ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/h

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

haa[แก้ไข]

haa1 : , , 𡄟, 𧇍, , , 𧎚, , , 𬮠, , 𱃕, , 𫚥
haa3 :
haa4 : 𡤕, 𣌊, , 𤫑, , , , , , , 𰾤, , , 𩐀, , , 𱅞
haa5 :
haa6 : , , , , , , , 𡟺, , , , , , , 𤧶, , , 𦷜,

haai[แก้ไข]

haai1 :
haai3 : ,
haai4 : , , , , , , , , , , , , 𩋔, 𩋘, 𩋧, , , ,
haai5 : , , , , , , , , , 𮪢
haai6 : , 𰇀, , , , , , , , , , , , , , 𱂎, , , 𬹼

haak[แก้ไข]

haak1 : , , ,
haak3 : , , , , , 𦴦, , , 𬤀, , 𬤫, 𪃭
haak6 : , ,

haam[แก้ไข]

haam1 :
haam2 : , , , ,
haam3 : ,
haam4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫍯, , , , , 𫠐, 𮬣, ,
haam5 : 𰊑, 𡐖, , 𬖮, , ,
haam6 : , , , , , , , , 𱇻,

haan[แก้ไข]

haan1 : , , , , , , , 𫖶, 𱆀, 𱆁, ,
haan4 : , , , 𡤄, 𰑥, , 𭩛, , , 𰛵, , 𬜾, , , , , , , , ,
haan5 : 𰂋, 𰂎, , , , 𡢃,
haan6 : , , 𪭾, , , , , 𬖑, , , 𨸄, , 𪎉,

haang[แก้ไข]

haang1 : , , , ,
haang4 :

haap[แก้ไข]

haap3 : , , , , , ,
haap6 : , , , , , , , , , , , , , , , 𰬍, , , , , , , , , 𱇟

haau[แก้ไข]

haau1 : , , , , 𫭪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱃝, , , 𱅮,
haau2 : , , 𠱼, , , , , , , , , , , , , , ,
haau3 : , 𡥉, , ,
haau4 : , , , ,
haau6 : , , , , , , , , 𢽾, , , , , , 𰵦,

hai[แก้ไข]

hai1 : 𡚦,
hai2 :
hai3 :
hai4 : , , , , , , , , , , , , , 𫘬,
hai5 : 𥉐, , 𰵾
hai6 : , , , , , , , , , , ,

hak[แก้ไข]

hak1 : , , , , , 𠳭, , , 𢭪, , , , , 𤙥, 𤥣, , , , 𨭆, 𬭶, ,

ham[แก้ไข]

ham1 : , , , , , , , , ,
ham2 : , , , , , , 欿, , , 𥔿, , , , , 𰺐, , 𫐘, , 𱂱
ham3 : , , , , , , 𰥊, , , , , , 𬞫, , , ,
ham4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰾅, , , , ,
ham5 : , , , , , 𱂰
ham6 : , , , , , 𰶆, 𰽳,

han[แก้ไข]

han2 : , , , , , , , , , 𬣳, ,
han4 : , ,
han6 :

hang[แก้ไข]

hang1 : , , , , , , , 𰓱, , , , 𰠲, , , , 𬒎, , , , , , 𰵡, , , , 𨧤, , , , 𩣪
hang2 : , , , ,
hang4 : 𠒣, , , , , 𢖍, , , , , , , , , , , , 𧗽, , 𧗾, , , , ,
hang6 : , , 𡜺, , , 𢔛, , , , , , , , , , 𰵰

hap[แก้ไข]

hap1 : , , , , , , ,
hap6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥕤, , , , , , , 𰵣, , , , , , 𫠁, , , ,

hat[แก้ไข]

hat1 : , , , , , , , , , 𨰿
hat6 : , , , , 𣒗, , , , , , , , , , 𬘻, , , , , , , , , , , , 𰺡, , 𬭪, , , , 𱊟, , 𱋇, ,

hau[แก้ไข]

hau1 : 𥅠,
hau2 : , , , , 𤘘
hau3 : ,
hau4 : , , , 𡘓, 帿, , , , , , , 𤠣, , , , , , , , , , , , 𬭤, , , 𫗯, , , 𱈄
hau5 : , , ,
hau6 : , , , , , , , , , 𬥽, , , , , , , ,

he[แก้ไข]

he2 : 𠺬
he3 : 𠾍,

hei[แก้ไข]

hei1 : , , , , 𠘑, , 𠘕, , , , , , , , , , , , 𡾞, , , , , , , , , , 𣌀, , , 𣜠, , , , 㰿, , , , , , , 𤋮, , , , , , 𤏁, , , , , , , , , , , 𥋟, , , , , , , , , , , , , 𰵲, , 𫍻, , , , , 𨯨, , , 𬱦, , , , 𬶮, , 𱉹
hei2 : 𠶮, , 𠺇, , , , , , , , , , 𤍈, , 𤧸, , , , , 𰰴, , 𧆲, , , , 𨭎, 𬭳
hei3 : , , , , 𰇣, 𰈆, , , , , , , , 𡾟, , , , , , , , , , , , , 𣓪, , , 𪵣, , , , , 𪸕, , , , , , , , , , , ,

hek[แก้ไข]

hek3 : , ,

heoi[แก้ไข]

heoi1 : , , , 𡃧, , , , , , , , , , 𥲤, , , , , , , 𬣙, 𱅧, ,
heoi2 : , , , , , , , , 𤍥, , , , , , 𫍜, , , 𰻡, ,
heoi3 : , , , , , , , , , , 𱋋, , 𱋿

hik[แก้ไข]

hik1 :

him[แก้ไข]

him1 : , , , , , , , ,
him2 : , , , , 𤞤, , , , , 𣍰, , , , , ,
him3 : , , , , , , ,

hin[แก้ไข]

hin1 : , , , , , , , , 𫽥, , , 𰔲, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨪚, , , , , 𬸣
hin2 : 𫷉, , , , , , , 𬃫, , 𰝤, , , , , 𰲮, , , , , , , , , , , , ,
hin3 : , , , , , , 𰬮, ,

hing[แก้ไข]

hing1 : , , , , , 𠨞, 𡖖, , , , , , , , 𦺄, , 𧅥, 𰲶, , , , , 𰼻, , 𨯵, 𬮀, ,
hing2 : ,
hing3 : 𡕷, , , , 𢿌, , , , , , , , , , , , , 𨯙
hing5 : , , ,

hip[แก้ไข]

hip3 : , , , , , , , , , , , 𫺁, 𫺂, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hit[แก้ไข]

hit3 : , , , , ,

hiu[แก้ไข]

hiu1 : , , , , , 𫪧, , , , , , 𡏭, , , , , , 𢙒, , 𢿣, , , , , , 𪵑, , , , 𬌮, 𰡊, , , , , , 𰬐, , , 𰮝, , , 𰲖, , , 𰷵, , , , , 𰻮, , , , , , , ,
hiu2 : , 𣇈, , , , ,
hiu3 :
hiu4 :

hm[แก้ไข]

hm1 :

ho[แก้ไข]

ho1 : , , , , , ,
ho2 : , , , , , ,
ho3 :
ho4 : , , , , , , ,
ho6 : 𰜢, , , , ,

hoe[แก้ไข]

hoe1 : , , , 𫖇,

hoeng[แก้ไข]

hoeng1 : , 楿, , , , , 𰮅, , , , , , , , , ,
hoeng2 : , , , , , , , , , , , , , , , 𩐿, , , , , , 𫗵
hoeng3 : , , , , , , 𨷿,

hoi[แก้ไข]

hoi1 : , , 𫬳, , , , , , , , 𤣿, , , 𫟺, , , , 𫔭
hoi2 : , , , , , , , , , , 𬀱, , 𣖻, , , 𤩑, , 𦷫, , 𬨇, , , , , 𨬫, , , 𬱼,
hoi3 : , 𮩜,
hoi4 : ,
hoi6 : 𠀅, , , , , ,

hok[แก้ไข]

hok3 : , , , , , 𤌍, , , 𨧣
hok6 : , 𰉽, , , , , , , 𢻯, , , , , , , , , , , 𦥯, 𰴣, , , 𰵿, , , , , , , , , , , , , , 𬸰

hon[แก้ไข]

hon1 : , , , , ,
hon2 : , , 𣓁, , , , , , , 𱉶
hon3 : , , , , , , , , , 𤳉, , , , , 𧗤, 𨫪
hon4 : , , , , , , , , , ,
hon5 : , , , , , 𬣸
hon6 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𨌺, , 𬬧, , 𬭍, 𨯪, , , , , 𫘛, , 𫘣, , 𱅠,

hong[แก้ไข]

hong1 : , , , , , , 𡐓, , , , , , , , , , , 𤎖, , , , , , , , , , , , , , 躿, , , , , 𩾌
hong2 :
hong3 : 𫩽
hong4 : , 𠵉, , , , 𣃚, , , , , , , , , 𦶢, , , , , , , , , 𱇘,
hong6 : , , 𣚺, 缿, , , , , ,

hot[แก้ไข]

hot3 : , , , , , , , , , , , , 𦤦, , , , ,
hot6 :

hou[แก้ไข]

hou1 : , , , , ,
hou2 : , 𡥘, , 𣫮
hou3 : , , , , , , , 𬣜, , 𬶔
hou4 : , , , , , , , , , , , , , , 𣻼, , 𤐶, , , , , , , 𧐢, , , , , 𨮙, , 𩖸
hou6 : , , , , , , , , , , 𣊊, , , , , , , , , , 𤅡, , , , , , , 𦶡, , , , , , , , , , , , 𱈋

huk[แก้ไข]

huk1 : 𪠸, , , , , , , ,
huk6 : , , , , , 𣪺, 𣫅, , , , , , , , , , , , , , , , , 𪄣

hung[แก้ไข]

hung1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩐠, , 𱊊
hung2 : , , 𢙢, , 𣏺
hung3 : , , , , , 𦁈, , 𰾁, , 𬮢, , , ,
hung4 : , , , , , , , , , 𤄏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫟹, 𨩅, , , , , , , , 𫚉, , 𬷾, , 鸿, 𪃡, ,
hung6 : 𭱊, , , , ,

hyun[แก้ไข]

hyun1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣜯, , , , 𤦉, , , , , , , , , , , , , , , , , 𧝁, , , , , , 𬤎, , 𫍽, , , 𫓶, , 𱅖
hyun2 : , 𡿨, , , , , , , ,
hyun3 : , , , , , , , , , , , , , , , 𦻖, , 𱂇

hyut[แก้ไข]

hyut3 : , , , , , , , , , , , 𬱷