ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบอง/b

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดูเพิ่ม: ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบคุง/b, ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบคุง/p

B[แก้ไข]

ba () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bachi (ばち) : , , , , , , , , , , , , , ,
bai (ばい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
baku (ばく) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ban (ばん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 滿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
batsu (ばつ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bau (ばう) : , , , , , ,
be () : , , , , , , , , ,
bechi (べち) : , , , , , , , , , ,
bei (べい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
beki (べき) : , , , , , , , , , , , , , , ,
ben (べん) : , 便, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 綿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 骿, , ,
betsu (べつ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
beu (べう) :
bi () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bichi (びち) : , , , , , , , , , , , ,
(びい) :
biki (びき) : ,
bin (びん) : 便, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bitsu (びつ) : , , , , ,
biu (びう) :
bo () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 簿, , , , , ,
bochi (ぼち) : , , , , , , , , , , , , , ,
boku (ぼく) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bon (ぼん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bora (ぼら) :
botsu (ぼつ) : , , , , , , , , 歿, , , , , , , , ,
(ぼう) : , , , 仿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦒷, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 貿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bu () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
buchi (ぶち) : , , , , , , , ,
buku (ぶく) : , , , , , , , , , , , , , , , ,
bun (ぶん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
butsu (ぶつ) : , , , , , , ,
(ぶう) :
byaku (びゃく) : , , , , , , , , , ,
byō (びょう) : , , , , , , , , , , , , 庿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 軿, , , , , , , , , , ,
byū (びゅう) : ,