มอดูล:zh/data/nan-pron/006/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/006


àm-chiuh-chiuh 暗chiuh-chiuh àm-khàm 暗khàm àm-khǹg 暗khǹg àm-mi-mo͘ 暗mi-mo͘ àm-mo͘-mo͘ 暗mo͘-mo͘ àm-sàm 暗sàm àm-sàm-pēⁿ/àm-sàm-pīⁿ 暗sàm病 àm-so-so 暗so-so àm-sô-sô 暗sô-sô àm-tiong 暗中 àm-chhǹg 暗串 àm-ho̍k 暗伏 àm-siong 暗傷 àm-kong 暗光 àm-kong-chiáu 暗光鳥 àm-hūn 暗分 àm-miâ 暗名 àm-liām 暗唸 àm-tē/àm-tōe 暗地 àm-tiûⁿ/àm-tiôⁿ 暗場 àm-chàu 暗奏 àm-o̍h 暗學 àm-o̍h-á 暗學仔 àm-an 暗安 àm-tiāⁿ 暗定 àm-sek 暗室 àm-ba̍t 暗密 àm-siā 暗射 àm-iáⁿ 暗影 àm-pâng 暗房 àm-kòa-chiáu 暗掛鳥 àm-bong-sa 暗摸捎 àm-bong-bong 暗摸摸 àm-sî 暗時 àm-òaⁿ-chiáu 暗晏鳥 àm-po͘ 暗晡 àm-po͘-á 暗晡仔 àm-mê/àm-mî 暗暝 àm-thiòng 暗暢 àm-cha/àm-chhâ 暗查 àm-kàng 暗槓 àm-lâu-á 暗樓仔 àm-hoaⁿ-hí 暗歡喜 àm-pō͘ 暗步 àm-phú 暗殕 àm-sat 暗殺 àm-to̍k 暗毒 àm-lâu 暗流 àm-tīⁿ 暗淀 àm-tām 暗淡 àm-kau 暗溝 àm-bo̍k-bo̍k 暗漠漠 àm-tiâu 暗潮 àm-hóe/àm-hé 暗火 àm-sóng 暗爽 àm-pan 暗班 àm-pēⁿ/àm-pīⁿ 暗病 àm-hûn 暗痕 àm-bîn-bong 暗眠摸 àm-khùn 暗睏 àm-ta 暗礁 àm-sī 暗示 àm-khang 暗空 àm-khang-á 暗空仔 àm-chhiò 暗笑 àm-sǹg/àm-soàn 暗算 àm-chìⁿ 暗箭 àm-le̍k 暗綠 àm-kó͘ 暗股 àm-chū 暗自 àm-sek 暗色 àm-tio̍h-siūⁿ 暗著想 àm-lâm 暗藍 àm-chhàng 暗藏 àm-chhù 暗處 àm-hō 暗號 àm-hēng 暗行 àm-tē-á 暗袋仔 àm-kè 暗計 àm-kì 暗記 àm-kì-hō 暗記號 àm-koat 暗訣 àm-hóng 暗訪 àm-siōng 暗誦 àm-bô͘ 暗謀 àm-niau-niau 暗貓貓 àm-lō͘ 暗路 àm-chhia 暗車 àm-chōa 暗逝 àm-iú 暗酉 àm-liú 暗鈕 àm-chhèng 暗銃 àm-só 暗鎖 àm-keng 暗間 àm-keng-á 暗間仔 àm-hō͘ 暗雨 àm-hûn 暗雲 àm-chīⁿ 暗靜 àm-chīⁿ-á 暗靜仔 àm-tǹg 暗頓 àm-thâu 暗頭 àm-thâu-á 暗頭仔 àm-pn̄g 暗飯 àm-hiong 暗香 àm-kúi 暗鬼 àm-kúi-á 暗鬼仔 àm-chhiuⁿ 暗鯧 àm-siā 暗麝 ài-māi 曖昧 àn 案 àn-kiāⁿ 案件 àn-nāi 案內 àn-kǹg 案卷 àn-té/àn-tóe 案底 àn-chêng 案情 àn-toh/òaⁿ-toh 案桌 àn-iû 案由 àn-hoat 案發


bûn-jîn 文人 bûn-jîn-ōe 文人畫 bûn-sian-kó 文仙果 bûn-kiāⁿ 文件 bûn-kong-chhioh 文公尺 bûn-khū/bûn-kū 文具 bûn-hòa 文化 bûn-hòa-kài 文化界 bûn-sú 文史 bûn-tân/Bûn-tôaⁿ 文壇 bûn-jī 文字 bûn-ha̍k 文學 bûn-ha̍k-īⁿ 文學院 Bûn-chong 文宗 bûn-koaⁿ 文官 Bûn-san 文山 bûn-khò͘ 文庫 Bûn-kiàn-hōe 文建會 bûn-tek 文德 bûn-sim-lân 文心蘭 bûn-pîn 文憑 bûn-tiah 文摘 bûn-kàu 文教 bûn-kàu-khu 文教區 bûn-bûn 文文 bûn-pêng 文旁 bûn-tàn 文旦 Bûn-chhiong 文昌 bûn-bêng 文明 bûn-su 文書 bûn-àn 文案 bûn-kî 文棋 bûn-chhiū-lân 文樹蘭 bûn-bú 文武 bûn-hoat 文法 bûn-hóe/bûn-hé 文火 bûn-bu̍t 文物 bûn-hiàn 文獻 Bûn-hiàn-hōe 文獻會 bûn-chu-lân 文珠蘭 bûn-lí 文理 bûn-lí-lâng 文理人 bûn-kho 文科 bûn-kó 文稿 bûn-chiong/bûn-chiuⁿ 文章 bûn-tek 文竹 bûn-pit 文筆 bûn-gī 文義 bûn-sèng 文聖 bûn-chit 文職 bûn-hôa 文華 bûn-gē 文藝 Bûn-chó 文藻 bûn-kap 文蛤 bûn-giân 文言 bûn-hô 文豪 bûn-soán 文選 bûn-ngá 文雅 bûn-chi̍p 文集 bûn-kek 文革 bûn-hong 文風 bûn-thé 文體 bêng/miâ 明 bêng-liāng/bêng-liōng 明亮 Bêng-jîn 明仁 bîn-á-ji̍t 明仔日 bîn-á-àm 明仔暗 bîn-á-chài 明仔載 bêng-tāi 明代 bêng-lēng 明令 bêng-sìn-phìⁿ 明信片 bêng-kî-chai 明其知 bêng-kù-tāu 明句逗 bêng-ho͘ 明呼 bêng-phín 明品 bêng-tiat 明哲 bêng-chhiàng 明唱 bêng-ha̍k 明學 Bêng-tek-chúi-khò͘ 明德水庫 bêng-chì 明志 bêng-bûn 明文 bêng-bûn-kui-tēng 明文規定 bêng-bêng 明明 bêng-seng 明星 bêng-chhun 明春 bêng-tì 明智 bêng-goa̍t 明月 bêng-láng/bêng-lóng 明朗 bêng-lóng-hòa 明朗化 bêng-tiâu 明朝 bêng-cha-àm-hóng 明查暗訪 bêng-khì 明氣 Bêng-tī 明治 bêng-cheng-àm-tò͘ 明爭暗鬥 bêng-pâi 明牌 bêng-ông 明王 bêng-po-lê 明玻璃 bêng-chu 明珠 bêng-lí 明理 bêng-pe̍h/bêng-pe̍k 明白 bêng-ba̍k-tiuⁿ-táⁿ 明目張膽 bêng-gán-jîn 明眼人 bêng-liâu 明瞭 bêng-chai 明知 bêng-khak 明確 bêng-hoân 明礬 bêng-sī 明示 bêng-lé 明禮 bêng-sè/bêng-sòe 明細 bêng-ka 明膠 bêng-giân 明言 bêng-tēng 明訂 bêng-soeh/bêng-seh 明說 bêng-kóng 明講 bêng-chèng 明證 bêng-piān 明辨 bêng-thong 明通 bêng-tō 明道 bêng-ta̍t 明達 bêng-kiàⁿ 明鏡 bêng-hián 明顯 báu-chheⁿ/báu-chhiⁿ 昴星 boán-pò 晚報 boán-kùi 晚季 boán-an 晚安 boán-iàn 晚宴 boán-liân 晚年 boán-chhun 晚春 boán-kéng 晚景 boán-hōe 晚會 boán-sòe 晚歲 boán-lé-ho̍k 晚禮服 boán-chhiu 晚秋 boán-pòe 晚輩 boán-chhan 晚餐 boán-hiong-gio̍k 晚香玉 Bān-kok 曼谷 bāng 望 bāng-tang 望冬 bōng-tîn-bo̍k-ki̍p 望塵莫及 Bāng-an 望安 bāng-cho̍k 望族 bōng-ji̍t 望日 bōng-oán-kiàⁿ 望遠鏡 bāng-thâu 望頭 bāng-ko-lâu 望高樓 ba̍k/bo̍k 木 bo̍-kê-lūi 木ê類 bo̍k-chú 木主 bo̍k-nái-i 木乃伊 bo̍k-khek 木刻 ba̍k-chhiūⁿ 木匠 ba̍k-sai 木司 bo̍k-khì 木器 bo̍k-chí-chhiū 木子樹 ba̍k-kia̍h 木屐 ba̍k-kia̍h-tah 木屐搭 ba̍k-kia̍h-hīⁿ 木屐耳 bo̍k-kang 木工 bo̍k-chheⁿ/bo̍k-chhiⁿ 木星 bo̍k-châi/bo̍k-chhâi 木材 Ba̍k-sa 木柵 bo̍k-mî 木棉 bo̍k-kùn 木棍 bo̍k-pāng 木棒 bo̍k-gia̍p 木業 bo̍k-kín 木槿 bo̍k-lô 木欏 bo̍k-loân-á 木欒仔 ba̍k-iû-chhiū 木油樹 bo̍k-phìⁿ 木片 bo̍k-se 木犀 bo̍k-koe 木瓜 bo̍k-koe-châng 木瓜欉 bo̍k-koe-têng 木瓜藤 bo̍k-pit 木筆 bo̍k-siuⁿ 木箱 bo̍k-ní 木耳 bo̍k-chûn 木船 bo̍k-hû-iông 木芙蓉 bo̍k-liân 木蓮 bo̍k-lân 木蘭 bo̍k-lân-hoe 木蘭花 ba̍k-sat-chháu/bo̍k-sat-chháu 木虱草 ba̍k-sat 木蝨 bo̍k-chè 木製 bo̍k-che̍k 木賊 bo̍k-chit 木質 bo̍k-chō 木造 bo̍k-tiau 木雕 ba̍k-hiuⁿ 木香 bo̍k-bé 木馬 bo̍k-hî/bo̍k-hû 木魚 bo̍k-pih-chí 木鱉子 bo̍k-môa 木麻 bo̍k-môa-hông/bo̍k-môa-n̂g 木麻黃 bōe/bē 未 bōe-chhiáⁿ/bē-chhiáⁿ 未且 bōe-chhiáⁿ-sī/bē-chhiáⁿ-sī 未且是 bōe-liáu/bē-liáu 未了 bī-lâi 未來 bōe-chò--lâng/bē-chòe--lâng 未做人 bōe-bián/bē-bián 未免 bī-bián-tit 未免得 bī-hun 未婚 bī-hun-chhe 未婚妻 bōe-tēng/bē-tēng 未定 bī-pit 未必 bī-pit-jiân 未必然 bōe-sêng-teng/bē-sêng-teng 未成丁 bī-sêng-liân 未成年 bōe-phah-seng-cháu/bē-phah-seng-cháu 未拍先走 bōe-bat/bē-bat 未捌 bōe-sī/bē-sī 未是 bōe-chêng/bē-chêng 未曾 bōe-chêng-bōe/bē-chêng-bē 未曾未 bōe-móa/bē-móa 未滿 bī-ti 未知 bī-ti-sò͘ 未知數 bī-sūi 未遂 boa̍t 末 boa̍t-sè 末世 boa̍t-tāi 末代 boa̍t-bóe-kiáⁿ/boa̍t-bé-kiáⁿ 末尾囝 boa̍t-se̍k 末席 boa̍t-nî 末年 boa̍t-ji̍t 末日 boa̍t-lō͘ 末路 boa̍h-hî/boa̍h-hû 末魚 bó͘ 某 bó͘-mih-lâng 某乜人 bó͘-lâng 某人 bó͘-kiáⁿ 某囝 bó͘-tōa-î 某大姨 bó͘-lô͘ 某奴 bó͘-bó͘-lâng 某某人 bó͘-kah 某甲 bó͘-kū 某舅 bó͘-thâu-kū 某頭舅 bó͘-thâu-chhin 某頭親 bôe-á-koaⁿ/m̂-á-koaⁿ/mûi-á-koaⁿ/m̂-á-koaⁿ 梅仔干

chéng-siu 整修 chéng-kô 整個 chéng-ha̍p 整合 chéng-ha̍p-sèng 整合性 chéng-tē/chéng-tōe 整地 chéng-iông 整容 chéng-kiàn 整建 chéng-hêng 整形 chéng-chéng 整整 chéng-ji̍t 整日 chéng-hōe 整會 chéng-pún 整本 chéng-kiat 整潔 chéng-lí 整理 chéng-phian 整編 chéng-siaⁿ 整聲 chéng-siok 整肅 chéng-chong 整裝 chéng-tùn 整頓 chéng-thé 整體 chéng-chê/chéng-chôe 整齊 chhiâ 斜 chhiâ-chiò 斜照 chhiâ-ba̍k/chhoa̍h-ba̍k 斜目 chhiâ-ko-hêng 斜糕形 chhiâ-sai/li̍t-chhiâ-sai 斜西 chhoa̍h-kak 斜角 chhoa̍h-kak-chōa 斜角逝 chhoa̍h-lō͘ 斜路 chhiâ-chōa 斜逝 chhiâ-bīn 斜面 chim-chiok 斟酌 chàm 斬 chám-chhò 斬剉 cháⁿ-bóe/cháⁿ-bé 斬尾 chám-choe̍h/chám-che̍h 斬截 chám-tn̄g/cháⁿ-tn̄g 斬斷 chám-bo̍k 斬木 chám-chhâ 斬柴 chám-he̍k 斬獲 cháⁿ-tiū-bóe/cháⁿ-tiū-bé 斬稻尾 cháⁿ-kòe/cháⁿ-kè 斬過 chám-teng-chia̍t-thih 斬釘截鐵 chām-thâu 斬頭 chn̂g/chn̄g/sn̂g/soân/soan 旋 chn̂g-bē-ti̍t/chn̂g-bōe-ti̍t 旋bē直 cha̍k/cho̍k 族 cho̍k-jîn 族人 cho̍k-ti̍t 族姪 cho̍k-kûn 族群 cho̍k-è 族裔 cho̍k-chhin 族親 cho̍k-phó͘ 族譜 cho̍k-tiúⁿ 族長 chí 旨 chí-ì 旨意 chá 早 chá-tang 早冬 chá-chêng 早前 chá-pò 早報 chá-kè 早嫁 chá-nî 早年 chá-bān 早慢 chá-ji̍t 早日 chá-chhun 早春 chá-sî 早時 chá-òaⁿ 早晏 chá-àm 早暗 chá-kî 早期 chá-sí 早死 chá-chúi 早水 chá-lâu 早流 chá-tīⁿ 早淀 chá-sán 早產 chá-tong-sî 早當時 chá-chai-iáⁿ 早知影 chá-tio̍h 早著 chái-khí/chá-khí/chá-khí 早起 chá-khí-sî 早起時 chá-khí-po͘ 早起晡 chá-khí-tǹg 早起頓 chá-khí-pn̄g 早起飯 chá-sē 早逝 chá-tǹg 早頓 chá-chhan 早餐 chhiuⁿ 昌 chhiong-bêng 昌明 chhiong-sēng 昌盛 chhiong-iông 昌陽 chhiaⁿ-iāⁿ 昌颺 chheⁿ/chhiⁿ/san 星 chheⁿ-kng/chhiⁿ-kng 星光 chheⁿ-siù/chhiⁿ-siù 星宿 chheⁿ-sái/chhiⁿ-sái 星屎 chheⁿ-chō/chhiⁿ-chō 星座 chheⁿ-chio̍h/chhiⁿ-chio̍h 星石 chheⁿ-sîn/chhiⁿ-sîn 星辰 chheⁿ-hûn/chhiⁿ-hûn 星雲 chhun 春 chhun-put-ló 春不老 chhun-á-hoe 春仔花 chhun-ká 春假 Chhun-hun 春分 chhun-thiⁿ 春天 chhun-chí/chhun-chú 春子 chhun-kùi 春季 chhun-kiong 春宮 chhun-siau 春宵 chhun-bóe/chhun-bé 春尾 chhun-sim-tāng/chhun-sim-tōng 春心動 chhun-hong 春方 chhun-ji̍t 春日 chhun-hui 春暉 chhun-mûi 春梅 chhun-chúi-hîⁿ-hō͘ 春水簾雨 chhun-ōa/chhun-ōe 春畫 chhun-chhiu 春秋 chhun-keng 春耕 chhun-liân 春聯 chhun-hoe 春花 chhun-chhài 春菜 chhun-hôa 春華 chhun-lân 春蘭 chhun-sìn 春訊 chhun-im 春陰 chhun-thâu 春頭 chhun-hong 春風 chhun-pn̄g 春飯 chhun-piáⁿ 春餅 cha-iā 昨夜 chah-hng/cha-hng 昨昏 cha-hng-àm/chā-hng-àm 昨昏暗 cha-àm/chā-àm 昨暗 cha-mê/cha-mî 昨暝 Chiau-hô 昭和 chiau-hô-chháu 昭和草 chiau-sī 昭示 chìn 晉 chìn-seng 晉升 chìn-iōng 晉用 chìn-kip 晉級 chìn-kiàn 晉見 chìn-sin 晉身 chhiâⁿ 晟 chhiâⁿ-lâng 晟人 chhiâⁿ-kiáⁿ 晟囝 chhiâⁿ-ke 晟家 chhiâⁿ-tî 晟持 chhiâⁿ-kà 晟教 chhiâⁿ-kek/chhiâⁿ-keh 晟隔 chhiâⁿ-iúⁿ/chhiâⁿ-ióng 晟養 chîⁿ/chīⁿ 晴 chêng-hô 晴和 cheⁿ/chiⁿ 晶 cheng-phìⁿ 晶片 chiām 暫 chiām-tòa 暫tòa chiām-chhiáⁿ 暫且 chiām-tāi 暫代 chiām-thêng 暫停 chiām-tēng 暫定 chiām-tō͘ 暫度 chiām-sî 暫時 chiām-sî-sèng 暫時性 chiām-khoân 暫權 chiām-oān 暫緩 chiām-hêng 暫行 chu 書 chu-pau/su-pau/su-pau 書包 chu-kù 書句 chu-tai 書呆 chu-tòa-chháu/si-tòa-chháu 書帶草 chu-tiàm 書店 chu-pâng/su-pâng 書房 chu-tian 書癲 Chô 曹 chan/chēng 曾 chêng-kó͘-bô 曾古無 cheng-sun 曾孫 Chan-bûn 曾文 Chan-bûn-chúi-khò͘ 曾文水庫 Chan-bûn-khe/Chan-bûn-khoe 曾文溪 chan-keng 曾經 chòe 最 chòe-kē-kè 最低價 chòe-ka 最佳 chòe-iu 最優 chòe-chho͘ 最初 chòe-ki-pún 最基本 chòe-hó 最好 chòe-āu 最後 chòe-āu-thong-tia̍p 最後通牒 chòe-chiong 最終 chòe-kīn/chòe-kūn 最近 chòe-ko-hong 最高峰 chòe-ko-tiâu 最高潮 chòe-ko-tiám 最高點 chat 札 chu 朱 chu-á 朱仔 Chu-chú 朱子 chu-chú-chháu 朱子草 chu-chu-âng 朱朱紅 chu-tông-hoe 朱桐花 chu-loân 朱欒 chu-koe 朱瓜 chu-se 朱砂 chu-se-kì 朱砂痣 chu-se-âng 朱砂紅 chu-âng 朱紅 chu-chio 朱蕉 chu-i 朱衣 chu-liân-chhiok 朱連雀 chu-gím-hoe 朱錦花 chu-téng-hoe 朱頂花 chu-lō͘ 朱鷺 châi-liāu/chhái-liāu 材料 châi-chit 材質 chhoan 村 chhoan-hu-chú 村夫子 chhoan-ko͘ 村姑 chhoan-bîn 村民 chhoan-chng 村莊 chhoan-lo̍k 村落 chhoan-lí 村里 chhoan-tiúⁿ 村長 chhia̍h-á/sia̍h-á 杓仔 chiok-chhùi 杓嘴 chhêng 松 chhêng-bo̍k 松木 chhêng-peh 松柏 chhêng-peh-á 松柏仔 chhêng-peh-kin/chhêng-peh-kun 松柏根 chhêng-peh-lûi 松柏檑 chhêng-peh-iân 松柏涎 chhêng-peh-ka 松柏膠 chím 枕 chím-bo̍k 枕木 chím-thâu 枕頭 chím-thâu-lông 枕頭囊 chím-thâu-thò 枕頭套 chím-thâu-kha 枕頭腳 chím-thâu-chháu 枕頭草 chím-thâu-chhio̍h 枕頭蓆 chím-thâu-tē 枕頭袋 chím-thâu-kúi 枕頭鬼 chím-kut 枕骨 chí-khak 枳殼 cha/chhâ 查 cha-kè 查價 cha-chhut 查出 cha-khàm 查勘 cha-khîn/cha-khûn 查勤 cha-sàu 查哨 cha-būn 查問 cha-po͘-kiáⁿ/ta-po͘-kiáⁿ 查埔囝 cha-po͘-thài 查埔太 cha-po͘-seⁿ/cha-po͘-siⁿ 查埔生 cha-po͘-chó͘ 查埔祖 cha-pò 查報 chhâ-ke-kah 查家甲 cha-hong 查封 chhâ-sîm 查尋 cha-tùi 查對 cha-hō͘-kháu 查戶口 cha-bêng 查明 chhâ-mê/chhâ-mî 查暝 cha-bó͘ 查某 cha-bó͘-lâng 查某人 cha-bó͘-á 查某仔 cha-bó͘-peng 查某兵 cha-bó͘-kiáⁿ 查某囝 cha-bó͘-gín-á 查某囝仔 cha-bó͘-thài 查某太 cha-bó͘-iⁿ 查某嬰 cha-bó͘-sun 查某孫 cha-bó͘-koaⁿ 查某官 cha-bó͘-seh 查某楔 cha-bó͘-siûⁿ 查某瘍 cha-bó͘-siàng 查某相 cha-bó͘-chó͘ 查某祖 cha-bó͘-kioh 查某腳 cha-bó͘-keng 查某間 cha-bó͘-hō͘ 查某雨 cha-bó͘-thé 查某體 cha-bó͘-kúi 查某鬼 cha-bó͘-kán 查某 cha-hu̍t 查核 chhâ-àn 查案 cha-bô-si̍t-kì/cha-bô-si̍t-kù 查無實據 cha-he̍k 查獲 Cha-lí 查理 cha-khòaⁿ 查看 cha-kìm 查禁 cha-chip 查緝 cha-khó/chhâ-khó 查考 chhâ-tio̍h 查著 chhâ-kak 查覺 cha-hóng 查訪 cha-sûn 查詢 cha-chèng 查證 chhâ-pān 查辦 chhâ-oa̍t 查閱 cha-giām 查驗 chū/thiāu/tū 柱 chhâ 柴 chhâ-chiⁿ 柴chiⁿ chhâ-chiⁿ-á 柴chiⁿ仔 chhâ-khi̍t 柴khi̍t chhâ-khi̍t-á 柴khi̍t仔 chhâ-phè 柴phè chhâ-phòe-á/chhâ-phè-á 柴phòe仔 chhâ-phòe-hoe/chhâ-phè-hoe 柴phòe花 chhâ-lâng 柴人 chhâ-pu̍t-á 柴佛仔 chhâ-to 柴刀 chhâ-ìn-á 柴印仔 chhâ-siâⁿ 柴城 chhâ-tè 柴塊 chhâ-tè-á 柴塊仔 chhâ-ang-á 柴尪仔 chhâ-kia̍h 柴屐 chhâ-iù 柴幼 chhâ-chéng-kah 柴指甲 chhâ-pâi 柴排 chhâ-liāu 柴料 chhâ-pang 柴枋 chhâ-thiāu 柴柱 chhâ-chhâ 柴柴 chhâ-phiáⁿ-á 柴栟仔 chhâ-tháng 柴桶 chhâ-se/chhâ-soe 柴梳 chhâ-kùn-á 柴棍仔 chhâ-thûi 柴槌 chhâ-miâ 柴樠 chhâ-chhiū 柴樹 chhâ-lûi 柴檑 chhâ-iû 柴油 chhâ-kho̍k 柴涸 chhâ-hóe/chhâ-hé 柴火 chhâ-thòaⁿ 柴炭 chhâ-pêng 柴爿 chhâ-phìⁿ 柴片 chhâ-hûn 柴痕 chhâ-ba̍k 柴目 chhâ-tiam 柴砧 chhâ-chhùi 柴碎 chhâ-kho͘ 柴箍 chhâ-kho͘-se 柴箍紗 chhâ-kho͘-hî/chhâ-kho͘-hû 柴箍魚 chhâ-bûn 柴紋 chhâ-pê 柴耙 chhâ-hīⁿ-khang 柴耳孔 chhâ-ô͘ 柴胡 chhâ-hoe 柴花 chhâ-chháu 柴草 chhâ-khî 柴蜞 chhâ-kak 柴角 chhâ-kak-á 柴角仔 chhâ-koeh/chhâ-keh 柴鍥 chhâ-thâu 柴頭 chhâ-thâu-lâng 柴頭人 chhâ-thâu-ang-á 柴頭尪仔 chhâ-thâu-ba̍k 柴頭目 chhâ-hî/chhâ-hû 柴魚 chhâ-chit-lêng 柴鶺鴒 chhâ-ku 柴龜 chheh 柵 chheh-nôa 柵欄 chai 栽 chai-á 栽仔 chai-pôe 栽培 chai-pôe-lâng 栽培人 chai-si̍t 栽植 chai-chhiū 栽樹 chai-chhiū-á 栽樹仔 chai-oa̍h 栽活 chai-chèng 栽種 chai-chong 栽贓 chú-koaⁿ 梓官 chú-chhiū 梓樹 chìm-bo̍k 梫木 chang 棕 chang-bo̍k 棕木 chang-chhiū 棕樹 chang-tek 棕竹 chang-chhéng 棕筅 chang-sui 棕簑 chang-sek 棕色 chang-sui-tah 棕蓑搭 chang-sui-niau 棕蓑貓 chó 棗 chó-á 棗仔 chàn 棧 chàn-pâng 棧房 chhián-khòaⁿ 棧看 chàn-tō 棧道 chàn-keng 棧間 chhe-sin 棲身 chui/thûi 椎 chio 椒

e̍k-chhiú 易手 e̍k-keng/ia̍h-keng/e̍k-keng 易經 e̍k-giân--chi 易言之

ē-kau-tiāng 會交仗 ē-sái 會使 ē-sái--tit/ē-sái-tit 會使得 ē-sái-kóng 會使講 ē-lâi 會來 ē-sìn-pîn 會信憑 ē-ta̍t--leh 會值leh ē-ta̍t-tit 會值得 ē-tàng 會凍 ē-tàng-kòe/ē-tàng-kè 會凍過 ē-chhut--leh 會出leh ē-chhut--tit 會出得 ē-khah 會卡 ē-ha̍h/hōe-ha̍p 會合 ē-thò͘ 會吐 ē-hô 會和 ē-hô-pôaⁿ 會和盤 ē-kham-tit/ōe-kham-tit/ē-kham--tit 會堪得 ē-kham-tit-kóng 會堪得講 ē-tōa 會大 ē-tit/ōe-tit 會得 ē-tit-hù 會得赴 ē-tit-thang 會得通 ē-tit-kòe/ē-tit-kè 會得過 ē-tòng--tit 會擋得 ē-hiáu--chit/ē-hiáu--tit/ōe-hiáu--chit/ōe-hiáu--tit 會曉得 ē-hiáu-siūⁿ 會曉想 ē-sí-ē-oa̍h 會死會活 ē-ēng 會用 ē-ēng--leh 會用leh ē-tàng/ōe-tàng 會當 ē-khòaⁿ-kháu 會看口 ē-lo̍h 會落 ē-kìⁿ-chèng 會見眾 ē-kì-tit/ōe-kì-tit 會記得 ē-thàn 會賺 ē-hù 會赴 ē-hù-chhī 會赴市 ē-thang/ē-thong 會通 ē-kòe-sim/ē-kè-sim 會過心 ē-khò--leh 會靠leh ē-khò-tit 會靠得 ē-tàu-tit/ē-tàu--tit 會鬥得

gông-gia̍h/gông-ngia̍h 昂愕 goe̍h/ge̍h 月 goe̍h-hóaⁿ-hóaⁿ/ge̍h-hóaⁿ-hóaⁿ 月hóaⁿ-hóaⁿ goa̍t-hā-ló-jîn 月下老人 goe̍h-ē-hiong/ge̍h-ē-hiong/goe̍h-hā-hiong/ge̍h-hā-hiong 月下香 goe̍h-sū/ge̍h-sū 月事 goe̍h-á-lāi/ge̍h-á-lāi 月仔利 goe̍h-lâi-hiong/ge̍h-lâi-hiong 月來香 goe̍h-sìn/ge̍h-sìn 月信 goe̍h-hōng/ge̍h-hōng 月俸 goe̍h-kng/ge̍h-kng 月光 goe̍h-kng-mê/ge̍h-kng-mî 月光暝 goe̍h-lāi/ge̍h-lāi 月內 goe̍h-lāi-lâng/ge̍h-lāi-lâng 月內人 goe̍h-lāi-pâng/ge̍h-lāi-pâng 月內房 goe̍h-lāi-pēⁿ/ge̍h-lāi-pīⁿ 月內病 goe̍h-lāi-hong/ge̍h-lāi-hong 月內風 goe̍h-hūn/ge̍h-hūn 月分 goe̍h-khan/ge̍h-khan 月刊 goe̍h-chhoe/ge̍h-chhe 月初 goe̍h-tâi/ge̍h-tâi 月台 goe̍h-ûi-kho͘/ge̍h-ûi-kho͘ 月圍箍 goe̍h-îⁿ/ge̍h-îⁿ 月圓 goe̍h-pò/ge̍h-pò 月報 goe̍h-gōa-ji̍t/ge̍h-gōa-ji̍t 月外日 goe̍h-tōa/ge̍h-tōa 月大 goe̍h-niû/ge̍h-niû 月娘 goe̍h-kiong/ge̍h-kiong 月宮 goe̍h-sió/ge̍h-sió 月小 goe̍h-bóe/ge̍h-bé 月尾 goe̍h-té/ge̍h-tóe 月底 goe̍h-tì-le̍h/ge̍h-tì-le̍h/goe̍h-tì-loe̍h/ge̍h-tì-loe̍h 月戴笠 goe̍h-thóng-ji̍t/ge̍h-thóng-ji̍t 月捅日 goe̍h-n̄g/ge̍h-n̄g 月暈 goe̍h-àm-mê/ge̍h-àm-mî 月暗暝 goe̍h-le̍k/ge̍h-le̍k 月曆 goe̍h-thô/ge̍h-thô 月桃 goe̍h-thô-hoe/ge̍h-thô-hoe 月桃花 goe̍h-kiat/ge̍h-kiat 月橘 goe̍h-chheng/ge̍h-chheng 月清 goe̍h-sit/ge̍h-sit 月熄 goe̍h-pêng/ge̍h-pêng 月爿 goe̍h-kiû/ge̍h-kiû 月球 goe̍h-khîm/ge̍h-khîm 月琴 goe̍h-hûn-á/ge̍h-hûn-á 月痕仔 goe̍h-pe̍h/ge̍h-pe̍h 月白 goe̍h-bâi/ge̍h-bâi 月眉 goe̍h-bâi-bóe/ge̍h-bâi-bé 月眉尾 goe̍h-phiò/ge̍h-phiò 月票 goe̍h-thang-mn̂g/ge̍h-thang-mn̂g 月窗門 goe̍h-sè/ge̍h-sòe 月細 goe̍h-kip/ge̍h-kip 月給 goe̍h-keng/ge̍h-keng 月經 goa̍t-ló 月老 goa̍t-ló-kong 月老公 goe̍h-khó/ge̍h-khó 月考 goe̍h-hoe/ge̍h-hoe 月花 goe̍h-sin/ge̍h-sin 月薪 goe̍h-si̍t/ge̍h-si̍t 月蝕 goe̍h-thâu/ge̍h-thâu 月頭 goe̍h-piáⁿ/ge̍h-piáⁿ 月餅 goe̍h-lē/ge̍h-lē 月鱧 goe̍h-chhí-á/ge̍h-chhú-á 月鼠仔 gî-pê/pî-pê/gî-pê 枇杷 gûi/ûi 桅 gô͘-tông/ngô͘-tông/ngô͘-tông 梧桐 Gô͘-chhe 梧棲 gô͘-bó/gô͘-bú 梧母

hu-hu 敷敷 hu-ián 敷衍 ha̍k-chhài 斛菜 hng/hong 方 hong-ūi 方位 hong-piān 方便 hong-hiàng/hong-hiòng/hong-hiòng 方向 hong-hiòng-pôaⁿ 方向盤 hong-îⁿ/hong-oân 方圓 hong-chí 方子 hong-chhùn 方寸 hong-sek 方式 hong-chì 方志 hong-keh 方格 hong-àn 方案 hong-pō͘ 方步 hong-hoat 方法 hong-gán-chóa 方眼紙 hong-heng-bī-ngāi 方興未艾 hong-chiu 方舟 hong-giân 方言 hong-chiam 方針 hong-bīn 方面 hng-thâu 方頭 hoan-á 旛仔 hiok-ji̍t 旭日 hōaⁿ 旱 hān-chai 旱災 hān-liân 旱蓮 hān-liân-chhó 旱蓮草 hān-poa̍t-chhùi 旱魃嘴 hân-á-chài/bêng-á-chài 明仔再 hng/hun 昏 hūn-tó 昏倒 hun--khì/hun--khù 昏去 hun-sūi 昏睡 hun-bê 昏迷 hun-bê-put-chhéⁿ/hun-bê-put-chhíⁿ 昏迷不醒 hián/hóng 晃 hóng-hiahN 晃嚇 hē 暇 hūn 暈 hūn-tó 暈倒 hūn-khì/hūn-khù 暈去 hahN-sio 暍燒 hiáu 曉 hiáu-gō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-ngō͘/hiáu-gō͘ 曉悟 hiáu-lí 曉理 hiáu-iông 曉陽 hōe-m̄-tio̍h 會m̄著 hōe-put-sī 會不是 hē-jîn-chêng/hōe-jîn-chêng 會人情 hōe-á 會仔 hōe-á-chîⁿ 會仔錢 hē-á-thâu 會仔頭 hōe-bū 會務 hōe-iú 會友 hōe-tông 會同 hōe-oân 會員 hōe-oân-kok 會員國 hōe-siong 會商 hōe-chí 會址 hōe-tn̂g 會堂 hōe-pò 會報 hōe-tiûⁿ 會場 hōe-sit-lé 會失禮 hōe-kheh 會客 hōe-kheh-sek 會客室 hōe-kheh-thiaⁿ 會客廳 hōe-sím 會審 hōe-su 會師 hōe-ì 會意 hōe-chiàn 會戰 hōe-só͘ 會所 hōe-siàu 會數 hōe-gō͘ 會晤 hōe-kî 會期 hōe-siā 會社 hōe-chiong 會章 hōe-chhiò-bīn 會笑面 hōe-che̍k 會籍 hōe-khó 會考 hōe-kha 會腳 hōe-iàu 會要 hōe-kiàn 會見 hōe-kui 會規 hōe-kè-su/kòe-kè-su 會計師 hōe-chín 會診 hōe-ōe 會話 hōe-tâm 會談 hōe-gī 會議 hōe-gī-sek 會議室 hōe-gī-thiaⁿ 會議廳 hōe-gī-kì-lo̍k 會議記錄 hōe-hùi 會費 hōe-tiúⁿ 會長 hōe-biān/hōe-bīn 會面 hōe-téng 會頂 hōe-thâu 會頭 hōe-chhan 會餐 hōe-koán 會館 hōe-chê/hōe-chôe 會齊 ho̍k 服 ho̍k-hā 服下 ho̍k-sāi 服事 ho̍k-sāi/ho̍k-sī 服侍 ho̍k-peng-ia̍h 服兵役 ho̍k-hêng 服刑 ho̍k-bū-tâi 服務台 ho̍k-bū-oân 服務員 ho̍k-bū-só͘ 服務所 ho̍k-bū-gia̍p 服務業 ho̍k-bū-seng 服務生 ho̍k-bū-siā 服務社 ho̍k-bū-chām 服務站 ho̍k-bū-chhù 服務處 ho̍k-khîn/ho̍k-khûn 服勤 ho̍k-ia̍h 服役 ho̍k-chiông 服從 ho̍k-to̍k 服毒 ho̍k-khì 服氣 ho̍k-iōng 服用 ho̍k-sāi 服祀 ho̍k-io̍h 服藥 ho̍k-chong 服裝 ho̍k-si̍t 服食 ho̍k-sek 服飾 hiú-nōa 朽爛 hēng 杏 hēng-jîn 杏仁 hēng-tôaⁿ 杏壇 hēng-hông 杏紅 hia 杓 hāu-lāi 校內 hāu-khan 校刊 hāu-bū 校務 hāu-iú 校友 hāu-iú-hōe 校友會 hāu-hn̂g 校園 hāu-chí 校址 hāu-gōa 校外 hāu-kang 校工 hāu-tiâⁿ 校庭 hāu-khèng 校慶 hāu-hong 校方 hāu-kî 校旗 hāu-koa 校歌 hāu-sià 校舍 hāu-hoa 校花 hāu-táng-hōe 校董會 hāu-kui 校規 hāu-hùn 校訓 hāu-kéng 校警 hāu-ī 校譽 hāu-chhia 校車 hāu-i 校醫 hāu-tiúⁿ 校長 hāu-tiúⁿ-sek 校長室 hāu-mn̂g 校門 hāu-hong 校風 ha̍t/he̍k/hu̍t 核 ha̍t-á 核仔 he̍k-chún 核准 he̍k-khó 核可 he̍k-chú/hu̍t-chú 核子 he̍k-chú-tân/he̍k-chú-tôaⁿ 核子彈 hu̍t-chú-po̍k-hoat 核子爆發 hu̍t-tēng 核定 he̍k-tùi 核對 he̍k-tôaⁿ 核彈 hu̍t-sim 核心 he̍k-cha 核查 hu̍t-thô 核桃 hu̍t-thô-lîn 核桃仁 hu̍t-po̍k 核爆 hu̍t-hoat 核發 he̍k-sī 核示 hu̍t-soàn 核算 hu̍t-lêng 核能 he̍k-kè 核計 he̍k-pān 核辦 he̍k-tiān 核電 hoân 桓 hia-á 桸仔 hiau-hoán 梟反 hiau-gî 梟疑 hâi-tàu 械鬥 Hoân-tè-kong 梵帝崗 Hoân-kok 梵谷 Hong-káng 楓港

iòng-ji̍t-kó 映日果 iāⁿ-ba̍k 映目 ia̍t-chhiú 曳手 iú/ū 有 iú-sū 有事 iú-pī-bû-hoān 有備無患 iú-lī 有利 iú-lī-khó-tô͘ 有利可圖 iú-kong 有功 iú-chō͘ 有助 iú-si-koaⁿ 有司官 iú-miâ/ū-miâ 有名 iú-hàu/ū-hàu/ū-hà/ū-hàu,iú-hàu 有孝 iú-hàu-kiáⁿ 有孝囝 iú-hāi 有害 iú-hēng 有幸 iú-sim-jîn 有心人 iú-chì 有志 iú-chì-it-tông 有志一同 iú-chì-chiá 有志者 iú-ì 有意 iú-kám-lî-hoat 有感而發 iú-khùi 有愧 iú-èng-kong/iú-eng-kong 有應公 iú-sêng 有成 iú-só͘ 有所 iú-châi 有才 iú-tiau-chi̍t-ji̍t 有朝一日 iú-jiám 有染 iú-tiâu-iú-tōaⁿ 有條有段 iú-ki-khó-sêng 有機可乘 iú-ki-bu̍t 有機物 iú-ióng-bú-tō 有氧舞蹈 iú-ûi 有為 iú-seng-chi-nî 有生之年 iú-ek-tī 有益tī iú-sòaⁿ 有線 iú-iân/ū-iân 有緣 iú-chhéng 有請 iú-tō 有道 iú-koan 有關 iú-hān/iú-hiān/iú-hān 有限 iū-á 柚仔 iū-á-jîn 柚仔仁 iū-á-chhiu 柚仔樹 i-kiō/í-kiō 椅轎 iâ 椰 iâ-á 椰仔 iâ-chí 椰子 iâ-chí-chhiū 椰子樹 iâ-nâ 椰林 iân-pit 椽筆 iûⁿ-thô/iûⁿ-tô 楊桃 iûⁿ-bôe 楊梅 iûⁿ-mûi-thô 楊梅桃 iûⁿ-bôe-chèng 楊梅症 iûⁿ-bôe-chhng/iông-mûi-chhng 楊梅瘡 iûⁿ-kim-hoe 楊金花 iûⁿ-môa 楊麻

í-chū 椅chū í-khàm 椅khàm í-á 椅仔 í-á-kha 椅仔腳 í-tiām 椅墊 í-tiām-á 椅墊仔 í-moa 椅幔 í-toh 椅桌 í-liâu/í-tiâu 椅條 í-tiâu-liāu 椅條料 í-chhiū 椅樹 í-chū-á 椅眥仔 í-tiām-á 椅簟仔 í-kha 椅腳 í-jio̍k 椅褥 í-thâu 椅頭 í-thâu-á 椅頭仔ji̍t-á 日仔 ji̍t-á-sian 日仔先 ji̍t-kong-teng/li̍t-kong-teng 日光燈 Ji̍t-lāi-ōa 日內瓦 Ji̍t-kiōng 日共 ji̍t-chhut/li̍t-chhut 日出 ji̍t-chhut-sîn 日出辰 ji̍t-lī/li̍t-lī 日利 ji̍t-hiáⁿ-o͘ 日哧烏 ji̍t-siong 日商 ji̍t-oân 日圓 ji̍t-chí-tô͘/li̍t-chí-tô͘ 日子圖 ji̍t-siā-pēⁿ/ji̍t-siā-pīⁿ 日射病 ji̍t-tùi-tiong 日對中 ji̍t-siông/li̍t-siông 日常 Ji̍t-pè 日幣 ji̍t-hóaⁿ 日幻 ji̍t-āu/li̍t-āu 日後 ji̍t-hâⁿ-soaⁿ 日懸山 ji̍t-hâⁿ-o͘ 日懸烏 ji̍t-tì-le̍h/li̍t-tì-loe̍h 日戴笠 Ji̍t-kì-sî-tāi/Ji̍t-kù-sî-tāi 日據時代 Ji̍t-bûn 日文 ji̍t-sin 日新 ji̍t-ji̍t/li̍t-li̍t 日日 ji̍t-ji̍t-chhun 日日春 ji̍t-tàu-āu/li̍t-tàu-āu 日晝後 ji̍t-tàu-tàu 日晝晝 ji̍t-tàu-tǹg/li̍t-tàu-tǹg 日晝頓 ji̍t-tàu-pn̄g 日晝飯 ji̍t-àm 日暗 ji̍t-le̍k/li̍t-le̍k 日曆 ji̍t-goe̍h/ji̍t-ge̍h 日月 ji̍t-goa̍t-gán 日月眼 ji̍t-kî/li̍t-kî 日期 Ji̍t-pún 日本 Ji̍p-pún-lâng/Ji̍t-pún-lâng 日本人 ji̍t-pún-sam 日本杉 ji̍t-pún-môa 日本鰻 ji̍t-sam 日杉 ji̍t-beh-àm-á/li̍t-beh-àm-á 日欲暗仔 ji̍t-boeh-lo̍h 日欲落 ji̍t-chheng-phō͘/li̍t-chheng-phō͘ 日清簿 ji̍t-o͘--lâi 日烏來 ji̍t-iōng-phín/li̍t-iōng-phín 日用品 ji̍t-tng-kiā 日當崎 ji̍t-tng-khiā 日當徛 ji̍t-ek 日益 ji̍t-chek-goa̍t-lūi 日積月累 ji̍t-chiong-kî 日章旗 ji̍t-kho͘ 日箍 ji̍t-kha/li̍t-kha 日腳 ji̍t-hoe 日花 ji̍t-sit/li̍t-si̍t 日蝕 ji̍t-kui 日規 ji̍t-chì/li̍t-chì 日誌 Ji̍t-gí/Ji̍t-gú 日語 ji̍t-hòe/ji̍t-hè/li̍t-hòe/li̍t-hè 日貨 Ji̍t-kun 日軍 Ji̍t-gîn/Ji̍t-gûn 日銀 ji̍t-kan 日間 ji̍t-kan-pō͘ 日間部 ji̍t-thâu-kong/li̍t-thâu-kong 日頭公 ji̍t-thâu-tàu 日頭晝 ji̍t-thâu-té 日頭短 ji̍t-thâu-hoe 日頭花 jiám/ní 染 jiám-cháiⁿ 染指 jiám-chéng 染整 jiám-liāu/ní-liāu 染料 jiám-iú 染有 jiám-pēⁿ/jiám-pīⁿ 染病 jiám-tio̍h-pēⁿ/jiám-tio̍h-pīⁿ/liám-tio̍h-pēⁿ/liám-tio̍h-pīⁿ 染著病 jiû 柔 jiû-hô 柔和 jiû-jio̍k/liû-lio̍k 柔弱 jiû-sèng 柔性 jiû-chêng/liû-chêng 柔情 jiû-bí 柔美 jiû-nńg 柔軟 jiû-hî/jiû-hû/liû-hî/liû-hû 柔魚

khà-phòa 敲破 khà-piⁿ-kó͘ 敲邊鼓 khà--khui 敲開 khà-thâu 敲頭 kin/kun 斤 kin-niú/kun-niú 斤兩 kin-pòaⁿ/kun-pòaⁿ 斤半 kin-siaⁿ/kun-siaⁿ 斤聲 kî 旗 kî-hā 旗下 kî-á 旗仔 Kî-san 旗山 kî-koaⁿ 旗杆 kî-thiāu 旗柱 kî-koáiⁿ/kî-koaⁿ 旗桿 kî-koaⁿ 旗竿 kî-ko 旗篙 kî-hō 旗號 kî-phâu 旗袍 kî-kun-á 旗軍仔 kî-hî/kî-hû 旗魚 kî-hî-kū/kî-hû-kū 旗魚舅 kah-hó 既好 kì-tēng 既定 kí-í 既已 kah-sī/kì-sī 既是 kì-jiân 既然 Khun-bêng 昆明 khun-thiông 昆蟲 Khun-iông 昆陽 kéng 景 kéng-gióng 景仰 kéng-phín 景品 Kéng-tek 景德 Kéng-tek-tìn 景德鎮 kéng-khì 景氣 kéng-hóng 景況 kéng-bu̍t 景物 kéng-tì 景緻 Kéng-bé 景美 kéng-tì 景致 kéng-sek 景色 kéng-koan 景觀 kéng-siōng 景象 khàng-tē/khàng-tōe/khòng-tē/khòng-tōe 曠地 khòng-po͘ 曠埔 khòng-chhn̂g 曠床 khòng-chit 曠職 khòng-khò 曠課 khòng-iá 曠野 khòng-khoah 曠闊 khek/khiok 曲 khiok-chhioh 曲尺 khek-ín 曲引 khek-phìⁿ 曲片 khek-pôaⁿ/khiok-pôaⁿ 曲盤 khiok-ti̍t 曲直 khiok-sòaⁿ 曲線 khiok-kái 曲解 khek-si 曲詩 khek-tiāu 曲調 khek-phó͘ 曲譜 khek-thâu 曲頭 keⁿ/kiⁿ 更 kēng-chhiáⁿ 更且 kèng-ka 更加 keng-tōng 更動 keⁿ-liâu/kiⁿ-liâu 更寮 kiⁿ-pò͘ 更布 keng-liân-kî 更年期 keng-kái 更改 keng-sin 更新 kiⁿ-thoeh 更替 kiⁿ-kho̍k/keⁿ-kho̍k 更柝 kiⁿ-lâu 更樓 keng-chèng 更正 kiⁿ-chhim 更深 kiⁿ-lāu 更漏 keng-seng 更生 keng-i-sek 更衣室 kî 期 kî-tiong 期中 kî-khan 期刊 kî-thāi 期待 kî-ji̍t 期日 kî-bōng 期望 kî-boa̍t-khó 期末考 kî-móa 期滿 kî-phàn 期盼 kî-iok 期約 kî-khó 期考 kî-hí 期許 kî-hòe/kî-hè 期貨 kî-kan 期間 kî-hān 期限 koáiⁿ/koaiⁿ/koaⁿ 杆 khi̍t 杙 kó/kóe/ké 果 kóe-chí/ké-chí 果子 kóe-chí-hn̂g/ké-chí-hn̂g 果子園 kóe-chí-the̍h/ké-chí-the̍h 果子宅 kóe-chí-thàm/ké-chí-thàm 果子探 kóe-chí-chhiū/ké-chí-chhiū 果子樹 kóe-chí-châng/ké-chí-châng 果子欉 kóe-chí-khak/ké-chí-khak 果子殼 kóe-chí-chiap/ké-chí-chiap 果子汁 kóe-chí-bâ/ké-chí-bâ 果子猫 kóe-chí-phôe/ké-chí-phê 果子皮 kóe-chí-pôaⁿ/ké-chí-pôaⁿ 果子盤 kóe-chí-bah/ké-chí-bah 果子肉 kóe-chí-ko/ké-chí-ko 果子膏 kóe-chí-chiú/ké-chí-chiú 果子酒 kóe-chí-chiùⁿ/ké-chí-chiùⁿ 果子醬 kóe-chí-thâu/ké-chí-thâu 果子頭 Kó-niá 果嶺 kó-toàn 果斷 kó-ló-á 果栳仔 kó-chhiū 果樹 kó-chiap 果汁 kó-jiân 果然 kó-jiân-jî-chhú/kó-jiân-jû-chhú 果然如此 kóe-phôe-siuⁿ/ké-phê-siuⁿ 果皮箱 kóe-chhài/ké-chhài 果菜 ki 枝 ki-á-peng 枝仔冰 ki-bóe/ki-bé 枝尾 ki-kàn 枝幹 ki-koáiⁿ 枝稈 ki-hio̍h 枝葉 ki-kut 枝骨 kho͘ 枯 ko͘-ta 枯ta ko͘-tâ 枯tâ ko͘-ta 枯乾 ko͘-chéⁿ/ko͘-chíⁿ 枯井 ko͘-ta 枯凋 kho̍k-kho̍k-tán 枯枯等 ko͘-tâ 枯焦 kho͘-sò/koa-sò 枯燥 ko͘-hoân 枯礬 ko͘-lí-tin 枯里珍 koái-á 枴仔 kè 架 kè-siāng/kè-siōng 架上 kè-á 架仔 kè-sì/kè-sè 架勢 kè-kò͘ 架構 kà-phiò 架票 kè-khang 架空 ke-kha-chio̍h 架腳石 kè-siat 架設 kà-khí 架起 kê 枷 ka-taⁿ 枷擔 kó͘-kí 枸杞 kó͘-kó 枸果 kó͘-kit 枸橘 kó͘-kut 枸骨 kam 柑 kam-á 柑仔 kam-á-tit 柑仔得 kam-á-chiap 柑仔汁 kam-á-sek 柑仔色 kam-á-bi̍t 柑仔蜜 kam-á-hî/kam-á-hû 柑仔魚 kam-kiat 柑桔 kam-phôe/kam-phê 柑皮 kam-pôaⁿ-hoe 柑盤花 kam-n̂g 柑黃 khok 柝 khok-á 柝仔 kho̍k-á-pán 柝仔板 khok-khian 柝圈 khok-khian 柝搴 khū 柩 kán-po͘-chē 柬埔寨 kho-á 柯仔 kho-thô͘ 柯土 kho-táu 柯斗 kho-chhiū 柯樹 kho-si 柯絲 khī 柿 khī-á 柿仔 khī-á-koaⁿ 柿仔干 khī-kóe/khī-ké 柿果 khī-ké/khī-kóe 柿粿 khī-kô͘ 柿糊 khī-chî/khī-chû 柿糬 khī-tì-bō 柿蒂帽 khī-sng/khī-song 柿霜 khī-sng-hún/khī-song-hún 柿霜粉 khī-piáⁿ 柿餅 kà/kàu 校 kàu-tùi 校對 káu-chan 校欑 kàu-chèng 校正 kàu-tèng 校訂 kàu-oa̍t 校閱 kóng-á-tāu 栱仔豆 kông-chhiu 栱鞦 kin/kun 根 kin-khi̍p/kun-khi̍p 根khi̍p kin-tú/kun-tú 根tú kin-goân/kun-goân 根原 kin-in/kun-in 根因 kin-ki/kun-ki 根基 kin-té/kun-tóe 根底 kin-sèng/kun-sèng 根性 kin-kì/kun-kù 根據 kin-kì-tē/kun-kù-tōe 根據地 kin-pún/kun-pún 根本 kin-pún-te̍k/kun-pún-te̍k 根本的 kin-tī/kun-tī 根治 kin-chhim-tì-kò͘/kun-chhim-tì-kò͘ 根深柢固 kin-goân/kun-goân 根源 kin-chat/kun-chat 根節 kin-choa̍t/kun-choa̍t 根絕 kin-tì/kun-tì 根蒂 kin-pō͘/kun-pō͘ 根部 kin-kù/kun-kì 根鋸 kin-tî/kun-tû 根除 kin-thâu/kun-thâu 根頭 kin-chhiu/kun-chhiu 根鬚 keh/kek 格 keh-á 格仔 keh-á-chóa 格仔紙 keh-á-hî/keh-á-hû 格仔魚 keh-ūi 格位 kek-tōa 格大 kek-tōa-lō͘ 格大路 keh-kio̍k 格局 keh-sek 格式 kek-khong 格悾 kek-sin 格新 kek-iūⁿ 格樣 kek-khang 格空 keh-nâ 格籃 kek-kha 格腳 kek-tiāu 格調 kek-thé 格體 kek-ko 格高 kek-tò͘ 格鬥 khia̍t 桀 kông 桁 kùi 桂 kùi-koan 桂冠 Kùi-lîm 桂林 kùi-ki 桂枝 kùi-tek 桂竹 kùi-hoe 桂花 kong-lông 桄榔 kong-lông-chú 桄榔子 kheng 框 kheng-kheng 框框 kheng-khak 框殼 kheng-kiû 框球 khong-piⁿ 框邊 kiat 桔 kiat-á 桔仔 kiat-á-chiap 桔仔汁 kiat-kēng 桔梗 kiat-piáⁿ 桔餅 kak 桷 kak-á 桷仔 kak-ki 桷枝 koáiⁿ-khún 桿菌 kiⁿ-chí-hoe 梔子花 khì 棄 khì-sak 棄sak khì-hiâm 棄嫌 khì-eng 棄嬰 khì-koan/khì-koaⁿ 棄官 khì-hòe 棄廢 khì-koân 棄權 khì-choa̍t 棄絕 kî 棋 kî-jí 棋子 kî-pôaⁿ 棋盤 kùn 棍 kùn-á 棍仔 kùn-tháng 棍桶 koan-bo̍k 棺木 koaⁿ-chhâ 棺柴 koaⁿ-chhâ-tiàm 棺柴店 koaⁿ-chhâ-pún 棺柴本 koaⁿ-chhâ-khut/koan-chhâ-khut 棺柴窟 koaⁿ-chhâ-teng 棺柴釘 koaⁿ-chhâ-chiáu 棺柴鳥 koan-khut 棺窟 ké-kha 椵腳

liàm-la̍t 斂力 liám-leh 斂勒 liàm-chhùi 斂嘴 liàm-chhùi-thâu 斂嘴頭 lím-kîⁿ/lím-kiⁿ 斂墘 liám-pâng 斂房 liám-chhiú/liàm-chhiú 斂手 lím-lím 斂斂 liám-liám-á/lím-lím-á/lím-lím-á 斂斂仔 lím-lâu 斂流 liám-séng 斂省 liám-chhìn-thâu 斂秤頭 liám-sek 斂色 liám-chîⁿ 斂錢 liāu 料 liāu-chò/liāu-chòe 料做 liāu-kàu 料到 liāu-kiò 料叫 liāu-siáu 料小 liāu-sióng 料想 liāu-lí 料理 liāu-lí-tiàm 料理店 liāu-sǹg 料算 liāu-si 料絲 liāu-chháu 料草 liāu-sin 料身 lí-kheh/lú-kheh 旅客 lí-ki/lú-ku 旅居 lí-ji̍t/lú-ji̍t 旅日 lí-siā/lú-siā 旅社 lí-hêng/lú-hêng 旅行 lí-hêng-chi-phiò/lú-hêng-chi-phiò 旅行支票 lí-hêng-tē/lú-hêng-tē 旅行袋 lí-hêng-chhia/lú-hêng-chhia 旅行車 lí-hùi/lú-hùi 旅費 lí-tô͘/lú-tô͘ 旅途 lí-iû/lú-iû 旅遊 lí-iû-gia̍p/lú-iû-gia̍p 旅遊業 lí-tiúⁿ/lú-tiúⁿ 旅長 lí-koán/lú-koán 旅館 liû 旒 li̍t-á-lāi 日仔利 li̍t-chhiâ-sai 日斜西 li̍t-tàu-sî 日晝時 li̍t-tàu-kòe/li̍t-tàu-kè 日晝過 li̍t-pha̍k 日曝 Li̍t-goa̍t-thâm 日月潭 li̍t-o͘--lài 日烏出 li̍t-chhiam 日簽 li̍t-chìn 日進 li̍t-khâⁿ-o͘ 日銜烏 li̍t-thâu-iām 日頭炎 loán-siū 暖壽 loán-khì 暖氣 loán-liû 暖流 loán-lô͘ 暖爐 loán-e 暖鍋 le̍k 曆 la̍h-ji̍t 曆日 la̍h-ji̍t-tô͘ 曆日圖 lang 朗 lóng-tho̍k 朗讀 lí 李 lí-á 李仔 lí-á-chhiám 李仔扦 lí-á-ko 李仔糕 lí-thok-koái/lí-thuh-koái 李托枴 lí-pêng 李旁 lí-chhiū 李樹 Lí-teng-hui 李登輝 Lí-pe̍h 李白 lí-ló-kun 李老君 lí-thiat-koái/lí-thih-koái 李鐵枴 lí-kiâm 李鹹 lîm-bū 林務 Lîm-bū-kio̍k 林務局 lîm-khu 林區 Lîm-hn̂g 林園 lîm-tē/lîm-tōe 林地 lîm-tiûⁿ 林場 lîm-bo̍k 林木 lîm-lîm-chóng-chóng 林林總總 Lîm-sim 林森 lîm-gia̍p 林業 lîm-khîm 林檎 lîm-pan 林班 lîm-li̍p 林立 Lîm-khéng 林肯 lîm-kan 林間 liám-bū 染霧 liú 柳 liú-teng 柳丁 liú-hāng 柳巷 liú-sam 柳杉 liú-chhiū 柳樹 Liú-iâⁿ 柳營 liú-io 柳腰 liú-hio̍h-bâi 柳葉眉 liú-hio̍h-hoe 柳葉花 liú-hio̍h-kiô 柳葉茄 liú-tāu 柳豆 la̍t-chí 栗子 la̍t-chí-sek 栗子色 ló 栳 liông-siāng-kun-chú/liông-siōng-kun-chú 梁上君子 liâu/tiâu 條 liâu-kù/liâu-kì 條鋸 lâi 梨 lâi-á 梨仔 lâi-á-koe 梨仔瓜 lâi-á-ko 梨仔膏 lâi-á-hoe 梨仔花 Lê-san 梨山

mńg 晚 mńg-tang 晚冬 mńg-kiáⁿ 晚囝 mńg-po͘ 晚晡 mńg-tiū/ún-tiū 晚稻 mńg-phang-hoe 晚芳花 mê/mî 暝 mê-phah-ji̍t/mî-phah-ji̍t 暝phah日 mê-pòaⁿ/mî-pòaⁿ 暝半 mê-tiûⁿ/mî-tiûⁿ 暝場 mê-bóe/mî-bé 暝尾 mê-kang/mî-kang 暝工 mê-chhī/mî-chhī 暝市 mê-ji̍t/mî-ji̍t 暝日 mê-ji̍tpiàⁿ/mî-ji̍tpiàⁿ 暝日拚 mê-ji̍t-siàu-liām/mî-ji̍t-siàu-liām 暝日數念 mê-ji̍tkóaⁿ/mî-ji̍tkóaⁿ 暝日趕 mê-hng/mî-hng 暝昏 mê-sî/mî-sî/mê--sî/mî--sî 暝時 mê-chhim/mî-chhim 暝深 mê-pan/mî-pan 暝班 mê-lō͘/mî-lō͘ 暝路 mê-chhia/mî-chhia 暝車 mê-tn̂g-bāng-chē/mî-tn̂g-bāng-chōe 暝長夢濟 mê-kan/mî-kan 暝間 mê-thâu/mî-thâu 暝頭 mê-thâutn̂g/mî-thâutn̂g 暝頭長 mûi 枚 mûi-á-chhiū 梅仔樹 moâi-á-hoe 梅仔花 m̂-á-tê 梅仔茶 m̂-á-piáⁿ/bôe-á-piáⁿ 梅仔餅 Mûi-san 梅山 môe-to̍k/mûi-to̍k 梅毒 mûi-chhng 梅瘡 moâi-hoe/môe-hoe/mûi-hoe 梅花 mûi-hoe-lo̍k 梅花鹿 mûi-ú 梅雨 mî 棉 mî-chioh 棉chioh mî-chioh-phōe/mî-chioh-phē 棉chioh被 mî-á 棉仔 mî-á-châng 棉仔叢 mî-á-ki 棉仔枝 mî-á-châng 棉仔欉 mî-á-chóa 棉仔紙 mî-tōa-khu̍t 棉大khu̍t mî-bóe/mî-bé 棉尾 mî-sái 棉屎 mî-pò͘ 棉布 mî-kâu-saⁿ 棉猴衫 mî-thn̂g 棉糖 mî-se 棉紗 mî-se-sòaⁿ 棉紗線 mî-pháng 棉紡 mî-chioh-phōe/mî-chioh-phē 棉績被 mî-chioh-hiû 棉績裘 mî-chhiam-ûi 棉纖維 mî-thai 棉胎 mî-hoe 棉花 mî-hoe-chéng 棉花種 mî-pô͘ 棉苞 mî-ku-sîn 棉蚼蠅 mî-saⁿ 棉衫 mî-phàu 棉袍 mî-phōe/mî-phē 棉被 mî-hiû 棉裘 mî-hiû-lam 棉裘lam mî-hiû-kong 棉裘公 mî-ó 棉襖 mî-chit 棉質

nî-saⁿ/nê-saⁿ 晾衫 nâ 林 Nâ-lāi 林內 Nâ-kháu 林口 nâ-tâu 林投 nâ-tâu-kong 林投公 nâ-tâu-kū 林投舅 nâ-tâu-ke/nâ-tâu-koe 林投雞 nâ-kha-chiáu 林腳鳥 nâ-pô͘ 林苞 Nâ-piⁿ 林邊 ní-pò͘-chiáu 染布鳥 ní-ba̍k-chí 染目子 niû 梁 niû-thiāu 梁柱


oat-tò-pêng 斡倒爿 oat-oan/tōa-oat-oan 斡彎 oat-oan-kóng 斡彎栱 oat-chhiú 斡手 oat-soân 斡旋 oat-chiàⁿ-pêng 斡正爿 oat-kak 斡角 oat-lìn-tńg 斡輾轉 oat-tńg 斡轉 oat-tńg-kha 斡轉腳 oat-tńg-sin 斡轉身 oat-chit-pêng 斡這平 oa̍t-thâu/oat-thâu 斡頭 oa̍t 曰 oe 椏

óng-khut 枉屈 óng-sí 枉死 óng-sí-siâⁿ 枉死城 óng-hoat 枉法 óng-jiân 枉然 óng-hùi 枉費

òaⁿ-lâi 晏來 òaⁿ-kàu 晏到 òaⁿ-hun 晏婚 òaⁿ-khùn 晏睏 òaⁿ-khí--lâi 晏起來 òaⁿ-tiám 晏點

ōng-sì/ōng-sè 旺勢 ōng-kùi 旺季 ōng-chhiú 旺手 ōng-lâi-koah 旺梨葛 ōng-khì/ōng-khùi 旺氣 ōng-hóe/ōng-hé 旺火 ōng-sēng 旺盛 ōng-iām 旺艷

pan-soa 斑痧 pan-pe̍h 斑白 pan-tek 斑竹 pan-chat-hê/pan-chiat-hê 斑節蝦 pan-bûn 斑紋 pan-hê 斑蝦 pan-niau 斑貓 pan-lêng-niau 斑靈貓 pan-bé 斑馬 pan-má-sòaⁿ 斑馬線 pan-pok 斑駁 pan-gô͘ 斑鯃 pan-kah/pan-khiu 斑鳩 pan-khiu-pn̄g 斑鳩飯 pan-kah 斑鴿 pang-kah-eng 斑鴿鷹 pan-tiám 斑點 pó͘ 斧 pó͘-thâu 斧頭 png-sî-hō͘/puiⁿ-sî-hō͘ 方時雨 puiⁿ-sî-hong 方時風 pêng 旁 pông-theng 旁聽 pông-thiaⁿ-se̍k 旁聽席 pn̄g-soe 旁衰 pông-koan 旁觀 pông-koan-chiá 旁觀者 phoa̍h-kin/phoa̍h-kun 旆巾 phoa̍h-âng 旆紅 phoa̍h-liān 旆鍊 phú-á-kng 昲仔光 phú-kng 昲光 phú-kong-chhài 昲公菜 phú-phú 昲昲 phú-khi̍t 昲杙 phú-ba̍k 昲目 phú-le̍k 昲綠 phú-sek 昲色 phú-chhang 昲蔥 po͘ 晡 phó͘ 普 phó͘-kî-lia̍k/phó͘-kî-lio̍k 普其略 phó͘-ki̍p 普及 phó͘-thian-hā/phó͘-thiⁿ-ē 普天下 phó͘-tō͘ 普度 phó͘-tō͘-kong 普度公 phó͘-phó͘ 普普 phó͘-phó͘-á 普普仔 phó͘-phó͘-á-chai-iáⁿ 普普仔知影 phó͘-cha 普查 phó͘-tō͘ 普渡 phó͘-chè 普濟 phó͘-chiàu 普照 phó͘-lia̍k/phó͘-lio̍k 普略 phó͘-lia̍k-á/phó͘-lio̍k-á 普略仔 phó͘-khó 普考 phó͘-thong 普通 phó͘-thong-lâng 普通人 phó͘-thong-phe/phó͘-thong-phoe 普通批 phó͘-thong-ji̍t 普通日 phó͘-thong-chhia 普通車 phó͘-phiàn 普遍 phó͘-phiàn-hòa 普遍化 phó͘-soán 普選 pauh 暴 pō-loān 暴亂 pō-kî-jiân 暴其然 po̍k-lī 暴利 pō-chèng/po̍k-chèng 暴政 pō-pè 暴斃 po̍k-po̍k-thiàu 暴暴跳 pok-mî 暴棉 pō-bîn/po̍k-bîn 暴民 pō-tiòng 暴漲 pō-hoat/po̍k-hoat 暴發 pō-lio̍k 暴虐 pō-hêng/po̍k-hêng 暴行 pok-khí-pok-lo̍h 暴起暴落 pō-tia̍t 暴跌 po̍k-sò 暴躁 pō-lio̍k 暴辱 po̍h-lō͘/po̍k-lō͘/pō-lô͘ 暴露 pō-lō͘-chhut 暴露出 pò-thâu 暴頭 pō-hong 暴風 pō-hong-ú 暴風雨 pha̍k 曝 pha̍k-hō͘-ta 曝hō͘-ta pha̍k-ta 曝ta pho̍k-kng 曝光 pha̍k-ta 曝凋 pha̍k-koaⁿ 曝干 pha̍k-ji̍t/pha̍k-li̍t 曝日 pha̍k-ji̍t-hoe 曝日花 pha̍k-ji̍t-thâu 曝日頭 pha̍k-sí 曝死 pha̍k-o͘--khì/pha̍k-o͘--khù 曝烏去 pha̍k-sio 曝燒 pha̍k-chhek 曝粟 pha̍k-chhek-tiâⁿ 曝粟埕 pha̍k-saⁿ 曝衫 pho̍k-lō͘ 曝露 pêng-iú 朋友 pún 本 pún-chú 本主 pún-sū 本事 pún-lâng 本人 pún-hūn 本份 pún-ūi 本位 pún-lâi 本來 pún-hōng 本俸 pún-goân 本元 pún-goân 本原 pún-miâ 本名 pún-kok 本國 pún-thó͘ 本土 pún-thó͘-hòa 本土化 pún-tē/pún-tōe 本地 pún-tē-lâng/pún-tōe-lâng 本地人 pún-pò 本報 pún-lúi 本壘 pún-ke/pún-ka 本家 pún-tó 本島 pún-chhī 本市 pún-siâng-sî/pún-siông-sî 本常時 pún-nî 本年 pún-nî-tō͘ 本年度 pún-té/pún-tóe 本底 pún-sèng 本性 pún-sek 本息 pún-ì 本意 pún-chiâⁿ 本成 pún-pâng 本房 pún-bûn 本文 pún-hāu 本校 pún-àn 本案 pún-gia̍p 本業 pún-goân 本源 pún-ek-pí 本益比 pún-siàng/pún-siòng 本相 pún-séng 本省 pún-phiò 本票 pún-téng 本等 pún-che̍k 本籍 pún-lêng 本能 pún-sek 本色 pún-chhiⁿ 本菁 pún-hâng 本行 pún-chit 本質 pún-sin 本身 pún-sin-lâng 本身人 pún-sin-thng 本身湯 pún-tô͘ 本途 pún-pang 本邦 pún-pō͘ 本部 pún-hiong 本鄉 pún-kim 本金 pún-chîⁿ 本錢 pún-téng 本頂 pún-léng 本領 pún-thé 本體 pún-tóng 本黨 phoh-á/pho̍k-á 朴仔 phoh-á-chhiū/pho̍k-á-chhiū 朴仔樹 pho̍k-á-chháu 朴仔草 Phò-chí 朴子 phoh-si̍t 朴實 phok-siau 朴硝 poe 杯 poe-á 杯仔 poe-chúi-chhia-sin 杯水車薪 poe-kat/poe-koat 杯葛 pán 板 廿|pán-lâ-iû 板|廿 pán-á 板仔 pán-liâu 板嘹 pán-tiàm 板店 pán-pán 板板 Pang-kiô 板橋 Pang-kiô-chhī 板橋市 pán-lâ 板膋 pán-lâ-iû 板膋油 pán-chhia 板車 pán-tî/pán-tû 板鋤 pán-bīn 板面 pî 枇 pî--tiâu 枇tiâu pî-tiâu-tiâu 枇tiâu-tiâu pî-pê-chhiū 枇杷樹 pang 枋 pang-á-chhù 枋仔厝 pang-á-piah 枋仔壁 pang-tó͘ 枋堵 pang-piah 枋壁 Pang-liâu 枋寮 Pang-soaⁿ 枋山 pang-phôe-á-chhù/pang-phê-á-chhù 枋皮仔厝 pang-thâu 枋頭 pèⁿ/pìⁿ 柄 peh 柏 peh-an-chhiū 柏安樹 Peh-lîm 柏林 Pek-lîm-ûi-chhiûⁿ 柏林圍牆 pek-iû 柏油 put 柫 pu̍t 桲 pāng 棒 pāng-tôaⁿ 棒壇 pàng-pàng-thn̂g 棒棒糖 pāng-kiû 棒球 pāng-kiû-oân 棒球員 pāng-kiû-sài 棒球賽 pāng-kiû-tūi 棒球隊 pe-pn̄g 棓飯 pêⁿ/pîⁿ 棚 pîⁿ-á 棚仔 pîⁿ-kè 棚架 pêⁿ-kha 棚腳 phòng-kam 椪柑 png 楓 png-á-chhiū/puiⁿ-á-chhiū 楓仔樹 png-chhiū 楓樹 png-hiuⁿ/puiⁿ-hiang 楓香 png-hiuⁿ-chhiū/puiⁿ-hiang-chhiū 楓香樹

siàu-bē-tio̍h/siàu-bōe-tio̍h 數bē著 sò͘-ūi 數位 sò͘-ūi-hòa 數位化 siàu-tiáu 數佻 siàu-ê-á 數個仔 sò͘-ta̍t 數值 siàu-chheh 數冊 siàu-toaⁿ 數單 sò͘-jī 數字 siàu-lī-á-tok 數字仔琢 sò͘-ha̍k 數學 sò͘-ha̍k-kho 數學科 siàu-bóe/siàu-bé 數尾 siàu-liām 數念 siàu-siūⁿ 數想 siàu-hō͘ 數戶 siàu-pâng 數房 sò͘-kì/sò͘-kù 數據 sò͘-kì-ki/sò͘-kù-ki 數據機 siàu-ē-tio̍h 數會著 siàu-tiâu-á-pâi 數條仔排 siàu-tiâu-á-kóng 數條仔講 siàu-kūi 數櫃 siàu-khoán 數款 sò͘-chu/siàu-chu 數珠 sò͘-chu-á/siàu-chu-á 數珠仔 sò͘-lí 數理 siàu-bé-jī/sò͘-bé-lī 數碼字 siàu-phō͘ 數簿 siàu-hō 數號 sò͘-sû 數詞 sò͘-liāng/sò͘-liōng 數量 siâ-pho 斜坡 siâ-siâ/chhiâ-chhiâ 斜斜 siâ-bûn-pò͘/chhiâ-bûn-pò͘ 斜紋布 siâ-sī 斜視 siâu-phiaⁿ 斜骿 Su-lá-hu 斯拉夫 su-bûn 斯文 su-bûn-pat-lé 斯文捌禮 su-bûn-khùi 斯文氣 su-tong-sî 斯當時 Su-lí-lân-khah 斯里蘭卡 sin 新 sin-chíⁿ-á 新chíⁿ仔 sin-chi̍t-tāi 新一代 sin-sè-kài 新世界 sin-lâng 新人 sin-jīm 新任 Sin-kong 新光 Sin-kong-jîn-siū 新光人壽 Sin-kong-hn̂g 新公園 sin-peng 新兵 sin-chheh 新冊 sin-chè 新制 Sin-le̍k 新力 Sin-ka-pho 新加坡 Sin-hòa 新化 sin-chhù 新厝 sin-tâi-pè 新台幣 sin-tâi-phiò 新台票 sin-hêng 新型 Sin-po͘ 新埔 Sin-pi 新埤 sin-thian-tē/sin-thian-tōe 新天地 sin-kî 新奇 sin-niû 新娘 sin-niû-phōaⁿ 新娘伴 sin-niû-chhn̂g 新娘床 sin-niû-pâng 新娘房 sin-niû-thèⁿ 新娘撐 sin-niû-thoeh 新娘替 sin-niû-teng 新娘燈 sin-niû-hoe 新娘花 sin-niû-chháu 新娘草 sin-niû-kiō 新娘轎 sin-niû-piáⁿ 新娘餅 sin-hun 新婚 sim-pū-á/sin-pū-á 新婦仔 sin-ian 新嫣 sin-o̍h-soaⁿ 新學山 Sin-an 新安 sin-ki/sin-ku 新居 Sin-ok 新屋 sin-chhī 新市 sin-nî 新年 Sin-tiàm 新店 Sin-tiàm-chhī 新店市 Sin-tiàm-khe/Sin-tiàm-khoe 新店溪 sin-kiàn 新建 sin-sek 新式 sin-hêng 新形 sin-chhiú 新手 sin-chèng 新政 Sin-kàu 新教 sin-bûn-hòa 新文化 sin-sin-niû 新新娘 sin-sin-pū 新新婦 sin-chhun 新春 sin-sî-tāi 新時代 sin-le̍k 新曆 sin-chhoan 新村 sin-iūⁿ 新樣 sin-khoán 新款 sin-koa 新歌 sin-hoan 新歡 sin-chiaⁿ 新正 sin-khì-siōng 新氣象 sin-hoat 新法 sin-phài 新派 Sin-káng 新港 sin-tiâu 新潮 Sin-iâⁿ 新營 Sin-iâⁿ-chhī 新營市 sin-phìⁿ 新片 sin-pán 新版 sin-tang-tang 新璫璫 sin-seng 新生 sin-seng-tāi 新生代 sin-seng-tē/sin-seng-tōe 新生地 Sin-seng-pò 新生報 Sin-kiong 新疆 sin-ti 新知 sin-siù 新秀 sin-éng 新穎 Sin-tek 新竹 Sin-tek-chhī 新竹市 sin-tak-tak 新篤篤 sin-chhak-chhak 新簇簇 sin-kì-goân 新紀元 sin-kì-lo̍k 新紀錄 Sin-iok 新約 sin-phian 新編 sin-bûn/sin-ûn 新聞 Sin-bûn-kio̍k 新聞局 sin-bûn-kài 新聞界 sin-bûn-kó 新聞稿 sin-bûn-chóa 新聞紙 sin-kha-siàu/sin-kioh-siàu 新腳數 sin-heng 新興 Sin-chng 新莊 Sin-chng-chhī 新莊市 Sin-hôa-siā 新華社 sin-lo̍h-soaⁿ 新落山 sin-íⁿ 新蘡 Sin-hó͘-bé-khe/Sin-hó͘-bé-khoe 新虎尾溪 sin-saⁿ 新衫 sin-chong 新裝 sin-siat 新設 sin-gí/sin-gú 新語 Sin-hong 新豐 sin-kùi 新貴 sin-kīn/sin-kūn 新近 sin-chō 新造 sin-chìn 新進 sin-chìn-jîn-oân 新進人員 sin-lông 新郎 sin-lōe 新銳 sin-khui-bō͘ 新開幕 sin-tîn-tāi-siā 新陳代謝 sin-bīn-chhiuⁿ 新面chhiuⁿ sin-sian/sin-sián 新鮮 sin-tiám-tiám 新點點 soa 施 si-ú 施予 si-í 施以 si-ka 施加 si-tián 施展 si-kang 施工 si-siá 施捨 si-hòng 施放 si-chèng 施政 si-chèng-pò-kò 施政報告 si-pō 施暴 si-iōng 施用 si-io̍h 施藥 si-hêng 施行 si-hêng-sè-chek/si-hêng-sòe-chek 施行細則 si-siat 施設 soan-ngiāu 旋囈 soân-lu̍t 旋律 soan-ngiāu 旋繞 soān-hong 旋風 soân-liu 旋鰍 soân-liu-kó͘ 旋鰍古 sûn 旬 seng-hôa 昇華 seng-khí 昇起 seng-kî 星期 seng-kî-sì 星期四 seng-chè 星際 Seng-má 星馬 sī 是 sī-m̄ 是=m sī-m̄ 是m̄ sī-m̄-sī 是m̄是 sī-hohN 是乎 sī-bò͘ 是否 sī-là 是啦 sī-chhùi 是嘴 sī-káⁿ 是敢 sī-siàu 是數 sī-sî 是時 sī-ká 是豈 sī-to-tio̍h 是都著 sī-hui 是非 sî 時 sî-sū 時事 sî-tāi 時代 sî-hāu 時候 sî-kè 時價 sî-kong 時光 sî-tang-kùi 時冬季 sî-kàu 時到 sî-khek 時刻 sî-ke-kó 時加果 sî-sì/sî-sè 時勢 sî-pò 時報 sî-kùi 時季 sî-gî 時宜 sî-siōng 時尚 sî-bóe/sî-bé 時尾 sî-kio̍k 時局 sî-siông 時常 sî-sū 時序 sî-hāu 時效 sî-hāu-sèng 時效性 sî-ji̍t/sî-li̍t 時日 sî-sî-khek-khek 時時刻刻 sî-kéng 時景 sî-kî 時期 sî-iūⁿ 時樣 sî-ki 時機 sî-ki-sêng-se̍k 時機成熟 sî-ki-boa̍t 時機末 sî-ki-kia̍t 時機竭 sî-tōaⁿ 時段 sî-khì-kám 時氣感 sî-khì-pēⁿ/sî-khì-pīⁿ 時氣病 sî-phài 時派 sî-e̍k 時疫 sî-khong 時空 sî-cheh/sî-choeh 時節 sî-kiâⁿ 時行 sî-kiâⁿ-chèng 時行症 sî-chong 時裝 sî-kè-kó 時計果 sî-sîn 時辰 sî-sok 時速 sî-ūn 時運 sî-pió 時錶 sî-cheng 時鐘 sî-cheng-tūi 時鐘墜 sî-cheng-chiáu 時鐘鳥 sî-kan 時間 sî-kan-sèng 時間性 sî-kan-pió 時間表 sî-hān 時限 sî-chūn 時陣 sî-tǹg 時頓 sîn-kong 晨光 sîn-kan 晨間 sú-ká 暑假 siām-lô 暹邏 sio-chīⁿ 曉晴 sú-kng 曙光 su-sìn 書信 su-khan 書刊 su-siong 書商 su-pò 書報 su-siá 書寫 su-kio̍k 書局 su-tián 書展 su-khò͘ 書庫 su-hong-chóa 書方紙 su-pún 書本 su-hoat 書法 su-hoat-ka 書法家 su-seng 書生 su-ōe 書畫 su-ōe-ka 書畫家 su-kì 書記 su-kì-koaⁿ 書記官 su-īⁿ 書院 su-bīn 書面 su-lūi 書類 su-koán 書館 su-hiong 書香 sam 杉 sam-á 杉仔 sam-á-chhâ 杉仔柴 sam-á-hâng 杉仔行 sam-á-chiáu 杉仔鳥 sam-liāu 杉料 sam-lîm 杉林 Sam-lîm-khe/Sam-lîm-khoe 杉林溪 sam-tâng-á 杉桐仔 sok 束 sok-ńg 束-示 sok-á 束仔 sok-kháu 束口 sok-chhiú-chiū-khîm 束手就擒 sok-chhiú-sok-kha 束手束腳 sok-chhiú-bô-chhek 束手無策 sok-kiat 束結 sok-pa̍k 束縛 sok-sin-saⁿ 束身衫 siông-á 松仔 siông-leng 松奶 siông-leng-tòa 松奶帶 siông-leng-thn̂g 松奶糖 Siong-san 松山 Siông-san-khu 松山區 Siông-san-ki-tiûⁿ 松山機場 siông-ngô͘ 松梧 siông-chiat-iû 松節油 siông-ka 松膠 siông-jiông 松茸 siông-ko͘ 松菇 siông-lô 松蘿 siông-hiong/siông-hiang 松香 sng 栓 sng-á 栓仔 sng-io̍͘h 栓藥 sng-á-chhiū 桑仔樹 sng-chí 桑子 sng-châi 桑材 song-chú/song-chí 桑梓 sng-m̂ 桑莓 sng-hio̍h 桑葉 sng-sûi 桑葚 sng-si 桑鳲 sau/siau 梢 sau-sat 梢殺 sau-phî 梢皮 so 梭 so-lô-chhiū 梭羅樹 so-khí 梭齒 se/soe 梳 se-chng/soe-chng 梳妝 se-thâu-chang/soe-thâu-chang 梳頭鬃 sim-giâm 森嚴 sim-lîm/som-lîm 森林 si̍t-bu̍t 植物 si̍t-bu̍t-jîn 植物人 si̍t-bu̍t-hn̂g 植物園 seh-āu-chhiú 楔後手 soeh-khang/seh-khang 楔空 seh-âng-pau 楔紅包

te̍k-jîn 敵人 te̍k-tùi 敵對 te̍k-hiō 敵後 te̍k-chêng 敵情 te̍k-ì 敵意 te̍k-chhiú 敵手 te̍k-hong 敵方 te̍k-ki 敵機 te̍k-iâⁿ 敵營 te̍k-sī 敵視 te̍k-kun 敵軍 táu 斗 既木|táu-kài 斗|既木 Táu-la̍k 斗六 Táu-la̍k-chhī 斗六市 Táu-lâm 斗南 táu-kia̍h 斗拱 táu-hong 斗方 táu-chhìn-chhioh 斗稱尺 táu-le̍h 斗笠 táu-láng 斗籠 táu-liú 斗鈕 táu-lo̍k 斗鹿 thîn-hiat-ka̍k 斟hiat-ka̍k thîn-tê 斟茶 thîn-chiú 斟酒 thek 斥 thek-mē/thek-mā 斥罵 thek-chu 斥資 toān-kau 斷交 tn̄g-lâng-ian 斷人煙 tn̄g-pòaⁿ-îⁿ 斷半圓 tn̄g-pòaⁿ-sut 斷半屑 tn̄g-pòaⁿ-sián 斷半鮮 tn̄g-leng 斷奶 toàn-tēng 斷定 tn̄g-chhùn-thih 斷寸鐵 tn̄g-sut 斷屑 toān-gâi-choa̍t-piah 斷崖絕壁 tn̄g-chám 斷嶄 tn̄g-chiúⁿ 斷掌 tn̄g-kin/tn̄g-kun 斷根 tn̄g-khùi 斷氣 toān-chúi 斷水 tn̄g-soa-sap 斷沙屑 tn̄g-hóe-hun/tn̄g-hé-hun 斷火薰 tn̄g-sóaⁿ 斷產 tn̄g-hûn-hê 斷痕瑕 tn̄g-chéng 斷種 tn̄g-chām 斷站 tn̄g-chat 斷節 toān-niû 斷糧 toàn-iok 斷約 tn̄g-se-chōa 斷紗逝 toān-choa̍t 斷絕 toān-choa̍t-lâi-óng 斷絕來往 toān-choa̍t-pang-kau 斷絕邦交 toān-choa̍t-koan-hē 斷絕關係 tn̄g-sòaⁿ-chōe 斷線綴 toān-tiông 斷腸 toān-tiông-chháu 斷腸草 toān-tiông-si 斷腸詩 toān-hoeh-lō͘/toān-huih-lō͘ 斷血路 toàn-giân 斷言 tn̄g-lō͘ 斷路 tn̄g-lō͘-thâu 斷路頭 toān-bīn-tô͘ 斷面圖 toān-ím-si̍t 斷飲食 tn̄g-hiuⁿ-hóe/tn̄g-hiuⁿ-hé 斷香火 toān-hûn 斷魂 tn̄g-tiám-tîn 斷點塵 tn̄g-tiám-siaⁿ 斷點聲 taⁿ/tòaⁿ 旦 taⁿ-chiah 旦chiah taⁿ-chiah 旦即 tàn-se̍k 旦夕 taⁿ-chiah 旦才 thi̍h 昳 thi̍h-pòaⁿ-li̍t 昳半日 thi̍h-thoa 昳拖 thih-thih-thu̍h-thu̍h 昳昳thu̍h-thu̍h thi̍h-thi̍h-háu 昳昳吼 tàu 晝 tì 智 Tì-lī 智利 tì-le̍k 智力 tì-chhú 智取 tì-siong 智商 tì-lông 智囊 tì-lông-thoân 智囊團 tì-hūi 智慧 tì-hūi-hêng 智慧型 tì-lia̍k/tì-lio̍k 智略 tì-chiá 智者 tì-io̍k 智育 tì-lêng 智能 tì-lêng-kē 智能低 tì-lêng-hoān 智能犯 tì-bô͘ 智謀 tì-sek 智識 tì-khí 智齒 thiòng 暢 thiòng-phut-phut 暢phut-phut thiòng-but-but 暢勿勿 thiòng-kó͘ 暢古 thiòng-thiòng 暢暢 thiòng-pán 暢板 thiòng-lo̍k 暢樂 thiòng-but-but 暢粅粅 thiòng-sià 暢舍 thiòng-sià-kiáⁿ 暢舍囝 thiòng-ōe 暢話 thiòng-tâm 暢談 thiòng-ta̍t 暢達 thiòng-siau 暢銷 thiòng-siau-su 暢銷書 thiòng-thâu 暢頭 thâm-hoe 曇花 thè/thòe/thoeh/thùi 替 thè-lâng/thòe-lâng 替人 thè-lâng-sí/thòe-lâng-sí 替人死 thùi-tāi 替代 thùi-pau 替包 thè-chhiú/thòe-chhiú 替手 thè-ōaⁿ/thòe-ōaⁿ/thùi-ōaⁿ 替換 thè-chhiuⁿ/thòe-chhiuⁿ 替槍 thè-sí-kúi/thòe-sí-kúi 替死鬼 thè-kioh/thòe-kioh/thoeh-kioh 替腳 thùi-pó͘ 替補 thè-sin/thòe-sin/thùi-sin 替身 thè-sin-á/thòe-sin-á 替身仔 thùi-khí 替齒 tīm 朕 tīm-tâng 朕垌 tīm-oe/tīm-e 朕鍋 tiau 朝 tiâu-tāi-bóe/tiâu-tē-bé/tiâu-tē-bóe/tiâu-tāi-bé 朝代尾 tiâu-pak 朝北 tiâu-lâm 朝南 tiâu-thiⁿ 朝天 tiâu-tùi 朝對 tiâu-têng 朝廷 tiâu-pài 朝拜 tiâu-ji̍t 朝日 Tiâu-ji̍t-sin-bûn 朝日新聞 tiau-hōe 朝會 tiâu-pán 朝板 tiâu-sèng 朝聖 tiâu-sîn 朝臣 tiâu-iá 朝野 tiau-iông 朝陽 tiau-lō͘ 朝露 tiâu-ê/tiâu-ôe 朝鞋 Tiâu-sián 朝鮮 tiâu-sián-tông 朝鮮桐 tiaⁿ 朾 thn̄g 杖 tō͘ 杜 tō͘-bún 杜bún tō͘-kui-á 杜kui仔 tō͘-tiōng 杜仲 tō͘-chat-á 杜截仔 tō͘-peh-á 杜扒仔 tō͘-kâu 杜猴 tō͘-choa̍t 杜絕 tō͘-eng 杜英 tō͘-pi 杜蓖 tō͘-pi-chí 杜蓖子 tō͘-pi-chhâm 杜蓖蠶 tō͘-ín/tō͘-ún/tō͘-kín/tō͘-kún 杜蚓 tō͘-kín-chhèng/tō͘-kún-chhèng 杜蚓蒸 tō͘-kín-chôa/tō͘-kún-chôa 杜蚓蛇 tō͘-kín-chiáu/tō͘-kún-chiáu 杜蚓鳥 tō͘-bē/tō͘-bōe 杜賣 tō͘-koan 杜鵑 tō͘-koan-hoe 杜鵑花 tong 東 Tang-a 東亞 Tang-kiaⁿ 東京 tong-kiáu 東儌 Tang-goân 東元 Tang-sì/Tang-sè/tang--sì/tang--sè 東勢 tang-pak 東北 Tang-pak-a 東北亞 tang-pak-hong 東北方 tang-pak-kak 東北角 tang-pak-pō͘ 東北部 tang-khu 東區 tang-lâm 東南 Tang-lâm-a 東南亞 tang-lâm-khu 東南區 tang-lâm-hong 東南方 tang-lâm-sai-pak 東南西北 tang-lâm-pō͘ 東南部 tang-lâm-hong 東南風 Tang-ngô͘/Tong-ngô͘ 東吳 Tong-ngô͘-tāi-ha̍k 東吳大學 tang-hōaⁿ 東岸 Tang-chhiúⁿ 東廠 Tang-ín 東引 Tang-tek 東德 tang-hng/tong-hong/tang-hng 東方 tang-hong-lâng 東方人 tong-hong-bûn-hòa 東方文化 tang-pêng 東旁 tang-sî 東時 Tang-peh-lîm 東柏林 Tang-au 東歐 Tang-hô 東河 tang-iûⁿ 東洋 Tang-hái 東海 Tang-hái-tāi-ha̍k 東海大學 tang-hái-hōaⁿ 東海岸 Tang-káng 東港 tang-káng-pe̍h 東港白 Tang-chio̍h 東石 tang-sòaⁿ 東線 tang-hôa 東華 tang-sai 東西 tang-cháu-sai-cho̍h 東走西cho̍h tang-chìn 東進 tang-pō͘ 東部 tong-chîⁿ 東錢 tang-mn̂g 東門 tang-hong 東風 thú 杵 ta-po͘-gín-á 查埔囝仔 ta-po͘-cha-bó͘ 查埔查某 thiāu-ē-chio̍h 柱下石 thiāu-á 柱仔 thiāu-á-chí 柱仔子 thiāu-á-kha 柱仔腳 thiāu-á-jiah 柱仔跡 tū-iû 柱油 thiāu-liân 柱聯 thiāu-chî/thiāu-chû 柱薯 tu 株 ti-sek/tu-sek 株式 tu-lâu 株流 tu-thâu-hong 株頭風 thô 桃 thô-á 桃仔 thô-á-lîn 桃仔仁 thô-á-hn̂g 桃仔園 thô-á-chí 桃仔子 thô-á-hu̍t 桃仔核 thô-á-chhiū 桃仔樹 thô-á-liám 桃仔苒 thô-á-chhiám 桃仔鋟 thô-á-bīn 桃仔面 thô-á-chang 桃仔鬃 Thô-hn̂g-chhī 桃園市 Thô-hn̂g-koān 桃園縣 thô-á-sîⁿ 桃子鹽 thô-pêng 桃旁 thô-lí 桃李 thô-ki 桃枝 thô-goân 桃源 thô-tek 桃竹 thô-âng-sek 桃紅色 thô-sek-sin-bûn 桃色新聞 thô-hoe 桃花 thô-hoe-sèng 桃花性 thô-hoe-siáu 桃花痟 thô-hoe-ūn 桃花運 thô-hoe-bīn 桃花面 toh 桌 toh-khàm 桌khàm toh-á 桌仔 toh-á-thoah 桌仔屜 toh-khàm 桌勘 toh-thoah 桌屜 toh-kin/toh-kun 桌巾 toh-pò͘ 桌布 toh-ûi 桌帷 toh-koaiⁿ 桌杆 toh-í 桌椅 toh-kūi 桌櫃 toh-kiû 桌球 toh-kiû-sài 桌球賽 toh-tà/toh-tàu 桌罩 toh-kha 桌腳 toh-kûn 桌裙 toh-bīn 桌面 toh-bīn-téng 桌面頂 toh-téng 桌頂 toh-téng-la̍h-ji̍t 桌頂曆日 toh-thâu 桌頭 toh-thâu-la̍h-li̍t 桌頭曆日 toh-thâu-teng 桌頭燈 toh-thâu-pōng 桌頭磅 toh-thâu-kiàⁿ-pîn 桌頭鏡屏 toh-thâu-cheng 桌頭鐘 toh-kîⁿ 桌 tâng/tông 桐 tông-chí-chhiū 桐子樹 thâng-thn̄g 桐杖 tông-chhiū 桐樹 tâng-iû/thâng-iû/tông-iû 桐油 thâng-iû-chhiú 桐油樹 thâng-iû-chhiū-chí 桐油樹子 thâng-iû-hoe/thâng-iû-he 桐油灰 tháng-khiā 桶khiā tháng-á-tek 桶仔竹 tháng-poe 桶杯 tháng-kam 桶柑 tháng-kah 桶笚 tháng-kau-tîn 桶鉤藤 tháng-hia 桶靴 tháng-ku 桶龜 tiâu-put-lî-ti̍t 條不而直 tiâu-á 條仔 tiâu-kiāⁿ 條件 tiâu-lē 條例 tiâu-bûn 條文 tiâu-tiâu-iú-lí 條條有理 tiâu-khoán 條款 tiâu-tōaⁿ 條段 tiâu-siau 條消 tiâu-lí 條理 tiâu-ba̍k 條目 tiâu-ti̍t 條直 tiâu-ti̍t-lâng 條直人 tiâu-iok 條約 tiâu-bûn 條紋 tiâu-si 條絲 tiâu-si-hun 條絲煙 tiâu-si-hun 條絲熏 tiâu-kui 條規 thui 梯 thui-chàn 梯層 the-chhù 梯次 tèⁿ-chhìn-chhiò/tìⁿ-chhìn-chhiò 棖凊笑 tèⁿ-la̍t/tìⁿ-la̍t/tèⁿ-la̍t 棖力 tèⁿ-sái/tìⁿ-sái 棖屎 tèⁿ-tiām-tiām 棖恬恬 tìⁿ-gōng/tèⁿ-gōng 棖戇 tèⁿ-sí 棖死 tèⁿ-sip-sip 棖濕濕 tìⁿ-chheⁿ/tèⁿ-chhiⁿ 棖生 tèⁿ-siáu/tìⁿ-siáu 棖痟 tèⁿ-khùn/tìⁿ-khùn 棖睏 tèⁿ-tēng-sái/tìⁿ-tēng-sái/tèⁿ-tēng-sái 棖碇屎 tèⁿ-chhiò-bīn/tìⁿ-chhiò-bīn 棖笑面 tìⁿ-khiân-chhiò 棖虔笑 tòng-liông 棟梁 tòng-liông-chi-châi 棟梁之才 tòng-niû 棟樑 tiâu-té/tiâu-tóe 椆底 tiâu-ki 椆枝 tiâu-thai 椆胎 tiâu-hoe 椆花 tiâu-m̂ 椆莓 tiâu-tio̍h 椆著 thûi-ló͘ 椎魯 toàn-m̂ 椴梅

ū-khah 有khah ū-chi̍t-soeh/ū-chi̍t-seh 有一說 ū-hē-lo̍h 有下落 ū-tiòng-iōng 有中用 ū-sū-sái 有事使 ū--lī-pō͘--poeh 有二步 ū-tù 有亍 ū-tù-thâu 有亍頭 ū-jîn-bōng 有人望 ū-lâng-iân 有人緣 ū-tāi-chì 有代誌 ū-hūn 有份 ū-phōaⁿ 有伴 ū-chhun 有伸 ū-pèng-kú 有併久 ū-sìn-pîn 有信憑 ū-chhun 有偆 ū-pheⁿ/ū-phiⁿ 有偏 ū-kè-chèng-kǹg 有價證券 ū-tau-sau 有兜捎 ū-lāi-châi 有內才 ū--nn̄g-pō͘ 有兩步 ū-chhut-ji̍p 有出入 ū-pun-tiuⁿ 有分張 ū-lī-thâu 有利頭 ū-la̍t 有力 ū-ûn 有勻 ū-ûn-chia̍p-sûn 有勻捷巡 ū-poh 有博 ū-kù-tāu 有句讀 ū-ha̍h 有合 ū-miâ-siaⁿ 有名聲 ū-ǹg 有向 ū-ǹg-bāng 有向望 ū-hâm 有含 ū-bī-sò͘ 有味素 ū-chhùi-chúi 有嘴水 ū-chhùi-bô-nōa 有嘴無瀾 ū-tè-chhōe/ū-tè-chhē 有地chhōe ū-chē-khiā 有坐徛 ū-kàu 有夠 ū-kàu-la̍t 有夠力 ū-hó 有好 ū-jî/ū-jû 有如 ū-jī-gán 有字眼 ū-kóa 有寡 ū-kio̍k 有局 ū-kúi-nā-li̍t 有幾若日 ū-té/ū-tóe 有底 ū-té-tì/ū-tóe-tì 有底蒂 ū-tō͘-liāng/ū-tō͘-liōng 有度量 ū-khang-lâng 有康人 ū-hêng 有形 ū-hêng-ui 有形威 ū-iáⁿ 有影 ū-thāi-chham-siông 有待參詳 ū-tit 有得 ū-tek 有德 ū-sim 有心 ū-chêng 有情 ū-siūⁿ-sim 有想心 ū-chheh-pìⁿ 有慼變 ū-kūi 有懷 ū-châi-tiāu 有才調 ū-phā 有抱 ū-piàⁿ 有拚 ū-piàⁿ-bīn 有拚面 ū-peⁿ 有拼 ū-tòng 有擋 ū-tòng-thâu 有擋頭 ū-tam-tng 有擔當 ū-kiù 有救 ū-sî 有時 ū-sî-á 有時仔 ū-sî-ū-chūn 有時有陣 ū-sî-kan 有時間 ū-sî-chūn 有時陣 ū-kéng 有景 ū-chām-gâm 有暫岑 ū-bāng 有望 ū-pán 有板 ū-koân 有權 ū-pō͘ 有步 ū-hòe/ū-hè 有歲 ū-hòe-ā/ū-hè-ā 有歲矣 ū-hòe-thâu/ū-hè-thâu 有歲頭 ū-to̍k 有毒 ū-pí-phēng 有比並 ū-khùi-thâu 有氣頭 ū-chóaⁿ 有泉 ū-phài-thâu 有派頭 ū-tām-po̍h 有淡薄 ū-tām-po̍h-á 有淡薄仔 ū-tām-po̍h-pang-chō͘ 有淡薄幫助 ū-hóe-khì/ū-hé-khì 有火氣 ū-bô 有無 ū-lí 有理 ū-lí-ū-lō͘ 有理有路 ū-tàng 有當 ū-tang-á 有當仔 ū-pēⁿ/ū-pīⁿ 有病 ū-pôaⁿ 有盤 ū-pôaⁿ-kháu 有盤口 ū-bî-bo̍k 有眉目 ū-gán 有眼 ū-sîn 有神 ū-sîn-chhái 有神彩 ū-lé-sò͘ 有禮數 ū-chéng 有種 ū-khang 有空 ū-khang-lâng 有空人 ū-chām-gâm 有站巖 ū-chām-chat 有站節 ū-pān 有範 ū-peⁿ 有繃 ū-chōe 有罪 ū-nāi 有耐 ū-siàⁿ 有聖 ū-tō͘-liāng/ū-tō͘-liōng 有肚量 ū-the 有胎 ū-pak-tn̂g 有腹腸 ū-táⁿ 有膽 ū-tám-liāng/ū-tám-liōng 有膽量 ū-hèng-chhù 有興趣 ū-hèng-thâu 有興頭 ū-hoe-jī 有花字 ū-ná-bô 有若無 ū-lo̍h-miâ 有落名 ū-gē 有藝 ū-kiâⁿ-khì 有行氣 ū-pó͘ 有補 ū-ōe-kóng 有話講 ū-sek-chi-sū 有識之士 ū-phó͘ 有譜 ū-kùi 有貴 ū-khí-sek 有起色 ū-lō͘ 有路 ū-lō͘-ēng/ū-lō͘-iōng 有路用 ū-sin 有身 ū-sin--ê 有身ê ū-sin-lâng 有身人 ū-sin-īn 有身孕 ū-tńg 有轉 ū-thang 有通 ū-ná-bô 有那無 ū-tāng 有重 ū-liāng/ū-liōng 有量 ū-siau 有銷 ū-siau-tháu 有銷tháu ū-chîⁿ 有錢 ū-lui 有鐳 ū-kàm-î/ū-kàm-û 有鑑於 ū-kàm-û-chhú 有鑑於此 ū-tióng/ū-tn̂g 有長 ū-êng 有閒 ū-chó͘-gāi 有阻礙 ū-hêng 有雄 ū-bīn 有面 ū-thâu-bīn 有頭面 ū-gia̍h 有額 ū-tàu-tah 有鬥搭