ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/s

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

saa[แก้ไข]

saa1 : , , , , , , , , , , , , , , , 𬘃, 𧋊, , , , , 𫚌, , ,
saa2 : , , 𫪱, , , ,
saa3 : , 𰵯, , 𬮪

saai[แก้ไข]

saai1 : , 𢳜,
saai2 : 𡊑, , , , , , , , 𰥢, , 𫄥, , , , , , , 𫍰, 𰸐, , , , ,
saai3 : , , ,
saai4 : 𤿂,
saai5 : , ,

saak[แก้ไข]

saak3 : , 𢱢, , , , , ,

saam[แก้ไข]

saam1 : , 𠃑, , 𠚹, , , 𰇼, , , , , , , , , 毿, , , , , 𰬪, 縿, , , , , 𨨕, 𩭹,
saam2 : , 𬭝,
saam3 : , 𡜻, , 𰓼, , , 𨸃

saan[แก้ไข]

saan1 : 𠕁, , , 𠮿, , , , , , , , , , , , , 𣽽, , , , , , , , , , , , 𱈁
saan2 : , , , ,
saan3 : , , , , , , , , , , , , , 𰬷, , , , , 𨥉, , 𫟶, , 𱋆
saan4 : , , ,

saang[แก้ไข]

saang2 : , , , , , , ,

saap[แก้ไข]

saap3 : 𠯗, , , , 𠸝, , , , , , 𢶍, , 𬉇, , , , 𰭢, , , , , , , 𨱏, , , , , , , , , 𱅂
saap6 : 𤆣,

saat[แก้ไข]

saat3 : 𫬒, 𢫬, , , , 𬂮, , , , , , , , , , 𰰵, , , , , , , , 𰿳, ,

saau[แก้ไข]

saau1 : , , , , , , , , , , , , 𱇯
saau2 : , , , 𨈘
saau3 : , ,
saau4 : 𠿫, 𢶠, 𥋘

sai[แก้ไข]

sai1 : , , 𠧧, , , , , , , , , , , , , , 𬕄, , , , , 𦎾, 𦚵, , 西, , 𨬯,
sai2 : , , , 𩢲, 𬳺
sai3 : , , 𠀍, , , , , 𡎎, , 婿, , , , , , , , 𦭓, ,
sai6 : , , , , , , , , , , ,

sak[แก้ไข]

sak1 : , , ,

sam[แก้ไข]

sam1 : , 𡑕, , , , , , , , , , , 𣿯, 𤀻, , , , , , 𬘭, , , , , , , , 𰴂, , , , 𨨥, , ,
sam2 : , , , , , , , , , 𰗵, , , , , , 𤪺, , , , , , , , , , , , , , , , 𱇙
sam3 : , , , , , ,
sam4 : , , 𢗐, , , , , , , , , 𰵒, , ,
sam6 : , 𫪍, , ,

san[แก้ไข]

san1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣟕, , , , 𤒇, , , , , , , 𥭴, , , , , , 𧊋, , , , , , , , , , , 𬳽, , ,
san4 : 𠩐, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬬹, , , 𫜀,
san5 : , ,
san6 : , , , , , , , 𫓵

sang[แก้ไข]

sang1 : 𡲥, , , , , , , , , , , , , 𰽫, , 𬸆, , 𪊟,
sang3 : , ,

sap[แก้ไข]

sap1 : , , , 湿, , , , , 𰶎,
sap6 : , , , , , , , ,

sat[แก้ไข]

sat1 : , , , , , , , , , , , , , , 𫗋, , ,
sat6 : , , , ,

sau[แก้ไข]

sau1 : , , , , , , , , , , , , , , 𣘀, , , , , , 𤨩, 𤪱, , , , 𰮲, , , , , , , , , , , , , , , , , 𩙫, , , , , 餿, , , , , 𩨄, 𱈌,
sau2 : , , , , , , , , , , 𢯱, , , 𰘸, , 𥈟, , , 𦈋, , , , , , , 𩠐
sau3 : , , , 𣵛, , , , , , , , , , , , , , 𰬩, , , , , , , , 𨱒, 𫔊,
sau4 : , , ,
sau6 : , , , , , 寿, , , , 𰡽, , , ,

se[แก้ไข]

se1 : , , , , ,
se2 : , , , , , , , , ,
se3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱅚
se4 : , 𪨶, , , , , , , 𰾢
se5 : 𠶈, ,
se6 : , , ,

sei[แก้ไข]

sei2 : ,
sei3 : , , , , 𦉪, ,

sek[แก้ไข]

sek3 : , 𡃶, ,
sek6 : , , , , , , , , , , , 𬬷, , ,

seng[แก้ไข]

seng3 : , 𰾝

seoi[แก้ไข]

seoi1 : , , , , 嶿, , , , , , , , , , 𤟠, , 𰩧, , , , , , , , , 𦈡, , , , , , , 𦷪, , , , , , , , , 𰿂, , 𨿽, , , , , , , , 𩾊
seoi2 : , , , , , , , , , , , ,
seoi3 : , , , , , , 𡻕, , , , , , , , , , , , , , , , , 𮉮, ,
seoi4 : , , , , 𡍮, , , , , , ,
seoi5 : , , , , , , , , ,
seoi6 : , , 𡑞, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰬸, , , , , , , , , , , , , 𰷤, , , 𫟦, , 𨗉, , 𨪂, , , , 𬭼, , , 𱂯,

seon[แก้ไข]

seon1 : , , , , , , 𢓭, , , , , , , , , 𤱬, , , , 𦴥, , , , , ,
seon2 : , , , , , , , , 𥯗, , , ,
seon3 : , , , , , , , 𡡞, , 𡥪, , , 𢁅, 𢁉, , , 𣊬, , , , , , 𤣲, 𤩥, , , , , , , , , 𦴩, , , , , , , , , , , , , , , , 䪿, , 𱂶, 𩕄, , , 𩠇, ,
seon4 : , , , , , , , , , , , , , 𥆧, , 𥌎, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
seon5 : ,
seon6 : , 迿, ,

seot[แก้ไข]

seot1 : , , , , , , , , 𣘚, , , , , , , , , , , , , 𰵓, , 𨄮, , , 𫓰,
seot6 : , , , , 𤇍, , , , 𦸇, , , , , , , 𬬸,

si[แก้ไข]

si1 : , , , , , , , , , , , , , , 𠿁, , , 𡡒, , , , , , , 𢇁, 𢇃, , , 𢘜, , , , , , , , , , , , , , , 𤞏, , , 𤠒, , , , , 𤩐, , , , , , , 𥯨, , , 𫄟, , , , , , , 𦒈, 𦮂, 𰰳, , , , , , 𧈛, , , , , , , 𰳼, , , , , , 𧩹, , , , , , , , , , , , , , 𰾴, , 𩅰, , , , , , , 𫚕, , , 𱈒, , , , , , , 𪀔, , , 𪆓,
si2 : , 使, , , , , , , 𫄳,
si3 : , , , , , , , 𣳉, , , , , , , , , ,
si4 : , , , , , , , 𰗨, , 𪶄, , , , , 𩶬, , ,
si5 : , ,
si6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥘅, , , , , , 𬤊, , , , , , ,

sik[แก้ไข]

sik1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣈏, , , 𰗛, , , , , , , , , , , , , , , , , 𥇦, , , , , , , , , 𰬣, 𫄱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰺙, , , , , , , , , , , 𫟸, , , , , , , , , 𬳋,
sik6 : , , , ,

sim[แก้ไข]

sim1 : , , , 𫐅
sim2 : , 𰓔, , 𪯋, , , 𰛛, 𰛩, , , , 𬊦, , , , , 𦖠, , , , , ,
sim3 : , 𤇄,
sim4 : , , , , , , ,

sin[แก้ไข]

sin1 : , , , , , , , 𢱟, , , 𣳈, , , , , , , , , , , , , 𨇤, , , , 𱈜,
sin2 : , , , , , , 𰝟, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sin3 : , 𠜎, , , , , , , , 𥔱, , 线, , 𬘟, , , , , , , 𫍸, 𨃩, , 𰺉, , , 𬭣, , , , , , 𫔌, , , ,
sin4 : , , , 𮣴
sin5 : , , , 𱇞, ,
sin6 : , , , 𫮃, , , , , , , , 樿, , 𣺋, , , , 𥖄, 𥛶, , 𬘬, , , , , , , , , , , , , , , 𨬢,

sing[แก้ไข]

sing1 : , , 𡉼, , , , 𡟙, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨛘, , , , , , , 𱇡, , 𬶢, 鵿
sing2 : , , ,
sing3 : , , , , , , , , ,
sing4 : , , , 𠄘, 𠉛, , , , , , , , , 𡷫, 𰑪, , , , , , 𣲛, , , , , , , , , , 𰬖, , , , , , , , , , , , , , 𱅢, ,
sing6 : , , , , 𬂉, 𣛮, , 𦼦, , 𰷩, , 𩦝

sip[แก้ไข]

sip3 : 𠓼, , , , , , , , , 𢶅, , 𪳍, , , , , , 𤗈, , , , , , , , , 𱂊

sit[แก้ไข]

sit3 : , , , , , 𫧯, , , , , , , , , , , , , , , , 㳿, , , , , , , , , 𥜽, , , , , , , , , , 𫄬, , , 𧕏, , , , , , , , 𱌱
sit6 : , 𧵳,

siu[แก้ไข]

siu1 : , , , , , , , , , 𰝞, , 𤄙, , , , , , 𤎻, 𤑳, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
siu2 : , , , , , 筿, , , , 𫍲,
siu3 : 𫦅, , , , , , , 𰙑, , , ,
siu4 : , , , ,
siu6 : , , , , , , , , , , , , 𦘦, 𦹄, , , 𰴖, , , , 𬶐

so[แก้ไข]

so1 : , , , , , , , , , , 𤴔, , , , , , , , 𦈌, , , , , , , , , , , , 𰾈, , 髿, 𩯕, , 𱇳
so2 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𫟿, , , , , 𬭲,
so3 :
so4 : , , 𫬥

soe[แก้ไข]

soe4 : 𠿬, 𡄽

soek[แก้ไข]

soek3 : , 𠸑, , , , , , , , ,

soeng[แก้ไข]

soeng1 : , , , , , , , , 𪥫, , , , , , , 𫹽, , , , , , , , , , , , 𫁷, , , , , , , 𬙋, 𰰋, , , , , , , , , , 𨫢, , , , , , , 𫘭, , , , , 𱆌, , , 𮭪, , , ,
soeng2 : , , , , , , , , ,
soeng3 : , ,
soeng4 : , , 𰈇, , , , 𡣖, , , , , 𣙟, 𣻸, , , , , , , 鲿, , 𱈘
soeng5 : , ,
soeng6 : , , , ,

soi[แก้ไข]

soi1 : , , , , , , 𱂲, , ,
soi2 :

sok[แก้ไข]

sok1 : 𪮋,
sok3 : , , , , , , , , , , , , 𦂗, , 𰬱, , , , , 𫔅, 𫔈

song[แก้ไข]

song1 : , , , , , , ,
song2 : , , , , , , , , , , , , , 𬨑, , , , , ,

sou[แก้ไข]

sou1 : , 𢋈, , , , , , 𰘶, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫚫
sou2 : , , , , ,
sou3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

suk[แก้ไข]

suk1 : , , , , , , , , , , , 宿, , , , , , 𰗹, , , , , , , , , , , , 𤢂, , , 𰢄, , 𬒕, , , , , , , , 𬚄, , , , , , , , , , , , , , , , 𨱈, , , , , , 𱇨, , 𩾈, 𱇿, , ,
suk6 : , , , , , , , , , , , 㻿, , , , , , 𧜭, , , , , , , 𰾽, ,

sung[แก้ไข]

sung1 : , , , , , , , , , , , , 𥯆, , , , , ,
sung2 : 𰁧, , 𰎌, , , 𫹷, , , , 𢥠, , , , , , , , , , , 𱅔
sung3 : , , , , , , 𩠌
sung4 : , , 𪨊, , , , 𩻃

syu[แก้ไข]

syu1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨥤, ,
syu2 : , , , , , , , ,
syu3 : 𡜐, , , , , , , , , , , 𩂂
syu4 : , , , , , , 𫉄, , , , , 𨐅,
syu6 : , , 𫝧, , , , , , , 𣗳, , , , , , , , , ,

syun[แก้ไข]

syun1 : 𠊿, , , , , , , 𰓧, , , , , 𤚗, , , , , , , , , , 𦺈, , , , 𧪾, , , , , , , , 𪊴
syun2 : , , , , , ,
syun3 : , , , , , , 𦈝, ,
syun4 : , , , , , , , , , 𤩅, 𤩷, , 𤪓, 𤪻, 𤫀, , , , , , , 𦩂, , , , , , , 𬱽, , ,
syun5 :
syun6 : , , , 𰬵, , , ,

syut[แก้ไข]

syut1 : 𠽌
syut3 : , 𡠭, , , , , , , , , , ,