF
U+58D0 (22736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D0
U+58D1 (22737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D1
U+58D2 (22738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D2
U+58D3 (22739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D3
U+58D4 (22740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D4
U+58D5 (22741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D5
U+58D6 (22742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D6
U+58D7 (22743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D7
U+58D8 (22744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D8
U+58D9 (22745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D9
U+58DA (22746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DA
U+58DB (22747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DB
U+58DC (22748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DC
U+58DD (22749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DD
U+58DE (22750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DE
U+58DF (22751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DF
U+58E0 (22752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E0
U+58E1 (22753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E1
U+58E2 (22754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E2
U+58E3 (22755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E3
U+58E4 (22756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E4
U+58E5 (22757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E5
U+58E6 (22758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E6
U+58E7 (22759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E7
U+58E8 (22760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E8
U+58E9 (22761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58E9
U+58EA (22762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EA
U+58EB (22763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EB
U+58EC (22764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EC
U+58ED (22765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58ED
U+58EE (22766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EE
U+58EF (22767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EF
U+58F0 (22768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F0
U+58F1 (22769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F1
U+58F2 (22770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F2
U+58F3 (22771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F3
U+58F4 (22772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F4
U+58F5 (22773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F5
U+58F6 (22774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F6
U+58F7 (22775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F7
U+58F8 (22776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F8
U+58F9 (22777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F9
U+58FA (22778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FA
U+58FB (22779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FB
U+58FC (22780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FC
U+58FD (22781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FD
U+58FE (22782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FE
U+58FF (22783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58FF
U+5900 (22784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5900
U+5901 (22785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5901
U+5902 (22786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5902
U+5903 (22787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5903
U+5904 (22788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5904
U+5905 (22789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5905
U+5906 (22790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5906
U+5907 (22791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5907
U+5908 (22792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5908
U+5909 (22793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5909
U+590A (22794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590A
U+590B (22795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590B
U+590C (22796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590C
U+590D (22797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590D
U+590E (22798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590E
U+590F (22799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-590F
U+5910 (22800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5910
U+5911 (22801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5911
U+5912 (22802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5912
U+5913 (22803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5913
U+5914 (22804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5914
U+5915 (22805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5915
U+5916 (22806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5916
U+5917 (22807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5917
U+5918 (22808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5918
U+5919 (22809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5919
U+591A (22810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591A
U+591B (22811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591B
U+591C (22812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591C
U+591D (22813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591D
U+591E (22814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591E
U+591F (22815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-591F
U+5920 (22816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5920
U+5921 (22817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5921
U+5922 (22818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5922
U+5923 (22819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5923
U+5924 (22820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5924
U+5925 (22821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5925
U+5926 (22822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5926
U+5927 (22823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5927
U+5928 (22824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5928
U+5929 (22825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5929
U+592A (22826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592A
U+592B (22827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592B
U+592C (22828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592C
U+592D (22829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592D
U+592E (22830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592E
U+592F (22831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-592F
U+5930 (22832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5930
U+5931 (22833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5931
U+5932 (22834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5932
U+5933 (22835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5933
U+5934 (22836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5934
U+5935 (22837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5935
U+5936 (22838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5936
U+5937 (22839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5937
U+5938 (22840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5938
U+5939 (22841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5939
U+593A (22842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-593A
U+593B (22843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-593B
U+593C (22844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-593C
U+593D (22845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-593D
U+593E (22846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-593E
U+593F (22847) 夿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-593F
U+5940 (22848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5940
U+5941 (22849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5941
U+5942 (22850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5942
U+5943 (22851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5943
U+5944 (22852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5944
U+5945 (22853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5945
U+5946 (22854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5946
U+5947 (22855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5947
U+5948 (22856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5948
U+5949 (22857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5949
U+594A (22858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594A
U+594B (22859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594B
U+594C (22860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594C
U+594D (22861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594D
U+594E (22862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594E
U+594F (22863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-594F
U+5950 (22864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5950
U+5951 (22865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5951
U+5952 (22866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5952
U+5953 (22867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5953
U+5954 (22868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5954
U+5955 (22869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5955
U+5956 (22870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5956
U+5957 (22871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5957
U+5958 (22872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5958
U+5959 (22873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5959
U+595A (22874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-595A
U+595B (22875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-595B
U+595C (22876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-595C
U+595D (22877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-595D
U+595E (22878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-595E
U+595F (22879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-595F
U+5960 (22880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5960
U+5961 (22881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5961
U+5962 (22882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5962
U+5963 (22883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5963
U+5964 (22884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5964
U+5965 (22885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5965
U+5966 (22886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5966
U+5967 (22887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5967
U+5968 (22888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5968
U+5969 (22889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5969
U+596A (22890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596A
U+596B (22891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596B
U+596C (22892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596C
U+596D (22893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596D
U+596E (22894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596E
U+596F (22895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-596F
U+5970 (22896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5970
U+5971 (22897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5971
U+5972 (22898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5972
U+5973 (22899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5973
U+5974 (22900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5974
U+5975 (22901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5975
U+5976 (22902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5976
U+5977 (22903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5977
U+5978 (22904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5978
U+5979 (22905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5979
U+597A (22906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-597A
U+597B (22907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-597B
U+597C (22908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-597C
U+597D (22909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-597D
U+597E (22910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-597E
U+597F (22911) 奿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-597F
U+5980 (22912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5980
U+5981 (22913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5981
U+5982 (22914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5982
U+5983 (22915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5983
U+5984 (22916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5984
U+5985 (22917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5985
U+5986 (22918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5986
U+5987 (22919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5987
U+5988 (22920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5988
U+5989 (22921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5989
U+598A (22922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598A
U+598B (22923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598B
U+598C (22924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598C
U+598D (22925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598D
U+598E (22926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598E
U+598F (22927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-598F
U+5990 (22928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5990
U+5991 (22929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5991
U+5992 (22930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5992
U+5993 (22931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5993
U+5994 (22932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5994
U+5995 (22933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5995
U+5996 (22934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5996
U+5997 (22935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5997
U+5998 (22936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5998
U+5999 (22937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5999
U+599A (22938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599A
U+599B (22939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599B
U+599C (22940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599C
U+599D (22941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599D
U+599E (22942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599E
U+599F (22943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-599F
U+59A0 (22944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A0
U+59A1 (22945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A1
U+59A2 (22946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A2
U+59A3 (22947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A3
U+59A4 (22948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A4
U+59A5 (22949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A5
U+59A6 (22950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A6
U+59A7 (22951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A7
U+59A8 (22952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A8
U+59A9 (22953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59A9
U+59AA (22954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59AA
U+59AB (22955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59AB
U+59AC (22956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59AC
U+59AD (22957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59AD
U+59AE (22958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59AE
U+59AF (22959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59AF
U+59B0 (22960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B0
U+59B1 (22961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B1
U+59B2 (22962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B2
U+59B3 (22963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B3
U+59B4 (22964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B4
U+59B5 (22965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B5
U+59B6 (22966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B6
U+59B7 (22967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B7
U+59B8 (22968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B8
U+59B9 (22969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59B9
U+59BA (22970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BA
U+59BB (22971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BB
U+59BC (22972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BC
U+59BD (22973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BD
U+59BE (22974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BE
U+59BF (22975) 妿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59BF
U+59C0 (22976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C0
U+59C1 (22977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C1
U+59C2 (22978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C2
U+59C3 (22979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C3
U+59C4 (22980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C4
U+59C5 (22981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C5
U+59C6 (22982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C6
U+59C7 (22983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C7
U+59C8 (22984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C8
U+59C9 (22985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59C9
U+59CA (22986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59CA
U+59CB (22987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59CB
U+59CC (22988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59CC
U+59CD (22989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59CD
U+59CE (22990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59CE
U+59CF (22991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59CF
U+59D0 (22992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D0
U+59D1 (22993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D1
U+59D2 (22994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D2
U+59D3 (22995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D3
U+59D4 (22996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D4
U+59D5 (22997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D5
U+59D6 (22998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D6
U+59D7 (22999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D7
U+59D8 (23000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D8
U+59D9 (23001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59D9
U+59DA (23002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DA
U+59DB (23003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DB
U+59DC (23004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DC
U+59DD (23005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DD
U+59DE (23006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DE
U+59DF (23007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59DF
U+59E0 (23008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E0
U+59E1 (23009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E1
U+59E2 (23010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E2
U+59E3 (23011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E3
U+59E4 (23012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E4
U+59E5 (23013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E5
U+59E6 (23014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E6
U+59E7 (23015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E7
U+59E8 (23016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E8
U+59E9 (23017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59E9
U+59EA (23018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59EA
U+59EB (23019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59EB
U+59EC (23020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59EC
U+59ED (23021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59ED
U+59EE (23022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59EE
U+59EF (23023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59EF
U+59F0 (23024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F0
U+59F1 (23025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F1
U+59F2 (23026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F2
U+59F3 (23027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F3
U+59F4 (23028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F4
U+59F5 (23029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F5
U+59F6 (23030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F6
U+59F7 (23031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F7
U+59F8 (23032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F8
U+59F9 (23033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F9
U+59FA (23034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FA
U+59FB (23035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FB
U+59FC (23036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FC
U+59FD (23037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FD
U+59FE (23038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FE
U+59FF (23039) 姿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59FF
U+5A00 (23040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A00
U+5A01 (23041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A01
U+5A02 (23042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A02
U+5A03 (23043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A03
U+5A04 (23044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A04
U+5A05 (23045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A05
U+5A06 (23046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A06
U+5A07 (23047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A07
U+5A08 (23048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A08
U+5A09 (23049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A09
U+5A0A (23050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A0A
U+5A0B (23051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A0B
U+5A0C (23052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A0C
U+5A0D (23053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A0D
U+5A0E (23054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A0E
U+5A0F (23055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A0F
U+5A10 (23056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A10
U+5A11 (23057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A11
U+5A12 (23058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A12
U+5A13 (23059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A13
U+5A14 (23060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A14
U+5A15 (23061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A15
U+5A16 (23062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A16
U+5A17 (23063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A17
U+5A18 (23064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A18
U+5A19 (23065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A19
U+5A1A (23066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1A
U+5A1B (23067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1B
U+5A1C (23068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1C
U+5A1D (23069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1D
U+5A1E (23070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1E
U+5A1F (23071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A1F
U+5A20 (23072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A20
U+5A21 (23073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A21
U+5A22 (23074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A22
U+5A23 (23075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A23
U+5A24 (23076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A24
U+5A25 (23077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A25
U+5A26 (23078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A26
U+5A27 (23079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A27
U+5A28 (23080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A28
U+5A29 (23081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A29
U+5A2A (23082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A2A
U+5A2B (23083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A2B
U+5A2C (23084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A2C
U+5A2D (23085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A2D
U+5A2E (23086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A2E
U+5A2F (23087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A2F
U+5A30 (23088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A30
U+5A31 (23089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A31
U+5A32 (23090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A32
U+5A33 (23091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A33
U+5A34 (23092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A34
U+5A35 (23093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A35
U+5A36 (23094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A36
U+5A37 (23095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A37
U+5A38 (23096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A38
U+5A39 (23097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A39
U+5A3A (23098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A3A
U+5A3B (23099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A3B
U+5A3C (23100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A3C
U+5A3D (23101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A3D
U+5A3E (23102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A3E
U+5A3F (23103) 娿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A3F
U+5A40 (23104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A40
U+5A41 (23105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A41
U+5A42 (23106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A42
U+5A43 (23107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A43
U+5A44 (23108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A44
U+5A45 (23109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A45
U+5A46 (23110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A46
U+5A47 (23111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A47
U+5A48 (23112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A48
U+5A49 (23113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A49
U+5A4A (23114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A4A
U+5A4B (23115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A4B
U+5A4C (23116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A4C
U+5A4D (23117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A4D
U+5A4E (23118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A4E
U+5A4F (23119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A4F
U+5A50 (23120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A50
U+5A51 (23121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A51
U+5A52 (23122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A52
U+5A53 (23123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A53
U+5A54 (23124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A54
U+5A55 (23125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A55
U+5A56 (23126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A56
U+5A57 (23127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A57
U+5A58 (23128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A58
U+5A59 (23129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A59
U+5A5A (23130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A5A
U+5A5B (23131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A5B
U+5A5C (23132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A5C
U+5A5D (23133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A5D
U+5A5E (23134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A5E
U+5A5F (23135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A5F
U+5A60 (23136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A60
U+5A61 (23137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A61
U+5A62 (23138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A62
U+5A63 (23139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A63
U+5A64 (23140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A64
U+5A65 (23141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A65
U+5A66 (23142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A66
U+5A67 (23143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A67
U+5A68 (23144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A68
U+5A69 (23145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A69
U+5A6A (23146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6A
U+5A6B (23147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6B
U+5A6C (23148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6C
U+5A6D (23149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6D
U+5A6E (23150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6E
U+5A6F (23151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A6F
U+5A70 (23152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A70
U+5A71 (23153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A71
U+5A72 (23154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A72
U+5A73 (23155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A73
U+5A74 (23156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A74
U+5A75 (23157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A75
U+5A76 (23158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A76
U+5A77 (23159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A77
U+5A78 (23160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A78
U+5A79 (23161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A79
U+5A7A (23162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A7A
U+5A7B (23163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A7B
U+5A7C (23164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A7C
U+5A7D (23165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A7D
U+5A7E (23166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A7E
U+5A7F (23167) 婿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A7F
U+5A80 (23168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A80
U+5A81 (23169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A81
U+5A82 (23170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A82
U+5A83 (23171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A83
U+5A84 (23172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A84
U+5A85 (23173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A85
U+5A86 (23174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A86
U+5A87 (23175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A87
U+5A88 (23176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A88
U+5A89 (23177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A89
U+5A8A (23178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A8A
U+5A8B (23179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A8B
U+5A8C (23180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A8C
U+5A8D (23181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A8D
U+5A8E (23182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A8E
U+5A8F (23183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A8F
U+5A90 (23184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A90
U+5A91 (23185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A91
U+5A92 (23186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A92
U+5A93 (23187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A93
U+5A94 (23188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A94
U+5A95 (23189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A95
U+5A96 (23190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A96
U+5A97 (23191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A97
U+5A98 (23192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A98
U+5A99 (23193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A99
U+5A9A (23194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9A
U+5A9B (23195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9B
U+5A9C (23196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9C
U+5A9D (23197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9D
U+5A9E (23198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9E
U+5A9F (23199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5A9F
U+5AA0 (23200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA0
U+5AA1 (23201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA1
U+5AA2 (23202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA2
U+5AA3 (23203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA3
U+5AA4 (23204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA4
U+5AA5 (23205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA5
U+5AA6 (23206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA6
U+5AA7 (23207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA7
U+5AA8 (23208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA8
U+5AA9 (23209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AA9
U+5AAA (23210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AAA
U+5AAB (23211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AAB
U+5AAC (23212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AAC
U+5AAD (23213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AAD
U+5AAE (23214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AAE
U+5AAF (23215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AAF
U+5AB0 (23216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB0
U+5AB1 (23217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB1
U+5AB2 (23218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB2
U+5AB3 (23219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB3
U+5AB4 (23220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB4
U+5AB5 (23221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB5
U+5AB6 (23222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB6
U+5AB7 (23223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB7
U+5AB8 (23224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB8
U+5AB9 (23225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AB9
U+5ABA (23226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABA
U+5ABB (23227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABB
U+5ABC (23228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABC
U+5ABD (23229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABD
U+5ABE (23230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABE
U+5ABF (23231) 媿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ABF
U+5AC0 (23232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC0
U+5AC1 (23233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC1
U+5AC2 (23234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC2
U+5AC3 (23235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC3
U+5AC4 (23236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC4
U+5AC5 (23237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC5
U+5AC6 (23238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC6
U+5AC7 (23239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC7
U+5AC8 (23240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC8
U+5AC9 (23241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AC9
U+5ACA (23242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACA
U+5ACB (23243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACB
U+5ACC (23244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACC
U+5ACD (23245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACD
U+5ACE (23246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACE
U+5ACF (23247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ACF
U+5AD0 (23248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD0
U+5AD1 (23249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD1
U+5AD2 (23250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD2
U+5AD3 (23251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD3
U+5AD4 (23252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD4
U+5AD5 (23253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD5
U+5AD6 (23254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD6
U+5AD7 (23255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD7
U+5AD8 (23256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD8
U+5AD9 (23257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AD9
U+5ADA (23258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ADA
U+5ADB (23259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ADB
U+5ADC (23260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ADC
U+5ADD (23261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ADD
U+5ADE (23262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ADE
U+5ADF (23263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ADF
U+5AE0 (23264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE0
U+5AE1 (23265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE1
U+5AE2 (23266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE2
U+5AE3 (23267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE3
U+5AE4 (23268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE4
U+5AE5 (23269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE5
U+5AE6 (23270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE6
U+5AE7 (23271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE7
U+5AE8 (23272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE8
U+5AE9 (23273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE9
U+5AEA (23274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AEA
U+5AEB (23275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AEB
U+5AEC (23276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AEC
U+5AED (23277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AED
U+5AEE (23278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AEE
U+5AEF (23279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AEF
U+5AF0 (23280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF0
U+5AF1 (23281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF1
U+5AF2 (23282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF2
U+5AF3 (23283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF3
U+5AF4 (23284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF4
U+5AF5 (23285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF5
U+5AF6 (23286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF6
U+5AF7 (23287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF7
U+5AF8 (23288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF8
U+5AF9 (23289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AF9
U+5AFA (23290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFA
U+5AFB (23291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFB
U+5AFC (23292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFC
U+5AFD (23293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFD
U+5AFE (23294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFE
U+5AFF (23295) 嫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AFF
U+5B00 (23296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B00
U+5B01 (23297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B01
U+5B02 (23298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B02
U+5B03 (23299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B03
U+5B04 (23300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B04
U+5B05 (23301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B05
U+5B06 (23302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B06
U+5B07 (23303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B07
U+5B08 (23304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B08
U+5B09 (23305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B09
U+5B0A (23306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0A
U+5B0B (23307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0B
U+5B0C (23308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0C
U+5B0D (23309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0D
U+5B0E (23310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0E
U+5B0F (23311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B0F
U+5B10 (23312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B10
U+5B11 (23313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B11
U+5B12 (23314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B12
U+5B13 (23315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B13
U+5B14 (23316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B14
U+5B15 (23317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B15
U+5B16 (23318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B16
U+5B17 (23319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B17
U+5B18 (23320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B18
U+5B19 (23321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B19
U+5B1A (23322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B1A
U+5B1B (23323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B1B
U+5B1C (23324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B1C
U+5B1D (23325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B1D
U+5B1E (23326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B1E
U+5B1F (23327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B1F
U+5B20 (23328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B20
U+5B21 (23329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B21
U+5B22 (23330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B22
U+5B23 (23331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B23
U+5B24 (23332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B24
U+5B25 (23333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B25
U+5B26 (23334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B26
U+5B27 (23335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B27
U+5B28 (23336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B28
U+5B29 (23337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B29
U+5B2A (23338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2A
U+5B2B (23339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2B
U+5B2C (23340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2C
U+5B2D (23341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2D
U+5B2E (23342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2E
U+5B2F (23343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B2F
U+5B30 (23344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B30
U+5B31 (23345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B31
U+5B32 (23346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B32
U+5B33 (23347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B33
U+5B34 (23348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B34
U+5B35 (23349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B35
U+5B36 (23350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B36
U+5B37 (23351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B37
U+5B38 (23352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B38
U+5B39 (23353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B39
U+5B3A (23354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B3A
U+5B3B (23355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B3B
U+5B3C (23356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B3C
U+5B3D (23357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B3D
U+5B3E (23358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B3E
U+5B3F (23359) 嬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B3F
U+5B40 (23360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B40
U+5B41 (23361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B41
U+5B42 (23362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B42
U+5B43 (23363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B43
U+5B44 (23364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B44
U+5B45 (23365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B45
U+5B46 (23366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B46
U+5B47 (23367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B47
U+5B48 (23368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B48
U+5B49 (23369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B49
U+5B4A (23370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B4A
U+5B4B (23371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B4B
U+5B4C (23372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B4C
U+5B4D (23373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B4D
U+5B4E (23374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B4E
U+5B4F (23375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B4F
U+5B50 (23376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B50
U+5B51 (23377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B51
U+5B52 (23378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B52
U+5B53 (23379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B53
U+5B54 (23380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B54
U+5B55 (23381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B55
U+5B56 (23382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B56
U+5B57 (23383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B57
U+5B58 (23384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B58
U+5B59 (23385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B59
U+5B5A (23386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5A
U+5B5B (23387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5B
U+5B5C (23388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5C
U+5B5D (23389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5D
U+5B5E (23390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5E
U+5B5F (23391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B5F
U+5B60 (23392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B60
U+5B61 (23393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B61
U+5B62 (23394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B62
U+5B63 (23395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B63
U+5B64 (23396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B64
U+5B65 (23397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B65
U+5B66 (23398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B66
U+5B67 (23399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B67
U+5B68 (23400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B68
U+5B69 (23401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B69
U+5B6A (23402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B6A
U+5B6B (23403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B6B
U+5B6C (23404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B6C
U+5B6D (23405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B6D
U+5B6E (23406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B6E
U+5B6F (23407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B6F
U+5B70 (23408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B70
U+5B71 (23409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B71
U+5B72 (23410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B72
U+5B73 (23411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B73
U+5B74 (23412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B74
U+5B75 (23413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B75
U+5B76 (23414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B76
U+5B77 (23415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B77
U+5B78 (23416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B78
U+5B79 (23417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B79
U+5B7A (23418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B7A
U+5B7B (23419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B7B
U+5B7C (23420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B7C
U+5B7D (23421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B7D
U+5B7E (23422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B7E
U+5B7F (23423) 孿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B7F
U+5B80 (23424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B80
U+5B81 (23425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B81
U+5B82 (23426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B82
U+5B83 (23427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B83
U+5B84 (23428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B84
U+5B85 (23429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B85
U+5B86 (23430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B86
U+5B87 (23431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B87
U+5B88 (23432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B88
U+5B89 (23433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B89
U+5B8A (23434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8A
U+5B8B (23435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8B
U+5B8C (23436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8C
U+5B8D (23437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8D
U+5B8E (23438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8E
U+5B8F (23439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B8F
U+5B90 (23440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B90
U+5B91 (23441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B91
U+5B92 (23442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B92
U+5B93 (23443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B93
U+5B94 (23444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B94
U+5B95 (23445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B95
U+5B96 (23446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B96
U+5B97 (23447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B97
U+5B98 (23448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B98
U+5B99 (23449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B99
U+5B9A (23450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9A
U+5B9B (23451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9B
U+5B9C (23452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9C
U+5B9D (23453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9D
U+5B9E (23454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9E
U+5B9F (23455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5B9F
U+5BA0 (23456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA0
U+5BA1 (23457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA1
U+5BA2 (23458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA2
U+5BA3 (23459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA3
U+5BA4 (23460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA4
U+5BA5 (23461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA5
U+5BA6 (23462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA6
U+5BA7 (23463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA7
U+5BA8 (23464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA8
U+5BA9 (23465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BA9
U+5BAA (23466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BAA
U+5BAB (23467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BAB
U+5BAC (23468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BAC
U+5BAD (23469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BAD
U+5BAE (23470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BAE
U+5BAF (23471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BAF
U+5BB0 (23472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB0
U+5BB1 (23473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB1
U+5BB2 (23474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB2
U+5BB3 (23475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB3
U+5BB4 (23476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB4
U+5BB5 (23477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB5
U+5BB6 (23478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB6
U+5BB7 (23479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB7
U+5BB8 (23480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB8
U+5BB9 (23481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BB9
U+5BBA (23482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BBA
U+5BBB (23483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BBB
U+5BBC (23484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BBC
U+5BBD (23485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BBD
U+5BBE (23486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BBE
U+5BBF (23487) 宿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BBF
U+5BC0 (23488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC0
U+5BC1 (23489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC1
U+5BC2 (23490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC2
U+5BC3 (23491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC3
U+5BC4 (23492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC4
U+5BC5 (23493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC5
U+5BC6 (23494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC6
U+5BC7 (23495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC7
U+5BC8 (23496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC8
U+5BC9 (23497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BC9
U+5BCA (23498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BCA
U+5BCB (23499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BCB
U+5BCC (23500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BCC
U+5BCD (23501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BCD
U+5BCE (23502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BCE
U+5BCF (23503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BCF
U+5BD0 (23504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD0
U+5BD1 (23505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD1
U+5BD2 (23506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD2
U+5BD3 (23507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD3
U+5BD4 (23508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD4
U+5BD5 (23509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD5
U+5BD6 (23510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD6
U+5BD7 (23511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD7
U+5BD8 (23512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD8
U+5BD9 (23513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BD9
U+5BDA (23514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDA
U+5BDB (23515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDB
U+5BDC (23516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDC
U+5BDD (23517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDD
U+5BDE (23518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDE
U+5BDF (23519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BDF
U+5BE0 (23520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE0
U+5BE1 (23521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE1
U+5BE2 (23522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE2
U+5BE3 (23523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE3
U+5BE4 (23524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE4
U+5BE5 (23525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE5
U+5BE6 (23526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE6
U+5BE7 (23527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE7
U+5BE8 (23528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE8
U+5BE9 (23529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BE9
U+5BEA (23530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BEA
U+5BEB (23531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BEB
U+5BEC (23532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BEC
U+5BED (23533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BED
U+5BEE (23534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BEE
U+5BEF (23535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BEF
U+5BF0 (23536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF0
U+5BF1 (23537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF1
U+5BF2 (23538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF2
U+5BF3 (23539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF3
U+5BF4 (23540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF4
U+5BF5 (23541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF5
U+5BF6 (23542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF6
U+5BF7 (23543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF7
U+5BF8 (23544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF8
U+5BF9 (23545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BF9
U+5BFA (23546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFA
U+5BFB (23547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFB
U+5BFC (23548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFC
U+5BFD (23549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFD
U+5BFE (23550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFE
U+5BFF (23551) 寿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5BFF
U+5C00 (23552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C00
U+5C01 (23553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C01
U+5C02 (23554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C02
U+5C03 (23555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C03
U+5C04 (23556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C04
U+5C05 (23557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C05
U+5C06 (23558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C06
U+5C07 (23559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C07
U+5C08 (23560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C08
U+5C09 (23561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C09
U+5C0A (23562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0A
U+5C0B (23563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0B
U+5C0C (23564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0C
U+5C0D (23565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0D
U+5C0E (23566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0E
U+5C0F (23567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0F
U+5C10 (23568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C10
U+5C11 (23569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C11
U+5C12 (23570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C12
U+5C13 (23571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C13
U+5C14 (23572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C14
U+5C15 (23573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C15
U+5C16 (23574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C16
U+5C17 (23575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C17
U+5C18 (23576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C18
U+5C19 (23577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C19
U+5C1A (23578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C1A
U+5C1B (23579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C1B
U+5C1C (23580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C1C
U+5C1D (23581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C1D
U+5C1E (23582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C1E
U+5C1F (23583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C1F
U+5C20 (23584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C20
U+5C21 (23585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C21
U+5C22 (23586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C22
U+5C23 (23587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C23
U+5C24 (23588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C24
U+5C25 (23589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C25
U+5C26 (23590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C26
U+5C27 (23591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C27
U+5C28 (23592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C28
U+5C29 (23593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C29
U+5C2A (23594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C2A
U+5C2B (23595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C2B
U+5C2C (23596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C2C
U+5C2D (23597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C2D
U+5C2E (23598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C2E
U+5C2F (23599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C2F
U+5C30 (23600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C30
U+5C31 (23601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C31
U+5C32 (23602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C32
U+5C33 (23603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C33
U+5C34 (23604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C34
U+5C35 (23605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C35
U+5C36 (23606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C36
U+5C37 (23607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C37
U+5C38 (23608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C38
U+5C39 (23609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C39
U+5C3A (23610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3A
U+5C3B (23611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3B
U+5C3C (23612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3C
U+5C3D (23613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3D
U+5C3E (23614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3E
U+5C3F (23615) 尿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C3F
U+5C40 (23616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C40
U+5C41 (23617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C41
U+5C42 (23618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C42
U+5C43 (23619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C43
U+5C44 (23620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C44
U+5C45 (23621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C45
U+5C46 (23622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C46
U+5C47 (23623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C47
U+5C48 (23624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C48
U+5C49 (23625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C49
U+5C4A (23626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4A
U+5C4B (23627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4B
U+5C4C (23628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4C
U+5C4D (23629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4D
U+5C4E (23630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4E
U+5C4F (23631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C4F
U+5C50 (23632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C50
U+5C51 (23633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C51
U+5C52 (23634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C52
U+5C53 (23635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C53
U+5C54 (23636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C54
U+5C55 (23637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C55
U+5C56 (23638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C56
U+5C57 (23639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C57
U+5C58 (23640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C58
U+5C59 (23641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C59
U+5C5A (23642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C5A
U+5C5B (23643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C5B
U+5C5C (23644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C5C
U+5C5D (23645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C5D
U+5C5E (23646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C5E
U+5C5F (23647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C5F
U+5C60 (23648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C60
U+5C61 (23649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C61
U+5C62 (23650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C62
U+5C63 (23651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C63
U+5C64 (23652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C64
U+5C65 (23653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C65
U+5C66 (23654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C66
U+5C67 (23655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C67
U+5C68 (23656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C68
U+5C69 (23657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C69
U+5C6A (23658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6A
U+5C6B (23659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6B
U+5C6C (23660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6C
U+5C6D (23661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6D
U+5C6E (23662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6E
U+5C6F (23663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C6F
U+5C70 (23664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C70
U+5C71 (23665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C71
U+5C72 (23666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C72
U+5C73 (23667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C73
U+5C74 (23668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C74
U+5C75 (23669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C75
U+5C76 (23670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C76
U+5C77 (23671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C77
U+5C78 (23672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C78
U+5C79 (23673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C79
U+5C7A (23674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C7A
U+5C7B (23675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C7B
U+5C7C (23676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C7C
U+5C7D (23677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C7D
U+5C7E (23678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C7E
U+5C7F (23679) 屿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C7F
U+5C80 (23680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C80
U+5C81 (23681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C81
U+5C82 (23682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C82
U+5C83 (23683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C83
U+5C84 (23684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C84
U+5C85 (23685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C85
U+5C86 (23686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C86
U+5C87 (23687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C87
U+5C88 (23688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C88
U+5C89 (23689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C89
U+5C8A (23690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C8A
U+5C8B (23691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C8B
U+5C8C (23692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C8C
U+5C8D (23693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C8D
U+5C8E (23694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C8E
U+5C8F (23695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C8F
U+5C90 (23696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C90
U+5C91 (23697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C91
U+5C92 (23698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C92
U+5C93 (23699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C93
U+5C94 (23700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C94
U+5C95 (23701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C95
U+5C96 (23702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C96
U+5C97 (23703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C97
U+5C98 (23704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C98
U+5C99 (23705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C99
U+5C9A (23706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C9A
U+5C9B (23707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C9B
U+5C9C (23708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C9C
U+5C9D (23709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C9D
U+5C9E (23710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C9E
U+5C9F (23711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C9F
U+5CA0 (23712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA0
U+5CA1 (23713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA1
U+5CA2 (23714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA2
U+5CA3 (23715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA3
U+5CA4 (23716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA4
U+5CA5 (23717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA5
U+5CA6 (23718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA6
U+5CA7 (23719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA7
U+5CA8 (23720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA8
U+5CA9 (23721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CA9
U+5CAA (23722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAA
U+5CAB (23723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAB
U+5CAC (23724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAC
U+5CAD (23725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAD
U+5CAE (23726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAE
U+5CAF (23727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CAF
U+5CB0 (23728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB0
U+5CB1 (23729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB1
U+5CB2 (23730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB2
U+5CB3 (23731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB3
U+5CB4 (23732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB4
U+5CB5 (23733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB5
U+5CB6 (23734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB6
U+5CB7 (23735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB7
U+5CB8 (23736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB8
U+5CB9 (23737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CB9
U+5CBA (23738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBA
U+5CBB (23739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBB
U+5CBC (23740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBC
U+5CBD (23741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBD
U+5CBE (23742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBE
U+5CBF (23743) 岿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CBF
U+5CC0 (23744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC0
U+5CC1 (23745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC1
U+5CC2 (23746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC2
U+5CC3 (23747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC3
U+5CC4 (23748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC4
U+5CC5 (23749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC5
U+5CC6 (23750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC6
U+5CC7 (23751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC7
U+5CC8 (23752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC8
U+5CC9 (23753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CC9
U+5CCA (23754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CCA
U+5CCB (23755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CCB
U+5CCC (23756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CCC
U+5CCD (23757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CCD
U+5CCE (23758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CCE
U+5CCF (23759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CCF
U+5CD0 (23760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD0
U+5CD1 (23761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD1
U+5CD2 (23762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD2
U+5CD3 (23763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD3
U+5CD4 (23764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD4
U+5CD5 (23765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD5
U+5CD6 (23766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD6
U+5CD7 (23767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD7
U+5CD8 (23768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD8
U+5CD9 (23769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CD9
U+5CDA (23770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CDA
U+5CDB (23771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CDB
U+5CDC (23772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CDC
U+5CDD (23773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CDD
U+5CDE (23774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CDE
U+5CDF (23775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CDF
U+5CE0 (23776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE0
U+5CE1 (23777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE1
U+5CE2 (23778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE2
U+5CE3 (23779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE3
U+5CE4 (23780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE4
U+5CE5 (23781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE5
U+5CE6 (23782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE6
U+5CE7 (23783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE7
U+5CE8 (23784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE8
U+5CE9 (23785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CE9
U+5CEA (23786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CEA
U+5CEB (23787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CEB
U+5CEC (23788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CEC
U+5CED (23789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CED
U+5CEE (23790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CEE
U+5CEF (23791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CEF
U+5CF0 (23792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF0
U+5CF1 (23793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF1
U+5CF2 (23794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF2
U+5CF3 (23795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF3
U+5CF4 (23796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF4
U+5CF5 (23797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF5
U+5CF6 (23798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF6
U+5CF7 (23799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF7
U+5CF8 (23800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF8
U+5CF9 (23801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CF9
U+5CFA (23802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFA
U+5CFB (23803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFB
U+5CFC (23804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFC
U+5CFD (23805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFD
U+5CFE (23806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFE
U+5CFF (23807) 峿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5CFF
U+5D00 (23808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D00
U+5D01 (23809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D01
U+5D02 (23810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D02
U+5D03 (23811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D03
U+5D04 (23812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D04
U+5D05 (23813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D05
U+5D06 (23814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D06
U+5D07 (23815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D07
U+5D08 (23816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D08
U+5D09 (23817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D09
U+5D0A (23818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0A
U+5D0B (23819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0B
U+5D0C (23820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0C
U+5D0D (23821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0D
U+5D0E (23822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0E
U+5D0F (23823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D0F
U+5D10 (23824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D10
U+5D11 (23825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D11
U+5D12 (23826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D12
U+5D13 (23827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D13
U+5D14 (23828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D14
U+5D15 (23829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D15
U+5D16 (23830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D16
U+5D17 (23831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D17
U+5D18 (23832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D18
U+5D19 (23833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D19
U+5D1A (23834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1A
U+5D1B (23835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1B
U+5D1C (23836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1C
U+5D1D (23837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1D
U+5D1E (23838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1E
U+5D1F (23839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D1F
U+5D20 (23840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D20
U+5D21 (23841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D21
U+5D22 (23842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D22
U+5D23 (23843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D23
U+5D24 (23844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D24
U+5D25 (23845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D25
U+5D26 (23846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D26
U+5D27 (23847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D27
U+5D28 (23848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D28
U+5D29 (23849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D29
U+5D2A (23850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D2A
U+5D2B (23851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D2B
U+5D2C (23852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D2C
U+5D2D (23853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D2D
U+5D2E (23854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D2E
U+5D2F (23855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D2F
U+5D30 (23856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D30
U+5D31 (23857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D31
U+5D32 (23858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D32
U+5D33 (23859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D33
U+5D34 (23860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D34
U+5D35 (23861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D35
U+5D36 (23862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D36
U+5D37 (23863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D37
U+5D38 (23864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D38
U+5D39 (23865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D39
U+5D3A (23866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D3A
U+5D3B (23867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D3B
U+5D3C (23868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D3C
U+5D3D (23869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D3D
U+5D3E (23870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D3E
U+5D3F (23871) 崿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D3F
U+5D40 (23872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D40
U+5D41 (23873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D41
U+5D42 (23874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D42
U+5D43 (23875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D43
U+5D44 (23876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D44
U+5D45 (23877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D45
U+5D46 (23878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D46
U+5D47 (23879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D47
U+5D48 (23880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D48
U+5D49 (23881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D49
U+5D4A (23882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D4A
U+5D4B (23883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D4B
U+5D4C (23884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D4C
U+5D4D (23885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D4D
U+5D4E (23886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D4E
U+5D4F (23887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D4F
U+5D50 (23888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D50
U+5D51 (23889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D51
U+5D52 (23890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D52
U+5D53 (23891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D53
U+5D54 (23892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D54
U+5D55 (23893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D55
U+5D56 (23894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D56
U+5D57 (23895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D57
U+5D58 (23896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D58
U+5D59 (23897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D59
U+5D5A (23898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D5A
U+5D5B (23899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D5B
U+5D5C (23900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D5C
U+5D5D (23901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D5D
U+5D5E (23902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D5E
U+5D5F (23903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D5F
U+5D60 (23904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D60
U+5D61 (23905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D61
U+5D62 (23906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D62
U+5D63 (23907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D63
U+5D64 (23908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D64
U+5D65 (23909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D65
U+5D66 (23910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D66
U+5D67 (23911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D67
U+5D68 (23912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D68
U+5D69 (23913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D69
U+5D6A (23914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D6A
U+5D6B (23915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D6B
U+5D6C (23916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D6C
U+5D6D (23917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D6D
U+5D6E (23918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D6E
U+5D6F (23919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D6F
U+5D70 (23920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D70
U+5D71 (23921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D71
U+5D72 (23922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D72
U+5D73 (23923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D73
U+5D74 (23924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D74
U+5D75 (23925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D75
U+5D76 (23926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D76
U+5D77 (23927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D77
U+5D78 (23928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D78
U+5D79 (23929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D79
U+5D7A (23930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D7A
U+5D7B (23931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D7B
U+5D7C (23932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D7C
U+5D7D (23933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D7D
U+5D7E (23934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D7E
U+5D7F (23935) 嵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D7F
U+5D80 (23936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D80
U+5D81 (23937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D81
U+5D82 (23938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D82
U+5D83 (23939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D83
U+5D84 (23940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D84
U+5D85 (23941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D85
U+5D86 (23942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D86
U+5D87 (23943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D87
U+5D88 (23944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D88
U+5D89 (23945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D89
U+5D8A (23946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D8A
U+5D8B (23947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D8B
U+5D8C (23948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D8C
U+5D8D (23949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D8D
U+5D8E (23950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D8E
U+5D8F (23951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D8F
U+5D90 (23952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D90
U+5D91 (23953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D91
U+5D92 (23954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D92
U+5D93 (23955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D93
U+5D94 (23956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D94
U+5D95 (23957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D95
U+5D96 (23958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D96
U+5D97 (23959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D97
U+5D98 (23960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D98
U+5D99 (23961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D99
U+5D9A (23962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D9A
U+5D9B (23963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D9B
U+5D9C (23964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D9C
U+5D9D (23965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D9D
U+5D9E (23966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D9E
U+5D9F (23967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5D9F
U+5DA0 (23968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA0
U+5DA1 (23969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA1
U+5DA2 (23970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA2
U+5DA3 (23971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA3
U+5DA4 (23972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA4
U+5DA5 (23973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA5
U+5DA6 (23974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA6
U+5DA7 (23975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA7
U+5DA8 (23976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA8
U+5DA9 (23977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DA9
U+5DAA (23978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DAA
U+5DAB (23979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DAB
U+5DAC (23980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DAC
U+5DAD (23981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DAD
U+5DAE (23982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DAE
U+5DAF (23983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DAF
U+5DB0 (23984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB0
U+5DB1 (23985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB1
U+5DB2 (23986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB2
U+5DB3 (23987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB3
U+5DB4 (23988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB4
U+5DB5 (23989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB5
U+5DB6 (23990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB6
U+5DB7 (23991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB7
U+5DB8 (23992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB8
U+5DB9 (23993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DB9
U+5DBA (23994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DBA
U+5DBB (23995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DBB
U+5DBC (23996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DBC
U+5DBD (23997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DBD
U+5DBE (23998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DBE
U+5DBF (23999) 嶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DBF
U+5DC0 (24000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC0
U+5DC1 (24001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC1
U+5DC2 (24002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC2
U+5DC3 (24003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC3
U+5DC4 (24004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC4
U+5DC5 (24005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC5
U+5DC6 (24006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC6
U+5DC7 (24007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC7
U+5DC8 (24008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC8
U+5DC9 (24009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DC9
U+5DCA (24010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DCA
U+5DCB (24011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DCB
U+5DCC (24012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DCC
U+5DCD (24013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DCD
U+5DCE (24014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DCE
U+5DCF (24015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DCF
U+5DD0 (24016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD0
U+5DD1 (24017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD1
U+5DD2 (24018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD2
U+5DD3 (24019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD3
U+5DD4 (24020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD4
U+5DD5 (24021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD5
U+5DD6 (24022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD6
U+5DD7 (24023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD7
U+5DD8 (24024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD8
U+5DD9 (24025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DD9
U+5DDA (24026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DDA
U+5DDB (24027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DDB
U+5DDC (24028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DDC
U+5DDD (24029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DDD
U+5DDE (24030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DDE
U+5DDF (24031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DDF
U+5DE0 (24032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE0
U+5DE1 (24033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE1
U+5DE2 (24034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE2
U+5DE3 (24035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE3
U+5DE4 (24036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE4
U+5DE5 (24037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE5
U+5DE6 (24038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE6
U+5DE7 (24039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE7
U+5DE8 (24040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE8
U+5DE9 (24041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DE9
U+5DEA (24042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DEA
U+5DEB (24043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DEB
U+5DEC (24044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DEC
U+5DED (24045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DED
U+5DEE (24046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DEE
U+5DEF (24047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DEF
U+5DF0 (24048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF0
U+5DF1 (24049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF1
U+5DF2 (24050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF2
U+5DF3 (24051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF3
U+5DF4 (24052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF4
U+5DF5 (24053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF5
U+5DF6 (24054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF6
U+5DF7 (24055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF7
U+5DF8 (24056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF8
U+5DF9 (24057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DF9
U+5DFA (24058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DFA
U+5DFB (24059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DFB
U+5DFC (24060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DFC
U+5DFD (24061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DFD
U+5DFE (24062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DFE
U+5DFF (24063) 巿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5DFF
U+5E00 (24064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E00
U+5E01 (24065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E01
U+5E02 (24066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E02
U+5E03 (24067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E03
U+5E04 (24068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E04
U+5E05 (24069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E05
U+5E06 (24070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E06
U+5E07 (24071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E07
U+5E08 (24072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E08
U+5E09 (24073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E09
U+5E0A (24074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E0A
U+5E0B (24075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E0B
U+5E0C (24076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E0C
U+5E0D (24077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E0D
U+5E0E (24078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E0E
U+5E0F (24079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E0F
U+5E10 (24080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E10
U+5E11 (24081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E11
U+5E12 (24082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E12
U+5E13 (24083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E13
U+5E14 (24084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E14
U+5E15 (24085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E15
U+5E16 (24086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E16
U+5E17 (24087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E17
U+5E18 (24088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E18
U+5E19 (24089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E19
U+5E1A (24090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E1A
U+5E1B (24091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E1B
U+5E1C (24092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E1C
U+5E1D (24093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E1D
U+5E1E (24094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E1E
U+5E1F (24095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E1F
U+5E20 (24096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E20
U+5E21 (24097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E21
U+5E22 (24098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E22
U+5E23 (24099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E23
U+5E24 (24100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E24
U+5E25 (24101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E25
U+5E26 (24102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E26
U+5E27 (24103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E27
U+5E28 (24104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E28
U+5E29 (24105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E29
U+5E2A (24106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E2A
U+5E2B (24107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E2B
U+5E2C (24108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E2C
U+5E2D (24109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E2D
U+5E2E (24110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E2E
U+5E2F (24111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E2F
U+5E30 (24112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E30
U+5E31 (24113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E31
U+5E32 (24114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E32
U+5E33 (24115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E33
U+5E34 (24116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E34
U+5E35 (24117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E35
U+5E36 (24118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E36
U+5E37 (24119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E37
U+5E38 (24120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E38
U+5E39 (24121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E39
U+5E3A (24122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E3A
U+5E3B (24123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E3B
U+5E3C (24124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E3C
U+5E3D (24125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E3D
U+5E3E (24126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E3E
U+5E3F (24127) 帿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E3F
U+5E40 (24128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E40
U+5E41 (24129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E41
U+5E42 (24130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E42
U+5E43 (24131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E43
U+5E44 (24132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E44
U+5E45 (24133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E45
U+5E46 (24134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E46
U+5E47 (24135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E47
U+5E48 (24136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E48
U+5E49 (24137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E49
U+5E4A (24138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E4A
U+5E4B (24139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E4B
U+5E4C (24140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E4C
U+5E4D (24141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E4D
U+5E4E (24142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E4E
U+5E4F (24143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E4F
U+5E50 (24144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E50
U+5E51 (24145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E51
U+5E52 (24146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E52
U+5E53 (24147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E53
U+5E54 (24148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E54
U+5E55 (24149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E55
U+5E56 (24150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E56
U+5E57 (24151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E57
U+5E58 (24152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E58
U+5E59 (24153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E59
U+5E5A (24154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E5A
U+5E5B (24155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E5B
U+5E5C (24156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E5C
U+5E5D (24157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E5D
U+5E5E (24158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E5E
U+5E5F (24159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E5F
U+5E60 (24160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E60
U+5E61 (24161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E61
U+5E62 (24162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E62
U+5E63 (24163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E63
U+5E64 (24164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E64
U+5E65 (24165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E65
U+5E66 (24166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E66
U+5E67 (24167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E67
U+5E68 (24168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E68
U+5E69 (24169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E69
U+5E6A (24170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E6A
U+5E6B (24171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E6B
U+5E6C (24172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E6C
U+5E6D (24173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E6D
U+5E6E (24174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E6E
U+5E6F (24175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E6F
U+5E70 (24176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E70
U+5E71 (24177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E71
U+5E72 (24178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E72
U+5E73 (24179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E73
U+5E74 (24180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E74
U+5E75 (24181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E75
U+5E76 (24182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E76
U+5E77 (24183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E77
U+5E78 (24184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E78
U+5E79 (24185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E79
U+5E7A (24186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E7A
U+5E7B (24187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E7B
U+5E7C (24188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E7C
U+5E7D (24189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E7D
U+5E7E (24190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E7E
U+5E7F (24191) 广 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E7F
U+5E80 (24192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E80
U+5E81 (24193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E81
U+5E82 (24194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E82
U+5E83 (24195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E83
U+5E84 (24196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E84
U+5E85 (24197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E85
U+5E86 (24198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E86
U+5E87 (24199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E87
U+5E88 (24200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E88
U+5E89 (24201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E89
U+5E8A (24202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E8A
U+5E8B (24203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E8B
U+5E8C (24204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E8C
U+5E8D (24205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E8D
U+5E8E (24206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E8E
U+5E8F (24207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E8F
U+5E90 (24208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E90
U+5E91 (24209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E91
U+5E92 (24210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E92
U+5E93 (24211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E93
U+5E94 (24212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E94
U+5E95 (24213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E95
U+5E96 (24214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E96
U+5E97 (24215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E97
U+5E98 (24216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E98
U+5E99 (24217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E99
U+5E9A (24218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E9A
U+5E9B (24219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E9B
U+5E9C (24220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E9C
U+5E9D (24221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E9D
U+5E9E (24222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E9E
U+5E9F (24223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E9F
U+5EA0 (24224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA0
U+5EA1 (24225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA1
U+5EA2 (24226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA2
U+5EA3 (24227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA3
U+5EA4 (24228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA4
U+5EA5 (24229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA5
U+5EA6 (24230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA6
U+5EA7 (24231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA7
U+5EA8 (24232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA8
U+5EA9 (24233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EA9
U+5EAA (24234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EAA
U+5EAB (24235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EAB
U+5EAC (24236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EAC
U+5EAD (24237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EAD
U+5EAE (24238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EAE
U+5EAF (24239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EAF
U+5EB0 (24240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB0
U+5EB1 (24241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB1
U+5EB2 (24242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB2
U+5EB3 (24243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB3
U+5EB4 (24244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB4
U+5EB5 (24245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB5
U+5EB6 (24246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB6
U+5EB7 (24247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB7
U+5EB8 (24248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB8
U+5EB9 (24249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EB9
U+5EBA (24250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EBA
U+5EBB (24251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EBB
U+5EBC (24252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EBC
U+5EBD (24253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EBD
U+5EBE (24254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EBE
U+5EBF (24255) 庿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EBF
U+5EC0 (24256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC0
U+5EC1 (24257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC1
U+5EC2 (24258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC2
U+5EC3 (24259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC3
U+5EC4 (24260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC4
U+5EC5 (24261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC5
U+5EC6 (24262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC6
U+5EC7 (24263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC7
U+5EC8 (24264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC8
U+5EC9 (24265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EC9
U+5ECA (24266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ECA
U+5ECB (24267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ECB
U+5ECC (24268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ECC
U+5ECD (24269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ECD
U+5ECE (24270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ECE
U+5ECF (24271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ECF
U+5ED0 (24272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED0
U+5ED1 (24273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED1
U+5ED2 (24274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED2
U+5ED3 (24275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED3
U+5ED4 (24276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED4
U+5ED5 (24277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED5
U+5ED6 (24278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED6
U+5ED7 (24279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED7
U+5ED8 (24280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED8
U+5ED9 (24281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5ED9
U+5EDA (24282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EDA
U+5EDB (24283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EDB
U+5EDC (24284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EDC
U+5EDD (24285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EDD
U+5EDE (24286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EDE
U+5EDF (24287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EDF
U+5EE0 (24288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE0
U+5EE1 (24289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE1
U+5EE2 (24290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE2
U+5EE3 (24291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE3
U+5EE4 (24292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE4
U+5EE5 (24293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE5
U+5EE6 (24294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE6
U+5EE7 (24295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE7
U+5EE8 (24296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE8
U+5EE9 (24297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EE9
U+5EEA (24298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EEA
U+5EEB (24299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EEB
U+5EEC (24300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EEC
U+5EED (24301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EED
U+5EEE (24302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EEE
U+5EEF (24303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EEF
U+5EF0 (24304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF0
U+5EF1 (24305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF1
U+5EF2 (24306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF2
U+5EF3 (24307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF3
U+5EF4 (24308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF4
U+5EF5 (24309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF5
U+5EF6 (24310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF6
U+5EF7 (24311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF7
U+5EF8 (24312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF8
U+5EF9 (24313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EF9
U+5EFA (24314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EFA
U+5EFB (24315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EFB
U+5EFC (24316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EFC
U+5EFD (24317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EFD
U+5EFE (24318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EFE
U+5EFF (24319) 廿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5EFF
U+5F00 (24320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F00
U+5F01 (24321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F01
U+5F02 (24322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F02
U+5F03 (24323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F03
U+5F04 (24324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F04
U+5F05 (24325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F05
U+5F06 (24326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F06
U+5F07 (24327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F07
U+5F08 (24328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F08
U+5F09 (24329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F09
U+5F0A (24330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F0A
U+5F0B (24331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F0B
U+5F0C (24332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F0C
U+5F0D (24333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F0D
U+5F0E (24334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F0E
U+5F0F (24335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F0F
U+5F10 (24336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F10
U+5F11 (24337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F11
U+5F12 (24338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F12
U+5F13 (24339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F13
U+5F14 (24340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F14
U+5F15 (24341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F15
U+5F16 (24342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F16
U+5F17 (24343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F17
U+5F18 (24344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F18
U+5F19 (24345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F19
U+5F1A (24346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F1A
U+5F1B (24347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F1B
U+5F1C (24348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F1C
U+5F1D (24349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F1D
U+5F1E (24350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F1E
U+5F1F (24351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F1F
U+5F20 (24352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F20
U+5F21 (24353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F21
U+5F22 (24354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F22
U+5F23 (24355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F23
U+5F24 (24356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F24
U+5F25 (24357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F25
U+5F26 (24358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F26
U+5F27 (24359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F27
U+5F28 (24360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F28
U+5F29 (24361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F29
U+5F2A (24362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F2A
U+5F2B (24363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F2B
U+5F2C (24364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F2C
U+5F2D (24365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F2D
U+5F2E (24366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F2E
U+5F2F (24367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F2F
U+5F30 (24368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F30
U+5F31 (24369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F31
U+5F32 (24370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F32
U+5F33 (24371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F33
U+5F34 (24372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F34
U+5F35 (24373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F35
U+5F36 (24374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F36
U+5F37 (24375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F37
U+5F38 (24376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F38
U+5F39 (24377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F39
U+5F3A (24378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F3A
U+5F3B (24379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F3B
U+5F3C (24380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F3C
U+5F3D (24381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F3D
U+5F3E (24382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F3E
U+5F3F (24383) 弿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F3F
U+5F40 (24384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F40
U+5F41 (24385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F41
U+5F42 (24386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F42
U+5F43 (24387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F43
U+5F44 (24388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F44
U+5F45 (24389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F45
U+5F46 (24390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F46
U+5F47 (24391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F47
U+5F48 (24392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F48
U+5F49 (24393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F49
U+5F4A (24394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F4A
U+5F4B (24395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F4B
U+5F4C (24396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F4C
U+5F4D (24397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F4D
U+5F4E (24398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F4E
U+5F4F (24399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F4F
U+5F50 (24400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F50
U+5F51 (24401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F51
U+5F52 (24402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F52
U+5F53 (24403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F53
U+5F54 (24404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F54
U+5F55 (24405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F55
U+5F56 (24406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F56
U+5F57 (24407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F57
U+5F58 (24408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F58
U+5F59 (24409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F59
U+5F5A (24410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F5A
U+5F5B (24411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F5B
U+5F5C (24412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F5C
U+5F5D (24413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F5D
U+5F5E (24414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F5E
U+5F5F (24415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F5F
U+5F60 (24416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F60
U+5F61 (24417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F61
U+5F62 (24418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F62
U+5F63 (24419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F63
U+5F64 (24420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F64
U+5F65 (24421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F65
U+5F66 (24422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F66
U+5F67 (24423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F67
U+5F68 (24424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F68
U+5F69 (24425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F69
U+5F6A (24426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F6A
U+5F6B (24427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F6B
U+5F6C (24428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F6C
U+5F6D (24429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F6D
U+5F6E (24430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F6E
U+5F6F (24431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F6F
U+5F70 (24432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F70
U+5F71 (24433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F71
U+5F72 (24434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F72
U+5F73 (24435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F73
U+5F74 (24436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F74
U+5F75 (24437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F75
U+5F76 (24438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F76
U+5F77 (24439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F77
U+5F78 (24440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F78
U+5F79 (24441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F79
U+5F7A (24442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F7A
U+5F7B (24443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F7B
U+5F7C (24444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F7C
U+5F7D (24445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F7D
U+5F7E (24446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F7E
U+5F7F (24447) 彿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F7F
U+5F80 (24448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F80
U+5F81 (24449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F81
U+5F82 (24450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F82
U+5F83 (24451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F83
U+5F84 (24452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F84
U+5F85 (24453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F85
U+5F86 (24454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F86
U+5F87 (24455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F87
U+5F88 (24456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F88
U+5F89 (24457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F89
U+5F8A (24458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F8A
U+5F8B (24459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F8B
U+5F8C (24460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F8C
U+5F8D (24461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F8D
U+5F8E (24462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F8E
U+5F8F (24463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F8F
U+5F90 (24464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F90
U+5F91 (24465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F91
U+5F92 (24466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F92
U+5F93 (24467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F93
U+5F94 (24468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F94
U+5F95 (24469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F95
U+5F96 (24470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F96
U+5F97 (24471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F97
U+5F98 (24472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F98
U+5F99 (24473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F99
U+5F9A (24474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F9A
U+5F9B (24475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F9B
U+5F9C (24476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F9C
U+5F9D (24477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F9D
U+5F9E (24478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F9E
U+5F9F (24479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F9F
U+5FA0 (24480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA0
U+5FA1 (24481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA1
U+5FA2 (24482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA2
U+5FA3 (24483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA3
U+5FA4 (24484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA4
U+5FA5 (24485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA5
U+5FA6 (24486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA6
U+5FA7 (24487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA7
U+5FA8 (24488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA8
U+5FA9 (24489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FA9
U+5FAA (24490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FAA
U+5FAB (24491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FAB
U+5FAC (24492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FAC
U+5FAD (24493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FAD
U+5FAE (24494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FAE
U+5FAF (24495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FAF
U+5FB0 (24496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB0
U+5FB1 (24497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB1
U+5FB2 (24498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB2
U+5FB3 (24499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB3
U+5FB4 (24500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB4
U+5FB5 (24501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB5
U+5FB6 (24502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB6
U+5FB7 (24503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB7
U+5FB8 (24504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB8
U+5FB9 (24505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FB9
U+5FBA (24506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FBA
U+5FBB (24507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FBB
U+5FBC (24508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FBC
U+5FBD (24509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FBD
U+5FBE (24510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FBE
U+5FBF (24511) 徿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FBF
U+5FC0 (24512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC0
U+5FC1 (24513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC1
U+5FC2 (24514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC2
U+5FC3 (24515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC3
U+5FC4 (24516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC4
U+5FC5 (24517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC5
U+5FC6 (24518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC6
U+5FC7 (24519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC7
U+5FC8 (24520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC8
U+5FC9 (24521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FC9
U+5FCA (24522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FCA
U+5FCB (24523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FCB
U+5FCC (24524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FCC
U+5FCD (24525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FCD
U+5FCE (24526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FCE
U+5FCF (24527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FCF
U+5FD0 (24528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD0
U+5FD1 (24529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD1
U+5FD2 (24530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD2
U+5FD3 (24531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD3
U+5FD4 (24532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD4
U+5FD5 (24533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD5
U+5FD6 (24534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD6
U+5FD7 (24535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD7
U+5FD8 (24536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD8
U+5FD9 (24537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD9
U+5FDA (24538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FDA
U+5FDB (24539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FDB
U+5FDC (24540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FDC
U+5FDD (24541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FDD
U+5FDE (24542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FDE
U+5FDF (24543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FDF
U+5FE0 (24544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE0
U+5FE1 (24545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE1
U+5FE2 (24546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE2
U+5FE3 (24547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE3
U+5FE4 (24548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE4
U+5FE5 (24549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE5
U+5FE6 (24550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE6
U+5FE7 (24551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE7
U+5FE8 (24552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE8
U+5FE9 (24553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FE9
U+5FEA (24554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FEA
U+5FEB (24555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FEB
U+5FEC (24556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FEC
U+5FED (24557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FED
U+5FEE (24558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FEE
U+5FEF (24559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FEF
U+5FF0 (24560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF0
U+5FF1 (24561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF1
U+5FF2 (24562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF2
U+5FF3 (24563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF3
U+5FF4 (24564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF4
U+5FF5 (24565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF5
U+5FF6 (24566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF6
U+5FF7 (24567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF7
U+5FF8 (24568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF8
U+5FF9 (24569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF9
U+5FFA (24570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FFA
U+5FFB (24571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FFB
U+5FFC (24572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FFC
U+5FFD (24573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FFD
U+5FFE (24574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FFE
U+5FFF (24575) 忿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FFF