ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบอง/g

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดูเพิ่ม: ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบคุง/g

G[แก้ไข]

ga () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gachi (がち) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gafu (がふ) :
gai (がい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 榿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gaku (がく) : , , , , , , , , , , , , 崿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gan (がん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 奿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 黿,
gatsu (がつ) : , , , , , , , , , ,
gau (がう) : , , , ,
ge () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 粿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gechi (げち) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gei (げい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 羿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
geki (げき) : , , , , , , , , , , , , , , , 𨻶, , , , , , ,
gen (げん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 广, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 黿, ,
getsu (げつ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
geu (げう) : , ,
geyo (げよ) :
gi () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gichi (ぎち) : , ,
giki (ぎき) :
giku (ぎく) : ,
gin (ぎん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gitsu (ぎつ) : , , ,
go () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 洿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gochi (ごち) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鼿,
gofu (ごふ) :
goki (ごき) : ,
goku (ごく) : , , , , , , , , , , , , , , ,
gon (ごん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gotsu (ごつ) : , , , , , , , , , , , 鼿
(ごう) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gu () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 氿, , , , , , , , , , , , , , , , 缿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
guchi (ぐち) : , , , ,
gun (ぐん) : , , , , , , , , , , , ,
gutsu (ぐつ) : , ,
(ぐう) : , , , , , , , , , , ,
guwachi (ぐわち) : ,
guwai (ぐわい) : ,
guwan (ぐわん) : ,
gyaku (ぎゃく) : , , 嫿, , , , , , , , , , , , , ,
gyau (ぎゃう) : , ,
gyo (ぎょ) : , , , , , , , , , , , , , , , , 𩵋, ,
gyoku (ぎょく) : , , , , , ,
gyō (ぎょう) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gyū (ぎゅう) : , , , ,