มอดูล:zh/data/nan-pron/006

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


àm-chiuh-chiuh 暗chiuh-chiuh àm-khàm 暗khàm àm-khǹg 暗khǹg àm-mi-mo͘ 暗mi-mo͘ àm-mo͘-mo͘ 暗mo͘-mo͘ àm-sàm 暗sàm àm-sàm-pēⁿ/àm-sàm-pīⁿ 暗sàm病 àm-so-so 暗so-so àm-sô-sô 暗sô-sô àm-tiong 暗中 àm-chhǹg 暗串 àm-ho̍k 暗伏 àm-siong 暗傷 àm-kong 暗光 àm-kong-chiáu 暗光鳥 àm-hūn 暗分 àm-miâ 暗名 àm-liām 暗唸 àm-tē/àm-tōe 暗地 àm-tiûⁿ/àm-tiôⁿ 暗場 àm-chàu 暗奏 àm-o̍h 暗學 àm-o̍h-á 暗學仔 àm-an 暗安 àm-tiāⁿ 暗定 àm-sek 暗室 àm-ba̍t 暗密 àm-siā 暗射 àm-iáⁿ 暗影 àm-pâng 暗房 àm-kòa-chiáu 暗掛鳥 àm-bong-sa 暗摸捎 àm-bong-bong 暗摸摸 àm-sî 暗時 àm-òaⁿ-chiáu 暗晏鳥 àm-po͘ 暗晡 àm-po͘-á 暗晡仔 àm-mê/àm-mî 暗暝 àm-thiòng 暗暢 àm-cha/àm-chhâ 暗查 àm-kàng 暗槓 àm-lâu-á 暗樓仔 àm-hoaⁿ-hí 暗歡喜 àm-pō͘ 暗步 àm-phú 暗殕 àm-sat 暗殺 àm-to̍k 暗毒 àm-lâu 暗流 àm-tīⁿ 暗淀 àm-tām 暗淡 àm-kau 暗溝 àm-bo̍k-bo̍k 暗漠漠 àm-tiâu 暗潮 àm-hóe/àm-hé 暗火 àm-sóng 暗爽 àm-pan 暗班 àm-pēⁿ/àm-pīⁿ 暗病 àm-hûn 暗痕 àm-bîn-bong 暗眠摸 àm-khùn 暗睏 àm-ta 暗礁 àm-sī 暗示 àm-khang 暗空 àm-khang-á 暗空仔 àm-chhiò 暗笑 àm-sǹg/àm-soàn 暗算 àm-chìⁿ 暗箭 àm-le̍k 暗綠 àm-kó͘ 暗股 àm-chū 暗自 àm-sek 暗色 àm-tio̍h-siūⁿ 暗著想 àm-lâm 暗藍 àm-chhàng 暗藏 àm-chhù 暗處 àm-hō 暗號 àm-hēng 暗行 àm-tē-á 暗袋仔 àm-kè 暗計 àm-kì 暗記 àm-kì-hō 暗記號 àm-koat 暗訣 àm-hóng 暗訪 àm-siōng 暗誦 àm-bô͘ 暗謀 àm-niau-niau 暗貓貓 àm-lō͘ 暗路 àm-chhia 暗車 àm-chōa 暗逝 àm-iú 暗酉 àm-liú 暗鈕 àm-chhèng 暗銃 àm-só 暗鎖 àm-keng 暗間 àm-keng-á 暗間仔 àm-hō͘ 暗雨 àm-hûn 暗雲 àm-chīⁿ 暗靜 àm-chīⁿ-á 暗靜仔 àm-tǹg 暗頓 àm-thâu 暗頭 àm-thâu-á 暗頭仔 àm-pn̄g 暗飯 àm-hiong 暗香 àm-kúi 暗鬼 àm-kúi-á 暗鬼仔 àm-chhiuⁿ 暗鯧 àm-siā 暗麝 ài-māi 曖昧 àn 案 àn-kiāⁿ 案件 àn-nāi 案內 àn-kǹg 案卷 àn-té/àn-tóe 案底 àn-chêng 案情 àn-toh/òaⁿ-toh 案桌 àn-iû 案由 àn-hoat 案發


bûn-jîn 文人 bûn-jîn-ōe 文人畫 bûn-sian-kó 文仙果 bûn-kiāⁿ 文件 bûn-kong-chhioh 文公尺 bûn-khū/bûn-kū 文具 bûn-hòa 文化 bûn-hòa-kài 文化界 bûn-sú 文史 bûn-tân/Bûn-tôaⁿ 文壇 bûn-jī 文字 bûn-ha̍k 文學 bûn-ha̍k-īⁿ 文學院 Bûn-chong 文宗 bûn-koaⁿ 文官 Bûn-san 文山 bûn-khò͘ 文庫 Bûn-kiàn-hōe 文建會 bûn-tek 文德 bûn-sim-lân 文心蘭 bûn-pîn 文憑 bûn-tiah 文摘 bûn-kàu 文教 bûn-kàu-khu 文教區 bûn-bûn 文文 bûn-pêng 文旁 bûn-tàn 文旦 Bûn-chhiong 文昌 bûn-bêng 文明 bûn-su 文書 bûn-àn 文案 bûn-kî 文棋 bûn-chhiū-lân 文樹蘭 bûn-bú 文武 bûn-hoat 文法 bûn-hóe/bûn-hé 文火 bûn-bu̍t 文物 bûn-hiàn 文獻 Bûn-hiàn-hōe 文獻會 bûn-chu-lân 文珠蘭 bûn-lí 文理 bûn-lí-lâng 文理人 bûn-kho 文科 bûn-kó 文稿 bûn-chiong/bûn-chiuⁿ 文章 bûn-tek 文竹 bûn-pit 文筆 bûn-gī 文義 bûn-sèng 文聖 bûn-chit 文職 bûn-hôa 文華 bûn-gē 文藝 Bûn-chó 文藻 bûn-kap 文蛤 bûn-giân 文言 bûn-hô 文豪 bûn-soán 文選 bûn-ngá 文雅 bûn-chi̍p 文集 bûn-kek 文革 bûn-hong 文風 bûn-thé 文體 bêng/miâ 明 bêng-liāng/bêng-liōng 明亮 Bêng-jîn 明仁 bîn-á-ji̍t 明仔日 bîn-á-àm 明仔暗 bîn-á-chài 明仔載 bêng-tāi 明代 bêng-lēng 明令 bêng-sìn-phìⁿ 明信片 bêng-kî-chai 明其知 bêng-kù-tāu 明句逗 bêng-ho͘ 明呼 bêng-phín 明品 bêng-tiat 明哲 bêng-chhiàng 明唱 bêng-ha̍k 明學 Bêng-tek-chúi-khò͘ 明德水庫 bêng-chì 明志 bêng-bûn 明文 bêng-bûn-kui-tēng 明文規定 bêng-bêng 明明 bêng-seng 明星 bêng-chhun 明春 bêng-tì 明智 bêng-goa̍t 明月 bêng-láng/bêng-lóng 明朗 bêng-lóng-hòa 明朗化 bêng-tiâu 明朝 bêng-cha-àm-hóng 明查暗訪 bêng-khì 明氣 Bêng-tī 明治 bêng-cheng-àm-tò͘ 明爭暗鬥 bêng-pâi 明牌 bêng-ông 明王 bêng-po-lê 明玻璃 bêng-chu 明珠 bêng-lí 明理 bêng-pe̍h/bêng-pe̍k 明白 bêng-ba̍k-tiuⁿ-táⁿ 明目張膽 bêng-gán-jîn 明眼人 bêng-liâu 明瞭 bêng-chai 明知 bêng-khak 明確 bêng-hoân 明礬 bêng-sī 明示 bêng-lé 明禮 bêng-sè/bêng-sòe 明細 bêng-ka 明膠 bêng-giân 明言 bêng-tēng 明訂 bêng-soeh/bêng-seh 明說 bêng-kóng 明講 bêng-chèng 明證 bêng-piān 明辨 bêng-thong 明通 bêng-tō 明道 bêng-ta̍t 明達 bêng-kiàⁿ 明鏡 bêng-hián 明顯 báu-chheⁿ/báu-chhiⁿ 昴星 boán-pò 晚報 boán-kùi 晚季 boán-an 晚安 boán-iàn 晚宴 boán-liân 晚年 boán-chhun 晚春 boán-kéng 晚景 boán-hōe 晚會 boán-sòe 晚歲 boán-lé-ho̍k 晚禮服 boán-chhiu 晚秋 boán-pòe 晚輩 boán-chhan 晚餐 boán-hiong-gio̍k 晚香玉 Bān-kok 曼谷 bāng 望 bāng-tang 望冬 bōng-tîn-bo̍k-ki̍p 望塵莫及 Bāng-an 望安 bāng-cho̍k 望族 bōng-ji̍t 望日 bōng-oán-kiàⁿ 望遠鏡 bāng-thâu 望頭 bāng-ko-lâu 望高樓 ba̍k/bo̍k 木 bo̍-kê-lūi 木ê類 bo̍k-chú 木主 bo̍k-nái-i 木乃伊 bo̍k-khek 木刻 ba̍k-chhiūⁿ 木匠 ba̍k-sai 木司 bo̍k-khì 木器 bo̍k-chí-chhiū 木子樹 ba̍k-kia̍h 木屐 ba̍k-kia̍h-tah 木屐搭 ba̍k-kia̍h-hīⁿ 木屐耳 bo̍k-kang 木工 bo̍k-chheⁿ/bo̍k-chhiⁿ 木星 bo̍k-châi/bo̍k-chhâi 木材 Ba̍k-sa 木柵 bo̍k-mî 木棉 bo̍k-kùn 木棍 bo̍k-pāng 木棒 bo̍k-gia̍p 木業 bo̍k-kín 木槿 bo̍k-lô 木欏 bo̍k-loân-á 木欒仔 ba̍k-iû-chhiū 木油樹 bo̍k-phìⁿ 木片 bo̍k-se 木犀 bo̍k-koe 木瓜 bo̍k-koe-châng 木瓜欉 bo̍k-koe-têng 木瓜藤 bo̍k-pit 木筆 bo̍k-siuⁿ 木箱 bo̍k-ní 木耳 bo̍k-chûn 木船 bo̍k-hû-iông 木芙蓉 bo̍k-liân 木蓮 bo̍k-lân 木蘭 bo̍k-lân-hoe 木蘭花 ba̍k-sat-chháu/bo̍k-sat-chháu 木虱草 ba̍k-sat 木蝨 bo̍k-chè 木製 bo̍k-che̍k 木賊 bo̍k-chit 木質 bo̍k-chō 木造 bo̍k-tiau 木雕 ba̍k-hiuⁿ 木香 bo̍k-bé 木馬 bo̍k-hî/bo̍k-hû 木魚 bo̍k-pih-chí 木鱉子 bo̍k-môa 木麻 bo̍k-môa-hông/bo̍k-môa-n̂g 木麻黃 bōe/bē 未 bōe-chhiáⁿ/bē-chhiáⁿ 未且 bōe-chhiáⁿ-sī/bē-chhiáⁿ-sī 未且是 bōe-liáu/bē-liáu 未了 bī-lâi 未來 bōe-chò--lâng/bē-chòe--lâng 未做人 bōe-bián/bē-bián 未免 bī-bián-tit 未免得 bī-hun 未婚 bī-hun-chhe 未婚妻 bōe-tēng/bē-tēng 未定 bī-pit 未必 bī-pit-jiân 未必然 bōe-sêng-teng/bē-sêng-teng 未成丁 bī-sêng-liân 未成年 bōe-phah-seng-cháu/bē-phah-seng-cháu 未拍先走 bōe-bat/bē-bat 未捌 bōe-sī/bē-sī 未是 bōe-chêng/bē-chêng 未曾 bōe-chêng-bōe/bē-chêng-bē 未曾未 bōe-móa/bē-móa 未滿 bī-ti 未知 bī-ti-sò͘ 未知數 bī-sūi 未遂 boa̍t 末 boa̍t-sè 末世 boa̍t-tāi 末代 boa̍t-bóe-kiáⁿ/boa̍t-bé-kiáⁿ 末尾囝 boa̍t-se̍k 末席 boa̍t-nî 末年 boa̍t-ji̍t 末日 boa̍t-lō͘ 末路 boa̍h-hî/boa̍h-hû 末魚 bó͘ 某 bó͘-mih-lâng 某乜人 bó͘-lâng 某人 bó͘-kiáⁿ 某囝 bó͘-tōa-î 某大姨 bó͘-lô͘ 某奴 bó͘-bó͘-lâng 某某人 bó͘-kah 某甲 bó͘-kū 某舅 bó͘-thâu-kū 某頭舅 bó͘-thâu-chhin 某頭親 bôe-á-koaⁿ/m̂-á-koaⁿ/mûi-á-koaⁿ/m̂-á-koaⁿ 梅仔干

chéng-siu 整修 chéng-kô 整個 chéng-ha̍p 整合 chéng-ha̍p-sèng 整合性 chéng-tē/chéng-tōe 整地 chéng-iông 整容 chéng-kiàn 整建 chéng-hêng 整形 chéng-chéng 整整 chéng-ji̍t 整日 chéng-hōe 整會 chéng-pún 整本 chéng-kiat 整潔 chéng-lí 整理 chéng-phian 整編 chéng-siaⁿ 整聲 chéng-siok 整肅 chéng-chong 整裝 chéng-tùn 整頓 chéng-thé 整體 chéng-chê/chéng-chôe 整齊 chhiâ 斜 chhiâ-chiò 斜照 chhiâ-ba̍k/chhoa̍h-ba̍k 斜目 chhiâ-ko-hêng 斜糕形 chhiâ-sai/li̍t-chhiâ-sai 斜西 chhoa̍h-kak 斜角 chhoa̍h-kak-chōa 斜角逝 chhoa̍h-lō͘ 斜路 chhiâ-chōa 斜逝 chhiâ-bīn 斜面 chim-chiok 斟酌 chàm 斬 chám-chhò 斬剉 cháⁿ-bóe/cháⁿ-bé 斬尾 chám-choe̍h/chám-che̍h 斬截 chám-tn̄g/cháⁿ-tn̄g 斬斷 chám-bo̍k 斬木 chám-chhâ 斬柴 chám-he̍k 斬獲 cháⁿ-tiū-bóe/cháⁿ-tiū-bé 斬稻尾 cháⁿ-kòe/cháⁿ-kè 斬過 chám-teng-chia̍t-thih 斬釘截鐵 chām-thâu 斬頭 chn̂g/chn̄g/sn̂g/soân/soan 旋 chn̂g-bē-ti̍t/chn̂g-bōe-ti̍t 旋bē直 cha̍k/cho̍k 族 cho̍k-jîn 族人 cho̍k-ti̍t 族姪 cho̍k-kûn 族群 cho̍k-è 族裔 cho̍k-chhin 族親 cho̍k-phó͘ 族譜 cho̍k-tiúⁿ 族長 chí 旨 chí-ì 旨意 chá 早 chá-tang 早冬 chá-chêng 早前 chá-pò 早報 chá-kè 早嫁 chá-nî 早年 chá-bān 早慢 chá-ji̍t 早日 chá-chhun 早春 chá-sî 早時 chá-òaⁿ 早晏 chá-àm 早暗 chá-kî 早期 chá-sí 早死 chá-chúi 早水 chá-lâu 早流 chá-tīⁿ 早淀 chá-sán 早產 chá-tong-sî 早當時 chá-chai-iáⁿ 早知影 chá-tio̍h 早著 chái-khí/chá-khí/chá-khí 早起 chá-khí-sî 早起時 chá-khí-po͘ 早起晡 chá-khí-tǹg 早起頓 chá-khí-pn̄g 早起飯 chá-sē 早逝 chá-tǹg 早頓 chá-chhan 早餐 chhiuⁿ 昌 chhiong-bêng 昌明 chhiong-sēng 昌盛 chhiong-iông 昌陽 chhiaⁿ-iāⁿ 昌颺 chheⁿ/chhiⁿ/san 星 chheⁿ-kng/chhiⁿ-kng 星光 chheⁿ-siù/chhiⁿ-siù 星宿 chheⁿ-sái/chhiⁿ-sái 星屎 chheⁿ-chō/chhiⁿ-chō 星座 chheⁿ-chio̍h/chhiⁿ-chio̍h 星石 chheⁿ-sîn/chhiⁿ-sîn 星辰 chheⁿ-hûn/chhiⁿ-hûn 星雲 chhun 春 chhun-put-ló 春不老 chhun-á-hoe 春仔花 chhun-ká 春假 Chhun-hun 春分 chhun-thiⁿ 春天 chhun-chí/chhun-chú 春子 chhun-kùi 春季 chhun-kiong 春宮 chhun-siau 春宵 chhun-bóe/chhun-bé 春尾 chhun-sim-tāng/chhun-sim-tōng 春心動 chhun-hong 春方 chhun-ji̍t 春日 chhun-hui 春暉 chhun-mûi 春梅 chhun-chúi-hîⁿ-hō͘ 春水簾雨 chhun-ōa/chhun-ōe 春畫 chhun-chhiu 春秋 chhun-keng 春耕 chhun-liân 春聯 chhun-hoe 春花 chhun-chhài 春菜 chhun-hôa 春華 chhun-lân 春蘭 chhun-sìn 春訊 chhun-im 春陰 chhun-thâu 春頭 chhun-hong 春風 chhun-pn̄g 春飯 chhun-piáⁿ 春餅 cha-iā 昨夜 chah-hng/cha-hng 昨昏 cha-hng-àm/chā-hng-àm 昨昏暗 cha-àm/chā-àm 昨暗 cha-mê/cha-mî 昨暝 Chiau-hô 昭和 chiau-hô-chháu 昭和草 chiau-sī 昭示 chìn 晉 chìn-seng 晉升 chìn-iōng 晉用 chìn-kip 晉級 chìn-kiàn 晉見 chìn-sin 晉身 chhiâⁿ 晟 chhiâⁿ-lâng 晟人 chhiâⁿ-kiáⁿ 晟囝 chhiâⁿ-ke 晟家 chhiâⁿ-tî 晟持 chhiâⁿ-kà 晟教 chhiâⁿ-kek/chhiâⁿ-keh 晟隔 chhiâⁿ-iúⁿ/chhiâⁿ-ióng 晟養 chîⁿ/chīⁿ 晴 chêng-hô 晴和 cheⁿ/chiⁿ 晶 cheng-phìⁿ 晶片 chiām 暫 chiām-tòa 暫tòa chiām-chhiáⁿ 暫且 chiām-tāi 暫代 chiām-thêng 暫停 chiām-tēng 暫定 chiām-tō͘ 暫度 chiām-sî 暫時 chiām-sî-sèng 暫時性 chiām-khoân 暫權 chiām-oān 暫緩 chiām-hêng 暫行 chu 書 chu-pau/su-pau/su-pau 書包 chu-kù 書句 chu-tai 書呆 chu-tòa-chháu/si-tòa-chháu 書帶草 chu-tiàm 書店 chu-pâng/su-pâng 書房 chu-tian 書癲 Chô 曹 chan/chēng 曾 chêng-kó͘-bô 曾古無 cheng-sun 曾孫 Chan-bûn 曾文 Chan-bûn-chúi-khò͘ 曾文水庫 Chan-bûn-khe/Chan-bûn-khoe 曾文溪 chan-keng 曾經 chòe 最 chòe-kē-kè 最低價 chòe-ka 最佳 chòe-iu 最優 chòe-chho͘ 最初 chòe-ki-pún 最基本 chòe-hó 最好 chòe-āu 最後 chòe-āu-thong-tia̍p 最後通牒 chòe-chiong 最終 chòe-kīn/chòe-kūn 最近 chòe-ko-hong 最高峰 chòe-ko-tiâu 最高潮 chòe-ko-tiám 最高點 chat 札 chu 朱 chu-á 朱仔 Chu-chú 朱子 chu-chú-chháu 朱子草 chu-chu-âng 朱朱紅 chu-tông-hoe 朱桐花 chu-loân 朱欒 chu-koe 朱瓜 chu-se 朱砂 chu-se-kì 朱砂痣 chu-se-âng 朱砂紅 chu-âng 朱紅 chu-chio 朱蕉 chu-i 朱衣 chu-liân-chhiok 朱連雀 chu-gím-hoe 朱錦花 chu-téng-hoe 朱頂花 chu-lō͘ 朱鷺 châi-liāu/chhái-liāu 材料 châi-chit 材質 chhoan 村 chhoan-hu-chú 村夫子 chhoan-ko͘ 村姑 chhoan-bîn 村民 chhoan-chng 村莊 chhoan-lo̍k 村落 chhoan-lí 村里 chhoan-tiúⁿ 村長 chhia̍h-á/sia̍h-á 杓仔 chiok-chhùi 杓嘴 chhêng 松 chhêng-bo̍k 松木 chhêng-peh 松柏 chhêng-peh-á 松柏仔 chhêng-peh-kin/chhêng-peh-kun 松柏根 chhêng-peh-lûi 松柏檑 chhêng-peh-iân 松柏涎 chhêng-peh-ka 松柏膠 chím 枕 chím-bo̍k 枕木 chím-thâu 枕頭 chím-thâu-lông 枕頭囊 chím-thâu-thò 枕頭套 chím-thâu-kha 枕頭腳 chím-thâu-chháu 枕頭草 chím-thâu-chhio̍h 枕頭蓆 chím-thâu-tē 枕頭袋 chím-thâu-kúi 枕頭鬼 chím-kut 枕骨 chí-khak 枳殼 cha/chhâ 查 cha-kè 查價 cha-chhut 查出 cha-khàm 查勘 cha-khîn/cha-khûn 查勤 cha-sàu 查哨 cha-būn 查問 cha-po͘-kiáⁿ/ta-po͘-kiáⁿ 查埔囝 cha-po͘-thài 查埔太 cha-po͘-seⁿ/cha-po͘-siⁿ 查埔生 cha-po͘-chó͘ 查埔祖 cha-pò 查報 chhâ-ke-kah 查家甲 cha-hong 查封 chhâ-sîm 查尋 cha-tùi 查對 cha-hō͘-kháu 查戶口 cha-bêng 查明 chhâ-mê/chhâ-mî 查暝 cha-bó͘ 查某 cha-bó͘-lâng 查某人 cha-bó͘-á 查某仔 cha-bó͘-peng 查某兵 cha-bó͘-kiáⁿ 查某囝 cha-bó͘-gín-á 查某囝仔 cha-bó͘-thài 查某太 cha-bó͘-iⁿ 查某嬰 cha-bó͘-sun 查某孫 cha-bó͘-koaⁿ 查某官 cha-bó͘-seh 查某楔 cha-bó͘-siûⁿ 查某瘍 cha-bó͘-siàng 查某相 cha-bó͘-chó͘ 查某祖 cha-bó͘-kioh 查某腳 cha-bó͘-keng 查某間 cha-bó͘-hō͘ 查某雨 cha-bó͘-thé 查某體 cha-bó͘-kúi 查某鬼 cha-bó͘-kán 查某 cha-hu̍t 查核 chhâ-àn 查案 cha-bô-si̍t-kì/cha-bô-si̍t-kù 查無實據 cha-he̍k 查獲 Cha-lí 查理 cha-khòaⁿ 查看 cha-kìm 查禁 cha-chip 查緝 cha-khó/chhâ-khó 查考 chhâ-tio̍h 查著 chhâ-kak 查覺 cha-hóng 查訪 cha-sûn 查詢 cha-chèng 查證 chhâ-pān 查辦 chhâ-oa̍t 查閱 cha-giām 查驗 chū/thiāu/tū 柱 chhâ 柴 chhâ-chiⁿ 柴chiⁿ chhâ-chiⁿ-á 柴chiⁿ仔 chhâ-khi̍t 柴khi̍t chhâ-khi̍t-á 柴khi̍t仔 chhâ-phè 柴phè chhâ-phòe-á/chhâ-phè-á 柴phòe仔 chhâ-phòe-hoe/chhâ-phè-hoe 柴phòe花 chhâ-lâng 柴人 chhâ-pu̍t-á 柴佛仔 chhâ-to 柴刀 chhâ-ìn-á 柴印仔 chhâ-siâⁿ 柴城 chhâ-tè 柴塊 chhâ-tè-á 柴塊仔 chhâ-ang-á 柴尪仔 chhâ-kia̍h 柴屐 chhâ-iù 柴幼 chhâ-chéng-kah 柴指甲 chhâ-pâi 柴排 chhâ-liāu 柴料 chhâ-pang 柴枋 chhâ-thiāu 柴柱 chhâ-chhâ 柴柴 chhâ-phiáⁿ-á 柴栟仔 chhâ-tháng 柴桶 chhâ-se/chhâ-soe 柴梳 chhâ-kùn-á 柴棍仔 chhâ-thûi 柴槌 chhâ-miâ 柴樠 chhâ-chhiū 柴樹 chhâ-lûi 柴檑 chhâ-iû 柴油 chhâ-kho̍k 柴涸 chhâ-hóe/chhâ-hé 柴火 chhâ-thòaⁿ 柴炭 chhâ-pêng 柴爿 chhâ-phìⁿ 柴片 chhâ-hûn 柴痕 chhâ-ba̍k 柴目 chhâ-tiam 柴砧 chhâ-chhùi 柴碎 chhâ-kho͘ 柴箍 chhâ-kho͘-se 柴箍紗 chhâ-kho͘-hî/chhâ-kho͘-hû 柴箍魚 chhâ-bûn 柴紋 chhâ-pê 柴耙 chhâ-hīⁿ-khang 柴耳孔 chhâ-ô͘ 柴胡 chhâ-hoe 柴花 chhâ-chháu 柴草 chhâ-khî 柴蜞 chhâ-kak 柴角 chhâ-kak-á 柴角仔 chhâ-koeh/chhâ-keh 柴鍥 chhâ-thâu 柴頭 chhâ-thâu-lâng 柴頭人 chhâ-thâu-ang-á 柴頭尪仔 chhâ-thâu-ba̍k 柴頭目 chhâ-hî/chhâ-hû 柴魚 chhâ-chit-lêng 柴鶺鴒 chhâ-ku 柴龜 chheh 柵 chheh-nôa 柵欄 chai 栽 chai-á 栽仔 chai-pôe 栽培 chai-pôe-lâng 栽培人 chai-si̍t 栽植 chai-chhiū 栽樹 chai-chhiū-á 栽樹仔 chai-oa̍h 栽活 chai-chèng 栽種 chai-chong 栽贓 chú-koaⁿ 梓官 chú-chhiū 梓樹 chìm-bo̍k 梫木 chang 棕 chang-bo̍k 棕木 chang-chhiū 棕樹 chang-tek 棕竹 chang-chhéng 棕筅 chang-sui 棕簑 chang-sek 棕色 chang-sui-tah 棕蓑搭 chang-sui-niau 棕蓑貓 chó 棗 chó-á 棗仔 chàn 棧 chàn-pâng 棧房 chhián-khòaⁿ 棧看 chàn-tō 棧道 chàn-keng 棧間 chhe-sin 棲身 chui/thûi 椎 chio 椒

e̍k-chhiú 易手 e̍k-keng/ia̍h-keng/e̍k-keng 易經 e̍k-giân--chi 易言之

ē-kau-tiāng 會交仗 ē-sái 會使 ē-sái--tit/ē-sái-tit 會使得 ē-sái-kóng 會使講 ē-lâi 會來 ē-sìn-pîn 會信憑 ē-ta̍t--leh 會值leh ē-ta̍t-tit 會值得 ē-tàng 會凍 ē-tàng-kòe/ē-tàng-kè 會凍過 ē-chhut--leh 會出leh ē-chhut--tit 會出得 ē-khah 會卡 ē-ha̍h/hōe-ha̍p 會合 ē-thò͘ 會吐 ē-hô 會和 ē-hô-pôaⁿ 會和盤 ē-kham-tit/ōe-kham-tit/ē-kham--tit 會堪得 ē-kham-tit-kóng 會堪得講 ē-tōa 會大 ē-tit/ōe-tit 會得 ē-tit-hù 會得赴 ē-tit-thang 會得通 ē-tit-kòe/ē-tit-kè 會得過 ē-tòng--tit 會擋得 ē-hiáu--chit/ē-hiáu--tit/ōe-hiáu--chit/ōe-hiáu--tit 會曉得 ē-hiáu-siūⁿ 會曉想 ē-sí-ē-oa̍h 會死會活 ē-ēng 會用 ē-ēng--leh 會用leh ē-tàng/ōe-tàng 會當 ē-khòaⁿ-kháu 會看口 ē-lo̍h 會落 ē-kìⁿ-chèng 會見眾 ē-kì-tit/ōe-kì-tit 會記得 ē-thàn 會賺 ē-hù 會赴 ē-hù-chhī 會赴市 ē-thang/ē-thong 會通 ē-kòe-sim/ē-kè-sim 會過心 ē-khò--leh 會靠leh ē-khò-tit 會靠得 ē-tàu-tit/ē-tàu--tit 會鬥得

gông-gia̍h/gông-ngia̍h 昂愕 goe̍h/ge̍h 月 goe̍h-hóaⁿ-hóaⁿ/ge̍h-hóaⁿ-hóaⁿ 月hóaⁿ-hóaⁿ goa̍t-hā-ló-jîn 月下老人 goe̍h-ē-hiong/ge̍h-ē-hiong/goe̍h-hā-hiong/ge̍h-hā-hiong 月下香 goe̍h-sū/ge̍h-sū 月事 goe̍h-á-lāi/ge̍h-á-lāi 月仔利 goe̍h-lâi-hiong/ge̍h-lâi-hiong 月來香 goe̍h-sìn/ge̍h-sìn 月信 goe̍h-hōng/ge̍h-hōng 月俸 goe̍h-kng/ge̍h-kng 月光 goe̍h-kng-mê/ge̍h-kng-mî 月光暝 goe̍h-lāi/ge̍h-lāi 月內 goe̍h-lāi-lâng/ge̍h-lāi-lâng 月內人 goe̍h-lāi-pâng/ge̍h-lāi-pâng 月內房 goe̍h-lāi-pēⁿ/ge̍h-lāi-pīⁿ 月內病 goe̍h-lāi-hong/ge̍h-lāi-hong 月內風 goe̍h-hūn/ge̍h-hūn 月分 goe̍h-khan/ge̍h-khan 月刊 goe̍h-chhoe/ge̍h-chhe 月初 goe̍h-tâi/ge̍h-tâi 月台 goe̍h-ûi-kho͘/ge̍h-ûi-kho͘ 月圍箍 goe̍h-îⁿ/ge̍h-îⁿ 月圓 goe̍h-pò/ge̍h-pò 月報 goe̍h-gōa-ji̍t/ge̍h-gōa-ji̍t 月外日 goe̍h-tōa/ge̍h-tōa 月大 goe̍h-niû/ge̍h-niû 月娘 goe̍h-kiong/ge̍h-kiong 月宮 goe̍h-sió/ge̍h-sió 月小 goe̍h-bóe/ge̍h-bé 月尾 goe̍h-té/ge̍h-tóe 月底 goe̍h-tì-le̍h/ge̍h-tì-le̍h/goe̍h-tì-loe̍h/ge̍h-tì-loe̍h 月戴笠 goe̍h-thóng-ji̍t/ge̍h-thóng-ji̍t 月捅日 goe̍h-n̄g/ge̍h-n̄g 月暈 goe̍h-àm-mê/ge̍h-àm-mî 月暗暝 goe̍h-le̍k/ge̍h-le̍k 月曆 goe̍h-thô/ge̍h-thô 月桃 goe̍h-thô-hoe/ge̍h-thô-hoe 月桃花 goe̍h-kiat/ge̍h-kiat 月橘 goe̍h-chheng/ge̍h-chheng 月清 goe̍h-sit/ge̍h-sit 月熄 goe̍h-pêng/ge̍h-pêng 月爿 goe̍h-kiû/ge̍h-kiû 月球 goe̍h-khîm/ge̍h-khîm 月琴 goe̍h-hûn-á/ge̍h-hûn-á 月痕仔 goe̍h-pe̍h/ge̍h-pe̍h 月白 goe̍h-bâi/ge̍h-bâi 月眉 goe̍h-bâi-bóe/ge̍h-bâi-bé 月眉尾 goe̍h-phiò/ge̍h-phiò 月票 goe̍h-thang-mn̂g/ge̍h-thang-mn̂g 月窗門 goe̍h-sè/ge̍h-sòe 月細 goe̍h-kip/ge̍h-kip 月給 goe̍h-keng/ge̍h-keng 月經 goa̍t-ló 月老 goa̍t-ló-kong 月老公 goe̍h-khó/ge̍h-khó 月考 goe̍h-hoe/ge̍h-hoe 月花 goe̍h-sin/ge̍h-sin 月薪 goe̍h-si̍t/ge̍h-si̍t 月蝕 goe̍h-thâu/ge̍h-thâu 月頭 goe̍h-piáⁿ/ge̍h-piáⁿ 月餅 goe̍h-lē/ge̍h-lē 月鱧 goe̍h-chhí-á/ge̍h-chhú-á 月鼠仔 gî-pê/pî-pê/gî-pê 枇杷 gûi/ûi 桅 gô͘-tông/ngô͘-tông/ngô͘-tông 梧桐 Gô͘-chhe 梧棲 gô͘-bó/gô͘-bú 梧母

hu-hu 敷敷 hu-ián 敷衍 ha̍k-chhài 斛菜 hng/hong 方 hong-ūi 方位 hong-piān 方便 hong-hiàng/hong-hiòng/hong-hiòng 方向 hong-hiòng-pôaⁿ 方向盤 hong-îⁿ/hong-oân 方圓 hong-chí 方子 hong-chhùn 方寸 hong-sek 方式 hong-chì 方志 hong-keh 方格 hong-àn 方案 hong-pō͘ 方步 hong-hoat 方法 hong-gán-chóa 方眼紙 hong-heng-bī-ngāi 方興未艾 hong-chiu 方舟 hong-giân 方言 hong-chiam 方針 hong-bīn 方面 hng-thâu 方頭 hoan-á 旛仔 hiok-ji̍t 旭日 hōaⁿ 旱 hān-chai 旱災 hān-liân 旱蓮 hān-liân-chhó 旱蓮草 hān-poa̍t-chhùi 旱魃嘴 hân-á-chài/bêng-á-chài 明仔再 hng/hun 昏 hūn-tó 昏倒 hun--khì/hun--khù 昏去 hun-sūi 昏睡 hun-bê 昏迷 hun-bê-put-chhéⁿ/hun-bê-put-chhíⁿ 昏迷不醒 hián/hóng 晃 hóng-hiahN 晃嚇 hē 暇 hūn 暈 hūn-tó 暈倒 hūn-khì/hūn-khù 暈去 hahN-sio 暍燒 hiáu 曉 hiáu-gō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-gō͘ 曉悟 hiáu-lí 曉理 hiáu-iông 曉陽 hōe-m̄-tio̍h 會m̄著 hōe-put-sī 會不是 hē-jîn-chêng/hōe-jîn-chêng 會人情 hōe-á 會仔 hōe-á-chîⁿ 會仔錢 hē-á-thâu 會仔頭 hōe-bū 會務 hōe-iú 會友 hōe-tông 會同 hōe-oân 會員 hōe-oân-kok 會員國 hōe-siong 會商 hōe-chí 會址 hōe-tn̂g 會堂 hōe-pò 會報 hōe-tiûⁿ 會場 hōe-sit-lé 會失禮 hōe-kheh 會客 hōe-kheh-sek 會客室 hōe-kheh-thiaⁿ 會客廳 hōe-sím 會審 hōe-su 會師 hōe-ì 會意 hōe-chiàn 會戰 hōe-só͘ 會所 hōe-siàu 會數 hōe-gō͘ 會晤 hōe-kî 會期 hōe-siā 會社 hōe-chiong 會章 hōe-chhiò-bīn 會笑面 hōe-che̍k 會籍 hōe-khó 會考 hōe-kha 會腳 hōe-iàu 會要 hōe-kiàn 會見 hōe-kui 會規 hōe-kè-su/kòe-kè-su 會計師 hōe-chín 會診 hōe-ōe 會話 hōe-tâm 會談 hōe-gī 會議 hōe-gī-sek 會議室 hōe-gī-thiaⁿ 會議廳 hōe-gī-kì-lo̍k 會議記錄 hōe-hùi 會費 hōe-tiúⁿ 會長 hōe-biān/hōe-bīn 會面 hōe-téng 會頂 hōe-thâu 會頭 hōe-chhan 會餐 hōe-koán 會館 hōe-chê/hōe-chôe 會齊 ho̍k 服 ho̍k-hā 服下 ho̍k-sāi 服事 ho̍k-sāi/ho̍k-sī 服侍 ho̍k-peng-ia̍h 服兵役 ho̍k-hêng 服刑 ho̍k-bū-tâi 服務台 ho̍k-bū-oân 服務員 ho̍k-bū-só͘ 服務所 ho̍k-bū-gia̍p 服務業 ho̍k-bū-seng 服務生 ho̍k-bū-siā 服務社 ho̍k-bū-chām 服務站 ho̍k-bū-chhù 服務處 ho̍k-khîn/ho̍k-khûn 服勤 ho̍k-ia̍h 服役 ho̍k-chiông 服從 ho̍k-to̍k 服毒 ho̍k-khì 服氣 ho̍k-iōng 服用 ho̍k-sāi 服祀 ho̍k-io̍h 服藥 ho̍k-chong 服裝 ho̍k-si̍t 服食 ho̍k-sek 服飾 hiú-nōa 朽爛 hēng 杏 hēng-jîn 杏仁 hēng-tôaⁿ 杏壇 hēng-hông 杏紅 hia 杓 hāu-lāi 校內 hāu-khan 校刊 hāu-bū 校務 hāu-iú 校友 hāu-iú-hōe 校友會 hāu-hn̂g 校園 hāu-chí 校址 hāu-gōa 校外 hāu-kang 校工 hāu-tiâⁿ 校庭 hāu-khèng 校慶 hāu-hong 校方 hāu-kî 校旗 hāu-koa 校歌 hāu-sià 校舍 hāu-hoa 校花 hāu-táng-hōe 校董會 hāu-kui 校規 hāu-hùn 校訓 hāu-kéng 校警 hāu-ī 校譽 hāu-chhia 校車 hāu-i 校醫 hāu-tiúⁿ 校長 hāu-tiúⁿ-sek 校長室 hāu-mn̂g 校門 hāu-hong 校風 ha̍t/he̍k/hu̍t 核 ha̍t-á 核仔 he̍k-chún 核准 he̍k-khó 核可 he̍k-chú/hu̍t-chú 核子 he̍k-chú-tân/he̍k-chú-tôaⁿ 核子彈 hu̍t-chú-po̍k-hoat 核子爆發 hu̍t-tēng 核定 he̍k-tùi 核對 he̍k-tôaⁿ 核彈 hu̍t-sim 核心 he̍k-cha 核查 hu̍t-thô 核桃 hu̍t-thô-lîn 核桃仁 hu̍t-po̍k 核爆 hu̍t-hoat 核發 he̍k-sī 核示 hu̍t-soàn 核算 hu̍t-lêng 核能 he̍k-kè 核計 he̍k-pān 核辦 he̍k-tiān 核電 hoân 桓 hia-á 桸仔 hiau-hoán 梟反 hiau-gî 梟疑 hâi-tàu 械鬥 Hoân-tè-kong 梵帝崗 Hoân-kok 梵谷 Hong-káng 楓港

iòng-ji̍t-kó 映日果 iāⁿ-ba̍k 映目 ia̍t-chhiú 曳手 iú/ū 有 iú-sū 有事 iú-pī-bû-hoān 有備無患 iú-lī 有利 iú-lī-khó-tô͘ 有利可圖 iú-kong 有功 iú-chō͘ 有助 iú-si-koaⁿ 有司官 iú-miâ/ū-miâ 有名 iú-hàu/ū-hàu/ū-hà/ū-hàu,iú-hàu 有孝 iú-hàu-kiáⁿ 有孝囝 iú-hāi 有害 iú-hēng 有幸 iú-sim-jîn 有心人 iú-chì 有志 iú-chì-it-tông 有志一同 iú-chì-chiá 有志者 iú-ì 有意 iú-kám-lî-hoat 有感而發 iú-khùi 有愧 iú-èng-kong/iú-eng-kong 有應公 iú-sêng 有成 iú-só͘ 有所 iú-châi 有才 iú-tiau-chi̍t-ji̍t 有朝一日 iú-jiám 有染 iú-tiâu-iú-tōaⁿ 有條有段 iú-ki-khó-sêng 有機可乘 iú-ki-bu̍t 有機物 iú-ióng-bú-tō 有氧舞蹈 iú-ûi 有為 iú-seng-chi-nî 有生之年 iú-ek-tī 有益tī iú-sòaⁿ 有線 iú-iân/ū-iân 有緣 iú-chhéng 有請 iú-tō 有道 iú-koan 有關 iú-hān/iú-hiān/iú-hān 有限 iū-á 柚仔 iū-á-jîn 柚仔仁 iū-á-chhiu 柚仔樹 i-kiō/í-kiō 椅轎 iâ 椰 iâ-á 椰仔 iâ-chí 椰子 iâ-chí-chhiū 椰子樹 iâ-nâ 椰林 iân-pit 椽筆 iûⁿ-thô/iûⁿ-tô 楊桃 iûⁿ-bôe 楊梅 iûⁿ-mûi-thô 楊梅桃 iûⁿ-bôe-chèng 楊梅症 iûⁿ-bôe-chhng/iông-mûi-chhng 楊梅瘡 iûⁿ-kim-hoe 楊金花 iûⁿ-môa 楊麻

í-chū 椅chū í-khàm 椅khàm í-á 椅仔 í-á-kha 椅仔腳 í-tiām 椅墊 í-tiām-á 椅墊仔 í-moa 椅幔 í-toh 椅桌 í-liâu/í-tiâu 椅條 í-tiâu-liāu 椅條料 í-chhiū 椅樹 í-chū-á 椅眥仔 í-tiām-á 椅簟仔 í-kha 椅腳 í-jio̍k 椅褥 í-thâu 椅頭 í-thâu-á 椅頭仔ji̍t-á 日仔 ji̍t-á-sian 日仔先 ji̍t-kong-teng/li̍t-kong-teng 日光燈 Ji̍t-lāi-ōa 日內瓦 Ji̍t-kiōng 日共 ji̍t-chhut/li̍t-chhut 日出 ji̍t-chhut-sîn 日出辰 ji̍t-lī/li̍t-lī 日利 ji̍t-hiáⁿ-o͘ 日哧烏 ji̍t-siong 日商 ji̍t-oân 日圓 ji̍t-chí-tô͘/li̍t-chí-tô͘ 日子圖 ji̍t-siā-pēⁿ/ji̍t-siā-pīⁿ 日射病 ji̍t-tùi-tiong 日對中 ji̍t-siông/li̍t-siông 日常 Ji̍t-pè 日幣 ji̍t-hóaⁿ 日幻 ji̍t-āu/li̍t-āu 日後 ji̍t-hâⁿ-soaⁿ 日懸山 ji̍t-hâⁿ-o͘ 日懸烏 ji̍t-tì-le̍h/li̍t-tì-loe̍h 日戴笠 Ji̍t-kì-sî-tāi/Ji̍t-kù-sî-tāi 日據時代 Ji̍t-bûn 日文 ji̍t-sin 日新 ji̍t-ji̍t/li̍t-li̍t 日日 ji̍t-ji̍t-chhun 日日春 ji̍t-tàu-āu/li̍t-tàu-āu 日晝後 ji̍t-tàu-tàu 日晝晝 ji̍t-tàu-tǹg/li̍t-tàu-tǹg 日晝頓 ji̍t-tàu-pn̄g 日晝飯 ji̍t-àm 日暗 ji̍t-le̍k/li̍t-le̍k 日曆 ji̍t-goe̍h/ji̍t-ge̍h 日月 ji̍t-goa̍t-gán 日月眼 ji̍t-kî/li̍t-kî 日期 Ji̍t-pún 日本 Ji̍p-pún-lâng/Ji̍t-pún-lâng 日本人 ji̍t-pún-sam 日本杉 ji̍t-pún-môa 日本鰻 ji̍t-sam 日杉 ji̍t-beh-àm-á/li̍t-beh-àm-á 日欲暗仔 ji̍t-boeh-lo̍h 日欲落 ji̍t-chheng-phō͘/li̍t-chheng-phō͘ 日清簿 ji̍t-o͘--lâi 日烏來 ji̍t-iōng-phín/li̍t-iōng-phín 日用品 ji̍t-tng-kiā 日當崎 ji̍t-tng-khiā 日當徛 ji̍t-ek 日益 ji̍t-chek-goa̍t-lūi 日積月累 ji̍t-chiong-kî 日章旗 ji̍t-kho͘ 日箍 ji̍t-kha/li̍t-kha 日腳 ji̍t-hoe 日花 ji̍t-sit/li̍t-si̍t 日蝕 ji̍t-kui 日規 ji̍t-chì/li̍t-chì 日誌 Ji̍t-gí/Ji̍t-gú 日語 ji̍t-hòe/ji̍t-hè/li̍t-hòe/li̍t-hè 日貨 Ji̍t-kun 日軍 Ji̍t-gîn/Ji̍t-gûn 日銀 ji̍t-kan 日間 ji̍t-kan-pō͘ 日間部 ji̍t-thâu-kong/li̍t-thâu-kong 日頭公 ji̍t-thâu-tàu 日頭晝 ji̍t-thâu-té 日頭短 ji̍t-thâu-hoe 日頭花 jiám/ní 染 jiám-cháiⁿ 染指 jiám-chéng 染整 jiám-liāu/ní-liāu 染料 jiám-iú 染有 jiám-pēⁿ/jiám-pīⁿ 染病 jiám-tio̍h-pēⁿ/jiám-tio̍h-pīⁿ/liám-tio̍h-pēⁿ/liám-tio̍h-pīⁿ 染著病 jiû 柔 jiû-hô 柔和 jiû-jio̍k/liû-lio̍k 柔弱 jiû-sèng 柔性 jiû-chêng/liû-chêng 柔情 jiû-bí 柔美 jiû-nńg 柔軟 jiû-hî/jiû-hû/liû-hî/liû-hû 柔魚

khà-phòa 敲破 khà-piⁿ-kó͘ 敲邊鼓 khà--khui 敲開 khà-thâu 敲頭 kin/kun 斤 kin-niú/kun-niú 斤兩 kin-pòaⁿ/kun-pòaⁿ 斤半 kin-siaⁿ/kun-siaⁿ 斤聲 kî 旗 kî-hā 旗下 kî-á 旗仔 Kî-san 旗山 kî-koaⁿ 旗杆 kî-thiāu 旗柱 kî-koáiⁿ/kî-koaⁿ 旗桿 kî-koaⁿ 旗竿 kî-ko 旗篙 kî-hō 旗號 kî-phâu 旗袍 kî-kun-á 旗軍仔 kî-hî/kî-hû 旗魚 kî-hî-kū/kî-hû-kū 旗魚舅 kah-hó 既好 kì-tēng 既定 kí-í 既已 kah-sī/kì-sī 既是 kì-jiân 既然 Khun-bêng 昆明 khun-thiông 昆蟲 Khun-iông 昆陽 kéng 景 kéng-gióng 景仰 kéng-phín 景品 Kéng-tek 景德 Kéng-tek-tìn 景德鎮 kéng-khì 景氣 kéng-hóng 景況 kéng-bu̍t 景物 kéng-tì 景緻 Kéng-bé 景美 kéng-tì 景致 kéng-sek 景色 kéng-koan 景觀 kéng-siōng 景象 khàng-tē/khàng-tōe/khòng-tē/khòng-tōe 曠地 khòng-po͘ 曠埔 khòng-chhn̂g 曠床 khòng-chit 曠職 khòng-khò 曠課 khòng-iá 曠野 khòng-khoah 曠闊 khek/khiok 曲 khiok-chhioh 曲尺 khek-ín 曲引 khek-phìⁿ 曲片 khek-pôaⁿ/khiok-pôaⁿ 曲盤 khiok-ti̍t 曲直 khiok-sòaⁿ 曲線 khiok-kái 曲解 khek-si 曲詩 khek-tiāu 曲調 khek-phó͘ 曲譜 khek-thâu 曲頭 keⁿ/kiⁿ 更 kēng-chhiáⁿ 更且 kèng-ka 更加 keng-tōng 更動 keⁿ-liâu/kiⁿ-liâu 更寮 kiⁿ-pò͘ 更布 keng-liân-kî 更年期 keng-kái 更改 keng-sin 更新 kiⁿ-thoeh 更替 kiⁿ-kho̍k/keⁿ-kho̍k 更柝 kiⁿ-lâu 更樓 keng-chèng 更正 kiⁿ-chhim 更深 kiⁿ-lāu 更漏 keng-seng 更生 keng-i-sek 更衣室 kî 期 kî-tiong 期中 kî-khan 期刊 kî-thāi 期待 kî-ji̍t 期日 kî-bōng 期望 kî-boa̍t-khó 期末考 kî-móa 期滿 kî-phàn 期盼 kî-iok 期約 kî-khó 期考 kî-hí 期許 kî-hòe/kî-hè 期貨 kî-kan 期間 kî-hān 期限 koáiⁿ/koaiⁿ/koaⁿ 杆 khi̍t 杙 kó/kóe/ké 果 kóe-chí/ké-chí 果子 kóe-chí-hn̂g/ké-chí-hn̂g 果子園 kóe-chí-the̍h/ké-chí-the̍h 果子宅 kóe-chí-thàm/ké-chí-thàm 果子探 kóe-chí-chhiū/ké-chí-chhiū 果子樹 kóe-chí-châng/ké-chí-châng 果子欉 kóe-chí-khak/ké-chí-khak 果子殼 kóe-chí-chiap/ké-chí-chiap 果子汁 kóe-chí-bâ/ké-chí-bâ 果子猫 kóe-chí-phôe/ké-chí-phê 果子皮 kóe-chí-pôaⁿ/ké-chí-pôaⁿ 果子盤 kóe-chí-bah/ké-chí-bah 果子肉 kóe-chí-ko/ké-chí-ko 果子膏 kóe-chí-chiú/ké-chí-chiú 果子酒 kóe-chí-chiùⁿ/ké-chí-chiùⁿ 果子醬 kóe-chí-thâu/ké-chí-thâu 果子頭 Kó-niá 果嶺 kó-toàn 果斷 kó-ló-á 果栳仔 kó-chhiū 果樹 kó-chiap 果汁 kó-jiân 果然 kó-jiân-jî-chhú/kó-jiân-jû-chhú 果然如此 kóe-phôe-siuⁿ/ké-phê-siuⁿ 果皮箱 kóe-chhài/ké-chhài 果菜 ki 枝 ki-á-peng 枝仔冰 ki-bóe/ki-bé 枝尾 ki-kàn 枝幹 ki-koáiⁿ 枝稈 ki-hio̍h 枝葉 ki-kut 枝骨 kho͘ 枯 ko͘-ta 枯ta ko͘-tâ 枯tâ ko͘-ta 枯乾 ko͘-chéⁿ/ko͘-chíⁿ 枯井 ko͘-ta 枯凋 kho̍k-kho̍k-tán 枯枯等 ko͘-tâ 枯焦 kho͘-sò/koa-sò 枯燥 ko͘-hoân 枯礬 ko͘-lí-tin 枯里珍 koái-á 枴仔 kè 架 kè-siāng/kè-siōng 架上 kè-á 架仔 kè-sì/kè-sè 架勢 kè-kò͘ 架構 kà-phiò 架票 kè-khang 架空 ke-kha-chio̍h 架腳石 kè-siat 架設 kà-khí 架起 kê 枷 ka-taⁿ 枷擔 kó͘-kí 枸杞 kó͘-kó 枸果 kó͘-kit 枸橘 kó͘-kut 枸骨 kam 柑 kam-á 柑仔 kam-á-tit 柑仔得 kam-á-chiap 柑仔汁 kam-á-sek 柑仔色 kam-á-bi̍t 柑仔蜜 kam-á-hî/kam-á-hû 柑仔魚 kam-kiat 柑桔 kam-phôe/kam-phê 柑皮 kam-pôaⁿ-hoe 柑盤花 kam-n̂g 柑黃 khok 柝 khok-á 柝仔 kho̍k-á-pán 柝仔板 khok-khian 柝圈 khok-khian 柝搴 khū 柩 kán-po͘-chē 柬埔寨 kho-á 柯仔 kho-thô͘ 柯土 kho-táu 柯斗 kho-chhiū 柯樹 kho-si 柯絲 khī 柿 khī-á 柿仔 khī-á-koaⁿ 柿仔干 khī-kóe/khī-ké 柿果 khī-ké/khī-kóe 柿粿 khī-kô͘ 柿糊 khī-chî/khī-chû 柿糬 khī-tì-bō 柿蒂帽 khī-sng/khī-song 柿霜 khī-sng-hún/khī-song-hún 柿霜粉 khī-piáⁿ 柿餅 kà/kàu 校 kàu-tùi 校對 káu-chan 校欑 kàu-chèng 校正 kàu-tèng 校訂 kàu-oa̍t 校閱 kóng-á-tāu 栱仔豆 kông-chhiu 栱鞦 kin/kun 根 kin-khi̍p/kun-khi̍p 根khi̍p kin-tú/kun-tú 根tú kin-goân/kun-goân 根原 kin-in/kun-in 根因 kin-ki/kun-ki 根基 kin-té/kun-tóe 根底 kin-sèng/kun-sèng 根性 kin-kì/kun-kù 根據 kin-kì-tē/kun-kù-tōe 根據地 kin-pún/kun-pún 根本 kin-pún-te̍k/kun-pún-te̍k 根本的 kin-tī/kun-tī 根治 kin-chhim-tì-kò͘/kun-chhim-tì-kò͘ 根深柢固 kin-goân/kun-goân 根源 kin-chat/kun-chat 根節 kin-choa̍t/kun-choa̍t 根絕 kin-tì/kun-tì 根蒂 kin-pō͘/kun-pō͘ 根部 kin-kù/kun-kì 根鋸 kin-tî/kun-tû 根除 kin-thâu/kun-thâu 根頭 kin-chhiu/kun-chhiu 根鬚 keh/kek 格 keh-á 格仔 keh-á-chóa 格仔紙 keh-á-hî/keh-á-hû 格仔魚 keh-ūi 格位 kek-tōa 格大 kek-tōa-lō͘ 格大路 keh-kio̍k 格局 keh-sek 格式 kek-khong 格悾 kek-sin 格新 kek-iūⁿ 格樣 kek-khang 格空 keh-nâ 格籃 kek-kha 格腳 kek-tiāu 格調 kek-thé 格體 kek-ko 格高 kek-tò͘ 格鬥 khia̍t 桀 kông 桁 kùi 桂 kùi-koan 桂冠 Kùi-lîm 桂林 kùi-ki 桂枝 kùi-tek 桂竹 kùi-hoe 桂花 kong-lông 桄榔 kong-lông-chú 桄榔子 kheng 框 kheng-kheng 框框 kheng-khak 框殼 kheng-kiû 框球 khong-piⁿ 框邊 kiat 桔 kiat-á 桔仔 kiat-á-chiap 桔仔汁 kiat-kēng 桔梗 kiat-piáⁿ 桔餅 kak 桷 kak-á 桷仔 kak-ki 桷枝 koáiⁿ-khún 桿菌 kiⁿ-chí-hoe 梔子花 khì 棄 khì-sak 棄sak khì-hiâm 棄嫌 khì-eng 棄嬰 khì-koan/khì-koaⁿ 棄官 khì-hòe 棄廢 khì-koân 棄權 khì-choa̍t 棄絕 kî 棋 kî-jí 棋子 kî-pôaⁿ 棋盤 kùn 棍 kùn-á 棍仔 kùn-tháng 棍桶 koan-bo̍k 棺木 koaⁿ-chhâ 棺柴 koaⁿ-chhâ-tiàm 棺柴店 koaⁿ-chhâ-pún 棺柴本 koaⁿ-chhâ-khut/koan-chhâ-khut 棺柴窟 koaⁿ-chhâ-teng 棺柴釘 koaⁿ-chhâ-chiáu 棺柴鳥 koan-khut 棺窟 ké-kha 椵腳

liàm-la̍t 斂力 liám-leh 斂勒 liàm-chhùi 斂嘴 liàm-chhùi-thâu 斂嘴頭 lím-kîⁿ/lím-kiⁿ 斂墘 liám-pâng 斂房 liám-chhiú/liàm-chhiú 斂手 lím-lím 斂斂 liám-liám-á/lím-lím-á/lím-lím-á 斂斂仔 lím-lâu 斂流 liám-séng 斂省 liám-chhìn-thâu 斂秤頭 liám-sek 斂色 liám-chîⁿ 斂錢 liāu 料 liāu-chò/liāu-chòe 料做 liāu-kàu 料到 liāu-kiò 料叫 liāu-siáu 料小 liāu-sióng 料想 liāu-lí 料理 liāu-lí-tiàm 料理店 liāu-sǹg 料算 liāu-si 料絲 liāu-chháu 料草 liāu-sin 料身 lí-kheh/lú-kheh 旅客 lí-ki/lú-ku 旅居 lí-ji̍t/lú-ji̍t 旅日 lí-siā/lú-siā 旅社 lí-hêng/lú-hêng 旅行 lí-hêng-chi-phiò/lú-hêng-chi-phiò 旅行支票 lí-hêng-tē/lú-hêng-tē 旅行袋 lí-hêng-chhia/lú-hêng-chhia 旅行車 lí-hùi/lú-hùi 旅費 lí-tô͘/lú-tô͘ 旅途 lí-iû/lú-iû 旅遊 lí-iû-gia̍p/lú-iû-gia̍p 旅遊業 lí-tiúⁿ/lú-tiúⁿ 旅長 lí-koán/lú-koán 旅館 liû 旒 li̍t-á-lāi 日仔利 li̍t-chhiâ-sai 日斜西 li̍t-tàu-sî 日晝時 li̍t-tàu-kòe/li̍t-tàu-kè 日晝過 li̍t-pha̍k 日曝 Li̍t-goa̍t-thâm 日月潭 li̍t-o͘--lài 日烏出 li̍t-chhiam 日簽 li̍t-chìn 日進 li̍t-khâⁿ-o͘ 日銜烏 li̍t-thâu-iām 日頭炎 loán-siū 暖壽 loán-khì 暖氣 loán-liû 暖流 loán-lô͘ 暖爐 loán-e 暖鍋 le̍k 曆 la̍h-ji̍t 曆日 la̍h-ji̍t-tô͘ 曆日圖 lang 朗 lóng-tho̍k 朗讀 lí 李 lí-á 李仔 lí-á-chhiám 李仔扦 lí-á-ko 李仔糕 lí-thok-koái/lí-thuh-koái 李托枴 lí-pêng 李旁 lí-chhiū 李樹 Lí-teng-hui 李登輝 Lí-pe̍h 李白 lí-ló-kun 李老君 lí-thiat-koái/lí-thih-koái 李鐵枴 lí-kiâm 李鹹 lîm-bū 林務 Lîm-bū-kio̍k 林務局 lîm-khu 林區 Lîm-hn̂g 林園 lîm-tē/lîm-tōe 林地 lîm-tiûⁿ 林場 lîm-bo̍k 林木 lîm-lîm-chóng-chóng 林林總總 Lîm-sim 林森 lîm-gia̍p 林業 lîm-khîm 林檎 lîm-pan 林班 lîm-li̍p 林立 Lîm-khéng 林肯 lîm-kan 林間 liám-bū 染霧 liú 柳 liú-teng 柳丁 liú-hāng 柳巷 liú-sam 柳杉 liú-chhiū 柳樹 Liú-iâⁿ 柳營 liú-io 柳腰 liú-hio̍h-bâi 柳葉眉 liú-hio̍h-hoe 柳葉花 liú-hio̍h-kiô 柳葉茄 liú-tāu 柳豆 la̍t-chí 栗子 la̍t-chí-sek 栗子色 ló 栳 liông-siāng-kun-chú/liông-siōng-kun-chú 梁上君子 liâu/tiâu 條 liâu-kù/liâu-kì 條鋸 lâi 梨 lâi-á 梨仔 lâi-á-koe 梨仔瓜 lâi-á-ko 梨仔膏 lâi-á-hoe 梨仔花 Lê-san 梨山

mńg 晚 mńg-tang 晚冬 mńg-kiáⁿ 晚囝 mńg-po͘ 晚晡 mńg-tiū/ún-tiū 晚稻 mńg-phang-hoe 晚芳花 mê/mî 暝 mê-phah-ji̍t/mî-phah-ji̍t 暝phah日 mê-pòaⁿ/mî-pòaⁿ 暝半 mê-tiûⁿ/mî-tiûⁿ 暝場 mê-bóe/mî-bé 暝尾 mê-kang/mî-kang 暝工 mê-chhī/mî-chhī 暝市 mê-ji̍t/mî-ji̍t 暝日 mê-ji̍tpiàⁿ/mî-ji̍tpiàⁿ 暝日拚 mê-ji̍t-siàu-liām/mî-ji̍t-siàu-liām 暝日數念 mê-ji̍tkóaⁿ/mî-ji̍tkóaⁿ 暝日趕 mê-hng/mî-hng 暝昏 mê-sî/mî-sî/mê--sî/mî--sî 暝時 mê-chhim/mî-chhim 暝深 mê-pan/mî-pan 暝班 mê-lō͘/mî-lō͘ 暝路 mê-chhia/mî-chhia 暝車 mê-tn̂g-bāng-chē/mî-tn̂g-bāng-chōe 暝長夢濟 mê-kan/mî-kan 暝間 mê-thâu/mî-thâu 暝頭 mê-thâutn̂g/mî-thâutn̂g 暝頭長 mûi 枚 mûi-á-chhiū 梅仔樹 moâi-á-hoe 梅仔花 m̂-á-tê 梅仔茶 m̂-á-piáⁿ/bôe-á-piáⁿ 梅仔餅 Mûi-san 梅山 môe-to̍k/mûi-to̍k 梅毒 mûi-chhng 梅瘡 moâi-hoe/môe-hoe/mûi-hoe 梅花 mûi-hoe-lo̍k 梅花鹿 mûi-ú 梅雨 mî 棉 mî-chioh 棉chioh mî-chioh-phōe/mî-chioh-phē 棉chioh被 mî-á 棉仔 mî-á-châng 棉仔叢 mî-á-ki 棉仔枝 mî-á-châng 棉仔欉 mî-á-chóa 棉仔紙 mî-tōa-khu̍t 棉大khu̍t mî-bóe/mî-bé 棉尾 mî-sái 棉屎 mî-pò͘ 棉布 mî-kâu-saⁿ 棉猴衫 mî-thn̂g 棉糖 mî-se 棉紗 mî-se-sòaⁿ 棉紗線 mî-pháng 棉紡 mî-chioh-phōe/mî-chioh-phē 棉績被 mî-chioh-hiû 棉績裘 mî-chhiam-ûi 棉纖維 mî-thai 棉胎 mî-hoe 棉花 mî-hoe-chéng 棉花種 mî-pô͘ 棉苞 mî-ku-sîn 棉蚼蠅 mî-saⁿ 棉衫 mî-phàu 棉袍 mî-phōe/mî-phē 棉被 mî-hiû 棉裘 mî-hiû-lam 棉裘lam mî-hiû-kong 棉裘公 mî-ó 棉襖 mî-chit 棉質

nî-saⁿ/nê-saⁿ 晾衫 nâ 林 Nâ-lāi 林內 Nâ-kháu 林口 nâ-tâu 林投 nâ-tâu-kong 林投公 nâ-tâu-kū 林投舅 nâ-tâu-ke/nâ-tâu-koe 林投雞 nâ-kha-chiáu 林腳鳥 nâ-pô͘ 林苞 Nâ-piⁿ 林邊 ní-pò͘-chiáu 染布鳥 ní-ba̍k-chí 染目子 niû 梁 niû-thiāu 梁柱


oat-tò-pêng 斡倒爿 oat-oan/tōa-oat-oan 斡彎 oat-oan-kóng 斡彎栱 oat-chhiú 斡手 oat-soân 斡旋 oat-chiàⁿ-pêng 斡正爿 oat-kak 斡角 oat-lìn-tńg 斡輾轉 oat-tńg 斡轉 oat-tńg-kha 斡轉腳 oat-tńg-sin 斡轉身 oat-chit-pêng 斡這平 oa̍t-thâu/oat-thâu 斡頭 oa̍t 曰 oe 椏

óng-khut 枉屈 óng-sí 枉死 óng-sí-siâⁿ 枉死城 óng-hoat 枉法 óng-jiân 枉然 óng-hùi 枉費

òaⁿ-lâi 晏來 òaⁿ-kàu 晏到 òaⁿ-hun 晏婚 òaⁿ-khùn 晏睏 òaⁿ-khí--lâi 晏起來 òaⁿ-tiám 晏點

ōng-sì/ōng-sè 旺勢 ōng-kùi 旺季 ōng-chhiú 旺手 ōng-lâi-koah 旺梨葛 ōng-khì/ōng-khùi 旺氣 ōng-hóe/ōng-hé 旺火 ōng-sēng 旺盛 ōng-iām 旺艷

pan-soa 斑痧 pan-pe̍h 斑白 pan-tek 斑竹 pan-chat-hê/pan-chiat-hê 斑節蝦 pan-bûn 斑紋 pan-hê 斑蝦 pan-niau 斑貓 pan-lêng-niau 斑靈貓 pan-bé 斑馬 pan-má-sòaⁿ 斑馬線 pan-pok 斑駁 pan-gô͘ 斑鯃 pan-kah/pan-khiu 斑鳩 pan-khiu-pn̄g 斑鳩飯 pan-kah 斑鴿 pang-kah-eng 斑鴿鷹 pan-tiám 斑點 pó͘ 斧 pó͘-thâu 斧頭 png-sî-hō͘/puiⁿ-sî-hō͘ 方時雨 puiⁿ-sî-hong 方時風 pêng 旁 pông-theng 旁聽 pông-thiaⁿ-se̍k 旁聽席 pn̄g-soe 旁衰 pông-koan 旁觀 pông-koan-chiá 旁觀者 phoa̍h-kin/phoa̍h-kun 旆巾 phoa̍h-âng 旆紅 phoa̍h-liān 旆鍊 phú-á-kng 昲仔光 phú-kng 昲光 phú-kong-chhài 昲公菜 phú-phú 昲昲 phú-khi̍t 昲杙 phú-ba̍k 昲目 phú-le̍k 昲綠 phú-sek 昲色 phú-chhang 昲蔥 po͘ 晡 phó͘ 普 phó͘-kî-lia̍k/phó͘-kî-lio̍k 普其略 phó͘-ki̍p 普及 phó͘-thian-hā/phó͘-thiⁿ-ē 普天下 phó͘-tō͘ 普度 phó͘-tō͘-kong 普度公 phó͘-phó͘ 普普 phó͘-phó͘-á 普普仔 phó͘-phó͘-á-chai-iáⁿ 普普仔知影 phó͘-cha 普查 phó͘-tō͘ 普渡 phó͘-chè 普濟 phó͘-chiàu 普照 phó͘-lia̍k/phó͘-lio̍k 普略 phó͘-lia̍k-á/phó͘-lio̍k-á 普略仔 phó͘-khó 普考 phó͘-thong 普通 phó͘-thong-lâng 普通人 phó͘-thong-phe/phó͘-thong-phoe 普通批 phó͘-thong-ji̍t 普通日 phó͘-thong-chhia 普通車 phó͘-phiàn 普遍 phó͘-phiàn-hòa 普遍化 phó͘-soán 普選 pauh 暴 pō-loān 暴亂 pō-kî-jiân 暴其然 po̍k-lī 暴利 pō-chèng/po̍k-chèng 暴政 pō-pè 暴斃 po̍k-po̍k-thiàu 暴暴跳 pok-mî 暴棉 pō-bîn/po̍k-bîn 暴民 pō-tiòng 暴漲 pō-hoat/po̍k-hoat 暴發 pō-lio̍k 暴虐 pō-hêng/po̍k-hêng 暴行 pok-khí-pok-lo̍h 暴起暴落 pō-tia̍t 暴跌 po̍k-sò 暴躁 pō-lio̍k 暴辱 po̍h-lō͘/po̍k-lō͘/pō-lô͘ 暴露 pō-lō͘-chhut 暴露出 pò-thâu 暴頭 pō-hong 暴風 pō-hong-ú 暴風雨 pha̍k 曝 pha̍k-hō͘-ta 曝hō͘-ta pha̍k-ta 曝ta pho̍k-kng 曝光 pha̍k-ta 曝凋 pha̍k-koaⁿ 曝干 pha̍k-ji̍t/pha̍k-li̍t 曝日 pha̍k-ji̍t-hoe 曝日花 pha̍k-ji̍t-thâu 曝日頭 pha̍k-sí 曝死 pha̍k-o͘--khì/pha̍k-o͘--khù 曝烏去 pha̍k-sio 曝燒 pha̍k-chhek 曝粟 pha̍k-chhek-tiâⁿ 曝粟埕 pha̍k-saⁿ 曝衫 pho̍k-lō͘ 曝露 pêng-iú 朋友 pún 本 pún-chú 本主 pún-sū 本事 pún-lâng 本人 pún-hūn 本份 pún-ūi 本位 pún-lâi 本來 pún-hōng 本俸 pún-goân 本元 pún-goân 本原 pún-miâ 本名 pún-kok 本國 pún-thó͘ 本土 pún-thó͘-hòa 本土化 pún-tē/pún-tōe 本地 pún-tē-lâng/pún-tōe-lâng 本地人 pún-pò 本報 pún-lúi 本壘 pún-ke/pún-ka 本家 pún-tó 本島 pún-chhī 本市 pún-siâng-sî/pún-siông-sî 本常時 pún-nî 本年 pún-nî-tō͘ 本年度 pún-té/pún-tóe 本底 pún-sèng 本性 pún-sek 本息 pún-ì 本意 pún-chiâⁿ 本成 pún-pâng 本房 pún-bûn 本文 pún-hāu 本校 pún-àn 本案 pún-gia̍p 本業 pún-goân 本源 pún-ek-pí 本益比 pún-siàng/pún-siòng 本相 pún-séng 本省 pún-phiò 本票 pún-téng 本等 pún-che̍k 本籍 pún-lêng 本能 pún-sek 本色 pún-chhiⁿ 本菁 pún-hâng 本行 pún-chit 本質 pún-sin 本身 pún-sin-lâng 本身人 pún-sin-thng 本身湯 pún-tô͘ 本途 pún-pang 本邦 pún-pō͘ 本部 pún-hiong 本鄉 pún-kim 本金 pún-chîⁿ 本錢 pún-téng 本頂 pún-léng 本領 pún-thé 本體 pún-tóng 本黨 phoh-á/pho̍k-á 朴仔 phoh-á-chhiū/pho̍k-á-chhiū 朴仔樹 pho̍k-á-chháu 朴仔草 Phò-chí 朴子 phoh-si̍t 朴實 phok-siau 朴硝 poe 杯 poe-á 杯仔 poe-chúi-chhia-sin 杯水車薪 poe-kat/poe-koat 杯葛 pán 板 廿|pán-lâ-iû 板|廿 pán-á 板仔 pán-liâu 板嘹 pán-tiàm 板店 pán-pán 板板 Pang-kiô 板橋 Pang-kiô-chhī 板橋市 pán-lâ 板膋 pán-lâ-iû 板膋油 pán-chhia 板車 pán-tî/pán-tû 板鋤 pán-bīn 板面 pî 枇 pî--tiâu 枇tiâu pî-tiâu-tiâu 枇tiâu-tiâu pî-pê-chhiū 枇杷樹 pang 枋 pang-á-chhù 枋仔厝 pang-á-piah 枋仔壁 pang-tó͘ 枋堵 pang-piah 枋壁 Pang-liâu 枋寮 Pang-soaⁿ 枋山 pang-phôe-á-chhù/pang-phê-á-chhù 枋皮仔厝 pang-thâu 枋頭 pèⁿ/pìⁿ 柄 peh 柏 peh-an-chhiū 柏安樹 Peh-lîm 柏林 Pek-lîm-ûi-chhiûⁿ 柏林圍牆 pek-iû 柏油 put 柫 pu̍t 桲 pāng 棒 pāng-tôaⁿ 棒壇 pàng-pàng-thn̂g 棒棒糖 pāng-kiû 棒球 pāng-kiû-oân 棒球員 pāng-kiû-sài 棒球賽 pāng-kiû-tūi 棒球隊 pe-pn̄g 棓飯 pêⁿ/pîⁿ 棚 pîⁿ-á 棚仔 pîⁿ-kè 棚架 pêⁿ-kha 棚腳 phòng-kam 椪柑 png 楓 png-á-chhiū/puiⁿ-á-chhiū 楓仔樹 png-chhiū 楓樹 png-hiuⁿ/puiⁿ-hiang 楓香 png-hiuⁿ-chhiū/puiⁿ-hiang-chhiū 楓香樹

siàu-bē-tio̍h/siàu-bōe-tio̍h 數bē著 sò͘-ūi 數位 sò͘-ūi-hòa 數位化 siàu-tiáu 數佻 siàu-ê-á 數個仔 sò͘-ta̍t 數值 siàu-chheh 數冊 siàu-toaⁿ 數單 sò͘-jī 數字 siàu-lī-á-tok 數字仔琢 sò͘-ha̍k 數學 sò͘-ha̍k-kho 數學科 siàu-bóe/siàu-bé 數尾 siàu-liām 數念 siàu-siūⁿ 數想 siàu-hō͘ 數戶 siàu-pâng 數房 sò͘-kì/sò͘-kù 數據 sò͘-kì-ki/sò͘-kù-ki 數據機 siàu-ē-tio̍h 數會著 siàu-tiâu-á-pâi 數條仔排 siàu-tiâu-á-kóng 數條仔講 siàu-kūi 數櫃 siàu-khoán 數款 sò͘-chu/siàu-chu 數珠 sò͘-chu-á/siàu-chu-á 數珠仔 sò͘-lí 數理 siàu-bé-jī/sò͘-bé-lī 數碼字 siàu-phō͘ 數簿 siàu-hō 數號 sò͘-sû 數詞 sò͘-liāng/sò͘-liōng 數量 siâ-pho 斜坡 siâ-siâ/chhiâ-chhiâ 斜斜 siâ-bûn-pò͘/chhiâ-bûn-pò͘ 斜紋布 siâ-sī 斜視 siâu-phiaⁿ 斜骿 Su-lá-hu 斯拉夫 su-bûn 斯文 su-bûn-pat-lé 斯文捌禮 su-bûn-khùi 斯文氣 su-tong-sî 斯當時 Su-lí-lân-khah 斯里蘭卡 sin 新 sin-chíⁿ-á 新chíⁿ仔 sin-chi̍t-tāi 新一代 sin-sè-kài 新世界 sin-lâng 新人 sin-jīm 新任 Sin-kong 新光 Sin-kong-jîn-siū 新光人壽 Sin-kong-hn̂g 新公園 sin-peng 新兵 sin-chheh 新冊 sin-chè 新制 Sin-le̍k 新力 Sin-ka-pho 新加坡 Sin-hòa 新化 sin-chhù 新厝 sin-tâi-pè 新台幣 sin-tâi-phiò 新台票 sin-hêng 新型 Sin-po͘ 新埔 Sin-pi 新埤 sin-thian-tē/sin-thian-tōe 新天地 sin-kî 新奇 sin-niû 新娘 sin-niû-phōaⁿ 新娘伴 sin-niû-chhn̂g 新娘床 sin-niû-pâng 新娘房 sin-niû-thèⁿ 新娘撐 sin-niû-thoeh 新娘替 sin-niû-teng 新娘燈 sin-niû-hoe 新娘花 sin-niû-chháu 新娘草 sin-niû-kiō 新娘轎 sin-niû-piáⁿ 新娘餅 sin-hun 新婚 sim-pū-á/sin-pū-á 新婦仔 sin-ian 新嫣 sin-o̍h-soaⁿ 新學山 Sin-an 新安 sin-ki/sin-ku 新居 Sin-ok 新屋 sin-chhī 新市 sin-nî 新年 Sin-tiàm 新店 Sin-tiàm-chhī 新店市 Sin-tiàm-khe/Sin-tiàm-khoe 新店溪 sin-kiàn 新建 sin-sek 新式 sin-hêng 新形 sin-chhiú 新手 sin-chèng 新政 Sin-kàu 新教 sin-bûn-hòa 新文化 sin-sin-niû 新新娘 sin-sin-pū 新新婦 sin-chhun 新春 sin-sî-tāi 新時代 sin-le̍k 新曆 sin-chhoan 新村 sin-iūⁿ 新樣 sin-khoán 新款 sin-koa 新歌 sin-hoan 新歡 sin-chiaⁿ 新正 sin-khì-siōng 新氣象 sin-hoat 新法 sin-phài 新派 Sin-káng 新港 sin-tiâu 新潮 Sin-iâⁿ 新營 Sin-iâⁿ-chhī 新營市 sin-phìⁿ 新片 sin-pán 新版 sin-tang-tang 新璫璫 sin-seng 新生 sin-seng-tāi 新生代 sin-seng-tē/sin-seng-tōe 新生地 Sin-seng-pò 新生報 Sin-kiong 新疆 sin-ti 新知 sin-siù 新秀 sin-éng 新穎 Sin-tek 新竹 Sin-tek-chhī 新竹市 sin-tak-tak 新篤篤 sin-chhak-chhak 新簇簇 sin-kì-goân 新紀元 sin-kì-lo̍k 新紀錄 Sin-iok 新約 sin-phian 新編 sin-bûn/sin-ûn 新聞 Sin-bûn-kio̍k 新聞局 sin-bûn-kài 新聞界 sin-bûn-kó 新聞稿 sin-bûn-chóa 新聞紙 sin-kha-siàu/sin-kioh-siàu 新腳數 sin-heng 新興 Sin-chng 新莊 Sin-chng-chhī 新莊市 Sin-hôa-siā 新華社 sin-lo̍h-soaⁿ 新落山 sin-íⁿ 新蘡 Sin-hó͘-bé-khe/Sin-hó͘-bé-khoe 新虎尾溪 sin-saⁿ 新衫 sin-chong 新裝 sin-siat 新設 sin-gí/sin-gú 新語 Sin-hong 新豐 sin-kùi 新貴 sin-kīn/sin-kūn 新近 sin-chō 新造 sin-chìn 新進 sin-chìn-jîn-oân 新進人員 sin-lông 新郎 sin-lōe 新銳 sin-khui-bō͘ 新開幕 sin-tîn-tāi-siā 新陳代謝 sin-bīn-chhiuⁿ 新面chhiuⁿ sin-sian/sin-sián 新鮮 sin-tiám-tiám 新點點 soa 施 si-ú 施予 si-í 施以 si-ka 施加 si-tián 施展 si-kang 施工 si-siá 施捨 si-hòng 施放 si-chèng 施政 si-chèng-pò-kò 施政報告 si-pō 施暴 si-iōng 施用 si-io̍h 施藥 si-hêng 施行 si-hêng-sè-chek/si-hêng-sòe-chek 施行細則 si-siat 施設 soan-ngiāu 旋囈 soân-lu̍t 旋律 soan-ngiāu 旋繞 soān-hong 旋風 soân-liu 旋鰍 soân-liu-kó͘ 旋鰍古 sûn 旬 seng-hôa 昇華 seng-khí 昇起 seng-kî 星期 seng-kî-sì 星期四 seng-chè 星際 Seng-má 星馬 sī 是 sī-m̄ 是=m sī-m̄ 是m̄ sī-m̄-sī 是m̄是 sī-hohN 是乎 sī-bò͘ 是否 sī-là 是啦 sī-chhùi 是嘴 sī-káⁿ 是敢 sī-siàu 是數 sī-sî 是時 sī-ká 是豈 sī-to-tio̍h 是都著 sī-hui 是非 sî 時 sî-sū 時事 sî-tāi 時代 sî-hāu 時候 sî-kè 時價 sî-kong 時光 sî-tang-kùi 時冬季 sî-kàu 時到 sî-khek 時刻 sî-ke-kó 時加果 sî-sì/sî-sè 時勢 sî-pò 時報 sî-kùi 時季 sî-gî 時宜 sî-siōng 時尚 sî-bóe/sî-bé 時尾 sî-kio̍k 時局 sî-siông 時常 sî-sū 時序 sî-hāu 時效 sî-hāu-sèng 時效性 sî-ji̍t/sî-li̍t 時日 sî-sî-khek-khek 時時刻刻 sî-kéng 時景 sî-kî 時期 sî-iūⁿ 時樣 sî-ki 時機 sî-ki-sêng-se̍k 時機成熟 sî-ki-boa̍t 時機末 sî-ki-kia̍t 時機竭 sî-tōaⁿ 時段 sî-khì-kám 時氣感 sî-khì-pēⁿ/sî-khì-pīⁿ 時氣病 sî-phài 時派 sî-e̍k 時疫 sî-khong 時空 sî-cheh/sî-choeh 時節 sî-kiâⁿ 時行 sî-kiâⁿ-chèng 時行症 sî-chong 時裝 sî-kè-kó 時計果 sî-sîn 時辰 sî-sok 時速 sî-ūn 時運 sî-pió 時錶 sî-cheng 時鐘 sî-cheng-tūi 時鐘墜 sî-cheng-chiáu 時鐘鳥 sî-kan 時間 sî-kan-sèng 時間性 sî-kan-pió 時間表 sî-hān 時限 sî-chūn 時陣 sî-tǹg 時頓 sîn-kong 晨光 sîn-kan 晨間 sú-ká 暑假 siām-lô 暹邏 sio-chīⁿ 曉晴 sú-kng 曙光 su-sìn 書信 su-khan 書刊 su-siong 書商 su-pò 書報 su-siá 書寫 su-kio̍k 書局 su-tián 書展 su-khò͘ 書庫 su-hong-chóa 書方紙 su-pún 書本 su-hoat 書法 su-hoat-ka 書法家 su-seng 書生 su-ōe 書畫 su-ōe-ka 書畫家 su-kì 書記 su-kì-koaⁿ 書記官 su-īⁿ 書院 su-bīn 書面 su-lūi 書類 su-koán 書館 su-hiong 書香 sam 杉 sam-á 杉仔 sam-á-chhâ 杉仔柴 sam-á-hâng 杉仔行 sam-á-chiáu 杉仔鳥 sam-liāu 杉料 sam-lîm 杉林 Sam-lîm-khe/Sam-lîm-khoe 杉林溪 sam-tâng-á 杉桐仔 sok 束 sok-ńg 束-示 sok-á 束仔 sok-kháu 束口 sok-chhiú-chiū-khîm 束手就擒 sok-chhiú-sok-kha 束手束腳 sok-chhiú-bô-chhek 束手無策 sok-kiat 束結 sok-pa̍k 束縛 sok-sin-saⁿ 束身衫 siông-á 松仔 siông-leng 松奶 siông-leng-tòa 松奶帶 siông-leng-thn̂g 松奶糖 Siong-san 松山 Siông-san-khu 松山區 Siông-san-ki-tiûⁿ 松山機場 siông-ngô͘ 松梧 siông-chiat-iû 松節油 siông-ka 松膠 siông-jiông 松茸 siông-ko͘ 松菇 siông-lô 松蘿 siông-hiong/siông-hiang 松香 sng 栓 sng-á 栓仔 sng-io̍͘h 栓藥 sng-á-chhiū 桑仔樹 sng-chí 桑子 sng-châi 桑材 song-chú/song-chí 桑梓 sng-m̂ 桑莓 sng-hio̍h 桑葉 sng-sûi 桑葚 sng-si 桑鳲 sau/siau 梢 sau-sat 梢殺 sau-phî 梢皮 so 梭 so-lô-chhiū 梭羅樹 so-khí 梭齒 se/soe 梳 se-chng/soe-chng 梳妝 se-thâu-chang/soe-thâu-chang 梳頭鬃 sim-giâm 森嚴 sim-lîm/som-lîm 森林 si̍t-bu̍t 植物 si̍t-bu̍t-jîn 植物人 si̍t-bu̍t-hn̂g 植物園 seh-āu-chhiú 楔後手 soeh-khang/seh-khang 楔空 seh-âng-pau 楔紅包

te̍k-jîn 敵人 te̍k-tùi 敵對 te̍k-hiō 敵後 te̍k-chêng 敵情 te̍k-ì 敵意 te̍k-chhiú 敵手 te̍k-hong 敵方 te̍k-ki 敵機 te̍k-iâⁿ 敵營 te̍k-sī 敵視 te̍k-kun 敵軍 táu 斗 既木|táu-kài 斗|既木 Táu-la̍k 斗六 Táu-la̍k-chhī 斗六市 Táu-lâm 斗南 táu-kia̍h 斗拱 táu-hong 斗方 táu-chhìn-chhioh 斗稱尺 táu-le̍h 斗笠 táu-láng 斗籠 táu-liú 斗鈕 táu-lo̍k 斗鹿 thîn-hiat-ka̍k 斟hiat-ka̍k thîn-tê 斟茶 thîn-chiú 斟酒 thek 斥 thek-mē/thek-mā 斥罵 thek-chu 斥資 toān-kau 斷交 tn̄g-lâng-ian 斷人煙 tn̄g-pòaⁿ-îⁿ 斷半圓 tn̄g-pòaⁿ-sut 斷半屑 tn̄g-pòaⁿ-sián 斷半鮮 tn̄g-leng 斷奶 toàn-tēng 斷定 tn̄g-chhùn-thih 斷寸鐵 tn̄g-sut 斷屑 toān-gâi-choa̍t-piah 斷崖絕壁 tn̄g-chám 斷嶄 tn̄g-chiúⁿ 斷掌 tn̄g-kin/tn̄g-kun 斷根 tn̄g-khùi 斷氣 toān-chúi 斷水 tn̄g-soa-sap 斷沙屑 tn̄g-hóe-hun/tn̄g-hé-hun 斷火薰 tn̄g-sóaⁿ 斷產 tn̄g-hûn-hê 斷痕瑕 tn̄g-chéng 斷種 tn̄g-chām 斷站 tn̄g-chat 斷節 toān-niû 斷糧 toàn-iok 斷約 tn̄g-se-chōa 斷紗逝 toān-choa̍t 斷絕 toān-choa̍t-lâi-óng 斷絕來往 toān-choa̍t-pang-kau 斷絕邦交 toān-choa̍t-koan-hē 斷絕關係 tn̄g-sòaⁿ-chōe 斷線綴 toān-tiông 斷腸 toān-tiông-chháu 斷腸草 toān-tiông-si 斷腸詩 toān-hoeh-lō͘/toān-huih-lō͘ 斷血路 toàn-giân 斷言 tn̄g-lō͘ 斷路 tn̄g-lō͘-thâu 斷路頭 toān-bīn-tô͘ 斷面圖 toān-ím-si̍t 斷飲食 tn̄g-hiuⁿ-hóe/tn̄g-hiuⁿ-hé 斷香火 toān-hûn 斷魂 tn̄g-tiám-tîn 斷點塵 tn̄g-tiám-siaⁿ 斷點聲 taⁿ/tòaⁿ 旦 taⁿ-chiah 旦chiah taⁿ-chiah 旦即 tàn-se̍k 旦夕 taⁿ-chiah 旦才 thi̍h 昳 thi̍h-pòaⁿ-li̍t 昳半日 thi̍h-thoa 昳拖 thih-thih-thu̍h-thu̍h 昳昳thu̍h-thu̍h thi̍h-thi̍h-háu 昳昳吼 tàu 晝 tì 智 Tì-lī 智利 tì-le̍k 智力 tì-chhú 智取 tì-siong 智商 tì-lông 智囊 tì-lông-thoân 智囊團 tì-hūi 智慧 tì-hūi-hêng 智慧型 tì-lia̍k/tì-lio̍k 智略 tì-chiá 智者 tì-io̍k 智育 tì-lêng 智能 tì-lêng-kē 智能低 tì-lêng-hoān 智能犯 tì-bô͘ 智謀 tì-sek 智識 tì-khí 智齒 thiòng 暢 thiòng-phut-phut 暢phut-phut thiòng-but-but 暢勿勿 thiòng-kó͘ 暢古 thiòng-thiòng 暢暢 thiòng-pán 暢板 thiòng-lo̍k 暢樂 thiòng-but-but 暢粅粅 thiòng-sià 暢舍 thiòng-sià-kiáⁿ 暢舍囝 thiòng-ōe 暢話 thiòng-tâm 暢談 thiòng-ta̍t 暢達 thiòng-siau 暢銷 thiòng-siau-su 暢銷書 thiòng-thâu 暢頭 thâm-hoe 曇花 thè/thòe/thoeh/thùi 替 thè-lâng/thòe-lâng 替人 thè-lâng-sí/thòe-lâng-sí 替人死 thùi-tāi 替代 thùi-pau 替包 thè-chhiú/thòe-chhiú 替手 thè-ōaⁿ/thòe-ōaⁿ/thùi-ōaⁿ 替換 thè-chhiuⁿ/thòe-chhiuⁿ 替槍 thè-sí-kúi/thòe-sí-kúi 替死鬼 thè-kioh/thòe-kioh/thoeh-kioh 替腳 thùi-pó͘ 替補 thè-sin/thòe-sin/thùi-sin 替身 thè-sin-á/thòe-sin-á 替身仔 thùi-khí 替齒 tīm 朕 tīm-tâng 朕垌 tīm-oe/tīm-e 朕鍋 tiau 朝 tiâu-tāi-bóe/tiâu-tē-bé/tiâu-tē-bóe/tiâu-tāi-bé 朝代尾 tiâu-pak 朝北 tiâu-lâm 朝南 tiâu-thiⁿ 朝天 tiâu-tùi 朝對 tiâu-têng 朝廷 tiâu-pài 朝拜 tiâu-ji̍t 朝日 Tiâu-ji̍t-sin-bûn 朝日新聞 tiau-hōe 朝會 tiâu-pán 朝板 tiâu-sèng 朝聖 tiâu-sîn 朝臣 tiâu-iá 朝野 tiau-iông 朝陽 tiau-lō͘ 朝露 tiâu-ê/tiâu-ôe 朝鞋 Tiâu-sián 朝鮮 tiâu-sián-tông 朝鮮桐 tiaⁿ 朾 thn̄g 杖 tō͘ 杜 tō͘-bún 杜bún tō͘-kui-á 杜kui仔 tō͘-tiōng 杜仲 tō͘-chat-á 杜截仔 tō͘-peh-á 杜扒仔 tō͘-kâu 杜猴 tō͘-choa̍t 杜絕 tō͘-eng 杜英 tō͘-pi 杜蓖 tō͘-pi-chí 杜蓖子 tō͘-pi-chhâm 杜蓖蠶 tō͘-ín/tō͘-ún/tō͘-kín/tō͘-kún 杜蚓 tō͘-kín-chhèng/tō͘-kún-chhèng 杜蚓蒸 tō͘-kín-chôa/tō͘-kún-chôa 杜蚓蛇 tō͘-kín-chiáu/tō͘-kún-chiáu 杜蚓鳥 tō͘-bē/tō͘-bōe 杜賣 tō͘-koan 杜鵑 tō͘-koan-hoe 杜鵑花 tong 東 Tang-a 東亞 Tang-kiaⁿ 東京 tong-kiáu 東儌 Tang-goân 東元 Tang-sì/Tang-sè/tang--sì/tang--sè 東勢 tang-pak 東北 Tang-pak-a 東北亞 tang-pak-hong 東北方 tang-pak-kak 東北角 tang-pak-pō͘ 東北部 tang-khu 東區 tang-lâm 東南 Tang-lâm-a 東南亞 tang-lâm-khu 東南區 tang-lâm-hong 東南方 tang-lâm-sai-pak 東南西北 tang-lâm-pō͘ 東南部 tang-lâm-hong 東南風 Tang-ngô͘/Tong-ngô͘ 東吳 Tong-ngô͘-tāi-ha̍k 東吳大學 tang-hōaⁿ 東岸 Tang-chhiúⁿ 東廠 Tang-ín 東引 Tang-tek 東德 tang-hng/tong-hong/tang-hng 東方 tang-hong-lâng 東方人 tong-hong-bûn-hòa 東方文化 tang-pêng 東旁 tang-sî 東時 Tang-peh-lîm 東柏林 Tang-au 東歐 Tang-hô 東河 tang-iûⁿ 東洋 Tang-hái 東海 Tang-hái-tāi-ha̍k 東海大學 tang-hái-hōaⁿ 東海岸 Tang-káng 東港 tang-káng-pe̍h 東港白 Tang-chio̍h 東石 tang-sòaⁿ 東線 tang-hôa 東華 tang-sai 東西 tang-cháu-sai-cho̍h 東走西cho̍h tang-chìn 東進 tang-pō͘ 東部 tong-chîⁿ 東錢 tang-mn̂g 東門 tang-hong 東風 thú 杵 ta-po͘-gín-á 查埔囝仔 ta-po͘-cha-bó͘ 查埔查某 thiāu-ē-chio̍h 柱下石 thiāu-á 柱仔 thiāu-á-chí 柱仔子 thiāu-á-kha 柱仔腳 thiāu-á-jiah 柱仔跡 tū-iû 柱油 thiāu-liân 柱聯 thiāu-chî/thiāu-chû 柱薯 tu 株 ti-sek/tu-sek 株式 tu-lâu 株流 tu-thâu-hong 株頭風 thô 桃 thô-á 桃仔 thô-á-lîn 桃仔仁 thô-á-hn̂g 桃仔園 thô-á-chí 桃仔子 thô-á-hu̍t 桃仔核 thô-á-chhiū 桃仔樹 thô-á-liám 桃仔苒 thô-á-chhiám 桃仔鋟 thô-á-bīn 桃仔面 thô-á-chang 桃仔鬃 Thô-hn̂g-chhī 桃園市 Thô-hn̂g-koān 桃園縣 thô-á-sîⁿ 桃子鹽 thô-pêng 桃旁 thô-lí 桃李 thô-ki 桃枝 thô-goân 桃源 thô-tek 桃竹 thô-âng-sek 桃紅色 thô-sek-sin-bûn 桃色新聞 thô-hoe 桃花 thô-hoe-sèng 桃花性 thô-hoe-siáu 桃花痟 thô-hoe-ūn 桃花運 thô-hoe-bīn 桃花面 toh 桌 toh-khàm 桌khàm toh-á 桌仔 toh-á-thoah 桌仔屜 toh-khàm 桌勘 toh-thoah 桌屜 toh-kin/toh-kun 桌巾 toh-pò͘ 桌布 toh-ûi 桌帷 toh-koaiⁿ 桌杆 toh-í 桌椅 toh-kūi 桌櫃 toh-kiû 桌球 toh-kiû-sài 桌球賽 toh-tà/toh-tàu 桌罩 toh-kha 桌腳 toh-kûn 桌裙 toh-bīn 桌面 toh-bīn-téng 桌面頂 toh-téng 桌頂 toh-téng-la̍h-ji̍t 桌頂曆日 toh-thâu 桌頭 toh-thâu-la̍h-li̍t 桌頭曆日 toh-thâu-teng 桌頭燈 toh-thâu-pōng 桌頭磅 toh-thâu-kiàⁿ-pîn 桌頭鏡屏 toh-thâu-cheng 桌頭鐘 toh-kîⁿ 桌 tâng/tông 桐 tông-chí-chhiū 桐子樹 thâng-thn̄g 桐杖 tông-chhiū 桐樹 tâng-iû/thâng-iû/tông-iû 桐油 thâng-iû-chhiú 桐油樹 thâng-iû-chhiū-chí 桐油樹子 thâng-iû-hoe/thâng-iû-he 桐油灰 tháng-khiā 桶khiā tháng-á-tek 桶仔竹 tháng-poe 桶杯 tháng-kam 桶柑 tháng-kah 桶笚 tháng-kau-tîn 桶鉤藤 tháng-hia 桶靴 tháng-ku 桶龜 tiâu-put-lî-ti̍t 條不而直 tiâu-á 條仔 tiâu-kiāⁿ 條件 tiâu-lē 條例 tiâu-bûn 條文 tiâu-tiâu-iú-lí 條條有理 tiâu-khoán 條款 tiâu-tōaⁿ 條段 tiâu-siau 條消 tiâu-lí 條理 tiâu-ba̍k 條目 tiâu-ti̍t 條直 tiâu-ti̍t-lâng 條直人 tiâu-iok 條約 tiâu-bûn 條紋 tiâu-si 條絲 tiâu-si-hun 條絲煙 tiâu-si-hun 條絲熏 tiâu-kui 條規 thui 梯 thui-chàn 梯層 the-chhù 梯次 tèⁿ-chhìn-chhiò/tìⁿ-chhìn-chhiò 棖凊笑 tèⁿ-la̍t/tìⁿ-la̍t/tèⁿ-la̍t 棖力 tèⁿ-sái/tìⁿ-sái 棖屎 tèⁿ-tiām-tiām 棖恬恬 tìⁿ-gōng/tèⁿ-gōng 棖戇 tèⁿ-sí 棖死 tèⁿ-sip-sip 棖濕濕 tìⁿ-chheⁿ/tèⁿ-chhiⁿ 棖生 tèⁿ-siáu/tìⁿ-siáu 棖痟 tèⁿ-khùn/tìⁿ-khùn 棖睏 tèⁿ-tēng-sái/tìⁿ-tēng-sái/tèⁿ-tēng-sái 棖碇屎 tèⁿ-chhiò-bīn/tìⁿ-chhiò-bīn 棖笑面 tìⁿ-khiân-chhiò 棖虔笑 tòng-liông 棟梁 tòng-liông-chi-châi 棟梁之才 tòng-niû 棟樑 tiâu-té/tiâu-tóe 椆底 tiâu-ki 椆枝 tiâu-thai 椆胎 tiâu-hoe 椆花 tiâu-m̂ 椆莓 tiâu-tio̍h 椆著 thûi-ló͘ 椎魯 toàn-m̂ 椴梅

ū-khah 有khah ū-chi̍t-soeh/ū-chi̍t-seh 有一說 ū-hē-lo̍h 有下落 ū-tiòng-iōng 有中用 ū-sū-sái 有事使 ū--lī-pō͘--poeh 有二步 ū-tù 有亍 ū-tù-thâu 有亍頭 ū-jîn-bōng 有人望 ū-lâng-iân 有人緣 ū-tāi-chì 有代誌 ū-hūn 有份 ū-phōaⁿ 有伴 ū-chhun 有伸 ū-pèng-kú 有併久 ū-sìn-pîn 有信憑 ū-chhun 有偆 ū-pheⁿ/ū-phiⁿ 有偏 ū-kè-chèng-kǹg 有價證券 ū-tau-sau 有兜捎 ū-lāi-châi 有內才 ū--nn̄g-pō͘ 有兩步 ū-chhut-ji̍p 有出入 ū-pun-tiuⁿ 有分張 ū-lī-thâu 有利頭 ū-la̍t 有力 ū-ûn 有勻 ū-ûn-chia̍p-sûn 有勻捷巡 ū-poh 有博 ū-kù-tāu 有句讀 ū-ha̍h 有合 ū-miâ-siaⁿ 有名聲 ū-ǹg 有向 ū-ǹg-bāng 有向望 ū-hâm 有含 ū-bī-sò͘ 有味素 ū-chhùi-chúi 有嘴水 ū-chhùi-bô-nōa 有嘴無瀾 ū-tè-chhōe/ū-tè-chhē 有地chhōe ū-chē-khiā 有坐徛 ū-kàu 有夠 ū-kàu-la̍t 有夠力 ū-hó 有好 ū-jî/ū-jû 有如 ū-jī-gán 有字眼 ū-kóa 有寡 ū-kio̍k 有局 ū-kúi-nā-li̍t 有幾若日 ū-té/ū-tóe 有底 ū-té-tì/ū-tóe-tì 有底蒂 ū-tō͘-liāng/ū-tō͘-liōng 有度量 ū-khang-lâng 有康人 ū-hêng 有形 ū-hêng-ui 有形威 ū-iáⁿ 有影 ū-thāi-chham-siông 有待參詳 ū-tit 有得 ū-tek 有德 ū-sim 有心 ū-chêng 有情 ū-siūⁿ-sim 有想心 ū-chheh-pìⁿ 有慼變 ū-kūi 有懷 ū-châi-tiāu 有才調 ū-phā 有抱 ū-piàⁿ 有拚 ū-piàⁿ-bīn 有拚面 ū-peⁿ 有拼 ū-tòng 有擋 ū-tòng-thâu 有擋頭 ū-tam-tng 有擔當 ū-kiù 有救 ū-sî 有時 ū-sî-á 有時仔 ū-sî-ū-chūn 有時有陣 ū-sî-kan 有時間 ū-sî-chūn 有時陣 ū-kéng 有景 ū-chām-gâm 有暫岑 ū-bāng 有望 ū-pán 有板 ū-koân 有權 ū-pō͘ 有步 ū-hòe/ū-hè 有歲 ū-hòe-ā/ū-hè-ā 有歲矣 ū-hòe-thâu/ū-hè-thâu 有歲頭 ū-to̍k 有毒 ū-pí-phēng 有比並 ū-khùi-thâu 有氣頭 ū-chóaⁿ 有泉 ū-phài-thâu 有派頭 ū-tām-po̍h 有淡薄 ū-tām-po̍h-á 有淡薄仔 ū-tām-po̍h-pang-chō͘ 有淡薄幫助 ū-hóe-khì/ū-hé-khì 有火氣 ū-bô 有無 ū-lí 有理 ū-lí-ū-lō͘ 有理有路 ū-tàng 有當 ū-tang-á 有當仔 ū-pēⁿ/ū-pīⁿ 有病 ū-pôaⁿ 有盤 ū-pôaⁿ-kháu 有盤口 ū-bî-bo̍k 有眉目 ū-gán 有眼 ū-sîn 有神 ū-sîn-chhái 有神彩 ū-lé-sò͘ 有禮數 ū-chéng 有種 ū-khang 有空 ū-khang-lâng 有空人 ū-chām-gâm 有站巖 ū-chām-chat 有站節 ū-pān 有範 ū-peⁿ 有繃 ū-chōe 有罪 ū-nāi 有耐 ū-siàⁿ 有聖 ū-tō͘-liāng/ū-tō͘-liōng 有肚量 ū-the 有胎 ū-pak-tn̂g 有腹腸 ū-táⁿ 有膽 ū-tám-liāng/ū-tám-liōng 有膽量 ū-hèng-chhù 有興趣 ū-hèng-thâu 有興頭 ū-hoe-jī 有花字 ū-ná-bô 有若無 ū-lo̍h-miâ 有落名 ū-gē 有藝 ū-kiâⁿ-khì 有行氣 ū-pó͘ 有補 ū-ōe-kóng 有話講 ū-sek-chi-sū 有識之士 ū-phó͘ 有譜 ū-kùi 有貴 ū-khí-sek 有起色 ū-lō͘ 有路 ū-lō͘-ēng/ū-lō͘-iōng 有路用 ū-sin 有身 ū-sin--ê 有身ê ū-sin-lâng 有身人 ū-sin-īn 有身孕 ū-tńg 有轉 ū-thang 有通 ū-ná-bô 有那無 ū-tāng 有重 ū-liāng/ū-liōng 有量 ū-siau 有銷 ū-siau-tháu 有銷tháu ū-chîⁿ 有錢 ū-lui 有鐳 ū-kàm-î/ū-kàm-û 有鑑於 ū-kàm-û-chhú 有鑑於此 ū-tióng/ū-tn̂g 有長 ū-êng 有閒 ū-chó͘-gāi 有阻礙 ū-hêng 有雄 ū-bīn 有面 ū-thâu-bīn 有頭面 ū-gia̍h 有額 ū-tàu-tah 有鬥搭


return {
	["敲柝"] = "khà-kho̍k",
	["敲破"] = "khà-phòa",
	["敲邊鼓"] = "khà-piⁿ-kó͘",
	["敲開"] = "khà--khui",
	["敲頭"] = "khà-thâu",
	["整"] = "chéng",
	["整修"] = "chéng-siu",
	["整個"] = "chéng-kô",
	["整合"] = "chéng-ha̍p",
	["整合性"] = "chéng-ha̍p-sèng",
	["整地"] = "chéng-tē/chéng-tōe",
	["整容"] = "chéng-iông",
	["整建"] = "chéng-kiàn",
	["整形"] = "chéng-hêng",
	["整整"] = "chéng-chéng",
	["整日"] = "chéng-ji̍t",
	["整會"] = "chéng-hōe",
	["整本"] = "chéng-pún",
	["整潔"] = "chéng-kiat",
	["整理"] = "chéng-lí",
	["整編"] = "chéng-phian",
	["整聲"] = "chéng-siaⁿ",
	["整肅"] = "chéng-siok",
	["整裝"] = "chéng-chong",
	["整頓"] = "chéng-tùn",
	["整體"] = "chéng-thé",
	["整齊"] = "chéng-chê/chéng-chôe",
	["敵"] = "te̍k",
	["敵人"] = "te̍k-jîn",
	["敵對"] = "te̍k-tùi",
	["敵後"] = "te̍k-hiō",
	["敵情"] = "te̍k-chêng",
	["敵意"] = "te̍k-ì",
	["敵手"] = "te̍k-chhiú",
	["敵方"] = "te̍k-hong",
	["敵機"] = "te̍k-ki",
	["敵營"] = "te̍k-iâⁿ",
	["敵視"] = "te̍k-sī",
	["敵軍"] = "te̍k-kun",
	["敷"] = "hu",
	["敷敷"] = "hu-hu",
	["敷衍"] = "hu-ián",
	["數"] = "sò͘",
	["數bē著"] = "siàu-bē-tio̍h/siàu-bōe-tio̍h",
	["數位"] = "sò͘-ūi",
	["數位化"] = "sò͘-ūi-hòa",
	["數佻"] = "siàu-tiáu",
	["數個仔"] = "siàu-ê-á",
	["數值"] = "sò͘-ta̍t",
	["數冊"] = "siàu-chheh",
	["數單"] = "siàu-toaⁿ",
	["數字"] = "sò͘-jī",
	["數字仔琢"] = "siàu-lī-á-tok",
	["數學"] = "sò͘-ha̍k",
	["數學科"] = "sò͘-ha̍k-kho",
	["數尾"] = "siàu-bóe/siàu-bé",
	["數念"] = "siàu-liām",
	["數想"] = "siàu-siūⁿ",
	["數戶"] = "siàu-hō͘",
	["數房"] = "siàu-pâng",
	["數據"] = "sò͘-kì/sò͘-kù",
	["數據機"] = "sò͘-kì-ki/sò͘-kù-ki",
	["數會著"] = "siàu-ē-tio̍h",
	["數條仔排"] = "siàu-tiâu-á-pâi",
	["數條仔講"] = "siàu-tiâu-á-kóng",
	["數櫃"] = "siàu-kūi",
	["數款"] = "siàu-khoán",
	["數珠"] = "sò͘-chu/siàu-chu",
	["數珠仔"] = "sò͘-chu-á/siàu-chu-á",
	["數理"] = "sò͘-lí",
	["數碼字"] = "siàu-bé-jī/sò͘-bé-lī",
	["數簿"] = "siàu-phō͘",
	["數號"] = "siàu-hō",
	["數詞"] = "sò͘-sû",
	["數量"] = "sò͘-liāng/sò͘-liōng",
	["斂"] = "liám",
	["斂力"] = "liàm-la̍t",
	["斂勒"] = "liám-leh",
	["斂嘴"] = "liàm-chhùi",
	["斂嘴頭"] = "liàm-chhùi-thâu",
	["斂墘"] = "lím-kîⁿ/lím-kiⁿ",
	["斂房"] = "liám-pâng",
	["斂手"] = "liám-chhiú/liàm-chhiú",
	["斂斂"] = "lím-lím",
	["斂斂仔"] = "liám-liám-á/lím-lím-á/lím-lím-á",
	["斂流"] = "lím-lâu",
	["斂省"] = "liám-séng",
	["斂秤頭"] = "liám-chhìn-thâu",
	["斂色"] = "liám-sek",
	["斂錢"] = "liám-chîⁿ",
	["文"] = "bûn",
	["文人"] = "bûn-jîn",
	["文人畫"] = "bûn-jîn-ōe",
	["文仙果"] = "bûn-sian-kó",
	["文件"] = "bûn-kiāⁿ",
	["文公尺"] = "bûn-kong-chhioh",
	["文具"] = "bûn-khū/bûn-kū",
	["文化"] = "bûn-hòa",
	["文化界"] = "bûn-hòa-kài",
	["文史"] = "bûn-sú",
	["文壇"] = "bûn-tân/Bûn-tôaⁿ",
	["文字"] = "bûn-jī",
	["文學"] = "bûn-ha̍k",
	["文學院"] = "bûn-ha̍k-īⁿ",
	["文宗"] = "Bûn-chong",
	["文官"] = "bûn-koaⁿ",
	["文山"] = "Bûn-san",
	["文庫"] = "bûn-khò͘",
	["文建會"] = "Bûn-kiàn-hōe",
	["文德"] = "bûn-tek",
	["文心蘭"] = "bûn-sim-lân",
	["文憑"] = "bûn-pîn",
	["文摘"] = "bûn-tiah",
	["文教"] = "bûn-kàu",
	["文教區"] = "bûn-kàu-khu",
	["文文"] = "bûn-bûn",
	["文旁"] = "bûn-pêng",
	["文旦"] = "bûn-tàn",
	["文昌"] = "Bûn-chhiong",
	["文明"] = "bûn-bêng",
	["文書"] = "bûn-su",
	["文案"] = "bûn-àn",
	["文棋"] = "bûn-kî",
	["文樹蘭"] = "bûn-chhiū-lân",
	["文武"] = "bûn-bú",
	["文法"] = "bûn-hoat",
	["文火"] = "bûn-hóe/bûn-hé",
	["文物"] = "bûn-bu̍t",
	["文獻"] = "bûn-hiàn",
	["文獻會"] = "Bûn-hiàn-hōe",
	["文珠蘭"] = "bûn-chu-lân",
	["文理"] = "bûn-lí",
	["文理人"] = "bûn-lí-lâng",
	["文科"] = "bûn-kho",
	["文稿"] = "bûn-kó",
	["文章"] = "bûn-chiong/bûn-chiuⁿ",
	["文竹"] = "bûn-tek",
	["文筆"] = "bûn-pit",
	["文義"] = "bûn-gī",
	["文聖"] = "bûn-sèng",
	["文職"] = "bûn-chit",
	["文華"] = "bûn-hôa",
	["文藝"] = "bûn-gē",
	["文藻"] = "Bûn-chó",
	["文蛤"] = "bûn-kap",
	["文言"] = "bûn-giân",
	["文豪"] = "bûn-hô",
	["文選"] = "bûn-soán",
	["文雅"] = "bûn-ngá",
	["文集"] = "bûn-chi̍p",
	["文革"] = "bûn-kek",
	["文風"] = "bûn-hong",
	["文體"] = "bûn-thé",
	["斑枝"] = "pan-ki",
	["斑痧"] = "pan-soa",
	["斑白"] = "pan-pe̍h",
	["斑竹"] = "pan-tek",
	["斑節蝦"] = "pan-chat-hê/pan-chiat-hê",
	["斑紋"] = "pan-bûn",
	["斑蝦"] = "pan-hê",
	["斑貓"] = "pan-niau",
	["斑靈貓"] = "pan-lêng-niau",
	["斑馬"] = "pan-bé",
	["斑馬線"] = "pan-má-sòaⁿ",
	["斑駁"] = "pan-pok",
	["斑鯃"] = "pan-gô͘",
	["斑鳩"] = "pan-kah/pan-khiu",
	["斑鳩飯"] = "pan-khiu-pn̄g",
	["斑鴿"] = "pan-kah",
	["斑鴿鷹"] = "pang-kah-eng",
	["斑點"] = "pan-tiám",
	["斗"] = "táu",
	["斗|既木"] = "táu-kài",
	["斗六"] = "Táu-la̍k",
	["斗六市"] = "Táu-la̍k-chhī",
	["斗南"] = "Táu-lâm",
	["斗拱"] = "táu-kia̍h",
	["斗方"] = "táu-hong",
	["斗稱尺"] = "táu-chhìn-chhioh",
	["斗笠"] = "táu-le̍h",
	["斗籠"] = "táu-láng",
	["斗鈕"] = "táu-liú",
	["斗鹿"] = "táu-lo̍k",
	["料"] = "liāu",
	["料做"] = "liāu-chò/liāu-chòe",
	["料到"] = "liāu-kàu",
	["料叫"] = "liāu-kiò",
	["料小"] = "liāu-siáu",
	["料想"] = "liāu-sióng",
	["料理"] = "liāu-lí",
	["料理店"] = "liāu-lí-tiàm",
	["料算"] = "liāu-sǹg",
	["料絲"] = "liāu-si",
	["料草"] = "liāu-chháu",
	["料身"] = "liāu-sin",
	["斛菜"] = "ha̍k-chhài",
	["斜"] = "chhiâ",
	["斜坡"] = "siâ-pho",
	["斜斜"] = "siâ-siâ/chhiâ-chhiâ",
	["斜照"] = "chhiâ-chiò",
	["斜目"] = "chhiâ-ba̍k/chhoa̍h-ba̍k",
	["斜糕形"] = "chhiâ-ko-hêng",
	["斜紋布"] = "siâ-bûn-pò͘/chhiâ-bûn-pò͘",
	["斜西"] = "chhiâ-sai/li̍t-chhiâ-sai",
	["斜視"] = "siâ-sī",
	["斜角"] = "chhoa̍h-kak",
	["斜角逝"] = "chhoa̍h-kak-chōa",
	["斜路"] = "chhoa̍h-lō͘",
	["斜逝"] = "chhiâ-chōa",
	["斜面"] = "chhiâ-bīn",
	["斜骿"] = "siâu-phiaⁿ",
	["斟hiat-ka̍k"] = "thîn-hiat-ka̍k",
	["斟茶"] = "thîn-tê",
	["斟酌"] = "chim-chiok",
	["斟酒"] = "thîn-chiú",
	["斡"] = "oat",
	["斡倒爿"] = "oat-tò-pêng",
	["斡彎"] = "oat-oan/tōa-oat-oan",
	["斡彎栱"] = "oat-oan-kóng",
	["斡手"] = "oat-chhiú",
	["斡旋"] = "oat-soân",
	["斡正爿"] = "oat-chiàⁿ-pêng",
	["斡角"] = "oat-kak",
	["斡輾轉"] = "oat-lìn-tńg",
	["斡轉"] = "oat-tńg",
	["斡轉腳"] = "oat-tńg-kha",
	["斡轉身"] = "oat-tńg-sin",
	["斡這平"] = "oat-chit-pêng",
	["斡頭"] = "oa̍t-thâu/oat-thâu",
	["斤"] = "kin/kun",
	["斤兩"] = "kin-niú/kun-niú",
	["斤半"] = "kin-pòaⁿ/kun-pòaⁿ",
	["斤聲"] = "kin-siaⁿ/kun-siaⁿ",
	["斥"] = "thek",
	["斥罵"] = "thek-mē/thek-mā",
	["斥資"] = "thek-chu",
	["斧"] = "pó͘",
	["斧頭"] = "pó͘-thâu",
	["斬"] = "chàm",
	["斬剉"] = "chám-chhò",
	["斬尾"] = "cháⁿ-bóe/cháⁿ-bé",
	["斬截"] = "chám-choe̍h/chám-che̍h",
	["斬斷"] = "chám-tn̄g/cháⁿ-tn̄g",
	["斬木"] = "chám-bo̍k",
	["斬柴"] = "chám-chhâ",
	["斬獲"] = "chám-he̍k",
	["斬稻尾"] = "cháⁿ-tiū-bóe/cháⁿ-tiū-bé",
	["斬過"] = "cháⁿ-kòe/cháⁿ-kè",
	["斬釘截鐵"] = "chám-teng-chia̍t-thih",
	["斬頭"] = "chām-thâu",
	["斯拉夫"] = "Su-lá-hu",
	["斯文"] = "su-bûn",
	["斯文捌禮"] = "su-bûn-pat-lé",
	["斯文氣"] = "su-bûn-khùi",
	["斯當時"] = "su-tong-sî",
	["斯里蘭卡"] = "Su-lí-lân-khah",
	["新"] = "sin",
	["新chíⁿ仔"] = "sin-chíⁿ-á",
	["新一代"] = "sin-chi̍t-tāi",
	["新世界"] = "sin-sè-kài",
	["新人"] = "sin-lâng",
	["新任"] = "sin-jīm",
	["新光"] = "Sin-kong",
	["新光人壽"] = "Sin-kong-jîn-siū",
	["新公園"] = "Sin-kong-hn̂g",
	["新兵"] = "sin-peng",
	["新冊"] = "sin-chheh",
	["新制"] = "sin-chè",
	["新力"] = "Sin-le̍k",
	["新加坡"] = "Sin-ka-pho",
	["新化"] = "Sin-hòa",
	["新厝"] = "sin-chhù",
	["新台幣"] = "sin-tâi-pè",
	["新台票"] = "sin-tâi-phiò",
	["新型"] = "sin-hêng",
	["新埔"] = "Sin-po͘",
	["新埤"] = "Sin-pi",
	["新天地"] = "sin-thian-tē/sin-thian-tōe",
	["新奇"] = "sin-kî",
	["新娘"] = "sin-niû",
	["新娘伴"] = "sin-niû-phōaⁿ",
	["新娘床"] = "sin-niû-chhn̂g",
	["新娘房"] = "sin-niû-pâng",
	["新娘撐"] = "sin-niû-thèⁿ",
	["新娘替"] = "sin-niû-thoeh",
	["新娘燈"] = "sin-niû-teng",
	["新娘花"] = "sin-niû-hoe",
	["新娘草"] = "sin-niû-chháu",
	["新娘轎"] = "sin-niû-kiō",
	["新娘餅"] = "sin-niû-piáⁿ",
	["新婚"] = "sin-hun",
	["新婦仔"] = "sim-pū-á/sin-pū-á",
	["新嫣"] = "sin-ian",
	["新學山"] = "sin-o̍h-soaⁿ",
	["新安"] = "Sin-an",
	["新居"] = "sin-ki/sin-ku",
	["新屋"] = "Sin-ok",
	["新市"] = "sin-chhī",
	["新年"] = "sin-nî",
	["新店"] = "Sin-tiàm",
	["新店市"] = "Sin-tiàm-chhī",
	["新店溪"] = "Sin-tiàm-khe/Sin-tiàm-khoe",
	["新建"] = "sin-kiàn",
	["新式"] = "sin-sek",
	["新形"] = "sin-hêng",
	["新手"] = "sin-chhiú",
	["新政"] = "sin-chèng",
	["新教"] = "Sin-kàu",
	["新文化"] = "sin-bûn-hòa",
	["新新娘"] = "sin-sin-niû",
	["新新婦"] = "sin-sin-pū",
	["新春"] = "sin-chhun",
	["新時代"] = "sin-sî-tāi",
	["新曆"] = "sin-le̍k",
	["新村"] = "sin-chhoan",
	["新樣"] = "sin-iūⁿ",
	["新款"] = "sin-khoán",
	["新歌"] = "sin-koa",
	["新歡"] = "sin-hoan",
	["新正"] = "sin-chiaⁿ",
	["新氣象"] = "sin-khì-siōng",
	["新法"] = "sin-hoat",
	["新派"] = "sin-phài",
	["新港"] = "Sin-káng",
	["新潮"] = "sin-tiâu",
	["新營"] = "Sin-iâⁿ",
	["新營市"] = "Sin-iâⁿ-chhī",
	["新片"] = "sin-phìⁿ",
	["新版"] = "sin-pán",
	["新璫璫"] = "sin-tang-tang",
	["新生"] = "sin-seng",
	["新生代"] = "sin-seng-tāi",
	["新生地"] = "sin-seng-tē/sin-seng-tōe",
	["新生報"] = "Sin-seng-pò",
	["新疆"] = "Sin-kiong",
	["新知"] = "sin-ti",
	["新秀"] = "sin-siù",
	["新穎"] = "sin-éng",
	["新竹"] = "Sin-tek",
	["新竹市"] = "Sin-tek-chhī",
	["新篤篤"] = "sin-tak-tak",
	["新簇簇"] = "sin-chhak-chhak",
	["新紀元"] = "sin-kì-goân",
	["新紀錄"] = "sin-kì-lo̍k",
	["新約"] = "Sin-iok",
	["新編"] = "sin-phian",
	["新聞"] = "sin-bûn/sin-ûn",
	["新聞局"] = "Sin-bûn-kio̍k",
	["新聞界"] = "sin-bûn-kài",
	["新聞稿"] = "sin-bûn-kó",
	["新聞紙"] = "sin-bûn-chóa",
	["新腳數"] = "sin-kha-siàu/sin-kioh-siàu",
	["新興"] = "sin-heng",
	["新莊"] = "Sin-chng",
	["新莊市"] = "Sin-chng-chhī",
	["新華社"] = "Sin-hôa-siā",
	["新落山"] = "sin-lo̍h-soaⁿ",
	["新蘡"] = "sin-íⁿ",
	["新虎尾溪"] = "Sin-hó͘-bé-khe/Sin-hó͘-bé-khoe",
	["新衫"] = "sin-saⁿ",
	["新裝"] = "sin-chong",
	["新設"] = "sin-siat",
	["新語"] = "sin-gí/sin-gú",
	["新豐"] = "Sin-hong",
	["新貴"] = "sin-kùi",
	["新近"] = "sin-kīn/sin-kūn",
	["新造"] = "sin-chō",
	["新進"] = "sin-chìn",
	["新進人員"] = "sin-chìn-jîn-oân",
	["新郎"] = "sin-lông",
	["新銳"] = "sin-lōe",
	["新開幕"] = "sin-khui-bō͘",
	["新陳代謝"] = "sin-tîn-tāi-siā",
	["新面chhiuⁿ"] = "sin-bīn-chhiuⁿ",
	["新鮮"] = "sin-sian/sin-sián",
	["新點點"] = "sin-tiám-tiám",
	["斷交"] = "toān-kau",
	["斷人煙"] = "tn̄g-lâng-ian",
	["斷半圓"] = "tn̄g-pòaⁿ-îⁿ",
	["斷半屑"] = "tn̄g-pòaⁿ-sut",
	["斷半鮮"] = "tn̄g-pòaⁿ-sián",
	["斷奶"] = "tn̄g-leng",
	["斷定"] = "toàn-tēng",
	["斷寸鐵"] = "tn̄g-chhùn-thih",
	["斷屑"] = "tn̄g-sut",
	["斷崖絕壁"] = "toān-gâi-choa̍t-piah",
	["斷嶄"] = "tn̄g-chám",
	["斷掌"] = "tn̄g-chiúⁿ",
	["斷根"] = "tn̄g-kin/tn̄g-kun",
	["斷氣"] = "tn̄g-khùi",
	["斷水"] = "toān-chúi",
	["斷沙屑"] = "tn̄g-soa-sap",
	["斷火薰"] = "tn̄g-hóe-hun/tn̄g-hé-hun",
	["斷產"] = "tn̄g-sóaⁿ",
	["斷痕瑕"] = "tn̄g-hûn-hê",
	["斷種"] = "tn̄g-chéng",
	["斷站"] = "tn̄g-chām",
	["斷節"] = "tn̄g-chat",
	["斷糧"] = "toān-niû",
	["斷約"] = "toàn-iok",
	["斷紗逝"] = "tn̄g-se-chōa",
	["斷絕"] = "toān-choa̍t",
	["斷絕來往"] = "toān-choa̍t-lâi-óng",
	["斷絕邦交"] = "toān-choa̍t-pang-kau",
	["斷絕關係"] = "toān-choa̍t-koan-hē",
	["斷線綴"] = "tn̄g-sòaⁿ-chōe",
	["斷腸"] = "toān-tiông",
	["斷腸草"] = "toān-tiông-chháu",
	["斷腸詩"] = "toān-tiông-si",
	["斷血路"] = "toān-hoeh-lō͘/toān-huih-lō͘",
	["斷言"] = "toàn-giân",
	["斷路"] = "tn̄g-lō͘",
	["斷路頭"] = "tn̄g-lō͘-thâu",
	["斷面圖"] = "toān-bīn-tô͘",
	["斷飲食"] = "toān-ím-si̍t",
	["斷香火"] = "tn̄g-hiuⁿ-hóe/tn̄g-hiuⁿ-hé",
	["斷魂"] = "toān-hûn",
	["斷點塵"] = "tn̄g-tiám-tîn",
	["斷點聲"] = "tn̄g-tiám-siaⁿ",
	["方"] = "hng/hong",
	["方位"] = "hong-ūi",
	["方便"] = "hong-piān",
	["方向"] = "hong-hiàng/hong-hiòng/hong-hiòng",
	["方向盤"] = "hong-hiòng-pôaⁿ",
	["方圓"] = "hong-îⁿ/hong-oân",
	["方子"] = "hong-chí",
	["方寸"] = "hong-chhùn",
	["方式"] = "hong-sek",
	["方志"] = "hong-chì",
	["方時雨"] = "png-sî-hō͘/puiⁿ-sî-hō͘",
	["方時風"] = "puiⁿ-sî-hong",
	["方格"] = "hong-keh",
	["方案"] = "hong-àn",
	["方步"] = "hong-pō͘",
	["方法"] = "hong-hoat",
	["方眼紙"] = "hong-gán-chóa",
	["方興未艾"] = "hong-heng-bī-ngāi",
	["方舟"] = "hong-chiu",
	["方言"] = "hong-giân",
	["方針"] = "hong-chiam",
	["方面"] = "hong-bīn",
	["方頭"] = "hng-thâu",
	["於法無據"] = "î-hoat-bô-kì/û-hoat-bô-kù",
	["施"] = "soa",
	["施予"] = "si-ú",
	["施以"] = "si-í",
	["施加"] = "si-ka",
	["施展"] = "si-tián",
	["施工"] = "si-kang",
	["施捨"] = "si-siá",
	["施放"] = "si-hòng",
	["施政"] = "si-chèng",
	["施政報告"] = "si-chèng-pò-kò",
	["施暴"] = "si-pō",
	["施用"] = "si-iōng",
	["施藥"] = "si-io̍h",
	["施行"] = "si-hêng",
	["施行細則"] = "si-hêng-sè-chek/si-hêng-sòe-chek",
	["施設"] = "si-siat",
	["旁"] = "pêng",
	["旁聽"] = "pông-theng",
	["旁聽席"] = "pông-thiaⁿ-se̍k",
	["旁衰"] = "pn̄g-soe",
	["旁觀"] = "pông-koan",
	["旁觀者"] = "pông-koan-chiá",
	["旅客"] = "lí-kheh/lú-kheh",
	["旅居"] = "lí-ki/lú-ku",
	["旅日"] = "lí-ji̍t/lú-ji̍t",
	["旅社"] = "lí-siā/lú-siā",
	["旅行"] = "lí-hêng/lú-hêng",
	["旅行支票"] = "lí-hêng-chi-phiò/lú-hêng-chi-phiò",
	["旅行袋"] = "lí-hêng-tē/lú-hêng-tē",
	["旅行車"] = "lí-hêng-chhia/lú-hêng-chhia",
	["旅費"] = "lí-hùi/lú-hùi",
	["旅途"] = "lí-tô͘/lú-tô͘",
	["旅遊"] = "lí-iû/lú-iû",
	["旅遊業"] = "lí-iû-gia̍p/lú-iû-gia̍p",
	["旅長"] = "lí-tiúⁿ/lú-tiúⁿ",
	["旅館"] = "lí-koán/lú-koán",
	["旆巾"] = "phoa̍h-kin/phoa̍h-kun",
	["旆紅"] = "phoa̍h-âng",
	["旆鍊"] = "phoa̍h-liān",
	["旋"] = "chn̂g/chn̄g/sn̂g/soân/soan",
	["旋bē直"] = "chn̂g-bē-ti̍t/chn̂g-bōe-ti̍t",
	["旋囈"] = "soan-ngiāu",
	["旋律"] = "soân-lu̍t",
	["旋繞"] = "soan-ngiāu",
	["旋風"] = "soān-hong",
	["旋鰍"] = "soân-liu",
	["旋鰍古"] = "soân-liu-kó͘",
	["族"] = "cha̍k/cho̍k",
	["族人"] = "cho̍k-jîn",
	["族姪"] = "cho̍k-ti̍t",
	["族群"] = "cho̍k-kûn",
	["族裔"] = "cho̍k-è",
	["族親"] = "cho̍k-chhin",
	["族譜"] = "cho̍k-phó͘",
	["族長"] = "cho̍k-tiúⁿ",
	["旒"] = "liû",
	["旗"] = "kî",
	["旗下"] = "kî-hā",
	["旗仔"] = "kî-á",
	["旗山"] = "Kî-san",
	["旗杆"] = "kî-koaⁿ",
	["旗柱"] = "kî-thiāu",
	["旗桿"] = "kî-koáiⁿ/kî-koaⁿ",
	["旗竿"] = "kî-koaⁿ",
	["旗篙"] = "kî-ko",
	["旗號"] = "kî-hō",
	["旗袍"] = "kî-phâu",
	["旗軍仔"] = "kî-kun-á",
	["旗魚"] = "kî-hî/kî-hû",
	["旗魚舅"] = "kî-hî-kū/kî-hû-kū",
	["旛仔"] = "hoan-á",
	["既好"] = "kah-hó",
	["既定"] = "kì-tēng",
	["既已"] = "kí-í",
	["既是"] = "kah-sī/kì-sī",
	["既然"] = "kì-jiân",
	["日中晝"] = "ji̍t-tiong-tàu/li̍t-tiong-tàu",
	["日仔"] = "ji̍t-á",
	["日仔先"] = "ji̍t-á-sian",
	["日仔利"] = "li̍t-á-lāi",
	["日光燈"] = "ji̍t-kong-teng/li̍t-kong-teng",
	["日內瓦"] = "Ji̍t-lāi-ōa",
	["日共"] = "Ji̍t-kiōng",
	["日出"] = "ji̍t-chhut/li̍t-chhut",
	["日出辰"] = "ji̍t-chhut-sîn",
	["日利"] = "ji̍t-lī/li̍t-lī",
	["日哧烏"] = "ji̍t-hiáⁿ-o͘",
	["日商"] = "ji̍t-siong",
	["日圓"] = "ji̍t-oân",
	["日子圖"] = "ji̍t-chí-tô͘/li̍t-chí-tô͘",
	["日射病"] = "ji̍t-siā-pēⁿ/ji̍t-siā-pīⁿ",
	["日對中"] = "ji̍t-tùi-tiong",
	["日常"] = "ji̍t-siông/li̍t-siông",
	["日幣"] = "Ji̍t-pè",
	["日幻"] = "ji̍t-hóaⁿ",
	["日後"] = "ji̍t-āu/li̍t-āu",
	["日懸山"] = "ji̍t-hâⁿ-soaⁿ",
	["日懸烏"] = "ji̍t-hâⁿ-o͘",
	["日戴笠"] = "ji̍t-tì-le̍h/li̍t-tì-loe̍h",
	["日據時代"] = "Ji̍t-kì-sî-tāi/Ji̍t-kù-sî-tāi",
	["日文"] = "Ji̍t-bûn",
	["日斜西"] = "li̍t-chhiâ-sai",
	["日新"] = "ji̍t-sin",
	["日日"] = "ji̍t-ji̍t/li̍t-li̍t",
	["日日春"] = "ji̍t-ji̍t-chhun",
	["日晝後"] = "ji̍t-tàu-āu/li̍t-tàu-āu",
	["日晝時"] = "li̍t-tàu-sî",
	["日晝晝"] = "ji̍t-tàu-tàu",
	["日晝過"] = "li̍t-tàu-kòe/li̍t-tàu-kè",
	["日晝頓"] = "ji̍t-tàu-tǹg/li̍t-tàu-tǹg",
	["日晝飯"] = "ji̍t-tàu-pn̄g",
	["日暗"] = "ji̍t-àm",
	["日曆"] = "ji̍t-le̍k/li̍t-le̍k",
	["日曝"] = "li̍t-pha̍k",
	["日月"] = "ji̍t-goe̍h/ji̍t-ge̍h",
	["日月潭"] = "Li̍t-goa̍t-thâm",
	["日月眼"] = "ji̍t-goa̍t-gán",
	["日期"] = "ji̍t-kî/li̍t-kî",
	["日本"] = "Ji̍t-pún",
	["日本人"] = "Ji̍p-pún-lâng/Ji̍t-pún-lâng",
	["日本杉"] = "ji̍t-pún-sam",
	["日本鰻"] = "ji̍t-pún-môa",
	["日杉"] = "ji̍t-sam",
	["日欲暗仔"] = "ji̍t-beh-àm-á/li̍t-beh-àm-á",
	["日欲落"] = "ji̍t-boeh-lo̍h",
	["日清簿"] = "ji̍t-chheng-phō͘/li̍t-chheng-phō͘",
	["日烏來"] = "ji̍t-o͘--lâi",
	["日烏出"] = "li̍t-o͘--lài",
	["日用品"] = "ji̍t-iōng-phín/li̍t-iōng-phín",
	["日當崎"] = "ji̍t-tng-kiā",
	["日當徛"] = "ji̍t-tng-khiā",
	["日益"] = "ji̍t-ek",
	["日積月累"] = "ji̍t-chek-goa̍t-lūi",
	["日章旗"] = "ji̍t-chiong-kî",
	["日箍"] = "ji̍t-kho͘",
	["日簽"] = "li̍t-chhiam",
	["日腳"] = "ji̍t-kha/li̍t-kha",
	["日花"] = "ji̍t-hoe",
	["日蝕"] = "ji̍t-sit/li̍t-si̍t",
	["日規"] = "ji̍t-kui",
	["日誌"] = "ji̍t-chì/li̍t-chì",
	["日語"] = "Ji̍t-gí/Ji̍t-gú",
	["日貨"] = "ji̍t-hòe/ji̍t-hè/li̍t-hòe/li̍t-hè",
	["日軍"] = "Ji̍t-kun",
	["日進"] = "li̍t-chìn",
	["日銀"] = "Ji̍t-gîn/Ji̍t-gûn",
	["日銜烏"] = "li̍t-khâⁿ-o͘",
	["日間"] = "ji̍t-kan",
	["日間部"] = "ji̍t-kan-pō͘",
	["日頭公"] = "ji̍t-thâu-kong/li̍t-thâu-kong",
	["日頭晝"] = "ji̍t-thâu-tàu",
	["日頭炎"] = "li̍t-thâu-iām",
	["日頭短"] = "ji̍t-thâu-té",
	["日頭花"] = "ji̍t-thâu-hoe",
	["旦"] = "taⁿ/tòaⁿ",
	["旦chiah"] = "taⁿ-chiah",
	["旦即"] = "taⁿ-chiah",
	["旦夕"] = "tàn-se̍k",
	["旦才"] = "taⁿ-chiah",
	["旨"] = "chí",
	["旨意"] = "chí-ì",
	["早"] = "chá",
	["早冬"] = "chá-tang",
	["早前"] = "chá-chêng",
	["早報"] = "chá-pò",
	["早嫁"] = "chá-kè",
	["早年"] = "chá-nî",
	["早慢"] = "chá-bān",
	["早日"] = "chá-ji̍t",
	["早春"] = "chá-chhun",
	["早時"] = "chá-sî",
	["早晏"] = "chá-òaⁿ",
	["早暗"] = "chá-àm",
	["早期"] = "chá-kî",
	["早死"] = "chá-sí",
	["早水"] = "chá-chúi",
	["早流"] = "chá-lâu",
	["早淀"] = "chá-tīⁿ",
	["早產"] = "chá-sán",
	["早當時"] = "chá-tong-sî",
	["早知影"] = "chá-chai-iáⁿ",
	["早著"] = "chá-tio̍h",
	["早起"] = "chái-khí/chá-khí/chá-khí",
	["早起時"] = "chá-khí-sî",
	["早起晡"] = "chá-khí-po͘",
	["早起頓"] = "chá-khí-tǹg",
	["早起飯"] = "chá-khí-pn̄g",
	["早逝"] = "chá-sē",
	["早頓"] = "chá-tǹg",
	["早餐"] = "chá-chhan",
	["旬"] = "sûn",
	["旭日"] = "hiok-ji̍t",
	["旱"] = "hōaⁿ",
	["旱災"] = "hān-chai",
	["旱蓮"] = "hān-liân",
	["旱蓮草"] = "hān-liân-chhó",
	["旱魃嘴"] = "hān-poa̍t-chhùi",
	["旺"] = "ōng",
	["旺勢"] = "ōng-sì/ōng-sè",
	["旺季"] = "ōng-kùi",
	["旺手"] = "ōng-chhiú",
	["旺梨葛"] = "ōng-lâi-koah",
	["旺氣"] = "ōng-khì/ōng-khùi",
	["旺火"] = "ōng-hóe/ōng-hé",
	["旺盛"] = "ōng-sēng",
	["旺聲"] = "āng-siaⁿ",
	["旺艷"] = "ōng-iām",
	["昂"] = "gông",
	["昂愕"] = "gông-gia̍h/gông-ngia̍h",
	["昆明"] = "Khun-bêng",
	["昆蟲"] = "khun-thiông",
	["昆陽"] = "Khun-iông",
	["昇華"] = "seng-hôa",
	["昇起"] = "seng-khí",
	["昌"] = "chhiuⁿ",
	["昌明"] = "chhiong-bêng",
	["昌盛"] = "chhiong-sēng",
	["昌陽"] = "chhiong-iông",
	["昌颺"] = "chhiaⁿ-iāⁿ",
	["明"] = "bêng/miâ",
	["明亮"] = "bêng-liāng/bêng-liōng",
	["明仁"] = "Bêng-jîn",
	["明仔再"] = "hân-á-chài/bêng-á-chài",
	["明仔日"] = "bîn-á-ji̍t",
	["明仔暗"] = "bîn-á-àm",
	["明仔載"] = "bîn-á-chài",
	["明代"] = "bêng-tāi",
	["明令"] = "bêng-lēng",
	["明信片"] = "bêng-sìn-phìⁿ",
	["明其知"] = "bêng-kî-chai",
	["明句逗"] = "bêng-kù-tāu",
	["明呼"] = "bêng-ho͘",
	["明品"] = "bêng-phín",
	["明哲"] = "bêng-tiat",
	["明唱"] = "bêng-chhiàng",
	["明學"] = "bêng-ha̍k",
	["明年"] = "mâ-nî/mê-nî",
	["明德水庫"] = "Bêng-tek-chúi-khò͘",
	["明志"] = "bêng-chì",
	["明文"] = "bêng-bûn",
	["明文規定"] = "bêng-bûn-kui-tēng",
	["明明"] = "bêng-bêng",
	["明星"] = "bêng-seng",
	["明春"] = "bêng-chhun",
	["明智"] = "bêng-tì",
	["明月"] = "bêng-goa̍t",
	["明朗"] = "bêng-láng/bêng-lóng",
	["明朗化"] = "bêng-lóng-hòa",
	["明朝"] = "bêng-tiâu",
	["明查暗訪"] = "bêng-cha-àm-hóng",
	["明氣"] = "bêng-khì",
	["明治"] = "Bêng-tī",
	["明爭暗鬥"] = "bêng-cheng-àm-tò͘",
	["明牌"] = "bêng-pâi",
	["明王"] = "bêng-ông",
	["明玻璃"] = "bêng-po-lê",
	["明珠"] = "bêng-chu",
	["明理"] = "bêng-lí",
	["明白"] = "bêng-pe̍h/bêng-pe̍k",
	["明目張膽"] = "bêng-ba̍k-tiuⁿ-táⁿ",
	["明眼人"] = "bêng-gán-jîn",
	["明瞭"] = "bêng-liâu",
	["明知"] = "bêng-chai",
	["明確"] = "bêng-khak",
	["明礬"] = "bêng-hoân",
	["明示"] = "bêng-sī",
	["明禮"] = "bêng-lé",
	["明細"] = "bêng-sè/bêng-sòe",
	["明膠"] = "bêng-ka",
	["明言"] = "bêng-giân",
	["明訂"] = "bêng-tēng",
	["明說"] = "bêng-soeh/bêng-seh",
	["明講"] = "bêng-kóng",
	["明證"] = "bêng-chèng",
	["明辨"] = "bêng-piān",
	["明通"] = "bêng-thong",
	["明道"] = "bêng-tō",
	["明達"] = "bêng-ta̍t",
	["明鏡"] = "bêng-kiàⁿ",
	["明顯"] = "bêng-hián",
	["昏"] = "hng/hun",
	["昏倒"] = "hūn-tó",
	["昏去"] = "hun--khì/hun--khù",
	["昏睡"] = "hun-sūi",
	["昏迷"] = "hun-bê",
	["昏迷不醒"] = "hun-bê-put-chhéⁿ/hun-bê-put-chhíⁿ",
	["易"] = "ī/ia̍h",
	["易學"] = "e̍k-ha̍k",
	["易手"] = "e̍k-chhiú",
	["易經"] = "e̍k-keng/ia̍h-keng/e̍k-keng",
	["易言之"] = "e̍k-giân--chi",
	["星"] = "chheⁿ/chhiⁿ/san",
	["星光"] = "chheⁿ-kng/chhiⁿ-kng",
	["星宿"] = "chheⁿ-siù/chhiⁿ-siù",
	["星屎"] = "chheⁿ-sái/chhiⁿ-sái",
	["星座"] = "chheⁿ-chō/chhiⁿ-chō",
	["星期"] = "seng-kî",
	["星期四"] = "seng-kî-sì",
	["星石"] = "chheⁿ-chio̍h/chhiⁿ-chio̍h",
	["星辰"] = "chheⁿ-sîn/chhiⁿ-sîn",
	["星際"] = "seng-chè",
	["星雲"] = "chheⁿ-hûn/chhiⁿ-hûn",
	["星馬"] = "Seng-má",
	["映"] = "iàⁿ",
	["映日果"] = "iòng-ji̍t-kó",
	["映望"] = "ǹg-bāng",
	["映目"] = "iāⁿ-ba̍k",
	["春"] = "chhun",
	["春不老"] = "chhun-put-ló",
	["春仔花"] = "chhun-á-hoe",
	["春假"] = "chhun-ká",
	["春分"] = "Chhun-hun",
	["春天"] = "chhun-thiⁿ",
	["春子"] = "chhun-chí/chhun-chú",
	["春季"] = "chhun-kùi",
	["春宮"] = "chhun-kiong",
	["春宵"] = "chhun-siau",
	["春尾"] = "chhun-bóe/chhun-bé",
	["春心動"] = "chhun-sim-tāng/chhun-sim-tōng",
	["春方"] = "chhun-hong",
	["春日"] = "chhun-ji̍t",
	["春暉"] = "chhun-hui",
	["春梅"] = "chhun-mûi",
	["春水簾雨"] = "chhun-chúi-hîⁿ-hō͘",
	["春畫"] = "chhun-ōa/chhun-ōe",
	["春秋"] = "chhun-chhiu",
	["春耕"] = "chhun-keng",
	["春聯"] = "chhun-liân",
	["春花"] = "chhun-hoe",
	["春菜"] = "chhun-chhài",
	["春華"] = "chhun-hôa",
	["春蘭"] = "chhun-lân",
	["春訊"] = "chhun-sìn",
	["春陰"] = "chhun-im",
	["春頭"] = "chhun-thâu",
	["春風"] = "chhun-hong",
	["春飯"] = "chhun-pn̄g",
	["春餅"] = "chhun-piáⁿ",
	["昨夜"] = "cha-iā",
	["昨昏"] = "chah-hng/cha-hng",
	["昨昏暗"] = "cha-hng-àm/chā-hng-àm",
	["昨暗"] = "cha-àm/chā-àm",
	["昨暝"] = "cha-mê/cha-mî",
	["昭和"] = "Chiau-hô",
	["昭和草"] = "chiau-hô-chháu",
	["昭示"] = "chiau-sī",
	["是"] = "sī",
	["是=m"] = "sī-m̄",
	["是m̄"] = "sī-m̄",
	["是m̄是"] = "sī-m̄-sī",
	["是乎"] = "sī-hohN",
	["是否"] = "sī-bò͘",
	["是啦"] = "sī-là",
	["是嘴"] = "sī-chhùi",
	["是敢"] = "sī-káⁿ",
	["是數"] = "sī-siàu",
	["是時"] = "sī-sî",
	["是豈"] = "sī-ká",
	["是都著"] = "sī-to-tio̍h",
	["是非"] = "sī-hui",
	["昲仔光"] = "phú-á-kng",
	["昲光"] = "phú-kng",
	["昲公菜"] = "phú-kong-chhài",
	["昲昲"] = "phú-phú",
	["昲杙"] = "phú-khi̍t",
	["昲目"] = "phú-ba̍k",
	["昲綠"] = "phú-le̍k",
	["昲色"] = "phú-sek",
	["昲蔥"] = "phú-chhang",
	["昳"] = "thi̍h",
	["昳半日"] = "thi̍h-pòaⁿ-li̍t",
	["昳拖"] = "thi̍h-thoa",
	["昳昳thu̍h-thu̍h"] = "thih-thih-thu̍h-thu̍h",
	["昳昳吼"] = "thi̍h-thi̍h-háu",
	["昴星"] = "báu-chheⁿ/báu-chhiⁿ",
	["時"] = "sî",
	["時事"] = "sî-sū",
	["時代"] = "sî-tāi",
	["時候"] = "sî-hāu",
	["時價"] = "sî-kè",
	["時光"] = "sî-kong",
	["時冬季"] = "sî-tang-kùi",
	["時到"] = "sî-kàu",
	["時刻"] = "sî-khek",
	["時加果"] = "sî-ke-kó",
	["時勢"] = "sî-sì/sî-sè",
	["時報"] = "sî-pò",
	["時季"] = "sî-kùi",
	["時宜"] = "sî-gî",
	["時尚"] = "sî-siōng",
	["時尾"] = "sî-bóe/sî-bé",
	["時局"] = "sî-kio̍k",
	["時常"] = "sî-siông",
	["時序"] = "sî-sū",
	["時效"] = "sî-hāu",
	["時效性"] = "sî-hāu-sèng",
	["時日"] = "sî-ji̍t/sî-li̍t",
	["時時刻刻"] = "sî-sî-khek-khek",
	["時景"] = "sî-kéng",
	["時期"] = "sî-kî",
	["時樣"] = "sî-iūⁿ",
	["時機"] = "sî-ki",
	["時機成熟"] = "sî-ki-sêng-se̍k",
	["時機末"] = "sî-ki-boa̍t",
	["時機竭"] = "sî-ki-kia̍t",
	["時段"] = "sî-tōaⁿ",
	["時氣感"] = "sî-khì-kám",
	["時氣病"] = "sî-khì-pēⁿ/sî-khì-pīⁿ",
	["時派"] = "sî-phài",
	["時疫"] = "sî-e̍k",
	["時空"] = "sî-khong",
	["時節"] = "sî-cheh/sî-choeh",
	["時行"] = "sî-kiâⁿ",
	["時行症"] = "sî-kiâⁿ-chèng",
	["時裝"] = "sî-chong",
	["時計果"] = "sî-kè-kó",
	["時辰"] = "sî-sîn",
	["時速"] = "sî-sok",
	["時運"] = "sî-ūn",
	["時錶"] = "sî-pió",
	["時鐘"] = "sî-cheng",
	["時鐘墜"] = "sî-cheng-tūi",
	["時鐘鳥"] = "sî-cheng-chiáu",
	["時間"] = "sî-kan",
	["時間性"] = "sî-kan-sèng",
	["時間表"] = "sî-kan-pió",
	["時限"] = "sî-hān",
	["時陣"] = "sî-chūn",
	["時頓"] = "sî-tǹg",
	["晃"] = "hián/hóng",
	["晃嚇"] = "hóng-hiahN",
	["晉"] = "chìn",
	["晉升"] = "chìn-seng",
	["晉用"] = "chìn-iōng",
	["晉級"] = "chìn-kip",
	["晉見"] = "chìn-kiàn",
	["晉身"] = "chìn-sin",
	["晏"] = "òaⁿ",
	["晏來"] = "òaⁿ-lâi",
	["晏到"] = "òaⁿ-kàu",
	["晏婚"] = "òaⁿ-hun",
	["晏睏"] = "òaⁿ-khùn",
	["晏起來"] = "òaⁿ-khí--lâi",
	["晏點"] = "òaⁿ-tiám",
	["晚"] = "mńg",
	["晚冬"] = "mńg-tang",
	["晚囝"] = "mńg-kiáⁿ",
	["晚報"] = "boán-pò",
	["晚季"] = "boán-kùi",
	["晚安"] = "boán-an",
	["晚宴"] = "boán-iàn",
	["晚年"] = "boán-liân",
	["晚春"] = "boán-chhun",
	["晚晡"] = "mńg-po͘",
	["晚景"] = "boán-kéng",
	["晚會"] = "boán-hōe",
	["晚歲"] = "boán-sòe",
	["晚禮服"] = "boán-lé-ho̍k",
	["晚秋"] = "boán-chhiu",
	["晚稻"] = "mńg-tiū/ún-tiū",
	["晚芳花"] = "mńg-phang-hoe",
	["晚輩"] = "boán-pòe",
	["晚餐"] = "boán-chhan",
	["晚香玉"] = "boán-hiong-gio̍k",
	["晝"] = "tàu",
	["晟"] = "chhiâⁿ",
	["晟人"] = "chhiâⁿ-lâng",
	["晟囝"] = "chhiâⁿ-kiáⁿ",
	["晟家"] = "chhiâⁿ-ke",
	["晟持"] = "chhiâⁿ-tî",
	["晟教"] = "chhiâⁿ-kà",
	["晟隔"] = "chhiâⁿ-kek/chhiâⁿ-keh",
	["晟養"] = "chhiâⁿ-iúⁿ/chhiâⁿ-ióng",
	["晡"] = "po͘",
	["晤談"] = "ngō͘-tâm",
	["晨光"] = "sîn-kong",
	["晨間"] = "sîn-kan",
	["普"] = "phó͘",
	["普其略"] = "phó͘-kî-lia̍k/phó͘-kî-lio̍k",
	["普及"] = "phó͘-ki̍p",
	["普天下"] = "phó͘-thian-hā/phó͘-thiⁿ-ē",
	["普度"] = "phó͘-tō͘",
	["普度公"] = "phó͘-tō͘-kong",
	["普普"] = "phó͘-phó͘",
	["普普仔"] = "phó͘-phó͘-á",
	["普普仔知影"] = "phó͘-phó͘-á-chai-iáⁿ",
	["普查"] = "phó͘-cha",
	["普渡"] = "phó͘-tō͘",
	["普濟"] = "phó͘-chè",
	["普照"] = "phó͘-chiàu",
	["普略"] = "phó͘-lia̍k/phó͘-lio̍k",
	["普略仔"] = "phó͘-lia̍k-á/phó͘-lio̍k-á",
	["普考"] = "phó͘-khó",
	["普通"] = "phó͘-thong",
	["普通人"] = "phó͘-thong-lâng",
	["普通批"] = "phó͘-thong-phe/phó͘-thong-phoe",
	["普通日"] = "phó͘-thong-ji̍t",
	["普通車"] = "phó͘-thong-chhia",
	["普遍"] = "phó͘-phiàn",
	["普遍化"] = "phó͘-phiàn-hòa",
	["普選"] = "phó͘-soán",
	["景"] = "kéng",
	["景仰"] = "kéng-gióng",
	["景品"] = "kéng-phín",
	["景德"] = "Kéng-tek",
	["景德鎮"] = "Kéng-tek-tìn",
	["景氣"] = "kéng-khì",
	["景況"] = "kéng-hóng",
	["景物"] = "kéng-bu̍t",
	["景緻"] = "kéng-tì",
	["景美"] = "Kéng-bé",
	["景致"] = "kéng-tì",
	["景色"] = "kéng-sek",
	["景觀"] = "kéng-koan",
	["景象"] = "kéng-siōng",
	["晴"] = "chîⁿ/chīⁿ",
	["晴和"] = "chêng-hô",
	["晶"] = "cheⁿ/chiⁿ",
	["晶片"] = "cheng-phìⁿ",
	["智"] = "tì",
	["智利"] = "Tì-lī",
	["智力"] = "tì-le̍k",
	["智取"] = "tì-chhú",
	["智商"] = "tì-siong",
	["智囊"] = "tì-lông",
	["智囊團"] = "tì-lông-thoân",
	["智慧"] = "tì-hūi",
	["智慧型"] = "tì-hūi-hêng",
	["智略"] = "tì-lia̍k/tì-lio̍k",
	["智者"] = "tì-chiá",
	["智育"] = "tì-io̍k",
	["智能"] = "tì-lêng",
	["智能低"] = "tì-lêng-kē",
	["智能犯"] = "tì-lêng-hoān",
	["智謀"] = "tì-bô͘",
	["智識"] = "tì-sek",
	["智齒"] = "tì-khí",
	["晾衫"] = "nî-saⁿ/nê-saⁿ",
	["暇"] = "hē",
	["暈"] = "hūn",
	["暈倒"] = "hūn-tó",
	["暈去"] = "hūn-khì/hūn-khù",
	["暍燒"] = "hahN-sio",
	["暑假"] = "sú-ká",
	["暖壽"] = "loán-siū",
	["暖氣"] = "loán-khì",
	["暖流"] = "loán-liû",
	["暖爐"] = "loán-lô͘",
	["暖鍋"] = "loán-e",
	["暗"] = "àm",
	["暗chiuh-chiuh"] = "àm-chiuh-chiuh",
	["暗khàm"] = "àm-khàm",
	["暗khǹg"] = "àm-khǹg",
	["暗mi-mo͘"] = "àm-mi-mo͘",
	["暗mo͘-mo͘"] = "àm-mo͘-mo͘",
	["暗sàm"] = "àm-sàm",
	["暗sàm病"] = "àm-sàm-pēⁿ/àm-sàm-pīⁿ",
	["暗so-so"] = "àm-so-so",
	["暗sô-sô"] = "àm-sô-sô",
	["暗中"] = "àm-tiong",
	["暗串"] = "àm-chhǹg",
	["暗伏"] = "àm-ho̍k",
	["暗傷"] = "àm-siong",
	["暗光"] = "àm-kong",
	["暗光鳥"] = "àm-kong-chiáu",
	["暗分"] = "àm-hūn",
	["暗名"] = "àm-miâ",
	["暗唸"] = "àm-liām",
	["暗地"] = "àm-tē/àm-tōe",
	["暗場"] = "àm-tiûⁿ/àm-tiôⁿ",
	["暗奏"] = "àm-chàu",
	["暗學"] = "àm-o̍h",
	["暗學仔"] = "àm-o̍h-á",
	["暗安"] = "àm-an",
	["暗定"] = "àm-tiāⁿ",
	["暗室"] = "àm-sek",
	["暗密"] = "àm-ba̍t",
	["暗射"] = "àm-siā",
	["暗影"] = "àm-iáⁿ",
	["暗房"] = "àm-pâng",
	["暗掛鳥"] = "àm-kòa-chiáu",
	["暗摸捎"] = "àm-bong-sa",
	["暗摸摸"] = "àm-bong-bong",
	["暗時"] = "àm-sî",
	["暗晏鳥"] = "àm-òaⁿ-chiáu",
	["暗晡"] = "àm-po͘",
	["暗晡仔"] = "àm-po͘-á",
	["暗暝"] = "àm-mê/àm-mî",
	["暗暢"] = "àm-thiòng",
	["暗查"] = "àm-cha/àm-chhâ",
	["暗槓"] = "àm-kàng",
	["暗樓仔"] = "àm-lâu-á",
	["暗歡喜"] = "àm-hoaⁿ-hí",
	["暗步"] = "àm-pō͘",
	["暗殕"] = "àm-phú",
	["暗殺"] = "àm-sat",
	["暗毒"] = "àm-to̍k",
	["暗流"] = "àm-lâu",
	["暗淀"] = "àm-tīⁿ",
	["暗淡"] = "àm-tām",
	["暗溝"] = "àm-kau",
	["暗漠漠"] = "àm-bo̍k-bo̍k",
	["暗潮"] = "àm-tiâu",
	["暗火"] = "àm-hóe/àm-hé",
	["暗爽"] = "àm-sóng",
	["暗班"] = "àm-pan",
	["暗病"] = "àm-pēⁿ/àm-pīⁿ",
	["暗痕"] = "àm-hûn",
	["暗眠摸"] = "àm-bîn-bong",
	["暗睏"] = "àm-khùn",
	["暗礁"] = "àm-ta",
	["暗示"] = "àm-sī",
	["暗空"] = "àm-khang",
	["暗空仔"] = "àm-khang-á",
	["暗笑"] = "àm-chhiò",
	["暗算"] = "àm-sǹg/àm-soàn",
	["暗箭"] = "àm-chìⁿ",
	["暗綠"] = "àm-le̍k",
	["暗股"] = "àm-kó͘",
	["暗自"] = "àm-chū",
	["暗色"] = "àm-sek",
	["暗著想"] = "àm-tio̍h-siūⁿ",
	["暗藍"] = "àm-lâm",
	["暗藏"] = "àm-chhàng",
	["暗處"] = "àm-chhù",
	["暗號"] = "àm-hō",
	["暗行"] = "àm-hēng",
	["暗袋仔"] = "àm-tē-á",
	["暗計"] = "àm-kè",
	["暗記"] = "àm-kì",
	["暗記號"] = "àm-kì-hō",
	["暗訣"] = "àm-koat",
	["暗訪"] = "àm-hóng",
	["暗誦"] = "àm-siōng",
	["暗謀"] = "àm-bô͘",
	["暗貓貓"] = "àm-niau-niau",
	["暗路"] = "àm-lō͘",
	["暗車"] = "àm-chhia",
	["暗逝"] = "àm-chōa",
	["暗酉"] = "àm-iú",
	["暗鈕"] = "àm-liú",
	["暗銃"] = "àm-chhèng",
	["暗鎖"] = "àm-só",
	["暗間"] = "àm-keng",
	["暗間仔"] = "àm-keng-á",
	["暗雨"] = "àm-hō͘",
	["暗雲"] = "àm-hûn",
	["暗靜"] = "àm-chīⁿ",
	["暗靜仔"] = "àm-chīⁿ-á",
	["暗頓"] = "àm-tǹg",
	["暗頭"] = "àm-thâu",
	["暗頭仔"] = "àm-thâu-á",
	["暗飯"] = "àm-pn̄g",
	["暗香"] = "àm-hiong",
	["暗鬼"] = "àm-kúi",
	["暗鬼仔"] = "àm-kúi-á",
	["暗鯧"] = "àm-chhiuⁿ",
	["暗麝"] = "àm-siā",
	["暝"] = "mê/mî",
	["暝phah日"] = "mê-phah-ji̍t/mî-phah-ji̍t",
	["暝半"] = "mê-pòaⁿ/mî-pòaⁿ",
	["暝場"] = "mê-tiûⁿ/mî-tiûⁿ",
	["暝尾"] = "mê-bóe/mî-bé",
	["暝工"] = "mê-kang/mî-kang",
	["暝市"] = "mê-chhī/mî-chhī",
	["暝日"] = "mê-ji̍t/mî-ji̍t",
	["暝日拚"] = "mê-ji̍tpiàⁿ/mî-ji̍tpiàⁿ",
	["暝日數念"] = "mê-ji̍t-siàu-liām/mî-ji̍t-siàu-liām",
	["暝日趕"] = "mê-ji̍tkóaⁿ/mî-ji̍tkóaⁿ",
	["暝昏"] = "mê-hng/mî-hng",
	["暝時"] = "mê-sî/mî-sî/mê--sî/mî--sî",
	["暝深"] = "mê-chhim/mî-chhim",
	["暝班"] = "mê-pan/mî-pan",
	["暝路"] = "mê-lō͘/mî-lō͘",
	["暝車"] = "mê-chhia/mî-chhia",
	["暝長夢濟"] = "mê-tn̂g-bāng-chē/mî-tn̂g-bāng-chōe",
	["暝間"] = "mê-kan/mî-kan",
	["暝頭"] = "mê-thâu/mî-thâu",
	["暝頭長"] = "mê-thâutn̂g/mî-thâutn̂g",
	["暢"] = "thiòng",
	["暢phut-phut"] = "thiòng-phut-phut",
	["暢勿勿"] = "thiòng-but-but",
	["暢古"] = "thiòng-kó͘",
	["暢暢"] = "thiòng-thiòng",
	["暢板"] = "thiòng-pán",
	["暢樂"] = "thiòng-lo̍k",
	["暢粅粅"] = "thiòng-but-but",
	["暢舍"] = "thiòng-sià",
	["暢舍囝"] = "thiòng-sià-kiáⁿ",
	["暢話"] = "thiòng-ōe",
	["暢談"] = "thiòng-tâm",
	["暢達"] = "thiòng-ta̍t",
	["暢銷"] = "thiòng-siau",
	["暢銷書"] = "thiòng-siau-su",
	["暢頭"] = "thiòng-thâu",
	["暫"] = "chiām",
	["暫tòa"] = "chiām-tòa",
	["暫且"] = "chiām-chhiáⁿ",
	["暫代"] = "chiām-tāi",
	["暫停"] = "chiām-thêng",
	["暫定"] = "chiām-tēng",
	["暫度"] = "chiām-tō͘",
	["暫時"] = "chiām-sî",
	["暫時性"] = "chiām-sî-sèng",
	["暫權"] = "chiām-khoân",
	["暫緩"] = "chiām-oān",
	["暫行"] = "chiām-hêng",
	["暴"] = "pauh",
	["暴亂"] = "pō-loān",
	["暴其然"] = "pō-kî-jiân",
	["暴利"] = "po̍k-lī",
	["暴政"] = "pō-chèng/po̍k-chèng",
	["暴斃"] = "pō-pè",
	["暴暴跳"] = "po̍k-po̍k-thiàu",
	["暴棉"] = "pok-mî",
	["暴民"] = "pō-bîn/po̍k-bîn",
	["暴漲"] = "pō-tiòng",
	["暴發"] = "pō-hoat/po̍k-hoat",
	["暴虐"] = "pō-lio̍k",
	["暴行"] = "pō-hêng/po̍k-hêng",
	["暴起暴落"] = "pok-khí-pok-lo̍h",
	["暴跌"] = "pō-tia̍t",
	["暴躁"] = "po̍k-sò",
	["暴辱"] = "pō-lio̍k",
	["暴露"] = "po̍h-lō͘/po̍k-lō͘/pō-lô͘",
	["暴露出"] = "pō-lō͘-chhut",
	["暴頭"] = "pò-thâu",
	["暴風"] = "pō-hong",
	["暴風雨"] = "pō-hong-ú",
	["暹邏"] = "siām-lô",
	["曆"] = "le̍k",
	["曆日"] = "la̍h-ji̍t",
	["曆日圖"] = "la̍h-ji̍t-tô͘",
	["曇花"] = "thâm-hoe",
	["曉"] = "hiáu",
	["曉悟"] = "hiáu-gō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-gō͘",
	["曉晴"] = "sio-chīⁿ",
	["曉理"] = "hiáu-lí",
	["曉陽"] = "hiáu-iông",
	["曖昧"] = "ài-māi",
	["曙光"] = "sú-kng",
	["曝"] = "pha̍k",
	["曝hō͘-ta"] = "pha̍k-hō͘-ta",
	["曝ta"] = "pha̍k-ta",
	["曝光"] = "pho̍k-kng",
	["曝凋"] = "pha̍k-ta",
	["曝干"] = "pha̍k-koaⁿ",
	["曝日"] = "pha̍k-ji̍t/pha̍k-li̍t",
	["曝日花"] = "pha̍k-ji̍t-hoe",
	["曝日頭"] = "pha̍k-ji̍t-thâu",
	["曝死"] = "pha̍k-sí",
	["曝烏去"] = "pha̍k-o͘--khì/pha̍k-o͘--khù",
	["曝燒"] = "pha̍k-sio",
	["曝粟"] = "pha̍k-chhek",
	["曝粟埕"] = "pha̍k-chhek-tiâⁿ",
	["曝衫"] = "pha̍k-saⁿ",
	["曝露"] = "pho̍k-lō͘",
	["曠地"] = "khàng-tē/khàng-tōe/khòng-tē/khòng-tōe",
	["曠埔"] = "khòng-po͘",
	["曠床"] = "khòng-chhn̂g",
	["曠職"] = "khòng-chit",
	["曠課"] = "khòng-khò",
	["曠野"] = "khòng-iá",
	["曠闊"] = "khòng-khoah",
	["曰"] = "oa̍t",
	["曲"] = "khek/khiok",
	["曲尺"] = "khiok-chhioh",
	["曲引"] = "khek-ín",
	["曲片"] = "khek-phìⁿ",
	["曲盤"] = "khek-pôaⁿ/khiok-pôaⁿ",
	["曲直"] = "khiok-ti̍t",
	["曲線"] = "khiok-sòaⁿ",
	["曲解"] = "khiok-kái",
	["曲詩"] = "khek-si",
	["曲調"] = "khek-tiāu",
	["曲譜"] = "khek-phó͘",
	["曲頭"] = "khek-thâu",
	["曳手"] = "ia̍t-chhiú",
	["更"] = "keⁿ/kiⁿ",
	["更且"] = "kēng-chhiáⁿ",
	["更加"] = "kèng-ka",
	["更動"] = "keng-tōng",
	["更寮"] = "keⁿ-liâu/kiⁿ-liâu",
	["更布"] = "kiⁿ-pò͘",
	["更年期"] = "keng-liân-kî",
	["更改"] = "keng-kái",
	["更新"] = "keng-sin",
	["更替"] = "kiⁿ-thoeh",
	["更柝"] = "kiⁿ-kho̍k/keⁿ-kho̍k",
	["更樓"] = "kiⁿ-lâu",
	["更正"] = "keng-chèng",
	["更深"] = "kiⁿ-chhim",
	["更漏"] = "kiⁿ-lāu",
	["更生"] = "keng-seng",
	["更衣室"] = "keng-i-sek",
	["書"] = "chu",
	["書信"] = "su-sìn",
	["書刊"] = "su-khan",
	["書包"] = "chu-pau/su-pau/su-pau",
	["書句"] = "chu-kù",
	["書呆"] = "chu-tai",
	["書商"] = "su-siong",
	["書報"] = "su-pò",
	["書寫"] = "su-siá",
	["書局"] = "su-kio̍k",
	["書展"] = "su-tián",
	["書帶草"] = "chu-tòa-chháu/si-tòa-chháu",
	["書店"] = "chu-tiàm",
	["書庫"] = "su-khò͘",
	["書房"] = "chu-pâng/su-pâng",
	["書方紙"] = "su-hong-chóa",
	["書本"] = "su-pún",
	["書法"] = "su-hoat",
	["書法家"] = "su-hoat-ka",
	["書生"] = "su-seng",
	["書畫"] = "su-ōe",
	["書畫家"] = "su-ōe-ka",
	["書癲"] = "chu-tian",
	["書記"] = "su-kì",
	["書記官"] = "su-kì-koaⁿ",
	["書院"] = "su-īⁿ",
	["書面"] = "su-bīn",
	["書類"] = "su-lūi",
	["書館"] = "su-koán",
	["書香"] = "su-hiong",
	["曹"] = "Chô",
	["曼谷"] = "Bān-kok",
	["曾"] = "chan/chēng",
	["曾古無"] = "chêng-kó͘-bô",
	["曾孫"] = "cheng-sun",
	["曾文"] = "Chan-bûn",
	["曾文水庫"] = "Chan-bûn-chúi-khò͘",
	["曾文溪"] = "Chan-bûn-khe/Chan-bûn-khoe",
	["曾經"] = "chan-keng",
	["替"] = "thè/thòe/thoeh/thùi",
	["替人"] = "thè-lâng/thòe-lâng",
	["替人死"] = "thè-lâng-sí/thòe-lâng-sí",
	["替代"] = "thùi-tāi",
	["替包"] = "thùi-pau",
	["替手"] = "thè-chhiú/thòe-chhiú",
	["替換"] = "thè-ōaⁿ/thòe-ōaⁿ/thùi-ōaⁿ",
	["替槍"] = "thè-chhiuⁿ/thòe-chhiuⁿ",
	["替死鬼"] = "thè-sí-kúi/thòe-sí-kúi",
	["替腳"] = "thè-kioh/thòe-kioh/thoeh-kioh",
	["替補"] = "thùi-pó͘",
	["替身"] = "thè-sin/thòe-sin/thùi-sin",
	["替身仔"] = "thè-sin-á/thòe-sin-á",
	["替齒"] = "thùi-khí",
	["最"] = "chòe",
	["最低價"] = "chòe-kē-kè",
	["最佳"] = "chòe-ka",
	["最優"] = "chòe-iu",
	["最初"] = "chòe-chho͘",
	["最基本"] = "chòe-ki-pún",
	["最好"] = "chòe-hó",
	["最後"] = "chòe-āu",
	["最後通牒"] = "chòe-āu-thong-tia̍p",
	["最終"] = "chòe-chiong",
	["最近"] = "chòe-kīn/chòe-kūn",
	["最高峰"] = "chòe-ko-hong",
	["最高潮"] = "chòe-ko-tiâu",
	["最高點"] = "chòe-ko-tiám",
	["會"] = "ē/ōe/hē/hōe/kōe",
	["會m̄著"] = "hōe-m̄-tio̍h",
	["會不是"] = "hōe-put-sī",
	["會交仗"] = "ē-kau-tiāng",
	["會人情"] = "hē-jîn-chêng/hōe-jîn-chêng",
	["會仔"] = "hōe-á",
	["會仔錢"] = "hōe-á-chîⁿ",
	["會仔頭"] = "hē-á-thâu",
	["會使"] = "ē-sái",
	["會使得"] = "ē-sái--tit/ē-sái-tit",
	["會使講"] = "ē-sái-kóng",
	["會來"] = "ē-lâi",
	["會信憑"] = "ē-sìn-pîn",
	["會值leh"] = "ē-ta̍t--leh",
	["會值得"] = "ē-ta̍t-tit",
	["會凍"] = "ē-tàng",
	["會凍過"] = "ē-tàng-kòe/ē-tàng-kè",
	["會出leh"] = "ē-chhut--leh",
	["會出得"] = "ē-chhut--tit",
	["會務"] = "hōe-bū",
	["會卡"] = "ē-khah",
	["會友"] = "hōe-iú",
	["會合"] = "ē-ha̍h/hōe-ha̍p",
	["會同"] = "hōe-tông",
	["會吐"] = "ē-thò͘",
	["會和"] = "ē-hô",
	["會和盤"] = "ē-hô-pôaⁿ",
	["會員"] = "hōe-oân",
	["會員國"] = "hōe-oân-kok",
	["會商"] = "hōe-siong",
	["會址"] = "hōe-chí",
	["會堂"] = "hōe-tn̂g",
	["會堪得"] = "ē-kham-tit/ōe-kham-tit/ē-kham--tit",
	["會堪得講"] = "ē-kham-tit-kóng",
	["會報"] = "hōe-pò",
	["會場"] = "hōe-tiûⁿ",
	["會大"] = "ē-tōa",
	["會失禮"] = "hōe-sit-lé",
	["會客"] = "hōe-kheh",
	["會客室"] = "hōe-kheh-sek",
	["會客廳"] = "hōe-kheh-thiaⁿ",
	["會審"] = "hōe-sím",
	["會師"] = "hōe-su",
	["會得"] = "ē-tit/ōe-tit",
	["會得赴"] = "ē-tit-hù",
	["會得通"] = "ē-tit-thang",
	["會得過"] = "ē-tit-kòe/ē-tit-kè",
	["會意"] = "hōe-ì",
	["會戰"] = "hōe-chiàn",
	["會所"] = "hōe-só͘",
	["會擋得"] = "ē-tòng--tit",
	["會數"] = "hōe-siàu",
	["會晤"] = "hōe-gō͘",
	["會曉得"] = "ē-hiáu--chit/ē-hiáu--tit/ōe-hiáu--chit/ōe-hiáu--tit",
	["會曉想"] = "ē-hiáu-siūⁿ",
	["會期"] = "hōe-kî",
	["會死會活"] = "ē-sí-ē-oa̍h",
	["會用"] = "ē-ēng",
	["會用leh"] = "ē-ēng--leh",
	["會當"] = "ē-tàng/ōe-tàng",
	["會看口"] = "ē-khòaⁿ-kháu",
	["會社"] = "hōe-siā",
	["會章"] = "hōe-chiong",
	["會笑面"] = "hōe-chhiò-bīn",
	["會籍"] = "hōe-che̍k",
	["會考"] = "hōe-khó",
	["會腳"] = "hōe-kha",
	["會落"] = "ē-lo̍h",
	["會要"] = "hōe-iàu",
	["會見"] = "hōe-kiàn",
	["會見眾"] = "ē-kìⁿ-chèng",
	["會規"] = "hōe-kui",
	["會計師"] = "hōe-kè-su/kòe-kè-su",
	["會記得"] = "ē-kì-tit/ōe-kì-tit",
	["會診"] = "hōe-chín",
	["會話"] = "hōe-ōe",
	["會談"] = "hōe-tâm",
	["會議"] = "hōe-gī",
	["會議室"] = "hōe-gī-sek",
	["會議廳"] = "hōe-gī-thiaⁿ",
	["會議記錄"] = "hōe-gī-kì-lo̍k",
	["會費"] = "hōe-hùi",
	["會賺"] = "ē-thàn",
	["會赴"] = "ē-hù",
	["會赴市"] = "ē-hù-chhī",
	["會通"] = "ē-thang/ē-thong",
	["會過心"] = "ē-kòe-sim/ē-kè-sim",
	["會長"] = "hōe-tiúⁿ",
	["會靠leh"] = "ē-khò--leh",
	["會靠得"] = "ē-khò-tit",
	["會面"] = "hōe-biān/hōe-bīn",
	["會頂"] = "hōe-téng",
	["會頭"] = "hōe-thâu",
	["會餐"] = "hōe-chhan",
	["會館"] = "hōe-koán",
	["會鬥得"] = "ē-tàu-tit/ē-tàu--tit",
	["會齊"] = "hōe-chê/hōe-chôe",
	["月"] = "goe̍h/ge̍h",
	["月hóaⁿ-hóaⁿ"] = "goe̍h-hóaⁿ-hóaⁿ/ge̍h-hóaⁿ-hóaⁿ",
	["月下老人"] = "goa̍t-hā-ló-jîn",
	["月下香"] = "goe̍h-ē-hiong/ge̍h-ē-hiong/goe̍h-hā-hiong/ge̍h-hā-hiong",
	["月事"] = "goe̍h-sū/ge̍h-sū",
	["月仔利"] = "goe̍h-á-lāi/ge̍h-á-lāi",
	["月來香"] = "goe̍h-lâi-hiong/ge̍h-lâi-hiong",
	["月信"] = "goe̍h-sìn/ge̍h-sìn",
	["月俸"] = "goe̍h-hōng/ge̍h-hōng",
	["月光"] = "goe̍h-kng/ge̍h-kng",
	["月光暝"] = "goe̍h-kng-mê/ge̍h-kng-mî",
	["月內"] = "goe̍h-lāi/ge̍h-lāi",
	["月內人"] = "goe̍h-lāi-lâng/ge̍h-lāi-lâng",
	["月內房"] = "goe̍h-lāi-pâng/ge̍h-lāi-pâng",
	["月內病"] = "goe̍h-lāi-pēⁿ/ge̍h-lāi-pīⁿ",
	["月內風"] = "goe̍h-lāi-hong/ge̍h-lāi-hong",
	["月分"] = "goe̍h-hūn/ge̍h-hūn",
	["月刊"] = "goe̍h-khan/ge̍h-khan",
	["月初"] = "goe̍h-chhoe/ge̍h-chhe",
	["月台"] = "goe̍h-tâi/ge̍h-tâi",
	["月圍箍"] = "goe̍h-ûi-kho͘/ge̍h-ûi-kho͘",
	["月圓"] = "goe̍h-îⁿ/ge̍h-îⁿ",
	["月報"] = "goe̍h-pò/ge̍h-pò",
	["月外日"] = "goe̍h-gōa-ji̍t/ge̍h-gōa-ji̍t",
	["月大"] = "goe̍h-tōa/ge̍h-tōa",
	["月娘"] = "goe̍h-niû/ge̍h-niû",
	["月宮"] = "goe̍h-kiong/ge̍h-kiong",
	["月小"] = "goe̍h-sió/ge̍h-sió",
	["月尾"] = "goe̍h-bóe/ge̍h-bé",
	["月底"] = "goe̍h-té/ge̍h-tóe",
	["月戴笠"] = "goe̍h-tì-le̍h/ge̍h-tì-le̍h/goe̍h-tì-loe̍h/ge̍h-tì-loe̍h",
	["月捅日"] = "goe̍h-thóng-ji̍t/ge̍h-thóng-ji̍t",
	["月暈"] = "goe̍h-n̄g/ge̍h-n̄g",
	["月暗暝"] = "goe̍h-àm-mê/ge̍h-àm-mî",
	["月曆"] = "goe̍h-le̍k/ge̍h-le̍k",
	["月桃"] = "goe̍h-thô/ge̍h-thô",
	["月桃花"] = "goe̍h-thô-hoe/ge̍h-thô-hoe",
	["月橘"] = "goe̍h-kiat/ge̍h-kiat",
	["月清"] = "goe̍h-chheng/ge̍h-chheng",
	["月熄"] = "goe̍h-sit/ge̍h-sit",
	["月爿"] = "goe̍h-pêng/ge̍h-pêng",
	["月球"] = "goe̍h-kiû/ge̍h-kiû",
	["月琴"] = "goe̍h-khîm/ge̍h-khîm",
	["月痕仔"] = "goe̍h-hûn-á/ge̍h-hûn-á",
	["月白"] = "goe̍h-pe̍h/ge̍h-pe̍h",
	["月眉"] = "goe̍h-bâi/ge̍h-bâi",
	["月眉尾"] = "goe̍h-bâi-bóe/ge̍h-bâi-bé",
	["月票"] = "goe̍h-phiò/ge̍h-phiò",
	["月窗門"] = "goe̍h-thang-mn̂g/ge̍h-thang-mn̂g",
	["月細"] = "goe̍h-sè/ge̍h-sòe",
	["月給"] = "goe̍h-kip/ge̍h-kip",
	["月經"] = "goe̍h-keng/ge̍h-keng",
	["月老"] = "goa̍t-ló",
	["月老公"] = "goa̍t-ló-kong",
	["月考"] = "goe̍h-khó/ge̍h-khó",
	["月花"] = "goe̍h-hoe/ge̍h-hoe",
	["月薪"] = "goe̍h-sin/ge̍h-sin",
	["月蝕"] = "goe̍h-si̍t/ge̍h-si̍t",
	["月頭"] = "goe̍h-thâu/ge̍h-thâu",
	["月餅"] = "goe̍h-piáⁿ/ge̍h-piáⁿ",
	["月鱧"] = "goe̍h-lē/ge̍h-lē",
	["月鼠仔"] = "goe̍h-chhí-á/ge̍h-chhú-á",
	["有"] = "iú/ū",
	["有khah"] = "ū-khah",
	["有一說"] = "ū-chi̍t-soeh/ū-chi̍t-seh",
	["有下落"] = "ū-hē-lo̍h",
	["有中用"] = "ū-tiòng-iōng",
	["有事"] = "iú-sū",
	["有事使"] = "ū-sū-sái",
	["有二步"] = "ū--lī-pō͘--poeh",
	["有亍"] = "ū-tù",
	["有亍頭"] = "ū-tù-thâu",
	["有人望"] = "ū-jîn-bōng",
	["有人緣"] = "ū-lâng-iân",
	["有代誌"] = "ū-tāi-chì",
	["有份"] = "ū-hūn",
	["有伴"] = "ū-phōaⁿ",
	["有伸"] = "ū-chhun",
	["有併久"] = "ū-pèng-kú",
	["有信憑"] = "ū-sìn-pîn",
	["有偆"] = "ū-chhun",
	["有偏"] = "ū-pheⁿ/ū-phiⁿ",
	["有備無患"] = "iú-pī-bû-hoān",
	["有價證券"] = "ū-kè-chèng-kǹg",
	["有兜捎"] = "ū-tau-sau",
	["有內才"] = "ū-lāi-châi",
	["有兩步"] = "ū--nn̄g-pō͘",
	["有出入"] = "ū-chhut-ji̍p",
	["有分張"] = "ū-pun-tiuⁿ",
	["有利"] = "iú-lī",
	["有利可圖"] = "iú-lī-khó-tô͘",
	["有利頭"] = "ū-lī-thâu",
	["有力"] = "ū-la̍t",
	["有功"] = "iú-kong",
	["有助"] = "iú-chō͘",
	["有勻"] = "ū-ûn",
	["有勻捷巡"] = "ū-ûn-chia̍p-sûn",
	["有博"] = "ū-poh",
	["有句讀"] = "ū-kù-tāu",
	["有司官"] = "iú-si-koaⁿ",
	["有合"] = "ū-ha̍h",
	["有名"] = "iú-miâ/ū-miâ",
	["有名聲"] = "ū-miâ-siaⁿ",
	["有向"] = "ū-ǹg",
	["有向望"] = "ū-ǹg-bāng",
	["有含"] = "ū-hâm",
	["有味素"] = "ū-bī-sò͘",
	["有嘴水"] = "ū-chhùi-chúi",
	["有嘴無瀾"] = "ū-chhùi-bô-nōa",
	["有地chhōe"] = "ū-tè-chhōe/ū-tè-chhē",
	["有坐徛"] = "ū-chē-khiā",
	["有夠"] = "ū-kàu",
	["有夠力"] = "ū-kàu-la̍t",
	["有好"] = "ū-hó",
	["有如"] = "ū-jî/ū-jû",
	["有字眼"] = "ū-jī-gán",
	["有孝"] = "iú-hàu/ū-hàu/ū-hà/ū-hàu,iú-hàu",
	["有孝囝"] = "iú-hàu-kiáⁿ",
	["有害"] = "iú-hāi",
	["有寡"] = "ū-kóa",
	["有局"] = "ū-kio̍k",
	["有幸"] = "iú-hēng",
	["有幾若日"] = "ū-kúi-nā-li̍t",
	["有底"] = "ū-té/ū-tóe",
	["有底蒂"] = "ū-té-tì/ū-tóe-tì",
	["有度量"] = "ū-tō͘-liāng/ū-tō͘-liōng",
	["有康人"] = "ū-khang-lâng",
	["有形"] = "ū-hêng",
	["有形威"] = "ū-hêng-ui",
	["有影"] = "ū-iáⁿ",
	["有待參詳"] = "ū-thāi-chham-siông",
	["有得"] = "ū-tit",
	["有德"] = "ū-tek",
	["有心"] = "ū-sim",
	["有心人"] = "iú-sim-jîn",
	["有志"] = "iú-chì",
	["有志一同"] = "iú-chì-it-tông",
	["有志者"] = "iú-chì-chiá",
	["有情"] = "ū-chêng",
	["有想心"] = "ū-siūⁿ-sim",
	["有意"] = "iú-ì",
	["有感而發"] = "iú-kám-lî-hoat",
	["有愧"] = "iú-khùi",
	["有慼變"] = "ū-chheh-pìⁿ",
	["有應公"] = "iú-èng-kong/iú-eng-kong",
	["有懷"] = "ū-kūi",
	["有成"] = "iú-sêng",
	["有所"] = "iú-só͘",
	["有才"] = "iú-châi",
	["有才調"] = "ū-châi-tiāu",
	["有抱"] = "ū-phā",
	["有拚"] = "ū-piàⁿ",
	["有拚面"] = "ū-piàⁿ-bīn",
	["有拼"] = "ū-peⁿ",
	["有擋"] = "ū-tòng",
	["有擋頭"] = "ū-tòng-thâu",
	["有擔當"] = "ū-tam-tng",
	["有救"] = "ū-kiù",
	["有時"] = "ū-sî",
	["有時仔"] = "ū-sî-á",
	["有時有陣"] = "ū-sî-ū-chūn",
	["有時間"] = "ū-sî-kan",
	["有時陣"] = "ū-sî-chūn",
	["有景"] = "ū-kéng",
	["有暫岑"] = "ū-chām-gâm",
	["有-月貴"] = "ū-kūi",
	["有望"] = "ū-bāng",
	["有朝一日"] = "iú-tiau-chi̍t-ji̍t",
	["有板"] = "ū-pán",
	["有染"] = "iú-jiám",
	["有條有段"] = "iú-tiâu-iú-tōaⁿ",
	["有機可乘"] = "iú-ki-khó-sêng",
	["有機物"] = "iú-ki-bu̍t",
	["有權"] = "ū-koân",
	["有步"] = "ū-pō͘",
	["有歲"] = "ū-hòe/ū-hè",
	["有歲矣"] = "ū-hòe-ā/ū-hè-ā",
	["有歲頭"] = "ū-hòe-thâu/ū-hè-thâu",
	["有毒"] = "ū-to̍k",
	["有比並"] = "ū-pí-phēng",
	["有氣頭"] = "ū-khùi-thâu",
	["有氧舞蹈"] = "iú-ióng-bú-tō",
	["有泉"] = "ū-chóaⁿ",
	["有派頭"] = "ū-phài-thâu",
	["有淡薄"] = "ū-tām-po̍h",
	["有淡薄仔"] = "ū-tām-po̍h-á",
	["有淡薄幫助"] = "ū-tām-po̍h-pang-chō͘",
	["有火氣"] = "ū-hóe-khì/ū-hé-khì",
	["有為"] = "iú-ûi",
	["有無"] = "ū-bô",
	["有理"] = "ū-lí",
	["有理有路"] = "ū-lí-ū-lō͘",
	["有生之年"] = "iú-seng-chi-nî",
	["有當"] = "ū-tàng",
	["有當仔"] = "ū-tang-á",
	["有病"] = "ū-pēⁿ/ū-pīⁿ",
	["有益tī"] = "iú-ek-tī",
	["有盤"] = "ū-pôaⁿ",
	["有盤口"] = "ū-pôaⁿ-kháu",
	["有眉目"] = "ū-bî-bo̍k",
	["有眼"] = "ū-gán",
	["有神"] = "ū-sîn",
	["有神彩"] = "ū-sîn-chhái",
	["有禮數"] = "ū-lé-sò͘",
	["有種"] = "ū-chéng",
	["有空"] = "ū-khang",
	["有空人"] = "ū-khang-lâng",
	["有站巖"] = "ū-chām-gâm",
	["有站節"] = "ū-chām-chat",
	["有範"] = "ū-pān",
	["有線"] = "iú-sòaⁿ",
	["有緣"] = "iú-iân/ū-iân",
	["有繃"] = "ū-peⁿ",
	["有罪"] = "ū-chōe",
	["有耐"] = "ū-nāi",
	["有聖"] = "ū-siàⁿ",
	["有肚量"] = "ū-tō͘-liāng/ū-tō͘-liōng",
	["有胎"] = "ū-the",
	["有腹腸"] = "ū-pak-tn̂g",
	["有膽"] = "ū-táⁿ",
	["有膽量"] = "ū-tám-liāng/ū-tám-liōng",
	["有興趣"] = "ū-hèng-chhù",
	["有興頭"] = "ū-hèng-thâu",
	["有花字"] = "ū-hoe-jī",
	["有若無"] = "ū-ná-bô",
	["有落名"] = "ū-lo̍h-miâ",
	["有藝"] = "ū-gē",
	["有行氣"] = "ū-kiâⁿ-khì",
	["有補"] = "ū-pó͘",
	["有話講"] = "ū-ōe-kóng",
	["有請"] = "iú-chhéng",
	["有識之士"] = "ū-sek-chi-sū",
	["有譜"] = "ū-phó͘",
	["有貴"] = "ū-kùi",
	["有起色"] = "ū-khí-sek",
	["有路"] = "ū-lō͘",
	["有路用"] = "ū-lō͘-ēng/ū-lō͘-iōng",
	["有身"] = "ū-sin",
	["有身ê"] = "ū-sin--ê",
	["有身人"] = "ū-sin-lâng",
	["有身孕"] = "ū-sin-īn",
	["有轉"] = "ū-tńg",
	["有通"] = "ū-thang",
	["有道"] = "iú-tō",
	["有那無"] = "ū-ná-bô",
	["有重"] = "ū-tāng",
	["有量"] = "ū-liāng/ū-liōng",
	["有銷"] = "ū-siau",
	["有銷tháu"] = "ū-siau-tháu",
	["有錢"] = "ū-chîⁿ",
	["有鐳"] = "ū-lui",
	["有鑑於"] = "ū-kàm-î/ū-kàm-û",
	["有鑑於此"] = "ū-kàm-û-chhú",
	["有長"] = "ū-tióng/ū-tn̂g",
	["有閒"] = "ū-êng",
	["有關"] = "iú-koan",
	["有阻礙"] = "ū-chó͘-gāi",
	["有限"] = "iú-hān/iú-hiān/iú-hān",
	["有雄"] = "ū-hêng",
	["有面"] = "ū-bīn",
	["有頭面"] = "ū-thâu-bīn",
	["有額"] = "ū-gia̍h",
	["有鬥搭"] = "ū-tàu-tah",
	["朋友"] = "pêng-iú",
	["服"] = "ho̍k",
	["服下"] = "ho̍k-hā",
	["服事"] = "ho̍k-sāi",
	["服侍"] = "ho̍k-sāi/ho̍k-sī",
	["服兵役"] = "ho̍k-peng-ia̍h",
	["服刑"] = "ho̍k-hêng",
	["服務台"] = "ho̍k-bū-tâi",
	["服務員"] = "ho̍k-bū-oân",
	["服務所"] = "ho̍k-bū-só͘",
	["服務業"] = "ho̍k-bū-gia̍p",
	["服務生"] = "ho̍k-bū-seng",
	["服務社"] = "ho̍k-bū-siā",
	["服務站"] = "ho̍k-bū-chām",
	["服務處"] = "ho̍k-bū-chhù",
	["服勤"] = "ho̍k-khîn/ho̍k-khûn",
	["服役"] = "ho̍k-ia̍h",
	["服從"] = "ho̍k-chiông",
	["服毒"] = "ho̍k-to̍k",
	["服氣"] = "ho̍k-khì",
	["服用"] = "ho̍k-iōng",
	["服祀"] = "ho̍k-sāi",
	["服藥"] = "ho̍k-io̍h",
	["服裝"] = "ho̍k-chong",
	["服食"] = "ho̍k-si̍t",
	["服飾"] = "ho̍k-sek",
	["朕"] = "tīm",
	["朕垌"] = "tīm-tâng",
	["朕鍋"] = "tīm-oe/tīm-e",
	["朗"] = "lang",
	["朗讀"] = "lóng-tho̍k",
	["望"] = "bāng",
	["望冬"] = "bāng-tang",
	["望塵莫及"] = "bōng-tîn-bo̍k-ki̍p",
	["望安"] = "Bāng-an",
	["望族"] = "bāng-cho̍k",
	["望日"] = "bōng-ji̍t",
	["望遠鏡"] = "bōng-oán-kiàⁿ",
	["望頭"] = "bāng-thâu",
	["望高樓"] = "bāng-ko-lâu",
	["朝"] = "tiau",
	["朝代尾"] = "tiâu-tāi-bóe/tiâu-tē-bé/tiâu-tē-bóe/tiâu-tāi-bé",
	["朝北"] = "tiâu-pak",
	["朝南"] = "tiâu-lâm",
	["朝天"] = "tiâu-thiⁿ",
	["朝對"] = "tiâu-tùi",
	["朝廷"] = "tiâu-têng",
	["朝拜"] = "tiâu-pài",
	["朝日"] = "tiâu-ji̍t",
	["朝日新聞"] = "Tiâu-ji̍t-sin-bûn",
	["朝會"] = "tiau-hōe",
	["朝板"] = "tiâu-pán",
	["朝聖"] = "tiâu-sèng",
	["朝臣"] = "tiâu-sîn",
	["朝野"] = "tiâu-iá",
	["朝陽"] = "tiau-iông",
	["朝露"] = "tiau-lō͘",
	["朝鞋"] = "tiâu-ê/tiâu-ôe",
	["朝鮮"] = "Tiâu-sián",
	["朝鮮桐"] = "tiâu-sián-tông",
	["期"] = "kî",
	["期中"] = "kî-tiong",
	["期刊"] = "kî-khan",
	["期待"] = "kî-thāi",
	["期日"] = "kî-ji̍t",
	["期望"] = "kî-bōng",
	["期末考"] = "kî-boa̍t-khó",
	["期滿"] = "kî-móa",
	["期盼"] = "kî-phàn",
	["期約"] = "kî-iok",
	["期考"] = "kî-khó",
	["期許"] = "kî-hí",
	["期貨"] = "kî-hòe/kî-hè",
	["期間"] = "kî-kan",
	["期限"] = "kî-hān",
	["木"] = "ba̍k/bo̍k",
	["木ê類"] = "bo̍-kê-lūi",
	["木主"] = "bo̍k-chú",
	["木乃伊"] = "bo̍k-nái-i",
	["木刻"] = "bo̍k-khek",
	["木匠"] = "ba̍k-chhiūⁿ",
	["木司"] = "ba̍k-sai",
	["木器"] = "bo̍k-khì",
	["木子樹"] = "bo̍k-chí-chhiū",
	["木屐"] = "ba̍k-kia̍h",
	["木屐搭"] = "ba̍k-kia̍h-tah",
	["木屐耳"] = "ba̍k-kia̍h-hīⁿ",
	["木工"] = "bo̍k-kang",
	["木星"] = "bo̍k-chheⁿ/bo̍k-chhiⁿ",
	["木材"] = "bo̍k-châi/bo̍k-chhâi",
	["木柵"] = "Ba̍k-sa",
	["木棉"] = "bo̍k-mî",
	["木棍"] = "bo̍k-kùn",
	["木棒"] = "bo̍k-pāng",
	["木業"] = "bo̍k-gia̍p",
	["木槿"] = "bo̍k-kín",
	["木欏"] = "bo̍k-lô",
	["木欒仔"] = "bo̍k-loân-á",
	["木油樹"] = "ba̍k-iû-chhiū",
	["木片"] = "bo̍k-phìⁿ",
	["木犀"] = "bo̍k-se",
	["木瓜"] = "bo̍k-koe",
	["木瓜欉"] = "bo̍k-koe-châng",
	["木瓜藤"] = "bo̍k-koe-têng",
	["木筆"] = "bo̍k-pit",
	["木箱"] = "bo̍k-siuⁿ",
	["木耳"] = "bo̍k-ní",
	["木船"] = "bo̍k-chûn",
	["木芙蓉"] = "bo̍k-hû-iông",
	["木蓮"] = "bo̍k-liân",
	["木蘭"] = "bo̍k-lân",
	["木蘭花"] = "bo̍k-lân-hoe",
	["木虱草"] = "ba̍k-sat-chháu/bo̍k-sat-chháu",
	["木蝨"] = "ba̍k-sat",
	["木製"] = "bo̍k-chè",
	["木賊"] = "bo̍k-che̍k",
	["木質"] = "bo̍k-chit",
	["木造"] = "bo̍k-chō",
	["木雕"] = "bo̍k-tiau",
	["木香"] = "ba̍k-hiuⁿ",
	["木馬"] = "bo̍k-bé",
	["木魚"] = "bo̍k-hî/bo̍k-hû",
	["木鱉子"] = "bo̍k-pih-chí",
	["木麻"] = "bo̍k-môa",
	["木麻黃"] = "bo̍k-môa-hông/bo̍k-môa-n̂g",
	["未"] = "bōe/bē",
	["未且"] = "bōe-chhiáⁿ/bē-chhiáⁿ",
	["未且是"] = "bōe-chhiáⁿ-sī/bē-chhiáⁿ-sī",
	["未了"] = "bōe-liáu/bē-liáu",
	["未來"] = "bī-lâi",
	["未做人"] = "bōe-chò--lâng/bē-chòe--lâng",
	["未免"] = "bōe-bián/bē-bián",
	["未免得"] = "bī-bián-tit",
	["未婚"] = "bī-hun",
	["未婚妻"] = "bī-hun-chhe",
	["未定"] = "bōe-tēng/bē-tēng",
	["未必"] = "bī-pit",
	["未必然"] = "bī-pit-jiân",
	["未成丁"] = "bōe-sêng-teng/bē-sêng-teng",
	["未成年"] = "bī-sêng-liân",
	["未拍先走"] = "bōe-phah-seng-cháu/bē-phah-seng-cháu",
	["未捌"] = "bōe-bat/bē-bat",
	["未是"] = "bōe-sī/bē-sī",
	["未曾"] = "bōe-chêng/bē-chêng",
	["未曾未"] = "bōe-chêng-bōe/bē-chêng-bē",
	["未滿"] = "bōe-móa/bē-móa",
	["未知"] = "bī-ti",
	["未知數"] = "bī-ti-sò͘",
	["未遂"] = "bī-sūi",
	["末"] = "boa̍t",
	["末世"] = "boa̍t-sè",
	["末代"] = "boa̍t-tāi",
	["末尾囝"] = "boa̍t-bóe-kiáⁿ/boa̍t-bé-kiáⁿ",
	["末席"] = "boa̍t-se̍k",
	["末年"] = "boa̍t-nî",
	["末日"] = "boa̍t-ji̍t",
	["末路"] = "boa̍t-lō͘",
	["末魚"] = "boa̍h-hî/boa̍h-hû",
	["本"] = "pún",
	["本主"] = "pún-chú",
	["本事"] = "pún-sū",
	["本人"] = "pún-lâng",
	["本份"] = "pún-hūn",
	["本位"] = "pún-ūi",
	["本來"] = "pún-lâi",
	["本俸"] = "pún-hōng",
	["本元"] = "pún-goân",
	["本原"] = "pún-goân",
	["本名"] = "pún-miâ",
	["本國"] = "pún-kok",
	["本土"] = "pún-thó͘",
	["本土化"] = "pún-thó͘-hòa",
	["本地"] = "pún-tē/pún-tōe",
	["本地人"] = "pún-tē-lâng/pún-tōe-lâng",
	["本報"] = "pún-pò",
	["本壘"] = "pún-lúi",
	["本家"] = "pún-ke/pún-ka",
	["本島"] = "pún-tó",
	["本市"] = "pún-chhī",
	["本常時"] = "pún-siâng-sî/pún-siông-sî",
	["本年"] = "pún-nî",
	["本年度"] = "pún-nî-tō͘",
	["本底"] = "pún-té/pún-tóe",
	["本性"] = "pún-sèng",
	["本息"] = "pún-sek",
	["本意"] = "pún-ì",
	["本成"] = "pún-chiâⁿ",
	["本房"] = "pún-pâng",
	["本文"] = "pún-bûn",
	["本校"] = "pún-hāu",
	["本案"] = "pún-àn",
	["本業"] = "pún-gia̍p",
	["本源"] = "pún-goân",
	["本益比"] = "pún-ek-pí",
	["本相"] = "pún-siàng/pún-siòng",
	["本省"] = "pún-séng",
	["本票"] = "pún-phiò",
	["本等"] = "pún-téng",
	["本籍"] = "pún-che̍k",
	["本能"] = "pún-lêng",
	["本色"] = "pún-sek",
	["本菁"] = "pún-chhiⁿ",
	["本行"] = "pún-hâng",
	["本質"] = "pún-chit",
	["本身"] = "pún-sin",
	["本身人"] = "pún-sin-lâng",
	["本身湯"] = "pún-sin-thng",
	["本途"] = "pún-tô͘",
	["本邦"] = "pún-pang",
	["本部"] = "pún-pō͘",
	["本鄉"] = "pún-hiong",
	["本金"] = "pún-kim",
	["本錢"] = "pún-chîⁿ",
	["本頂"] = "pún-téng",
	["本領"] = "pún-léng",
	["本體"] = "pún-thé",
	["本黨"] = "pún-tóng",
	["札"] = "chat",
	["朱"] = "chu",
	["朱仔"] = "chu-á",
	["朱子"] = "Chu-chú",
	["朱子草"] = "chu-chú-chháu",
	["朱朱紅"] = "chu-chu-âng",
	["朱桐花"] = "chu-tông-hoe",
	["朱欒"] = "chu-loân",
	["朱瓜"] = "chu-koe",
	["朱砂"] = "chu-se",
	["朱砂痣"] = "chu-se-kì",
	["朱砂紅"] = "chu-se-âng",
	["朱紅"] = "chu-âng",
	["朱蕉"] = "chu-chio",
	["朱衣"] = "chu-i",
	["朱連雀"] = "chu-liân-chhiok",
	["朱錦花"] = "chu-gím-hoe",
	["朱頂花"] = "chu-téng-hoe",
	["朱鷺"] = "chu-lō͘",
	["朴仔"] = "phoh-á/pho̍k-á",
	["朴仔樹"] = "phoh-á-chhiū/pho̍k-á-chhiū",
	["朴仔草"] = "pho̍k-á-chháu",
	["朴子"] = "Phò-chí",
	["朴實"] = "phoh-si̍t",
	["朴硝"] = "phok-siau",
	["朽爛"] = "hiú-nōa",
	["朾"] = "tiaⁿ",
	["杆"] = "koáiⁿ/koaiⁿ/koaⁿ",
	["杉"] = "sam",
	["杉仔"] = "sam-á",
	["杉仔柴"] = "sam-á-chhâ",
	["杉仔行"] = "sam-á-hâng",
	["杉仔鳥"] = "sam-á-chiáu",
	["杉料"] = "sam-liāu",
	["杉林"] = "sam-lîm",
	["杉林溪"] = "Sam-lîm-khe/Sam-lîm-khoe",
	["杉桐仔"] = "sam-tâng-á",
	["李"] = "lí",
	["李仔"] = "lí-á",
	["李仔扦"] = "lí-á-chhiám",
	["李仔糕"] = "lí-á-ko",
	["李托枴"] = "lí-thok-koái/lí-thuh-koái",
	["李旁"] = "lí-pêng",
	["李樹"] = "lí-chhiū",
	["李登輝"] = "Lí-teng-hui",
	["李白"] = "Lí-pe̍h",
	["李老君"] = "lí-ló-kun",
	["李鐵枴"] = "lí-thiat-koái/lí-thih-koái",
	["李鹹"] = "lí-kiâm",
	["杏"] = "hēng",
	["杏仁"] = "hēng-jîn",
	["杏壇"] = "hēng-tôaⁿ",
	["杏紅"] = "hēng-hông",
	["材料"] = "châi-liāu/chhái-liāu",
	["材質"] = "châi-chit",
	["村"] = "chhoan",
	["村夫子"] = "chhoan-hu-chú",
	["村姑"] = "chhoan-ko͘",
	["村民"] = "chhoan-bîn",
	["村莊"] = "chhoan-chng",
	["村落"] = "chhoan-lo̍k",
	["村里"] = "chhoan-lí",
	["村長"] = "chhoan-tiúⁿ",
	["杓"] = "hia",
	["杓仔"] = "chhia̍h-á/sia̍h-á",
	["杓嘴"] = "chiok-chhùi",
	["杖"] = "thn̄g",
	["杙"] = "khi̍t",
	["杜"] = "tō͘",
	["杜bún"] = "tō͘-bún",
	["杜kui仔"] = "tō͘-kui-á",
	["杜仲"] = "tō͘-tiōng",
	["杜截仔"] = "tō͘-chat-á",
	["杜扒仔"] = "tō͘-peh-á",
	["杜猴"] = "tō͘-kâu",
	["杜絕"] = "tō͘-choa̍t",
	["杜英"] = "tō͘-eng",
	["杜蓖"] = "tō͘-pi",
	["杜蓖子"] = "tō͘-pi-chí",
	["杜蓖蠶"] = "tō͘-pi-chhâm",
	["杜蚓"] = "tō͘-ín/tō͘-ún/tō͘-kín/tō͘-kún",
	["杜蚓蒸"] = "tō͘-kín-chhèng/tō͘-kún-chhèng",
	["杜蚓蛇"] = "tō͘-kín-chôa/tō͘-kún-chôa",
	["杜蚓鳥"] = "tō͘-kín-chiáu/tō͘-kún-chiáu",
	["杜賣"] = "tō͘-bē/tō͘-bōe",
	["杜鵑"] = "tō͘-koan",
	["杜鵑花"] = "tō͘-koan-hoe",
	["束"] = "sok",
	["束仔"] = "sok-á",
	["束口"] = "sok-kháu",
	["束手就擒"] = "sok-chhiú-chiū-khîm",
	["束手束腳"] = "sok-chhiú-sok-kha",
	["束手無策"] = "sok-chhiú-bô-chhek",
	["束-示"] = "sok-ńg",
	["束結"] = "sok-kiat",
	["束縛"] = "sok-pa̍k",
	["束身衫"] = "sok-sin-saⁿ",
	["杯"] = "poe",
	["杯仔"] = "poe-á",
	["杯水車薪"] = "poe-chúi-chhia-sin",
	["杯葛"] = "poe-kat/poe-koat",
	["東"] = "tong",
	["東亞"] = "Tang-a",
	["東京"] = "Tang-kiaⁿ",
	["東儌"] = "tong-kiáu",
	["東元"] = "Tang-goân",
	["東勢"] = "Tang-sì/Tang-sè/tang--sì/tang--sè",
	["東北"] = "tang-pak",
	["東北亞"] = "Tang-pak-a",
	["東北方"] = "tang-pak-hong",
	["東北角"] = "tang-pak-kak",
	["東北部"] = "tang-pak-pō͘",
	["東區"] = "tang-khu",
	["東南"] = "tang-lâm",
	["東南亞"] = "Tang-lâm-a",
	["東南區"] = "tang-lâm-khu",
	["東南方"] = "tang-lâm-hong",
	["東南西北"] = "tang-lâm-sai-pak",
	["東南部"] = "tang-lâm-pō͘",
	["東南風"] = "tang-lâm-hong",
	["東吳"] = "Tang-ngô͘/Tong-ngô͘",
	["東吳大學"] = "Tong-ngô͘-tāi-ha̍k",
	["東岸"] = "tang-hōaⁿ",
	["東廠"] = "Tang-chhiúⁿ",
	["東引"] = "Tang-ín",
	["東德"] = "Tang-tek",
	["東方"] = "tang-hng/tong-hong/tang-hng",
	["東方人"] = "tang-hong-lâng",
	["東方文化"] = "tong-hong-bûn-hòa",
	["東旁"] = "tang-pêng",
	["東時"] = "tang-sî",
	["東柏林"] = "Tang-peh-lîm",
	["東歐"] = "Tang-au",
	["東河"] = "Tang-hô",
	["東洋"] = "tang-iûⁿ",
	["東海"] = "Tang-hái",
	["東海大學"] = "Tang-hái-tāi-ha̍k",
	["東海岸"] = "tang-hái-hōaⁿ",
	["東港"] = "Tang-káng",
	["東港白"] = "tang-káng-pe̍h",
	["東石"] = "Tang-chio̍h",
	["東線"] = "tang-sòaⁿ",
	["東華"] = "tang-hôa",
	["東西"] = "tang-sai",
	["東走西cho̍h"] = "tang-cháu-sai-cho̍h",
	["東進"] = "tang-chìn",
	["東部"] = "tang-pō͘",
	["東錢"] = "tong-chîⁿ",
	["東門"] = "tang-mn̂g",
	["東風"] = "tang-hong",
	["杵"] = "thú",
	["松"] = "chhêng",
	["松仔"] = "siông-á",
	["松奶"] = "siông-leng",
	["松奶帶"] = "siông-leng-tòa",
	["松奶糖"] = "siông-leng-thn̂g",
	["松山"] = "Siong-san",
	["松山區"] = "Siông-san-khu",
	["松山機場"] = "Siông-san-ki-tiûⁿ",
	["松木"] = "chhêng-bo̍k",
	["松柏"] = "chhêng-peh",
	["松柏仔"] = "chhêng-peh-á",
	["松柏根"] = "chhêng-peh-kin/chhêng-peh-kun",
	["松柏檑"] = "chhêng-peh-lûi",
	["松柏涎"] = "chhêng-peh-iân",
	["松柏膠"] = "chhêng-peh-ka",
	["松梧"] = "siông-ngô͘",
	["松節油"] = "siông-chiat-iû",
	["松膠"] = "siông-ka",
	["松茸"] = "siông-jiông",
	["松菇"] = "siông-ko͘",
	["松蘿"] = "siông-lô",
	["松香"] = "siông-hiong/siông-hiang",
	["板"] = "pán",
	["板|廿"] = "pán-lâ-iû",
	["板仔"] = "pán-á",
	["板嘹"] = "pán-liâu",
	["板店"] = "pán-tiàm",
	["板板"] = "pán-pán",
	["板橋"] = "Pang-kiô",
	["板橋市"] = "Pang-kiô-chhī",
	["板膋"] = "pán-lâ",
	["板膋油"] = "pán-lâ-iû",
	["板車"] = "pán-chhia",
	["板鋤"] = "pán-tî/pán-tû",
	["板面"] = "pán-bīn",
	["枇"] = "pî",
	["枇tiâu"] = "pî--tiâu",
	["枇tiâu-tiâu"] = "pî-tiâu-tiâu",
	["枇杷"] = "gî-pê/pî-pê/gî-pê",
	["枇杷樹"] = "pî-pê-chhiū",
	["枉"] = "óng",
	["枉屈"] = "óng-khut",
	["枉死"] = "óng-sí",
	["枉死城"] = "óng-sí-siâⁿ",
	["枉法"] = "óng-hoat",
	["枉然"] = "óng-jiân",
	["枉費"] = "óng-hùi",
	["枋"] = "pang",
	["枋仔厝"] = "pang-á-chhù",
	["枋仔壁"] = "pang-á-piah",
	["枋堵"] = "pang-tó͘",
	["枋壁"] = "pang-piah",
	["枋寮"] = "Pang-liâu",
	["枋山"] = "Pang-soaⁿ",
	["枋皮仔厝"] = "pang-phôe-á-chhù/pang-phê-á-chhù",
	["枋頭"] = "pang-thâu",
	["枕"] = "chím",
	["枕木"] = "chím-bo̍k",
	["枕頭"] = "chím-thâu",
	["枕頭囊"] = "chím-thâu-lông",
	["枕頭套"] = "chím-thâu-thò",
	["枕頭腳"] = "chím-thâu-kha",
	["枕頭草"] = "chím-thâu-chháu",
	["枕頭蓆"] = "chím-thâu-chhio̍h",
	["枕頭袋"] = "chím-thâu-tē",
	["枕頭鬼"] = "chím-thâu-kúi"