ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/8000

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+8000 ถึง U+87FF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+8000 (32768) 耀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8000
U+8001 (32769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8001
U+8002 (32770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8002
U+8003 (32771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8003
U+8004 (32772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8004
U+8005 (32773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8005
U+8006 (32774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8006
U+8007 (32775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8007
U+8008 (32776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8008
U+8009 (32777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8009
U+800A (32778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-800A
U+800B (32779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-800B
U+800C (32780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-800C
U+800D (32781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-800D
U+800E (32782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-800E
U+800F (32783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-800F
U+8010 (32784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8010
U+8011 (32785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8011
U+8012 (32786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8012
U+8013 (32787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8013
U+8014 (32788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8014
U+8015 (32789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8015
U+8016 (32790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8016
U+8017 (32791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8017
U+8018 (32792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8018
U+8019 (32793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8019
U+801A (32794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-801A
U+801B (32795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-801B
U+801C (32796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-801C
U+801D (32797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-801D
U+801E (32798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-801E
U+801F (32799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-801F
U+8020 (32800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8020
U+8021 (32801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8021
U+8022 (32802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8022
U+8023 (32803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8023
U+8024 (32804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8024
U+8025 (32805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8025
U+8026 (32806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8026
U+8027 (32807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8027
U+8028 (32808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8028
U+8029 (32809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8029
U+802A (32810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-802A
U+802B (32811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-802B
U+802C (32812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-802C
U+802D (32813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-802D
U+802E (32814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-802E
U+802F (32815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-802F
U+8030 (32816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8030
U+8031 (32817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8031
U+8032 (32818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8032
U+8033 (32819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8033
U+8034 (32820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8034
U+8035 (32821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8035
U+8036 (32822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8036
U+8037 (32823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8037
U+8038 (32824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8038
U+8039 (32825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8039
U+803A (32826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-803A
U+803B (32827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-803B
U+803C (32828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-803C
U+803D (32829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-803D
U+803E (32830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-803E
U+803F (32831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-803F
U+8040 (32832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8040
U+8041 (32833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8041
U+8042 (32834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8042
U+8043 (32835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8043
U+8044 (32836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8044
U+8045 (32837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8045
U+8046 (32838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8046
U+8047 (32839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8047
U+8048 (32840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8048
U+8049 (32841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8049
U+804A (32842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-804A
U+804B (32843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-804B
U+804C (32844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-804C
U+804D (32845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-804D
U+804E (32846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-804E
U+804F (32847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-804F
U+8050 (32848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8050
U+8051 (32849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8051
U+8052 (32850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8052
U+8053 (32851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8053
U+8054 (32852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8054
U+8055 (32853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8055
U+8056 (32854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8056
U+8057 (32855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8057
U+8058 (32856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8058
U+8059 (32857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8059
U+805A (32858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-805A
U+805B (32859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-805B
U+805C (32860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-805C
U+805D (32861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-805D
U+805E (32862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-805E
U+805F (32863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-805F
U+8060 (32864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8060
U+8061 (32865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8061
U+8062 (32866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8062
U+8063 (32867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8063
U+8064 (32868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8064
U+8065 (32869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8065
U+8066 (32870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8066
U+8067 (32871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8067
U+8068 (32872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8068
U+8069 (32873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8069
U+806A (32874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-806A
U+806B (32875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-806B
U+806C (32876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-806C
U+806D (32877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-806D
U+806E (32878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-806E
U+806F (32879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-806F
U+8070 (32880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8070
U+8071 (32881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8071
U+8072 (32882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8072
U+8073 (32883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8073
U+8074 (32884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8074
U+8075 (32885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8075
U+8076 (32886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8076
U+8077 (32887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8077
U+8078 (32888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8078
U+8079 (32889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8079
U+807A (32890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-807A
U+807B (32891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-807B
U+807C (32892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-807C
U+807D (32893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-807D
U+807E (32894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-807E
U+807F (32895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-807F
U+8080 (32896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8080
U+8081 (32897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8081
U+8082 (32898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8082
U+8083 (32899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8083
U+8084 (32900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8084
U+8085 (32901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8085
U+8086 (32902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8086
U+8087 (32903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8087
U+8088 (32904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8088
U+8089 (32905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8089
U+808A (32906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-808A
U+808B (32907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-808B
U+808C (32908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-808C
U+808D (32909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-808D
U+808E (32910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-808E
U+808F (32911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-808F
U+8090 (32912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8090
U+8091 (32913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8091
U+8092 (32914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8092
U+8093 (32915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8093
U+8094 (32916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8094
U+8095 (32917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8095
U+8096 (32918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8096
U+8097 (32919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8097
U+8098 (32920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8098
U+8099 (32921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8099
U+809A (32922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-809A
U+809B (32923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-809B
U+809C (32924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-809C
U+809D (32925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-809D
U+809E (32926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-809E
U+809F (32927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-809F
U+80A0 (32928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A0
U+80A1 (32929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A1
U+80A2 (32930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A2
U+80A3 (32931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A3
U+80A4 (32932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A4
U+80A5 (32933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A5
U+80A6 (32934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A6
U+80A7 (32935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A7
U+80A8 (32936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A8
U+80A9 (32937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A9
U+80AA (32938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80AA
U+80AB (32939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80AB
U+80AC (32940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80AC
U+80AD (32941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80AD
U+80AE (32942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80AE
U+80AF (32943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80AF
U+80B0 (32944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B0
U+80B1 (32945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B1
U+80B2 (32946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B2
U+80B3 (32947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B3
U+80B4 (32948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B4
U+80B5 (32949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B5
U+80B6 (32950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B6
U+80B7 (32951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B7
U+80B8 (32952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B8
U+80B9 (32953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80B9
U+80BA (32954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80BA
U+80BB (32955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80BB
U+80BC (32956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80BC
U+80BD (32957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80BD
U+80BE (32958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80BE
U+80BF (32959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80BF
U+80C0 (32960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C0
U+80C1 (32961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C1
U+80C2 (32962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C2
U+80C3 (32963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C3
U+80C4 (32964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C4
U+80C5 (32965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C5
U+80C6 (32966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C6
U+80C7 (32967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C7
U+80C8 (32968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C8
U+80C9 (32969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80C9
U+80CA (32970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80CA
U+80CB (32971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80CB
U+80CC (32972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80CC
U+80CD (32973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80CD
U+80CE (32974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80CE
U+80CF (32975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80CF
U+80D0 (32976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D0
U+80D1 (32977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D1
U+80D2 (32978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D2
U+80D3 (32979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D3
U+80D4 (32980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D4
U+80D5 (32981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D5
U+80D6 (32982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D6
U+80D7 (32983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D7
U+80D8 (32984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D8
U+80D9 (32985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80D9
U+80DA (32986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80DA
U+80DB (32987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80DB
U+80DC (32988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80DC
U+80DD (32989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80DD
U+80DE (32990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80DE
U+80DF (32991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80DF
U+80E0 (32992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E0
U+80E1 (32993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E1
U+80E2 (32994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E2
U+80E3 (32995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E3
U+80E4 (32996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E4
U+80E5 (32997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E5
U+80E6 (32998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E6
U+80E7 (32999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E7
U+80E8 (33000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E8
U+80E9 (33001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E9
U+80EA (33002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80EA
U+80EB (33003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80EB
U+80EC (33004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80EC
U+80ED (33005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80ED
U+80EE (33006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80EE
U+80EF (33007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80EF
U+80F0 (33008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F0
U+80F1 (33009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F1
U+80F2 (33010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F2
U+80F3 (33011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F3
U+80F4 (33012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F4
U+80F5 (33013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F5
U+80F6 (33014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F6
U+80F7 (33015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F7
U+80F8 (33016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F8
U+80F9 (33017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80F9
U+80FA (33018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80FA
U+80FB (33019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80FB
U+80FC (33020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80FC
U+80FD (33021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80FD
U+80FE (33022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80FE
U+80FF (33023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80FF
U+8100 (33024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8100
U+8101 (33025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8101
U+8102 (33026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8102
U+8103 (33027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8103
U+8104 (33028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8104
U+8105 (33029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8105
U+8106 (33030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8106
U+8107 (33031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8107
U+8108 (33032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8108
U+8109 (33033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8109
U+810A (33034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-810A
U+810B (33035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-810B
U+810C (33036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-810C
U+810D (33037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-810D
U+810E (33038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-810E
U+810F (33039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-810F
U+8110 (33040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8110
U+8111 (33041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8111
U+8112 (33042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8112
U+8113 (33043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8113
U+8114 (33044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8114
U+8115 (33045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8115
U+8116 (33046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8116
U+8117 (33047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8117
U+8118 (33048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8118
U+8119 (33049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8119
U+811A (33050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-811A
U+811B (33051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-811B
U+811C (33052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-811C
U+811D (33053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-811D
U+811E (33054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-811E
U+811F (33055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-811F
U+8120 (33056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8120
U+8121 (33057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8121
U+8122 (33058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8122
U+8123 (33059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8123
U+8124 (33060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8124
U+8125 (33061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8125
U+8126 (33062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8126
U+8127 (33063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8127
U+8128 (33064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8128
U+8129 (33065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8129
U+812A (33066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-812A
U+812B (33067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-812B
U+812C (33068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-812C
U+812D (33069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-812D
U+812E (33070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-812E
U+812F (33071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-812F
U+8130 (33072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8130
U+8131 (33073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8131
U+8132 (33074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8132
U+8133 (33075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8133
U+8134 (33076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8134
U+8135 (33077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8135
U+8136 (33078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8136
U+8137 (33079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8137
U+8138 (33080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8138
U+8139 (33081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8139
U+813A (33082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-813A
U+813B (33083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-813B
U+813C (33084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-813C
U+813D (33085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-813D
U+813E (33086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-813E
U+813F (33087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-813F
U+8140 (33088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8140
U+8141 (33089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8141
U+8142 (33090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8142
U+8143 (33091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8143
U+8144 (33092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8144
U+8145 (33093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8145
U+8146 (33094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8146
U+8147 (33095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8147
U+8148 (33096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8148
U+8149 (33097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8149
U+814A (33098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-814A
U+814B (33099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-814B
U+814C (33100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-814C
U+814D (33101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-814D
U+814E (33102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-814E
U+814F (33103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-814F
U+8150 (33104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8150
U+8151 (33105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8151
U+8152 (33106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8152
U+8153 (33107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8153
U+8154 (33108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8154
U+8155 (33109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8155
U+8156 (33110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8156
U+8157 (33111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8157
U+8158 (33112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8158
U+8159 (33113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8159
U+815A (33114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-815A
U+815B (33115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-815B
U+815C (33116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-815C
U+815D (33117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-815D
U+815E (33118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-815E
U+815F (33119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-815F
U+8160 (33120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8160
U+8161 (33121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8161
U+8162 (33122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8162
U+8163 (33123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8163
U+8164 (33124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8164
U+8165 (33125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8165
U+8166 (33126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8166
U+8167 (33127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8167
U+8168 (33128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8168
U+8169 (33129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8169
U+816A (33130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-816A
U+816B (33131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-816B
U+816C (33132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-816C
U+816D (33133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-816D
U+816E (33134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-816E
U+816F (33135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-816F
U+8170 (33136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8170
U+8171 (33137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8171
U+8172 (33138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8172
U+8173 (33139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8173
U+8174 (33140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8174
U+8175 (33141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8175
U+8176 (33142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8176
U+8177 (33143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8177
U+8178 (33144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8178
U+8179 (33145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8179
U+817A (33146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-817A
U+817B (33147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-817B
U+817C (33148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-817C
U+817D (33149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-817D
U+817E (33150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-817E
U+817F (33151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-817F
U+8180 (33152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8180
U+8181 (33153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8181
U+8182 (33154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8182
U+8183 (33155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8183
U+8184 (33156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8184
U+8185 (33157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8185
U+8186 (33158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8186
U+8187 (33159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8187
U+8188 (33160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8188
U+8189 (33161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8189
U+818A (33162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-818A
U+818B (33163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-818B
U+818C (33164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-818C
U+818D (33165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-818D
U+818E (33166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-818E
U+818F (33167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-818F
U+8190 (33168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8190
U+8191 (33169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8191
U+8192 (33170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8192
U+8193 (33171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8193
U+8194 (33172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8194
U+8195 (33173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8195
U+8196 (33174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8196
U+8197 (33175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8197
U+8198 (33176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8198
U+8199 (33177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8199
U+819A (33178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-819A
U+819B (33179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-819B
U+819C (33180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-819C
U+819D (33181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-819D
U+819E (33182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-819E
U+819F (33183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-819F
U+81A0 (33184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A0
U+81A1 (33185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A1
U+81A2 (33186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A2
U+81A3 (33187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A3
U+81A4 (33188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A4
U+81A5 (33189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A5
U+81A6 (33190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A6
U+81A7 (33191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A7
U+81A8 (33192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A8
U+81A9 (33193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A9
U+81AA (33194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81AA
U+81AB (33195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81AB
U+81AC (33196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81AC
U+81AD (33197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81AD
U+81AE (33198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81AE
U+81AF (33199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81AF
U+81B0 (33200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B0
U+81B1 (33201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B1
U+81B2 (33202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B2
U+81B3 (33203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B3
U+81B4 (33204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B4
U+81B5 (33205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B5
U+81B6 (33206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B6
U+81B7 (33207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B7
U+81B8 (33208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B8
U+81B9 (33209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81B9
U+81BA (33210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81BA
U+81BB (33211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81BB
U+81BC (33212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81BC
U+81BD (33213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81BD
U+81BE (33214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81BE
U+81BF (33215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81BF
U+81C0 (33216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C0
U+81C1 (33217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C1
U+81C2 (33218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C2
U+81C3 (33219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C3
U+81C4 (33220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C4
U+81C5 (33221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C5
U+81C6 (33222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C6
U+81C7 (33223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C7
U+81C8 (33224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C8
U+81C9 (33225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81C9
U+81CA (33226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81CA
U+81CB (33227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81CB
U+81CC (33228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81CC
U+81CD (33229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81CD
U+81CE (33230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81CE
U+81CF (33231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81CF
U+81D0 (33232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D0
U+81D1 (33233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D1
U+81D2 (33234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D2
U+81D3 (33235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D3
U+81D4 (33236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D4
U+81D5 (33237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D5
U+81D6 (33238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D6
U+81D7 (33239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D7
U+81D8 (33240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D8
U+81D9 (33241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81D9
U+81DA (33242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81DA
U+81DB (33243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81DB
U+81DC (33244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81DC
U+81DD (33245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81DD
U+81DE (33246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81DE
U+81DF (33247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81DF
U+81E0 (33248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E0
U+81E1 (33249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E1
U+81E2 (33250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E2
U+81E3 (33251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E3
U+81E4 (33252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E4
U+81E5 (33253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E5
U+81E6 (33254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E6
U+81E7 (33255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E7
U+81E8 (33256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E8
U+81E9 (33257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81E9
U+81EA (33258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81EA
U+81EB (33259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81EB
U+81EC (33260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81EC
U+81ED (33261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81ED
U+81EE (33262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81EE
U+81EF (33263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81EF
U+81F0 (33264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F0
U+81F1 (33265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F1
U+81F2 (33266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F2
U+81F3 (33267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F3
U+81F4 (33268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F4
U+81F5 (33269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F5
U+81F6 (33270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F6
U+81F7 (33271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F7
U+81F8 (33272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F8
U+81F9 (33273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81F9
U+81FA (33274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81FA
U+81FB (33275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81FB
U+81FC (33276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81FC
U+81FD (33277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81FD
U+81FE (33278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81FE
U+81FF (33279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81FF
U+8200 (33280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8200
U+8201 (33281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8201
U+8202 (33282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8202
U+8203 (33283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8203
U+8204 (33284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8204
U+8205 (33285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8205
U+8206 (33286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8206
U+8207 (33287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8207
U+8208 (33288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8208
U+8209 (33289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8209
U+820A (33290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-820A
U+820B (33291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-820B
U+820C (33292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-820C
U+820D (33293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-820D
U+820E (33294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-820E
U+820F (33295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-820F
U+8210 (33296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8210
U+8211 (33297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8211
U+8212 (33298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8212
U+8213 (33299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8213
U+8214 (33300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8214
U+8215 (33301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8215
U+8216 (33302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8216
U+8217 (33303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8217
U+8218 (33304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8218
U+8219 (33305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8219
U+821A (33306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-821A
U+821B (33307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-821B
U+821C (33308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-821C
U+821D (33309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-821D
U+821E (33310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-821E
U+821F (33311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-821F
U+8220 (33312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8220
U+8221 (33313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8221
U+8222 (33314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8222
U+8223 (33315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8223
U+8224 (33316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8224
U+8225 (33317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8225
U+8226 (33318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8226
U+8227 (33319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8227
U+8228 (33320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8228
U+8229 (33321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8229
U+822A (33322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-822A
U+822B (33323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-822B
U+822C (33324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-822C
U+822D (33325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-822D
U+822E (33326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-822E
U+822F (33327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-822F
U+8230 (33328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8230
U+8231 (33329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8231
U+8232 (33330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8232
U+8233 (33331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8233
U+8234 (33332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8234
U+8235 (33333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8235
U+8236 (33334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8236
U+8237 (33335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8237
U+8238 (33336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8238
U+8239 (33337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8239
U+823A (33338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-823A
U+823B (33339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-823B
U+823C (33340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-823C
U+823D (33341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-823D
U+823E (33342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-823E
U+823F (33343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-823F
U+8240 (33344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8240
U+8241 (33345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8241
U+8242 (33346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8242
U+8243 (33347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8243
U+8244 (33348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8244
U+8245 (33349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8245
U+8246 (33350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8246
U+8247 (33351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8247
U+8248 (33352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8248
U+8249 (33353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8249
U+824A (33354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-824A
U+824B (33355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-824B
U+824C (33356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-824C
U+824D (33357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-824D
U+824E (33358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-824E
U+824F (33359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-824F
U+8250 (33360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8250
U+8251 (33361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8251
U+8252 (33362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8252
U+8253 (33363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8253
U+8254 (33364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8254
U+8255 (33365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8255
U+8256 (33366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8256
U+8257 (33367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8257
U+8258 (33368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8258
U+8259 (33369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8259
U+825A (33370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-825A
U+825B (33371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-825B
U+825C (33372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-825C
U+825D (33373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-825D
U+825E (33374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-825E
U+825F (33375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-825F
U+8260 (33376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8260
U+8261 (33377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8261
U+8262 (33378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8262
U+8263 (33379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8263
U+8264 (33380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8264
U+8265 (33381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8265
U+8266 (33382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8266
U+8267 (33383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8267
U+8268 (33384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8268
U+8269 (33385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8269
U+826A (33386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-826A
U+826B (33387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-826B
U+826C (33388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-826C
U+826D (33389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-826D
U+826E (33390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-826E
U+826F (33391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-826F
U+8270 (33392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8270
U+8271 (33393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8271
U+8272 (33394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8272
U+8273 (33395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8273
U+8274 (33396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8274
U+8275 (33397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8275
U+8276 (33398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8276
U+8277 (33399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8277
U+8278 (33400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8278
U+8279 (33401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8279
U+827A (33402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-827A
U+827B (33403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-827B
U+827C (33404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-827C
U+827D (33405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-827D
U+827E (33406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-827E
U+827F (33407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-827F
U+8280 (33408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8280
U+8281 (33409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8281
U+8282 (33410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8282
U+8283 (33411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8283
U+8284 (33412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8284
U+8285 (33413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8285
U+8286 (33414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8286
U+8287 (33415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8287
U+8288 (33416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8288
U+8289 (33417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8289
U+828A (33418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-828A
U+828B (33419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-828B
U+828C (33420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-828C
U+828D (33421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-828D
U+828E (33422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-828E
U+828F (33423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-828F
U+8290 (33424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8290
U+8291 (33425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8291
U+8292 (33426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8292
U+8293 (33427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8293
U+8294 (33428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8294
U+8295 (33429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8295
U+8296 (33430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8296
U+8297 (33431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8297
U+8298 (33432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8298
U+8299 (33433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8299
U+829A (33434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-829A
U+829B (33435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-829B
U+829C (33436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-829C
U+829D (33437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-829D
U+829E (33438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-829E
U+829F (33439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-829F
U+82A0 (33440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A0
U+82A1 (33441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A1
U+82A2 (33442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A2
U+82A3 (33443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A3
U+82A4 (33444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A4
U+82A5 (33445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A5
U+82A6 (33446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A6
U+82A7 (33447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A7
U+82A8 (33448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A8
U+82A9 (33449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82A9
U+82AA (33450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82AA
U+82AB (33451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82AB
U+82AC (33452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82AC
U+82AD (33453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82AD
U+82AE (33454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82AE
U+82AF (33455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82AF
U+82B0 (33456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B0
U+82B1 (33457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B1
U+82B2 (33458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B2
U+82B3 (33459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B3
U+82B4 (33460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B4
U+82B5 (33461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B5
U+82B6 (33462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B6
U+82B7 (33463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B7
U+82B8 (33464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B8
U+82B9 (33465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82B9
U+82BA (33466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82BA
U+82BB (33467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82BB
U+82BC (33468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82BC
U+82BD (33469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82BD
U+82BE (33470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82BE
U+82BF (33471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82BF
U+82C0 (33472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C0
U+82C1 (33473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C1
U+82C2 (33474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C2
U+82C3 (33475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C3
U+82C4 (33476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C4
U+82C5 (33477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C5
U+82C6 (33478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C6
U+82C7 (33479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C7
U+82C8 (33480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C8
U+82C9 (33481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C9
U+82CA (33482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82CA
U+82CB (33483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82CB
U+82CC (33484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82CC
U+82CD (33485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82CD
U+82CE (33486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82CE
U+82CF (33487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82CF
U+82D0 (33488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D0
U+82D1 (33489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D1
U+82D2 (33490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D2
U+82D3 (33491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D3
U+82D4 (33492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D4
U+82D5 (33493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D5
U+82D6 (33494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D6
U+82D7 (33495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D7
U+82D8 (33496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D8
U+82D9 (33497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82D9
U+82DA (33498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82DA
U+82DB (33499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82DB
U+82DC (33500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82DC
U+82DD (33501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82DD
U+82DE (33502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82DE
U+82DF (33503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82DF
U+82E0 (33504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E0
U+82E1 (33505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E1
U+82E2 (33506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E2
U+82E3 (33507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E3
U+82E4 (33508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E4
U+82E5 (33509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E5
U+82E6 (33510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E6
U+82E7 (33511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E7
U+82E8 (33512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E8
U+82E9 (33513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82E9
U+82EA (33514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82EA
U+82EB (33515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82EB
U+82EC (33516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82EC
U+82ED (33517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82ED
U+82EE (33518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82EE
U+82EF (33519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82EF
U+82F0 (33520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F0
U+82F1 (33521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F1
U+82F2 (33522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F2
U+82F3 (33523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F3
U+82F4 (33524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F4
U+82F5 (33525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F5
U+82F6 (33526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F6
U+82F7 (33527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F7
U+82F8 (33528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F8
U+82F9 (33529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82F9
U+82FA (33530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82FA
U+82FB (33531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82FB
U+82FC (33532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82FC
U+82FD (33533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82FD
U+82FE (33534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82FE
U+82FF (33535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82FF
U+8300 (33536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8300
U+8301 (33537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8301
U+8302 (33538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8302
U+8303 (33539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8303
U+8304 (33540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8304
U+8305 (33541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8305
U+8306 (33542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8306
U+8307 (33543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8307
U+8308 (33544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8308
U+8309 (33545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8309
U+830A (33546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-830A
U+830B (33547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-830B
U+830C (33548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-830C
U+830D (33549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-830D
U+830E (33550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-830E
U+830F (33551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-830F
U+8310 (33552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8310
U+8311 (33553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8311
U+8312 (33554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8312
U+8313 (33555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8313
U+8314 (33556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8314
U+8315 (33557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8315
U+8316 (33558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8316
U+8317 (33559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8317
U+8318 (33560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8318
U+8319 (33561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8319
U+831A (33562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-831A
U+831B (33563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-831B
U+831C (33564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-831C
U+831D (33565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-831D
U+831E (33566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-831E
U+831F (33567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-831F
U+8320 (33568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8320
U+8321 (33569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8321
U+8322 (33570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8322
U+8323 (33571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8323
U+8324 (33572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8324
U+8325 (33573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8325
U+8326 (33574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8326
U+8327 (33575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8327
U+8328 (33576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8328
U+8329 (33577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8329
U+832A (33578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-832A
U+832B (33579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-832B
U+832C (33580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-832C
U+832D (33581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-832D
U+832E (33582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-832E
U+832F (33583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-832F
U+8330 (33584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8330
U+8331 (33585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8331
U+8332 (33586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8332
U+8333 (33587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8333
U+8334 (33588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8334
U+8335 (33589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8335
U+8336 (33590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8336
U+8337 (33591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8337
U+8338 (33592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8338
U+8339 (33593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8339
U+833A (33594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-833A
U+833B (33595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-833B
U+833C (33596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-833C
U+833D (33597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-833D
U+833E (33598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-833E
U+833F (33599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-833F
U+8340 (33600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8340
U+8341 (33601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8341
U+8342 (33602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8342
U+8343 (33603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8343
U+8344 (33604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8344
U+8345 (33605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8345
U+8346 (33606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8346
U+8347 (33607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8347
U+8348 (33608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8348
U+8349 (33609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8349
U+834A (33610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-834A
U+834B (33611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-834B
U+834C (33612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-834C
U+834D (33613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-834D
U+834E (33614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-834E
U+834F (33615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-834F
U+8350 (33616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8350
U+8351 (33617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8351
U+8352 (33618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8352
U+8353 (33619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8353
U+8354 (33620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8354
U+8355 (33621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8355
U+8356 (33622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8356
U+8357 (33623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8357
U+8358 (33624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8358
U+8359 (33625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8359
U+835A (33626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-835A
U+835B (33627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-835B
U+835C (33628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-835C
U+835D (33629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-835D
U+835E (33630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-835E
U+835F (33631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-835F
U+8360 (33632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8360
U+8361 (33633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8361
U+8362 (33634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8362
U+8363 (33635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8363
U+8364 (33636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8364
U+8365 (33637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8365
U+8366 (33638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8366
U+8367 (33639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8367
U+8368 (33640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8368
U+8369 (33641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8369
U+836A (33642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-836A
U+836B (33643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-836B
U+836C (33644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-836C
U+836D (33645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-836D
U+836E (33646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-836E
U+836F (33647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-836F
U+8370 (33648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8370
U+8371 (33649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8371
U+8372 (33650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8372
U+8373 (33651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8373
U+8374 (33652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8374
U+8375 (33653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8375
U+8376 (33654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8376
U+8377 (33655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8377
U+8378 (33656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8378
U+8379 (33657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8379
U+837A (33658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-837A
U+837B (33659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-837B
U+837C (33660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-837C
U+837D (33661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-837D
U+837E (33662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-837E
U+837F (33663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-837F
U+8380 (33664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8380
U+8381 (33665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8381
U+8382 (33666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8382
U+8383 (33667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8383
U+8384 (33668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8384
U+8385 (33669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8385
U+8386 (33670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8386
U+8387 (33671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8387
U+8388 (33672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8388
U+8389 (33673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8389
U+838A (33674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-838A
U+838B (33675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-838B
U+838C (33676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-838C
U+838D (33677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-838D
U+838E (33678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-838E
U+838F (33679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-838F
U+8390 (33680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8390
U+8391 (33681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8391
U+8392 (33682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8392
U+8393 (33683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8393
U+8394 (33684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8394
U+8395 (33685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8395
U+8396 (33686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8396
U+8397 (33687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8397
U+8398 (33688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8398
U+8399 (33689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8399
U+839A (33690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-839A
U+839B (33691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-839B
U+839C (33692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-839C
U+839D (33693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-839D
U+839E (33694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-839E
U+839F (33695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-839F
U+83A0 (33696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A0
U+83A1 (33697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A1
U+83A2 (33698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A2
U+83A3 (33699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A3
U+83A4 (33700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A4
U+83A5 (33701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A5
U+83A6 (33702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A6
U+83A7 (33703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A7
U+83A8 (33704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A8
U+83A9 (33705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83A9
U+83AA (33706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83AA
U+83AB (33707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83AB
U+83AC (33708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83AC
U+83AD (33709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83AD
U+83AE (33710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83AE
U+83AF (33711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83AF
U+83B0 (33712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B0
U+83B1 (33713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B1
U+83B2 (33714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B2
U+83B3 (33715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B3
U+83B4 (33716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B4
U+83B5 (33717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B5
U+83B6 (33718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B6
U+83B7 (33719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B7
U+83B8 (33720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B8
U+83B9 (33721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83B9
U+83BA (33722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83BA
U+83BB (33723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83BB
U+83BC (33724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83BC
U+83BD (33725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83BD
U+83BE (33726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83BE
U+83BF (33727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83BF
U+83C0 (33728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C0
U+83C1 (33729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C1
U+83C2 (33730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C2
U+83C3 (33731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C3
U+83C4 (33732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C4
U+83C5 (33733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C5
U+83C6 (33734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C6
U+83C7 (33735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C7
U+83C8 (33736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C8
U+83C9 (33737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83C9
U+83CA (33738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83CA
U+83CB (33739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83CB
U+83CC (33740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83CC
U+83CD (33741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83CD
U+83CE (33742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83CE
U+83CF (33743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83CF
U+83D0 (33744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D0
U+83D1 (33745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D1
U+83D2 (33746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D2
U+83D3 (33747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D3
U+83D4 (33748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D4
U+83D5 (33749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D5
U+83D6 (33750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D6
U+83D7 (33751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D7
U+83D8 (33752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D8
U+83D9 (33753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83D9
U+83DA (33754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83DA
U+83DB (33755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83DB
U+83DC (33756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83DC
U+83DD (33757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83DD
U+83DE (33758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83DE
U+83DF (33759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83DF
U+83E0 (33760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E0
U+83E1 (33761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E1
U+83E2 (33762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E2
U+83E3 (33763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E3
U+83E4 (33764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E4
U+83E5 (33765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E5
U+83E6 (33766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E6
U+83E7 (33767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E7
U+83E8 (33768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E8
U+83E9 (33769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83E9
U+83EA (33770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83EA
U+83EB (33771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83EB
U+83EC (33772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83EC
U+83ED (33773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83ED
U+83EE (33774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83EE
U+83EF (33775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83EF
U+83F0 (33776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F0
U+83F1 (33777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F1
U+83F2 (33778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F2
U+83F3 (33779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F3
U+83F4 (33780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F4
U+83F5 (33781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F5
U+83F6 (33782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F6
U+83F7 (33783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F7
U+83F8 (33784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F8
U+83F9 (33785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83F9
U+83FA (33786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83FA
U+83FB (33787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83FB
U+83FC (33788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83FC
U+83FD (33789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83FD
U+83FE (33790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83FE
U+83FF (33791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83FF
U+8400 (33792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8400
U+8401 (33793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8401
U+8402 (33794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8402
U+8403 (33795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8403
U+8404 (33796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8404
U+8405 (33797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8405
U+8406 (33798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8406
U+8407 (33799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8407
U+8408 (33800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8408
U+8409 (33801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8409
U+840A (33802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-840A
U+840B (33803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-840B
U+840C (33804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-840C
U+840D (33805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-840D
U+840E (33806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-840E
U+840F (33807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-840F
U+8410 (33808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8410
U+8411 (33809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8411
U+8412 (33810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8412
U+8413 (33811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8413
U+8414 (33812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8414
U+8415 (33813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8415
U+8416 (33814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8416
U+8417 (33815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8417
U+8418 (33816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8418
U+8419 (33817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8419
U+841A (33818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-841A
U+841B (33819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-841B
U+841C (33820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-841C
U+841D (33821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-841D
U+841E (33822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-841E
U+841F (33823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-841F
U+8420 (33824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8420
U+8421 (33825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8421
U+8422 (33826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8422
U+8423 (33827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8423
U+8424 (33828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8424
U+8425 (33829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8425
U+8426 (33830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8426
U+8427 (33831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8427
U+8428 (33832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8428
U+8429 (33833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8429
U+842A (33834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842A
U+842B (33835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842B
U+842C (33836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842C
U+842D (33837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842D
U+842E (33838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842E
U+842F (33839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-842F
U+8430 (33840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8430
U+8431 (33841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8431
U+8432 (33842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8432
U+8433 (33843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8433
U+8434 (33844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8434
U+8435 (33845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8435
U+8436 (33846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8436
U+8437 (33847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8437
U+8438 (33848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8438
U+8439 (33849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8439
U+843A (33850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-843A
U+843B (33851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-843B
U+843C (33852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-843C
U+843D (33853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-843D
U+843E (33854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-843E
U+843F (33855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-843F
U+8440 (33856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8440
U+8441 (33857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8441
U+8442 (33858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8442
U+8443 (33859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8443
U+8444 (33860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8444
U+8445 (33861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8445
U+8446 (33862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8446
U+8447 (33863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8447
U+8448 (33864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8448
U+8449 (33865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8449
U+844A (33866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-844A
U+844B (33867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-844B
U+844C (33868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-844C
U+844D (33869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-844D
U+844E (33870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-844E
U+844F (33871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-844F
U+8450 (33872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8450
U+8451 (33873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8451
U+8452 (33874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8452
U+8453 (33875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8453
U+8454 (33876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8454
U+8455 (33877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8455
U+8456 (33878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8456
U+8457 (33879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8457
U+8458 (33880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8458
U+8459 (33881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8459
U+845A (33882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-845A
U+845B (33883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-845B
U+845C (33884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-845C
U+845D (33885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-845D
U+845E (33886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-845E
U+845F (33887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-845F
U+8460 (33888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8460
U+8461 (33889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8461
U+8462 (33890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8462
U+8463 (33891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8463
U+8464 (33892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8464
U+8465 (33893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8465
U+8466 (33894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8466
U+8467 (33895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8467
U+8468 (33896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8468
U+8469 (33897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8469
U+846A (33898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-846A
U+846B (33899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-846B
U+846C (33900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-846C
U+846D (33901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-846D
U+846E (33902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-846E
U+846F (33903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-846F
U+8470 (33904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8470
U+8471 (33905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8471
U+8472 (33906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8472
U+8473 (33907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8473
U+8474 (33908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8474
U+8475 (33909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8475
U+8476 (33910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8476
U+8477 (33911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8477
U+8478 (33912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8478
U+8479 (33913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8479
U+847A (33914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-847A
U+847B (33915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-847B
U+847C (33916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-847C
U+847D (33917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-847D
U+847E (33918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-847E
U+847F (33919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-847F
U+8480 (33920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8480
U+8481 (33921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8481
U+8482 (33922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8482
U+8483 (33923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8483
U+8484 (33924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8484
U+8485 (33925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8485
U+8486 (33926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8486
U+8487 (33927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8487
U+8488 (33928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8488
U+8489 (33929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8489
U+848A (33930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-848A
U+848B (33931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-848B
U+848C (33932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-848C
U+848D (33933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-848D
U+848E (33934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-848E
U+848F (33935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-848F
U+8490 (33936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8490
U+8491 (33937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8491
U+8492 (33938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8492
U+8493 (33939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8493
U+8494 (33940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8494
U+8495 (33941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8495
U+8496 (33942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8496
U+8497 (33943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8497
U+8498 (33944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8498
U+8499 (33945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8499
U+849A (33946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-849A
U+849B (33947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-849B
U+849C (33948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-849C
U+849D (33949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-849D
U+849E (33950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-849E
U+849F (33951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-849F
U+84A0 (33952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A0
U+84A1 (33953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A1
U+84A2 (33954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A2
U+84A3 (33955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A3
U+84A4 (33956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A4
U+84A5 (33957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A5
U+84A6 (33958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A6
U+84A7 (33959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A7
U+84A8 (33960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A8
U+84A9 (33961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84A9
U+84AA (33962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84AA
U+84AB (33963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84AB
U+84AC (33964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84AC
U+84AD (33965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84AD
U+84AE (33966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84AE
U+84AF (33967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84AF
U+84B0 (33968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B0
U+84B1 (33969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B1
U+84B2 (33970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B2
U+84B3 (33971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B3
U+84B4 (33972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B4
U+84B5 (33973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B5
U+84B6 (33974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B6
U+84B7 (33975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B7
U+84B8 (33976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B8
U+84B9 (33977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84B9
U+84BA (33978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84BA
U+84BB (33979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84BB
U+84BC (33980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84BC
U+84BD (33981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84BD
U+84BE (33982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84BE
U+84BF (33983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84BF
U+84C0 (33984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C0
U+84C1 (33985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C1
U+84C2 (33986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C2
U+84C3 (33987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C3
U+84C4 (33988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C4
U+84C5 (33989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C5
U+84C6 (33990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C6
U+84C7 (33991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C7
U+84C8 (33992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C8
U+84C9 (33993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84C9
U+84CA (33994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84CA
U+84CB (33995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84CB
U+84CC (33996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84CC
U+84CD (33997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84CD
U+84CE (33998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84CE
U+84CF (33999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84CF
U+84D0 (34000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D0
U+84D1 (34001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D1
U+84D2 (34002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D2
U+84D3 (34003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D3
U+84D4 (34004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D4
U+84D5 (34005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D5
U+84D6 (34006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D6
U+84D7 (34007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D7
U+84D8 (34008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D8
U+84D9 (34009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84D9
U+84DA (34010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84DA
U+84DB (34011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84DB
U+84DC (34012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84DC
U+84DD (34013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84DD
U+84DE (34014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84DE
U+84DF (34015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84DF
U+84E0 (34016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E0
U+84E1 (34017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E1
U+84E2 (34018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E2
U+84E3 (34019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E3
U+84E4 (34020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E4
U+84E5 (34021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E5
U+84E6 (34022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E6
U+84E7 (34023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E7
U+84E8 (34024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E8
U+84E9 (34025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84E9
U+84EA (34026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84EA
U+84EB (34027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84EB
U+84EC (34028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84EC
U+84ED (34029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84ED
U+84EE (34030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84EE
U+84EF (34031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84EF
U+84F0 (34032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F0
U+84F1 (34033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F1
U+84F2 (34034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F2
U+84F3 (34035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F3
U+84F4 (34036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F4
U+84F5 (34037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F5
U+84F6 (34038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F6
U+84F7 (34039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F7
U+84F8 (34040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F8
U+84F9 (34041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84F9
U+84FA (34042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84FA
U+84FB (34043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84FB
U+84FC (34044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84FC
U+84FD (34045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84FD
U+84FE (34046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84FE
U+84FF (34047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84FF
U+8500 (34048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8500
U+8501 (34049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8501
U+8502 (34050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8502
U+8503 (34051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8503
U+8504 (34052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8504
U+8505 (34053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8505
U+8506 (34054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8506
U+8507 (34055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8507
U+8508 (34056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8508
U+8509 (34057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8509
U+850A (34058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-850A
U+850B (34059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-850B
U+850C (34060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-850C
U+850D (34061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-850D
U+850E (34062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-850E
U+850F (34063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-850F
U+8510 (34064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8510
U+8511 (34065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8511
U+8512 (34066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8512
U+8513 (34067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8513
U+8514 (34068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8514
U+8515 (34069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8515
U+8516 (34070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8516
U+8517 (34071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8517
U+8518 (34072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8518
U+8519 (34073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8519
U+851A (34074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-851A
U+851B (34075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-851B
U+851C (34076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-851C
U+851D (34077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-851D
U+851E (34078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-851E
U+851F (34079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-851F
U+8520 (34080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8520
U+8521 (34081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8521
U+8522 (34082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8522
U+8523 (34083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8523
U+8524 (34084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8524
U+8525 (34085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8525
U+8526 (34086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8526
U+8527 (34087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8527
U+8528 (34088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8528
U+8529 (34089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8529
U+852A (34090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-852A
U+852B (34091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-852B
U+852C (34092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-852C
U+852D (34093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-852D
U+852E (34094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-852E
U+852F (34095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-852F
U+8530 (34096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8530
U+8531 (34097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8531
U+8532 (34098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8532
U+8533 (34099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8533
U+8534 (34100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8534
U+8535 (34101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8535
U+8536 (34102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8536
U+8537 (34103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8537
U+8538 (34104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8538
U+8539 (34105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8539
U+853A (34106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-853A
U+853B (34107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-853B
U+853C (34108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-853C
U+853D (34109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-853D
U+853E (34110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-853E
U+853F (34111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-853F
U+8540 (34112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8540
U+8541 (34113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8541
U+8542 (34114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8542
U+8543 (34115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8543
U+8544 (34116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8544
U+8545 (34117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8545
U+8546 (34118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8546
U+8547 (34119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8547
U+8548 (34120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8548
U+8549 (34121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8549
U+854A (34122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-854A
U+854B (34123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-854B
U+854C (34124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-854C
U+854D (34125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-854D
U+854E (34126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-854E
U+854F (34127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-854F
U+8550 (34128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8550
U+8551 (34129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8551
U+8552 (34130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8552
U+8553 (34131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8553
U+8554 (34132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8554
U+8555 (34133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8555
U+8556 (34134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8556
U+8557 (34135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8557
U+8558 (34136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8558
U+8559 (34137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8559
U+855A (34138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-855A
U+855B (34139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-855B
U+855C (34140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-855C
U+855D (34141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-855D
U+855E (34142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-855E
U+855F (34143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-855F
U+8560 (34144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8560
U+8561 (34145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8561
U+8562 (34146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8562
U+8563 (34147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8563
U+8564 (34148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8564
U+8565 (34149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8565
U+8566 (34150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8566
U+8567 (34151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8567
U+8568 (34152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8568
U+8569 (34153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8569
U+856A (34154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-856A
U+856B (34155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-856B
U+856C (34156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-856C
U+856D (34157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-856D
U+856E (34158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-856E
U+856F (34159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-856F
U+8570 (34160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8570
U+8571 (34161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8571
U+8572 (34162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8572
U+8573 (34163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8573
U+8574 (34164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8574
U+8575 (34165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8575
U+8576 (34166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8576
U+8577 (34167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8577
U+8578 (34168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8578
U+8579 (34169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8579
U+857A (34170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-857A
U+857B (34171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-857B
U+857C (34172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-857C
U+857D (34173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-857D
U+857E (34174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-857E
U+857F (34175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-857F
U+8580 (34176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8580
U+8581 (34177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8581
U+8582 (34178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8582
U+8583 (34179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8583
U+8584 (34180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8584
U+8585 (34181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8585
U+8586 (34182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8586
U+8587 (34183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8587
U+8588 (34184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8588
U+8589 (34185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8589
U+858A (34186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-858A
U+858B (34187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-858B
U+858C (34188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-858C
U+858D (34189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-858D
U+858E (34190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-858E
U+858F (34191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-858F
U+8590 (34192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8590
U+8591 (34193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8591
U+8592 (34194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8592
U+8593 (34195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8593
U+8594 (34196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8594
U+8595 (34197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8595
U+8596 (34198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8596
U+8597 (34199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8597
U+8598 (34200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8598
U+8599 (34201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8599
U+859A (34202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-859A
U+859B (34203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-859B
U+859C (34204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-859C
U+859D (34205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-859D
U+859E (34206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-859E
U+859F (34207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-859F
U+85A0 (34208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A0
U+85A1 (34209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A1
U+85A2 (34210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A2
U+85A3 (34211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A3
U+85A4 (34212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A4
U+85A5 (34213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A5
U+85A6 (34214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A6
U+85A7 (34215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A7
U+85A8 (34216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A8
U+85A9 (34217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85A9
U+85AA (34218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85AA
U+85AB (34219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85AB
U+85AC (34220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85AC
U+85AD (34221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85AD
U+85AE (34222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85AE
U+85AF (34223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85AF
U+85B0 (34224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B0
U+85B1 (34225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B1
U+85B2 (34226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B2
U+85B3 (34227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B3
U+85B4 (34228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B4
U+85B5 (34229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B5
U+85B6 (34230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B6
U+85B7 (34231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B7
U+85B8 (34232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B8
U+85B9 (34233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85B9
U+85BA (34234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85BA
U+85BB (34235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85BB
U+85BC (34236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85BC
U+85BD (34237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85BD
U+85BE (34238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85BE
U+85BF (34239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85BF
U+85C0 (34240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C0
U+85C1 (34241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C1
U+85C2 (34242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C2
U+85C3 (34243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C3
U+85C4 (34244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C4
U+85C5 (34245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C5
U+85C6 (34246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C6
U+85C7 (34247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C7
U+85C8 (34248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C8
U+85C9 (34249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85C9
U+85CA (34250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85CA
U+85CB (34251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85CB
U+85CC (34252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85CC
U+85CD (34253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85CD
U+85CE (34254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85CE
U+85CF (34255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85CF
U+85D0 (34256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D0
U+85D1 (34257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D1
U+85D2 (34258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D2
U+85D3 (34259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D3
U+85D4 (34260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D4
U+85D5 (34261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D5
U+85D6 (34262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D6
U+85D7 (34263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D7
U+85D8 (34264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D8
U+85D9 (34265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85D9
U+85DA (34266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85DA
U+85DB (34267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85DB
U+85DC (34268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85DC
U+85DD (34269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85DD
U+85DE (34270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85DE
U+85DF (34271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85DF
U+85E0 (34272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E0
U+85E1 (34273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E1
U+85E2 (34274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E2
U+85E3 (34275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E3
U+85E4 (34276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E4
U+85E5 (34277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E5
U+85E6 (34278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E6
U+85E7 (34279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E7
U+85E8 (34280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E8
U+85E9 (34281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85E9
U+85EA (34282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85EA
U+85EB (34283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85EB
U+85EC (34284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85EC
U+85ED (34285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85ED
U+85EE (34286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85EE
U+85EF (34287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85EF
U+85F0 (34288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F0
U+85F1 (34289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F1
U+85F2 (34290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F2
U+85F3 (34291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F3
U+85F4 (34292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F4
U+85F5 (34293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F5
U+85F6 (34294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F6
U+85F7 (34295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F7
U+85F8 (34296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F8
U+85F9 (34297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85F9
U+85FA (34298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85FA
U+85FB (34299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85FB
U+85FC (34300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85FC
U+85FD (34301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85FD
U+85FE (34302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85FE
U+85FF (34303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-85FF
U+8600 (34304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8600
U+8601 (34305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8601
U+8602 (34306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8602
U+8603 (34307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8603
U+8604 (34308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8604
U+8605 (34309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8605
U+8606 (34310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8606
U+8607 (34311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8607
U+8608 (34312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8608
U+8609 (34313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8609
U+860A (34314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-860A
U+860B (34315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-860B
U+860C (34316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-860C
U+860D (34317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-860D
U+860E (34318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-860E
U+860F (34319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-860F
U+8610 (34320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8610
U+8611 (34321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8611
U+8612 (34322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8612
U+8613 (34323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8613
U+8614 (34324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8614
U+8615 (34325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8615
U+8616 (34326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8616
U+8617 (34327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8617
U+8618 (34328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8618
U+8619 (34329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8619
U+861A (34330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-861A
U+861B (34331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-861B
U+861C (34332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-861C
U+861D (34333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-861D
U+861E (34334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-861E
U+861F (34335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-861F
U+8620 (34336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8620
U+8621 (34337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8621
U+8622 (34338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8622
U+8623 (34339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8623
U+8624 (34340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8624
U+8625 (34341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8625
U+8626 (34342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8626
U+8627 (34343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8627
U+8628 (34344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8628
U+8629 (34345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8629
U+862A (34346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-862A
U+862B (34347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-862B
U+862C (34348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-862C
U+862D (34349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-862D
U+862E (34350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-862E
U+862F (34351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-862F
U+8630 (34352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8630
U+8631 (34353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8631
U+8632 (34354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8632
U+8633 (34355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8633
U+8634 (34356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8634
U+8635 (34357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8635
U+8636 (34358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8636
U+8637 (34359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8637
U+8638 (34360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8638
U+8639 (34361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8639
U+863A (34362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-863A
U+863B (34363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-863B
U+863C (34364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-863C
U+863D (34365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-863D
U+863E (34366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-863E
U+863F (34367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-863F
U+8640 (34368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8640
U+8641 (34369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8641
U+8642 (34370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8642
U+8643 (34371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8643
U+8644 (34372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8644
U+8645 (34373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8645
U+8646 (34374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8646
U+8647 (34375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8647
U+8648 (34376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8648
U+8649 (34377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8649
U+864A (34378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-864A
U+864B (34379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-864B
U+864C (34380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-864C
U+864D (34381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-864D
U+864E (34382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-864E
U+864F (34383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-864F
U+8650 (34384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8650
U+8651 (34385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8651
U+8652 (34386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8652
U+8653 (34387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8653
U+8654 (34388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8654
U+8655 (34389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8655
U+8656 (34390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8656
U+8657 (34391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8657
U+8658 (34392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8658
U+8659 (34393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8659
U+865A (34394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-865A
U+865B (34395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-865B
U+865C (34396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-865C
U+865D (34397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-865D
U+865E (34398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-865E
U+865F (34399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-865F
U+8660 (34400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8660
U+8661 (34401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8661
U+8662 (34402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8662
U+8663 (34403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8663
U+8664 (34404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8664
U+8665 (34405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8665
U+8666 (34406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8666
U+8667 (34407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8667
U+8668 (34408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8668
U+8669 (34409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8669
U+866A (34410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-866A
U+866B (34411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-866B
U+866C (34412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-866C
U+866D (34413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-866D
U+866E (34414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-866E
U+866F (34415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-866F
U+8670 (34416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8670
U+8671 (34417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8671
U+8672 (34418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8672
U+8673 (34419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8673
U+8674 (34420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8674
U+8675 (34421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8675
U+8676 (34422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8676
U+8677 (34423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8677
U+8678 (34424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8678
U+8679 (34425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8679
U+867A (34426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-867A
U+867B (34427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-867B
U+867C (34428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-867C
U+867D (34429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-867D
U+867E (34430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-867E
U+867F (34431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-867F
U+8680 (34432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8680
U+8681 (34433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8681
U+8682 (34434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8682
U+8683 (34435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8683
U+8684 (34436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8684
U+8685 (34437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8685
U+8686 (34438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8686
U+8687 (34439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8687
U+8688 (34440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8688
U+8689 (34441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8689
U+868A (34442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-868A
U+868B (34443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-868B
U+868C (34444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-868C
U+868D (34445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-868D
U+868E (34446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-868E
U+868F (34447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-868F
U+8690 (34448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8690
U+8691 (34449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8691
U+8692 (34450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8692
U+8693 (34451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8693
U+8694 (34452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8694
U+8695 (34453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8695
U+8696 (34454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8696
U+8697 (34455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8697
U+8698 (34456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8698
U+8699 (34457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8699
U+869A (34458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-869A
U+869B (34459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-869B
U+869C (34460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-869C
U+869D (34461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-869D
U+869E (34462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-869E
U+869F (34463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-869F
U+86A0 (34464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A0
U+86A1 (34465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A1
U+86A2 (34466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A2
U+86A3 (34467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A3
U+86A4 (34468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A4
U+86A5 (34469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A5
U+86A6 (34470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A6
U+86A7 (34471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A7
U+86A8 (34472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A8
U+86A9 (34473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A9
U+86AA (34474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86AA
U+86AB (34475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86AB
U+86AC (34476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86AC
U+86AD (34477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86AD
U+86AE (34478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86AE
U+86AF (34479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86AF
U+86B0 (34480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B0
U+86B1 (34481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B1
U+86B2 (34482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B2
U+86B3 (34483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B3
U+86B4 (34484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B4
U+86B5 (34485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B5
U+86B6 (34486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B6
U+86B7 (34487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B7
U+86B8 (34488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B8
U+86B9 (34489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86B9
U+86BA (34490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86BA
U+86BB (34491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86BB
U+86BC (34492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86BC
U+86BD (34493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86BD
U+86BE (34494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86BE
U+86BF (34495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86BF
U+86C0 (34496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C0
U+86C1 (34497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C1
U+86C2 (34498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C2
U+86C3 (34499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C3
U+86C4 (34500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C4
U+86C5 (34501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C5
U+86C6 (34502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C6
U+86C7 (34503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C7
U+86C8 (34504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C8
U+86C9 (34505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86C9
U+86CA (34506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86CA
U+86CB (34507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86CB
U+86CC (34508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86CC
U+86CD (34509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86CD
U+86CE (34510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86CE
U+86CF (34511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86CF
U+86D0 (34512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D0
U+86D1 (34513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D1
U+86D2 (34514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D2
U+86D3 (34515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D3
U+86D4 (34516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D4
U+86D5 (34517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D5
U+86D6 (34518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D6
U+86D7 (34519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D7
U+86D8 (34520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D8
U+86D9 (34521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86D9
U+86DA (34522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86DA
U+86DB (34523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86DB
U+86DC (34524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86DC
U+86DD (34525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86DD
U+86DE (34526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86DE
U+86DF (34527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86DF
U+86E0 (34528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E0
U+86E1 (34529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E1
U+86E2 (34530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E2
U+86E3 (34531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E3
U+86E4 (34532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E4
U+86E5 (34533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E5
U+86E6 (34534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E6
U+86E7 (34535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E7
U+86E8 (34536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E8
U+86E9 (34537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86E9
U+86EA (34538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86EA
U+86EB (34539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86EB
U+86EC (34540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86EC
U+86ED (34541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86ED
U+86EE (34542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86EE
U+86EF (34543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86EF
U+86F0 (34544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F0
U+86F1 (34545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F1
U+86F2 (34546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F2
U+86F3 (34547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F3
U+86F4 (34548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F4
U+86F5 (34549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F5
U+86F6 (34550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F6
U+86F7 (34551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F7
U+86F8 (34552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F8
U+86F9 (34553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86F9
U+86FA (34554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86FA
U+86FB (34555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86FB
U+86FC (34556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86FC
U+86FD (34557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86FD
U+86FE (34558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86FE
U+86FF (34559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86FF
U+8700 (34560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8700
U+8701 (34561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8701
U+8702 (34562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8702
U+8703 (34563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8703
U+8704 (34564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8704
U+8705 (34565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8705
U+8706 (34566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8706
U+8707 (34567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8707
U+8708 (34568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8708
U+8709 (34569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8709
U+870A (34570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-870A
U+870B (34571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-870B
U+870C (34572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-870C
U+870D (34573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-870D
U+870E (34574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-870E
U+870F (34575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-870F
U+8710 (34576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8710
U+8711 (34577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8711
U+8712 (34578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8712
U+8713 (34579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8713
U+8714 (34580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8714
U+8715 (34581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8715
U+8716 (34582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8716
U+8717 (34583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8717
U+8718 (34584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8718
U+8719 (34585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8719
U+871A (34586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-871A
U+871B (34587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-871B
U+871C (34588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-871C
U+871D (34589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-871D
U+871E (34590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-871E
U+871F (34591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-871F
U+8720 (34592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8720
U+8721 (34593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8721
U+8722 (34594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8722
U+8723 (34595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8723
U+8724 (34596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8724
U+8725 (34597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8725
U+8726 (34598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8726
U+8727 (34599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8727
U+8728 (34600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8728
U+8729 (34601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8729
U+872A (34602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-872A
U+872B (34603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-872B
U+872C (34604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-872C
U+872D (34605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-872D
U+872E (34606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-872E
U+872F (34607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-872F
U+8730 (34608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8730
U+8731 (34609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8731
U+8732 (34610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8732
U+8733 (34611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8733
U+8734 (34612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8734
U+8735 (34613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8735
U+8736 (34614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8736
U+8737 (34615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8737
U+8738 (34616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8738
U+8739 (34617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8739
U+873A (34618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-873A
U+873B (34619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-873B
U+873C (34620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-873C
U+873D (34621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-873D
U+873E (34622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-873E
U+873F (34623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-873F
U+8740 (34624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8740
U+8741 (34625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8741
U+8742 (34626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8742
U+8743 (34627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8743
U+8744 (34628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8744
U+8745 (34629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8745
U+8746 (34630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8746
U+8747 (34631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8747
U+8748 (34632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8748
U+8749 (34633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8749
U+874A (34634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-874A
U+874B (34635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-874B
U+874C (34636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-874C
U+874D (34637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-874D
U+874E (34638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-874E
U+874F (34639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-874F
U+8750 (34640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8750
U+8751 (34641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8751
U+8752 (34642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8752
U+8753 (34643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8753
U+8754 (34644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8754
U+8755 (34645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8755
U+8756 (34646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8756
U+8757 (34647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8757
U+8758 (34648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8758
U+8759 (34649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8759
U+875A (34650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-875A
U+875B (34651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-875B
U+875C (34652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-875C
U+875D (34653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-875D
U+875E (34654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-875E
U+875F (34655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-875F
U+8760 (34656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8760
U+8761 (34657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8761
U+8762 (34658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8762
U+8763 (34659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8763
U+8764 (34660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8764
U+8765 (34661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8765
U+8766 (34662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8766
U+8767 (34663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8767
U+8768 (34664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8768
U+8769 (34665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8769
U+876A (34666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-876A
U+876B (34667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-876B
U+876C (34668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-876C
U+876D (34669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-876D
U+876E (34670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-876E
U+876F (34671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-876F
U+8770 (34672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8770
U+8771 (34673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8771
U+8772 (34674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8772
U+8773 (34675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8773
U+8774 (34676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8774
U+8775 (34677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8775
U+8776 (34678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8776
U+8777 (34679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8777
U+8778 (34680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8778
U+8779 (34681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8779
U+877A (34682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-877A
U+877B (34683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-877B
U+877C (34684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-877C
U+877D (34685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-877D
U+877E (34686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-877E
U+877F (34687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-877F
U+8780 (34688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8780
U+8781 (34689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8781
U+8782 (34690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8782
U+8783 (34691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8783
U+8784 (34692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8784
U+8785 (34693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8785
U+8786 (34694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8786
U+8787 (34695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8787
U+8788 (34696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8788
U+8789 (34697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8789
U+878A (34698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-878A
U+878B (34699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-878B
U+878C (34700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-878C
U+878D (34701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-878D
U+878E (34702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-878E
U+878F (34703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-878F
U+8790 (34704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8790
U+8791 (34705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8791
U+8792 (34706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8792
U+8793 (34707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8793
U+8794 (34708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8794
U+8795 (34709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8795
U+8796 (34710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8796
U+8797 (34711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8797
U+8798 (34712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8798
U+8799 (34713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8799
U+879A (34714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-879A
U+879B (34715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-879B
U+879C (34716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-879C
U+879D (34717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-879D
U+879E (34718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-879E
U+879F (34719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-879F
U+87A0 (34720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A0
U+87A1 (34721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A1
U+87A2 (34722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A2
U+87A3 (34723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A3
U+87A4 (34724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A4
U+87A5 (34725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A5
U+87A6 (34726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A6
U+87A7 (34727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A7
U+87A8 (34728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A8
U+87A9 (34729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87A9
U+87AA (34730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87AA
U+87AB (34731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87AB
U+87AC (34732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87AC
U+87AD (34733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87AD
U+87AE (34734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87AE
U+87AF (34735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87AF
U+87B0 (34736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B0
U+87B1 (34737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B1
U+87B2 (34738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B2
U+87B3 (34739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B3
U+87B4 (34740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B4
U+87B5 (34741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B5
U+87B6 (34742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B6
U+87B7 (34743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B7
U+87B8 (34744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B8
U+87B9 (34745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B9
U+87BA (34746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87BA
U+87BB (34747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87BB
U+87BC (34748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87BC
U+87BD (34749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87BD
U+87BE (34750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87BE
U+87BF (34751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87BF
U+87C0 (34752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C0
U+87C1 (34753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C1
U+87C2 (34754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C2
U+87C3 (34755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C3
U+87C4 (34756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C4
U+87C5 (34757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C5
U+87C6 (34758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C6
U+87C7 (34759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C7
U+87C8 (34760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C8
U+87C9 (34761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87C9
U+87CA (34762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87CA
U+87CB (34763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87CB
U+87CC (34764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87CC
U+87CD (34765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87CD
U+87CE (34766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87CE
U+87CF (34767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87CF
U+87D0 (34768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D0
U+87D1 (34769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D1
U+87D2 (34770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D2
U+87D3 (34771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D3
U+87D4 (34772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D4
U+87D5 (34773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D5
U+87D6 (34774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D6
U+87D7 (34775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D7
U+87D8 (34776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D8
U+87D9 (34777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87D9
U+87DA (34778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87DA
U+87DB (34779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87DB
U+87DC (34780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87DC
U+87DD (34781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87DD
U+87DE (34782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87DE
U+87DF (34783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87DF
U+87E0 (34784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E0
U+87E1 (34785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E1
U+87E2 (34786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E2
U+87E3 (34787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E3
U+87E4 (34788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E4
U+87E5 (34789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E5
U+87E6 (34790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E6
U+87E7 (34791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E7
U+87E8 (34792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E8
U+87E9 (34793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87E9
U+87EA (34794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87EA
U+87EB (34795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87EB
U+87EC (34796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87EC
U+87ED (34797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87ED
U+87EE (34798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87EE
U+87EF (34799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87EF
U+87F0 (34800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F0
U+87F1 (34801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F1
U+87F2 (34802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F2
U+87F3 (34803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F3
U+87F4 (34804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F4
U+87F5 (34805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F5
U+87F6 (34806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F6
U+87F7 (34807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F7
U+87F8 (34808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F8
U+87F9 (34809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87F9
U+87FA (34810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87FA
U+87FB (34811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87FB
U+87FC (34812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87FC
U+87FD (34813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87FD
U+87FE (34814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87FE
U+87FF (34815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87FF