ดัชนี:รากอักษรจีน/手

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

手 (รากอักษรจีนที่ 64)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𭠍

+1 ขีด[แก้ไข]

𢩥𢩦𢩧𫼓

+2 ขีด[แก้ไข]

𢩨𢩩𢩪𢩫𢩬𫼔𭠎𰒷𰒸𰒹𰒺𰒻

+3 ขีด[แก้ไข]

𢩭𢩮𢩯𢩰𢩱𢩲𢩳𢩴𢩵𢩶𢩷𢩸𢩹𢩺𢩻𢩼𢩽𢩾𢩿𢪀𢪁𢪂𪭜𫼕𫼖𫼗𭠏𭠐𰒼𰒽𱟩𱟪𱟫𱟬

+4 ขีด[แก้ไข]

𢪃𢪄𢪅𢪆𢪇𢪈𢪉𢪊𢪋𢪌𢪍𢪎𢪏𢪐𢪑𢪒𢪓𢪔𢪕𢪖𢪗𢪘𢪙𢪚𢪛𢪜𢪝𢪞𢪟𢪠𢪡𢪢𢪣𢪤𢪥𢪦𢪧𢪨𢪩𢪪𢪫𢪬𢪭𢪮𢪯𢪰𢪱𢪲𢪳𪭝𪭞𪭟𪭠𪭡𪭢𪭣𫼘𫼙𫼚𫼛𭠑𭠒𭠓𭠔𭠕𭠖𰒾𰒿𰓀𰓁𰓂𰓃𰓄𰓅𰓆𰓇𰓈𰓉𰓊𰓋

+5 ขีด[แก้ไข]

𢪴𢪵𢪶𢪷𢪸𢪹𢪺𢪻𢪼𢪽𢪾𢪿𢫀𢫁𢫂𢫃𢫄𢫅𢫆𢫇𢫈𢫉𢫊𢫋𢫌𢫍𢫎𢫏𢫐𢫑𢫒𢫓𢫔𢫕𢫖𢫗𢫘𢫙𢫚𢫛𢫜𢫝𢫞𢫟𢫠𢫡𢫢𢫣𪭤𪭥𪭦𪭧𪭨𪭩𪭪𫝺𫼜𫼝𫼞𫼟𫼠𫼡𭠗𭠘𭠙𭠚𭠛𭠜𭠝𭠞𭠟𭠠𭠡𰓌𰓍𰓎𰓏𰓐𰓑𰓒𰓓𰓔𰓕𰓖𱟭𱟮𱟯𱟰𱟱𱟲𱟳𱟴𱟵

+6 ขีด[แก้ไข]

𢫤𢫥𢫦𢫧𢫨𢫩𢫪𢫫𢫬𢫭𢫮𢫯𢫰𢫱𢫲𢫳𢫴𢫵𢫶𢫷𢫸𢫹𢫺𢫻𢫼𢫽𢫾𢫿𢬀𢬁𢬂𢬃𢬄𢬅𢬆𢬇𢬈𢬉𢬊𢬋𢬌𢬍𢬎𢬏𢬐𢬑𢬒𢬓𢬔𢬕𢬖𢬗𢬘𢬙𢬚𢬛𢬜𢬝𢬞𢬟𢬠𢬡𢬢𢬣𢬤𢬥𢬦𢬧𢬨𢬩𢬪𢬫𢬬𢬭𢬮𪭫𪭬𪭭𪭮𪭯𪭰𪭱𪭲𪭳𫝻𫼢𫼣𫼤𫼥𫼦𫼧𫼨𫼩𫼪𫼫𫼬𫼭𫼮𫼯𫼰𭠢𭠣𭠤𭠥𭠦𭠧𭠨𭠩𭠪𭠫𭠬𭠭𭠮𭠯𭠰𭠱𭠲𰓗𰓘𰓙𰓚𰓛𰓜𰓝𰓞𰓟𰓠𰓡𰓢𰓣𰓤𰓥𰓦𰓧𰓨𰓩𰓪𱟶𱟷𱟸

+7 ขีด[แก้ไข]

𢬯𢬰𢬱𢬲𢬳𢬴𢬵𢬶𢬷𢬸𢬹𢬺𢬻𢬼𢬽𢬾𢬿𢭀𢭁𢭂𢭃𢭄𢭅𢭆𢭇𢭈𢭉𢭊𢭋𢭌𢭍𢭎𢭏𢭐𢭑𢭒𢭓𢭔𢭕𢭖𢭗𢭘𢭙𢭚𢭛𢭜𢭝𢭞𢭟𢭠𢭡𢭢𢭣𢭤𢭥𢭦𢭧𢭨𢭩𢭪𢭫𢭬𢭭𢭮𢭯𢭰𢭱𢭲𢭳𢭴𢭵𢭶𢭷𢭸𢭹𢭺𢭻𢭼𢭽𢭾𢭿𢮀𪭴𪭵𪭶𪭷𪭸𪭹𪭺𪭻𪭼𪭽𪭾𪭿𪮀𫼱𫼲𫼳𫼴𫼵𫼶𫼷𫼸𫼹𫼺𫼻𫼼𫼽𫼾𫼿𫽀𭠳𭠴𭠵𭠶𭠷𭠸𭠹𭠺𭠻𭠼𭠽𭠾𭠿𭡀𭡁𭡂𭡃𭡄𭡅𭡆𭡇𭡈𰓫𰓬𰓭𰓮𰓯𰓰𰓱𰓲𰓳𰓴𰓵𰓶𰓷𰓸𰓹𱟹𱟺𱟻𱟼𱟽𱟾𱟿𱠀𱠁𱠂𱠃𱠄𱠅𱠆

+8 ขีด[แก้ไข]

⁕、㧿𢮁𢮂𢮃𢮄𢮅𢮆𢮇𢮈𢮉𢮊𢮋𢮌𢮍𢮎𢮏𢮐𢮑𢮒𢮓𢮔𢮕𢮖𢮗𢮘𢮙𢮚𢮛𢮜𢮝𢮞𢮟𢮠𢮡𢮢𢮣𢮤𢮥𢮦𢮧𢮨𢮩𢮪𢮫𢮬𢮭𢮮𢮯𢮰𢮱𢮲𢮳𢮴𢮵𢮶𢮷𢮸𢮹𢮺𢮻𢮼𢮽𢮾𢮿𢯀𢯁𢯂𢯃𢯄𢯅𢯆𢯇𢯈𢯉𢯊𢯋𢯌𢯍𢯎𢯏𢯐𢯑𢯒𢯓𢯔𢯕𢯖𢯗𢯘𢯙𢯚𢯛𢯜𢯝𢯞𢯟𢯠𢯡𢯢𢯣𢯤𢯥𢯦𢯧𢯨𪮁𪮂𪮃𪮄𪮅𪮆𪮇𪮈𪮉𪮊𪮋𫽁𫽂𫽃𫽄𫽅𫽆𫽇𫽈𫽉𫽊𫽋𫽌𫽍𫽎𫽏𫽐𫽑𫽒𫽓𫽔𫽕𫽖𭡉𭡊𭡋𭡌𭡍𭡎𭡏𭡐𭡑𭡒𭡓𭡔𭡕𭡖𭡗𭡘𭡙𭡚𭡛𭡜𭡝𰓺𰓻𰓼𰓽𰓾𰓿𰔀𰔁𰔂𰔃𰔄𱠇𱠈𱠉𱠊𱠋𱠌𱠍𱠎𱠏𱠐𱠑𱠒𱠓𱠔

+9 ขีด[แก้ไข]

⁕、𢯩𢯪𢯫𢯬𢯭𢯮𢯯𢯰𢯱𢯲𢯳𢯴𢯵𢯶𢯷𢯸𢯹𢯺𢯻𢯼𢯽𢯾𢯿𢰀𢰁𢰂𢰃𢰄𢰅𢰆𢰇𢰈𢰉𢰊𢰋𢰌𢰍𢰎𢰏𢰐𢰑𢰒𢰓𢰔𢰕𢰖𢰗𢰘𢰙𢰚𢰛𢰜𢰝𢰞𢰟𢰠𢰡𢰢𢰣𢰤𢰥𢰦𢰧𢰨𢰩𢰪𢰫𢰬𢰭𢰮𢰯𢰰𢰱𢰲𢰳𢰴𢰵𢰶𢰷𢰸𢰹𢰺𢰻𢰼𢰽𢰾𢱀𢱁𢱂𢱃𢱄𢱅𢱆𢱇𢱈𢱉𢱊𢱋𢱌𢱍𢱎𢱏𢱐𢱑𢱒𢱓𢱔𢱕𢱖𢱗𢱘𢱙𢱚𢱛𢱜𢱝𢱞𪮌𪮍𪮎𪮏𪮐𪮑𪮒𪮓𪮔𪮕𪮖𫝼𫽗𫽘𫽙𫽚𫽛𫽜𫽝𫽞𫽟𫽠𫽡𫽢𫽣𫽤𫽥𫽦𫽧𫽨𭡞𭡟𭡠𭡡𭡢𭡣𭡤𭡥𭡦𭡧𭡨𭡩𭡪𭡫𭡬𭡭𭡮𭡯𭡰𭡱𰔅𰔆𰔇𰔈𰔉𰔊𰔋𰔌𰔍𰔎𰔏𰔐𰔑𱠕𱠖𱠗𱠘𱠙𱠚𱠛𱠜𱠝𱠞𱠟

+10 ขีด[แก้ไข]

𢱟𢱠𢱡𢱢𢱣𢱤𢱥𢱦𢱧𢱨𢱩𢱪𢱫𢱬𢱭𢱮𢱯𢱰𢱱𢱲𢱳𢱴𢱵𢱶𢱷𢱸𢱹𢱺𢱻𢱼𢱽𢱾𢱿𢲀𢲁𢲂𢲃𢲄𢲅𢲆𢲇𢲈𢲉𢲊𢲋𢲌𢲍𢲎𢲏𢲐𢲑𢲒𢲓𢲔𢲕𢲖𢲗𢲘𢲙𢲚𢲛𢲜𢲝𢲞𢲟𢲠𢲡𢲢𢲣𢲤𢲥𢲦𢲧𢲨𢲩𢲪𢲫𢲬𢲭𢲮𢲯𢲰𢲱𢲲𪮗𪮘𪮙𪮚𪮛𪮜𪮝𪮞𪮟𪮠𪮡𪮢𫝽𫽩𫽪𫽫𫽬𫽭𫽮𫽯𫽰𫽱𫽲𫽳𫽴𫽵𫽶𭡲𭡳𭡴𭡵𭡶𭡷𭡸𭡹𭡺𭡻𭡼𭡽𭡾𭡿𭢀𭢁𭢂𭢃𭢄𭢅𭢆𰔒𰔓𰔔𰔕𰔖𰔗𰔘𰔙𰔚𰔛𰔜𰔝𰔞𱠠𱠡𱠢𱠣𱠤𱠥𱠦𱠧𱠨

+11 ขีด[แก้ไข]

㨿𢲳𢲴𢲵𢲶𢲷𢲸𢲹𢲺𢲻𢲼𢲽𢲾𢲿𢳀𢳁𢳂𢳃𢳄𢳅𢳆𢳇𢳈𢳉𢳊𢳋𢳌𢳍𢳎𢳏𢳐𢳑𢳒𢳓𢳔𢳕𢳖𢳗𢳘𢳙𢳚𢳛𢳜𢳝𢳞𢳟𢳠𢳡𢳢𢳣𢳤𢳥𢳦𢳧𢳨𢳩𢳪𢳫𢳬𢳭𢳮𢳯𢳰𢳱𢳲𢳳𢳴𢳵𢳶𢳷𢳸𢳹𢳺𢳻𢳼𢳽𢳾𢳿𢴀𢴁𢴂𢴃𢴄𢴅𢴆𢴇𢴈𢴉𢴊𢴋𢴌𢴍𢴎𢴏𢴐𢴑𢴒𢴓𢴔𢴖𢴗𢴘𢴙𢴚𢴛𢴜𢴝𢴞𢴟𪮣𪮤𪮥𪮦𪮧𪮨𪮩𪮪𫝾𫽷𫽸𫽹𫽺𫽻𫽼𫽽𫽾𫽿𫾀𫾁𭢇𭢈𭢉𭢊𭢋𭢌𭢍𭢎𭢏𭢐𭢑𭢒𭢓𭢔𭢕𭢖𰔟𰔠𰔡𰔢𰔣𰔤𰔥𱠩𱠪𱠫𱠬𱠭𱠮𱠯𱠰

+12 ขีด[แก้ไข]

𢴕𢴠𢴡𢴢𢴣𢴤𢴥𢴦𢴧𢴨𢴩𢴪𢴫𢴬𢴭𢴮𢴯𢴰𢴱𢴲𢴳𢴴𢴵𢴶𢴷𢴸𢴹𢴺𢴻𢴼𢴽𢴾𢴿𢵀𢵁𢵂𢵃𢵄𢵅𢵆𢵇𢵈𢵉𢵊𢵋𢵌𢵍𢵎𢵏𢵐𢵑𢵒𢵓𢵔𢵕𢵖𢵗𢵘𢵙𢵚𢵛𢵜𢵝𢵞𢵟𢵠𢵡𢵢𢵣𢵤𢵥𢵦𢵧𢵨𢵩𢵪𢵫𢵬𢵭𢵮𢵯𢵰𢵱𢵲𢵳𢵴𢵵𢵶𢵷𢵸𢵹𢵺𢵻𢵼𢵽𢵾𢷅𪮫𪮬𪮭𪮮𪮯𪮰𪮱𪮲𪮳𪮴𫾂𫾃𫾄𫾅𫾆𫾇𫾈𫾉𭢗𭢘𭢙𭢚𭢛𭢜𭢝𭢞𭢟𭢠𭢡𭢢𰔦𰔧𰔨𰔩𱠱𱠲𱠳𱠴𱠵𱠶𱠷𱠸

+13 ขีด[แก้ไข]

𢵿𢶀𢶁𢶂𢶃𢶄𢶅𢶆𢶇𢶈𢶉𢶊𢶋𢶌𢶍𢶎𢶏𢶐𢶑𢶒𢶓𢶔𢶕𢶖𢶗𢶘𢶙𢶚𢶛𢶜𢶝𢶞𢶟𢶠𢶡𢶢𢶣𢶤𢶥𢶦𢶧𢶨𢶩𢶪𢶫𢶬𢶭𢶮𢶯𢶰𢶱𢶲𢶳𢶴𢶵𢶶𢶷𢶸𢶹𢶺𢶻𢶼𢶽𢶾𢶿𢷀𢷁𢷂𢷃𢷄𢷆𢷇𢷈𢷉𢷊𪮵𪮶𪮷𫾊𫾋𫾌𫾍𫾎𫾏𭢣𭢤𭢥𭢦𭢧𭢨𭢩𭢪𭢫𭢬𭢭𭢮𭢯𭢰𭢱𰔪𰔫𰔬𰔭𰔮𰔯𰔰𰔱𰔲𱠹𱠺𱠻𱠼𱠽

+14 ขีด[แก้ไข]

𢷋𢷌𢷍𢷎𢷏𢷐𢷑𢷒𢷓𢷔𢷕𢷖𢷗𢷘𢷙𢷚𢷛𢷜𢷝𢷞𢷟𢷠𢷡𢷢𢷣𢷤𢷥𢷦𢷧𢷨𢷩𢷪𢷫𢷬𢷭𢷮𢷯𢷰𢷱𢷲𢷳𢷴𢷵𪮸𪮹𪮺𫾐𫾑𫾒𭢲𭢳𭢴𭢵𭢶𭢷𭢸𭢹𭢺𭢻𭢼𭢽𰔳𰔴𰔵𰔶𰔷𱠾𱠿𱡀𱡁𱡂𱡃

+15 ขีด[แก้ไข]

𢷶𢷷𢷸𢷹𢷺𢷻𢷼𢷽𢷾𢷿𢸀𢸁𢸂𢸃𢸄𢸅𢸆𢸇𢸈𢸉𢸊𢸋𢸌𢸍𢸎𢸏𢸐𢸑𢸒𢸓𢸔𢸕𢸖𢸗𢸘𢸙𢸚𢸛𢸜𢸝𢸞𢸟𢸠𢸡𢸢𪮻𪮼𪮽𪮾𪮿𪯀𫝿𫾓𫾔𫾕𫾖𫾗𫾘𭢾𭢿𭣀𭣁𭣂𭣃𰔸𰔹𱡄𱡅𱡆𱡇𱡈𱡉𱡊𱡋

+16 ขีด[แก้ไข]

𢸣𢸤𢸥𢸦𢸧𢸨𢸩𢸪𢸫𢸬𢸭𢸮𢸯𢸰𢸱𢸲𢸳𢸴𢸵𢸶𢸷𢸸𢸹𢸺𢸻𢸼𢸽𢸾𢸿𢹀𢹁𢹂𢹃𢹄𢹅𢹆𢹇𢹈𢹉𢹊𢹋𢹌𪯁𫾙𫾚𭣄𭣅𭣆𭣇𭣈𭣉𭣊𭣋𰔺𱡌𱡍

+17 ขีด[แก้ไข]

𢹍𢹎𢹏𢹐𢹑𢹒𢹓𢹔𢹕𢹖𢹗𢹘𢹙𢹚𢹛𢹜𢹝𢹞𢹟𢹠𢹡𢹣𢹤𢹥𢹦𢹧𢹨𢹩𢹪𢹫𪯂𫾛𭣌𭣍𭣎𭣏𭣐𰔻𰔼𱡎

+18 ขีด[แก้ไข]

𢹢𢹬𢹭𢹮𢹯𢹰𢹱𢹲𢹳𢹴𢹵𢹶𢹷𢹸𢹹𢹺𢹻𢹼𢹽𢹾𢹿𢺀𢺁𫾜𫾞𭣑𭣒𰔽𰔾𱡏𱡐𱡑

+19 ขีด[แก้ไข]

𢺂𢺃𢺄𢺅𢺆𢺇𢺈𢺉𢺊𢺋𢺌𢺍𢺎𢺏𢺐𢺑𢺒𢺓𢺔𢺕𪯃𫾝𫾟𫾠𰔿𱡒𱡓

+20 ขีด[แก้ไข]

𢺖𢺗𢺘𢺙𢺚𢺛𢺜𢺝𪯄𫾡𱡔

+21 ขีด[แก้ไข]

𢺞𢺟𢺠𢺡𢺢𢺣𢺤𢺥𢺦𢺧𢺨𢺩𢺪𢺫𫾢

+22 ขีด[แก้ไข]

𢺬𢺭𢺮𢺯𱡕

+23 ขีด[แก้ไข]

𱡖

+24 ขีด[แก้ไข]

𢺰𢺱𢺲

+25 ขีด[แก้ไข]

𢺳

+26 ขีด[แก้ไข]

𭣓

+29 ขีด[แก้ไข]

𢺴