ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/16

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 16 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𠁕, 𠁗, 𠁘, 𠁙, 𠁚, 𠁛, 𠁝, 𤳏, 𪜇, 𫡀

รากอักษรจีน 丶[แก้ไข]

𠂅

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

𬼓, 𬼔

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

, 𰁐

รากอักษรจีน 亅[แก้ไข]

𠄝

รากอักษรจีน 二[แก้ไข]

𫡸, 𫡹

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

, 𠆋, 𠆌, 𠆍, 𠆎, 𠆏, 𠆐, 𠆑, 𠆒, 𠆔, 𠆖, 𠆗, 𠆘, 𬽛, 𬽜, 𬽞

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

𬿺, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠏒, 𠏨, 𠏩, 𠏪, 𠏫, 𠏬, 𠏭, 𠏮, 𠏯, 𠏰, 𠏱, 𠏲, 𠏳, 𠏴, 𠏵, 𠏶, 𠏷, 𠏸, 𠏹, 𠏺, 𠏻, 𠏼, 𠏽, 𠏾, 𠏿, 𠐀, 𠐁, 𠐂, 𠐃, 𠐄, 𠐅, 𠐆, 𠐇, 𪝰, 𪝱, 𪝲, 𪝳, 𫣭, 𫣮, 𫣯, 𫣰, 𬿻, 𬿼, 𬿽, 𬿿, 𭀀, 𰂺, 𰂻, 𰂼, 𰂽, , 𫣵, 𭀃

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

, 𠒳, 𠒸, 𠒹, 𠒺, 𠒻, 𠒼, 𠒽, 𠒾, 𭀵, 𰃓, 𰃔, 𭀶

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

𠓼, 𭁁

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

, 𠔳, 𠔴, 𠔵, 𪞍

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

𠕭, 𠕮

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𠖠, 𠖡

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, , 𠘒, 𠘔, 𠘕, 𪞯

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

𠙭, 𠙮, 𠙯, 𠙰, 𭂺

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𠚝

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, , , , , , , 𠟺, 𠟻, 𠟼, 𠟽, 𠟾, 𠟿, 𠠀, 𠠁, 𠠂, 𠠃, 𠠄, 𠠅, 𠠆, 𠠇, 𠠈, 𠠉, 𠠊, 𪟕, 𪟖, 𭄓, 𭄔, 𭄕, 𭄖, 𭄗, 𰅄

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, 𠢶, 𠢷, 𠢸, 𫦻, 𫦼,

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

𠤄, 𠤅, 𠤆, 𠤇, 𫧆

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

𫧙, , 𠥢, 𠥣, 𫧚

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𭅪, 𭅫

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

𫧶

รากอักษรจีน 卤[แก้ไข]

, 𫜊, 𬸷, 𬸸

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

𫨀, 𰆔

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

𠪺, 𠪻, 𠪼, 𠪽, 𠪾, 𫨠, 𫨡, 𫨢, 𭆗,

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

𠬓

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

, 𠮇, 𠮈, 𠮉, 𠮊, 𠮋, 𠮌, 𪠱, 𫩋, 𫩌

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𪡏, , , 𭊼, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠿇, 𠿈, 𠿉, 𠿊, 𠿋, 𠿌, 𠿍, 𠿎, 𠿏, 𠿐, 𠿑, 𠿒, 𠿓, 𠿔, 𠿕, 𠿖, 𠿗, 𠿘, 𠿙, 𠿚, 𠿛, 𠿜, 𠿝, 𠿞, 𠿟, 𠿠, 𠿡, 𠿢, 𠿣, 𠿤, 𠿥, 𠿦, 𠿧, 𠿨, 𠿩, 𠿪, 𠿫, 𠿬, 𠿭, 𠿮, 𠿯, 𠿰, 𠿱, 𠿲, 𠿳, 𠿴, 𠿵, 𠿶, 𠿷, 𠿸, 𠿹, 𠿺, 𠿻, 𠿼, 𠿽, 𠿾, 𠿿, 𡀀, 𡀁, 𡀂, 𡀃, 𡀄, 𡀅, 𡀆, 𡀇, 𡀈, 𡀉, 𡀊, 𡀋, 𡀌, 𡀍, 𡀎, 𡀏, 𡀐, 𡀑, 𡀒, 𡀓, 𡀕, 𡀖, 𡀗, 𡀘, 𡀙, 𡀚, 𡀛, 𡀜, 𡀝, 𡀞, 𡀟, 𡀠, 𡀡, 𡀢, 𡀣, 𡀤, 𡀥, 𡀧, 𡀨, 𡀩, 𡀪, 𡀫, 𡀬, 𡀭, 𡀮, 𡀯, 𡀰, 𡀱, 𡀲, 𡀳, 𡀴, 𡀵, 𡀶, 𡀷, 𡀸, 𡀹, 𡀺, 𡀻, 𡀼, 𢨐, 𨗓, 𪢎, 𪢏, 𪢐, 𪢑, 𪢒, 𪢓, 𪢔, 𫫶, 𫫷, 𫫸, 𫫹, 𫫺, 𫫼, 𫫾, 𫫿, 𫬀, 𫬂, 𫬃, 𫬄, 𫬅, 𫬆, 𭋂, 𭋃, 𭋄, 𭋅, 𭋈, 𭋉, 𭋊, 𭋋, 𭋌, 𭋍, 𭋎, 𭋏, 𭋒, 𭋓, 𭋔, 𭋕, 𭋖, 𭋘, 𭋚, 𭋛, 𰈯, 𰈰, 𰈱, 𰈲, 𰈳, 𰈴, 𰈵, 𰈶, , , , 𫬉, 𫬋, 𫬎, 𭋜, 𭋡, 𭋥, 𭋦, 𭋫

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, , 𡈥, 𡈪, 𡈫, 𡈬, 𪢰, 𫭓, 𭍴, 𫭔

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡑞, 𡑟, 𡑠, 𡑡, 𡑢, 𡑣, 𡑤, 𡑥, 𡑦, 𡑧, 𡑨, 𡑩, 𡑪, 𡑫, 𡑬, 𡑭, 𡑮, 𡑯, 𡑰, 𡑱, 𡑲, 𡑳, 𡑴, 𡑵, 𡑶, 𡑷, 𡑸, 𡑹, 𡑻, 𡑼, 𡑽, 𡑾, 𡑿, 𡒀, 𡒁, 𡒂, 𡒃, 𡒄, 𡒅, 𡒆, 𡒇, 𡒈, 𪤟, 𪤠, 𪤡, 𪤢, 𪤣, 𪤤, 𪤥, 𫝡, 𫮯, 𭏷, 𭏹, 𭏺, 𭏻, 𭏼, 𰊲, 𰊳, 𰊴, 𰊵, 𰊶, 𰊷, 𰊸, , 𫮲

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

, 𡔾, 𡔿, 𡕀

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𡕸, 𡕹, 𡕺, 𭐭, 𭐮

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

𠆓, 𠆕, 𡗂, 𡗃, 𡗄, 𡗅, 𪤿, 𫯗, 𰋗

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, , , 𡚆, 𡚇, 𡚈, 𡚉, 𡚊, 𡚋, 𡚌, 𡚍, 𡚎, 𤏠, 𫝥, 𫯽, 𫯾, 𫯿, 𫰀, 𭑡, 𭑣, 𰋲, 𰋳, 𭑤

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡢎, 𡢑, 𡢒, 𡢓, 𡢔, 𡢕, 𡢖, 𡢗, 𡢘, 𡢙, 𡢚, 𡢛, 𡢜, 𡢝, 𡢞, 𡢟, 𡢠, 𡢡, 𡢢, 𡢣, 𡢤, 𡢥, 𡢦, 𡢧, 𡢨, 𡢩, 𡢪, 𡢫, 𡢬, 𡢭, 𡢮, 𡢯, 𡢰, 𡢱, 𡢲, 𡢳, 𡢴, 𡢵, 𡢶, 𡢷, 𡢸, 𡢹, 𡢺, 𡢻, 𡢼, 𡢽, 𡢾, 𡢿, 𡣀, 𡣁, 𡣂, 𡣃, 𡣄, 𪦦, 𪦧, 𪦨, 𪦩, 𪦪, 𫱸, 𫱹, 𫱺, 𫱻, 𫱼, 𫱾, 𫱿, 𫲀, 𫲂, 𫲃, 𭒢, 𭒤, 𭒥, 𰌘, 𰌙, 𰌚, , , , 𫲇, 𭒨

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, , , 𡦞, 𡦟, 𡦠, 𡦡, 𡦢, 𡦣, 𡦤, 𡦥, 𡦦, 𡦧, 𡦨, 𪧁, 𫲱, 𫲲, 𭓙, 𭓚, 𰌰

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

𭔑, , 𡪾, 𡪿, 𡫀, 𡫁, 𡫂, 𡫃, 𡫄, 𡫅, 𡫆, 𡫇, 𡫈, 𡫉, 𡫊, 𡫋, 𡫌, 𡫍, 𡫎, 𡫏, 𡫐, 𪧫, 𪧬, 𪧭, 𪧮, 𫴂, 𫴃, 𫴄, 𫴅, 𫴇, 𫴈, 𫴉, 𫴊, 𫴋, 𫴌, 𫴍, 𫴎, 𫴏, 𭔘, 𭔙, 𰍝, 𰍞, 𰍟, 𫴒, 𫴖, 𫴗, 𭔚

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

𡭊, 𡭋, 𡭌, 𪧽, 𭕂

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

𡮰, 𡮱, 𡮲, 𡮳, 𪨅, 𫵊, 𫵋, 𫵌, 𭕌

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

𫵒, 𡰖, 𡰗, 𡰘, 𡰙, 𡰚

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

𡳟, 𡳠, 𡳡, 𡳢, 𡳣, 𡳤, 𡳥, 𡳦, 𡳧, 𪨝, 𫵦, 𫵧, 𰎆

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡼽, 𡼾, 𡼿, 𡽀, 𡽁, 𡽂, 𡽃, 𡽄, 𡽅, 𡽆, 𡽇, 𡽈, 𡽊, 𡽋, 𡽌, 𡽍, 𡽎, 𡽏, 𡽐, 𡽑, 𡽒, 𡽓, 𡽔, 𡽕, 𡽖, 𡽗, 𡽘, 𡽙, 𡽚, 𡽛, 𪩗, 𪩘, 𪩙, 𪩚, 𫶗, 𫶘, 𫶚, 𫶛, 𫶜, 𭗟, 𭗠, 𰎹, 𰎺, , 𭗡, 𭗤, 𭗦

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀄, 𢀅, 𢀆

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

𢀬, 𢑰, 𤀢, 𫶲, 𫶳, 𰏍

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

𢁍, 𢁏, 𪩰, 𪩱

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , , , , 𢅍, 𢅎, 𢅏, 𢅐, 𢅑, 𢅒, 𢅓, 𢅔, 𢅕, 𢅖, 𢅗, 𢅘, 𢅙, 𢅚, 𢅛, 𢅜, 𢅝, 𢅞, 𪩽, 𫷑, 𭘶, 𭘸, 𰏠, ,

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

𢆦, 𢆧, 𢆨, 𢆩, 𰏮

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𢋂, 𢋃, 𢋄, 𢋅, 𢋆, 𢋇, 𢋈, 𢋉, 𢋊, 𢋋, 𢋌, 𢋍, 𢋎, 𢋏, 𢋐, 𪪤, 𪪥, 𫸁, 𫸂, 𭙽, 𭙾, 𭚁, 𭚂, 𭚃, 𫸄

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

, 𢍮, 𢍯, 𢍰, 𢍱, 𫸠, 𫸡, 𭚛, 𭚜, 𭚝

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

𢎓

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

, , , 𢐥, 𢐦, 𢐧, 𢐨, 𢐩, 𢐪, 𫸾, 𭛈

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

, , , 𢑯, 𢑱

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

, 𢒰, 𢒱, 𢒲, 𢒳

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

, , , , 𢕹, 𢕺, 𢕻, 𢕼, 𢕽, 𢕾, 𢕿, 𢖀, 𢖁, 𢖂, 𢖃, 𢖄, 𢖆, 𢖇, 𪫙, 𭜈, 𰐸

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𫻆, 𫻇, 𫻈, 𫻉, 𭞦, 𭞧, 𭞨, 𭞫, 𭞬, 𭞮, 𭞲, 𭞳, 𭞸, 𰒌, 𰒍, 𰒒, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢢒, 𢢓, 𢢔, 𢢕, 𢢖, 𢢗, 𢢘, 𢢙, 𢢚, 𢢛, 𢢜, 𢢝, 𢢞, 𢢟, 𢢠, 𢢡, 𢢢, 𢢣, 𢢤, 𢢥, 𢢦, 𢢧, 𢢨, 𢢩, 𢢪, 𢢫, 𢢬, 𢢭, 𢢮, 𢢯, 𢢰, 𢢱, 𢢲, 𢢳, 𢢴, 𢢵, 𢢶, 𢢷, 𢢸, 𢢹, 𢢺, 𢢻, 𢢼, 𢢽, 𢢾, 𢢿, 𢣀, 𢣁, 𢣂, 𢣃, 𢣄, 𢣅, 𢣆, 𢣇, 𢣈, 𢣉, 𢣊, 𢣋, 𢣌, 𢣍, 𦡗, 𪬮, 𪬯, 𪬰, 𪬱, 𪬲, 𪬳, 𪬴, 𪬵, 𪬶, 𫻋, 𫻌, 𫻏, 𭞺, 𭞼, 𭞽, 𭞾, 𭟁, 𭟃, 𰒔, 𰒕, , , , , 𭟇, 𭟈

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, 𭟼, , 𢨇, 𢨈, 𢨉, 𢨊, 𢨋, 𢨌, 𢨍, 𢨎, 𢨏, 𢨑, 𢨒, 𪭔, 𪭕, 𪭖, 𫼄, 𫼅, 𫼆, 𫼇, 𫼈, 𭟽, 𰒲, 𰒳

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𢩟, 𭠋, 𰒶

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢵿, 𢶀, 𢶁, 𢶂, 𢶃, 𢶄, 𢶅, 𢶆, 𢶇, 𢶈, 𢶉, 𢶊, 𢶋, 𢶌, 𢶍, 𢶎, 𢶏, 𢶐, 𢶑, 𢶒, 𢶓, 𢶔, 𢶕, 𢶖, 𢶗, 𢶘, 𢶙, 𢶚, 𢶛, 𢶜, 𢶝, 𢶞, 𢶟, 𢶠, 𢶡, 𢶢, 𢶣, 𢶤, 𢶥, 𢶦, 𢶧, 𢶨, 𢶩, 𢶪, 𢶫, 𢶬, 𢶭, 𢶮, 𢶯, 𢶰, 𢶱, 𢶲, 𢶳, 𢶴, 𢶵, 𢶶, 𢶷, 𢶸, 𢶹, 𢶺, 𢶻, 𢶼, 𢶽, 𢶾, 𢶿, 𢷀, 𢷁, 𢷂, 𢷃, 𢷄, 𢷆, 𢷇, 𢷈, 𢷉, 𢷊, 𪮵, 𪮶, 𪮷, 𫾊, 𫾋, 𫾏, 𭢣, 𭢤, 𭢪, 𭢫, 𭢭, 𭢮, 𭢯, 𭢰, 𰔪, 𰔫, 𰔬, 𰔭, 𰔮, 𰔯, 𰔱, 𰔲, , 𭢲, 𭢴, 𭢵,

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

, 𢻠, 𢻡, 𢻢, 𢻣, 𢻤, 𫾤, 𭣜, 𭣝

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𢿞, 𢿟, 𢿠, 𢿡, 𢿢, 𢿣, 𢿤, 𢿥, 𢿦, 𢿧, 𢿨, 𢿩, 𢿪, 𢿫, 𢿬, 𢿭, 𢿮, 𢿯, 𢿰, 𢿱, 𢿲, 𢿳, 𢿴, 𢿵, 𢿶, 𢿷, 𢿸, 𢿹, 𢿺, 𢿻, 𢿼, 𢿽, 𪯗, 𪯘, 𪯙, 𫿑, 𫿒, 𫿓, 𫿔, 𫿖, 𫿗, 𰕔, 𰕕

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

, 𣁢, 𣁣

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

𫿷, 𭤝

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, 𣃀, 𣃁, 𣃂, 𣃃, 𣃄, 𣃅, 𣃆, 𫿽, 𰕣, 𰕤

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

, , 𣄗, 𣄘, 𣄙, 𣄚, 𣄛, 𣄜, 𪰁, 𪰂, 𬀔, 𬀕, 𬀖, 𭥅, 𬀗

รากอักษรจีน 无[แก้ไข]

𣄺

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣊉, 𣊞, 𣊟, 𣊠, 𣊡, 𣊢, 𣊣, 𣊤, 𣊥, 𣊦, 𣊧, 𣊨, 𣊩, 𣊪, 𣊫, 𣊬, 𣊭, 𣊮, 𣊯, 𣊰, 𣊱, 𣊲, 𣊳, 𣊴, 𣊵, 𣊶, 𣊷, 𣊸, 𣊹, 𣊺, 𣊻, 𣊼, 𣊽, 𣊾, 𣊿, 𣋀, 𣋁, 𣋂, 𣋃, 𣋄, 𣋅, 𣋆, 𣋈, 𪱇, 𪱈, 𪱉, 𪱊, 𪱋, 𪱌, 𬁓, 𬁔, 𬁕, 𬁖, 𬁗, 𬁘, 𭧢, 𭧣, 𭧥, 𭧦, 𭧧, 𭧨, 𭧪, 𭧫, 𭧬, 𭧭, 𭧮, 𭧯, 𭧰, 𭧱, 𭧲, 𭧳, 𭧴, 𰖫, 𰖬, 𰖭, 𰖮, , 𬁙, 𭧶, 𭧻

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

, , 𣍋, 𣍌, 𣍍, 𣍎, 𪱖, 𪱗

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

, , 㬿, 𣎚, 𣎛, 𣎝, 𣎞, 𣎟, 𣎠, 𣎡, 𣎢, 𪱭, 𬂏, 𬂐, 𭩆, 𭩇, 𭩈, 𭩉, 𰗎, 𭩋

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 樿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣙒, 𣙻, 𣙼, 𣙽, 𣙾, 𣙿, 𣚀, 𣚁, 𣚂, 𣚃, 𣚄, 𣚅, 𣚆, 𣚇, 𣚈, 𣚉, 𣚊, 𣚋, 𣚌, 𣚍, 𣚎, 𣚏, 𣚐, 𣚑, 𣚒, 𣚓, 𣚔, 𣚕, 𣚖, 𣚗, 𣚘, 𣚙, 𣚚, 𣚛, 𣚜, 𣚝, 𣚞, 𣚟, 𣚠, 𣚡, 𣚢, 𣚣, 𣚤, 𣚥, 𣚦, 𣚧, 𣚨, 𣚩, 𣚪, 𣚫, 𣚬, 𣚭, 𣚮, 𣚯, 𣚰, 𣚱, 𣚲, 𣚳, 𣚴, 𣚵, 𣚶, 𣚷, 𣚸, 𣚹, 𣚺, 𣚻, 𣚼, 𣚽, 𣚾, 𣚿, 𣛀, 𣛁, 𣛂, 𣛃, 𣛄, 𣛅, 𣛆, 𣛇, 𣛈, 𣛉, 𣛊, 𣛋, 𣛌, 𣛍, 𣛎, 𣛏, 𣛐, 𣛑, 𣛒, 𣛓, 𣛔, 𣛕, 𣛖, 𣛗, 𣛘, 𣛙, 𣛚, 𣛛, 𣛜, 𣛝, 𣛞, 𣛟, 𣛠, 𣛡, 𣛢, 𣛣, 𣛤, 𣛥, 𣛦, 𣛧, 𣛨, 𣛩, 𣛪, 𣛫, 𣛬, 𣛭, 𣛮, 𣛯, 𪳭, 𪳮, 𪳯, 𪳰, 𪳱, 𪳲, 𪳳, 𪳴, 𪳵, 𪳶, 𪳷, 𪳸, 𪳹, 𪳺, 𪳻, 𪳼, 𫞐, 𬄙, 𬄚, 𬄛, 𬄜, 𬄝, 𬄞, 𬄢, 𬄣, 𬄥, 𬄦, 𬄧, 𬄩, 𬄪, 𭫻, 𭫼, 𭫽, 𭫾, 𭬀, 𭬁, 𭬂, 𭬃, 𭬄, 𭬆, 𭬇, 𭬉, 𰘥, 𰘦, 𰘧, 𰘨, 𰘩, 𰘪, 𰘫, 𰘬, 𰘭, 𰘮, 𰘯, 𰘰, 𰘱, 𰘲, , , , , , , , , , , , 𬄭, 𬄱, 𬄲

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, , , , , , , 𣤘, 𣤙, 𣤚, 𣤛, 𣤜, 𣤝, 𣤞, 𣤟, 𬅰, 𬅱, 𭭕, 𭭖

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

, 𣦜, 𣦝, 𣦞, 𣦟, 𣦠, 𪴽, 𪴾, 𬆊, 𬆋, 𭭲, 𭭳, 𭭴, 𰙸, 𰙹

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, , , , , , , , 𣩝, 𣩞, 𣩟, 𣩠, 𣩡, 𣩢, 𣩣, 𣩤, 𣩥, 𣩦, 𣩧, 𭮟, 𭮠, 𭮡, 𭮢, 𭮣

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

, , , , , 𣪻, 𣪼, 𣪽, 𣪾, 𣪿, 𣫀, 𣫁, 𣫂, 𣫃, 𣫄, 𣫅, 𣫆, 𣫇, 𣫈, 𣫉, 𣫊, 𣫋, 𬆱, 𭮾, 𭮿, 𭯁, 𰚈

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

𣫽, 𣫾

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬓, 𣬔

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𣯸, 𣯹, 𣯺, 𣯻, 𣯼, 𣯽, 𣯾, 𣯿, 𣰀, 𣰁, 𣰂, 𣰃, 𣰄, 𣰅, 𣰆, 𣰇, 𣰈, 𣰉, 𬇆, 𭯣, 𭯤, 𭯥, 𰚲

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

𣱑

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

, 𭯴,

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , , , 𬉅, 𰝉, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 澿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣾩, 𣿅, 𣿆, 𣿇, 𣿈, 𣿉, 𣿊, 𣿋, 𣿌, 𣿍, 𣿎, 𣿏, 𣿐, 𣿑, 𣿒, 𣿓, 𣿔, 𣿕, 𣿖, 𣿗, 𣿘, 𣿙, 𣿚, 𣿛, 𣿜, 𣿝, 𣿞, 𣿟, 𣿠, 𣿡, 𣿢, 𣿣, 𣿤, 𣿥, 𣿦, 𣿧, 𣿨, 𣿩, 𣿪, 𣿫, 𣿬, 𣿭, 𣿮, 𣿯, 𣿰, 𣿱, 𣿲, 𣿳, 𣿴, 𣿵, 𣿶, 𣿷, 𣿸, 𣿹, 𣿺, 𣿻, 𣿼, 𣿽, 𣿾, 𣿿, 𤀀, 𤀁, 𤀂, 𤀃, 𤀄, 𤀅, 𤀆, 𤀇, 𤀈, 𤀉, 𤀊, 𤀋, 𤀌, 𤀍, 𤀎, 𤀏, 𤀐, 𤀑, 𤀒, 𤀓, 𤀔, 𤀕, 𤀖, 𤀗, 𤀘, 𤀙, 𤀚, 𤀛, 𤀜, 𤀝, 𤀞, 𤀟, 𤀠, 𤀡, 𪷝, 𪷞, 𪷟, 𪷠, 𪷡, 𪷢, 𪷣, 𪷤, 𪷥, 𪷦, 𪷧, 𫞝, 𬉈, 𬉉, 𬉊, 𬉌, 𬉍, 𬉎, 𬉏, 𬉐, 𬉑, 𬉒, 𭲬, 𭲭, 𭲮, 𭲯, 𭲰, 𭲱, 𭲳, 𭲴, 𭲵, 𭲶, 𭲷, 𭲸, 𭲹, 𭲺, 𭲻, 𰝑, 𰝒, 𰝓, 𰝔, 𰝕, 𰝖, 𰝗, 𰝘, , , , , , , 𬉔, 𬉕, 𬉙, 𭲿, 𭳀, 𭳄, 𭳈, 𭳉, 𭳎,

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

𭵸, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤍩, 𤎝, 𤎞, 𤎟, 𤎠, 𤎡, 𤎢, 𤎣, 𤎤, 𤎥, 𤎦, 𤎧, 𤎨, 𤎩, 𤎪, 𤎫, 𤎬, 𤎭, 𤎮, 𤎯, 𤎰, 𤎱, 𤎲, 𤎳, 𤎴, 𤎵, 𤎶, 𤎷, 𤎸, 𤎹, 𤎺, 𤎻, 𤎼, 𤎽, 𤎾, 𤎿, 𤏀, 𤏁, 𤏂, 𤏃, 𤏄, 𤏅, 𤏆, 𤏇, 𤏈, 𤏉, 𤏊, 𤏋, 𤏌, 𤏍, 𤏎, 𤏏, 𤏐, 𤏑, 𤏒, 𤏓, 𤏔, 𤏕, 𤏖, 𤏗, 𤏘, 𤏙, 𤏚, 𤏛, 𤏜, 𤏝, 𤏞, 𤏟, 𤏡, 𤏢, 𤏣, 𤏤, 𤏥, 𤏦, 𤏧, 𤏨, 𤏩, 𤏪, 𤏫, 𤏬, 𤏭, 𤏮, 𤏯, 𤏰, 𤏱, 𤏲, 𤏳, 𤏴, 𪹪, 𪹫, 𪹬, 𪹭, 𪹮, 𪹯, 𪹰, 𪹱, 𪹲, 𪹳, 𬋅, 𬋆, 𬋇, 𬋈, 𬋉, 𬋊, 𬋋, 𬋌, 𭵽, 𭵾, 𭵿, 𭶀, 𭶁, 𭶃, 𭶅, 𭶆, 𭶇, 𭶈, 𭶉, 𭶊, 𭶋, 𰟙, 𰟚, 𰟛, 𰟜, 𰟝, 𰟞, 𰟟, 𰟠, 𰟡, 𰟢, , , , , , , 𬋎, 𭶍, 𭶎

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤔮, 𤔯, 𤔰, 𤔱, 𬋳, 𬋴, 𭶸, 𰠈

รากอักษรจีน 父[แก้ไข]

𤕛

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

𤕩

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𤖖, 𤖗, 𤖘, 𤖙, 𤖚, 𤖛, 𬌋, 𬌌, 𬌍

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

𤗳, 𤗴, 𤗵, 𤗶, 𤗷, 𤗸, 𤗹, 𪺦

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , , , , , , 𤛡, 𤛢, 𤛣, 𤛤, 𤛥, 𤛦, 𤛧, 𤛨, 𤛩, 𤛪, 𤛫, 𤛬, 𤛭, 𤛮, 𪺵, 𭷴, 𭷵, 𰠼

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, 𭸪, 𭸫, 𰡦, 𰡧, , , , , , , , , , , , 𤢌, 𤢍, 𤢎, 𤢏, 𤢐, 𤢑, 𤢒, 𤢓, 𤢔, 𤢕, 𤢖, 𤢗, 𤢘, 𤢙, 𤢚, 𤢛, 𤢜, 𤢝, 𤢞, 𤢟, 𤢠, 𤢡, 𤢢, 𤢣, 𤢤, 𤢥, 𬍉, 𭸭, , , 𬍋

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, 𰢍, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤩀, 𤩂, 𤩃, 𤩄, 𤩅, 𤩆, 𤩇, 𤩈, 𤩉, 𤩊, 𤩋, 𤩌, 𤩍, 𤩎, 𤩏, 𤩐, 𤩑, 𤩒, 𤩓, 𤩔, 𤩕, 𤩖, 𤩗, 𤩘, 𤩙, 𤩚, 𤩛, 𤩜, 𤩝, 𤩞, 𤩟, 𤩠, 𤩡, 𤩢, 𤩣, 𤩤, 𤩥, 𤩦, 𤩧, 𤩨, 𤩩, 𤩪, 𪼗, 𪼘, 𪼙, 𪼚, 𪼛, 𪼜, 𪼝, 𪼞, 𪼟, 𪼠, 𬎋, 𬎌, 𬎎, 𬎏, 𬎐, 𬎑, 𬎒, 𭹶, 𭹷, 𭹸, 𭹹, 𭹺, 𭹻, 𭹼, 𭹽, 𭹾, 𭹿, 𰢎, 𰢏, 𰢐, 𰢑, , , , , 𭺁, 𭺃

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, 𤬎, 𤬏, 𤬖, 𭺙, 𭺚

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, , , , 𤮅, 𤮆, 𤮇, 𤮈, 𤮉, 𤮊, 𤮋, 𤮌, 𤮍, , , , , 𬎰

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

𤯋, 𤯌

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

, 𤯶

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , , 𤳈, 𤳉, 𤳊, 𤳋, 𤳌, 𤳍, 𤳎, 𤳐, 𤳑, 𪽟, 𪽠, 𪽡, 𬏓, 𬏔, 𭻧, 𭻨, 𭻩, 𭻪, 𭻫, 𭻮, 𰣒, 𰣓

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

𤴟, 𤴠, 𤴡, 𤴢

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤹝, 𤹞, 𤹟, 𤹠, 𤹡, 𤹢, 𤹣, 𤹤, 𤹥, 𤹦, 𤹧, 𤹨, 𤹩, 𤹪, 𤹫, 𤹬, 𤹭, 𤹮, 𤹯, 𤹰, 𤹱, 𤹲, 𤹳, 𤹴, 𤹵, 𤹶, 𤹷, 𤹸, 𤹹, 𤹺, 𤹻, 𤹼, 𤹽, 𤹾, 𤹿, 𤺀, 𤺁, 𤺂, 𤺞, 𬏺, 𬏻, 𭼠, 𭼡, 𭼢, 𭼥, 𭼦, 𭼧, 𰣾, 𰣿, 𰤀, ,

รากอักษรจีน 癶[แก้ไข]

𤼹, 𤼺, 𤼼, 𭽅

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , , , 𤾛, 𤾜, 𤾝, 𤾞, 𤾟

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

, , 𥀔, 𥀕, 𥀖, 𥀗, 𥀘, 𥀙, 𥀚, 𥀛, 𥀜, 𥀝, 𥀞, 𭽴, 𭽵

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, , , , , 𥂓, 𥂔, 𥂕, 𥂖, 𥂗, 𥂘, 𥂙, 𥂚, 𥂛, 𥂜, 𥂝, 𥂞, 𥂟, 𥂠, 𥂡, 𥂢, 𥂣, 𥂤, 𪾖, 𬐱, 𭾐, 𰥃, 𰥄, 𰥅

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥉴, 𥉵, 𥉶, 𥉷, 𥉸, 𥉹, 𥉺, 𥉻, 𥉼, 𥉽, 𥉾, 𥉿, 𥊀, 𥊁, 𥊂, 𥊃, 𥊄, 𥊅, 𥊆, 𥊈, 𥊉, 𥊊, 𥊋, 𥊌, 𥊍, 𥊎, 𥊏, 𥊐, 𥊑, 𥊒, 𥊓, 𥊔, 𥊕, 𥊖, 𥊗, 𥊘, 𥊙, 𥊚, 𥊛, 𥊜, 𥊝, 𥊞, 𥊟, 𥊠, 𥊡, 𥊢, 𥊣, 𥊤, 𥊥, 𥊦, 𥊧, 𥊨, 𥊩, 𥋖, 𪾹, 𪾺, 𪾻, 𬑥, 𬑦, 𬑧, 𭿕, 𭿖, 𭿗, 𭿙, 𭿚, 𭿛, 𭿜, 𰥾, 𰥿, 𰦀, 𰦁, ,

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

𥎊, 𥎋, 𥎌, 𥎍, 𭿼

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

𥏻, 𥏼, 𥏽, 𥏾, 𥏿, 𮀉, 𰦞, 𰦟, 𰦠, 𰦡, 𰦢

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥕌, 𥕍, 𥕎, 𥕏, 𥕐, 𥕑, 𥕒, 𥕓, 𥕔, 𥕕, 𥕖, 𥕗, 𥕘, 𥕙, 𥕚, 𥕛, 𥕜, 𥕝, 𥕞, 𥕟, 𥕠, 𥕡, 𥕢, 𥕣, 𥕤, 𥕥, 𥕦, 𥕧, 𥕨, 𥕩, 𥕪, 𥕫, 𥕬, 𥕭, 𥕮, 𥕯, 𪿯, 𪿰, 𪿱, 𪿲, 𪿳, 𪿴, 𬒜, 𬒞, 𮀽, 𮀾, 𮀿, 𮁀, 𮁂, 𮁃, 𰧙, 𰧚, 𰧛, 𰧜, 𰧝, 𰧞, 𰧟, 𰧠, , , 𮁆

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , , , , 𬓖, 𮂐, 𮂑, 𮂒, 𮂕, 𰨑, 𰨒, , , , , 𥛮, 𥛯, 𥛰, 𥛱, 𥛲, 𥛳, 𥛴, 𥛵, 𥛶, 𥛷, 𥛸, 𥛹, 𥛺, 𥛻, 𥛼, 𥛽, 𥛾, 𥛿, 𥜀, 𥜁, 𥜂, 𫞶, 𬓙, 𬓚, 𮂚, , 𮂝

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𣜢

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

𮃡, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥡜, 𥡝, 𥡞, 𥡟, 𥡠, 𥡡, 𥡢, 𥡣, 𥡤, 𥡥, 𥡦, 𥡧, 𥡨, 𥡩, 𥡪, 𥡫, 𥡬, 𥡭, 𥡮, 𥡯, 𥡰, 𥡱, 𥡲, 𥡳, 𥡴, 𥡵, 𥡶, 𥡷, 𥡸, 𥡹, 𥡺, 𥡻, 𥡼, 𥡽, 𥡾, 𥡿, 𥢀, 𥢁, 𥢂, 𥢃, 𥢄, 𥢅, 𥢆, 𥢇, 𥢈, 𥢉, 𫁅, 𬓺, 𬓻, 𬓼, 𬓽, 𮃣, 𮃤, 𮃦, 𮃧, 𮃨, 𮃪, 𰨵, 𰨶, 𰨷, , , 𬔀

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , 𥧬, 𥧭, 𥧮, 𥧯, 𥧰, 𥧱, 𥧲, 𥧳, 𥧴, 𥧵, 𥧶, 𥧷, 𥧸, 𥧹, 𥧺, 𥧻, 𥧽, 𥧾, 𥧿, 𥨀, 𥨁, 𥨂, 𥨃, 𥨄, 𥨅, 𥨆, 𥨇, 𥨈, 𥨉, 𥨊, 𥨋, 𫁗, 𫁘, 𫁙, 𫁚, 𬔑, 𬔒, 𬔓, 𮄏, 𮄐, 𮄒, 𮄓, 𮄔, 𮄕, 𰩘, 𰩙, 窿, 𮄚

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, , 𥪭, 𥪮, 𥪰, 𥪱, 𫁬, 𬔨, 𬔩, 𮄸, 𮄹, 𮄺, 𰩩, 𰩪

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥰘, 𥰙, 𥰚, 𥰛, 𥰜, 𥰝, 𥰞, 𥰟, 𥰠, 𥰡, 𥰢, 𥰣, 𥰤, 𥰥, 𥰦, 𥰧, 𥰨, 𥰩, 𥰪, 𥰫, 𥰬, 𥰭, 𥰮, 𥰯, 𥰰, 𥰱, 𥰲, 𥰳, 𥰴, 𥰵, 𥰶, 𥰷, 𥰸, 𥰹, 𥰺, 𥰻, 𥰼, 𥰽, 𥰾, 𥰿, 𥱀, 𥱁, 𥱂, 𥱃, 𥱄, 𥱅, 𥱆, 𥱇, 𥱈, 𥱉, 𥱊, 𥱋, 𥱌, 𥱍, 𥱎, 𥱏, 𥱐, 𥱑, 𥱒, 𥱓, 𥱔, 𥱕, 𥱖, 𥱗, 𥱘, 𥱙, 𥱚, 𥱛, 𥱜, 𥱝, 𥱞, 𥱟, 𥱠, 𥱡, 𥱢, 𥱣, 𥱤, 𥱥, 𥱦, 𥱧, 𥱨, 𥱩, 𥱪, 𥱫, 𥱬, 𥱭, 𥱮, 𥱯, 𥱰, 𥱱, 𥱲, 𥱳, 𥱴, 𫂐, 𫂑, 𫂒, 𫂓, 𫂔, 𫂕, 𫂖, 𫂗, 𬕢, 𬕣, 𬕤, 𬕥, 𬕧, 𬕨, 𮅯, 𮅰, 𮅱, 𮅲, 𮅴, 𮅵, 𰪏, 𰪐, 𰪑, 𰪒, 𰪓, , , , , , , , 𮅻, 𮅿, 𮆀, 𮆅

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

𮇬, , , , , , , , , , , , , , 𢐫, 𥻤, 𥻥, 𥻦, 𥻧, 𥻨, 𥻩, 𥻪, 𥻫, 𥻬, 𥻭, 𥻮, 𥻯, 𥻰, 𥻱, 𥻲, 𥻳, 𥻴, 𥻵, 𥻶, 𥻷, 𥻸, 𥻹, 𥻺, 𥻻, 𥻼, 𥻽, 𥻾, 𫃉, 𫃊, 𫃋, 𫃌, 𬖫, 𬖬, 𬖭, 𬖮, 𬖯, 𬖰, 𬖲, 𮇳, 𮇴, 𮇵, 𮇶, 𮇷, 𮇸, 𰫆, 𰫇, 𰫈, 𰫉, 𰫊, , ,

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦂧, 𦃂, 𦃃, 𦃄, 𦃅, 𦃆, 𦃇, 𦃈, 𦃉, 𦃊, 𦃋, 𦃌, 𦃍, 𦃎, 𦃏, 𦃐, 𦃑, 𦃒, 𦃓, 𦃔, 𦃕, 𦃖, 𦃗, 𦃘, 𦃙, 𦃚, 𦃛, 𦃜, 𦃝, 𦃞, 𦃟, 𦃠, 𦃡, 𦃢, 𦃣, 𦃤, 𦃥, 𦃦, 𦃧, 𦃨, 𦃩, 𦃪, 𦃫, 𦃬, 𦃭, 𦃮, 𦃯, 𦃰, 𦃱, 𦃲, 𦃳, 𦃴, 𦃵, 𦃶, 𦃷, 𦃸, 𦃹, 𦃺, 𦃻, 𦃼, 𦃽, 𦃾, 𦃿, 𦄀, 𦄁, 𦄃, 𦄄, 𦄅, 𦄆, 𦄇, 𦄈, 𫃸, 𫃹, 𫃺, 𫃻, 𫃼, 𬗯, 𬗰, 𬗱, 𮈱, 𮈲, 𮈳, 𮈷, 𮈸, 𰫰, , , , , , 𮈹

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

, , , , , , 𦈞, 𦈟, 𫄷, 𬙉, 𰬼, 𰬽, 𰬾

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, , 𦉈, 𦉉, 𦉊, 𦉋, 𦉌, 𦉍, 𦉎, 𫄾, 𬙓, 𮉷

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

, , , , , 𦋽, 𦋾, 𦋿, 𦌀, 𦌁, 𦌂, 𦌃, 𦌄, 𦌅, 𦌆, 𦌇, 𦌈, 𦌉, 𦌊, 𦌋, 𦌌, 𦌍, 𦌎, 𦌏, 𦌐, 𦌑, 𫅊, 𮊕, 𮊙

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, , , , 𦎯, 𦎰, 𦎱, 𦎲, 𦎳, 𦎴, 𦎵, 𦎶, 𫅙, 𬙹, 𬙺, 𬙻, 𮊰, 𮊱, 𮊲, 𰭛, 𰭜

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

, , , , , , 𦑰, 𦑱, 𦑲, 𦑳, 𦑴, 𦑵, 𦑶, 𦑷, 𦑸, 𦑹, 𦑺, 𦑼, 𦑽, 𦑾, 𦑿, 𦒀, 𦒁, 𦒂, 𦒞, 𫅭, 𫅮, 𬚅, 𬚆, 𮋎, 𮋏, 𮋐, 𮋑, 𰭥,

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𦓆, 𦓇, 𬚍

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓝, 𦓞, 𮋡

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

, , , 𦔋, 𦔌, 𦔍, 𦔎, 𦔏, 𦔐, 𦔑, 𦔒, 𫅾

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , , 𦖼, 𦖽, 𦖾, 𦖿, 𦗀, 𦗁, 𦗂, 𦗃, 𦗄, 𦗅, 𦗆, 𦗈, 𦗉, 𦗊, 𦗋, 𦗌, 𦗍, 𦗎, 𦗏, 𫆊, 𫆋, 𫆌, 𫆍, 𬚤, 𮋹, , , 𬚦

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

𦘣, 𬚭, 𬚮

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

, , 𬛌, 𬛎, 𰯆, 𰯋, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦠃, 𦠄, 𦠅, 𦠆, 𦠇, 𦠈, 𦠉, 𦠊, 𦠋, 𦠌, 𦠍, 𦠎, 𦠏, 𦠐, 𦠑, 𦠒, 𦠓, 𦠔, 𦠕, 𦠖, 𦠗, 𦠘, 𦠙, 𦠚, 𦠛, 𦠜, 𦠝, 𦠞, 𦠟, 𦠠, 𦠡, 𦠢, 𦠣, 𦠤, 𦠥, 𦠦, 𦠧, 𦠨, 𦠩, 𦠪, 𦠫, 𦠬, 𦠭, 𦠮, 𦠯, 𦠰, 𦠱, 𦠲, 𦠳, 𦠴, 𦠵, 𦠶, 𦠷, 𦠸, 𦠹, 𦠺, 𦠻, 𦠼, 𦠽, 𦡄, 𦡮, 𫆵, 𫆶, 𫆷, 𫆸, 𬛔, 𬛕, 𬛖, 𬛗, 𬛘, 𮌺, 𮌻, 𮌼, 𮌽, 𰯔, 𰯕, 𰯗, 𰯘, 𰯙, 𰯚, 𰯛, 𰯜, 𰯝, , , , 𬛚

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

𬛨, 𦣪, 𮍓

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

, 𦤞, 𦤟, 𦤠

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

, 𦥉, 𦥊, 𦥋, 𦥌, 𦥍, 𬛴, 𬛵

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

, , , 𦦏, 𦦐, 𦦑, 𦦒, 𦦓, 𦦕, 𦦖, 𦦗, 𬛼

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

, 𦧭, 𦧮, 𦧯, 𦧰, 𫇗, 𮍿

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , , , , 𦩴, 𦩵, 𦩶, 𦩷, 𦩸, 𦩹, 𦩺, 𦩻, 𦩼, 𦩽, 𦩾, 𦪀, 𦪁, 𦪂, 𦪃, 𦪄, 𦪅, 𬜘, 𬜙, 𬜚, 𰰒

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

, , 𦫪, 𦫫, 𦫬, 𦫭, 𦫮, 𫇤, 𰰚

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𮐓, , , 𦸽, 𦺆, 𦺇, 𦺈, 𦺉, 𦺊, 𦺋, 𦺌, 𦺍, 𦺎, 𦺏, 𦺐, 𦺑, 𦺒, 𦺓, 𦺔, 𦺕, 𦺖, 𦺗, 𦺘, 𦺙, 𦺚, 𦺛, 𦺜, 𦺝, 𦺞, 𦺟, 𦺠, 𦺡, 𦺢, 𦺣, 𦺤, 𦺥, 𦺦, 𦺧, 𦺨, 𦺩, 𦺪, 𦺫, 𦺬, 𦺭, 𦺮, 𦺯, 𦺰, 𦺱, 𦺲, 𦺳, 𦺴, 𦺵, 𦺶, 𦺷, 𦺸, 𦺹, 𦺺, 𦺻, 𦺼, 𦺽, 𦺾, 𦺿, 𦻀, 𦻁, 𦻂, 𦻃, 𦻄, 𦻅, 𦻆, 𦻈, 𦻉, 𦻊, 𦻋, 𦻌, 𦻍, 𦻎, 𦻏, 𦻐, 𦻑, 𦻒, 𦻓, 𦻔, 𦻕, 𦻖, 𦻗, 𦻘, 𦻙, 𦻚, 𦻛, 𦻜, 𦻝, 𦻞, 𦻟, 𦻠, 𦻡, 𦻢, 𦻣, 𦻤, 𦻥, 𦻦, 𦻧, 𦻨, 𦻩, 𦻪, 𦻫, 𦻬, 𦻭, 𦻮, 𦻯, 𦻰, 𦻱, 𦻲, 𦻳, 𦻴, 𦻵, 𦻶, 𦻷, 𦻸, 𦻹, 𦻺, 𦻻, 𦻼, 𦻽, 𦻿, 𦼀, 𦼁, 𦼂, 𦼃, 𦼄, 𦼅, 𦼆, 𦼇, 𦼈, 𦼉, 𦼊, 𦼋, 𦼌, 𦼍, 𦼎, 𦼏, 𦼐, 𦼑, 𦼒, 𦼓, 𦼔, 𦼕, 𦼖, 𦼗, 𦼘, 𦼙, 𦼚, 𦼛, 𦼜, 𦼝, 𦼞, 𦼟, 𦼠, 𦼡, 𦼢, 𦼣, 𦼤, 𦼥, 𦼦, 𦼧, 𦼨, 𦽭, 𫉝, 𫉞, 𫉟, 𫉠, 𫉡, 𫉢, 𫉣, 𫉤, 𫟖, 𰱶, 𰱷, 𰱸, 𰱹, 𰱺, 𰱻, 𰱼, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬞚, 𬞛, 𬞜, 𬞝, 𬞞, 𬞟, 𬞡, 𬞢, 𬞣, 𬞥, 𬞦, 𬞧, 𬞨, 𬞩, 𬞪, 𬞫, 𬞬, 𮑚, 𮑜, 𮑝, 𮑞, 𮑠, 𮑡, 𮑢, 𮑣, 𮑤, 𮑦, 𮑧, 𮑨, 𮑪, 𮑫, 𮑬, 𮑭, 𮑮, 𮑯, 𮑰, 𮑲, 𮑳, 𮑴, 𮑵, 𮑷, 𮑸, 𮑹, 𮑺, 𮑻, , , , , , , , 𬞮, 𮒊

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, , , , , 𧇜, 𧇝, 𧇞, 𧇟, 𧇠, 𧇡, 𧇢, 𧇣, 𧇤, 𧇥, 𧇦, 𧇧, 𧇨, 𧇩, 𧇪, 𧇫, 𧇬, 𧇭, 𧇮, 𧇯, 𧇰, 𬟮, 𬟯, 𬟰, 𮓩, 𮓪, 𮓫

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧎡, 𧎢, 𧎣, 𧎤, 𧎥, 𧎦, 𧎧, 𧎨, 𧎩, 𧎪, 𧎫, 𧎬, 𧎭, 𧎮, 𧎯, 𧎰, 𧎱, 𧎲, 𧎳, 𧎴, 𧎵, 𧎶, 𧎷, 𧎸, 𧎹, 𧎺, 𧎻, 𧎼, 𧎽, 𧎾, 𧎿, 𧏀, 𧏁, 𧏂, 𧏃, 𧏄, 𧏅, 𧏆, 𧏈, 𧏉, 𧏊, 𧏋, 𧏌, 𧏍, 𧏎, 𧏏, 𧏐, 𧏑, 𧏒, 𧏓, 𧏔, 𧏕, 𧏖, 𧏗, 𧏘, 𧏙, 𧏚, 𧏛, 𧏜, 𧏝, 𧏞, 𧏟, 𧏠, 𧏡, 𧏢, 𧏣, 𧏤, 𧏥, 𧏦, 𧏧, 𧏨, 𧏩, 𧏪, 𧏫, 𧏬, 𧏭, 𧏮, 𧏯, 𧏰, 𧏱, 𧏲, 𧏳, 𧏴, 𧏵, 𧏶, 𧏷, 𫋏, 𫋐, 𫋑, 𫋒, 𫋓, 𫋔, 𫋕, 𬠠, 𬠣, 𬠤, 𮔨, 𮔩, 𮔪, 𮔫, 𮔭, 𮔮, 𮔯, 𮔰, 𮔱, 𮔲, 𰳎, 𰳏, 𰳐, 𰳑, 𰳒, 𰳓, 𰳔, 𰳕, , , , , , , , 𮔴

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

𧗆, 𧗇, 𧗈, 𧗉, 𧗊

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

, , , , , , 𢖅, 𧗾

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𮖢, 𮖥, 𰴃, 𰴄, 𰴅, , , , , , 褿, , , , , 𧜝, 𧜞, 𧜟, 𧜠, 𧜡, 𧜢, 𧜣, 𧜤, 𧜥, 𧜦, 𧜧, 𧜩, 𧜪, 𧜫, 𧜬, 𧜮, 𧜯, 𧜰, 𧜱, 𧜲, 𧜳, 𧜴, 𧜵, 𧜶, 𧜷, 𧜸, 𧜹, 𧜺, 𧜻, 𧜼, 𧜽, 𧜾, 𧜿, 𧝀, 𧝁, 𫌊, 𫌋, 𫌌, 𫌍, 𫌎, 𫌏, 𬡬, 𮖫, 𮖮, , , 𮖺

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

𧟼, 𧟽, 𧟾, 𫌛, 𰴌

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , , , , , , 𧡡, 𧡢, 𧡣, 𧡤, 𧡥, 𧡦, 𧡧, 𧡨, 𧡩, 𧡪, 𧡫, 𧡬, 𧡭, 𧡮, 𧡯, 𧡰, 𧡱, 𧡲, 𧡳, 𧡴, 𧡵, 𧡶, 𫌢, 𫌣, 𮗘, 𮗙

รากอักษรจีน 见[แก้ไข]

𬢔, 𰴝

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

𮗳, , , , , , 𧤋, 𧤌, 𧤍, 𧤎, 𧤏, 𧤐, 𧤑, 𧤒, 𧤓, 𧤔, 𧤕, 𧤖, 𧤗, 𧤘, 𧤙, 𧤚, 𧤢, 𫌰, 𫌱, 𮗴

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 諿, , , , , , , , , , 𧩣, 𧩤, 𧩥, 𧩦, 𧩧, 𧩨, 𧩩, 𧩪, 𧩫, 𧩬, 𧩭, 𧩮, 𧩯, 𧩰, 𧩱, 𧩲, 𧩳, 𧩴, 𧩵, 𧩶, 𧩷, 𧩸, 𧩹, 𧩺, 𧩻, 𧩼, 𧩽, 𧩾, 𧩿, 𧪀, 𧪁, 𧪂, 𧪃, 𧪄, 𧪅, 𧪆, 𧪇, 𧪈, 𧪉, 𧪊, 𧪋, 𧪌, 𧪍, 𧪎, 𧪏, 𧪐, 𧪑, 𧪒, 𧪓, 𧪔, 𧪕, 𧪖, 𧪗, 𫍁, 𫍂, 𫍃, 𫍄, 𫍅, 𬢴, 𬢵, 𬢶, 𬢷, 𬢸, 𬢹, 𮘢, 𮘤, 𮘥, 𮘦, 𮘧, 𮘨, 𮘩, 𮘪, 𰴾, 𰴿, 𰵀, 𰵁, 𰵂, , , , , , 𬢿

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

𫍾, 𬤩, 𬤫, 𬤬, 𰶌, 𰶍, 𰶎

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

𧯀, 𧯁, 𧯂, 𧯃, 𧯄, 𧯅, 𬤴, 𮙐, 𰶕, 𰶖

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, , , , , 𧯷, 𧯸, 𧯹, 𧯺, 𧯻, 𮙕

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , , , 𧱨, 𧱩, 𧱪, 𧱫, 𧱬, 𧱭, 𧱮, 𧱯, 𧱰, 𧱱, 𫎉, 𮙡, 𮙢, 𮙣, 𰶪, 𰶫, 𰶬, 𰶭,

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, , , , 𧳦, 𧳧, 𧳨, 𧳩, 𧳪, 𧳫, 𧳬, 𧳭, 𧳮, 𧳯, 𧳰, 𧳲, 𧳳, 𧳴, 𫎌, 𮙫

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𠠋, 𧶱, 𧶲, 𧶳, 𧶴, 𧶵, 𧶶, 𧶷, 𧶸, 𧶹, 𧶺, 𧶻, 𧶼, 𧶽, 𧶾, 𧶿, 𧷀, 𧷁, 𧷂, 𧷃, 𧷄, 𧷆, 𧷇, 𧷈, 𧷉, 𧷊, 𧷋, 𫎜, 𫎝, 𫎞, 𬥡, 𬥢, 𮚕, 𮚖, 𮚗, 𮚘, 𮚙, 𰷉, 𮚛

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

, , , , , , 𫎫, 𰷫

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

, , 𧹬, 𧹭, 𧹮, 𧹯, 𧹰, 𧹱, 𬦃, 𮚱

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, , , , , , , 𧼟, 𧼨, 𧼩, 𧼪, 𧼫, 𧼬, 𧼭, 𧼮, 𧼯, 𧼰, 𧼱, 𧼲, 𧼳, 𧼴, 𧼵, 𧼶, 𧼷, 𧼸, 𧼹, 𧼺, 𧼻, 𧼼, 𧼽, 𧼾, 𧼿, 𧽀, 𧽁, 𧽂, 𧽃, 𧽄, 𧽅, 𧽆, 𧽇, 𧽈, 𫎻, 𫎼, 𬦔, 𬦕, 𬦖, 𬦗, 𮚼, 𰷺

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 踿, , , , , , , , , , , , , , , , 𨂝, 𨂞, 𨂠, 𨂡, 𨂢, 𨂣, 𨂤, 𨂥, 𨂦, 𨂧, 𨂨, 𨂩, 𨂪, 𨂫, 𨂬, 𨂭, 𨂮, 𨂯, 𨂰, 𨂱, 𨂲, 𨂳, 𨂴, 𨂵, 𨂶, 𨂷, 𨂸, 𨂹, 𨂺, 𨂻, 𨂼, 𨂽, 𨂾, 𨂿, 𨃀, 𨃁, 𨃂, 𨃃, 𨃄, 𨃅, 𨃆, 𨃇, 𨃈, 𨃉, 𨃊, 𨃋, 𨃌, 𨃍, 𨃎, 𨃏, 𨃐, 𨃑, 𨃒, 𫏔, 𫏕, 𫏖, 𫏗, 𫏘, 𬦼, 𬦽, 𬦾, 𬦿, 𬧁, 𬧂, 𬧃, 𮛯, 𮛰, 𮛱, 𮛲, 𮛳, 𮛴, 𮛵, 𮛶, 𮛷, 𮛸, 𮛹, 𮛺, 𮛻, 𮛼, 𮛽, 𮛾, 𮛿, 𰸚, 𰸛, 𰸜, 𰸝, 𰸞, 𰸟, 𰸠, 𰸡, 𰸢, 𰸣, 𰸤, 𰸥, 𰸦, 𰸧, ,

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, , , 𨉢, 𨉣, 𨉤, 𨉥, 𨉧, 𨉨, 𨉩, 𨉪, 𨉫, 𨉬, 𨉭, 𬧫, 𰹁, 𰹂, 𰹃, 𰹄, 𰹅

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨍇, 𨍈, 𨍉, 𨍊, 𨍋, 𨍌, 𨍍, 𨍎, 𨍏, 𨍐, 𨍑, 𨍒, 𨍓, 𨍔, 𨍕, 𨍖, 𨍗, 𨍘, 𨍙, 𨍚, 𨍛, 𨍜, 𨍝, 𨍞, 𨍟, 𨍠, 𨍡, 𨍢, 𨍣, 𨍤, 𨍥, 𨍦, 𨍧, 𨍨, 𫏺, 𫏻, 𬧸, 𮝝, 𮝞, 𮝟, 𰹛, 𰹜, 𰹝, 𰹞

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

, , 𨐉, 𫐗, 𰺚, 𰺛, 𰺜, 𰺝, 𰺞, 𮝺

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

, , , , , , 𨐠, 𨐡, 𨐢, 𨐣, 𨐤, 𨐥, 𨐦, 𨐧, 𰺩

รากอักษรจีน 辰[แก้ไข]

𨑉, 𮞀

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𰻈, , , , , 𰻒, 𰻓, 𰻔, , , , , , , , 𨗥, 𨗦, 𨗧, 𨗨, 𨗩, 𨗪, 𨗫, 𨗬, 𨗭, 𨗮, 𨗯, 𨗰, 𨗱, 𨗲, 𨗳, 𨗴, 𨗵, 𨗶, 𨗷, 𨗸, 𨗹, 𨗺, 𨗻, 𨗼, 𨗽, 𨗾, 𨗿, 𨘀, 𨘁, 𨘂, 𨘃, 𨘄, 𨘅, 𨘆, 𫑋, 𫟪, 𬩑, 𬩒, 𬩓, 𬩖, 𬩗, 𬩘, 𬩙, 𬩚, 𮟐, 𮟑, 𮟒, 𮟓, 𮟔, 𮟖, 𮟗, 𬩞, 𬩟, 𮟛, 𬩦

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, , 𬪗, 𬪘, 𬪙, 𬪚, 𬪛, 𮠋, 𮠌, 𮠍, 𮠎, 𰻽, , 𨞧, 𨞨, 𨞩, 𨞪, 𨞫, 𨞬, 𨞭, 𨞮, 𨞯, 𨞰, 𨞱, 𨞲, 𨞳, 𨞴, 𨞵, 𨞶, 𨞷, 𨞸, 𨞹, 𫑬,

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨡩, 𨡪, 𨡫, 𨡬, 𨡭, 𨡮, 𨡯, 𨡰, 𨡱, 𨡲, 𨡳, 𨡴, 𨡵, 𨡶, 𨡷, 𨡸, 𨡹, 𨡺, 𨡻, 𨡼, 𨡽, 𨡾, 𨡿, 𨢀, 𨢁, 𨢂, 𨢃, 𨢄, 𬪭, 𬪮, 𬪯, 𬪰, 𬪱, 𮠵, 𮠷, 𮠸, 𮠹, 𮠺, 𮠻, 𰼍, 𰼎, , , , ,

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

𨤘, 𨤙, 𮡐

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𨤰, 𨤱, 𮡚, 𰼚, 𰼛, 𰼜, 𰼝

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨧦, 𨧧, 𨧨, 𨧩, 𨧪, 𨧫, 𨧬, 𨧭, 𨧮, 𨧯, 𨧰, 𨧱, 𨧲, 𨧳, 𨧴, 𨧵, 𨧶, 𨧷, 𨧸, 𨧹, 𨧺, 𨧻, 𨧼, 𨧽, 𨧾, 𨧿, 𨨀, 𨨁, 𨨂, 𨨃, 𨨄, 𨨅, 𨨆, 𨨇, 𨨈, 𨨉, 𨨊, 𨨋, 𨨌, 𨨍, 𨨎, 𨨏, 𨨐, 𨨑, 𨨒, 𨨓, 𨨔, 𨨕, 𨨖, 𨨗, 𨨘, 𨨙, 𨨚, 𨨛, 𨨜, 𨨝, 𨨞, 𨨟, 𨨠, 𨨡, 𨨢, 𨨣, 𨨤, 𨨥, 𨨦, 𨨧, 𨨨, 𨨩, 𨨪, 𨨫, 𨨬, 𨨭, 𨨮, 𫒦, 𫒧, 𫒨, 𫒩, 𫒪, 𫒫, 𫒬, 𫒭, 𫒮, 𫒯, 𬫡, 𬫢, 𬫣, 𬫤, 𬫥, 𬫦, 𬫨, 𬫩, 𬫪, 𬫫, 𬫬, 𮢂, 𮢃, 𮢄, 𮢅, 𮢆, 𮢇, 𮢉, 𮢊, 𮢋, 𮢌, 𮢍, 𮢎, 𮢏, 𮢑, 𮢒, 𮢓, 𮢔, 𮢕, 𮢖, 𮢗, 𮢘, 𰼵, 𰼶, 𰼷, 𰼸, 𰼹, 𰼺, , , , , , , , , 𬫮, 𬫯, 𬫰, 𬫱,

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𨱐, 𨱒, 𫔉, 𫔊, 𬭬, 𬭭, 𬭯, 𬭰, 𬭱, 𬭲, 𰾰, 𰾱, 𰾲

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𡑺, 𨲓, 𨲔, 𨲕, 𨲗, 𨲘, 𨲙, 𨲚, 𨲛, 𨲜, 𨲝, 𰿒, 𨲖

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨵈, 𨵉, 𨵊, 𨵋, 𨵌, 𨵍, 𨵎, 𨵏, 𨵐, 𨵑, 𨵒, 𨵓, 𨵔, 𨵕, 𨵖, 𨵗, 𨵘, 𨵙, 𨵚, 𨵛, 𨵜, 𨵝, 𨵞, 𨵟, 𨵠, 𨵡, 𨵢, 𨵣, 𨵤, 𫔥, 𫔦, 𫔧, 𮤑, 𮤒, 𮤔, 𮤖, 𰿠, 𰿡, 𰿢, , , 𮤙, 𮤛

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

, 𰿽, 𰿾

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𬯈, 𱀘, 𱀜, 𱀝, 𱀟, , , , 𬯞, 𬯟, 𮥥, 𮥦, 𮥧, 𮥨, 𮥩, 𱀷, 𱀸, 𱀹, 𱀺, , , , , , , , 𨼿, 𨽀, 𨽁, 𨽂, 𨽃, 𨽄, 𨽅, 𨽆, 𨽇, 𨽈, 𨽉, 𨽊, 𨽋, 𨽌

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

, 𨽼, 𨽽, 𨽾

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , 䧿, 𨿠, 𨿡, 𨿢, 𨿣, 𨿤, 𨿥, 𨿦, 𨿧, 𨿨, 𨿩, 𨿪, 𨿫, 𨿬, 𨿭, 𨿮, 𨿯, 𨿰, 𨿱, 𨿲, 𨿳, 𨿴, 𨿵, 𨿶, 𨿷, 𨿸, 𨿹, 𨿺, 𨿻, 𨿼, 𨿽, 𨿾, 𬯯, 𮥽, 𮥾, 𮥿

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𩃒, 𩃓, 𩃔, 𩃕, 𩃖, 𩃗, 𩃘, 𩃙, 𩃚, 𩃛, 𩃜, 𩃝, 𩃞, 𩃟, 𩃠, 𩃡, 𩃢, 𩃣, 𩃤, 𩃥, 𩃦, 𩃧, 𩃨, 𩃩, 𩃪, 𩃫, 𩃬, 𩃭, 𩃮, 𩃯, 𩃰, 𩃱, 𩃲, 𩃳, 𩃴, 𫕧, 𫕨, 𬯾, 𬯿, 𬰀, 𬰁, 𬰂, 𬰃, 𮦔, 𮦕, 𮦖, 𮦗, 𮦘, 𮦙, 𮦚, 𮦛, 𱁛, 𱁜, 𱁝, 𱁞, 𱁟, , 𮦝

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

, , 𩇝, 𩇞, 𫕻

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

𩇼

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, , , 𩈡, 𩈢, 𩈣, 𩈤, 𩈥, 𩈦, 𩈧, 𩈨, 𩈩, 𩈪, 𫖂, 𮧍

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𩊩, 𩊪, 𩊫, 𩊬, 𩊭, 𩊮, 𩊯, 𩊰, 𩊱, 𩊲, 𩊳, 𩊴, 𩊵, 𩊶, 𩊷, 𩊸, 𩊹, 𩊺, 𩊻, 𩊼, 𩊽, 𩊾, 𬰥, 𮧚, 𮧛, 𮧝, 𱁶

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, , 𩎯, 𩎰, 𩎱, 𩎲, 𩎳, 𩎴, 𩎵, 𩎶, 𩎷, 𱂂

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

𫖖, 𬰶

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

, 𩐄

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

, , , 𩐧, 𩐨, 𩐩, 𩐪, 𩐫, 𩐬, 𬰽, 𮧻, 𱂐, 𱂑

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩒮, 𩒯, 𩒰, 𩒱, 𩒲, 𩒳, 𩒴, 𩒵, 𩒶, 𩒷, 𩒸, 𩒹, 𩒺, 𩒻, 𩒼, 𩒽, 𩒾, 𩒿, 𩓀, 𩓁, 𩓂, 𩓃, 𩓄, 𩓅, 𩓆, 𩓇, 𩓈, 𩓉, 𩓊, 𩓋, 𩓌, 𩓍, 𩓎, 𩓏, 𩓐, 𩓑, 𩓒, 𩓓, 𩓔, 𩓕, 𩓖, 𩓗, 𩓘, 𩓙, 𩓚, 𩓛, 𩓜, 𫖟, 𫖠, 𬱄, 𬱅, 𬱆, 𬱇, 𮨋, 𮨌, 𱂘, 𱂙

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, , , , 𫖸, 𬱰, 𱂴, 𱂵, 𱂶, 𱂷, 𱂸, 𱂹

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, , , , , , , 𩗓, 𩗔, 𩗕, 𩗖, 𩗗, 𩗘, 𩗙, 𩗚, 𩗛, 𩗜, 𩗝, 𩗞, 𩗟, 𩗠, 𩗡, 𩗢, 𩗣, 𩗤, 𩗥, 𩗦, 𩗧, 𮨬, 𱃀, 𱃁, 𱃂

รากอักษรจีน 风[แก้ไข]

, , 𩙯, 𬲅, 𬲆, 𱃠

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , 䬿, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩛺, 𩛻, 𩛼, 𩛽, 𩛾, 𩛿, 𩜀, 𩜁, 𩜂, 𩜃, 𩜄, 𩜅, 𩜆, 𩜇, 𩜈, 𩜉, 𩜊, 𩜋, 𩜌, 𩜍, 𩜎, 𩜏, 𩜐, 𩜑, 𩜒, 𩜓, 𩜔, 𩜕, 𩜖, 𩜗, 𩜘, 𩜙, 𩜚, 𩜛, 𩜜, 𩜝, 𩜞, 𩜟, 𩜠, 𩜡, 𩜢, 𩜤, 𩜥, 𩜦, 𩜧, 𩜨, 𩜩, 𩜪, 𩜫, 𩜬, 𮨿, 𱃪, 𱃫,

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

𫗴, 𬳓

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𬳖, 𩠡, 𩠢, 𩠣, 𩠤, 𩠥, 𩠦, 𩠧, 𫗷, 𬳗, 𬳘, 𮩢, 𮩣

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

, , , 𩡇, 𩡈, 𱄏

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩢮, 𩢯, 𩢰, 𩢱, 𩢲, 𩢳, 𩢴, 𩢵, 𩢶, 𩢷, 𩢸, 𩢹, 𩢺, 𩢻, 𩢼, 𩢽, 𩢾, 𩢿, 𩣀, 𩣁, 𩣂, 𩣃, 𩣄, 𩣅, 𩣆, 𩣇, 𩣈, 𩣉, 𩣊, 𩣋, 𩣌, 𩣍, 𩣎, 𩣏, 𩣐, 𩣑, 𩣒, 𩣓, 𩣔, 𩣕, 𫘊, 𬳫, 𮩾, 𮩿, 𮪀, 𮪁, 𮪂, 𮪃, 𮪄, 𱄘, 𱄙, 𱄚, 𱄛, 𱄜,

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

, 𫘰, 𫠌, 𬴋, 𬴌

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , , , , , 𱅭, 𱅯, , , 𩩉, 𩩊, 𩩋, 𩩌, 𩩍, 𩩎, 𩩏, 𩩐, 𩩑, 𩩒, 𩩓, 𩩔, 𩩕, 𩩖, 𬴑, 𬴒, 𮪪, 𮪫, 𮪬

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

𩫎, 𩫏, 𩫐, 𩫑, 𩫒, 𩫓, 𩫔, 𫘷, 𱅻, 𱅼

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𩬰, 𩬱, 𩬲, 𩬳, 𩬴, 𩬵, 𩬶, 𩬷, 𩬸, 𩬹, 𩬺, 𩬻, 𩬼, 𩬽, 𩬾, 𩬿, 𩭀, 𩭁, 𩭂, 𩭃, 𩭄, 𩭅, 𩭆, 𫘽, 𬴨, 𬴩, 𮫃, 𮫄, 𮫅

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

, 𩰑

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

𩰢

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, , 𩰱, 𩰲, 𩰳, 𩰴, 𩰵, 𩰶, 𩰷, 𩰸, 𬴵

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, , 𬴿, 𮫞, 𮫟, 𱆙, 𱆚, , , 𩳌, 𩳍, 𩳎, 𩳏, 𩳐, 𩳑, 𩳒, 𩳓, 𩳔, 𩳕, 𩳖, 𩳗, 𩳘, 𩳙, 𩳚, 𩳛, 𩳜, 𩳝, 𩳞, 𩳟, 𩳠, 𩳡, 𫙋

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , 魿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䰿, , , , , , , , , , , 𩶁, 𩶂, 𩶃, 𩶄, 𩶅, 𩶆, 𩶇, 𩶈, 𩶉, 𩶊, 𩶋, 𩶌, 𩶍, 𩶎, 𩶏, 𩶐, 𩶑, 𩶒, 𩶓, 𩶔, 𩶕, 𩶖, 𩶗, 𩶘, 𩶙, 𩶚, 𩶛, 𩶜, 𩶝, 𩶞, 𩶟, 𩶠, 𫙓, 𫙔, 𫙕, 𫙖, 𫙗, 𬵇, 𬵈, 𬵉, 𬵊, 𬵋, 𬵌, 𮫳, 𮫴, 𱆩, 𱆪, 𱆫, 𬵑

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𩾅, 𩾆, 𩾇, 𩾈, 𫚜, 𫚝, 𫚞, 𫚟, 𫚠, 𫚡, 𬶖, 𬶙, 𬶚, 𬶛, 𬶜, 𬶝, 𮬟, 𮬠, 𱇵, 𱇶, 𱇷, 𱇸, 𱇹, 𱇺, 𱇻, 𱇼, 𱇽, 𱇾, 𱇿, 𱈀, 𱈁, 𬶘

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䲿, , , , , , , , , , , , 𩿜, 𩿝, 𩿞, 𩿟, 𩿠, 𩿡, 𩿢, 𩿣, 𩿤, 𩿥, 𩿦, 𩿧, 𩿨, 𩿩, 𩿪, 𩿫, 𩿬, 𩿭, 𩿮, 𩿯, 𩿰, 𩿱, 𩿲, 𩿳, 𩿴, 𩿵, 𩿶, 𩿷, 𩿸, 𩿹, 𩿺, 𩿻, 𩿼, 𩿽, 𩿾, 𩿿, 𪀀, 𪀁, 𪀂, 𪀃, 𪀄, 𪀅, 𪀆, 𪀇, 𪀈, 𪀉, 𪀊, 𪀋, 𪀌, 𪀍, 𪀎, 𪀏, 𪀐, 𪀑, 𫚳, 𫚴, 𫚵, 𫚶, 𫚷, 𫠔, 𬷅, 𬷆, 𬷇, 𬷈, 𬷉, 𬷊, 𬷋, 𬷌, 𮬰, 𮬱, 𮬲, 𱈠, 𱈡, 𱈢, 𱈣, 𱈤, 𱈥, ,

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , , , 𫛿, 𫜀, 𫜁, 𫜂, 𬸤, 𬸥, 𬸦, 𮭪, 𱊠, 𱊡, 𱊢, 𱊣, 𱊤, 𱊥, 𬸧

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, 𪉜, 𪉝, 𪉞, 𪉟, 𪉠, 𪉡, 𮭫, 𱊷

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , , , , , , 𪊛, 𪊜, 𪊝, 𪊞, 𪊟, 𪊠, 𪊡, 𪊢, 𪊣, 𪊤, 𬸼, 𮭳

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, , , , , , , 𪌔, 𪌕, 𪌖, 𪌗, 𪌘, 𪌙, 𪌚, 𪌜, 𪌝, 𪌞, 𪌟, 𪌠, 𪌡, 𮭻

รากอักษรจีน 麦[แก้ไข]

, 𱋞, 𱋟, 𱋠, 𱋡, 𱋢, 𱋣, 𱋤, 𱋥

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎛, 𪎜, 𪎝, 𪎞, 𪎟

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

, , , , 𪎺, 𮮏

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

, , 𪏰, 𪏱, 𪏲, 𪏳, 𪏴, 𪏵, 𬹔

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , , , , , 𪐤, 𪐥, 𪐦, 𪐧, 𪐨, 𪐩, 𪐪, 𪐫, 𪐬, 𪐭, 𪐮, 𪐯, 𪐰, 𪐱, 𮮔

รากอักษรจีน 黹[แก้ไข]

, 𫜜

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

𬹞

รากอักษรจีน 黾[แก้ไข]

𬹤, 𱌄, 𱌅

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

, 𬹥, 𮮥, 𪔇

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

𪔋, 𪔌

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

, 𪔺, 𪔻, 𪔼, 𱌍

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, , 𪖑, 𪖒, 𱌑, 𱌒

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

𪗅

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

𪚐, 𫜬, 𫜭, 𫠜, 𬺈, 𬺉, 𬺊, 𬺋, 𬺌, 𱌶, 𱌷, 𱌸

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

รากอักษรจีน 龙[แก้ไข]

𬺝

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𪚦, 𪛉, 𮯟