ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบคุง/y

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดูเพิ่ม: ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบอง/y

Y[แก้ไข]

ya () : , , , , , , , , , , , , , , ,
yabu (やぶ) : ,
yabukarashi (やぶからし) : ,
yabunirami (やぶにらみ) :
yaburegoromo (やぶれごろも) :
yabureru (やぶれる) : , , , , , , , , , , , , , , , ,
yaburetakaki (やぶれたかき) :
yaburu (やぶる) : , , , , , , ,
yabusaka (やぶさか) : , , ,
yabutabako (やぶたばこ) :
yachi (やち) :
yado (やど) : 宿
yadoru (やどる) : 宿, ,
yagara (やがら) :
yagate (やがて) : ,
yagura (やぐら) : ,
yaharagerukoneru (やはらげるこねる) :
yaharagu (やはらぐ) : ,
yaharakakumatsuharu (やはらかくまつはる) :
yahazu (やはず) :
yaiba (やいば) : ,
yaito (やいと) :
yaji (やじ) :
yajiri (やじり) : , , , , ,
yakai (やかい) :
yakamashī (やかましい) : , , , , ,
yakara (やから) : , ,
yakari (やかり) :
yakata (やかた) : , ,
yake (やけ) :
yaki (やき) :
yakibata (やきばた) :
yakigari (やきがり) :
yakigome (やきごめ) :
yakimono (やきもの) : , , 𥔵
yakinabe (やきなべ) :
yakita (やきた) : ,
yakitsuchi (やきつち) :
yakko (やっこ) :
yaku (やく) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
yakusho (やくしょ) : , , , , , ,
yakuwari (やくわり) :
yama (やま) : , , ,
yamāi (やまあい) :
yamārashi (やまあらし) :
yamāsa (やまあさ) :
yamabi (やまび) :
yamabito (やまびと) :
yamadori (やまどり) : , , ,
yamaguwa (やまぐわ) : , 檿
yamai (やまい) : , , , , , , , , ,
yamaidare (やまいだれ) :
yamainu (やまいぬ) : ,
yamakago (やまかご) :
yamamichi (やまみち) :
yamamori (やまもり) :
yamanashi (やまなし) : , ,
yamanira (やまにら) : , ,
yamanire (やまにれ) :
yamanofukaisama (やまのふかいさま) :
yamanonarabusama (やまのならぶさま) :
yamanosama (やまのさま) : ,
yamanotakīsama (やまのたきいさま) :
yamanotakuisama (やまのたくいさま) :
yamashī (やましい) :
yamashina (やましな) :
yamato (やまと) :
yamenai (やめない) :
yameru (やめる) : , , , , , , , , , ,
yami (やみ) : ,
yamitsukareru (やみつかれる) :
yamome (やもめ) : , , , , ,
yamō (やもお) : ,
yamu (やむ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
yana (やな) : , , , ,
yanagi (やなぎ) : , ,
yane (やね) : ,
yani (やに) :
yanone (やのね) :
yarai (やらい) : , ,
yari (やり) : , ,
yaru (やる) :
yasai (やさい) :
yasashi (やさし) :
yasashī (やさしい) : ,
yaseru (やせる) : , , , , , , , , , , , ,
yasetekataitsuchi (やせてかたいつち) :
yasetsuchi (やせつち) :
yashi (やし) :
yashiki (やしき) : , ,
yashinai (やしない) :
yashinau (やしなう) : , , , , , ,
yashiro (やしろ) : , ,
yasu (やす) : , ,
yasude (やすで) : ,
yasui (やすい) : , , , , , , , , , , , , ,
yasumeru (やすめる) :
yasumu (やすむ) : , , ,
yasunjiru (やすんじる) : , , ,
yasunzuru (やすんずる) : , ,
yasuraka (やすらか) : , , , , , , , , , , , ,
yasuri (やすり) : ,
yatabi (やたび) :
yatoi (やとい) :
yatō (やとう) : , , ,
yatsu (やつ) : ,
yatsugare (やつがれ) :
yatsureru (やつれる) : , , , , , ,
yaudo (やうど) :
yausu (やうす) :
yawara (やわら) :
yawarageru (やわらげる) : ,
yawaragu (やわらぐ) : , , , , , , , , , , , , , , 調, , , 諿, , , , ,
yawaraka (やわらか) : , ,
yawarakai (やわらかい) : ,
yaya (やや) : , ,
yazutsu (やずつ) : ,
yo () : , , , , , , ,
yoake (よあけ) : ,
yobiau (よびあう) :
yobina (よびな) : ,
yoboro (よぼろ) :
yobu (よぶ) : , , , , , , , , ,
yobukodori (よぶこどり) :
yodare (よだれ) :
yodo (よど) :
yodomu (よどむ) : ,
yofune (よふね) :
yogosu (よごす) : , ,
yohai (よはい) :
yoi (よい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
yoikane (よいかね) : ,
yoikotoba (よいことば) :
yoisama (よいさま) :
yoiwarabe (よいわらべ) :
yojiru (よじる) : ,
yoko (よこ) : , ,
yokogi (よこぎ) : , ,
yokoito (よこいと) :
yokome (よこめ) : , ,
yokoshima (よこしま) : , , , , , ,
yokotaeru (よこたえる) : , ,
yokotawaru (よこたわる) : , ,
yoku (よく) : ,
yokuiu (よくいう) : ,
yokushaberu (よくしゃべる) :
yokusuru (よくする) :
yokutsutsushimu (よくつつしむ) :
yome (よめ) : , , ,
yomi (よみ) : ,
yomigaeru (よみがえる) : , , , ,
yomisuru (よみする) :
yomogi (よもぎ) : , , , , , ,
yomu (よむ) : , , , , , ,
yon (よん) :
yonageru (よなげる) : , , ,
yonagu (よなぐ) :
yone (よね) :
yonesake (よねさけ) :
yonjū (よんじゅう) :
yonkashira (よんかしら) : ,
yori (より) : , , , , , ,
yorikatadoru (よりかたどる) :
yoroi (よろい) : , , ,
yoroigusa (よろいぐさ) : , , ,
yorokobi (よろこび) : ,
yorokobu (よろこぶ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
yorokobusama (よろこぶさま) : ,
yorokondeugokusama (よろこんでうごくさま) :
yoromeku (よろめく) : , , , , , ,
yoroshī (よろしい) : ,
yorozu (よろず) : ,
yoru (よる) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
yose (よせ) :
yoseru (よせる) : , , , ,
yoshi (よし) : ,
yoshimi (よしみ) : , ,
yoshitosuru (よしとする) :
yosōi (よそおい) : ,
yosōu (よそおう) : , , , , , ,
yotabi (よたび) :
yotaka (よたか) :
yotsu (よつ) : ,
yotsugi (よつぎ) : , , ,
yotte (よって) :
yottsu (よっつ) :
(よう) : , , , ,
yōyaku (ようやく) : ,
yowai (よわい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
yowaisuru (よわいする) :
yowamaru (よわまる) :
yowaru (よわる) :
yu () :
yuami (ゆあみ) :
yubari (ゆばり) :
yubi (ゆび) : ,
yubinomata (ゆびのまた) :
yubukuro (ゆぶくろ) :
yudame (ゆだめ) : , , ,
yudaneru (ゆだねる) : ,
yuderu (ゆでる) :
yudono (ゆどの) :
yue (ゆえ) :
yueni (ゆえに) :
yugake (ゆがけ) : , , ,
yugamu (ゆがむ) : , , ,
yuge (ゆげ) :
yugi (ゆぎ) : ,
yugote (ゆごて) : ,
yuhazu (ゆはず) : , ,
yuka (ゆか) : , ,
yukashī (ゆかしい) :
yuki (ゆき) : ,
yukinayamu (ゆきなやむ) : , , ,
yukinoshita (ゆきのした) :
yuku (ゆく) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
yukusama (ゆくさま) : ,
yume (ゆめ) : , , ,
yumemiru (ゆめみる) : ,
yumi (ゆみ) :
yumibukuro (ゆみぶくろ) : , , , ,
yumigatsuyoi (ゆみがつよい) : , 弿
yuminari (ゆみなり) : 窿
yuminona (ゆみのな) :
yumizuru (ゆみずる) :
yumushi (ゆむし) :
yunomi (ゆのみ) :
yuonayamu (ゆおなやむ) : ,
yureru (ゆれる) : , , , ,
yuri (ゆり) : ,
yuru (ゆる) :
yurugaseni (ゆるがせに) :
yurugu (ゆるぐ) :
yurui (ゆるい) : , , , ,
yurumeru (ゆるめる) :
yurumu (ゆるむ) : , ,
yurusu (ゆるす) : , , , , , , , , , , , , , ,
yuruyaka (ゆるやか) : , , , , , , , , , ,
yuruyakade (ゆるやかで) :
yusuburu (ゆすぶる) : ,
yusuru (ゆする) : , ,
yutaka (ゆたか) : , , , , , , , , ,
(ゆう) : , ,
yūbe (ゆうべ) :
yūgata (ゆうがた) :
yūmeshi (ゆうめし) :
yuwazu (ゆわず) :
yuzu (ゆず) : ,
yuzuka (ゆずか) : ,
yuzuriha (ゆずりは) :
yuzuru (ゆずる) : , , , , , ,