ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/8800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+8800 ถึง U+8FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+8800 (34816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8800
U+8801 (34817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8801
U+8802 (34818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8802
U+8803 (34819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8803
U+8804 (34820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8804
U+8805 (34821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8805
U+8806 (34822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8806
U+8807 (34823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8807
U+8808 (34824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8808
U+8809 (34825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8809
U+880A (34826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-880A
U+880B (34827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-880B
U+880C (34828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-880C
U+880D (34829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-880D
U+880E (34830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-880E
U+880F (34831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-880F
U+8810 (34832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8810
U+8811 (34833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8811
U+8812 (34834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8812
U+8813 (34835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8813
U+8814 (34836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8814
U+8815 (34837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8815
U+8816 (34838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8816
U+8817 (34839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8817
U+8818 (34840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8818
U+8819 (34841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8819
U+881A (34842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-881A
U+881B (34843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-881B
U+881C (34844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-881C
U+881D (34845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-881D
U+881E (34846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-881E
U+881F (34847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-881F
U+8820 (34848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8820
U+8821 (34849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8821
U+8822 (34850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8822
U+8823 (34851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8823
U+8824 (34852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8824
U+8825 (34853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8825
U+8826 (34854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8826
U+8827 (34855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8827
U+8828 (34856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8828
U+8829 (34857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8829
U+882A (34858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-882A
U+882B (34859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-882B
U+882C (34860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-882C
U+882D (34861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-882D
U+882E (34862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-882E
U+882F (34863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-882F
U+8830 (34864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8830
U+8831 (34865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8831
U+8832 (34866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8832
U+8833 (34867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8833
U+8834 (34868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8834
U+8835 (34869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8835
U+8836 (34870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8836
U+8837 (34871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8837
U+8838 (34872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8838
U+8839 (34873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8839
U+883A (34874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-883A
U+883B (34875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-883B
U+883C (34876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-883C
U+883D (34877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-883D
U+883E (34878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-883E
U+883F (34879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-883F
U+8840 (34880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8840
U+8841 (34881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8841
U+8842 (34882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8842
U+8843 (34883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8843
U+8844 (34884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8844
U+8845 (34885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8845
U+8846 (34886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8846
U+8847 (34887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8847
U+8848 (34888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8848
U+8849 (34889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8849
U+884A (34890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-884A
U+884B (34891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-884B
U+884C (34892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-884C
U+884D (34893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-884D
U+884E (34894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-884E
U+884F (34895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-884F
U+8850 (34896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8850
U+8851 (34897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8851
U+8852 (34898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8852
U+8853 (34899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8853
U+8854 (34900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8854
U+8855 (34901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8855
U+8856 (34902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8856
U+8857 (34903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8857
U+8858 (34904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8858
U+8859 (34905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8859
U+885A (34906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-885A
U+885B (34907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-885B
U+885C (34908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-885C
U+885D (34909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-885D
U+885E (34910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-885E
U+885F (34911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-885F
U+8860 (34912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8860
U+8861 (34913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8861
U+8862 (34914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8862
U+8863 (34915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8863
U+8864 (34916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8864
U+8865 (34917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8865
U+8866 (34918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8866
U+8867 (34919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8867
U+8868 (34920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8868
U+8869 (34921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8869
U+886A (34922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-886A
U+886B (34923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-886B
U+886C (34924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-886C
U+886D (34925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-886D
U+886E (34926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-886E
U+886F (34927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-886F
U+8870 (34928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8870
U+8871 (34929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8871
U+8872 (34930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8872
U+8873 (34931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8873
U+8874 (34932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8874
U+8875 (34933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8875
U+8876 (34934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8876
U+8877 (34935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8877
U+8878 (34936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8878
U+8879 (34937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8879
U+887A (34938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-887A
U+887B (34939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-887B
U+887C (34940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-887C
U+887D (34941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-887D
U+887E (34942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-887E
U+887F (34943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-887F
U+8880 (34944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8880
U+8881 (34945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8881
U+8882 (34946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8882
U+8883 (34947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8883
U+8884 (34948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8884
U+8885 (34949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8885
U+8886 (34950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8886
U+8887 (34951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8887
U+8888 (34952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8888
U+8889 (34953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8889
U+888A (34954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-888A
U+888B (34955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-888B
U+888C (34956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-888C
U+888D (34957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-888D
U+888E (34958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-888E
U+888F (34959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-888F
U+8890 (34960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8890
U+8891 (34961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8891
U+8892 (34962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8892
U+8893 (34963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8893
U+8894 (34964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8894
U+8895 (34965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8895
U+8896 (34966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8896
U+8897 (34967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8897
U+8898 (34968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8898
U+8899 (34969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8899
U+889A (34970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-889A
U+889B (34971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-889B
U+889C (34972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-889C
U+889D (34973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-889D
U+889E (34974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-889E
U+889F (34975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-889F
U+88A0 (34976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A0
U+88A1 (34977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A1
U+88A2 (34978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A2
U+88A3 (34979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A3
U+88A4 (34980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A4
U+88A5 (34981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A5
U+88A6 (34982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A6
U+88A7 (34983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A7
U+88A8 (34984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A8
U+88A9 (34985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88A9
U+88AA (34986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88AA
U+88AB (34987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88AB
U+88AC (34988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88AC
U+88AD (34989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88AD
U+88AE (34990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88AE
U+88AF (34991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88AF
U+88B0 (34992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B0
U+88B1 (34993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B1
U+88B2 (34994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B2
U+88B3 (34995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B3
U+88B4 (34996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B4
U+88B5 (34997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B5
U+88B6 (34998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B6
U+88B7 (34999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B7
U+88B8 (35000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B8
U+88B9 (35001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B9
U+88BA (35002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88BA
U+88BB (35003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88BB
U+88BC (35004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88BC
U+88BD (35005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88BD
U+88BE (35006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88BE
U+88BF (35007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88BF
U+88C0 (35008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C0
U+88C1 (35009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C1
U+88C2 (35010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C2
U+88C3 (35011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C3
U+88C4 (35012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C4
U+88C5 (35013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C5
U+88C6 (35014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C6
U+88C7 (35015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C7
U+88C8 (35016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C8
U+88C9 (35017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88C9
U+88CA (35018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88CA
U+88CB (35019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88CB
U+88CC (35020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88CC
U+88CD (35021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88CD
U+88CE (35022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88CE
U+88CF (35023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88CF
U+88D0 (35024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D0
U+88D1 (35025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D1
U+88D2 (35026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D2
U+88D3 (35027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D3
U+88D4 (35028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D4
U+88D5 (35029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D5
U+88D6 (35030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D6
U+88D7 (35031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D7
U+88D8 (35032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D8
U+88D9 (35033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88D9
U+88DA (35034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88DA
U+88DB (35035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88DB
U+88DC (35036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88DC
U+88DD (35037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88DD
U+88DE (35038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88DE
U+88DF (35039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88DF
U+88E0 (35040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E0
U+88E1 (35041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E1
U+88E2 (35042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E2
U+88E3 (35043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E3
U+88E4 (35044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E4
U+88E5 (35045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E5
U+88E6 (35046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E6
U+88E7 (35047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E7
U+88E8 (35048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E8
U+88E9 (35049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88E9
U+88EA (35050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88EA
U+88EB (35051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88EB
U+88EC (35052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88EC
U+88ED (35053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88ED
U+88EE (35054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88EE
U+88EF (35055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88EF
U+88F0 (35056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F0
U+88F1 (35057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F1
U+88F2 (35058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F2
U+88F3 (35059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F3
U+88F4 (35060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F4
U+88F5 (35061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F5
U+88F6 (35062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F6
U+88F7 (35063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F7
U+88F8 (35064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F8
U+88F9 (35065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88F9
U+88FA (35066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88FA
U+88FB (35067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88FB
U+88FC (35068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88FC
U+88FD (35069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88FD
U+88FE (35070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88FE
U+88FF (35071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88FF
U+8900 (35072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8900
U+8901 (35073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8901
U+8902 (35074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8902
U+8903 (35075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8903
U+8904 (35076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8904
U+8905 (35077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8905
U+8906 (35078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8906
U+8907 (35079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8907
U+8908 (35080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8908
U+8909 (35081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8909
U+890A (35082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-890A
U+890B (35083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-890B
U+890C (35084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-890C
U+890D (35085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-890D
U+890E (35086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-890E
U+890F (35087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-890F
U+8910 (35088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8910
U+8911 (35089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8911
U+8912 (35090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8912
U+8913 (35091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8913
U+8914 (35092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8914
U+8915 (35093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8915
U+8916 (35094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8916
U+8917 (35095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8917
U+8918 (35096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8918
U+8919 (35097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8919
U+891A (35098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-891A
U+891B (35099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-891B
U+891C (35100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-891C
U+891D (35101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-891D
U+891E (35102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-891E
U+891F (35103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-891F
U+8920 (35104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8920
U+8921 (35105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8921
U+8922 (35106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8922
U+8923 (35107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8923
U+8924 (35108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8924
U+8925 (35109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8925
U+8926 (35110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8926
U+8927 (35111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8927
U+8928 (35112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8928
U+8929 (35113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8929
U+892A (35114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-892A
U+892B (35115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-892B
U+892C (35116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-892C
U+892D (35117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-892D
U+892E (35118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-892E
U+892F (35119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-892F
U+8930 (35120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8930
U+8931 (35121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8931
U+8932 (35122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8932
U+8933 (35123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8933
U+8934 (35124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8934
U+8935 (35125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8935
U+8936 (35126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8936
U+8937 (35127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8937
U+8938 (35128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8938
U+8939 (35129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8939
U+893A (35130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-893A
U+893B (35131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-893B
U+893C (35132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-893C
U+893D (35133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-893D
U+893E (35134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-893E
U+893F (35135) 褿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-893F
U+8940 (35136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8940
U+8941 (35137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8941
U+8942 (35138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8942
U+8943 (35139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8943
U+8944 (35140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8944
U+8945 (35141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8945
U+8946 (35142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8946
U+8947 (35143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8947
U+8948 (35144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8948
U+8949 (35145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8949
U+894A (35146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-894A
U+894B (35147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-894B
U+894C (35148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-894C
U+894D (35149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-894D
U+894E (35150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-894E
U+894F (35151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-894F
U+8950 (35152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8950
U+8951 (35153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8951
U+8952 (35154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8952
U+8953 (35155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8953
U+8954 (35156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8954
U+8955 (35157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8955
U+8956 (35158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8956
U+8957 (35159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8957
U+8958 (35160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8958
U+8959 (35161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8959
U+895A (35162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-895A
U+895B (35163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-895B
U+895C (35164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-895C
U+895D (35165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-895D
U+895E (35166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-895E
U+895F (35167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-895F
U+8960 (35168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8960
U+8961 (35169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8961
U+8962 (35170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8962
U+8963 (35171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8963
U+8964 (35172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8964
U+8965 (35173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8965
U+8966 (35174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8966
U+8967 (35175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8967
U+8968 (35176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8968
U+8969 (35177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8969
U+896A (35178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-896A
U+896B (35179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-896B
U+896C (35180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-896C
U+896D (35181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-896D
U+896E (35182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-896E
U+896F (35183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-896F
U+8970 (35184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8970
U+8971 (35185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8971
U+8972 (35186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8972
U+8973 (35187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8973
U+8974 (35188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8974
U+8975 (35189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8975
U+8976 (35190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8976
U+8977 (35191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8977
U+8978 (35192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8978
U+8979 (35193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8979
U+897A (35194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-897A
U+897B (35195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-897B
U+897C (35196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-897C
U+897D (35197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-897D
U+897E (35198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-897E
U+897F (35199) 西 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-897F
U+8980 (35200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8980
U+8981 (35201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8981
U+8982 (35202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8982
U+8983 (35203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8983
U+8984 (35204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8984
U+8985 (35205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8985
U+8986 (35206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8986
U+8987 (35207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8987
U+8988 (35208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8988
U+8989 (35209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8989
U+898A (35210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-898A
U+898B (35211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-898B
U+898C (35212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-898C
U+898D (35213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-898D
U+898E (35214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-898E
U+898F (35215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-898F
U+8990 (35216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8990
U+8991 (35217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8991
U+8992 (35218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8992
U+8993 (35219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8993
U+8994 (35220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8994
U+8995 (35221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8995
U+8996 (35222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8996
U+8997 (35223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8997
U+8998 (35224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8998
U+8999 (35225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8999
U+899A (35226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-899A
U+899B (35227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-899B
U+899C (35228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-899C
U+899D (35229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-899D
U+899E (35230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-899E
U+899F (35231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-899F
U+89A0 (35232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A0
U+89A1 (35233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A1
U+89A2 (35234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A2
U+89A3 (35235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A3
U+89A4 (35236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A4
U+89A5 (35237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A5
U+89A6 (35238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A6
U+89A7 (35239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A7
U+89A8 (35240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A8
U+89A9 (35241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89A9
U+89AA (35242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89AA
U+89AB (35243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89AB
U+89AC (35244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89AC
U+89AD (35245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89AD
U+89AE (35246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89AE
U+89AF (35247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89AF
U+89B0 (35248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B0
U+89B1 (35249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B1
U+89B2 (35250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B2
U+89B3 (35251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B3
U+89B4 (35252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B4
U+89B5 (35253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B5
U+89B6 (35254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B6
U+89B7 (35255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B7
U+89B8 (35256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B8
U+89B9 (35257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89B9
U+89BA (35258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89BA
U+89BB (35259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89BB
U+89BC (35260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89BC
U+89BD (35261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89BD
U+89BE (35262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89BE
U+89BF (35263) 覿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89BF
U+89C0 (35264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C0
U+89C1 (35265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C1
U+89C2 (35266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C2
U+89C3 (35267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C3
U+89C4 (35268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C4
U+89C5 (35269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C5
U+89C6 (35270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C6
U+89C7 (35271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C7
U+89C8 (35272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C8
U+89C9 (35273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89C9
U+89CA (35274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89CA
U+89CB (35275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89CB
U+89CC (35276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89CC
U+89CD (35277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89CD
U+89CE (35278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89CE
U+89CF (35279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89CF
U+89D0 (35280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D0
U+89D1 (35281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D1
U+89D2 (35282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D2
U+89D3 (35283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D3
U+89D4 (35284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D4
U+89D5 (35285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D5
U+89D6 (35286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D6
U+89D7 (35287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D7
U+89D8 (35288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D8
U+89D9 (35289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89D9
U+89DA (35290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89DA
U+89DB (35291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89DB
U+89DC (35292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89DC
U+89DD (35293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89DD
U+89DE (35294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89DE
U+89DF (35295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89DF
U+89E0 (35296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E0
U+89E1 (35297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E1
U+89E2 (35298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E2
U+89E3 (35299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E3
U+89E4 (35300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E4
U+89E5 (35301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E5
U+89E6 (35302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E6
U+89E7 (35303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E7
U+89E8 (35304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E8
U+89E9 (35305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89E9
U+89EA (35306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89EA
U+89EB (35307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89EB
U+89EC (35308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89EC
U+89ED (35309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89ED
U+89EE (35310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89EE
U+89EF (35311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89EF
U+89F0 (35312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F0
U+89F1 (35313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F1
U+89F2 (35314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F2
U+89F3 (35315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F3
U+89F4 (35316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F4
U+89F5 (35317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F5
U+89F6 (35318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F6
U+89F7 (35319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F7
U+89F8 (35320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F8
U+89F9 (35321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89F9
U+89FA (35322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89FA
U+89FB (35323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89FB
U+89FC (35324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89FC
U+89FD (35325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89FD
U+89FE (35326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89FE
U+89FF (35327) 觿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89FF
U+8A00 (35328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A00
U+8A01 (35329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A01
U+8A02 (35330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A02
U+8A03 (35331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A03
U+8A04 (35332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A04
U+8A05 (35333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A05
U+8A06 (35334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A06
U+8A07 (35335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A07
U+8A08 (35336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A08
U+8A09 (35337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A09
U+8A0A (35338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A0A
U+8A0B (35339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A0B
U+8A0C (35340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A0C
U+8A0D (35341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A0D
U+8A0E (35342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A0E
U+8A0F (35343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A0F
U+8A10 (35344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A10
U+8A11 (35345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A11
U+8A12 (35346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A12
U+8A13 (35347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A13
U+8A14 (35348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A14
U+8A15 (35349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A15
U+8A16 (35350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A16
U+8A17 (35351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A17
U+8A18 (35352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A18
U+8A19 (35353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A19
U+8A1A (35354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A1A
U+8A1B (35355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A1B
U+8A1C (35356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A1C
U+8A1D (35357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A1D
U+8A1E (35358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A1E
U+8A1F (35359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A1F
U+8A20 (35360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A20
U+8A21 (35361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A21
U+8A22 (35362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A22
U+8A23 (35363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A23
U+8A24 (35364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A24
U+8A25 (35365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A25
U+8A26 (35366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A26
U+8A27 (35367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A27
U+8A28 (35368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A28
U+8A29 (35369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A29
U+8A2A (35370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A2A
U+8A2B (35371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A2B
U+8A2C (35372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A2C
U+8A2D (35373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A2D
U+8A2E (35374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A2E
U+8A2F (35375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A2F
U+8A30 (35376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A30
U+8A31 (35377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A31
U+8A32 (35378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A32
U+8A33 (35379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A33
U+8A34 (35380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A34
U+8A35 (35381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A35
U+8A36 (35382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A36
U+8A37 (35383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A37
U+8A38 (35384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A38
U+8A39 (35385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A39
U+8A3A (35386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A3A
U+8A3B (35387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A3B
U+8A3C (35388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A3C
U+8A3D (35389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A3D
U+8A3E (35390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A3E
U+8A3F (35391) 訿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A3F
U+8A40 (35392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A40
U+8A41 (35393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A41
U+8A42 (35394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A42
U+8A43 (35395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A43
U+8A44 (35396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A44
U+8A45 (35397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A45
U+8A46 (35398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A46
U+8A47 (35399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A47
U+8A48 (35400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A48
U+8A49 (35401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A49
U+8A4A (35402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A4A
U+8A4B (35403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A4B
U+8A4C (35404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A4C
U+8A4D (35405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A4D
U+8A4E (35406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A4E
U+8A4F (35407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A4F
U+8A50 (35408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A50
U+8A51 (35409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A51
U+8A52 (35410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A52
U+8A53 (35411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A53
U+8A54 (35412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A54
U+8A55 (35413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A55
U+8A56 (35414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A56
U+8A57 (35415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A57
U+8A58 (35416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A58
U+8A59 (35417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A59
U+8A5A (35418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A5A
U+8A5B (35419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A5B
U+8A5C (35420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A5C
U+8A5D (35421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A5D
U+8A5E (35422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A5E
U+8A5F (35423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A5F
U+8A60 (35424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A60
U+8A61 (35425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A61
U+8A62 (35426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A62
U+8A63 (35427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A63
U+8A64 (35428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A64
U+8A65 (35429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A65
U+8A66 (35430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A66
U+8A67 (35431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A67
U+8A68 (35432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A68
U+8A69 (35433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A69
U+8A6A (35434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A6A
U+8A6B (35435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A6B
U+8A6C (35436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A6C
U+8A6D (35437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A6D
U+8A6E (35438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A6E
U+8A6F (35439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A6F
U+8A70 (35440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A70
U+8A71 (35441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A71
U+8A72 (35442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A72
U+8A73 (35443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A73
U+8A74 (35444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A74
U+8A75 (35445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A75
U+8A76 (35446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A76
U+8A77 (35447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A77
U+8A78 (35448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A78
U+8A79 (35449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A79
U+8A7A (35450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A7A
U+8A7B (35451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A7B
U+8A7C (35452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A7C
U+8A7D (35453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A7D
U+8A7E (35454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A7E
U+8A7F (35455) 詿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A7F
U+8A80 (35456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A80
U+8A81 (35457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A81
U+8A82 (35458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A82
U+8A83 (35459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A83
U+8A84 (35460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A84
U+8A85 (35461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A85
U+8A86 (35462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A86
U+8A87 (35463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A87
U+8A88 (35464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A88
U+8A89 (35465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A89
U+8A8A (35466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A8A
U+8A8B (35467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A8B
U+8A8C (35468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A8C
U+8A8D (35469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A8D
U+8A8E (35470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A8E
U+8A8F (35471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A8F
U+8A90 (35472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A90
U+8A91 (35473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A91
U+8A92 (35474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A92
U+8A93 (35475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A93
U+8A94 (35476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A94
U+8A95 (35477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A95
U+8A96 (35478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A96
U+8A97 (35479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A97
U+8A98 (35480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A98
U+8A99 (35481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A99
U+8A9A (35482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A9A
U+8A9B (35483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A9B
U+8A9C (35484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A9C
U+8A9D (35485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A9D
U+8A9E (35486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A9E
U+8A9F (35487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A9F
U+8AA0 (35488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA0
U+8AA1 (35489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA1
U+8AA2 (35490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA2
U+8AA3 (35491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA3
U+8AA4 (35492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA4
U+8AA5 (35493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA5
U+8AA6 (35494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA6
U+8AA7 (35495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA7
U+8AA8 (35496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA8
U+8AA9 (35497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AA9
U+8AAA (35498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AAA
U+8AAB (35499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AAB
U+8AAC (35500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AAC
U+8AAD (35501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AAD
U+8AAE (35502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AAE
U+8AAF (35503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AAF
U+8AB0 (35504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB0
U+8AB1 (35505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB1
U+8AB2 (35506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB2
U+8AB3 (35507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB3
U+8AB4 (35508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB4
U+8AB5 (35509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB5
U+8AB6 (35510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB6
U+8AB7 (35511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB7
U+8AB8 (35512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB8
U+8AB9 (35513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB9
U+8ABA (35514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ABA
U+8ABB (35515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ABB
U+8ABC (35516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ABC
U+8ABD (35517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ABD
U+8ABE (35518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ABE
U+8ABF (35519) 調 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ABF
U+8AC0 (35520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC0
U+8AC1 (35521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC1
U+8AC2 (35522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC2
U+8AC3 (35523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC3
U+8AC4 (35524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC4
U+8AC5 (35525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC5
U+8AC6 (35526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC6
U+8AC7 (35527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC7
U+8AC8 (35528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC8
U+8AC9 (35529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AC9
U+8ACA (35530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ACA
U+8ACB (35531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ACB
U+8ACC (35532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ACC
U+8ACD (35533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ACD
U+8ACE (35534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ACE
U+8ACF (35535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ACF
U+8AD0 (35536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD0
U+8AD1 (35537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD1
U+8AD2 (35538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD2
U+8AD3 (35539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD3
U+8AD4 (35540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD4
U+8AD5 (35541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD5
U+8AD6 (35542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD6
U+8AD7 (35543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD7
U+8AD8 (35544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD8
U+8AD9 (35545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AD9
U+8ADA (35546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ADA
U+8ADB (35547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ADB
U+8ADC (35548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ADC
U+8ADD (35549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ADD
U+8ADE (35550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ADE
U+8ADF (35551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ADF
U+8AE0 (35552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE0
U+8AE1 (35553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE1
U+8AE2 (35554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE2
U+8AE3 (35555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE3
U+8AE4 (35556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE4
U+8AE5 (35557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE5
U+8AE6 (35558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE6
U+8AE7 (35559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE7
U+8AE8 (35560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE8
U+8AE9 (35561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AE9
U+8AEA (35562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AEA
U+8AEB (35563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AEB
U+8AEC (35564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AEC
U+8AED (35565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AED
U+8AEE (35566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AEE
U+8AEF (35567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AEF
U+8AF0 (35568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF0
U+8AF1 (35569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF1
U+8AF2 (35570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF2
U+8AF3 (35571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF3
U+8AF4 (35572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF4
U+8AF5 (35573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF5
U+8AF6 (35574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF6
U+8AF7 (35575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF7
U+8AF8 (35576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF8
U+8AF9 (35577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AF9
U+8AFA (35578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AFA
U+8AFB (35579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AFB
U+8AFC (35580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AFC
U+8AFD (35581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AFD
U+8AFE (35582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AFE
U+8AFF (35583) 諿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AFF
U+8B00 (35584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B00
U+8B01 (35585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B01
U+8B02 (35586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B02
U+8B03 (35587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B03
U+8B04 (35588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B04
U+8B05 (35589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B05
U+8B06 (35590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B06
U+8B07 (35591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B07
U+8B08 (35592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B08
U+8B09 (35593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B09
U+8B0A (35594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B0A
U+8B0B (35595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B0B
U+8B0C (35596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B0C
U+8B0D (35597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B0D
U+8B0E (35598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B0E
U+8B0F (35599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B0F
U+8B10 (35600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B10
U+8B11 (35601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B11
U+8B12 (35602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B12
U+8B13 (35603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B13
U+8B14 (35604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B14
U+8B15 (35605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B15
U+8B16 (35606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B16
U+8B17 (35607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B17
U+8B18 (35608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B18
U+8B19 (35609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B19
U+8B1A (35610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B1A
U+8B1B (35611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B1B
U+8B1C (35612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B1C
U+8B1D (35613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B1D
U+8B1E (35614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B1E
U+8B1F (35615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B1F
U+8B20 (35616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B20
U+8B21 (35617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B21
U+8B22 (35618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B22
U+8B23 (35619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B23
U+8B24 (35620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B24
U+8B25 (35621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B25
U+8B26 (35622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B26
U+8B27 (35623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B27
U+8B28 (35624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B28
U+8B29 (35625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B29
U+8B2A (35626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B2A
U+8B2B (35627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B2B
U+8B2C (35628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B2C
U+8B2D (35629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B2D
U+8B2E (35630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B2E
U+8B2F (35631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B2F
U+8B30 (35632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B30
U+8B31 (35633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B31
U+8B32 (35634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B32
U+8B33 (35635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B33
U+8B34 (35636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B34
U+8B35 (35637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B35
U+8B36 (35638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B36
U+8B37 (35639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B37
U+8B38 (35640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B38
U+8B39 (35641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B39
U+8B3A (35642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B3A
U+8B3B (35643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B3B
U+8B3C (35644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B3C
U+8B3D (35645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B3D
U+8B3E (35646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B3E
U+8B3F (35647) 謿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B3F
U+8B40 (35648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B40
U+8B41 (35649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B41
U+8B42 (35650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B42
U+8B43 (35651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B43
U+8B44 (35652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B44
U+8B45 (35653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B45
U+8B46 (35654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B46
U+8B47 (35655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B47
U+8B48 (35656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B48
U+8B49 (35657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B49
U+8B4A (35658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B4A
U+8B4B (35659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B4B
U+8B4C (35660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B4C
U+8B4D (35661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B4D
U+8B4E (35662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B4E
U+8B4F (35663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B4F
U+8B50 (35664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B50
U+8B51 (35665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B51
U+8B52 (35666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B52
U+8B53 (35667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B53
U+8B54 (35668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B54
U+8B55 (35669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B55
U+8B56 (35670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B56
U+8B57 (35671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B57
U+8B58 (35672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B58
U+8B59 (35673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B59
U+8B5A (35674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B5A
U+8B5B (35675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B5B
U+8B5C (35676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B5C
U+8B5D (35677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B5D
U+8B5E (35678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B5E
U+8B5F (35679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B5F
U+8B60 (35680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B60
U+8B61 (35681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B61
U+8B62 (35682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B62
U+8B63 (35683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B63
U+8B64 (35684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B64
U+8B65 (35685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B65
U+8B66 (35686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B66
U+8B67 (35687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B67
U+8B68 (35688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B68
U+8B69 (35689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B69
U+8B6A (35690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B6A
U+8B6B (35691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B6B
U+8B6C (35692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B6C
U+8B6D (35693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B6D
U+8B6E (35694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B6E
U+8B6F (35695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B6F
U+8B70 (35696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B70
U+8B71 (35697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B71
U+8B72 (35698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B72
U+8B73 (35699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B73
U+8B74 (35700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B74
U+8B75 (35701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B75
U+8B76 (35702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B76
U+8B77 (35703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B77
U+8B78 (35704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B78
U+8B79 (35705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B79
U+8B7A (35706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B7A
U+8B7B (35707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B7B
U+8B7C (35708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B7C
U+8B7D (35709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B7D
U+8B7E (35710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B7E
U+8B7F (35711) 譿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B7F
U+8B80 (35712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B80
U+8B81 (35713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B81
U+8B82 (35714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B82
U+8B83 (35715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B83
U+8B84 (35716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B84
U+8B85 (35717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B85
U+8B86 (35718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B86
U+8B87 (35719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B87
U+8B88 (35720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B88
U+8B89 (35721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B89
U+8B8A (35722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B8A
U+8B8B (35723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B8B
U+8B8C (35724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B8C
U+8B8D (35725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B8D
U+8B8E (35726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B8E
U+8B8F (35727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B8F
U+8B90 (35728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B90
U+8B91 (35729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B91
U+8B92 (35730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B92
U+8B93 (35731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B93
U+8B94 (35732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B94
U+8B95 (35733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B95
U+8B96 (35734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B96
U+8B97 (35735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B97
U+8B98 (35736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B98
U+8B99 (35737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B99
U+8B9A (35738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B9A
U+8B9B (35739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B9B
U+8B9C (35740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B9C
U+8B9D (35741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B9D
U+8B9E (35742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B9E
U+8B9F (35743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B9F
U+8BA0 (35744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA0
U+8BA1 (35745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA1
U+8BA2 (35746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA2
U+8BA3 (35747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA3
U+8BA4 (35748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA4
U+8BA5 (35749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA5
U+8BA6 (35750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA6
U+8BA7 (35751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA7
U+8BA8 (35752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA8
U+8BA9 (35753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BA9
U+8BAA (35754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BAA
U+8BAB (35755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BAB
U+8BAC (35756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BAC
U+8BAD (35757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BAD
U+8BAE (35758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BAE
U+8BAF (35759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BAF
U+8BB0 (35760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB0
U+8BB1 (35761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB1
U+8BB2 (35762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB2
U+8BB3 (35763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB3
U+8BB4 (35764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB4
U+8BB5 (35765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB5
U+8BB6 (35766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB6
U+8BB7 (35767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB7
U+8BB8 (35768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB8
U+8BB9 (35769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BB9
U+8BBA (35770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BBA
U+8BBB (35771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BBB
U+8BBC (35772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BBC
U+8BBD (35773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BBD
U+8BBE (35774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BBE
U+8BBF (35775) 访 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BBF
U+8BC0 (35776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC0
U+8BC1 (35777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC1
U+8BC2 (35778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC2
U+8BC3 (35779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC3
U+8BC4 (35780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC4
U+8BC5 (35781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC5
U+8BC6 (35782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC6
U+8BC7 (35783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC7
U+8BC8 (35784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC8
U+8BC9 (35785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BC9
U+8BCA (35786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BCA
U+8BCB (35787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BCB
U+8BCC (35788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BCC
U+8BCD (35789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BCD
U+8BCE (35790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BCE
U+8BCF (35791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BCF
U+8BD0 (35792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD0
U+8BD1 (35793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD1
U+8BD2 (35794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD2
U+8BD3 (35795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD3
U+8BD4 (35796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD4
U+8BD5 (35797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD5
U+8BD6 (35798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD6
U+8BD7 (35799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD7
U+8BD8 (35800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD8
U+8BD9 (35801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BD9
U+8BDA (35802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BDA
U+8BDB (35803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BDB
U+8BDC (35804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BDC
U+8BDD (35805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BDD
U+8BDE (35806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BDE
U+8BDF (35807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BDF
U+8BE0 (35808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE0
U+8BE1 (35809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE1
U+8BE2 (35810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE2
U+8BE3 (35811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE3
U+8BE4 (35812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE4
U+8BE5 (35813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE5
U+8BE6 (35814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE6
U+8BE7 (35815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE7
U+8BE8 (35816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE8
U+8BE9 (35817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BE9
U+8BEA (35818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BEA
U+8BEB (35819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BEB
U+8BEC (35820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BEC
U+8BED (35821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BED
U+8BEE (35822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BEE
U+8BEF (35823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BEF
U+8BF0 (35824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF0
U+8BF1 (35825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF1
U+8BF2 (35826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF2
U+8BF3 (35827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF3
U+8BF4 (35828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF4
U+8BF5 (35829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF5
U+8BF6 (35830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF6
U+8BF7 (35831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF7
U+8BF8 (35832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF8
U+8BF9 (35833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BF9
U+8BFA (35834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BFA
U+8BFB (35835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BFB
U+8BFC (35836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BFC
U+8BFD (35837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BFD
U+8BFE (35838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BFE
U+8BFF (35839) 诿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8BFF
U+8C00 (35840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C00
U+8C01 (35841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C01
U+8C02 (35842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C02
U+8C03 (35843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C03
U+8C04 (35844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C04
U+8C05 (35845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C05
U+8C06 (35846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C06
U+8C07 (35847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C07
U+8C08 (35848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C08
U+8C09 (35849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C09
U+8C0A (35850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C0A
U+8C0B (35851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C0B
U+8C0C (35852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C0C
U+8C0D (35853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C0D
U+8C0E (35854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C0E
U+8C0F (35855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C0F
U+8C10 (35856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C10
U+8C11 (35857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C11
U+8C12 (35858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C12
U+8C13 (35859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C13
U+8C14 (35860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C14
U+8C15 (35861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C15
U+8C16 (35862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C16
U+8C17 (35863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C17
U+8C18 (35864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C18
U+8C19 (35865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C19
U+8C1A (35866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C1A
U+8C1B (35867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C1B
U+8C1C (35868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C1C
U+8C1D (35869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C1D
U+8C1E (35870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C1E
U+8C1F (35871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C1F
U+8C20 (35872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C20
U+8C21 (35873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C21
U+8C22 (35874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C22
U+8C23 (35875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C23
U+8C24 (35876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C24
U+8C25 (35877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C25
U+8C26 (35878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C26
U+8C27 (35879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C27
U+8C28 (35880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C28
U+8C29 (35881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C29
U+8C2A (35882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C2A
U+8C2B (35883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C2B
U+8C2C (35884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C2C
U+8C2D (35885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C2D
U+8C2E (35886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C2E
U+8C2F (35887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C2F
U+8C30 (35888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C30
U+8C31 (35889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C31
U+8C32 (35890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C32
U+8C33 (35891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C33
U+8C34 (35892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C34
U+8C35 (35893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C35
U+8C36 (35894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C36
U+8C37 (35895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C37
U+8C38 (35896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C38
U+8C39 (35897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C39
U+8C3A (35898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C3A
U+8C3B (35899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C3B
U+8C3C (35900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C3C
U+8C3D (35901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C3D
U+8C3E (35902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C3E
U+8C3F (35903) 谿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C3F
U+8C40 (35904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C40
U+8C41 (35905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C41
U+8C42 (35906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C42
U+8C43 (35907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C43
U+8C44 (35908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C44
U+8C45 (35909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C45
U+8C46 (35910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C46
U+8C47 (35911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C47
U+8C48 (35912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C48
U+8C49 (35913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C49
U+8C4A (35914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C4A
U+8C4B (35915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C4B
U+8C4C (35916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C4C
U+8C4D (35917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C4D
U+8C4E (35918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C4E
U+8C4F (35919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C4F
U+8C50 (35920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C50
U+8C51 (35921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C51
U+8C52 (35922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C52
U+8C53 (35923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C53
U+8C54 (35924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C54
U+8C55 (35925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C55
U+8C56 (35926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C56
U+8C57 (35927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C57
U+8C58 (35928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C58
U+8C59 (35929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C59
U+8C5A (35930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C5A
U+8C5B (35931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C5B
U+8C5C (35932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C5C
U+8C5D (35933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C5D
U+8C5E (35934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C5E
U+8C5F (35935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C5F
U+8C60 (35936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C60
U+8C61 (35937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C61
U+8C62 (35938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C62
U+8C63 (35939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C63
U+8C64 (35940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C64
U+8C65 (35941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C65
U+8C66 (35942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C66
U+8C67 (35943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C67
U+8C68 (35944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C68
U+8C69 (35945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C69
U+8C6A (35946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C6A
U+8C6B (35947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C6B
U+8C6C (35948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C6C
U+8C6D (35949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C6D
U+8C6E (35950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C6E
U+8C6F (35951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C6F
U+8C70 (35952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C70
U+8C71 (35953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C71
U+8C72 (35954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C72
U+8C73 (35955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C73
U+8C74 (35956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C74
U+8C75 (35957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C75
U+8C76 (35958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C76
U+8C77 (35959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C77
U+8C78 (35960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C78
U+8C79 (35961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C79
U+8C7A (35962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C7A
U+8C7B (35963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C7B
U+8C7C (35964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C7C
U+8C7D (35965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C7D
U+8C7E (35966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C7E
U+8C7F (35967) 豿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C7F
U+8C80 (35968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C80
U+8C81 (35969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C81
U+8C82 (35970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C82
U+8C83 (35971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C83
U+8C84 (35972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C84
U+8C85 (35973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C85
U+8C86 (35974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C86
U+8C87 (35975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C87
U+8C88 (35976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C88
U+8C89 (35977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C89
U+8C8A (35978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C8A
U+8C8B (35979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C8B
U+8C8C (35980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C8C
U+8C8D (35981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C8D
U+8C8E (35982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C8E
U+8C8F (35983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C8F
U+8C90 (35984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C90
U+8C91 (35985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C91
U+8C92 (35986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C92
U+8C93 (35987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C93
U+8C94 (35988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C94
U+8C95 (35989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C95
U+8C96 (35990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C96
U+8C97 (35991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C97
U+8C98 (35992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C98
U+8C99 (35993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C99
U+8C9A (35994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C9A
U+8C9B (35995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C9B
U+8C9C (35996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C9C
U+8C9D (35997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C9D
U+8C9E (35998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C9E
U+8C9F (35999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C9F
U+8CA0 (36000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA0
U+8CA1 (36001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA1
U+8CA2 (36002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA2
U+8CA3 (36003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA3
U+8CA4 (36004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA4
U+8CA5 (36005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA5
U+8CA6 (36006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA6
U+8CA7 (36007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA7
U+8CA8 (36008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA8
U+8CA9 (36009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CA9
U+8CAA (36010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CAA
U+8CAB (36011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CAB
U+8CAC (36012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CAC
U+8CAD (36013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CAD
U+8CAE (36014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CAE
U+8CAF (36015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CAF
U+8CB0 (36016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB0
U+8CB1 (36017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB1
U+8CB2 (36018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB2
U+8CB3 (36019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB3
U+8CB4 (36020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB4
U+8CB5 (36021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB5
U+8CB6 (36022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB6
U+8CB7 (36023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB7
U+8CB8 (36024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB8
U+8CB9 (36025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CB9
U+8CBA (36026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CBA
U+8CBB (36027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CBB
U+8CBC (36028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CBC
U+8CBD (36029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CBD
U+8CBE (36030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CBE
U+8CBF (36031) 貿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CBF
U+8CC0 (36032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC0
U+8CC1 (36033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC1
U+8CC2 (36034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC2
U+8CC3 (36035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC3
U+8CC4 (36036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC4
U+8CC5 (36037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC5
U+8CC6 (36038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC6
U+8CC7 (36039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC7
U+8CC8 (36040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC8
U+8CC9 (36041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CC9
U+8CCA (36042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CCA
U+8CCB (36043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CCB
U+8CCC (36044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CCC
U+8CCD (36045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CCD
U+8CCE (36046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CCE
U+8CCF (36047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CCF
U+8CD0 (36048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD0
U+8CD1 (36049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD1
U+8CD2 (36050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD2
U+8CD3 (36051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD3
U+8CD4 (36052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD4
U+8CD5 (36053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD5
U+8CD6 (36054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD6
U+8CD7 (36055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD7
U+8CD8 (36056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD8
U+8CD9 (36057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CD9
U+8CDA (36058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CDA
U+8CDB (36059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CDB
U+8CDC (36060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CDC
U+8CDD (36061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CDD
U+8CDE (36062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CDE
U+8CDF (36063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CDF
U+8CE0 (36064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE0
U+8CE1 (36065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE1
U+8CE2 (36066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE2
U+8CE3 (36067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE3
U+8CE4 (36068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE4
U+8CE5 (36069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE5
U+8CE6 (36070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE6
U+8CE7 (36071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE7
U+8CE8 (36072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE8
U+8CE9 (36073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CE9
U+8CEA (36074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CEA
U+8CEB (36075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CEB
U+8CEC (36076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CEC
U+8CED (36077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CED
U+8CEE (36078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CEE
U+8CEF (36079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CEF
U+8CF0 (36080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF0
U+8CF1 (36081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF1
U+8CF2 (36082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF2
U+8CF3 (36083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF3
U+8CF4 (36084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF4
U+8CF5 (36085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF5
U+8CF6 (36086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF6
U+8CF7 (36087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF7
U+8CF8 (36088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF8
U+8CF9 (36089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CF9
U+8CFA (36090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CFA
U+8CFB (36091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CFB
U+8CFC (36092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CFC
U+8CFD (36093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CFD
U+8CFE (36094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CFE
U+8CFF (36095) 賿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CFF
U+8D00 (36096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D00
U+8D01 (36097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D01
U+8D02 (36098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D02
U+8D03 (36099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D03
U+8D04 (36100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D04
U+8D05 (36101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D05
U+8D06 (36102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D06
U+8D07 (36103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D07
U+8D08 (36104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D08
U+8D09 (36105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D09
U+8D0A (36106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D0A
U+8D0B (36107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D0B
U+8D0C (36108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D0C
U+8D0D (36109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D0D
U+8D0E (36110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D0E
U+8D0F (36111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D0F
U+8D10 (36112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D10
U+8D11 (36113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D11
U+8D12 (36114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D12
U+8D13 (36115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D13
U+8D14 (36116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D14
U+8D15 (36117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D15
U+8D16 (36118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D16
U+8D17 (36119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D17
U+8D18 (36120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D18
U+8D19 (36121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D19
U+8D1A (36122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D1A
U+8D1B (36123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D1B
U+8D1C (36124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D1C
U+8D1D (36125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D1D
U+8D1E (36126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D1E
U+8D1F (36127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D1F
U+8D20 (36128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D20
U+8D21 (36129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D21
U+8D22 (36130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D22
U+8D23 (36131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D23
U+8D24 (36132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D24
U+8D25 (36133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D25
U+8D26 (36134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D26
U+8D27 (36135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D27
U+8D28 (36136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D28
U+8D29 (36137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D29
U+8D2A (36138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D2A
U+8D2B (36139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D2B
U+8D2C (36140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D2C
U+8D2D (36141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D2D
U+8D2E (36142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D2E
U+8D2F (36143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D2F
U+8D30 (36144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D30
U+8D31 (36145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D31
U+8D32 (36146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D32
U+8D33 (36147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D33
U+8D34 (36148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D34
U+8D35 (36149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D35
U+8D36 (36150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D36
U+8D37 (36151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D37
U+8D38 (36152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D38
U+8D39 (36153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D39
U+8D3A (36154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D3A
U+8D3B (36155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D3B
U+8D3C (36156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D3C
U+8D3D (36157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D3D
U+8D3E (36158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D3E
U+8D3F (36159) 贿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D3F
U+8D40 (36160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D40
U+8D41 (36161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D41
U+8D42 (36162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D42
U+8D43 (36163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D43
U+8D44 (36164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D44
U+8D45 (36165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D45
U+8D46 (36166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D46
U+8D47 (36167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D47
U+8D48 (36168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D48
U+8D49 (36169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D49
U+8D4A (36170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D4A
U+8D4B (36171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D4B
U+8D4C (36172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D4C
U+8D4D (36173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D4D
U+8D4E (36174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D4E
U+8D4F (36175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D4F
U+8D50 (36176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D50
U+8D51 (36177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D51
U+8D52 (36178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D52
U+8D53 (36179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D53
U+8D54 (36180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D54
U+8D55 (36181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D55
U+8D56 (36182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D56
U+8D57 (36183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D57
U+8D58 (36184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D58
U+8D59 (36185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D59
U+8D5A (36186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D5A
U+8D5B (36187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D5B
U+8D5C (36188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D5C
U+8D5D (36189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D5D
U+8D5E (36190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D5E
U+8D5F (36191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D5F
U+8D60 (36192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D60
U+8D61 (36193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D61
U+8D62 (36194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D62
U+8D63 (36195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D63
U+8D64 (36196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D64
U+8D65 (36197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D65
U+8D66 (36198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D66
U+8D67 (36199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D67
U+8D68 (36200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D68
U+8D69 (36201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D69
U+8D6A (36202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D6A
U+8D6B (36203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D6B
U+8D6C (36204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D6C
U+8D6D (36205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D6D
U+8D6E (36206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D6E
U+8D6F (36207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D6F
U+8D70 (36208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D70
U+8D71 (36209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D71
U+8D72 (36210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D72
U+8D73 (36211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D73
U+8D74 (36212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D74
U+8D75 (36213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D75
U+8D76 (36214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D76
U+8D77 (36215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D77
U+8D78 (36216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D78
U+8D79 (36217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D79
U+8D7A (36218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D7A
U+8D7B (36219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D7B
U+8D7C (36220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D7C
U+8D7D (36221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D7D
U+8D7E (36222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D7E
U+8D7F (36223) 赿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D7F
U+8D80 (36224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D80
U+8D81 (36225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D81
U+8D82 (36226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D82
U+8D83 (36227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D83
U+8D84 (36228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D84
U+8D85 (36229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D85
U+8D86 (36230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D86
U+8D87 (36231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D87
U+8D88 (36232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D88
U+8D89 (36233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D89
U+8D8A (36234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8A
U+8D8B (36235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8B
U+8D8C (36236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8C
U+8D8D (36237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8D
U+8D8E (36238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8E
U+8D8F (36239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8F
U+8D90 (36240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D90
U+8D91 (36241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D91
U+8D92 (36242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D92
U+8D93 (36243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D93
U+8D94 (36244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D94
U+8D95 (36245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D95
U+8D96 (36246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D96
U+8D97 (36247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D97
U+8D98 (36248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D98
U+8D99 (36249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D99
U+8D9A (36250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D9A
U+8D9B (36251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D9B
U+8D9C (36252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D9C
U+8D9D (36253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D9D
U+8D9E (36254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D9E
U+8D9F (36255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D9F
U+8DA0 (36256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA0
U+8DA1 (36257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA1
U+8DA2 (36258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA2
U+8DA3 (36259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA3
U+8DA4 (36260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA4
U+8DA5 (36261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA5
U+8DA6 (36262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA6
U+8DA7 (36263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA7
U+8DA8 (36264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA8
U+8DA9 (36265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DA9
U+8DAA (36266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DAA
U+8DAB (36267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DAB
U+8DAC (36268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DAC
U+8DAD (36269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DAD
U+8DAE (36270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DAE
U+8DAF (36271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DAF
U+8DB0 (36272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB0
U+8DB1 (36273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB1
U+8DB2 (36274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB2
U+8DB3 (36275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB3
U+8DB4 (36276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB4
U+8DB5 (36277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB5
U+8DB6 (36278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB6
U+8DB7 (36279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB7
U+8DB8 (36280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB8
U+8DB9 (36281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DB9
U+8DBA (36282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DBA
U+8DBB (36283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DBB
U+8DBC (36284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DBC
U+8DBD (36285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DBD
U+8DBE (36286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DBE
U+8DBF (36287) 趿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DBF
U+8DC0 (36288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC0
U+8DC1 (36289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC1
U+8DC2 (36290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC2
U+8DC3 (36291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC3
U+8DC4 (36292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC4
U+8DC5 (36293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC5
U+8DC6 (36294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC6
U+8DC7 (36295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC7
U+8DC8 (36296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC8
U+8DC9 (36297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DC9
U+8DCA (36298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DCA
U+8DCB (36299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DCB
U+8DCC (36300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DCC
U+8DCD (36301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DCD
U+8DCE (36302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DCE
U+8DCF (36303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DCF
U+8DD0 (36304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD0
U+8DD1 (36305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD1
U+8DD2 (36306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD2
U+8DD3 (36307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD3
U+8DD4 (36308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD4
U+8DD5 (36309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD5
U+8DD6 (36310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD6
U+8DD7 (36311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD7
U+8DD8 (36312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD8
U+8DD9 (36313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DD9
U+8DDA (36314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DDA
U+8DDB (36315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DDB
U+8DDC (36316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DDC
U+8DDD (36317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DDD
U+8DDE (36318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DDE
U+8DDF (36319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DDF
U+8DE0 (36320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE0
U+8DE1 (36321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE1
U+8DE2 (36322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE2
U+8DE3 (36323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE3
U+8DE4 (36324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE4
U+8DE5 (36325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE5
U+8DE6 (36326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE6
U+8DE7 (36327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE7
U+8DE8 (36328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE8
U+8DE9 (36329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DE9
U+8DEA (36330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DEA
U+8DEB (36331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DEB
U+8DEC (36332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DEC
U+8DED (36333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DED
U+8DEE (36334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DEE
U+8DEF (36335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DEF
U+8DF0 (36336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF0
U+8DF1 (36337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF1
U+8DF2 (36338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF2
U+8DF3 (36339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF3
U+8DF4 (36340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF4
U+8DF5 (36341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF5
U+8DF6 (36342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF6
U+8DF7 (36343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF7
U+8DF8 (36344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF8
U+8DF9 (36345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DF9
U+8DFA (36346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DFA
U+8DFB (36347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DFB
U+8DFC (36348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DFC
U+8DFD (36349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DFD
U+8DFE (36350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DFE
U+8DFF (36351) 跿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DFF
U+8E00 (36352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E00
U+8E01 (36353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E01
U+8E02 (36354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E02
U+8E03 (36355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E03
U+8E04 (36356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E04
U+8E05 (36357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E05
U+8E06 (36358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E06
U+8E07 (36359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E07
U+8E08 (36360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E08
U+8E09 (36361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E09
U+8E0A (36362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E0A
U+8E0B (36363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E0B
U+8E0C (36364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E0C
U+8E0D (36365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E0D
U+8E0E (36366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E0E
U+8E0F (36367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E0F
U+8E10 (36368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E10
U+8E11 (36369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E11
U+8E12 (36370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E12
U+8E13 (36371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E13
U+8E14 (36372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E14
U+8E15 (36373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E15
U+8E16 (36374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E16
U+8E17 (36375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E17
U+8E18 (36376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E18
U+8E19 (36377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E19
U+8E1A (36378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E1A
U+8E1B (36379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E1B
U+8E1C (36380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E1C
U+8E1D (36381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E1D
U+8E1E (36382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E1E
U+8E1F (36383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E1F
U+8E20 (36384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E20
U+8E21 (36385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E21
U+8E22 (36386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E22
U+8E23 (36387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E23
U+8E24 (36388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E24
U+8E25 (36389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E25
U+8E26 (36390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E26
U+8E27 (36391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E27
U+8E28 (36392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E28
U+8E29 (36393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E29
U+8E2A (36394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E2A
U+8E2B (36395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E2B
U+8E2C (36396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E2C
U+8E2D (36397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E2D
U+8E2E (36398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E2E
U+8E2F (36399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E2F
U+8E30 (36400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E30
U+8E31 (36401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E31
U+8E32 (36402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E32
U+8E33 (36403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E33
U+8E34 (36404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E34
U+8E35 (36405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E35
U+8E36 (36406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E36
U+8E37 (36407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E37
U+8E38 (36408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E38
U+8E39 (36409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E39
U+8E3A (36410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E3A
U+8E3B (36411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E3B
U+8E3C (36412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E3C
U+8E3D (36413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E3D
U+8E3E (36414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E3E
U+8E3F (36415) 踿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E3F
U+8E40 (36416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E40
U+8E41 (36417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E41
U+8E42 (36418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E42
U+8E43 (36419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E43
U+8E44 (36420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E44
U+8E45 (36421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E45
U+8E46 (36422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E46
U+8E47 (36423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E47
U+8E48 (36424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E48
U+8E49 (36425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E49
U+8E4A (36426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E4A
U+8E4B (36427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E4B
U+8E4C (36428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E4C
U+8E4D (36429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E4D
U+8E4E (36430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E4E
U+8E4F (36431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E4F
U+8E50 (36432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E50
U+8E51 (36433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E51
U+8E52 (36434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E52
U+8E53 (36435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E53
U+8E54 (36436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E54
U+8E55 (36437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E55
U+8E56 (36438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E56
U+8E57 (36439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E57
U+8E58 (36440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E58
U+8E59 (36441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E59
U+8E5A (36442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E5A
U+8E5B (36443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E5B
U+8E5C (36444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E5C
U+8E5D (36445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E5D
U+8E5E (36446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E5E
U+8E5F (36447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E5F
U+8E60 (36448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E60
U+8E61 (36449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E61
U+8E62 (36450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E62
U+8E63 (36451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E63
U+8E64 (36452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E64
U+8E65 (36453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E65
U+8E66 (36454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E66
U+8E67 (36455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E67
U+8E68 (36456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E68
U+8E69 (36457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E69
U+8E6A (36458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E6A
U+8E6B (36459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E6B
U+8E6C (36460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E6C
U+8E6D (36461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E6D
U+8E6E (36462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E6E
U+8E6F (36463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E6F
U+8E70 (36464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E70
U+8E71 (36465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E71
U+8E72 (36466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E72
U+8E73 (36467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E73
U+8E74 (36468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E74
U+8E75 (36469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E75
U+8E76 (36470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E76
U+8E77 (36471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E77
U+8E78 (36472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E78
U+8E79 (36473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E79
U+8E7A (36474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E7A
U+8E7B (36475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E7B
U+8E7C (36476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E7C
U+8E7D (36477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E7D
U+8E7E (36478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E7E
U+8E7F (36479) 蹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E7F
U+8E80 (36480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E80
U+8E81 (36481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E81
U+8E82 (36482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E82
U+8E83 (36483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E83
U+8E84 (36484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E84
U+8E85 (36485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E85
U+8E86 (36486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E86
U+8E87 (36487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E87
U+8E88 (36488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E88
U+8E89 (36489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E89
U+8E8A (36490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E8A
U+8E8B (36491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E8B
U+8E8C (36492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E8C
U+8E8D (36493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E8D
U+8E8E (36494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E8E
U+8E8F (36495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E8F
U+8E90 (36496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E90
U+8E91 (36497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E91
U+8E92 (36498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E92
U+8E93 (36499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E93
U+8E94 (36500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E94
U+8E95 (36501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E95
U+8E96 (36502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E96
U+8E97 (36503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E97
U+8E98 (36504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E98
U+8E99 (36505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E99
U+8E9A (36506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E9A
U+8E9B (36507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E9B
U+8E9C (36508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E9C
U+8E9D (36509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E9D
U+8E9E (36510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E9E
U+8E9F (36511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8E9F
U+8EA0 (36512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA0
U+8EA1 (36513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA1
U+8EA2 (36514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA2
U+8EA3 (36515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA3
U+8EA4 (36516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA4
U+8EA5 (36517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA5
U+8EA6 (36518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA6
U+8EA7 (36519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA7
U+8EA8 (36520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA8
U+8EA9 (36521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EA9
U+8EAA (36522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EAA
U+8EAB (36523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EAB
U+8EAC (36524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EAC
U+8EAD (36525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EAD
U+8EAE (36526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EAE
U+8EAF (36527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EAF
U+8EB0 (36528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB0
U+8EB1 (36529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB1
U+8EB2 (36530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB2
U+8EB3 (36531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB3
U+8EB4 (36532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB4
U+8EB5 (36533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB5
U+8EB6 (36534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB6
U+8EB7 (36535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB7
U+8EB8 (36536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB8
U+8EB9 (36537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EB9
U+8EBA (36538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EBA
U+8EBB (36539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EBB
U+8EBC (36540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EBC
U+8EBD (36541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EBD
U+8EBE (36542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EBE
U+8EBF (36543) 躿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EBF
U+8EC0 (36544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC0
U+8EC1 (36545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC1
U+8EC2 (36546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC2
U+8EC3 (36547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC3
U+8EC4 (36548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC4
U+8EC5 (36549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC5
U+8EC6 (36550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC6
U+8EC7 (36551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC7
U+8EC8 (36552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC8
U+8EC9 (36553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EC9
U+8ECA (36554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ECA
U+8ECB (36555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ECB
U+8ECC (36556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ECC
U+8ECD (36557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ECD
U+8ECE (36558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ECE
U+8ECF (36559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ECF
U+8ED0 (36560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED0
U+8ED1 (36561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED1
U+8ED2 (36562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED2
U+8ED3 (36563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED3
U+8ED4 (36564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED4
U+8ED5 (36565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED5
U+8ED6 (36566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED6
U+8ED7 (36567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED7
U+8ED8 (36568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED8
U+8ED9 (36569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8ED9
U+8EDA (36570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDA
U+8EDB (36571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDB
U+8EDC (36572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDC
U+8EDD (36573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDD
U+8EDE (36574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDE
U+8EDF (36575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDF
U+8EE0 (36576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE0
U+8EE1 (36577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE1
U+8EE2 (36578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE2
U+8EE3 (36579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE3
U+8EE4 (36580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE4
U+8EE5 (36581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE5
U+8EE6 (36582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE6
U+8EE7 (36583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE7
U+8EE8 (36584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE8
U+8EE9 (36585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE9
U+8EEA (36586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EEA
U+8EEB (36587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EEB
U+8EEC (36588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EEC
U+8EED (36589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EED
U+8EEE (36590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EEE
U+8EEF (36591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EEF
U+8EF0 (36592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF0
U+8EF1 (36593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF1
U+8EF2 (36594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF2
U+8EF3 (36595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF3
U+8EF4 (36596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF4
U+8EF5 (36597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF5
U+8EF6 (36598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF6
U+8EF7 (36599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF7
U+8EF8 (36600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF8
U+8EF9 (36601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EF9
U+8EFA (36602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EFA
U+8EFB (36603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EFB
U+8EFC (36604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EFC
U+8EFD (36605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EFD
U+8EFE (36606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EFE
U+8EFF (36607) 軿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EFF
U+8F00 (36608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F00
U+8F01 (36609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F01
U+8F02 (36610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F02
U+8F03 (36611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F03
U+8F04 (36612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F04
U+8F05 (36613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F05
U+8F06 (36614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F06
U+8F07 (36615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F07
U+8F08 (36616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F08
U+8F09 (36617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F09
U+8F0A (36618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F0A
U+8F0B (36619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F0B
U+8F0C (36620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F0C
U+8F0D (36621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F0D
U+8F0E (36622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F0E
U+8F0F (36623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F0F
U+8F10 (36624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F10
U+8F11 (36625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F11
U+8F12 (36626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F12
U+8F13 (36627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F13
U+8F14 (36628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F14
U+8F15 (36629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F15
U+8F16 (36630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F16
U+8F17 (36631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F17
U+8F18 (36632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F18
U+8F19 (36633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F19
U+8F1A (36634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F1A
U+8F1B (36635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F1B
U+8F1C (36636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F1C
U+8F1D (36637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F1D
U+8F1E (36638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F1E
U+8F1F (36639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F1F
U+8F20 (36640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F20
U+8F21 (36641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F21
U+8F22 (36642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F22
U+8F23 (36643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F23
U+8F24 (36644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F24
U+8F25 (36645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F25
U+8F26 (36646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F26
U+8F27 (36647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F27
U+8F28 (36648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F28
U+8F29 (36649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F29
U+8F2A (36650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F2A
U+8F2B (36651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F2B
U+8F2C (36652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F2C
U+8F2D (36653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F2D
U+8F2E (36654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F2E
U+8F2F (36655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F2F
U+8F30 (36656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F30
U+8F31 (36657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F31
U+8F32 (36658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F32
U+8F33 (36659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F33
U+8F34 (36660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F34
U+8F35 (36661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F35
U+8F36 (36662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F36
U+8F37 (36663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F37
U+8F38 (36664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F38
U+8F39 (36665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F39
U+8F3A (36666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F3A
U+8F3B (36667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F3B
U+8F3C (36668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F3C
U+8F3D (36669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F3D
U+8F3E (36670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F3E
U+8F3F (36671) 輿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F3F
U+8F40 (36672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F40
U+8F41 (36673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F41
U+8F42 (36674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F42
U+8F43 (36675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F43
U+8F44 (36676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F44
U+8F45 (36677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F45
U+8F46 (36678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F46
U+8F47 (36679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F47
U+8F48 (36680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F48
U+8F49 (36681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F49
U+8F4A (36682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F4A
U+8F4B (36683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F4B
U+8F4C (36684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F4C
U+8F4D (36685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F4D
U+8F4E (36686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F4E
U+8F4F (36687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F4F
U+8F50 (36688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F50
U+8F51 (36689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F51
U+8F52 (36690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F52
U+8F53 (36691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F53
U+8F54 (36692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F54
U+8F55 (36693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F55
U+8F56 (36694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F56
U+8F57 (36695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F57
U+8F58 (36696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F58
U+8F59 (36697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F59
U+8F5A (36698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F5A
U+8F5B (36699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F5B
U+8F5C (36700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F5C
U+8F5D (36701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F5D
U+8F5E (36702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F5E
U+8F5F (36703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F5F
U+8F60 (36704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F60
U+8F61 (36705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F61
U+8F62 (36706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F62
U+8F63 (36707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F63
U+8F64 (36708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F64
U+8F65 (36709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F65
U+8F66 (36710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F66
U+8F67 (36711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F67
U+8F68 (36712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F68
U+8F69 (36713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F69
U+8F6A (36714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F6A
U+8F6B (36715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F6B
U+8F6C (36716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F6C
U+8F6D (36717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F6D
U+8F6E (36718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F6E
U+8F6F (36719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F6F
U+8F70 (36720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F70
U+8F71 (36721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F71
U+8F72 (36722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F72
U+8F73 (36723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F73
U+8F74 (36724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F74
U+8F75 (36725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F75
U+8F76 (36726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F76
U+8F77 (36727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F77
U+8F78 (36728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F78
U+8F79 (36729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F79
U+8F7A (36730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F7A
U+8F7B (36731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F7B
U+8F7C (36732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F7C
U+8F7D (36733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F7D
U+8F7E (36734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F7E
U+8F7F (36735) 轿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F7F
U+8F80 (36736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F80
U+8F81 (36737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F81
U+8F82 (36738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F82
U+8F83 (36739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F83
U+8F84 (36740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F84
U+8F85 (36741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F85
U+8F86 (36742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F86
U+8F87 (36743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F87
U+8F88 (36744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F88
U+8F89 (36745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F89
U+8F8A (36746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F8A
U+8F8B (36747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F8B
U+8F8C (36748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F8C
U+8F8D (36749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F8D
U+8F8E (36750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F8E
U+8F8F (36751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F8F
U+8F90 (36752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F90
U+8F91 (36753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F91
U+8F92 (36754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F92
U+8F93 (36755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F93
U+8F94 (36756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F94
U+8F95 (36757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F95
U+8F96 (36758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F96
U+8F97 (36759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F97
U+8F98 (36760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F98
U+8F99 (36761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F99
U+8F9A (36762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F9A
U+8F9B (36763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F9B
U+8F9C (36764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F9C
U+8F9D (36765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F9D
U+8F9E (36766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F9E
U+8F9F (36767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F9F
U+8FA0 (36768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA0
U+8FA1 (36769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA1
U+8FA2 (36770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA2
U+8FA3 (36771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA3
U+8FA4 (36772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA4
U+8FA5 (36773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA5
U+8FA6 (36774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA6
U+8FA7 (36775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA7
U+8FA8 (36776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA8
U+8FA9 (36777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FA9
U+8FAA (36778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FAA
U+8FAB (36779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FAB
U+8FAC (36780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FAC
U+8FAD (36781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FAD
U+8FAE (36782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FAE
U+8FAF (36783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FAF
U+8FB0 (36784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB0
U+8FB1 (36785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB1
U+8FB2 (36786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB2
U+8FB3 (36787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB3
U+8FB4 (36788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB4
U+8FB5 (36789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB5
U+8FB6 (36790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB6
U+8FB7 (36791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB7
U+8FB8 (36792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB8
U+8FB9 (36793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FB9
U+8FBA (36794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FBA
U+8FBB (36795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FBB
U+8FBC (36796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FBC
U+8FBD (36797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FBD
U+8FBE (36798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FBE
U+8FBF (36799) 辿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FBF
U+8FC0 (36800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC0
U+8FC1 (36801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC1
U+8FC2 (36802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC2
U+8FC3 (36803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC3
U+8FC4 (36804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC4
U+8FC5 (36805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC5
U+8FC6 (36806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC6
U+8FC7 (36807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC7
U+8FC8 (36808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC8
U+8FC9 (36809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FC9
U+8FCA (36810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FCA
U+8FCB (36811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FCB
U+8FCC (36812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FCC
U+8FCD (36813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FCD
U+8FCE (36814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FCE
U+8FCF (36815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FCF
U+8FD0 (36816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD0
U+8FD1 (36817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD1
U+8FD2 (36818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD2
U+8FD3 (36819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD3
U+8FD4 (36820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD4
U+8FD5 (36821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD5
U+8FD6 (36822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD6
U+8FD7 (36823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD7
U+8FD8 (36824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD8
U+8FD9 (36825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FD9
U+8FDA (36826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FDA
U+8FDB (36827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FDB
U+8FDC (36828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FDC
U+8FDD (36829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FDD
U+8FDE (36830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FDE
U+8FDF (36831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FDF
U+8FE0 (36832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE0
U+8FE1 (36833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE1
U+8FE2 (36834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE2
U+8FE3 (36835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE3
U+8FE4 (36836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE4
U+8FE5 (36837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE5
U+8FE6 (36838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE6
U+8FE7 (36839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE7
U+8FE8 (36840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE8
U+8FE9 (36841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FE9
U+8FEA (36842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FEA
U+8FEB (36843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FEB
U+8FEC (36844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FEC
U+8FED (36845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FED
U+8FEE (36846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FEE
U+8FEF (36847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FEF
U+8FF0 (36848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF0
U+8FF1 (36849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF1
U+8FF2 (36850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF2
U+8FF3 (36851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF3
U+8FF4 (36852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF4
U+8FF5 (36853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF5
U+8FF6 (36854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF6
U+8FF7 (36855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF7
U+8FF8 (36856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF8
U+8FF9 (36857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FF9
U+8FFA (36858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FFA
U+8FFB (36859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FFB
U+8FFC (36860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FFC
U+8FFD (36861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FFD
U+8FFE (36862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FFE
U+8FFF (36863) 迿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8FFF