ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/13

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 13 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𠁌, 𠁍, 𫠷, 𫠸, 𫠹, 𫠺, 𫠻, 𫠼, 𬻩, 𬻪, 𬻫, 𬻬, 𬻮, 𰀙, 𰀚

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𬻹

รากอักษรจีน 丶[แก้ไข]

𠂄

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

𠃆

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

, , , 𠄃, 𠄄, 𪜛, 𫡯, 𫡰, 𬼵

รากอักษรจีน 亅[แก้ไข]

𬼻

รากอักษรจีน 二[แก้ไข]

𠄼, 𠄽, 𠄾, 𫡵, 𫡶, 𰁙

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

, , , 𠅳, 𠅴, 𠅵, 𠅶, 𠅷, 𠅸, 𠅺, 𠅻, 𠅼, 𠆀, 𫡽, 𫡾, 𬽕, 𬽖, 𬽗, 𬽘

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠌫, 𠌬, 𠌭, 𠌮, 𠌯, 𠌰, 𠌱, 𠌲, 𠌳, 𠌴, 𠌵, 𠌶, 𠌷, 𠌸, 𠌹, 𠌺, 𠌻, 𠌼, 𠌽, 𠌾, 𠌿, 𠍀, 𠍁, 𠍂, 𠍃, 𠍄, 𠍅, 𠍆, 𠍇, 𠍈, 𠍉, 𠍊, 𠍋, 𠍌, 𠍍, 𠍎, 𠍏, 𠍐, 𠍑, 𠍒, 𠍓, 𠍔, 𠍕, 𠍖, 𠍗, 𠍘, 𠍙, 𠍚, 𠍛, 𠍜, 𠍝, 𠍞, 𠍟, 𠍠, 𠍡, 𠍣, 𠍤, 𠍦, 𠍧, 𠍨, 𠍩, 𠍪, 𠍫, 𠍬, 𠎵, 𪝠, 𪝡, 𪝢, 𪝣, 𪝤, 𫝋, 𫣑, 𫣒, 𫣓, 𫣔, 𫣕, 𫣖, 𬿐, 𬿑, 𬿒, 𬿓, 𬿔, 𬿕, 𬿖, 𬿗, 𬿘, 𬿙, 𬿚, 𬿛, 𬿜, 𬿝, 𬿞, 𬿟, 𰂪, 𰂫, 𰂬, , , 𫣟, 𬿫, 𬿮

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

, 𠒤, 𠒥, 𠒦, 𪞂, 𫤞, 𭀮, 𭀯, 𰃏, 𰃐

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

𠓴, 𠓵, 𠓶, 𠓷

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

, , 𠔨, 𠔩, 𠔪, 𠔫, 𠔬, 𠔭, 𠔮, 𪞊, 𫤲, 𭁗, 𭁘, 𰃥

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

, 𠕦, 𠕧, 𫤷

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𠖚, 𠖛, 𭂁, 𰃲

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, , 𠗺, 𠗻, 𠗼, 𠗽, 𠗾, 𠗿, 𠘀, 𠘁, 𠘂, 𠘃, 𪞫, 𪞬, 𫥗, 𫥘, 𭂜, 𭂝, 𭂞, 𰄈, 𰄉, 𰄊

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

𠙤, 𠙥, 𠙦, 𠙧, 𪞵, 𫥣, 𭂸, 𭂹

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𪞺, 𪞻, 𫥧, 𫥨, 𫥩

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𠞥, 𠞦, 𠞧, 𠞨, 𠞩, 𠞪, 𠞫, 𠞬, 𠞭, 𠞮, 𠞯, 𠞰, 𠞱, 𠞲, 𠞳, 𠞴, 𠞵, 𠞶, 𠞷, 𠞸, 𠞹, 𠞺, 𠞻, 𠞼, 𠞽, 𠞾, 𠞿, 𠟀, 𠟁, 𪟑, 𪟒, 𪟓, 𫦒, 𫦓, 𫦔, 𭄆, 𭄇, 𭄈, 𭄉, 𭄊, 𭄋, 𭄌, 𭄍, 𭄎, 𭄏, 𰄻, 𰄼, 𰄽, 𫦕, 𭄐

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, , , , , , , 𠢓, 𠢔, 𠢕, 𠢖, 𠢗, 𠢘, 𠢙, 𠢚, 𠢛, 𠢜, 𠢝, 𠢞, 𠢟, 𪟣, 𫝑, 𫦶, 𫦷, 𭄺, 𭄻, 𭄼, 𭄽, 𭄾, 𰅕, , 𭅂

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

, 𠣸, 𠣹, 𠣺, 𠣻, 𠣼, 𭅎, 𭅏

รากอักษรจีน 匕[แก้ไข]

𠤥, 𪟫

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, , , , 𠥖, 𠥗, 𠥘, 𫧖, 𰅨, 𫧗, 𭅞

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

, 𠦴, 𠦵, 𠦶, 𠦷, 𠦸, 𠦹, 𠦺, 𠦻, 𠦼, 𪟶, 𫧤, 𭅧, 𰅼

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

𠨅, 𫧳, 𫧴

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

, , 𠨢, 𠨣, 𠨤, 𫧽, 𭅽, 𭅾

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, , 𠩿, 𠪑, 𠪒, 𠪓, 𠪔, 𠪕, 𠪖, 𠪗, 𠪘, 𪠓, 𪠔, 𪠕, 𫨘, 𫨙, 𫨚, 𫨛, 𭆑, 𭆒, 𰆧,

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

𠬆, 𠬇, 𠬈, 𠬉, 𠬊, 𠬋, 𠬌, 𪠠, 𫨬, 𫨭, 𫨮, 𭆤

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

, 𠭯, 𠭰, 𠭱, 𠭲, 𠭳, 𠭴, 𠭵, 𠭷, 𠭸, 𠭹, 𠭺, 𪠯, 𫩆, 𫩇, 𰇄, 𫩉

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𫪿, 𭉋, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠷢, 𠸶, 𠸷, 𠸸, 𠸹, 𠸺, 𠸿, 𠹀, 𠹁, 𠹂, 𠹃, 𠹄, 𠹅, 𠹆, 𠹇, 𠹈, 𠹉, 𠹊, 𠹋, 𠹌, 𠹍, 𠹎, 𠹏, 𠹐, 𠹑, 𠹒, 𠹓, 𠹔, 𠹕, 𠹖, 𠹗, 𠹘, 𠹙, 𠹚, 𠹛, 𠹜, 𠹝, 𠹞, 𠹟, 𠹠, 𠹡, 𠹢, 𠹣, 𠹤, 𠹥, 𠹦, 𠹧, 𠹨, 𠹩, 𠹪, 𠹫, 𠹬, 𠹭, 𠹮, 𠹯, 𠹳, 𠹴, 𠹵, 𠹶, 𠹷, 𠹸, 𠹹, 𠹺, 𠹻, 𠹼, 𠹽, 𠹾, 𠹿, 𠺀, 𠺁, 𠺂, 𠺃, 𠺄, 𠺅, 𠺆, 𠺇, 𠺈, 𠺉, 𠺊, 𠺋, 𠺌, 𠺍, 𠺎, 𠺏, 𠺐, 𠺑, 𠺒, 𠺓, 𠺔, 𠺕, 𠺖, 𠺗, 𠺘, 𠺙, 𠺚, 𠺛, 𠺜, 𠺝, 𠺞, 𠺟, 𠺠, 𠺡, 𠺢, 𠺣, 𠺤, 𠺥, 𠺦, 𠺧, 𠺨, 𠺩, 𠺪, 𠺫, 𠺬, 𠺭, 𠺮, 𠺯, 𠺰, 𠺱, 𠺲, 𠺳, 𠺴, 𠺵, 𠺶, 𠺷, 𠺸, 𠺹, 𠺺, 𠺻, 𠺼, 𠺽, 𠺾, 𠺿, 𠻀, 𠻁, 𠻂, 𠻃, 𠻄, 𠻅, 𠻆, 𠻇, 𠻈, 𠻉, 𠻊, 𠻋, 𠻌, 𠻍, 𠻎, 𠻏, 𠻐, 𠻑, 𠻒, 𠻓, 𪡪, 𪡫, 𪡬, 𪡭, 𪡮, 𪡯, 𪡰, 𪡱, 𪡲, 𪡳, 𪡴, 𪡵, 𪡶, 𪡷, 𫫃, 𫫄, 𫫅, 𫫆, 𫫇, 𫫈, 𫫉, 𫫊, 𫫋, 𫫌, 𫫍, 𫫎, 𫫏, 𫫐, 𫫑, 𫫒, 𭉚, 𭉛, 𭉜, 𭉝, 𭉞, 𭉟, 𭉠, 𭉢, 𭉣, 𭉤, 𭉦, 𭉧, 𭉨, 𭉩, 𭉪, 𭉬, 𭉭, 𭉮, 𭉯, 𭉰, 𭉱, 𭉲, 𭉳, 𭉴, 𭉵, 𭉶, 𭉹, 𭉺, 𭉻, 𭉼, 𭉽, 𰈑, 𰈒, 𰈓, 𰈔, 𰈕, 𰈖, 𰈗, 𰈘, 𰈙, 𰈚, 𰈛, 𰈜, 𰈝, 𰈞, , , , , , 𫫕, 𫫚, 𫫛, 𫫟, 𫫢, 𭊅, 𭊊, 𭊋, ,

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, , , , , 𡈊, 𡈋, 𡈌, 𡈍, 𡈎, 𡈏, 𡈐, 𡈑, 𡈒, 𡈓, 𡈔, 𪢮, 𫭐, 𭍫, 𰉒

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡎮, 𡎯, 𡎰, 𡎱, 𡎲, 𡎳, 𡎴, 𡎵, 𡎶, 𡎷, 𡎸, 𡎹, 𡎺, 𡎻, 𡎼, 𡎽, 𡎾, 𡎿, 𡏀, 𡏁, 𡏂, 𡏃, 𡏄, 𡏅, 𡏆, 𡏇, 𡏈, 𡏉, 𡏊, 𡏋, 𡏌, 𡏍, 𡏎, 𡏏, 𡏐, 𡏑, 𡏒, 𡏓, 𡏔, 𡏕, 𡏖, 𡏗, 𡏘, 𡏙, 𡏚, 𡏛, 𡏜, 𡏝, 𡏞, 𡏟, 𡏠, 𡏡, 𡏢, 𡏣, 𡏤, 𡏥, 𡏦, 𡏧, 𡏨, 𡏩, 𡏪, 𡏫, 𡏬, 𧯧, 𪣾, 𪣿, 𪤀, 𪤁, 𪤂, 𪤃, 𪤄, 𪤅, 𪤆, 𪤇, 𪤈, 𪤉, 𪤊, 𪤋, 𪤌, 𪤍, 𫮒, 𫮓, 𫮔, 𫮕, 𫮖, 𫮗, 𫮘, 𫮙, 𫮚, 𭏌, 𭏍, 𭏎, 𭏏, 𭏐, 𭏑, 𭏒, 𭏓, 𭏔, 𭏕, 𭏗, 𭏙, 𭏚, 𭏛, 𭏜, 𰊍, 𰊎, 𰊏, 𰊐, 𰊑, 𰊒, 𰊓, 𰊔, 𰊕, 𰊖, 𰊗, 𰊘, , , , , 𫮝, 𫮢, 𭏤,

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

, 𡔰, 𡔲, 𡔳, 𡔴, 𡔵, 𪤳, 𭐖, 𰋊,

รากอักษรจีน 夂[แก้ไข]

𡕝

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𠭶, 𡕮, 𡕯, 𡕰, 𡕱, 𪤶, 𭐨, 𭐩

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

𡖯, 𡖱, 𡖲, 𡖳, 𡖴, 𡖵, 𰋓,

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, , , , 𡙛, 𡙜, 𡙝, 𡙞, 𡙟, 𡙠, 𡙡, 𡙢, 𡙣, 𡙤, 𡙥, 𡙦, 𡙧, 𡙨, 𡙩, 𡙪, 𡙫, 𪥙, 𪥚, 𪥛, 𫯰, 𫯱, 𫯲, 𫯳, 𫯴, 𭑜, 𭑝, 𭑞, 𭑟, 𰋭, 𰋮

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡟨, 𡟩, 𡟪, 𡟫, 𡟬, 𡟭, 𡟮, 𡟯, 𡟰, 𡟱, 𡟲, 𡟳, 𡟴, 𡟵, 𡟶, 𡟷, 𡟸, 𡟹, 𡟺, 𡟻, 𡟼, 𡟽, 𡟾, 𡟿, 𡠀, 𡠁, 𡠂, 𡠃, 𡠄, 𡠅, 𡠆, 𡠇, 𡠈, 𡠉, 𡠊, 𡠋, 𡠌, 𡠍, 𡠎, 𡠏, 𡠐, 𡠑, 𡠒, 𡠓, 𡠔, 𡠕, 𪦑, 𪦒, 𪦓, 𪦔, 𪦕, 𪦖, 𫱒, 𫱓, 𫱔, 𫱕, 𫱖, 𫱗, 𫱘, 𫱙, 𫱚, 𫱛, 𫱜, 𫱝, 𫱞, 𭒍, 𭒎, 𭒏, 𭒑, 𰌏, 𰌐, 𰌑, 𰌒, 𰌓, 𰌔, , , , 𫱡, 𫱩, 𭒔,

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, , 𡦃, 𡦄, 𡦅, 𡦆, 𡦇, 𡦈, 𡦉, 𡦊, 𡦋, 𡦌, 𡦍, 𡦎, 𡦏, 𡦐, 𫲫, 𫲬, 𭓕, 𭓖, 𰌮,

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𡩟, 𡩠, 𡩡, 𡩢, 𡩣, 𡩤, 𡩥, 𡩦, 𡩧, 𡩨, 𡩩, 𡩪, 𡩫, 𡩬, 𡩭, 𡩮, 𡩯, 𡩰, 𡩱, 𡩲, 𡩳, 𡩴, 𡩵, 𡩶, 𡩷, 𡩸, 𡩹, 𡩺, 𪧛, 𪧜, 𪧝, 𪧞, 𪧟, 𪧠, 𫳤, 𫳥, 𫳦, 𫳧, 𫳨, 𫳩, 𫳪, 𫳬, 𫳭, 𫳮, 𭔆, 𭔇, 𭔉, 𭔊, 𭔋, 𰍎, 𰍏, 𰍐, 𰍑, 𰍒, 𰍓, 𰍔, 𰍕, 𰍖, 𰍗, , 𫳱

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

𡬹, 𡬺, 𡬻, 𡬼, 𫴰, 𫴱, 𫴲, 𫴳, 𭔺, 𭔻, 𭔼

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

, , 𠅽, 𡮘, 𡮙, 𡮚, 𡮛, 𡮜, 𡮝

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

, , , , 𡰃, 𡰄, 𡰅, 𡰆, 𡰇, 𡰈, 𡰉, 𡰊, 𪨈, 𭕑, 𭕒

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

𡲬, 𡲭, 𡲮, 𡲯, 𡲰, 𡲱, 𡲲, 𡲳, 𡲴, 𡲵, 𡲶, 𡲷, 𡲸, 𡲹, 𡲺, 𡲻, 𡲼, 𡲽, 𡲾, 𡲿, 𡳀, 𡳁, 𡳂, 𡳃, 𪨒, 𪨓, 𪨔, 𭕥, 𭕦, 𭕧, 𭕨, 𭕩, 𭕪, 𭕫, 𭕬, 𰎁

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

𡴤, 𡴥

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡺪, 𡺫, 𡺬, 𡺭, 𡺮, 𡺯, 𡺰, 𡺱, 𡺲, 𡺳, 𡺴, 𡺵, 𡺶, 𡺷, 𡺸, 𡺹, 𡺺, 𡺻, 𡺼, 𡺽, 𡺾, 𡺿, 𡻀, 𡻁, 𡻂, 𡻃, 𡻄, 𡻅, 𡻆, 𡻇, 𡻈, 𡻉, 𡻊, 𡻋, 𡻌, 𡻍, 𡻎, 𡻏, 𡻐, 𡻑, 𡻒, 𡻓, 𡻔, 𡻕, 𡻖, 𡻗, 𪩈, 𪩉, 𪩊, 𪩋, 𫶊, 𫶌, 𫶍, 𫶎, 𫶏, 𫶐, 𭗀, 𭗁, 𭗂, 𭗃, 𭗄, 𭗅, 𭗆, 𰎮, 𰎯, 𰎰,

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

𢀦, 𢀧, 𪩦, 𫶯, 𭘉

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

𢁊

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𢄊, 𢄋, 𢄌, 𢄍, 𢄎, 𢄏, 𢄐, 𢄑, 𢄒, 𢄓, 𢄔, 𢄕, 𢄖, 𢄗, 𢄘, 𢄙, 𢄚, 𢄛, 𢄜, 𢄝, 𢄞, 𫷊, 𫷋, 𫷌, 𫷍, 𫷎, 𫷏, 𭘯, 𭘰, 𰏝, , , 𭘲, 𭘴

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

, 𢆞, 𢆟, 𢆠, 𪪅, 𪪆, 𫷘, 𫷙, 𫷚

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

𠅹, 𢇋, 𫷢, 𫷣

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, , , , , , , 𢉼, 𢉿, 𢊀, 𢊁, 𢊂, 𢊃, 𢊄, 𢊅, 𢊆, 𢊇, 𢊈, 𢊉, 𢊊, 𢊋, 𢊌, 𢊍, 𢊎, 𢊏, 𢊐, 𢊑, 𢊒, 𢊓, 𢊔, 𪪜, 𪪝, 𫷺, 𫷻, 𭙩, 𭙫, 𰏾, , , , , 𭙺

รากอักษรจีน 廴[แก้ไข]

𣉡

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𢍢, 𢍣, 𢍤, 𢍥, 𪪷, 𭚙

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

, , 𢎏, 𢎐, 𣦏, 𭚣

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

弿, , , , , , , 𢐊, 𢐋, 𢐌, 𢐍, 𢐎, 𢐏, 𢐐, 𢐑, 𭛂, 𭛃,

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

, , 𢑥, 𢑦, 𢑧, 𰐤, 𰐥

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

, 𢒤, 𢒥, 𢒦, 𢒧, 𢒨, 𭛔, 𭛕

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𫹜, 𫹝, , , , , , , 𢔲, 𢔳, 𢔴, 𢔵, 𢔶, 𢔷, 𢔸, 𢔹, 𢔺, 𢔻, 𢔼, 𢔽, 𢔾, 𢔿, 𢕀, 𢕁, 𢕂, 𢕃, 𢕄, 𢕅, 𢕆, 𢕇, 𢕈, 𢕉, 𢕊, 𢕋, 𢕌, 𢕍, 𢕎, 𢕧, 𪫔, 𪫕, 𫹞, 𫹟, 𫹠, 𭛽, 𰐶, 𫹡

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𫺠, 𫺡, 𫺦, 𫺩, 𭝡, 𭝢, 𭝤, 𭝥, 𭝦, 𭝨, 𭝫, 𭝮, 𭝯, 𭝱, 𭝲, 𭝴, 𭝵, 𰑲, 𰑴, 𰑵, 𰑶, 𰑷, 𰑸, 𰑻, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢞍, 𢞎, 𢞏, 𢞐, 𢞑, 𢞒, 𢞓, 𢞔, 𢞕, 𢞖, 𢞗, 𢞘, 𢞙, 𢞚, 𢞛, 𢞜, 𢞝, 𢞞, 𢞟, 𢞠, 𢞡, 𢞢, 𢞣, 𢞤, 𢞥, 𢞦, 𢞧, 𢞨, 𢞩, 𢞪, 𢞫, 𢞬, 𢞭, 𢞮, 𢞯, 𢞰, 𢞱, 𢞲, 𢞳, 𢞴, 𢞵, 𢞶, 𢞷, 𢞸, 𢞹, 𢞺, 𢞻, 𢞼, 𢞽, 𢞾, 𢞿, 𢟀, 𢟁, 𢟂, 𢟃, 𢟄, 𢟅, 𢟆, 𢟇, 𢟈, 𢟉, 𢟊, 𢟋, 𢟌, 𢟍, 𢟎, 𢟏, 𢟐, 𢟑, 𢟒, 𢟓, 𢟔, 𢟕, 𢟖, 𢟗, 𢟘, 𢟙, 𢟚, 𢟛, 𢟜, 𢟝, 𢟞, 𢟟, 𪬓, 𪬔, 𪬕, 𪬖, 𪬗, 𪬘, 𪬙, 𪬚, 𪬛, 𪬜, 𪬝, 𪬞, 𫺳, 𫺶, 𭝷, 𭝹, 𭝺, 𭝻, 𭝼, 𭝿, 𭞄, 𭞆, 𭞈, 𭞋, 𰑽, 𰑾, 𰑿, 𰒀, 𰒂, , , , , 𭞖

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, , , , , , 𢧔, 𢧕, 𢧖, 𢧗, 𢧘, 𢧙, 𢧚, 𢧛, 𢧜, 𢧝, 𢧞, 𢧟, 𢧠, 𢧡, 𪭒, 𫻿, 𫼀, 𭟷, 𰒬, 𰒭, 𰒮, 𭟸

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𢩖, 𢩗, 𤟵, 𫼑

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

𭡏, , , , , , 𫽡, 𫽣, 𭡣, 𭡤, 𭡰, 𰔅, 𰔊, 𰔌, 𰔐, 𰔑, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢱟, 𢱠, 𢱡, 𢱢, 𢱣, 𢱤, 𢱥, 𢱦, 𢱧, 𢱨, 𢱩, 𢱪, 𢱫, 𢱬, 𢱭, 𢱮, 𢱯, 𢱰, 𢱱, 𢱲, 𢱳, 𢱴, 𢱵, 𢱶, 𢱷, 𢱸, 𢱹, 𢱺, 𢱻, 𢱼, 𢱽, 𢱾, 𢱿, 𢲀, 𢲁, 𢲂, 𢲃, 𢲄, 𢲅, 𢲆, 𢲇, 𢲈, 𢲉, 𢲊, 𢲋, 𢲌, 𢲍, 𢲎, 𢲏, 𢲐, 𢲑, 𢲒, 𢲓, 𢲔, 𢲕, 𢲖, 𢲗, 𢲘, 𢲙, 𢲚, 𢲛, 𢲜, 𢲝, 𢲞, 𢲟, 𢲠, 𢲡, 𢲢, 𢲣, 𢲤, 𢲥, 𢲦, 𢲧, 𢲨, 𢲩, 𢲪, 𢲫, 𢲬, 𢲭, 𢲮, 𢲯, 𢲰, 𢲱, 𢲲, 𪮗, 𪮘, 𪮙, 𪮚, 𪮛, 𪮜, 𪮝, 𪮞, 𪮟, 𪮠, 𪮡, 𪮢, 𫝽, 𫽩, 𫽪, 𫽫, 𫽮, 𫽰, 𫽱, 𫽲, 𫽳, 𫽴, 𫽵, 𫽶, 𭡲, 𭡳, 𭡴, 𭡵, 𭡸, 𭡹, 𭡺, 𭡽, 𭡾, 𭡿, 𭢀, 𭢂, 𭢃, 𭢄, 𭢆, 𰔒, 𰔓, 𰔔, 𰔖, 𰔗, 𰔘, 𰔚, 𰔛, 𰔜, 𰔝, 𰔞, , , , , , , 𫽾, 𭢌, 𭢎, ,

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

𢻕, 𢻖, 𢻗, 𢻘, 𢻙, 𭣙, 𰕂

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𢽿, 𢾀, 𢾁, 𢾂, 𢾃, 𢾄, 𢾅, 𢾆, 𢾇, 𢾈, 𢾉, 𢾊, 𢾋, 𢾌, 𢾍, 𢾎, 𢾏, 𢾐, 𢾑, 𢾒, 𢾓, 𢾔, 𢾕, 𢾖, 𢾗, 𢾘, 𢾙, 𢾚, 𢾛, 𢾜, 𢾝, 𢾞, 𢾟, 𢾠, 𢾡, 𢾢, 𢾤, 𪯐, 𫿂, 𫿃, 𫿄, 𫿅, 𫿆, 𫿇, 𭣼, 𭣽, 𭣾, 𭣿, 𭤀, 𭤁, 𭤂, 𰕏, 𰕐, 𭤅

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

, , 𣁗, 𣁘, 𣁙, 𩖰

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

, 𣂁, 𣂃, 𣂄, 𣂅

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, 𣂮, 𣂯, 𣂰, 𣂱, 𣂲, 𣂳, 𣂴, 𣂵, 𥇴, 𭤣, 𭤤, 𰕠

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

, , , 𣄈, 𣄉, 𣄊, 𣄋, 𣄌, 𣄍, 𪯽, 𫞁, 𬀋, 𬀌, 𬀍, 𭤿, 𭥀, 𰕮

รากอักษรจีน 无[แก้ไข]

𣄶, 𣄷, 𣄸

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣈤, 𣈥, 𣈦, 𣈧, 𣈨, 𣈩, 𣈪, 𣈫, 𣈬, 𣈭, 𣈮, 𣈯, 𣈰, 𣈱, 𣈲, 𣈳, 𣈴, 𣈵, 𣈶, 𣈷, 𣈸, 𣈹, 𣈺, 𣈻, 𣈼, 𣈽, 𣈾, 𣈿, 𣉀, 𣉁, 𣉂, 𣉃, 𣉄, 𣉅, 𣉆, 𣉇, 𣉈, 𣉉, 𣉊, 𣉋, 𣉌, 𣉍, 𣉎, 𣉏, 𣉐, 𣉑, 𪰯, 𪰰, 𪰱, 𪰲, 𪰳, 𪰴, 𪰵, 𪰶, 𪰷, 𬁂, 𬁃, 𬁄, 𬁅, 𬁆, 𬁇, 𬁈, 𬁉, 𭦨, 𭦩, 𭦪, 𭦫, 𭦭, 𭦮, 𭦯, 𭦰, 𭦱, 𭦳, 𭦴, 𭦵, 𭦶, 𭦷, 𭦸, 𭦹, 𭦻, 𭦼, 𭦽, 𭦾, 𭦿, 𭧀, 𭧁, 𰖖, 𰖗, 𰖘, 𰖙, 𰖚,

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

, 𣌾, 𣌿, 𣍀, 𣍁, 𣍂

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

𬂄, , 𣎄, 𣎅, 𣎆, 𣎇, 𣎈, 𣎉, 𣎊, 𣎋, 𣎌, 𪱤, 𪱥, 𪱦, 𪱧, 𬂆, 𭨾, 𭨿, 𭩀, 𰗊, 𭩃

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, 𬃅, 𬃌, 𬃑, 𭪮, , , , , , , , , , , , , , , , 椿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 楿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣔱, 𣔲, 𣔳, 𣔴, 𣔵, 𣔶, 𣔷, 𣔸, 𣔹, 𣔺, 𣔻, 𣔼, 𣔽, 𣔾, 𣔿, 𣕀, 𣕁, 𣕂, 𣕃, 𣕄, 𣕅, 𣕆, 𣕇, 𣕈, 𣕉, 𣕊, 𣕋, 𣕌, 𣕍, 𣕎, 𣕏, 𣕐, 𣕑, 𣕒, 𣕓, 𣕔, 𣕕, 𣕖, 𣕗, 𣕘, 𣕙, 𣕚, 𣕛, 𣕜, 𣕝, 𣕞, 𣕟, 𣕠, 𣕡, 𣕢, 𣕣, 𣕥, 𣕦, 𣕧, 𣕨, 𣕩, 𣕪, 𣕫, 𣕬, 𣕭, 𣕮, 𣕯, 𣕰, 𣕱, 𣕲, 𣕳, 𣕴, 𣕵, 𣕶, 𣕷, 𣕸, 𣕹, 𣕺, 𣕻, 𣕼, 𣕽, 𣕾, 𣕿, 𣖀, 𣖁, 𣖂, 𣖃, 𣖄, 𣖅, 𣖆, 𣖇, 𣖈, 𣖉, 𣖊, 𣖋, 𣖌, 𣖍, 𣖎, 𣖏, 𣖐, 𣖑, 𣖒, 𣖓, 𣖔, 𣖕, 𣖖, 𣖗, 𣖘, 𣖙, 𣖚, 𣖛, 𣖜, 𣖝, 𣖞, 𣖟, 𣖠, 𣖡, 𣖢, 𣖣, 𣖤, 𣖥, 𣖦, 𣖧, 𣖨, 𣖩, 𪲰, 𪲱, 𪲲, 𪲳, 𪲴, 𪲵, 𪲶, 𪲷, 𪲸, 𪲹, 𪲺, 𪲻, 𪲼, 𪲽, 𪲾, 𪲿, 𪳀, 𪳁, 𪳂, 𪳃, 𪳄, 𪳅, 𪳆, 𪳇, 𬃔, 𬃕, 𬃖, 𬃗, 𬃘, 𬃙, 𬃚, 𬃛, 𬃜, 𬃞, 𬃠, 𬃡, 𬃢, 𬃣, 𬃤, 𬃥, 𬃦, 𬃧, 𬃨, 𬃩, 𬃪, 𬃫, 𬃬, 𬃭, 𬃮, 𭪶, 𭪷, 𭪸, 𭪹, 𭪻, 𭪼, 𭪽, 𭪾, 𭪿, 𭫀, 𭫁, 𭫂, 𭫃, 𭫄, 𭫅, 𭫆, 𭫇, 𭫈, 𭫉, 𭫊, 𭫋, 𭫌, 𭫍, 𰗺, 𰗻, 𰗼, 𰗽, 𰗾, 𰗿, 𰘀, 𰘁, 𰘂, 𰘃, 𰘄, 𰘅, 𰘆, , , , , , , , , , , 𬃵, 𬃶, 𬃸, 𬃹, 𬃺, 𬃾, 𬄃, 𭫏, 𭫐, 𭫑, 𭫙

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𣣝, 𣣞, 𣣟, 𣣠, 𣣡, 𣣢, 𣣣, 𣣤, 𣣥, 𣣦, 𣣧, 𣣨, 𣣩, 𣣪, 𣣫, 𣣭, 𣣮, 𣣯, 𣣰, 𣣱, 𪴯, 𪴰, 𬅫, 𬅬, 𭭐, 𭭑, 𰙒, 𰙓, 𰙔, 𰙕

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

𭭥, , , , 𣦇, 𣦈, 𣦉, 𣦊, 𣦌, 𣦍, 𣦎, 𤚜, 𪴹, 𪴺, 𫞓, 𬆄, 𬆅, 𭭪, 𭭫, 𰙯, 𰙰, 𰙱, 𰙲, 𰙳

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

𬆙, , , , , , , 𣨱, 𣨲, 𣨳, 𣨴, 𣨵, 𣨶, 𣨷, 𣨸, 𣨹, 𣨺, 𣨻, 𣨼, 𣨽, 𣨾, 𣨿, 𣩀, 𣩁, 𣩂, 𣩃, 𬆛, 𭮙, 𭮚, 𭮛,

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

殿, , , , , 𣪠, 𣪡, 𣪢, 𣪣, 𣪤, 𣪥, 𣪦, 𣪧, 𣪨, 𣪩, 𣪪, 𣪫, 𣪬, 𪵏, 𬆩, 𬆪, 𬆫, 𬆬, 𭮷, 𭮸, 𰚃, 𰚄, 𰚅

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

𬆷, 𣫹

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬍, 𬆺, 𰚌

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𣮨, 𣮩, 𣮪, 𣮫, 𣮬, 𣮭, 𣮮, 𣮯, 𣮰, 𣮱, 𣮲, 𣮳, 𣮴, 𣮵, 𣮶, 𣮷, 𣮸, 𣮹, 𣮺, 𣮻, 𣮼, 𣮽, 𣮾, 𣮿, 𣯀, 𣯁, 𣯂, 𣯃, 𣯄, 𪵟, 𬇂, 𭯞, 𭯟, 𰚤, 𰚥, 𰚦

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

𣱏

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

, 𣱦, 𣱧, 𣱨, 𪵦,

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

𬇶, 𭰭, 𭱁, , 𭱡, 𰜏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 溿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣹝, 𣹞, 𣹟, 𣹠, 𣹡, 𣹢, 𣹣, 𣹤, 𣹥, 𣹦, 𣹧, 𣹨, 𣹩, 𣹪, 𣹫, 𣹬, 𣹭, 𣹮, 𣹯, 𣹰, 𣹱, 𣹲, 𣹳, 𣹴, 𣹵, 𣹶, 𣹷, 𣹸, 𣹹, 𣹺, 𣹻, 𣹼, 𣹽, 𣹾, 𣹿, 𣺀, 𣺁, 𣺂, 𣺃, 𣺄, 𣺅, 𣺆, 𣺇, 𣺈, 𣺉, 𣺊, 𣺋, 𣺌, 𣺍, 𣺎, 𣺏, 𣺐, 𣺑, 𣺒, 𣺓, 𣺔, 𣺕, 𣺖, 𣺗, 𣺘, 𣺙, 𣺚, 𣺛, 𣺜, 𣺝, 𣺞, 𣺟, 𣺠, 𣺡, 𣺢, 𣺣, 𣺤, 𣺥, 𣺦, 𣺧, 𣺨, 𣺩, 𣺪, 𣺫, 𣺬, 𣺭, 𣺮, 𣺯, 𣺰, 𣺱, 𣺲, 𣺳, 𣺴, 𣺵, 𣺶, 𣺷, 𣺸, 𣺹, 𣺺, 𣺻, 𣺼, 𣺽, 𣺾, 𣺿, 𣻀, 𣻁, 𣻂, 𣻃, 𣻄, 𣻅, 𣻆, 𣻇, 𣻈, 𣻉, 𣻊, 𣻋, 𣻌, 𦴶, 𪶪, 𪶫, 𪶬, 𪶭, 𪶮, 𪶯, 𪶰, 𪶱, 𪶲, 𪶳, 𪶴, 𪶵, 𪶶, 𪶷, 𪶸, 𪶹, 𪶺, 𪶻, 𪶼, 𪶽, 𪶾, 𫞙, 𫞚, 𫞛, 𬈖, 𬈗, 𬈘, 𬈙, 𬈚, 𬈝, 𬈞, 𬈟, 𬈠, 𬈢, 𬈣, 𬈤, 𭱢, 𭱣, 𭱤, 𭱥, 𭱦, 𭱨, 𭱩, 𭱪, 𭱬, 𭱭, 𭱯, 𭱰, 𭱱, 𭱲, 𭱴, 𭱵, 𰜥, 𰜦, 𰜧, 𰜨, 𰜩, 𰜪, 𰜫, 𰜬, 𰜭, 𰜮, 𰜯, 𰜰, , , , , , , , , , , , 𬈩, 𬈰, 𭱶, 𭱺, 𭱻, 𭲁, , 𭲝

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤊲, 𤊳, 𤊴, 𤊵, 𤊶, 𤊷, 𤊸, 𤊹, 𤊺, 𤊻, 𤊼, 𤊽, 𤊾, 𤊿, 𤋀, 𤋁, 𤋂, 𤋃, 𤋄, 𤋅, 𤋆, 𤋇, 𤋈, 𤋉, 𤋊, 𤋋, 𤋌, 𤋍, 𤋎, 𤋏, 𤋐, 𤋑, 𤋒, 𤋓, 𤋔, 𤋕, 𤋖, 𤋗, 𤋘, 𤋙, 𤋚, 𤋛, 𤋜, 𤋝, 𤋞, 𤋟, 𤋠, 𤋡, 𤋢, 𤋣, 𤋤, 𤋥, 𤋦, 𤋧, 𤋨, 𤋩, 𤋪, 𤋫, 𤋬, 𤋭, 𤋮, 𤋯, 𤋰, 𤋱, 𤋲, 𤋴, 𤋵, 𤋶, 𤋷, 𤋸, 𤋹, 𤋺, 𤋻, 𤋼, 𤋽, 𤋾, 𤋿, 𤌀, 𤌁, 𤌂, 𤌃, 𤌄, 𤌅, 𤌆, 𤍏, 𪹄, 𪹅, 𪹆, 𪹇, 𪹈, 𪹉, 𪹊, 𪹋, 𪹌, 𪹍, 𪹎, 𪹏, 𪹐, 𪹑, 𬊩, 𬊪, 𬊫, 𬊬, 𬊭, 𬊮, 𬊯, 𬊰, 𬊱, 𭵉, 𭵊, 𭵎, 𭵏, 𭵐, 𭵑, 𭵒, 𭵓, 𭵕, 𭵗, 𭵘, 𭵙, 𭵚, 𭵛, 𭵜, 𭵝, 𭵞, 𭵟, 𭵡, 𰞺, 𰞻, 𰞼, 𰞽, 𰞾, 𰞿, 𰟀, 𰟁, 𰟂, 𰟃, 𰟄, 𰟅, 𰟆, , , 𬊳, 𭵨, 𭵬, 𭵭, 𭵲

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤔜, 𤔝, 𤔞, 𤔟, 𤔠, 𤔡, 𪺔, 𪺕, 𬋭, 𬋮, 𭶳, 𰠅, 𰠆

รากอักษรจีน 父[แก้ไข]

, 𤕘

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

𤕤, 𤕥

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

, 𤖌, 𤖍, 𤖎

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

, , , , , 𤗘, 𤗙, 𤗚, 𤗛, 𤗜, 𤗝, 𤗞, 𤗟, 𤗠, 𤗡

รากอักษรจีน 牙[แก้ไข]

𤘐

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𤚍, 𤚎, 𤚏, 𤚐, 𤚑, 𤚒, 𤚓, 𤚔, 𤚕, 𤚖, 𤚗, 𤚘, 𤚙, 𤚚, 𤚛, 𤚝, 𤚞, 𤚟, 𤚠, 𤚡, 𤚢, 𤚣, 𤚤, 𤚥, 𤚦, 𤚧, 𤚨, 𤚿, 𪺰, 𬌣, 𬌤, 𬌥, 𰠸

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤠍, 𤠎, 𤠏, 𤠐, 𤠑, 𤠒, 𤠓, 𤠔, 𤠕, 𤠖, 𤠗, 𤠘, 𤠙, 𤠚, 𤠛, 𤠜, 𤠝, 𤠞, 𤠟, 𤠠, 𤠡, 𤠢, 𤠣, 𤠤, 𤠥, 𤠦, 𤠧, 𤠨, 𤠩, 𤠪, 𤠫, 𤠬, 𤠭, 𤠮, 𤠯, 𤠰, 𤠱, 𤠲, 𤠳, 𤠴, 𤠵, 𤠶, 𤠷, 𤠸, 𪻆, 𪻇, 𬌽, 𬌿, 𬍀, 𭸡, 𰡡, , , 𬍁, 𭸢

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , 𰢃, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤦯, 𤦰, 𤦱, 𤦲, 𤦳, 𤦴, 𤦵, 𤦶, 𤦷, 𤦸, 𤦹, 𤦺, 𤦻, 𤦼, 𤦽, 𤦾, 𤦿, 𤧀, 𤧁, 𤧂, 𤧃, 𤧄, 𤧅, 𤧆, 𤧇, 𤧈, 𤧉, 𤧊, 𤧋, 𤧌, 𤧍, 𤧎, 𤧏, 𤧐, 𤧑, 𤧒, 𤧓, 𤧔, 𤧕, 𤧖, 𤧗, 𤧘, 𤧙, 𤧚, 𤧛, 𤧜, 𤧝, 𤧞, 𤧟, 𤧠, 𤧡, 𤧢, 𤧣, 𤧤, 𤧥, 𤧦, 𤧧, 𤧨, 𤧩, 𪻳, 𪻴, 𪻵, 𪻶, 𪻷, 𪻸, 𪻹, 𪻺, 𪻻, 𪻼, 𪻽, 𪻾, 𪻿, 𪼀, 𪼁, 𪼂, 𬍴, 𬍵, 𬍶, 𬍸, 𬍹, 𬍺, 𭹣, 𭹤, 𭹥, 𭹦, 𭹧, 𭹨, 𭹩, 𰢅, 𰢆, 𰢇, 𰢈, , , , , 𬍻, 𭹮

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, 𤬁, 𤬂, 𤬃, 𤬄, 𤬅, 𤬆, 𪼵, 𰢞, 𰢟

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, , , , , , , 𤭛, 𤭜, 𤭝, 𤭞, 𤭟, 𤭠, 𤭡, 𤭢, 𤭣, 𤭤, 𤭥, 𤭦, 𤭲, 𤮖, 𪼺, 𪼻, 𰢣, 𰢤, , , , , , 𬎮

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

, , , 𤯇, 𬎱, 𭺭

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

𤯬, 𤯭, 𤯮, 𤯯, 𤯰, 𤯱, 𪽃, 𪽄, 𪽅, 𬎷, 𬎸, 𬎹

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𤲑, 𤲒, 𤲓, 𤲔, 𤲕, 𤲖, 𤲗, 𤲘, 𤲙, 𤲚, 𤲛, 𤲜, 𤲝, 𤲞, 𤲟, 𤲠, 𤲡, 𤲢, 𤲣, 𤲤, 𤲥, 𤲦, 𤲧, 𤲨, 𤲩, 𤲪, 𪽘, 𪽙, 𪽚, 𬏋, 𭻛, 𭻜, 𭻝, 𭻞, 𭻟, 𰣌, 𭻠

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

, 𤴜, 𤴝, 𬏙, 𭼂, 𰣡

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

𬏰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤷂, 𤷃, 𤷄, 𤷅, 𤷆, 𤷇, 𤷈, 𤷉, 𤷊, 𤷋, 𤷌, 𤷍, 𤷎, 𤷏, 𤷐, 𤷑, 𤷒, 𤷓, 𤷔, 𤷕, 𤷖, 𤷗, 𤷘, 𤷙, 𤷚, 𤷛, 𤷜, 𤷝, 𤷞, 𤷟, 𤷠, 𤷡, 𤷢, 𤷣, 𤷤, 𤷥, 𤷦, 𤷧, 𤷨, 𤷩, 𤷪, 𤷫, 𤷬, 𤷭, 𤷮, 𤷯, 𤷰, 𤷱, 𤷲, 𤷳, 𤷴, 𤷵, 𤷶, 𤷷, 𤷸, 𤷹, 𤷺, 𪽲, 𬏲, 𬏳, 𬏴, 𬏵, 𭼓, 𭼔, 𭼕, 𭼖, 𰣰, 𰣱, 𰣲, 𰣳, 𰣴, , , ,

รากอักษรจีน 癶[แก้ไข]

𭽁, 𤼳, 𤼴, 𤼵, 𰤑

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , , , 𤽹, 𤽺, 𤽻, 𤽼, 𤽽, 𤽾, 𤽿, 𤾀, 𤾁, 𤾂, 𤾃, 𤾄, 𤾅, 𤾆, 𤾇, 𪾀, 𪾁, 𬐋, 𬐌, 𬐍, 𬐎, 𭽙, 𭽚, 𭽛, 𭽜, 𰤚, 𰤛, 𰤜

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

, , , , 𤿯, 𤿳, 𤿴, 𤿵, 𤿶, 𤿷, 𤿸, 𤿹, 𤿺, 𤿻, 𤿼, 𤿽, 𤿾, 𤿿, 𭽬, 𭽭, 𭽮, 𰤫, 𰤬, 𰤭, 𰤮

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, , , , , 𥁷, 𥁸, 𥁹, 𥁺, 𥁻, 𥁼, 𥁽, 𥁾, 𥁿, 𥂀, 𥂁, 𥂂, 𪾑, 𪾒, 𫞱, 𬐢, 𬐣, 𬐤, 𬐥, 𬐦, 𬐧, 𭾃, 𭾄, 𭾅, 𰤼

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢰿, 𢾥, 𣪭, 𥇅, 𥇉, 𥇊, 𥇋, 𥇌, 𥇍, 𥇎, 𥇏, 𥇐, 𥇑, 𥇒, 𥇓, 𥇔, 𥇕, 𥇖, 𥇗, 𥇘, 𥇙, 𥇚, 𥇛, 𥇜, 𥇝, 𥇞, 𥇟, 𥇠, 𥇡, 𥇢, 𥇣, 𥇤, 𥇥, 𥇦, 𥇧, 𥇨, 𥇩, 𥇪, 𥇬, 𥇭, 𥇮, 𥇯, 𥇰, 𥇱, 𥇲, 𥇳, 𥇵, 𥇶, 𥇷, 𥇸, 𥇹, 𥇺, 𥇻, 𥇼, 𥇽, 𥇾, 𥇿, 𥈀, 𥈁, 𪾭, 𪾮, 𪾯, 𪾰, 𬑘, 𬑙, 𬑚, 𬑛, 𭾹, 𭾺, 𭾻, 𭾼, 𭾽, 𭾾, 𭾿, 𭿀, 𭿁, 𭿂, 𰥪, 𰥫, 𰥬, 𰥭, 𰥮, 𰥯, 𰥰, 𰥱, 𰥲, 𰥳, 𰥴, , , , , , 𭿃, 𭿆

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

, 𠍢, 𥍲, 𥍳, 𥍴, 𥍵, 𬑮, 𰦑

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

, , 𥏘, 𥏙, 𥏚, 𥏛, 𥏜, 𥏝, 𥏞, 𥏟, 𥏠, 𥏡, 𥏢, 𥏣, 𥏤, 𥏥, 𥏦, 𥏧, 𥏨, 𥏩, 𪿋, 𬑴, 𮀃, 𮀄, 𰦘, 𰦙

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥓊, 𥓋, 𥓌, 𥓍, 𥓎, 𥓏, 𥓐, 𥓑, 𥓒, 𥓓, 𥓔, 𥓕, 𥓖, 𥓗, 𥓘, 𥓙, 𥓚, 𥓛, 𥓜, 𥓝, 𥓞, 𥓟, 𥓠, 𥓡, 𥓢, 𥓣, 𥓤, 𥓥, 𥓦, 𥓧, 𥓨, 𥓩, 𥓪, 𥓫, 𥓬, 𥓭, 𥓮, 𥓯, 𥓰, 𥓱, 𥓲, 𥓳, 𥓴, 𥓵, 𥓶, 𥓷, 𥓸, 𥓹, 𪿤, 𪿥, 𪿦, 𪿧, 𪿨, 𪿩, 𬒒, 𬒓, 𬒔, 𬒕, 𮀢, 𮀣, 𮀦, 𮀧, 𮀨, 𮀩, 𮀪, 𮀫, 𰧆, 𰧇, 𰧉, 𰧊, , , , 𮀴

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𬓁, 𬓂, 𬓄, 𮂀, 𮂃, 𰨄, 𰨅, 𰨆, 𰨇, 𰨈, 𰨉, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢿆, 𥚦, 𥚧, 𥚨, 𥚩, 𥚪, 𥚫, 𥚬, 𥚭, 𥚮, 𥚯, 𥚰, 𥚱, 𥚲, 𥚳, 𥚴, 𥚵, 𥚶, 𥚷, 𥚸, 𥚹, 𥚺, 𥚻, 𥚼, 𥚽, 𥚾, 𥚿, 𥛀, 𥛁, 𥛂, 𥛃, 𥛄, 𫀚, 𫀛, 𬓉, 𬓋, 𬓌, 𬓍, 𮂆, 𮂇

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𥝃

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥟍, 𥟎, 𥟏, 𥟐, 𥟑, 𥟒, 𥟓, 𥟔, 𥟕, 𥟖, 𥟗, 𥟘, 𥟙, 𥟚, 𥟛, 𥟜, 𥟝, 𥟞, 𥟟, 𥟠, 𥟡, 𥟢, 𥟣, 𥟤, 𥟥, 𥟦, 𥟧, 𥟨, 𥟩, 𥟪, 𥟫, 𥟬, 𥟭, 𥟮, 𥟯, 𥟰, 𥟱, 𥟲, 𥟳, 𥟴, 𥟵, 𥟶, 𥟷, 𥟸, 𥟹, 𥟺, 𥟻, 𥟼, 𫀹, 𫀺, 𫀻, 𫞸, 𬓭, 𬓮, 𬓯, 𬓰, 𮃇, 𮃈, 𮃉, 𮃊, 𮃋, 𮃌, 𮃍, 𮃎, 𮃏, 𮃐, 𮃑, 𮃒, 𰨭, 𰨮, 𰨯, 𮃔

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𥦛, 𥦜, 𥦝, 𥦞, 𥦟, 𥦠, 𥦡, 𥦢, 𥦣, 𥦤, 𥦥, 𥦦, 𥦧, 𥦨, 𥦩, 𥦪, 𥦫, 𥦬, 𥦭, 𥦮, 𥦯, 𥦰, 𥦱, 𥦲, 𥦳, 𥦴, 𥦵, 𥦶, 𥦷, 𫁑, 𫁒, 𫁓, 𬔍, 𮄁, 𮄂, 𮄃, 𮄄, 𮄅, 𮄆, 𮄇, 𰩐, 𰩑, 𰩒,

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, , , , , , , 𥪊, 𥪋, 𥪌, 𥪍, 𥪎, 𥪏, 𥪐, 𥪑, 𥪒, 𥪓, 𥪔, 𥪕, 𥪖, 𥪗, 𫁥, 𫁦, 𬔡, 𬔢, 𬔣, 𮄱, 𮄲, 𮄳

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 筿, , , , , , , , , , , , , , , 𥭐, 𥭑, 𥭒, 𥭓, 𥭔, 𥭕, 𥭖, 𥭗, 𥭘, 𥭙, 𥭚, 𥭛, 𥭜, 𥭝, 𥭞, 𥭟, 𥭠, 𥭡, 𥭢, 𥭣, 𥭤, 𥭥, 𥭦, 𥭧, 𥭨, 𥭩, 𥭪, 𥭫, 𥭬, 𥭭, 𥭮, 𥭯, 𥭰, 𥭱, 𥭲, 𥭳, 𥭴, 𥭵, 𥭶, 𥭷, 𥭸, 𥭹, 𥭺, 𥭻, 𥭼, 𥭽, 𥭾, 𥭿, 𥮀, 𥮁, 𥮂, 𥮃, 𥮄, 𥮅, 𥮆, 𥮇, 𥮉, 𥮊, 𥮋, 𥮌, 𫁾, 𫁿, 𫂀, 𫂁, 𫂂, 𫂃, 𬕂, 𬕃, 𬕄, 𬕅, 𬕆, 𬕇, 𬕈, 𬕉, 𬕊, 𬕋, 𬕌, 𬕍, 𮅑, 𮅒, 𮅓, 𮅔, 𰩻, 𰩼, 𰩽, 𰩾, 𥮈, 𮅚

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , 𥹲, 𥹳, 𥹴, 𥹵, 𥹶, 𥹷, 𥹸, 𥹹, 𥹺, 𥹻, 𥹼, 𥹽, 𥹾, 𥹿, 𥺀, 𥺁, 𥺂, 𥺃, 𥺄, 𥺅, 𥺆, 𥺇, 𥺈, 𥺉, 𥺊, 𥺋, 𥺌, 𥺍, 𥺎, 𥺏, 𥺐, 𥺑, 𥺒, 𥺓, 𥺔, 𥺕, 𥺖, 𥺗, 𫃁, 𬖝, 𬖞, 𬖟, 𬖠, 𮇞, 𮇟, 𮇠, 𮇡, 𮇢, 𮇣, 𮇤, 𰪽

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

𬗔, , , , , , 絿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦀒, 𦀓, 𦀔, 𦀕, 𦀖, 𦀗, 𦀘, 𦀙, 𦀚, 𦀛, 𦀜, 𦀝, 𦀞, 𦀟, 𦀠, 𦀡, 𦀢, 𦀣, 𦀤, 𦀥, 𦀦, 𦀧, 𦀨, 𦀩, 𦀪, 𦀫, 𦀬, 𦀭, 𦀮, 𦀯, 𦀰, 𦀱, 𦀲, 𦀳, 𦀴, 𦀵, 𦀶, 𦀷, 𦀸, 𦀹, 𦀺, 𦀻, 𦀼, 𦀽, 𦀾, 𦀿, 𦁀, 𦁁, 𦁂, 𦁃, 𦁄, 𦁅, 𫃥, 𫃦, 𫃧, 𫃨, 𫃩, 𬗕, 𬗖, 𬗗, 𬗙, 𬗚, 𬗛, 𬗜, 𬗝, 𬗞, 𮈑, 𮈒, 𮈓, 𮈔, 𮈕, 𰫥, 𰫦, 𰫧, 𰫨, , 𮈙

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

, 𬘷, , , , , , , , , , , , , 𦈖, 𦈗, 𦈘, 𦈙, 𫄯, 𫄰, 𬘹, 𬘺, 𬘻, 𬘼, 𬘽, 𰬱, 𰬲, 𰬳, 𰬴

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

𦈴, 𦈵, 𦈶, 𦈷, 𫄺, 𮉳, 𮉴

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𦋅, 𦋆, 𦋇, 𦋈, 𦋉, 𦋊, 𦋋, 𦋌, 𦋍, 𦋎, 𦋏, 𦋐, 𦋒, 𦋓, 𦋔, 𦋕, 𦋖, 𦋗, 𦋘, 𦋙, 𦋚, 𦋛, 𦋜, 𫅆, 𫅇, 𬙠, 𬙢, 𬙣, 𮊈, 𮊉, 𰭑, 𮊊

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𦎆, 𦎇, 𦎈, 𦎉, 𦎊, 𦎋, 𦎌, 𦎍, 𦎎, 𦎏, 𦎐, 𦎑, 𦎒, 𦎓, 𦎔, 𦎕, 𦎖, 𫅕, 𬙴, 𮊩

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

, , , , , , 𦐸, 𦐹, 𦐺, 𦐻, 𦐼, 𦐽, 𦐾, 𦐿, 𦑀, 𦑁, 𦑂, 𦑃, 𦑄, 𦑆, 𫅨, 𫅩, 𬚃, 𮋃, 𮋄, 𰭣

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𦓁, 𫅵

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓖

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

, , , , 𦓴, 𦓵, 𦓶, 𫅼, 𮋪

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , , , , 𦕣, 𦕵, 𦕶, 𦕷, 𦕸, 𦕹, 𦕺, 𦕻, 𦕼, 𦕽, 𦕾, 𦕿, 𦖀, 𦖁, 𦖂, 𦖃, 𦖄, 𦖅, 𦖆, 𦖇, 𦖗, 𫆄, 𫆅, 𫆆, 𬚚, 𬚛, 𬚜, 𬚝, 𮋰, 𮋱, 𮋲

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

, , , , 𦘛, 𦘜, 𫆔, 𬚫

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

𬚿, 𮌕, 𰮧, 𰮨, 𰮪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦝚, 𦝛, 𦝜, 𦝝, 𦝞, 𦝟, 𦝠, 𦝡, 𦝢, 𦝣, 𦝤, 𦝥, 𦝦, 𦝧, 𦝨, 𦝩, 𦝪, 𦝫, 𦝬, 𦝭, 𦝮, 𦝯, 𦝰, 𦝱, 𦝲, 𦝳, 𦝴, 𦝵, 𦝶, 𦝷, 𦝸, 𦝹, 𦝺, 𦝻, 𦝼, 𦝽, 𦝾, 𦝿, 𦞀, 𦞁, 𦞂, 𦞃, 𦞄, 𦞅, 𦞆, 𦞇, 𦞈, 𦞉, 𦞊, 𦞋, 𦞌, 𦞍, 𦞎, 𦞏, 𦞐, 𦞑, 𦞒, 𦞓, 𦞔, 𦞕, 𦞖, 𦞗, 𦞘, 𦟓, 𦟔, 𫆦, 𫆧, 𫆨, 𬛉, 𬛊, 𬛋, 𮌡, 𮌢, 𮌣, 𮌤, 𮌥, 𰮵, 𰮷, 𰮸, 𰮹, 𰮺, 𰮼, 𰮽, 𰮾, 𰮿, 𰯀, , , , 𮌨, 𮌫

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

𫇇, 𬛦, 𮍐

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤔, 𮍚, 𮍛

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

, 𦥁, 𫇎

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

, 𦥳, 𦥴, 𦥵, 𦥶, 𦥷, 𦥸, 𦥹, 𦥺, 𬛺, 𮍭, 𮍮,

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

𦧝, 𦧞, 𫇕, 𫇖, 𬜇, 𮍸, 𰰁, 𰰂, 𰰃, 𰰄, 𰰅

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𦨳, 𦨽, 𦨾, 𦨿, 𦩀, 𦩁, 𦩂, 𦩃, 𦩄, 𦩅, 𦩆, 𦩇, 𦩈, 𦩉, 𮎍, 𮎎, 𮎏, 𮎐, 𰰍

รากอักษรจีน 艮[แก้ไข]

𦫏, 𮎘

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

𦫛, 𦫜, 𦫝, 𰰘

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦳁, 𦳂, 𦳃, 𦳄, 𦳅, 𦳆, 𦳇, 𦳈, 𦳉, 𦳊, 𦳋, 𦳌, 𦳍, 𦳎, 𦳏, 𦳐, 𦳑, 𦳒, 𦳓, 𦳔, 𦳕, 𦳖, 𦳗, 𦳘, 𦳙, 𦳚, 𦳛, 𦳜, 𦳝, 𦳞, 𦳟, 𦳠, 𦳡, 𦳢, 𦳣, 𦳤, 𦳥, 𦳦, 𦳧, 𦳨, 𦳩, 𦳪, 𦳫, 𦳬, 𦳭, 𦳮, 𦳯, 𦳰, 𦳱, 𦳲, 𦳳, 𦳴, 𦳵, 𦳶, 𦳷, 𦳸, 𦳹, 𦳺, 𦳻, 𦳼, 𦳽, 𦳾, 𦳿, 𦴀, 𦴁, 𦴂, 𦴃, 𦴄, 𦴅, 𦴆, 𦴇, 𦴈, 𦴉, 𦴊, 𦴋, 𦴌, 𦴍, 𦴎, 𦴏, 𦴐, 𦴑, 𦴒, 𦴓, 𦴔, 𦴕, 𦴖, 𦴗, 𦴘, 𦴙, 𦴚, 𦴛, 𦴜, 𦴝, 𦴞, 𦴟, 𦴠, 𦴡, 𦴢, 𦴣, 𦴤, 𦴥, 𦴦, 𦴧, 𦴨, 𦴩, 𦴪, 𦴫, 𦴬, 𦴭, 𦴮, 𦴯, 𦴰, 𦴱, 𦴲, 𦴳, 𦴴, 𦴵, 𦴷, 𦴸, 𦴹, 𦴺, 𦴻, 𦴼, 𦴽, 𦴾, 𦴿, 𦵀, 𦵁, 𦵂, 𦵃, 𦵄, 𦵅, 𦵆, 𦵈, 𦵉, 𦵊, 𦵋, 𦵌, 𦵍, 𦵎, 𦵏, 𦵐, 𦵑, 𦵒, 𦵓, 𦵔, 𦵕, 𦵖, 𦵗, 𦵘, 𦵙, 𦵚, 𦵛, 𦵜, 𦵝, 𦵞, 𦵟, 𦵠, 𫈡, 𫈢, 𫈣, 𫈤, 𫈥, 𫈦, 𫈧, 𫈨, 𫈩, 𫈪, 𫈫, 𫈬, 𫈭, 𫈮, 𫈯, 𫈱, 𫈲, 𫈳, 𫈴, 𫈵, 𫟒, 𫟓, 𮏪, 𰱝, 𰱞, 𰱟, 𰱠, 𰱡, 𰱢, 𰱣, 𰱤, 𰱥, 𰱦, 𰱧, 𰱨, 𰱩, 𰱪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬝚, 𬝛, 𬝜, 𬝝, 𬝞, 𬝟, 𬝠, 𬝡, 𬝢, 𬝣, 𬝤, 𬝥, 𬝦, 𬝧, 𬝩, 𬝫, 𬝬, 𬝭, 𬝮, 𬝯, 𬝰, 𬝱, 𬝲, 𬝳, 𬝴, 𮐃, 𮐅, 𮐆, 𮐇, 𮐈, 𮐉, 𮐊, 𮐋, 𮐌, 𮐍, 𮐎, 𮐏, 𮐐, 𮐑, 𮐒, 𮐔, 𮐖, 𮐗, 𮐙, 𮐚, 𮐛, 𮐜, 𮐝, 𮐞, 𮐟, 𮐠, , , , , , , , , , , , , , , 𬝼, 𬝿, 𬞅, 𬞆, 𬞈, 𮐤, 𮑒

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, , , , , , , , 𧆺, 𧆻, 𧆼, 𧆽, 𧆾, 𧆿, 𧇀, 𬟫, 𬟬, 𬟭, 𮓥, 𮓦, 𰲠, 𰲡, 𰲢, 𰲣,

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧊫, 𧊮, 𧋈, 𧋉, 𧋊, 𧋋, 𧋌, 𧋍, 𧋎, 𧋏, 𧋐, 𧋑, 𧋒, 𧋓, 𧋔, 𧋕, 𧋖, 𧋗, 𧋘, 𧋙, 𧋚, 𧋛, 𧋜, 𧋝, 𧋟, 𧋠, 𧋡, 𧋢, 𧋣, 𧋤, 𧋥, 𧋦, 𧋧, 𧋨, 𧋩, 𧋪, 𧋫, 𧋬, 𧋭, 𧋮, 𧋯, 𧋰, 𧋱, 𧋲, 𧋳, 𧋴, 𧋵, 𧋶, 𧋷, 𧋸, 𧋹, 𧋺, 𧋻, 𧋼, 𧋽, 𧋾, 𧋿, 𧌀, 𧌁, 𧌂, 𧌞, 𫊽, 𫊾, 𫊿, 𫋀, 𫋁, 𬠈, 𬠉, 𬠋, 𬠌, 𬠍, 𮔉, 𮔊, 𮔋, 𮔌, 𮔍, 𮔎, 𮔏, 𮔐, 𮔑, 𮔒, 𮔓, 𮔕, 𮔖, 𰲺, 𰲻, 𰲼, 𰲽, 𰲾, , , 𮔚, 𮔜,

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

, 𧖵, 𧖶, 𧖷, 𧖸, 𧖹

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

, , 𧗲, 𧗳, 𧗴, 𧗵, 𧗶, 𧗷, 𮕣, 𰳫, 𰳬, 𰳭

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𬡛, 𬡝, 𮖄, 𮖇, 𮖈, 𮖊, 𮖋, 𮖎, 𰳻, 𰳼, 𰳽, 𰳾, 𰳿, 𰴀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧚤, 𧚥, 𧚦, 𧚧, 𧚨, 𧚩, 𧚪, 𧚫, 𧚬, 𧚭, 𧚮, 𧚯, 𧚰, 𧚱, 𧚲, 𧚳, 𧚴, 𧚵, 𧚶, 𧚷, 𧚸, 𧚹, 𧚺, 𧚼, 𧚽, 𧚾, 𧚿, 𧛀, 𧛁, 𧛂, 𧛃, 𧛄, 𧛅, 𧛆, 𧛇, 𧛈, 𧛉, 𧛊, 𧛋, 𧛌, 𧛍, 𧛎, 𫋾, 𫋿, 𫌀, 𫌁, 𫌂, 𫌃, 𫌄, 𬡠, 𬡢, 𬡣, 𮖓, , 𮖜

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

, 𧟯, 𧟰, 𬡹

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , , 𧠨, 𧠩, 𧠪, 𧠫, 𧠬, 𧠭, 𧠮, 𧠯, 𧠰, 𧠱, 𧠲, 𧠳, 𧠴, 𧠵, 𧠶, 𧠷, 𧠸, 𧠹, 𧠺, 𫌞, 𮗏, 𮗐, 𮗑

รากอักษรจีน 见[แก้ไข]

, 𫌫, 𬢏, 𬢐, 𰴚

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𧣡, 𧣢, 𧣣, 𧣤, 𧣥, 𧣦, 𧣧, 𫌮, 𫌯, 𬢖, 𮗫, 𮗬, 𮗭, 𮗮, 𮗯, 𮗱, 𮗲

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, 訿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 詿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧧃, 𧧄, 𧧅, 𧧆, 𧧇, 𧧈, 𧧉, 𧧊, 𧧋, 𧧌, 𧧍, 𧧎, 𧧏, 𧧐, 𧧑, 𧧒, 𧧓, 𧧔, 𧧕, 𧧖, 𧧗, 𧧘, 𧧙, 𧧚, 𧧛, 𧧜, 𧧝, 𧧞, 𧧟, 𧧠, 𧧡, 𧧢, 𧧣, 𧧤, 𧧥, 𧧦, 𧧧, 𧧨, 𧧩, 𧧪, 𧧫, 𧧬, 𧧭, 𧧮, 𧧯, 𧧰, 𧧱, 𧧲, 𧧳, 𧨜, 𫌺, 𫌻, 𬢣, 𬢤, 𬢥, 𬢦, 𬢧, 𬢨, 𬢩, 𮘈, 𮘉, 𮘊, 𮘋, 𮘌, 𮘍, 𮘎, 𰴭, 𰴮, 𰴯, 𰴰, 𰴱, 𰴲, 𰴳, 𰴴, 𰴵, 𰴶, 𰴷, 𰴸, , , 𮘔,

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, , , , , , 𫍹, 𫍺, 𬤘, 𬤙, 𬤚, 𬤛, 𬤜, 𰶀, 𰶁, 𰶂, 𰶃

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

, 𧮵, 𧮶, 𧮷, 𮙍, 𰶓

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, , , 𧯥, 𧯦, 𧯨, 𬤷, 𰶛

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , , , , , 𧰿, 𧱀, 𧱁, 𧱂, 𧱃, 𧱄, 𧱅, 𧱆, 𧱇, 𧱈, 𧱉, 𧱊, 𧱋, 𧱌, 𮙟, 𮙠

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, , , , , , , 𧲾, 𧲿, 𧳀, 𧳁, 𧳂, 𧳃, 𧳄, 𧳅, 𧳆, 𧳇, 𧳈, 𧳉, 𫎋, 𬥈

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𣣬, 𧵣, 𧵤, 𧵥, 𧵦, 𧵧, 𧵨, 𧵩, 𧵪, 𧵫, 𧵬, 𧵭, 𧵮, 𧵯, 𧵰, 𧵱, 𧵲, 𧵳, 𧵴, 𧵵, 𧵶, 𧵷, 𧵸, 𧵹, 𧵺, 𧵻, 𧵼, 𧵽, 𧵾, 𧵿, 𧶀, 𧶁, 𧶂, 𧶃, 𧶄, 𫎖, 𬥔, 𬥕, 𮚁, 𮚂, 𮚃, 𮚄, 𰷀, 𰷁, 𰷂, 𰷃, 𰷄

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

, , , 𫎪, 𬥺, 𬥻, 𬥼, 𬥽, 𰷦, 𰷧

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

, , , , 𧹠, 𧹡, 𧹢, 𫎮, 𬦂, 𰷯

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

𰷳, , , , , , , , , , , , , , , , 𧻐, 𧻑, 𧻒, 𧻓, 𧻔, 𧻕, 𧻖, 𧻗, 𧻘, 𧻙, 𧻚, 𧻛, 𧻜, 𧻝, 𧻞, 𧻟, 𧻠, 𧻡, 𧻢, 𧻣, 𧻤, 𧻥, 𧻦, 𧻧, 𧻨, 𧻩, 𧻪, 𧻫, 𧻬, 𧻭, 𧻮, 𫎳, 𫎴, 𬦌, 𬦍, 𮚸, 𮚹, 𰷵, 𰷶, 𰷷

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨀕, 𨀖, 𨀗, 𨀘, 𨀙, 𨀚, 𨀛, 𨀜, 𨀝, 𨀞, 𨀟, 𨀠, 𨀡, 𨀢, 𨀣, 𨀤, 𨀥, 𨀦, 𨀧, 𨀨, 𨀩, 𨀪, 𨀫, 𨀬, 𨀭, 𨀮, 𨀯, 𨀰, 𨀱, 𨀲, 𨀳, 𨀴, 𨀵, 𨀶, 𨀷, 𨀸, 𨀹, 𨀺, 𨀻, 𨀼, 𨀽, 𨀾, 𨀿, 𫏇, 𫏈, 𫏉, 𫏊, 𫏋, 𬦬, 𬦭, 𬦮, 𬦯, 𬦰, 𬦱, 𮛗, 𮛘, 𰸈, 𰸉, 𰸊, 𰸋, 𰸌, 𰸍, 𰸎, 𰸏,

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, , , , , , 𨈸, 𨈹, 𨈺, 𨈻, 𨈼, 𨈽, 𨈾, 𨈿, 𨉀, 𨉁, 𨉂, 𨉃, 𨉄, 𨉅, 𨉆, 𨉇, 𫏪, 𫏫, 𬧣, 𮜱, 𮜲, 𮜳, 𮜴, 𮜵,

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , 軿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨋨, 𨋩, 𨋪, 𨋫, 𨋬, 𨋭, 𨋮, 𨋯, 𨋰, 𨋱, 𨋲, 𨋳, 𨋴, 𨋵, 𨋶, 𨋷, 𨋸, 𨋹, 𨋺, 𨋻, 𨋼, 𨋽, 𨋾, 𨋿, 𨌀, 𨌁, 𬧵, 𮝍, 𮝎, 𮝏, 𮝐, 𮝑, 𰹑

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

, , , , , , 𫐒, 𬨍, 𬨎, 𬨏, 𮝷, 𮝸, 𰺒, 𰺓, 𰺔, 𰺕

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

, , , 𨐔, 𨐕, 𨐖, 𨐗, 𫐛, 𫐜, 𰺧

รากอักษรจีน 辰[แก้ไข]

, , 𨑅, 𨑆, 𨑇, 𰺭

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

, 𰻆, 𰻇, , , , , , , , , , , , , , 𨕝, 𨕞, 𨕟, 𨕠, 𨕡, 𨕢, 𨕣, 𨕤, 𨕥, 𨕦, 𨕧, 𨕨, 𨕩, 𨕪, 𨕫, 𨕬, 𨕭, 𨕮, 𨕯, 𨕰, 𨕱, 𨕲, 𨕳, 𨕴, 𨕵, 𨕶, 𨕷, 𨕸, 𨕹, 𨕺, 𨕻, 𨕼, 𨕽, 𨕾, 𨕿, 𨖀, 𨖁, 𨖂, 𨖃, 𨖄, 𨖅, 𫐺, 𫐻, 𫐼, 𫐽, 𬨺, 𬨻, 𬨼, 𬨽, 𬨾, 𬨿, 𮞶, 𮞷, 𮞸, 𮞹, 𮞺, 𮞻, 𮞼, , , 𬩂

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, , 𬩺, 𮟹, 𮟺, 𰻩, , , , , , 𮠄, 𰻴, 𰻵, 𰻶, 𰻸, , , , , , , , , , , , , , 𨝋, 𨝌, 𨝍, 𨝎, 𨝏, 𨝐, 𨝑, 𨝒, 𨝓, 𨝔, 𨝕, 𨝖, 𨝗, 𨝘, 𨝙, 𨝚, 𨝛, 𨝜, 𨝝, 𨝞, 𨝟, 𨝠, 𨝡, 𨝢, 𨝣, 𨝤, 𨝥, 𨝦, 𨝧, 𨝨, 𨝩, 𨝪, 𨝹, 𫑧, 𫑨, 𫑩, 𬪑

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨠤, 𨠥, 𨠦, 𨠧, 𨠨, 𨠩, 𨠪, 𨠫, 𨠬, 𨠭, 𨠮, 𨠯, 𨠰, 𨠱, 𨠲, 𨠳, 𨠴, 𨠵, 𨠶, 𫑴, 𫑵, 𫟮, 𬪩, 𮠥, 𮠦, 𮠧, 𮠨, 𮠩, 𮠪

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𨤪, 𨤫, 𬪾, 𮡔, 𮡕, 𮡖

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨥥, 𨥦, 𨥧, 𨥨, 𨥩, 𨥪, 𨥫, 𨥬, 𨥭, 𨥮, 𨥯, 𨥰, 𨥱, 𨥲, 𨥳, 𨥴, 𨥵, 𨥶, 𨥷, 𨥸, 𨥹, 𨥺, 𨥻, 𨥼, 𨥽, 𨥾, 𨥿, 𨦀, 𨦁, 𫒏, 𫒐, 𫒑, 𫒒, 𫒓, 𫒔, 𬫆, 𬫇, 𬫈, 𬫉, 𬫊, 𬫋, 𬫌, 𮡮, 𮡯, 𮡰, 𰼤, 𰼥, 𰼦, 𮡳

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , 䥿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨱉, 𨱊, 𨱋, 𨱌, 𫓸, 𫓹, 𫓺, 𫓻, 𫓼, 𫓽, 𫓾, 𫓿, 𫟽, 𬭑, 𬭓, 𬭔, 𬭕, 𬭖, 𬭗, 𬭘, 𬭙, 𬭚, 𬭛, 𬭜, 𬭝, 𮣵, 𰾌, 𰾍, 𰾎, 𰾏, 𰾐, 𰾑, 𰾒, 𰾓, , 𬭡

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

, , 𮣻, 𨱲, 𨱳, 𨱴, 𨱵, 𨱶, 𨱷, 𨱸, 𨱹, 𨱺, 𨱻, 𨱼, 𨱽, 𨱾, 𨱿, 𫔖, 𬮄, 𮣼, 𮣽

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𨳳, 𨳴, 𨳵, 𨳶, 𨳷, 𨳸, 𨳹, 𨳺, 𨳻, 𨳼, 𨳽, 𨳾, 𨳿, 𨴀, 𨴁, 𨴂, 𨴃, 𨴄, 𨴅, 𨴆, 𨴇, 𨴈, 𨴉, 𨴊, 𨴋, 𨴌, 𫔜, 𫔝, 𫔞, 𫔟, 𫔠, 𬮉, 𮤊, 𮤋, 𮤍, 𰿞

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

, , , , 𨸉, 𨸊, 𫔵, 𫔶, 𰿷, 𰿸

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𱀈, 𱀉, 𱀠, , , , , , , 𬯑, 𬯒, 𬯓, 𮥓, 𮥔, 𮥕, 𮥖, 𮥘, 𮥙, 𮥚, 𱀪, 𱀫, , , , , , , , , 𨻮, 𨻯, 𨻰, 𨻱, 𨻲, 𨻳, 𨻴, 𨻵, 𨻶, 𨻷, 𨻸, 𨻹, 𨻺, 𨻻, 𨻼, 𨻽, 𨻾, 𨻿, 𨼀, 𨼁, 𨼂, 𨼃, 𨼄, 𨼅, 𨼆, 𨼇, 𨼈, 𨼉, 𫕐, 𫕑, 𫕒, 𫕓, 𬯕, 𮥛

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

𨽶

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𨾠, 𨾡, 𨾢, 𨾣, 𨾤, 𨾥, 𨾦, 𨾧, 𨾨, 𨾩, 𨾪, 𨾫, 𨾬, 𨾭, 𨾮, 𨾯, 𨾰, 𨾱, 𬯫, 𮥻

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𩂒, 𩂓, 𩂔, 𩂕, 𩂖, 𩂗, 𩂘, 𩂙, 𩂚, 𩂛, 𩂜, 𩂝, 𩂞, 𩂟, 𩂠, 𩂡, 𫕡, 𫕢, 𬯻, 𮦊, 𮦋, 𮦌, 𮦍, 𱁒, 𱁓

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

, , 𩇘, 𩇙, 𩇚, 𩇛, 𫕹, 𫕺, 𬰗, 𬰘, 𮧃

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

𩇵, 𩇶, 𬰚, 𬰛, 𮧅, 𮧆

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, , , 𩈆, 𩈇, 𩈈, 𩈉, 𩈊, 𩈋, 𩈌

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𩉡, 𩉢, 𩉣, 𩉤, 𩉥, 𩉦, 𩉧, 𩉨, 𩉩, 𩉪, 𩉫, 𩉬, 𩉭, 𩉮, 𩉯, 𩉰, 𩉱, 𩉲, 𩉳, 𩉴, 𩉵, 𩉶, 𩉷, 𮧔, 𱁲

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, 𩎓, 𩎔, 𩎕, 𩎖, 𩎗, 𫖍, 𬰪, 𱂀

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

, , 𩏿, 𩐀, 𫠅, 𬰵, 𱂊

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

, 𩐁, 𩐂

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

, , , 𩐘, 𩐙, 𫖗

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𩑙, 𩑚, 𩑛, 𩑜, 𩑝, 𩑞, 𩑟, 𩑠, 𩑡, 𩑢, 𩑣, 𩑤, 𩑥, 𩑦, 𩑧, 𩑨, 𩑩, 𩑪, 𩑫, 𩑬, 𩑭, 𩑮, 𩑯, 𫖝, 𮨀, 𮨁, 𮨂, 𱂔, 𱂕

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, , , , , , , 𫖲, 𫖳, 𬱣, 𬱤, 𬱥, 𱂩, 𱂪, 𱂫, 𱂬

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, , , , , , 𩖢, 𩖣, 𩖤, 𩖥, 𩖦, 𩖧, 𩖨, 𩖩, 𩖪, 𩖫, 𩖬, 𩖭, 𩖮, 𩖯, 𩖱, 𩖲, 𩖳, 𫖻, 𮨧, 𱂼

รากอักษรจีน 风[แก้ไข]

, 𩙫, 𩙬, 𫗊, 𬲁, 𬲂, 𱃞,

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

𩙲

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , , , , , 𱃤, , , , , , , , , , , , 𩚨, 𩚩, 𩚪, 𩚫, 𩚬, 𩚭, 𩚮, 𩚯, 𩚰, 𩚱, 𩚲, 𩚳, 𩚴, 𩚵, 𩚶, 𩚷, 𩚸, 𩚹, 𩚺, 𩚻, 𩚼, 𩚽, 𩚾, 𩚿, 𩛀, 𩛁, 𩛂, 𩛃, 𩛄, 𩛅, 𩛆, 𩛇, 𩛈, 𫗎, 𮨻,

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

, , , , , 𩠌, 𫗰, 𫗱, 𬳈, 𬳉, 𬳊, 𬳋, 𬳌, 𬳍, 𱄅, 𬳏

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠔, 𱄋

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

, 𩠻, 𩠼, 𩠽, 𬳜, 𱄎

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𩡰, 𩡱, 𩡲, 𩡳, 𩡴, 𩡵, 𩡶, 𫘅, 𬳨, 𮩳, 𮩶,

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

, , , , 𩨄, 𩨋, 𩨌, 𩨍, 𫘪, 𫘫, 𫘬, 𬴅, 𱅠, 𱅡, 𱅢, 𱅣, 𱅤, 𱅥, 𬴆

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , , 𩨜, 𩨝, 𩨞, 𩨟, 𩨠, 𩨡, 𩨢, 𩨣, 𩨤, 𩨥, 𩨦, 𩨧, 𩨨, 𩨩, 𩨪, 𩨫

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

, 𩪿, 𩫀, 𱅷

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , 𩫹, 𩫺, 𩫻, 𩫼, 𩫽, 𩫾, 𫘹, 𫘺

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

𩰌

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

𩰫, 𩰬, 𬴳

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, 鬿, , , , 𩲊, 𩲋, 𩲌, 𩲍, 𩲎, 𩲏, 𩲐, 𩲑, 𩲒, 𩲓, 𩲔, 𩲕, 𩲖, 𩲗, 𩲘, 𩲙, 𩲚, 𩲛, 𩲜, 𩲝, 𩲞, 𩲟, 𩲠, 𫙉

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , 𩵌, 𩵍, 𩵎, 𩵏, 𩵐, 𩵑, 𩵒, 𩵓, 𫙏, 𬵁, 𬵂, 𱆣, 𩾀

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𫚎, 𫚏, 𫚐, 𫚑, 𫠐, 𬶊, 𬶋, 𬶌, 𬶍, 𱇚, 𱇛, 𱇜, 𱇝, 𱇞, 𱇟, 𱇠, 𱇡, 𱇢, 𱇣, 𱇤, 𬶎

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𩾒, 𩾓, 𩾔, 𩾕, 𩾖, 𩾗, 𩾘, 𩾙, 𩾚, 𩾛, 𩾜, 𬶼, 𮬥, 𱈝

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𪉎, 𫛰, 𫛱, 𫛲, 𫛳, 𫛴, 𫛵, 𬸒, 𬸓, 𬸔, 𬸕, 𬸖, 𬸗, 𱊀, 𱊁, 𱊂, 𱊃, 𱊄, 𱊅, 𱊆, 𱊇, 𱊈, 𱊉, 𱊊, 𱊋, 𱊌, 𱊍, 𱊎

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , , 𪊋, 𪊌, 𫜋

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

𪋼, 𪋽, 𪋾, 𪋿, 𪌀

รากอักษรจีน 麦[แก้ไข]

𬹆, 𮮇, 𱋐, 𱋑, 𱋒, 𱋓, 𱋔, 𱋕

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎑

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

𪎳

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, 𪐘

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

รากอักษรจีน 黾[แก้ไข]

, 𱋾, 𱋿, 𱌀, 𱌁, 𱌂

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

, , 𡔷, 𮮦

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

𮮰, 𮮲, 𮮴

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

𮮽

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

, , , , 𫠚, 𬹾, 𬹿, 𬺀, 𮯙, 𱌫, 𱌬, 𱌭, 𱌮, 𱌯

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

𬺗, 𬺘