มอดูล:zh/data/nan-pron/004

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

am-biō 庵廟 am-īⁿ 庵院

ài-phò-tāu 愛phò-tāu ài-súi 愛súi ài-thit 愛thit ài-put-sek-chhiú 愛不釋手 ài-sū 愛事 ài-jîn 愛人 ài-jîn-á 愛人仔 ài-khàu 愛哭 ài-khàu-sîn 愛哭神 ài-khàu-bīn 愛哭面 ài-háu 愛哮 ài-kok 愛國 ài-kok-sim 愛國心 ài-lí/ài-lú 愛女 ài-chhe 愛妻 ài-kiau 愛嬌 ài-chú 愛子 ài-tián 愛展 Ài-tek-hôa 愛德華 ài-sim 愛心 ài-hīn/ài-hūn 愛恨 ài-chêng 愛情 ài-sioh 愛惜 ài-bō͘ 愛慕 ài-tài 愛戴 ài-chhap-sū 愛插事 ài-ga̍k 愛樂 ài-beh/ài-boeh 愛欲 Ài-hô 愛河 ài-chheng-khì 愛清氣 ài-khián 愛犬 ài-gio̍k-á 愛玉仔 ài-gio̍k-chí 愛玉子 ài-ēng/ài-iōng/ài-iōng 愛用 ài-khùn 愛睏 ài-khùn-chhiū 愛睏樹 ài-khùn-ba̍k 愛睏目 ài-khùn-sîn 愛睏神 ài-khùn-io̍h 愛睏藥 ài-khùn-kúi 愛睏鬼 Ài-sîn 愛神 ài-chhiò 愛笑 ài-hông 愛紅 ài-sńg 愛耍 ài-tio̍h 愛著 ài-chèⁿ/ài-chìⁿ 愛諍 ài-kóng-ōe 愛講話 ài-hō͘ 愛護 ài-bīn-chú 愛面子 ài-kò͘ 愛顧 ài-hong-sîn 愛風神 ài-thé-biān/ài-thé-bīn 愛體面

āu-siū 後siū āu-hē-chhiú 後下手 āu-sè/āu-sì 後世 āu-sì-lâng 後世人 āu-tāi/hō͘-tāi 後代 āu-tāi-lâng 後代人 āu-jīm 後任 āu-lâi/āu--lâi 後來 āu-lâi-ki-siāng/āu-lâi-ku-siōng 後來居上 āu-kò͘-goe̍h/āu-kò͘-ge̍h 後個月 āu-chhut-sì 後出世 āu-khîn/āu-khûn 後勤 āu-pòaⁿ-mê/āu-pòaⁿ-mî 後半暝 āu-chek 後叔 āu-tâi 後台 āu-sû/hō͘-sû/hō͘-sû 後嗣 āu-chē 後坐 āu-chē-bah 後坐肉 Āu-po͘ 後埔 āu-tiâⁿ 後埕 āu-piah 後壁 āu-piah-soaⁿ 後壁山 āu-piah-hêng 後壁形 āu-piah-mn̂g 後壁門 āu-piah-bīn 後壁面 āu-chhe 後妻 āu-chhōa 後娶 āu-bóe/āu-bé 後尾 āu-bóe-tiâⁿ/āu-bé-tiâⁿ 後尾埕 āu-bóe-mn̂g/āu-bé-mn̂g 後尾門 āu-kài 後屆 āu-chan 後層 āu-soaⁿ 後山 āu-soaⁿ-kiā 後山崎 āu-chhī 後市 āu-pang 後幫 āu-nî 後年 āu-chō 後座 āu-hêng 後形 āu-pâng 後房 āu-chhiú 後手 āu-chhiú-chîⁿ 後手錢 āu-thèⁿ 後撐 āu-khok 後擴 āu-pái 後擺 āu-táu-chhau 後斗操 āu-táu-chhèng 後斗銃 āu-hong 後方 āu-pêng 後旁 āu--ji̍t/āu-ji̍t 後日 āu-ji̍t-á 後日仔 āu-sî 後時 āu-mê/āu-mî 後暝 āu-chan-khí 後曾齒 āu-goe̍h-ji̍t/āu-ge̍h-ji̍t 後月日 āu-chím 後枕 āu-chím-kut 後枕骨 āu-kè 後架 āu-bó͘ 後某 āu-pō͘ 後步 āu-tōaⁿ 後段 āu-bó/āu-bú 後母 āu-bó-piáu/āu-bú-piáu 後母婊 āu-bó-bâ/āu-bú-bâ 後母媌 āu-khùi 後氣 āu-tù 後注 Āu-káng 後港 āu-pē 後父 āu-au 後甌 āu-seⁿ-ke/āu-siⁿ-ke/hāu-seⁿ-ke/hāu-siⁿ-ke/hō͘-seng-ke 後生家 āu-kìm 後禁 āu-ē 後禍 āu-ang 後翁 āu-náu 後腦 āu-náu-kut 後腦骨 āu-kha 後腳 āu-kha-kin/āu-kha-kun 後腳跟 āu-thúi 後腿 āu-lo̍h 後落 āu-ki/āu-ku 後裾 āu-khí-chi-siù 後起之秀 āu-lō͘ 後路 āu-teⁿ 後蹬 āu-chhia-táu 後車斗 āu-chhia-siuⁿ 後車箱 āu-chìn/hiō-chìn/hō͘-chìn 後進 āu-kòe/āu-kè 後過 āu-ûi-chèng 後遺症 āu-mn̂g 後門 āu-īⁿ 後院 āu-bīn 後面 āu-tiⁿ 後靪 āu-thâu 後頭 āu-thâu-chhù 後頭厝 āu-thâu-khok 後頭擴 āu-thâu-chhèng 後頭銃 āu-khí 後齒 Āu-lâng 後龍

bō-á 帽仔 bō-á-kîⁿ 帽仔墘 bō-á-iân 帽仔沿 bō-tûn 帽唇 bō͘ 幕 bō͘-liâu 幕僚 Bêng-hô-sài-hun 平和曬熏 biō 廟 biō-kong 廟公 biō-tn̂g 廟堂 biō-ú 廟宇 biō-sī 廟寺 biō-ang-á 廟尪仔 biō-chiok 廟祝 bî/bui 微 bî-biāu 微妙 bî-jio̍k 微弱 bî-bî-á 微微仔 bî-bî-hong 微微風 bî-pho 微波 bî-pho-lô͘ 微波爐 bî-biáu 微渺 bî-seng-bu̍t 微生物 bî-seng-khún 微生菌 bî-chhù-lí-ki 微處理機 bî-giân 微言 bî-liāng/bî-liōng 微量 bî-tiān-náu 微電腦 bông-pat 忘八 bo͘-lian-khái 忘年會 bông-chêng 忘情 bōng-iu-chháu 忘憂草 bông-hoâi 忘懷 bâng-loān 忙亂 būn 悶 būn-būn-put-lo̍k 悶悶不樂 būn-cho-cho 悶慒慒 būn-iu-iu 悶憂憂 būn-chau-chau 悶焦焦 bòng 惘 bián-kī 愍忌 bō͘ 慕 bō͘-bêng 慕名 bān 慢 bān-sô-sô 慢sô-sô bān-chhiáⁿ 慢且 bān-chhiáⁿ-sī 慢且是 bān-chhiáⁿ-cháu 慢且走 bān-lâi 慢來 bān-tang 慢冬 bān-tang-tiū 慢冬稻 bān-hun 慢分 bān-chiah 慢即 bān-thun-thun 慢吞吞 bān-hun 慢婚 bān-sèng 慢性 bān-sèng-pēⁿ/bān-sèng-pīⁿ 慢性病 bān-bān 慢慢 bān-bān-sô 慢慢sô bān-bān-á 慢慢仔 bān-bān-á-sô 慢慢仔sô bān-chhiú 慢手 bān-pō͘ 慢步 bān-sí-sô 慢死sô bān-hóe/bān-hé 慢火 bān-se̍k 慢熟 bān-phôe/bān-phê 慢皮 bān-keng-hong 慢經風 bān-pî 慢脾 bān-pî-hong 慢脾風 bān-kha-hiuⁿ 慢腳香 bān-chhia 慢車 bān-chhia-tō 慢車道 bān-lio̍k 慢辱 bān-tūn 慢鈍

châm-giâm 巉岩 chhoan-chhit 川七 chhoan-tn̂g 川堂 chhoan-khak 川殼 chhoan-phàu-tông 川泡桐 chhoan-kiong 川芎 chhoan-chhài 川菜 chiu-á 州仔 chó-chhek 左側 chó-iū 左右 chó-iū-chhiú 左右手 chó-iū-ûi-lân 左右為難 chó-pêng 左旁 chó-phài 左派 Chó-iâⁿ 左營 chó-e̍k 左翼 chó-lûn 左輪 chha/chhe 差 chha-chē-leh/chha-chōe-leh 差chēleh chha-chi̍t-thiⁿ-tē/chha-chi̍t-thiⁿ-tōe 差一天地 chha-chi̍t-khùi 差一氣 chha-put-to 差不多 chhe-sái 差使 chha-kè 差價 chha-pia̍t 差別 chha-sì/chha-sè 差勢 chhe-kiò 差叫 chhatōa-bé 差大碼 chha-sió-khóa 差小可 chhe-ia̍h 差役 chhe-kah 差教 chhe-lí-hùi/chhe-lú-hùi 差旅費 chha-khùi 差氣 chhe-phài 差派 chha-tām-po̍h-á 差淡薄仔 chha-bô-chē/chha-bô-chōe 差無chē chha-bô-lōa 差無偌 chhe-ēng/chhe-iōng 差用 chha-īⁿ/chha-ī 差異 chha-ngō͘ 差誤 chha-kī/chha-kū 差距 chha-hn̄g-leh 差遠leh chhe-khián 差遣 chha-chhò 差錯 chha-gia̍h 差額 chī-sî 巳時 chhī 市 chhī-tiong-sim 市中心 chhī-á 市仔 chhī-kè 市價 chhī-lāi 市內 chhī-kong-só͘ 市公所 chhī-khu 市區 chhī-tē/chhī-tōe 市地 chhī-tiûⁿ 市場 chhī-gōa 市外 chhī-úi 市委 chhī-iông 市容 chhī-hú 市府 chhī-chèng 市政 chhī-chèng-hú 市政府 Chhī-chèng-thiaⁿ 市政廳 chhī-bîn 市民 chhī-hóng 市況 chhī-li̍p 市立 Chhī-li̍p-liâu-iáng-īⁿ/Chhī-li̍p-liâu-ióng-īⁿ 市立療養院 chhī-chháu 市草 chhī-gī-oân 市議員 Chhī-gī-hōe 市議會 chhī-kau 市郊 chhī-tìn 市鎮 chhī-tiúⁿ 市長 chhī-chi̍p 市集 chhī-bīn 市面 Chhī-tóng-pō͘ 市黨部 chhio̍h/se̍k 席 chhêng-chhāi/chhiâng-chāi/chhiâng-chāi 常在 chng 庄 chng-siā 庄社 chng-kha 庄腳 chng-kha-lâng 庄腳人 chng-kha-sông 庄腳傖 chng-lí-lâng 庄裡人 chng-lí-sông 庄裡傖 chng-ke/chng-koe 庄雞 chng-thâu 庄頭 chhn̂g/sn̂g 床 chhn̂g-ūi 床位 chhn̂g-pô 床婆 chhn̂g-kin/chhn̂g-kun 床巾 chhn̂g-bó/chhn̂g-bú 床母 chhn̂g-kiû 床球 chhn̂g-phò͘/chhn̂g-pho͘ 床舖 chhn̂g-tō 床道 chhn̂g-pho͘ 床鋪 chhn̂g-téng 床頂 chē/chō/chó 座 chō-ūi 座位 chō-í 座椅 chō-piau 座標 chō-bô-hi-se̍k 座無虛席 chō-tâm 座談 chō-tâm-hōe 座談會 chō-chhia 座車 chhek-só͘ 廁所 chhek-tî 廁池 chhiúⁿ 廠 chhiúⁿ-siong 廠商 chhiúⁿ-chí 廠址 chhiúⁿ-pâng 廠房 chhiúⁿ-hong 廠方 chhiúⁿ-pâi 廠牌 chhiúⁿ-tiúⁿ 廠長 chhiân--leh 延leh chhái 彩 chhái-tiāu 彩兆 chhái-kǹg 彩券 chhái-pâi 彩排 chhái-tòaⁿ 彩旦 chhái-pêⁿ 彩棚 chhái-lâu 彩樓 chhái-ōe 彩畫 chhái-phiò 彩票 chhái-pit 彩筆 chhái-hōe 彩繪 chhái-sek 彩色 chhái-khēng 彩虹 chhái-tàn 彩蛋 chhái-ke/chhái-koe 彩街 chhái-khò͘ 彩褲 chhái-lō͘ 彩路 chhái-kiō 彩轎 chhái-hûn 彩雲 chhái-thâu 彩頭 Chiong-hòa 彰化 Chiong-hòa-lâng 彰化人 Chiong-hòa-chhī 彰化市 Chiong-hòa-koān 彰化縣 chiong-hián 彰顯 cheng 征 cheng-chiàn 征戰 cheng-siu 征收 cheng-ho̍k 征服 chit/eh/tit 得 chēng/chiông 從 chiông-tiong 從中 chêng-lâi 從來 chiông-iu 從優 chiông-kong 從公 chēng-kàu-taⁿ 從到taⁿ chêng-kàu-taⁿ 從到今 chiông-chiân 從前 chêng-chit-khí 從即起 chn̂g-kó͘-bô 從古無 chiông-siong 從商 chiông-siān-jî-liû/chiông-siān-jû-liû 從善如流 chiông-giâm 從嚴 chiông-khoan 從寬 chiông-sio̍k 從屬 chiông-chèng 從政 chiông-gia̍p 從業 chiông-kán 從簡 chêng-sè/chêng-sòe/chn̂g-sè/chn̂g-sòe 從細 chiông-kun 從軍 chiông-khin-hoat-lo̍h 從輕發落 chēng-khai-sí 從開始 chì 志 chì-hiòng 志向 chì-chāi 志在 chì-sū 志士 Chì-sêng 志成 chì-gia̍p 志業 chì-khì 志氣 chì-chhù 志趣 chì-goān 志願 chóaⁿ 怎 cháiⁿ-á 怎仔 cháiⁿ-á-iūⁿ 怎仔樣 cháiⁿ-áⁿ-iūⁿ-ê 怎仔樣的 chóaⁿ-hó 怎好 chóaⁿ-ē 怎會 cháiⁿ-iūⁿ/cháⁿ-iūⁿ/chóaⁿ-iūⁿ 怎樣 cháiⁿ-iūⁿ-seⁿ/cháiⁿ-iūⁿ-siⁿ 怎樣生 chóaⁿ-iūⁿ-pān 怎樣辦 cháiⁿ-thang/chóaⁿ-thang 怎通 chhiáu 悄 chhi-chhám 悽慘 chhi-chhám-tāi 悽慘代 chhi-chhám-khàu 悽慘哭 chhi-chhám-chhoeh/chhi-chhám-chheh 悽慘啜 chhi-chhám-chhiò 悽慘笑 chiâⁿ 情 chêng-jîn 情人 chêng-hūn 情份 chêng-phōaⁿ 情伴 Chêng-pò-kio̍k 情報局 chêng-hêng 情形 chêng-ì 情意 chêng-ài 情愛 chêng-kám 情感 chêng-io̍k 情慾 chêng-hoâi 情懷 chêng-chhau/chêng-chhò 情操 chêng-iú-khó-goân 情有可原 chêng-hóng 情況 chêng-chōng 情狀 chêng-lí-ōe 情理話 chêng-chīn 情盡 chêng-chat/chêng-chiat 情節 chêng-kat 情結 chêng-iân 情緣 chêng-gī 情誼 chêng-chhù 情趣 chêng-bê 情迷 chêng-bīn 情面 chêng-goān 情願 chhoah 惙 chhéng/siàng 惝 chhiû 愁 chhiû-iông 愁容 chhiû-bīn 愁面 chû-siān 慈善 chû-ko͘ 慈姑 chû-iù 慈幼 chû-pi 慈悲 Chû-ô͘ 慈湖 chû-siông 慈祥 Chû-hí-thài-hō͘ 慈禧太后 cho 慒 cho-sim 慒心 cho-būn 慒悶 chhám 慘 chhám-put-jím-tó͘ 慘不忍睹 chhám-kio̍k 慘劇 chhám-chheh 慘慼 chhám-pāi 慘敗 chhám-àn 慘案 chhám-sí 慘死 chhám-sí-liáu 慘死了 chhám-tām 慘淡 chhám-tâm-keng-êng 慘澹經營 chhám-lia̍t 慘烈 chhám-chōng 慘狀 chhám-thòng 慘痛 chhám-lo̍h 慘落 chhám-gū 慘遇 chhám-tiōng 慘重 chhám-chhut 慘齣 chheh-ji̍p-sim 慼入心 chheh-ji̍p-kut 慼入骨 chheh-pòaⁿ-sí 慼半死 chheh-sim/chhoeh-sim 慼心 chheh-pìⁿ 慼變

éng-siōng 影像 éng-hiáng/éng-hióng 影響 éng-hiáng-le̍k/éng-hióng-le̍k 影響力 éng-hiáng--tio̍h/éng-hióng--tio̍h 影響著 éng-siông-sî/óng-siông-sî 往常時 éng-siông-kòe/éng-siông-kè 往常過 éng-kè 往得 éng-pái 往擺 éng-ji̍t/ín-ji̍t/óng-ji̍t 往日 éng-sî/óng-sî 往時 éng-ū 往有 éng-kòe/óng-kè 往過 éng-chūn 往陣


gān 彥 gī-iōng 御用 gī-sù 御賜 gāng-gāng 怢怢 gông-sī-sōa 怳示逝 gông-chhia-chhia 怳車車 gīn-siâu 恨siâu gīn-lān 恨膦 gia̍h 愕 Gû-jîn-chiat 愚人節 gû-tû 愚圖 gû-lōng 愚弄 gû-bîn 愚民 gû-chhún/gû-thún 愚蠢 gû-kiàn 愚見 gû-tû 愚躕

hāng-á 巷仔 hāng-á-lāi 巷仔內 hāng-á-kháu 巷仔口 hāng-á-thâu 巷仔頭 hāng-bóe/hāng-bé 巷尾 hāng-lông 巷廊 hāng-lōng 巷弄 hāng-ke/hāng-koe 巷街 hāng-lō͘ 巷路 hi-hò͘ 希hò͘ Hi-pek-lâi 希伯來 hi-bāng/hi-bōng 希望 Hi-te̍k-le̍k 希特勒 Hi-lia̍p 希臘 hok-oân 幅員 hok-tō͘ 幅度 hàiⁿ/hián 幌 hāiⁿ-ló-sō 幌囉唆 hìⁿ-tiāu 幌掉 hàiⁿ-kông-chhiu 幌栱鞦 hàiⁿ-chhian-chhiu 幌韆鞦 hàiⁿ-thâu 幌頭 hàiⁿ-thâu-á 幌頭仔 hìⁿ-sak 幌 hoân 幡 hēng 幸 hēng-tit 幸得 hēng-hok 幸福 hoàn-kéng 幻境 hóaⁿ-hóaⁿ 幻幻 hoàn-éng/hoàn-iáⁿ 幻影 hoàn-sióng 幻想 hoàn-sióng-hòa 幻想化 hoàn-sióng-khek 幻想曲 hoàn-kéng 幻景 hóaⁿ-àm 幻暗 hoàn-bia̍t 幻滅 hoàn-teng 幻燈 hóaⁿ-âng 幻紅 hoàn-kak 幻覺 hoàn-siōng 幻象 hú 府 hú-tiong 府中 hú-tē 府第 hau 庨 hòe/hùi 廢 hòe-jîn 廢人 hòe-hi 廢墟 hòe-hun 廢婚 hòe-tiāu 廢掉 hòe-liāu/hùi-liāu 廢料 hòe-khì 廢棄 hòe-khì-bu̍t 廢棄物 hòe-chí 廢止 hòe-khì 廢氣 hòe-chúi 廢水 hòe-bô 廢無 hòe-bu̍t-lī-iōng 廢物利用 hòe-phiò 廢票 hòe-chóa 廢紙 hòe-thih 廢鐵 hòe-tî/hòe-tû 廢除 hòe-sak 廢 hông-gē 弘毅 hông-hoat 弘法 hiân-á 弦仔 hiân-ga̍k 弦樂 hūi-chheⁿ/hūi-seng 彗星 hêng 形 hêng-siōng 形像 hêng-sì/hêng-sè 形勢 hêng-tông 形同 hêng-tông-hi-siat 形同虛設 hêng-tô͘ 形圖 hêng-ui 形威 hêng-iông 形容 hêng-sek 形式 hêng-iáⁿ 形影 hêng-thài 形態 hêng-sêng 形成 hêng-bô͘ 形模 hêng-khoán 形款 hêng-chōng 形狀 hêng-siāng/hêng-siōng 形象 hêng-māu 形貌 hêng-chek 形跡 hêng-thâu 形頭 hêng-hâi 形骸 hêng-thé 形體 hóng-hut 彷彿 hit 彼 hit-ūi 彼位 hit-ūi-á 彼位仔 hit-ê 彼個 hit-khám-chām 彼坎站 hit-tè 彼塊 hit-kóa 彼寡 hit-kang 彼工 hit-tè 彼帶 hit-kúi-ji̍t 彼幾日 hit-phí-á 彼庀仔 hit-só͘-chāi 彼所在 hit-tah 彼搭 hit-pái 彼擺 hit-ji̍t 彼日 hit-sî 彼時 hit-sî-chūn 彼時陣 hit-tang-sî 彼東時 hit-iūⁿ 彼樣 hit-khoán 彼款 hit-lâu-pái 彼流擺 hit-pêng-thâu 彼爿頭 hit-tong-sî/pit-tng-sî 彼當時 hit-tang-chūn 彼當陣 hit-chióng 彼種 hit-chām 彼站 hit-chām-á 彼站仔 hit-hō 彼號 hit-kak-sì/hit-kak-sè 彼角勢 hit-kak-thâu 彼角頭 hit-jiah/hit-liah 彼跡 hit-tiap-á 彼輒仔 hit-kòe/hit-kè 彼過 hit-chūn 彼陣 hit-chūn-á 彼陣仔 hit-tiám-á 彼點仔 hō͘-sū 後事 hō͘-tîn 後塵 hō͘-thian 後天 hiō-thian--ê 後天的 hō͘-kiong 後宮 hiō-hóe/hō͘-hóe/hō͘-hóe 後悔 hiō-hóe-bo̍k-ki̍p 後悔莫及 hō͘-hoān 後患 hō͘-oān 後援 hō͘-kî 後期 hiō-kó 後果 hō͘-kè 後繼 hō͘-chiá 後者 hō͘-ōe 後衛 hō͘-è 後裔 hiō-pòe/hō͘-pòe 後輩 hō͘-thè/hō͘-thòe 後退 hiō-kò͘-chi-iu 後顧之憂 ho̍k-siû 復仇 ho̍k-kiān 復健 ho̍k-goân 復原 ho̍k-kó͘ 復古 ho̍k-kok 復國 ho̍k-ha̍k 復學 ho̍k-kang 復工 Ho̍k-tàn-tāi-ha̍k 復旦大學 ho̍k-gia̍p 復業 ho̍k-so͘ 復甦 ho̍k-hoat 復發 ho̍k-si̍p 復習 ho̍k-chit 復職 ho̍k-heng 復興 ho̍k-kū 復舊 ho̍k-phek 復辟 hui-chiong 徽章 hut-chi̍t-ē 忽一下 hut-jiân 忽然 hut-lia̍k/hut-lio̍k 忽略 hut-sī 忽視 hún-hún-put-pêng 忿忿不平 hêng-kiú 恆久 hêng-sim 恆心 Hêng-chhun 恆春 hóng-hiáⁿ 恍哧 hóng-hut 恍惚 hóng-jiân-tāi-ngō͘ 恍然大悟 he 恢 he-ho̍k/khoe-ho̍k 恢復 hīn/hūn 恨 hīn-bē-tit/hūn-bē-tit 恨bē得 hīn-khì/hūn-khì 恨氣 hóe 悔 hóe-hun 悔婚 hóe-sim 悔心 hóe-ngō͘ 悔悟 hóe-ì 悔意 hóe-kái 悔改 hóe-chhin 悔親 hóe-kò 悔過 hóe-kò-su 悔過書 hoān 患 hoān-tōng 患動 hoān-pēⁿ/hoān-pīⁿ 患病 hoān-chiá 患者 hoān-pō͘ 患部 hoān-lān 患難 hūi-oaⁿ 惠安 Hūi-bîn 惠民 hiâⁿ 惶 hông-hiahN 惶hiahN hông-hông 惶惶 hông-hiáⁿ 惶顯 hong-tiong 慌張 hiong-kông/hong-kông/hong-kông 慌狂

iù-chíⁿ 幼chíⁿ iù-jî 幼兒 iù-to-chio̍h 幼刀石 iù-châng 幼叢 iù-kiáⁿ 幼囝 iù-lūn 幼嫩 iù-eⁿ/iù-iⁿ 幼嬰 iù-sap-sap/iù-sut-sut 幼屑屑 iù-kang 幼工 iù-khang-khòe/iù-khang-khè 幼工課 iù-khá 幼巧 iù-nî 幼年 iù-iù 幼幼 iù-kàu 幼教 iù-kéng 幼景 iù-boa̍h 幼末 iù-kin/iù-kun 幼根 iù-mn̂g 幼毛 iù-mn̂g-mn̂g 幼毛毛 iù-mn̂g-ke/iù-mô͘-koe 幼毛雞 Iù-sai 幼獅 iù-hûi 幼瓷 iù-phôe/iù-phê 幼皮 iù-phôe-liāu/iù-phê-liāu 幼皮料 iù-chio̍h-á 幼石仔 iù-siù 幼秀 iù-siù-mi̍h 幼秀物 iù-tī 幼稚 iù-tī-hn̂g 幼稚園 iù-tī-hn̂g-chhia 幼稚園車 iù-sit 幼穡 iù-khang-khòe/iù-khang-khè 幼空課 iù-tông 幼童 iù-lia̍p-á 幼粒仔 iù-lia̍p-mi̍h 幼粒物 iù-se 幼紗 iù-pháng-pháng 幼紡紡 iù-sè/iù-sòe 幼細 iù-bah 幼肉 iù-jī 幼膩 iù-biâu 幼苗 iù-hio̍h 幼葉 iù-hòe/iù-hè 幼貨 iù-lō͘ 幼路 iù-nńg 幼軟 iù-chiam-chí 幼針黹 iù-kut 幼骨 iù-iâm 幼鹽 iù-mī 幼麵 iù-mī-mī 幼麵麵 iù-khí-ê 幼齒的 iu 幽 iu-iu-á-thiàⁿ 幽幽仔疼 iu-chêng 幽情 iu-hōe 幽會 iu-mn̂g 幽門 iu-ngá 幽雅 iu-lêng 幽靈 iu-be̍k 幽默 iông-i 庸醫 iân 延 iân-chhiân 延chhiân Iân-pêng 延平 iân-āu 延後 iân-lám 延攬 iân-kî 延期 iân-sio 延燒 iân-oān 延緩 iân-sio̍k 延續 iân-sio̍k-kàu 延續到 iân-chì 延至 iân-gō͘ 延誤 iân-chhéng 延請 iân-tî 延遲 iân-chhiân 延遷 iân-tiông/iân-tn̂g 延長 iân-jín 引擎 iáⁿ-chi̍t-ē 影一下 iáⁿ-kio̍k 影劇 iáⁿ-kio̍k-khoân 影劇圈 iáⁿ-ìn 影印 iáⁿ-ìn-ki 影印機 iáⁿ-siâⁿ 影城 iáⁿ-tôaⁿ 影壇 iáⁿ-siā 影射 iáⁿ-tián 影展 iáⁿ-iáⁿ 影影 iáⁿ-hì 影戲 iáⁿ-iâng 影揚 iáⁿ-chheⁿ/iáⁿ-chhiⁿ 影星 iáⁿ-pún 影本 iáⁿ-teng 影燈 iáⁿ-phìⁿ 影片 iáⁿ-ba̍k 影目 iáⁿ-tio̍h 影著 iáⁿ-phêng 影評 iáⁿ-chiah/iáⁿ-jiah/iáⁿ-liah 影跡 iáⁿ-bê 影迷 ia̍h 役 ia̍h-lâm 役男 ia̍h-pit 役畢 iōng 恙 in/un 恩 in-jîn/un-jîn 恩人 in-siû/un-siû 恩仇 in-kong/un-kong 恩光 in-tián/un-tián 恩典 in-chún/un-chún 恩准 in-kheh/un-kheh 恩客 in-su/un-su 恩師 in-oàn/un-oàn 恩怨 in-chêng/un-chêng 恩情 in-hūi/un-hūi 恩惠 in-ài/un-ài 恩愛 in-sù/un-sù 恩賜 iu-kiú/iû-kiú 悠久 io̍k-bōng 慾望 iu-siong 憂傷 iu-iông 憂容 iu-sim 憂心 iu-hoān-ì-sek 憂患意識 iu-būn 憂悶 iu-chhiû 憂愁 iu-kat-kat 憂結結

í-jiân 已然 í-keng 已經 ín 引 ín-chhōa 引chhōa ín-lâng 引人 ín-jîn-ji̍p-sèng 引人入勝 ín-lâng-chù-bo̍k 引人注目 ín-jîn-chiok-bo̍k 引人矚目 ín-í-ûi-ngō͘ 引以為傲 ín-lâi 引來 ín-ji̍p 引入 ín-chheh 引冊 ín-chhut 引出 ín-le̍k 引力 ín-chiū 引就 ín-tō͘ 引度 ín-tit 引得 ín-kì/ín-kù 引據 ín-chúi-chio/ún-chúi-chio 引水蕉 ín-thōa 引汏 ín-tō͘ 引渡 ín-hóe/ín-hé 引火 ín-jiân 引燃 ín-po̍k 引爆 ín-iōng 引用 ín-hoat 引發 ín-khèng 引磬 ín-hō 引禍 ín-sòaⁿ 引線 ín-kiàn 引見 ín-giân 引言 ín-iú 引誘 ín-chèng 引證 ín-khí 引起 ín-lō͘ 引路 ín-lō͘-sai 引路司 ín-lō͘-sai 引路獅 ín-su̍t 引述 ín-thè/ín-thòe 引退 ín-chìn 引進 ín-tō 引道 ín-tiān 引電 ín-niá 引領 ín-kúi-li̍p-the̍h 引鬼入宅 ín-hûn 引魂

ì 意 ì-hā 意下 ì-tiong 意中 ì-hiòng 意向 ì-bī 意味 ì-tô͘ 意圖 ì-kéng 意境 ì-gōa 意外 ì-gōa-hiám 意外險 Ì-tāi-lī 意大利 ì-chì 意志 ì-chì-le̍k 意志力 ì-liām 意念 ì-sù 意思 ì-sù-chiū-sī 意思就是 ì-sióng-bē-kàu 意想bē到 ì-ài 意愛 ì-liāu 意料 ì-liāu-chi-gōa 意料之外 ì-chí 意旨 ì-khì 意氣 ì-khì-hong-hoat 意氣風發 ì-iû-bē-chīn 意猶未盡 ì-sîn 意神 ì-gī 意義 ì-hèng-lân-san 意興闌珊 ì-kiàn 意見 ì-sek 意識 ì-sek--tio̍h 意識著 ì-e̍k 意譯 ì-siōng 意象 ì-goān 意願

jia̍k/jio̍h/jio̍k/lio̍h/lio̍k 弱 jio̍k-sì/jio̍k-sè 弱勢 jio̍k-sió 弱小 jio̍k-chiá 弱者 jio̍k-tiám/lio̍k-tiám 弱點 jím-bē-tiâu/lím-bē-tiâu/lím-bōe-tiâu 忍bē-tiâu jím-tong-hoe 忍冬花 jím-tong-tîn 忍冬藤 jím-siū/lím-siū 忍受 jím-khì/lím-khì/lún-khì/lún-khùi 忍氣 jím-bô-khó-jím 忍無可忍 jím-thiàⁿ 忍痛 jím-nāi/lím-nāi 忍耐 jím-jio̍k/lím-lio̍k 忍辱 jiá-sū/liá-sū 惹事 jiá-sū-toan 惹事端 jiá-tāi-chì/liá-tāi-chì 惹代誌 jiá--lâi 惹來 jiá-chhut 惹出 jiá-hóe/jiá-hé 惹火 jiá-ē/liá-ē 惹禍 jiá-khang 惹空 jú/lú/jú 愈 jú-lâi-jú 愈來愈 jú-lâi-jú-ok-hòa 愈來愈惡化 jû-khoài 愉快

kang-sū 工事 kang-lâng 工人 kang-chok 工作 kang-chok-sek 工作室 kang-chok-hōe 工作會 kang-peng 工兵 kang-khū 工具 kang-kū-chheh 工具冊 kang-khū-ki 工具機 kang-bū 工務 Kang-bū-kio̍k 工務局 kang-iú 工友 Kang-siong-sî-pò 工商時報 kang-siong-gia̍p 工商業 kang-siong-kài 工商界 kang-tē/kang-tōe 工地 kang-tiûⁿ 工場 kang-hu 工夫 kang-hu-lâng 工夫人 kang-hu-pēⁿ/kang-hu-pīⁿ 工夫病 kang-ha̍k-īⁿ 工學院 kang-liâu 工寮 kang-choan 工專 kang-chhiáng/kang-chhiúⁿ/kang-chhiúⁿ 工廠 kang-chêng 工情 kang-sî 工時 kang-hōe 工會 kang-pún-hùi 工本費 kang-gia̍p 工業 kang-gia̍p-hòa 工業化 kang-gia̍p-khu 工業區 kang-gia̍p-kok 工業國 kang-gia̍p-kok-ke 工業國家 Kang-gia̍p-kio̍k 工業局 Kang-gia̍p-ki-su̍t-ha̍k-īⁿ 工業技術學院 kang-gia̍p-kài 工業界 kang-gia̍p-siā-hōe 工業社會 kang-gia̍p-siat-kè 工業設計 Kang-gián-īⁿ 工研院 kang-khòng 工礦 kang-kho 工科 kang-têng 工程 kang-pit 工筆 kang-liân 工聯 kang-chit 工職 kang-kioh-á 工腳仔 kang-gē 工藝 kang-gē-phín 工藝品 kang-khòe/kang-khè 工課 kang-tho̍k-seng 工讀生 kang-chu 工資 Kang-pō͘ 工部 kang-chîⁿ 工錢 kang-thâu 工頭 kang-tóng 工黨 khá/khiáu 巧 khiáu-lâng 巧人 khiáu-khek-le̍k 巧克力 khiáu-lāi 巧利 khiáu-sì/khiáu-sè 巧勢 khá-ha̍p 巧合 khá-kî 巧奇 khiáu-biāu 巧妙 kháu-hū-chiáu 巧婦鳥 khiáu-khiáu-lâng 巧巧人 khá-su 巧思 khá-koài 巧怪 kháu-só͘ 巧所 khá-khì/kháu-khì/khiáu-khì 巧氣 kháu-khì-pēⁿ/kháu-khì-pīⁿ 巧氣病 khiáu-sîn 巧神 khiáu-chng 巧裝 kháu-giân 巧言 khá-ōe/sek-khá-ōe 巧話 khiáu-lō͘ 巧路 khiáu-gū 巧遇 khiáu-thâu 巧頭 khiáu-kut 巧骨 kī-lâng/kū-lâng 巨人 kī-chhiūⁿ/kū-chhiūⁿ 巨匠 kī-hêng/kū-hêng 巨型 kī-tāi/kū-tāi 巨大 kī-pak/kū-pak 巨幅 kī-chheⁿ/kū-chhiⁿ 巨星 kī-khoán/kū-khoán 巨款 kī-lōng/kū-lōng 巨浪 kī-bû-pà/kū-bû-pà 巨無霸 kī-chu/kū-chu 巨資 kī-liāng/kū-liōng 巨量 kī-hiáng/kū-hióng 巨響 kī-thâu/kū-thâu 巨頭 kī-gia̍h/kū-gia̍h 巨額 kí/kī 己 kí-kiàn 己見 kin/kun 巾 kin-kok/kun-kok 巾幗 kan-ta 干ta kan-hiu 干休 kan-hē 干係 kan-nā/kan-ta 干單 kan-ta-chhun 干單伸 kan-ta-kàu 干單到 kan-ta-sī 干單是 kan-taⁿ-ū 干單有 kan-ta-khiàm 干單欠 kan-kan 干干 kan-ko 干戈 kan-chèng 干政 kan-sia̍p 干涉 kan-o͘ 干烏 kan-lāu 干瘺 kan-ta 干礁 kan-ta-kip 干礁急 kan-ta-boeh 干礁欲 kan-gāi 干礙 kan-keⁿ/kan-kiⁿ 干經 kan-hoe 干花 kan-chèng 干證 kan-pòe 干貝 kan-lo̍k 干轆 kan-liân 干連 kan-kòe/kan-kè 干過 kan-chiam/kan-cham 干針 kan-ī/kan-ū 干預 kan-chia̍h 干食 kàn 幹 kàn-sū 幹事 kàn-sòaⁿ 幹線 kàn-liān 幹練 kàn-tō 幹道 kàn-pō͘ 幹部 kúi 幾 kúi-ūi 幾位 kí-hô 幾何 kúi-ā-ê 幾何個 kúi-ā-kang 幾何工 kúi-pōe 幾倍 Kúi-lāi-a 幾內亞 kúi-cha̍p 幾十 kúi-îⁿ 幾圓 kúi-nî-chêng 幾年前 kúi-siâⁿ 幾成 kúi-pái 幾擺 kúi-ji̍t-chêng 幾日前 kúi-chhù 幾次 kúi-nā-ê 幾若個 kúi-nā-kang 幾若工 kúi-lo̍h-ji̍t 幾落日 kúi-kòe/kúi-kè 幾過 keⁿ-thiap/kiⁿ-thiap/kiⁿ-thiap/keⁿ-thiap 庚帖 khò͘ 庫 khò͘-chûn 庫存 khò͘-chîⁿ 庫錢 khang 康 khong-kiān 康健 khong-lêng 康寧 khong-ho̍k 康復 khong-lo̍k 康樂 Khong-hi 康熙 kóng-á 廣仔 kóng-kò 廣告 kóng-kò-hùi 廣告費 kóng-tiûⁿ 廣場 kóng-tāi 廣大 Kóng-tó 廣島 kńg-chiu-sam 廣州杉 kóng-pò/kóng-pò͘ 廣播 kóng-pò͘-kài 廣播界 kńg-tang/kúiⁿ-tang/Kńg-tang 廣東 Kńg-tang-séng 廣東省 kóng-hoat 廣泛 kóng-gī 廣義 kóng-hio̍h-sam 廣葉杉 Kńg-se/kúiⁿ-sai/kńg-sai 廣西 Kiàn-tiong 建中 kiàn-kau 建交 kiàn-chè 建制 kiàn-kong 建功 kiàn-tâi 建台 kiàn-kok 建國 kiàn-tē/kiàn-tōe 建地 kiàn-phêⁿ 建坪 kiàn-hó 建好 Kiàn-an 建安 kiàn-chhiúⁿ 建廠 kiàn-sêng 建成 kiàn-châi 建材 kiàn-kò͘ 建構 kiàn-chhiū 建樹 kiàn-li̍p 建立 kiàn-li̍p-khí 建立起 kiàn-tio̍k 建築 kiàn-tio̍k-siong 建築商 kiàn-tio̍k-su 建築師 kiàn-tio̍k-gia̍p 建築業 kiàn-tio̍k-bu̍t 建築物 kiàn-tì 建置 kiàn-pè-lu̍t 建蔽率 kiàn-lân 建蘭 kiàn-giân 建言 kiàn-siat 建設 Kiàn-siat-kio̍k 建設局 Kiàn-siat-thiaⁿ 建設廳 kiàn-siat-só͘ 建設所 kiàn-gī 建議 kiàn-gī-àn 建議案 kiàn-kun 建軍 kiàn-chō 建造 kiàn-chiò 建醮 kiàn-tóng 建黨 keng/kiong 弓 keng-á 弓仔 keng-pò͘-phâng 弓布篷 keng-phâng 弓帆 keng-ti̍t 弓直 keng-chìⁿ/kiong-chìⁿ 弓箭 keng-pûi 弓肥 keng-chio/kin-chio 弓蕉 keng-chio-iû 弓蕉油 keng-chio-le̍k 弓蕉綠 keng-saⁿ 弓衫 keng-khui 弓開 kiong-ê/keng-ôe 弓鞋 kiông/kiūⁿ 強 kiông-tú 強tú kiông-chiàm 強佔 kiông-pheⁿ-jio̍k/kiông-phiⁿ-jio̍k 強偏弱 kiông-chè 強制 kiông-le̍k 強力 kiông-le̍k-ka 強力膠 kiông-ka-bû 強加誣 kiông-kiap 強劫 kiông-kiap-chha̍t 強劫賊 kiông-kèng 強勁 kiông-sì/kiông-sè 強勢 kiông-khǹg 強勸 kiông-hòa 強化 kiūⁿ-chhùi 強嘴 kiông-kò͘ 強固 kiông-kok 強國 kiông-ap 強壓 kiông-chòng 強壯 kiông-tāi 強大 kiông-toa̍t 強奪 kiâng-kan/kiông-kan/kiông-kan 強姦 kiông-khut 強屈 kiông-tō͘ 強度 kiông-jio̍k 強弱 kiông-kiông/kiâng-kiâng 強強 kiông-kiông-beh 強強欲 kiông-tô͘ 強徒 kiông-sim-che 強心劑 kiông-sim-chiam 強心針 kiông-lún 強忍 kiông-pâng 強房 kiūⁿ-peh-nì 強扒躡 kiông-ah 強押 kiông-chhiúⁿ 強搶 kiông-kòng 強摃 kiông-kòng-chha̍t/kiâng-kòng-chha̍t 強摃賊 kiông-te̍k 強敵 kiông-pō 強暴 kiông-iú-le̍k 強有力 kiông-pāng 強棒 kiông-tìⁿ/kiâng-tèⁿ 強棖 kiông-koân 強權 kiông-beh 強欲 kiông-kiû 強求 kiông-hoat 強法 kiông-lia̍t 強烈 kiông-thìⁿ 強牚 kiūⁿ-phiah 強癖 kiông-sēng 強盛 kiông-tō 強盜 kiông-ngē/kiông-ngī 強硬 kiông-chiá 強者 kiông-hêng 強行 kiông-tiāu 強調 kiûⁿ-kè 強路 kiông-sin 強身 kióng-piān 強辯 kiâng-pek/kiông-pek/kiông-pek 強迫 kiông-pà 強霸 kiông-hong 強風 kiông-chia̍h-jio̍k 強食弱 kiông-chia̍h-nńg 強食軟 kiūⁿ-kut 強骨 kìⁿ 徑 kèng-sài 徑賽 khiā-leh-khòaⁿ 徛leh看 khiā-tiong 徛中 khiā-thêng-thêng 徛亭亭 khiā-jîn-pêng 徛人爿 khiā-tò-thêng 徛倒騰 khiā-siōng 徛像 khiā-hun 徛分 khiā-chhù 徛厝 khiā-miâ 徛名 khiā-sng/khiā-song 徛喪 khiā-chāi 徛在 khiā-piah-ê 徛壁個 khiā-tōa-kó͘ 徛大股 khiā-tōa-thâu 徛大頭 khiā-thiⁿ-lō͘ 徛天路 khiā-hà 徛孝 khiā-ke 徛家 khiā-ke-lâng 徛家人 khiā-ke-chhù 徛家厝 khiā-ang 徛尪 khiā-si-thêng 徛屍騰 khiā-pîn 徛屏 khiā-soaⁿ 徛山 khiā-chhāi 徛峙 khiā-tòa 徛帶 khiā-tû 徛廚 khiā-sim-pêng 徛心爿 khiā-sīm 徛慎 khiā-hō͘-thâu 徛戶頭 khiā-lûi-tâi 徛擂台 khiā-hong 徛方 khiā-ē-tiâu 徛會椆 khiā-ē-tiâu 徛會稠 khiā-tiâu 徛椆 khiā-chiàⁿ 徛正 khiā-sí 徛死 khiā-siû 徛泅 khiā-chhim-chúi 徛深水 khiā-hang 徛烘 khiā-kâu 徛猴 khiā-kâu-giàn 徛猴癮 khiā-pe̍h-hî/khiā-pe̍h-hû 徛白魚 khiā-ti̍t 徛直 khiā-ti̍t-ti̍t 徛直直 khiā-bâi 徛眉 khiā-khùn 徛睏 khiā-phiò 徛票 khiā-chhiu 徛秋 khiā-tiâu 徛稠 khiā-ún 徛穩 khiā-thang 徛窗 khiā-sǹg 徛算 khiā-liân 徛聯 khiā-kó͘ 徛股 khiā-kha 徛腳 khiā-tio̍h 徛著 khiā-chèⁿ-ông/khiā-chìⁿ-ông 徛諍王 khiā-khí 徛起 khiā-khí-lâi 徛起來 khiā-siám 徛閃 khiā-lêng 徛靈 khiā-bīn-kut 徛面骨 khiā-niá 徛領 khiā-thâu 徛頭 khiā-thâu-miâ 徛頭名 khiā-hong 徛風 khiā-poe-hî/khiā-pe-hû 徛飛魚 khiā-bé-sì/khiā-bé-sè 徛馬勢 khiā-thêng 徛騰 khiā-gô 徛鵝 khiā-n̂g 徛黃 khiò-tiō/khiàu-tiāu 徼兆 khī/kī 忌 khī-khek 忌克 khī-khek 忌剋 khī-chhùi 忌嘴 khī-chhn̂g 忌床 kī-ji̍t 忌日 khī-pho͘ 忌舖 kī-chhio̍h 忌蓆 khī-hùi/kī-hùi 忌諱 khī-chia̍h 忌食 khoài 快 khoài-khòe-piān 快便 khoài-sìn 快信 khoài-siū-khì 快受氣 khoài-chhùi 快嘴 khoài-pò 快報 khoài-khoài-lâi 快快來 khoài-kám 快感 khoài-chia̍p 快捷 khoài-kong 快攻 khoài-pán 快板 khoài-lo̍k 快樂 khoài-pō͘ 快步 khòaⁿ-oa̍h/khùiⁿ-oa̍h 快活 khùiⁿ-oa̍h-chîⁿ 快活錢 khoài-siōng 快相 khoài-kín 快緊 khoài-lāu 快老 khoài-théng 快艇 khoài-pìⁿ-bīn 快變面 khoài-chhia 快車 khoài-chhia-tō 快車道 khoài-sok 快速 khoài-tē 快遞 khoài-mn̂g 快門 khoài-hia 快靴 khoài-chhan 快餐 khò͘-sian 怐先 khò͘-khò͘ 怐怐 khò͘-sîn 怐神 kō͘-bú-ê 怙武個 kip 急 kip-piak-piak 急piak-piak kip-sū 急事 kip-kiāⁿ 急件 kip-chhiat 急切 kip-kio̍k 急劇 kip-chiū-chiong 急就章 kip-thāi 急待 kip-sèng 急性 kip-kiù 急救 kip-tì 急智 kip-liû 急流 kip-pēⁿ/kip-pīⁿ 急病 kip-chèng 急症 kip-kha-kúi 急腳鬼 kip-chín 急診 kip-chín-sek 急診室 kip-choán 急轉 kip-tńg-oan 急轉彎 kip-chìn 急進 kip-kū 急遽 kip-lān 急難 kip-tiān 急電 kip-su 急需 kip-keng-hong 急驚風 koài/kòe 怪 koài-siâu 怪siâu koài-sū 怪事 koài-jîn 怪人 koài-le̍k-loān-sîn 怪力亂神 koài-bī 怪味 koài-kî 怪奇 koài-gia̍t 怪孽 koài-khá 怪巧 koài-chhiú 怪手 koài-sí 怪死 koài-bu̍t 怪物 koài-siù 怪獸 koài-ī 怪異 koài-gî 怪疑 koài-pēⁿ/koài-pīⁿ 怪病 koài-phiah/kōe-phiah 怪癖 koài-chio̍h 怪石 koài-chōe 怪罪 koài-hiàn 怪羶 koài-hong 怪風 khiap-sì/khiap-sè 怯勢 khiap-miā 怯命 khiap-táⁿ 怯膽 khióng-hat 恐嚇 khióng-pò͘ 恐怖 khióng-pò͘-chú-gī 恐怖主義 khióng-pò͘-hūn-chú 恐怖份子 khióng-hông 恐惶 khióng-khū-kám 恐懼感 khióng-ùi 恐畏 khióng-kiaⁿ 恐驚 khióng-liông 恐龍 kiong 恭 kiong-hō͘ 恭候 kiong-hí 恭喜 kiong-kèng 恭敬 kiong-chhéng 恭請 kiong-hō 恭賀 khong 悾 khong-khám 悾khám khong-khám-gōng 悾khám-gōng khong-khám-khì/khong-khám-khùi 悾khám氣 khong-khám-sîn 悾khám神 khong-khám-ōe 悾khám話 khong-khong 悾悾 khong-khì 悾氣 khong-tian 悾癲 khong-am 悾闇 kah-ì 愜意 kám 感 kám-jîn 感人 kám-kài 感介 kám-phòe 感佩 kám-siong 感傷 kám-mō͘ 感冒 kám-tōng 感動 kám-hòa 感化 kám-siū 感受 kám-siū-tio̍h 感受著 kám-thàn 感嘆 kám-koan 感官 kám-sim 感心 kám-sèng 感性 kám-in/kám-un 感恩 kám-in-chiat/kám-un-chiat 感恩節 kám-chêng 感情 kám-sióng 感想 kám-khài 感慨 kám-èng 感應 kám-èng-khì 感應器 kám-hoâi 感懷 kám-ho̍k 感服 kám-jiám 感染 kám-kek 感激 kám--tio̍h 感著 kám-tio̍h-hong 感著風 kám-kak 感覺 kám-kak-tio̍h 感覺著 kám-chhiok 感觸 kám-giân 感言 kám-siā 感謝 kám-hong 感風 khùi-kiù 愧疚 koàn 慣 koàn-lē 慣例 koàn-sì/koàn-sè 慣勢 koàn-siông 慣常 koàn-sèng 慣性 koàiⁿ-chhiú/koàn-chhiú 慣手 koàn-se̍k 慣熟 koàn-iōng-gí/koàn-iōng-gú 慣用語 koàn-chhiap 慣竊 koàn-liān 慣練 khài-thàn 慨嘆 khài-thàn 慨歎 khai-jiân 慨然 khèng-tián 慶典 khèng-hēng 慶幸 khèng-sêng 慶成 khèng-chiok 慶祝 khèng-hō 慶賀 khóng 慷 khóng-kau 慷交 khóng-khài 慷慨

loân-tōa-sam 巒大杉 liân-kiú-sit-siu 年久失修 liân-lûn 年輪 liân-kim 年金 liân-kàm/nî-kàm 年鑑 liân-lêng/nî-lêng 年齡 liân-lêng-chè-hān 年齡制限 liâm 廉 liâm-kè 廉價 liâm-siû 廉售 liâm-bêng 廉明 liâm-kiat 廉潔 liâm-ti̍t 廉直 liám-tó͘ 廉肚 lông 廊 liāu 廖 Lô͘-soaⁿ 廬山 lāng/lōng 弄 lāng-ke-si 弄傢俬 lāng-to-lāng-kiàm 弄刀弄劍 lāng-kàu 弄到 lāng-chhùi-hoe 弄嘴花 lāng-gín-á 弄囡仔 lāng-tōa-to 弄大刀 lōng-pang 弄幫 lōng-pè 弄弊 lāng-gīn 弄恨 lōng-sóng 弄慫 lāng-koái-á-hoe 弄拐仔花 lōng-iông 弄揚 lāng-sin-niû 弄新娘 lōng-khoân 弄權 lōng-liu-lian 弄溜嗹 lāng-gê 弄牙 lāng-káu-hîm 弄狗熊 lāng-sai 弄獅 lāng-sai-thâu 弄獅頭 lāng-pit-á-bóe/lāng-pit-á-bé 弄筆仔尾 lāng-pit-ba̍k 弄筆墨 lāng-pit-bóe/lāng-pit-bé 弄筆尾 lāng-si̍t 弄翼 lāng-kó͘ 弄股 lāng-hoe 弄花 lāng-hoe-jī/lāng-hoe-lī 弄花字 lāng-hoe-kó͘ 弄花鼓 lāng-tîn 弄藤 lāng-phōe/lāng-phē 弄被 lāng-hiám 弄險 lāng-hong 弄風 lāng-sang 弄鬆 lōng-kúi 弄鬼 lāng-kó͘ 弄鼓 lāng-lêng/lāng-liông 弄龍 lak/lio̍k 彔 lak-khang 彔空 lūi-phian 彙編 lūi-chi̍p 彙集 lu̍t 律 lu̍t-su 律師 lu̍t-hoat 律法 lún--tiâu 忍tiâu lún-táu 忍倒 lún-chhùi 忍嘴 lún-jiō 忍尿 lím-khì-thun-siaⁿ 忍氣吞聲 lún-táⁿ 忍膽 liām 念 liām-pu̍t 念佛 liām-chiù 念咒 liām-pē-bó/liām-pē-bú 念父母 liām-chu 念珠 liām-keng 念經 liām-lû 念菇 liām-si 念詩 liām-khōng 念誆 liām-thâu 念頭 lō͘-khì/nō͘-khì 怒氣 lō͘-hóe/lō͘-hé 怒火 lō͘-mē/lō͘-mā 怒罵 lín 恁 lín-chhù 恁厝 lín-hó 恁好 lín-niâ 恁娘 lín-bó/lín-bú 恁母 lín-pē 恁父 lín-chó͘-má 恁祖媽 ló 惱 ló͘-khì 惱氣 lú-lú 愈愈 lek 慄 lek-kè 慄價 lek-chêng-kha 慄前腳 lek-sì/lek-sè 慄勢 lek-chat 慄節 lek-táⁿ 慄膽 lek-sek 慄色 lek-lo̍h-khì/lek-lo̍h-khù 慄落去 lek-phīⁿ 慄鼻 lek-kéng 慄

moa-kin/moa-kun 幔巾 moa-saⁿ 幔衫 mî-le̍k-hu̍t/bî-le̍k-hu̍t 彌勒佛 mî-le̍k-iâ/bî-le̍k-iâ 彌勒爺 mî-sat 彌撒 mî-boán 彌滿 mî-pó͘ 彌補 Mî-sài-a 彌賽亞 Mî-tô 彌陀

Niá-tang 嶺東 niá-chit 嶺脊 niá-lō͘ 嶺路 niá-téng 嶺頂 niá-thâu 嶺頭 nî 年 nî-sū 年事 nî-sū-í-ko 年事已高 nî-tāi 年代 nî-lâi 年來 nî-óa 年倚 nî-ká 年假 nî-tau 年兜 nî-tau-àm 年兜暗 nî-tau-piⁿ 年兜邊 nî-kāng-goe̍h/nî-kāng-ge̍h 年共月 nî-tang 年冬 nî-hun 年分 nî-chhoe/nî-chhe 年初 nî-lī-lu̍t 年利率 nî-ûn 年勻 nî-pò 年報 nî-iā-pn̄g 年夜飯 nî-bóe/nî-bé 年尾 nî-sûn 年巡 nî-nî-chhun 年年偆 nî-nî-chhun 年年春 nî-iù 年幼 nî-tō͘ 年度 nî-āu 年後 nî-sek 年息 nî-sò͘ 年數 nî-sûn 年旬 nî-sûn-chin-hó 年旬真好 nî-sî 年時 nî-hōe 年會 nî-kam 年柑 nî-chhù 年次 nî-hòe/nî-hè 年歲 nî-hòetōa/nî-hètōa 年歲大 nî-hòeū/nî-hèū 年歲有 nî-lu̍t 年率 nî-lé 年禮 nî-cheh/nî-choeh 年節 nî-cheh-kîⁿ/nî-choeh-kîⁿ 年節墘 nî-cheh-sî/nî-choeh-sî 年節時 nî-kí 年紀 nî-kì-khin 年紀輕 nî-kip 年級 nî-lāu 年老 nî-chhài 年菜 nî-hôa 年華 nî-sin 年薪 nî-hō/nî-kō 年號 nî-pió 年表 nî-hòe/nî-hè 年貨 nî-chu 年資 nî-khin 年輕 nî-khin-māu-bí 年輕貌美 nî-hông 年逢 nî-tióng 年長 nî-kō 年閣 nî-koan 年關 nî-hān 年限 nî-thâu 年頭 nî-hî/nî-hû 年魚 ngó͘-ge̍k 忤逆 ngó͘-ge̍k-jî 忤逆兒 ngō͘ 悟 ngō͘-chhut 悟出 ngō͘-sèng 悟性 ngō͘-khong 悟空 náu-hīn/náu-hūn 惱恨


oaihN--leh-oaihN--leh 彎leh彎leh oaiⁿ--lâng 彎人 oan-lâi-oat-khì/oan-lâi-oat-khù 彎來斡去 oan-to 彎刀 oan-kiong 彎弓 oan-kiong-kiô 彎弓橋 oan-kiong-mn̂g 彎弓門 oan-oan 彎彎 oan-oan-oat-oat 彎彎斡斡 oan-oat 彎斡 oan-oat-cháu-lông 彎斡走廊 oan-oat-lō͘ 彎斡路 oan-khiau 彎曲 oan-sòaⁿ 彎線 oaiⁿ-che-oaiⁿ-che 彎者彎者 oan-khûn 彎蜷 oan-khiau 彎蹺 oàn 怨 oàn-ji̍p-sim 怨入心 oàn-ji̍p-kut 怨入骨 oàn-thàn 怨嘆 oàn-thiⁿ 怨天 oàn-tò͘ 怨妒 oàn-té/oàn-tóe 怨底 oàn-kòe 怨怪 oàn-hīn/oàn-hūn 怨恨 oàn-chheh/òaⁿ-chhoeh 怨慼 oàn-siaⁿ 怨聲 oàn-siaⁿ-chài-tō 怨聲載道 oàn-giân 怨言 oàn-sin-chhoeh-miā 怨身慼命 ok/ò͘ⁿ 惡 ok-chhih-chhih 惡chhih-chhih ok-khia̍k-khia̍k 惡khia̍k-khia̍k ok-khia̍t-khia̍t 惡khia̍t-khia̍t ok-pe̍k-pe̍k 惡pe̍k-pe̍k ok-lâng 惡人 ok-lâng-bô-táⁿ 惡人無膽 ok-lē 惡例 ok-sì/ok-sè 惡勢 ok-sì-le̍k/ok-sè-le̍k 惡勢力 ok-hòa 惡化 ok-bāng 惡夢 ok-hū 惡婦 ok-kheh 惡客 ok-sim 惡心 ok-liām 惡念 ok-sèng 惡性 ok-ì 惡意 ok-kám 惡感 Ok-iú-ok-pò 惡有惡報 ok-kó 惡果 ok-to̍k 惡毒 ok-to̍k-pō͘ 惡毒步 ok-to̍k-joa̍h 惡毒熱 ok-to̍k-mi̍h 惡毒物 ok-liu 惡溜 ok-soah 惡煞 ok-chi̍t 惡疾 ok-chèng 惡症 ok-sián 惡癬 ok-sîn 惡神 ok-si̍p 惡習 ok-chôa 惡蛇 ok-hêng 惡行 ok-pó͘ 惡補 ok-ōe 惡話 ok-chit 惡質 ok-chek 惡跡 ok-chiú 惡酒 ok-pà 惡霸 ok-pà-pà 惡霸霸 ok-lêng 惡靈 ok-bīn 惡面 ok-bé 惡馬 ok-kut 惡骨 ok-kúi 惡鬼 ok-mô͘ 惡魔 ok-chiáu 惡鳥

óng-siāng/óng-siōng 往上 óng-hā 往下 óng-sū 往事 óng-lâi 往來 óng-lē 往例 óng-hôe 往回 óng-hôe-toaⁿ 往回單 óng-hiō/óng-hō͘ 往後 óng-ho̍k 往復 óng-ho̍k-toaⁿ 往復單 óng-sek 往昔 óng-seng 往生 óng-tang-sî 往當時 óng-chín 往診 óng-kè 往路


ô͘-ke 弧家 ô͘-hêng 弧形

pa-lang 巴lang pa-sian-chiúⁿ 巴仙掌 pa-to 巴刀 Pa-ha 巴哈 pa-chhùi-phé 巴嘴phoe pa-lûn 巴圇 pa-lun-thun/pa-lûn-thun 巴圇吞 Pa-kok 巴國 Pa-ki-su-thàn 巴基斯坦 Pa-sài-liông-la̍p 巴塞隆納 pa-lang/pa-lōng 巴弄 Pa-lá-kui 巴拉圭 Pa-ná-má 巴拿馬 pa-chiúⁿ 巴掌 Pa-lîm 巴林 Pa-keh-ta̍t 巴格達 pa-lang-hî/pa-lang-hû 巴籠魚 pa-kiat 巴結 pa-le 巴絡 pa-chiah 巴脊 Pa-se 巴西 pa-tāu 巴豆 pa-lōe 巴銳 Pa-lê 巴黎 pò͘ 布 pò͘-teng 布丁 pò͘-tn̄g 布丈 pò͘-kau 布交 Pò͘-gî-lo̍k-su 布宜諾斯 pò͘-ang-á 布尪仔 pò͘-bóe/pò͘-bé 布尾 pò͘-bóe-á 布尾仔 pò͘-pò͘ 布布 pò͘-phâng 布帆 pò͘-pak 布幅 pò͘-bō͘ 布幕 pò͘-tiàm 布店 pò͘-chat 布扎 pò͘-chat-á 布扎仔 pò͘-thoa-á 布拖仔 pò͘-cháiⁿ 布指 pò͘-tah 布搭 pò͘-liāu 布料 pò͘-kéng 布景 Pò͘-lang 布朗 pò͘-chat-á 布札仔 pò͘-pang 布枋 pò͘-liâu 布條 pò͘-liâu-á 布條仔 pò͘-pêⁿ/pò͘-pîⁿ/pò͘-pîⁿ 布棚 pò͘-kui 布機 pò͘-koe 布瓜 pò͘-ba̍k 布目 pò͘-chhùi 布碎 pò͘-chhùi-á 布碎仔 pò͘-phâng 布篷 pò͘-lî/pò͘-nî 布簾 pò͘-hâng 布行 pò͘-tē 布袋 pò͘-tē-hì 布袋戲 pò͘-tē-tek 布袋竹 pò͘-tē-liân 布袋蓮 pò͘-tē-chiam 布袋針 pò͘-tē-chiáu 布袋鳥 pò͘-tē-gô/pò͘-tē-giâ 布袋鵝 pò͘-lí 布裏 pò͘-sin 布身 Pò͘-lông-cho̍k 布農族 Pò͘-ta̍t-phòe-su 布達佩斯 pò͘-liú 布鈕 pò͘-mn̂g 布門 pò͘-ê/pò͘-ôe 布鞋 pò͘-ê-té/pò͘-ôe-tóe 布鞋底 pò͘-thâu 布頭 pò͘-thâu-pò͘-bóe/pò͘-thâu-pò͘-bé 布頭布尾 phâng 帆 phâng-khau-peh-bīn-hong/phâng-khau-poeh-bīn-hong 帆khau八面風 phâng-pò͘ 帆布 phâng-chûn 帆船 phè 帕 phè-á 帕仔 phè-eⁿ-á 帕嬰仔 phè-bóe/phè-bé 帕尾 phè-āu-táu/pheh-āu-táu 帕後斗 phè-chhiú 帕手 pè-ti̍t 幣值 pē-chē 幣制 pang/png 幫 png-chi̍t-hūn 幫一份 pang-pó 幫保 pang-hiong 幫兇 pang-chō͘ 幫助 pang-bâng 幫忙 pang-chhiú 幫手 pang-chah 幫扎 pang-pāi 幫敗 pang-hōe 幫會 phàng-phuh 幫浦 pang-pó͘/png-pó͘ 幫補 pang-thiap 幫貼 pang-chān 幫贊 pang-pān 幫辦 png-khoah 幫闊 pêⁿ/pîⁿ/pêng/phîⁿ 平 pêⁿ-tú-theng/pîⁿ-tú-theng 平tú汀 pêng-loān 平亂 pêng-kau-tō 平交道 piâⁿ-cheh/pîⁿ-cheh 平仄 pêⁿ-hūn/pîⁿ-hūn 平份 pêng-sìn 平信 pêⁿ-tó-phûn/pîⁿ-tó-phûn 平倒盆 pêng-kè/pêⁿ-kè/pîⁿ-kè 平價 pêng-kng-kiàⁿ 平光鏡 pêng-hoân 平凡 pêng-ke̍k/pêng-kio̍k 平劇 pêⁿ-chhù-á/pîⁿ-chhù-á 平厝仔 pêng-goân 平原 pêng-hoán 平反 pêng-hô 平和 pêng-tē/pêng-tōe/pêⁿ-tē/pîⁿ-tōe 平地 pêⁿ-tē-lâng/pîⁿ-tōe-lâng 平地人 pêng-kin/pêng-kun 平均 pêng-kin-ta̍t/pêng-kun-ta̍t 平均值 pêng-kin-sò͘/pêng-kun-sò͘ 平均數 pêⁿ-chē-khiā/pîⁿ-chē-khiā 平坐khiā pêⁿ-chē-khiā/pîⁿ-chē-khiā 平坐徛 pêⁿ-pho/pîⁿ-pho 平坡 pêⁿ-pho-pho/pîⁿ-pho-pho 平坡坡 pêⁿ-tháⁿ/pîⁿ-tháⁿ 平坦 pêⁿ-tháⁿ-tháⁿ/pîⁿ-tháⁿ-tháⁿ 平坦坦 pêⁿ-po͘/pîⁿ-po͘ 平埔 pêⁿ-po͘-cho̍k/pîⁿ-po͘-cho̍k 平埔族 pêⁿ-pò-phûn/pîⁿ-pò-phûn 平報盆 pêⁿ-tōa/pîⁿ-tōa 平大 pêng-an 平安 pêng-an-iā 平安夜 pêng-an-bô-sū 平安無事 pêng-an-chiò 平安醮 pêng-tēng 平定 pêⁿ-ke-chhù/pîⁿ-ke-chhù 平家厝 pêng-si̍t 平實 pêng-ok 平屋 pêng-siông/pêng-siâng 平常 pêng-siông-lâng 平常人 pêng-siông-nî 平常年 pêng-pêng/pêⁿ-pêⁿ/pîⁿ-pîⁿ 平平 pêⁿ-iù-iù/pîⁿ-iù-iù 平幼幼 pêng-khoài 平快 pêng-sek 平息 pêⁿ-chhiú/pîⁿ-chhiú/pêng-chhiú 平手 pêng-ek 平抑 pêⁿ-tú-theng/pîⁿ-tú-theng 平抵撐 pêⁿ-tú-ti̍t/pîⁿ-tú-ti̍t 平抵直 pêⁿ-tú-kòe/pîⁿ-tú-kè 平抵過 pêⁿ-pâi/pîⁿ-pâi 平排 pêng-hong 平方 pêng-ji̍t 平日 pêng-sî 平時 phîⁿ-pún 平本 pêⁿ-nâ/pîⁿ-nâ 平林 pêⁿ-pāng/pîⁿ-pāng 平棒 pêⁿ-chiàⁿ/pîⁿ-chiàⁿ 平正 pêⁿ-chiàⁿ-lūn/pîⁿ-chiàⁿ-lūn 平正論 pêng-pō͘-chheⁿ-hûn/pêng-pō͘-chhiⁿ-hûn 平步青雲 pêⁿ-hòe/pîⁿ-hè 平歲 pêng-bîn 平民 pêng-iûⁿ/pêⁿ-iûⁿ/pîⁿ-iûⁿ 平洋 pêng-iông-khòng-thó͘ 平洋曠土 pêng-tām 平淡 pêⁿ-liu-liu/pîⁿ-liu-liu 平溜溜 Pêng-khe/Pêng-khoe 平溪 pêⁿ-chē-hòe/pîⁿ-chōe-hè 平濟歲 pêng-seng 平生 pêⁿ-khòaⁿ/pîⁿ-khòaⁿ 平看 pêng-ún 平穩 pêng-téng 平等 pêng-téng-hō͘-hūi 平等互惠 pêng-téng-thāi-gū 平等待遇 pêng-sò͘-sî 平素時 pêng-oān 平緩 piâⁿ-siaⁿ/pêⁿ-siaⁿ 平聲 pêⁿ-poaⁿ-iūⁿ/pîⁿ-poaⁿ-iūⁿ 平般樣 pêng-hêng/pêⁿ-hêng/pîⁿ-hêng 平衡 pêⁿ-lō͘/pîⁿ-lō͘ 平路 pêⁿ-chhia-chhia/pîⁿ-chhia-chhia 平車車 pêⁿ-pòe/pîⁿ-pòe 平輩 pêⁿ-kòe/pîⁿ-kè 平過 pêⁿ-tāng/pîⁿ-tāng 平重 pêng-iûⁿ/pêⁿ-iûⁿ/pîⁿ-iûⁿ 平陽 pêng-chēng 平靜 pêⁿ-bīn/pîⁿ-bīn/pêng-bīn 平面 pêng-sūn 平順 pêⁿ-phīⁿ-á/pîⁿ-phīⁿ-á 平鼻仔 pêⁿ-chê/pîⁿ-chôe 平齊 phí-phí-á 庀庀仔 pì 庇 pì-iū 庇佑 pì-ìm 庇蔭 pì-hō͘ 庇護 pè 弊 pè-hāi 弊害 pè-àn 弊案 pè-pēⁿ/pè-pīⁿ/pè-pēng 弊病 pè-toan 弊端 piu-pô 彪婆 pin 彬 phêⁿ/phîⁿ 彭 phêⁿ-ka-sū/phîⁿ-ka-sū 彭加嶼 phêⁿ-chó͘/phîⁿ-chó͘ 彭祖 pí-gān 彼岸 Pí-tek 彼得 pí-chiap 彼接 pí-chhú 彼此 pâi-hoâi/pâi-hôe/pâi-hôe 徘徊 pông-hông 徬徨 pit 必 pit-siu-kho 必修科 pit-pī 必備 pit-tûn 必唇 pit-tēng 必定 pit-tit 必得 pit-jiân 必然 pit-hûn 必痕 pit-chhng 必穿 pit-kóe/pit-ké 必粿 pit-sûn 必紃 pit-phāng 必縫 pit-le̍h/pit-li̍h 必裂 pit-iàu 必要 pit-khui 必開 pit-su 必需 pit-su-phín 必需品 pit-su 必須 phēⁿ-phēⁿ-chhoán 怦怦喘 pōe 悖 pi-siong 悲傷 pi-kio̍k 悲劇 pi-ai 悲哀 pi-thàn 悲嘆 pi-chòng 悲壯 pi-chhek 悲惻 pi-chhám 悲慘 pi-koa 悲歌 pi-hoan-lī-ha̍p/pi-hoan-lî-ha̍p 悲歡離合 pi-thòng 悲痛 pi-koan 悲觀 pi-ut 悲鬱 pi-bêng 悲鳴 pe̍k 愎

sûn 巡 sûn-bōng/sûn-bō͘ 巡墓 sûn-koaⁿ 巡官 sûn-chhat 巡察 sûn-soaⁿ 巡山 sûn-bú 巡撫 sûn-mê/sûn-mî 巡暝 sûn-cha 巡查 sûn-iûⁿ 巡洋 sûn-hoe/sûn-he 巡灰 sûn-lé 巡禮 sûn-chip 巡緝 sûn-sī 巡視 sûn-hôe 巡迴 sûn-hôe-chhia 巡迴車 sûn-lô 巡邏 sûn-hông 巡防 sûn-hông-lām 巡防艦 sai 師 su-sū 師事 sai-á-kang 師仔工 sai-hū 師傅 sai-hiaⁿ 師兄 sai-thoân 師團 Su-tāi 師大 su-mōe 師妹 sai-ko͘ 師姑 Su-choan 師專 su-chun 師尊 su-bó/su-bú 師母 su-hoat 師法 su-hū 師父 sai-hū-kang 師父工 su-iâ 師爺 su-seng 師生 su-hoān 師範 Su-hoān-tāi-ha̍k 師範大學 su-chu 師資 su-tiúⁿ 師長 su-īⁿ 師院 se̍k-ūi 席位 se̍k-chhù 席次 siàu-bū 帳務 siô 常 Siông-úi-hōe 常委會 siông-san 常山 siông-san-lî 常山尼 siâng-siâng/siông-siông 常常 siông-nî/siâng-nî 常年 siông-chhun-têng 常春藤 sī/sū 序 sī-tōa 序大 sī-tōa-lâng 序大人 sī-bō͘ 序幕 sī-khek 序曲 sī-sè/sī-sòe 序細 sù-bū 庶務 sù-bó/sù-bú 庶母 sù-bîn 庶民 siuⁿ 廂 siuⁿ-á-chhia 廂仔車 sek/sit 式 sek-tiûⁿ 式場 sek-bî 式微 sí 弛 sóa 徙 sóa-siū 徙siū sóa-ūi 徙位 sóa-kàu 徙到 sóa-tāng 徙動 sóa-siū 徙岫 sóa-tín-tāng 徙振動 sóa-chai 徙栽 sóa-pō͘ 徙步 sóa-ēng 徙用 sóa-kha 徙腳 sóa-pho͘ 徙舖 sóa-cháu 徙走 sóa-chîⁿ 徙錢 sóa-khui 徙開 sûn 循 sûn-lī 循字 sûn-sū 循序 sûn-hoân/sûn-khoân 循環 sûn-hông-phō͘ 循紅簿 sek/sim 心 sim-sū 心事 sim-lāi 心內 sim-lāi-sū 心內事 sim-lāi-ì 心內意 sim-lāi-ōe 心內話 sim-chhiat 心切 sim-le̍k 心力 sim-le̍k-kau-chhùi 心力交瘁 sim-tōng 心動 sim-pau-iû 心包油 sim-khah-chhìn-chúi 心卡凊水 sim-hiòng 心向 sim-tē/sim-tōe 心地 sim-kéng 心境 sim-chûn-hiau-hēng 心存僥倖 sim-an 心安 sim-hân 心寒 sim-pó-pó 心寶寶 sim-pêng-khì-hô 心平氣和 sim-hiân 心弦 sim-tek 心得 sim-chì 心志 sim-liām 心念 sim-si/sim-su/sim-sū 心思 sim-sèng 心性 sim-būn 心悶 sim-chêng/sim-chiâⁿ/sim-chiâⁿ 心情 sim-chhéng 心惝 sim-ì 心意 sim-ài 心愛 sim-thài 心態 sim-cho 心慒 sim-hoâi 心懷 sim-chiàn 心戰 sim-pâng 心房 sim-lia̍h-chāi 心掠在 sim-pàng-khui 心放開 sim-tì 心智 sim-khòng-sîn-î 心曠神怡 sim-ho̍k 心服 sim-ho̍k-kháu-ho̍k 心服口服 sim-chô 心槽 sim-ki 心機 sim-hoâiⁿ 心橫 sim-móa-ì-chiok 心滿意足 sim-hóe/sim-hé 心火 sim-hóe-to̍h/sim-hé-to̍h 心火著 sim-hoe-ì-léng/sim-he-ì-léng 心灰意冷 sim-hoân 心煩 sim-teng 心燈 sim-sóng 心爽 sim-kông-hóe-to̍h/sim-kông-hé-to̍h 心狂火著 sim-lí 心理 sim-lí-ha̍k 心理學 sim-kam-chêng-goān 心甘情願 sim-tiân 心田 sim-thiàⁿ 心疼 sim-thiàⁿ 心痛 sim-ba̍k-tiong 心目中 sim-chin-sat 心真殺 sim-sîn 心神 sim-sǹg 心算 sim-keng-hóe/sim-keng-hé 心經火 sim-sū 心緒 sim-siaⁿ 心聲 sim-ki 心肌 sim-ki-kéⁿ-that 心肌梗塞 sim-koaⁿ 心肝 sim-koaⁿ-ân 心肝ân sim-koaⁿ-lô͘ 心肝m5V sim-koaⁿ-á-kiáⁿ 心肝仔囝 sim-koaⁿ-lāi 心肝內 sim-koaⁿ-léng 心肝冷 sim-koaⁿ-gêng 心肝凝 sim-koaⁿ-iⁿ 心肝嬰 sim-koaⁿ-sióng 心肝想 sim-koaⁿ-hong 心肝慌 sim-koaⁿ-cho 心肝慒 sim-koaⁿ-chhân 心肝殘 sim-koaⁿ-sat 心肝殺 sim-koaⁿ-chheng 心肝清 sim-koaⁿ-e̍h/sim-koaⁿ-oe̍h 心肝狹 sim-koaⁿ-ngē/sim-koaⁿ-ngī 心肝硬 sim-koaⁿ-khut 心肝窟 sim-koaⁿ-bah 心肝肉 sim-koaⁿ-íⁿ 心肝芛 sim-koaⁿ-hong 心肝荒 sim-koaⁿ-tì 心肝蒂 sim-koaⁿ-nńg 心肝軟 sim-koaⁿ-khui 心肝開 sim-koaⁿ-hiông 心肝雄 sim-koaⁿ-thâu 心肝頭 sim-heng/sim-hiong 心胸 sim-hiong-tōa 心胸大 sim-tn̂g 心腸 sim-pak 心腹 sim-pak-lāi 心腹內 sim-chōng 心臟 sim-chōng-pēⁿ/sim-chōng-pīⁿ 心臟病 sim-hoe-khui 心花開 sim-hong 心荒 sim-hi 心虛 sim-hiat 心血 sim-hiat-lâi-tiâu 心血來潮 sim-hēng 心行 sim-su̍t 心術 sim-kè 心計 sim-sin 心身 sim-nńg 心軟 sim-sek 心適 sim-sek-hèng 心適興 sim-sng 心酸 sim-tiān-tô͘ 心電圖 sim-lêng 心靈 sim-thâu-lāi 心頭內 sim-thâu-tiāⁿ 心頭定 sim-thâu-cho 心頭慒 sim-goān 心願 sim-kiaⁿ-táⁿ-thiàu 心驚膽跳 sim-hōaⁿ-chāi 心在 su 思 su-kó͘ 思古 su-liām 思念 su-sióng 思想 su-bō͘ 思慕 su-chhun 思春 su-tiâu 思潮 su-sok 思索 su-ûi 思維 su-khó 思考 su-lō͘ 思路 su-hiong 思鄉 su-liāng/su-liōng/su-niû 思量 sèng 性 sèng-kau 性交 sèng-pia̍t 性別 sèng-hiòng 性向 sèng-bēng/sèⁿ-miā/sìⁿ-miā 性命 sìⁿ-miā-kin/sèⁿ-miā-kun 性命根 sèng-khì-koan 性器官 sèng-tē/sèng-tōe 性地 sèng-chêng 性情 sèng-ài 性愛 sèng-kám 性感 sèng-kàu-io̍k 性教育 sèng-keh 性格 sèng-pēⁿ/sèng-pīⁿ 性病 sèng-phiah 性癖 sèng-tì-sek 性知識 sèng-lêng 性能 sèng-lêng-le̍k 性能力 sèng-hêng-ûi 性行為 sèng-piàn-thài 性變態 sèng-chit 性質 sù-chōe 恕罪 sut 恤 sut-pîn 恤貧 sut-kim 恤金 sek/sit 息 sek-sū-lêng-jîn 息事寧人 sek-sek-siang-koan/sek-sek-siong-koan 息息相關 sēng/théng-sēng 恿 sēng-kah-peh-piah 恿甲peh壁 si̍h-soa̍h-kiò 悉嗦叫 sioh 惜 sioh-hūn 惜份 sioh-koaⁿ 惜倌 sek-pia̍t/sioh-pia̍t 惜別 sioh-miā-miā 惜命命 sioh-kiáⁿ 惜囝 sioh-pó 惜寶 sioh-sèⁿ-miā 惜性命 sioh-chêng 惜情 sioh-pún-hūn 惜本份 sioh-bó͘ 惜某 sioh-lio̍h 惜略 sioh-phôe/sioh-phê 惜皮 sioh-hok 惜福 sioh-kha-chhiú 惜腳手 sioh-chîⁿ 惜錢 sioh-bīn-phôe/sioh-bīn-phê 惜面皮 sioh-thé-biān/sioh-thé-bīn 惜體面 siàng-tōa-khang 惝大空 siàng-khe 惝科 siàng-poa̍h-chē 惝跋坐 siūⁿ 想 siūⁿ-bē-kàu/siūⁿ-bōe-kàu 想bē到 siūⁿ-bē-khui/siūⁿ-bōe-khui 想bē開 siūⁿ-lóng-bô 想lóng無 siūⁿ-siān 想siān siūⁿ-lâi 想來 siūⁿ-phian 想偏 sióng-siōng 想像 sióng-siōng-le̍k 想像力 siūⁿ-chhut 想出 siūⁿ-kàu 想到 siūⁿ-siān 想善 siūⁿ-tiāⁿ 想定 siūⁿ-chha 想差 siūⁿ-sim 想心 siūⁿ-sim-koaⁿ 想心肝 siūⁿ-pit 想必 siūⁿ-ài 想愛 siūⁿ-lán 想懶 siūⁿ-ē-kàu 想會到 siūⁿ-ē-khui 想會開 siūⁿ-beh 想欲 siūⁿ-pō͘ 想步 siūⁿ-oai 想歪 siūⁿ-pháiⁿ 想歹 siūⁿ-sí-khah-êng 想死卡閒 siūⁿ-hoat 想法 siūⁿ-bô-kàu 想無到 siūⁿ-bô-kè 想無計 siūⁿ-bô-lō͘ 想無路 siūⁿ-chin 想真 siūⁿ-toán-kiàn 想短見 siūⁿ-té-lō͘ 想短路 siūⁿ--tio̍h/siūⁿ-tio̍h 想著 siūⁿ-hēng 想行 siūⁿ-kiⁿ/siūⁿ-kìⁿ 想見 siūⁿ-kè 想計 siūⁿ-khí 想起 siūⁿ-khí-lâi 想起來 siūⁿ-lō͘ 想路 siūⁿ-tńg 想轉 siūⁿ-pān-hoat 想辦法 siūⁿ-thè-hóe/siūⁿ-thòe-hóe 想退悔 siūⁿ-chhò 想錯 sīm-tiōng/sīn-tiōng 慎重 sīn-tiōng-kî-sū 慎重其事 sóng-su̍t 慫使

thiap 帖 thiap-á 帖仔 tè 帝 tè-chè 帝制 tè-kun 帝君 té-kok 帝國 tè-ông 帝王 tè-cheng 帝鐘 tài/tè/tòa 帶 tòa-á-thâng 帶仔蟲 tòa-tī 帶佇 tài-siong 帶傷 tài-tōng 帶動 tòa-sng-hà 帶喪孝 tòa-thiⁿ-lō͘ 帶天路 tòa-hà 帶孝 tài-ko͘-loân 帶孤鸞 tòa-koaⁿ-hû 帶官符 tòa-ka-chhut 帶家齣 tài-tài-tio̍h/tài-tài--tio̍h 帶帶著 tài-liām 帶念 tài-iu-iông 帶憂容 tòa-kūi 帶懷 tòa-chhiú 帶手 tài-àm-kùi 帶暗貴 tòa-mê/tòa-mî 帶暝 tài-iú 帶有 tòa-hioh 帶歇 tài-gî 帶疑 tài-chi̍t 帶疾 tài-pēⁿ/tài-pīⁿ 帶病 tài-chèng 帶症 tài-chèng-thâu 帶症頭 tòa-pe̍h 帶白 tài--tio̍h/tài-tio̍h/tòa-tio̍h 帶著 tài-soe 帶衰 tài-soe-siâu 帶衰siâu tài-soe-lâng 帶衰人 tài-soe-ōng 帶衰旺 tài-lō͘ 帶路 tòa-sin 帶身 tòa-sin-lâng 帶身人 tài-sin-miā 帶身命 tài-iá-bé 帶野馬 tòa-tūi 帶隊 tòa-sng-khau 帶霜孝 tài-niá 帶領 tòa-pn̄g 帶飯 thōng 幢 tōng-hoan 幢幡 té/tóe/tí 底 té-tì/tóe-tì 底tì té-kè/tóe-kè 底價 té-thô͘/tóe-thô͘ 底土 té-chân/tóe-chân 底層 té-chō/tóe-chō 底座 té-tioh/tóe-tioh 底挓 tī-sî 底時 té-tì/tóe-tì 底柢 té-tì-kāu/tóe-tì-kāu 底柢厚 tí-chí 底止 té-phìⁿ/tóe-phìⁿ 底片 té-pôaⁿ/tóe-pôaⁿ 底盤 té-kó/tóe-kó 底稿 té-pùn/tóe-pùn 底糞 té-hē/tí-hē 底系 té-sè/tóe-sòe/tí-sè/tí-sòe 底細 té-sòaⁿ/tóe-sòaⁿ 底線 té-tì/tóe-tì 底置 té-tì/tóe-tì 底蒂 té-tì-chāi/tóe-tì-chāi 底蒂在 té-sin/tóe-sin 底薪 té-saⁿ/tóe-saⁿ 底衫 té-lí/tóe-lí 底裡 té-ta̍h/tóe-ta̍h 底踏 té-piⁿ/tóe-piⁿ 底邊 té-pō͘/tóe-pō͘ 底部 té-hān/tóe-hān 底限 té-thâu/tóe-thâu 底頭 tiàm 店 tiàm-chú 店主 tiàm-á 店仔 tiàm-tó 店倒 tiàm-kháu 店口 tiàm-miâ 店名 tiàm-oân 店員 tiàm-té/tiàm-tóe 店底 tiàm-hō͘ 店戶 tiàm-cho͘ 店租 tiàm-sòe/tiàm-sè 店稅 tiàm-thang-pang 店窗枋 tiàm-phò͘ 店舖 tiàm-hō 店號 tiàm-tiúⁿ 店長 tiàm-bīn 店面 tiàm-bīn-chhù 店面厝 tiàm-thâu 店頭 tiàm-thâu-ke 店頭家 thō͘/tō͘ 度 tō͘saⁿ-tǹg 度三頓 tō͘-sè 度世 tō͘-hóe-si̍t/tō͘-hé-si̍t 度伙食 tō͘-kháu 度口 tō͘-chhùi-chia̍h 度嘴食 tō͘-chhùi-pá 度嘴飽 tō͘-gōa 度外 tō͘sió-goe̍h/tō͘sió-ge̍h 度小月 tō͘sèⁿ-miā/tō͘sìⁿ-miā 度性命 tō͘-sò͘ 度數 tō͘-ji̍t 度日 tō͘-ji̍t-jî-nî/tō͘-ji̍t-jû-nî 度日如年 tō͘-ji̍t-chí 度日子 tō͘-chè/tō͘-chòe 度晬 tō͘-ē-oa̍h 度會活 tō͘-oa̍h 度活 tō͘-seⁿ/tō͘-siⁿ 度生 tō͘-seⁿ-tō͘-sí/tō͘-siⁿ-tō͘-sí 度生度死 tō͘-kòe/tō͘-kè 度過 tō͘-liāng/tō͘-liōng 度量 tō͘-liāng-tōa/tō͘-liōng-tōa 度量大 tō͘-liāng-e̍h/tō͘-liōng-oe̍h 度量狹 tō͘-chiam 度針 tō͘-chia̍h/tô-chia̍h 度食 tō͘-pá 度飽 têng-siāng/têng-siōng 庭上 têng-sìn 庭訊 têng-tiúⁿ 庭長 têng-īⁿ 庭院 tû-khū/tû-kū 廚具 tô͘-chí 廚子 tô͘-chí-sai 廚子師 tû-su 廚師 thiaⁿ 廳 thiaⁿ-tn̂g-hoe 廳堂花 thiaⁿ-sià 廳舍 thiaⁿ-tiúⁿ 廳長 tiàu-būn 弔問 tiàu-song 弔喪 tiàu-bûn 弔文 tiàu-chè 弔祭 tiàu-lé 弔禮 tiàu-sû 弔詞 tiàu-sû 弔辭 tē/tī 弟 tē-hū 弟婦 tē-hū-á 弟婦仔 tē-chú 弟子 tih-tih/tī-tî 弟弟 tiuⁿ 張 tiuⁿ-sì-bīn/tiuⁿ-sè-bīn 張勢面 tiuⁿ-kè 張嫁 tiuⁿ-táⁿ 張打 tiuⁿ-tî 張持 tiuⁿ-chhoah/tiuⁿ-toah/tiuⁿ-tioh 張掇 tiuⁿ-keh 張格 tiuⁿ-iūⁿ 張樣 tiuⁿ-khoán 張款 tiuⁿ-tán 張等 tiuⁿ-lāu-saⁿ 張老衫 tiuⁿ-sin-sì/tiuⁿ-sin-sè 張身勢 tiuⁿ-tàu 張鬥 tân/tôaⁿ/tōaⁿ 彈 tôaⁿ-phè 彈phè tōaⁿ--chhut-khì/tōaⁿ--chhut-khù 彈出去 tân-le̍k/tōaⁿ-la̍t 彈力 tōaⁿ-le̍k-sèng 彈力性 tân-hāi/tân-he̍k 彈劾 tôaⁿ-chhiùⁿ 彈唱 tân-hôe 彈回 tân-ap 彈壓 tôaⁿ-chàu 彈奏 tân-sèng/tôaⁿ-sèng/tōaⁿ-sèng 彈性 tôaⁿ-khîm 彈琴 tôaⁿ-khang 彈空 tân-hông/tōaⁿ-hông 彈簧 tân-io̍h-khò͘ 彈藥庫 tân-tō 彈道 tōaⁿ-chhèng 彈銃 tôaⁿ-thâu 彈頭 tiau 彫 tāi/thāi 待 thāi-bēng 待命 thāi-kheh 待客 thāi-cha 待查 thāi-sio̍k 待續 thāi-gū 待遇 tô͘-tē 徒弟 tô͘-hêng 徒行 tit-bē-tio̍h 得bē著 tit-it-bōng-jī 得一望二 tek-tiong 得中 tek-jîn-sim 得人心 tit-lâng-sioh 得人惜 tit-lâng-thiàⁿ 得人疼 tit-lâng-iân 得人緣 tit-lâi 得來 tit-lâi-put-e̍k 得來不易 tit-chhut 得出 tit-hun 得分 tit-le̍k-chō͘-chhiú 得力助手 tit-sèng 得勝 tit-thian-hā 得天下 tek-sit/tit-sit 得失 tek-tiāⁿ 得定 tek-gî 得宜 tek-chhùn-chìn-chhioh/tit-chhùn-chìn-chhioh 得寸進尺 tek-sim 得心 tit-sim-èng-chhiú 得心應手 tek-ì/tit-ì 得意 tek-ì-iông-iông 得意揚揚 tit-chhiú 得手 tit-kiù 得救 tit-sò͘ 得數 tit-pio-jîn 得標人 tit-hoâiⁿ-châi 得橫財 tek-bîn-sim/tit-bîn-sim 得民心 ti̍t-chióng 得獎 ti̍t-chióng-jîn 得獎人 tit-phiò 得票 tek-chōe 得罪 tek-chōe-lâng 得罪人 tit-tio̍h/tit--tio̍h 得著 tek-koat 得訣 tek-châi/tit-châi 得財 tit-tō 得道 teng 徵 teng-sìn 徵信 teng-sìn-só͘ 徵信所 teng-sìn-siā 徵信社 teng-siu/tin-siu/teng-siu 徵收 teng-bûn 徵文 teng-kiû 徵求 teng-tio̍h 徵著 teng-sûn 徵詢 teng-tiàu 徵調 tek 德 tek-kong 德光 Tek-kok 德國 Tek-kok-lâng 德國人 Tek-ki-chúi-khò͘ 德基水庫 tek-sèng 德性 tek-chèng 德政 tek-io̍k 德育 tek-hēng 德行 Tek-kun 德軍 Tek-lí 德里 tek-ko-bōng-tiōng 德高望重 Tek-o͘-lân 德黑蘭 thiat 徹 thiat-iā 徹夜 thiat-té/thiat-tóe 徹底 thiat-té-têng-chheng/thiat-tóe-têng-chheng 徹底澄清 thiat-ngō͘ 徹悟 thiat-cha 徹查 thiat-thò 徹透 thiám 忝 thiám-háu 忝吼 thiám-thiám 忝忝 thiám-mē/thiám-mā 忝罵 thiám-thâu 忝頭 tiong-sìn 忠信 tiong-ti̍t 忠值 tiong-ióng 忠勇 tiong-hō͘ 忠厚 tiong-kò 忠告 tiong-hàu 忠孝 tiong-si̍t 忠實 tiong-sim 忠心 tiong-sim-kiok 忠心菊 tiong-î/tiong-û 忠於 tiong-lia̍t 忠烈 tiong-lia̍t-sû 忠烈祠 tiong-ti̍t 忠直 tiong-gī 忠義 tiong-sîn 忠臣 tiong-liâng/tiong-liông 忠良 tiong-giân 忠言 tiong-sêng 忠誠 tiong-cheng 忠貞 thùn 忳 tāi-kang 怠工 tāi-bān 怠慢 thí-chhiò 恥笑 thí-jio̍k 恥辱 thí-kut 恥骨 thang-thn̄g 恫杖 tiām 恬 tiām-chut-chut 恬卒卒 tiām-khì/tiām-khù 恬去 tiām-chiuh-chiuh 恬啁啁 tiām-chih-chih 恬寂寂 tiām-cha̍t 恬實 tiām-tiām 恬恬 tiām-tiām-siūⁿ 恬恬想 tiām-châi 恬才 tiām-khùi 恬氣 tiām-tīⁿ 恬淀 tiām-chhiⁿ-chhiⁿ 恬淒淒 tiām-tēng/tiām-tiāⁿ 恬碇 tiām-tī 恬稚 tiām-tio̍k 恬著 tiām-chēng/tiām-chīⁿ 恬靜 tiām-hong 恬風 thò-tòng 恰當 tiòng-sim 悵心 tiòng-sim-hīn/tiòng-sim-hūn 悵心恨 thiám 悿 thiám-mē/thiám-mā 悿罵 thiám-sin 悿身 thiám-thâu 悿頭 thài-tō͘/thāi-tō͘ 態度


ùi-bián 慰勉 ùi-lô 慰勞 ùi-būn 慰問 ùi-būn-kim 慰問金 ùi-liû 慰留


return {
	["嶺"] = "niá",
	["嶺南"] = "Léng-lâm",
	["嶺東"] = "Niá-tang",
	["嶺脊"] = "niá-chit",
	["嶺路"] = "niá-lō͘",
	["嶺頂"] = "niá-téng",
	["嶺頭"] = "niá-thâu",
	["嶼"] = "sū",
	["巉價"] = "chàm-kè",
	["巉岩"] = "châm-giâm",
	["巒大杉"] = "loân-tōa-sam",
	["巔峰"] = "tian-hong",
	["巖"] = "giâm",
	["川七"] = "chhoan-chhit",
	["川堂"] = "chhoan-tn̂g",
	["川殼"] = "chhoan-khak",
	["川泡桐"] = "chhoan-phàu-tông",
	["川芎"] = "chhoan-kiong",
	["川菜"] = "chhoan-chhài",
	["州仔"] = "chiu-á",
	["巡"] = "sûn",
	["巡墓"] = "sûn-bōng/sûn-bō͘",
	["巡官"] = "sûn-koaⁿ",
	["巡察"] = "sûn-chhat",
	["巡山"] = "sûn-soaⁿ",
	["巡撫"] = "sûn-bú",
	["巡暝"] = "sûn-mê/sûn-mî",
	["巡查"] = "sûn-cha",
	["巡洋"] = "sûn-iûⁿ",
	["巡灰"] = "sûn-hoe/sûn-he",
	["巡禮"] = "sûn-lé",
	["巡緝"] = "sûn-chip",
	["巡視"] = "sûn-sī",
	["巡迴"] = "sûn-hôe",
	["巡迴車"] = "sûn-hôe-chhia",
	["巡邏"] = "sûn-lô",
	["巡防"] = "sûn-hông",
	["巡防艦"] = "sûn-hông-lām",
	["工"] = "kang/kong",
	["工事"] = "kang-sū",
	["工人"] = "kang-lâng",
	["工作"] = "kang-chok",
	["工作室"] = "kang-chok-sek",
	["工作會"] = "kang-chok-hōe",
	["工兵"] = "kang-peng",
	["工具"] = "kang-khū",
	["工具冊"] = "kang-kū-chheh",
	["工具機"] = "kang-khū-ki",
	["工務"] = "kang-bū",
	["工務局"] = "Kang-bū-kio̍k",
	["工友"] = "kang-iú",
	["工商時報"] = "Kang-siong-sî-pò",
	["工商業"] = "kang-siong-gia̍p",
	["工商界"] = "kang-siong-kài",
	["工地"] = "kang-tē/kang-tōe",
	["工場"] = "kang-tiûⁿ",
	["工夫"] = "kang-hu",
	["工夫人"] = "kang-hu-lâng",
	["工夫病"] = "kang-hu-pēⁿ/kang-hu-pīⁿ",
	["工學院"] = "kang-ha̍k-īⁿ",
	["工寮"] = "kang-liâu",
	["工專"] = "kang-choan",
	["工廠"] = "kang-chhiáng/kang-chhiúⁿ/kang-chhiúⁿ",
	["工情"] = "kang-chêng",
	["工時"] = "kang-sî",
	["工會"] = "kang-hōe",
	["工本費"] = "kang-pún-hùi",
	["工業"] = "kang-gia̍p",
	["工業化"] = "kang-gia̍p-hòa",
	["工業區"] = "kang-gia̍p-khu",
	["工業國"] = "kang-gia̍p-kok",
	["工業國家"] = "kang-gia̍p-kok-ke",
	["工業局"] = "Kang-gia̍p-kio̍k",
	["工業技術學院"] = "Kang-gia̍p-ki-su̍t-ha̍k-īⁿ",
	["工業界"] = "kang-gia̍p-kài",
	["工業社會"] = "kang-gia̍p-siā-hōe",
	["工業設計"] = "kang-gia̍p-siat-kè",
	["工研院"] = "Kang-gián-īⁿ",
	["工礦"] = "kang-khòng",
	["工科"] = "kang-kho",
	["工程"] = "kang-têng",
	["工筆"] = "kang-pit",
	["工聯"] = "kang-liân",
	["工職"] = "kang-chit",
	["工腳仔"] = "kang-kioh-á",
	["工藝"] = "kang-gē",
	["工藝品"] = "kang-gē-phín",
	["工課"] = "kang-khòe/kang-khè",
	["工讀生"] = "kang-tho̍k-seng",
	["工資"] = "kang-chu",
	["工部"] = "Kang-pō͘",
	["工錢"] = "kang-chîⁿ",
	["工頭"] = "kang-thâu",
	["工黨"] = "kang-tóng",
	["左側"] = "chó-chhek",
	["左右"] = "chó-iū",
	["左右手"] = "chó-iū-chhiú",
	["左右為難"] = "chó-iū-ûi-lân",
	["左旁"] = "chó-pêng",
	["左派"] = "chó-phài",
	["左營"] = "Chó-iâⁿ",
	["左翼"] = "chó-e̍k",
	["左輪"] = "chó-lûn",
	["巧"] = "khá/khiáu",
	["巧人"] = "khiáu-lâng",
	["巧克力"] = "khiáu-khek-le̍k",
	["巧利"] = "khiáu-lāi",
	["巧勢"] = "khiáu-sì/khiáu-sè",
	["巧合"] = "khá-ha̍p",
	["巧奇"] = "khá-kî",
	["巧妙"] = "khiáu-biāu",
	["巧婦鳥"] = "kháu-hū-chiáu",
	["巧巧人"] = "khiáu-khiáu-lâng",
	["巧思"] = "khá-su",
	["巧怪"] = "khá-koài",
	["巧所"] = "kháu-só͘",
	["巧氣"] = "khá-khì/kháu-khì/khiáu-khì",
	["巧氣病"] = "kháu-khì-pēⁿ/kháu-khì-pīⁿ",
	["巧神"] = "khiáu-sîn",
	["巧裝"] = "khiáu-chng",
	["巧言"] = "kháu-giân",
	["巧話"] = "khá-ōe/sek-khá-ōe",
	["巧路"] = "khiáu-lō͘",
	["巧遇"] = "khiáu-gū",
	["巧頭"] = "khiáu-thâu",
	["巧骨"] = "khiáu-kut",
	["巨人"] = "kī-lâng/kū-lâng",
	["巨匠"] = "kī-chhiūⁿ/kū-chhiūⁿ",
	["巨型"] = "kī-hêng/kū-hêng",
	["巨大"] = "kī-tāi/kū-tāi",
	["巨幅"] = "kī-pak/kū-pak",
	["巨星"] = "kī-chheⁿ/kū-chhiⁿ",
	["巨款"] = "kī-khoán/kū-khoán",
	["巨浪"] = "kī-lōng/kū-lōng",
	["巨無霸"] = "kī-bû-pà/kū-bû-pà",
	["巨資"] = "kī-chu/kū-chu",
	["巨量"] = "kī-liāng/kū-liōng",
	["巨響"] = "kī-hiáng/kū-hióng",
	["巨頭"] = "kī-thâu/kū-thâu",
	["巨額"] = "kī-gia̍h/kū-gia̍h",
	["差"] = "chha/chhe",
	["差chēleh"] = "chha-chē-leh/chha-chōe-leh",
	["差一天地"] = "chha-chi̍t-thiⁿ-tē/chha-chi̍t-thiⁿ-tōe",
	["差一氣"] = "chha-chi̍t-khùi",
	["差不多"] = "chha-put-to",
	["差使"] = "chhe-sái",
	["差價"] = "chha-kè",
	["差別"] = "chha-pia̍t",
	["差勢"] = "chha-sì/chha-sè",
	["差叫"] = "chhe-kiò",
	["差大碼"] = "chhatōa-bé",
	["差小可"] = "chha-sió-khóa",
	["差役"] = "chhe-ia̍h",
	["差教"] = "chhe-kah",
	["差旅費"] = "chhe-lí-hùi/chhe-lú-hùi",
	["差氣"] = "chha-khùi",
	["差派"] = "chhe-phài",
	["差淡薄仔"] = "chha-tām-po̍h-á",
	["差無chē"] = "chha-bô-chē/chha-bô-chōe",
	["差無偌"] = "chha-bô-lōa",
	["差用"] = "chhe-ēng/chhe-iōng",
	["差異"] = "chha-īⁿ/chha-ī",
	["差誤"] = "chha-ngō͘",
	["差距"] = "chha-kī/chha-kū",
	["差遠leh"] = "chha-hn̄g-leh",
	["差遣"] = "chhe-khián",
	["差錯"] = "chha-chhò",
	["差額"] = "chha-gia̍h",
	["己"] = "kí/kī",
	["己見"] = "kí-kiàn",
	["已婚"] = "í-hun",
	["已然"] = "í-jiân",
	["已經"] = "í-keng",
	["巳時"] = "chī-sî",
	["巴"] = "pa",
	["巴lang"] = "pa-lang",
	["巴仙掌"] = "pa-sian-chiúⁿ",
	["巴刀"] = "pa-to",
	["巴哈"] = "Pa-ha",
	["巴嘴phoe"] = "pa-chhùi-phé",
	["巴圇"] = "pa-lûn",
	["巴圇吞"] = "pa-lun-thun/pa-lûn-thun",
	["巴國"] = "Pa-kok",
	["巴基斯坦"] = "Pa-ki-su-thàn",
	["巴塞隆納"] = "Pa-sài-liông-la̍p",
	["巴弄"] = "pa-lang/pa-lōng",
	["巴拉圭"] = "Pa-lá-kui",
	["巴拿馬"] = "Pa-ná-má",
	["巴掌"] = "pa-chiúⁿ",
	["巴林"] = "Pa-lîm",
	["巴格達"] = "Pa-keh-ta̍t",
	["巴籠魚"] = "pa-lang-hî/pa-lang-hû",
	["巴結"] = "pa-kiat",
	["巴絡"] = "pa-le",
	["巴脊"] = "pa-chiah",
	["巴西"] = "Pa-se",
	["巴豆"] = "pa-tāu",
	["巴銳"] = "pa-lōe",
	["巴黎"] = "Pa-lê",
	["巷"] = "hāng",
	["巷仔"] = "hāng-á",
	["巷仔內"] = "hāng-á-lāi",
	["巷仔口"] = "hāng-á-kháu",
	["巷仔頭"] = "hāng-á-thâu",
	["巷尾"] = "hāng-bóe/hāng-bé",
	["巷廊"] = "hāng-lông",
	["巷弄"] = "hāng-lōng",
	["巷街"] = "hāng-ke/hāng-koe",
	["巷路"] = "hāng-lō͘",
	["巾"] = "kin/kun",
	["巾幗"] = "kin-kok/kun-kok",
	["市"] = "chhī",
	["市中心"] = "chhī-tiong-sim",
	["市仔"] = "chhī-á",
	["市價"] = "chhī-kè",
	["市內"] = "chhī-lāi",
	["市公所"] = "chhī-kong-só͘",
	["市區"] = "chhī-khu",
	["市地"] = "chhī-tē/chhī-tōe",
	["市場"] = "chhī-tiûⁿ",
	["市外"] = "chhī-gōa",
	["市委"] = "chhī-úi",
	["市容"] = "chhī-iông",
	["市府"] = "chhī-hú",
	["市政"] = "chhī-chèng",
	["市政府"] = "chhī-chèng-hú",
	["市政廳"] = "Chhī-chèng-thiaⁿ",
	["市民"] = "chhī-bîn",
	["市況"] = "chhī-hóng",
	["市立"] = "chhī-li̍p",
	["市立療養院"] = "Chhī-li̍p-liâu-iáng-īⁿ/Chhī-li̍p-liâu-ióng-īⁿ",
	["市草"] = "chhī-chháu",
	["市議員"] = "chhī-gī-oân",
	["市議會"] = "Chhī-gī-hōe",
	["市郊"] = "chhī-kau",
	["市鎮"] = "chhī-tìn",
	["市長"] = "chhī-tiúⁿ",
	["市集"] = "chhī-chi̍p",
	["市面"] = "chhī-bīn",
	["市黨部"] = "Chhī-tóng-pō͘",
	["布"] = "pò͘",
	["布丁"] = "pò͘-teng",
	["布丈"] = "pò͘-tn̄g",
	["布交"] = "pò͘-kau",
	["布宜諾斯"] = "Pò͘-gî-lo̍k-su",
	["布尪仔"] = "pò͘-ang-á",
	["布尾"] = "pò͘-bóe/pò͘-bé",
	["布尾仔"] = "pò͘-bóe-á",
	["布布"] = "pò͘-pò͘",
	["布帆"] = "pò͘-phâng",
	["布幅"] = "pò͘-pak",
	["布幕"] = "pò͘-bō͘",
	["布店"] = "pò͘-tiàm",
	["布扎"] = "pò͘-chat",
	["布扎仔"] = "pò͘-chat-á",
	["布拖仔"] = "pò͘-thoa-á",
	["布指"] = "pò͘-cháiⁿ",
	["布搭"] = "pò͘-tah",
	["布料"] = "pò͘-liāu",
	["布景"] = "pò͘-kéng",
	["布朗"] = "Pò͘-lang",
	["布札仔"] = "pò͘-chat-á",
	["布枋"] = "pò͘-pang",
	["布條"] = "pò͘-liâu",
	["布條仔"] = "pò͘-liâu-á",
	["布棚"] = "pò͘-pêⁿ/pò͘-pîⁿ/pò͘-pîⁿ",
	["布機"] = "pò͘-kui",
	["布瓜"] = "pò͘-koe",
	["布目"] = "pò͘-ba̍k",
	["布碎"] = "pò͘-chhùi",
	["布碎仔"] = "pò͘-chhùi-á",
	["布篷"] = "pò͘-phâng",
	["布簾"] = "pò͘-lî/pò͘-nî",
	["布行"] = "pò͘-hâng",
	["布袋"] = "pò͘-tē",
	["布袋戲"] = "pò͘-tē-hì",
	["布袋竹"] = "pò͘-tē-tek",
	["布袋蓮"] = "pò͘-tē-liân",
	["布袋針"] = "pò͘-tē-chiam",
	["布袋鳥"] = "pò͘-tē-chiáu",
	["布袋鵝"] = "pò͘-tē-gô/pò͘-tē-giâ",
	["布裏"] = "pò͘-lí",
	["布身"] = "pò͘-sin",
	["布農族"] = "Pò͘-lông-cho̍k",
	["布達佩斯"] = "Pò͘-ta̍t-phòe-su",
	["布鈕"] = "pò͘-liú",
	["布門"] = "pò͘-mn̂g",
	["布鞋"] = "pò͘-ê/pò͘-ôe",
	["布鞋底"] = "pò͘-ê-té/pò͘-ôe-tóe",
	["布頭"] = "pò͘-thâu",
	["布頭布尾"] = "pò͘-thâu-pò͘-bóe/pò͘-thâu-pò͘-bé",
	["帆"] = "phâng",
	["帆khau八面風"] = "phâng-khau-peh-bīn-hong/phâng-khau-poeh-bīn-hong",
	["帆布"] = "phâng-pò͘",
	["帆船"] = "phâng-chûn",
	["希hò͘"] = "hi-hò͘",
	["希伯來"] = "Hi-pek-lâi",
	["希望"] = "hi-bāng/hi-bōng",
	["希特勒"] = "Hi-te̍k-le̍k",
	["希臘"] = "Hi-lia̍p",
	["帕"] = "phè",
	["帕仔"] = "phè-á",
	["帕嬰仔"] = "phè-eⁿ-á",
	["帕尾"] = "phè-bóe/phè-bé",
	["帕後斗"] = "phè-āu-táu/pheh-āu-táu",
	["帕手"] = "phè-chhiú",
	["帖"] = "thiap",
	["帖仔"] = "thiap-á",
	["帝"] = "tè",
	["帝制"] = "tè-chè",
	["帝君"] = "tè-kun",
	["帝國"] = "té-kok",
	["帝王"] = "tè-ông",
	["帝鐘"] = "tè-cheng",
	["師"] = "sai",
	["師事"] = "su-sū",
	["師仔工"] = "sai-á-kang",
	["師傅"] = "sai-hū",
	["師兄"] = "sai-hiaⁿ",
	["師團"] = "sai-thoân",
	["師大"] = "Su-tāi",
	["師妹"] = "su-mōe",
	["師姑"] = "sai-ko͘",
	["師專"] = "Su-choan",
	["師尊"] = "su-chun",
	["師母"] = "su-bó/su-bú",
	["師法"] = "su-hoat",
	["師父"] = "su-hū",
	["師父工"] = "sai-hū-kang",
	["師爺"] = "su-iâ",
	["師生"] = "su-seng",
	["師範"] = "su-hoān",
	["師範大學"] = "Su-hoān-tāi-ha̍k",
	["師資"] = "su-chu",
	["師長"] = "su-tiúⁿ",
	["師院"] = "su-īⁿ",
	["席"] = "chhio̍h/se̍k",
	["席位"] = "se̍k-ūi",
	["席次"] = "se̍k-chhù",
	["帳務"] = "siàu-bū",
	["帶"] = "tài/tè/tòa",
	["帶仔蟲"] = "tòa-á-thâng",
	["帶佇"] = "tòa-tī",
	["帶傷"] = "tài-siong",
	["帶動"] = "tài-tōng",
	["帶喪孝"] = "tòa-sng-hà",
	["帶天路"] = "tòa-thiⁿ-lō͘",
	["帶孝"] = "tòa-hà",
	["帶孤鸞"] = "tài-ko͘-loân",
	["帶官符"] = "tòa-koaⁿ-hû",
	["帶家齣"] = "tòa-ka-chhut",
	["帶帶著"] = "tài-tài-tio̍h/tài-tài--tio̍h",
	["帶念"] = "tài-liām",
	["帶憂容"] = "tài-iu-iông",
	["帶懷"] = "tòa-kūi",
	["帶手"] = "tòa-chhiú",
	["帶暗貴"] = "tài-àm-kùi",
	["帶暝"] = "tòa-mê/tòa-mî",
	["帶有"] = "tài-iú",
	["帶歇"] = "tòa-hioh",
	["帶疑"] = "tài-gî",
	["帶疾"] = "tài-chi̍t",
	["帶病"] = "tài-pēⁿ/tài-pīⁿ",
	["帶症"] = "tài-chèng",
	["帶症頭"] = "tài-chèng-thâu",
	["帶白"] = "tòa-pe̍h",
	["帶著"] = "tài--tio̍h/tài-tio̍h/tòa-tio̍h",
	["帶衰"] = "tài-soe",
	["帶衰siâu"] = "tài-soe-siâu",
	["帶衰人"] = "tài-soe-lâng",
	["帶衰旺"] = "tài-soe-ōng",
	["帶路"] = "tài-lō͘",
	["帶身"] = "tòa-sin",
	["帶身人"] = "tòa-sin-lâng",
	["帶身命"] = "tài-sin-miā",
	["帶野馬"] = "tài-iá-bé",
	["帶隊"] = "tòa-tūi",
	["帶霜孝"] = "tòa-sng-khau",
	["帶領"] = "tài-niá",
	["帶飯"] = "tòa-pn̄g",
	["常"] = "siô",
	["常在"] = "chhêng-chhāi/chhiâng-chāi/chhiâng-chāi",
	["常委會"] = "Siông-úi-hōe",
	["常山"] = "siông-san",
	["常山尼"] = "siông-san-lî",
	["常常"] = "siâng-siâng/siông-siông",
	["常年"] = "siông-nî/siâng-nî",
	["常春藤"] = "siông-chhun-têng",
	["帽"] = "bō",
	["帽仔"] = "bō-á",
	["帽仔墘"] = "bō-á-kîⁿ",
	["帽仔沿"] = "bō-á-iân",
	["帽唇"] = "bō-tûn",
	["幅員"] = "hok-oân",
	["幅度"] = "hok-tō͘",
	["幌"] = "hàiⁿ/hián",
	["幌"] = "hìⁿ-sak",
	["幌囉唆"] = "hāiⁿ-ló-sō",
	["幌掉"] = "hìⁿ-tiāu",
	["幌栱鞦"] = "hàiⁿ-kông-chhiu",
	["幌韆鞦"] = "hàiⁿ-chhian-chhiu",
	["幌頭"] = "hàiⁿ-thâu",
	["幌頭仔"] = "hàiⁿ-thâu-á",
	["幔山"] = "moa-soaⁿ",
	["幔巾"] = "moa-kin/moa-kun",
	["幔衫"] = "moa-saⁿ",
	["幕"] = "bō͘",
	["幕僚"] = "bō͘-liâu",
	["幡"] = "hoân",
	["幢"] = "thōng",
	["幢幡"] = "tōng-hoan",
	["幣值"] = "pè-ti̍t",
	["幣制"] = "pē-chē",
	["幫"] = "pang/png",
	["幫一份"] = "png-chi̍t-hūn",
	["幫保"] = "pang-pó",
	["幫兇"] = "pang-hiong",
	["幫助"] = "pang-chō͘",
	["幫忙"] = "pang-bâng",
	["幫手"] = "pang-chhiú",
	["幫扎"] = "pang-chah",
	["幫敗"] = "pang-pāi",
	["幫會"] = "pang-hōe",
	["幫浦"] = "phàng-phuh",
	["幫補"] = "pang-pó͘/png-pó͘",
	["幫貼"] = "pang-thiap",
	["幫贊"] = "pang-chān",
	["幫辦"] = "pang-pān",
	["幫闊"] = "png-khoah",
	["干ta"] = "kan-ta",
	["干休"] = "kan-hiu",
	["干係"] = "kan-hē",
	["干單"] = "kan-nā/kan-ta",
	["干單伸"] = "kan-ta-chhun",
	["干單到"] = "kan-ta-kàu",
	["干單是"] = "kan-ta-sī",
	["干單有"] = "kan-taⁿ-ū",
	["干單欠"] = "kan-ta-khiàm",
	["干干"] = "kan-kan",
	["干戈"] = "kan-ko",
	["干政"] = "kan-chèng",
	["干涉"] = "kan-sia̍p",
	["干烏"] = "kan-o͘",
	["干瘺"] = "kan-lāu",
	["干礁"] = "kan-ta",
	["干礁急"] = "kan-ta-kip",
	["干礁欲"] = "kan-ta-boeh",
	["干礙"] = "kan-gāi",
	["干經"] = "kan-keⁿ/kan-kiⁿ",
	["干花"] = "kan-hoe",
	["干證"] = "kan-chèng",
	["干貝"] = "kan-pòe",
	["干轆"] = "kan-lo̍k",
	["干連"] = "kan-liân",
	["干過"] = "kan-kòe/kan-kè",
	["干針"] = "kan-chiam/kan-cham",
	["干預"] = "kan-ī/kan-ū",
	["干食"] = "kan-chia̍h",
	["平"] = "pêⁿ/pîⁿ/pêng/phîⁿ",
	["平tú汀"] = "pêⁿ-tú-theng/pîⁿ-tú-theng",
	["平亂"] = "pêng-loān",
	["平交道"] = "pêng-kau-tō",
	["平仄"] = "piâⁿ-cheh/pîⁿ-cheh",
	["平份"] = "pêⁿ-hūn/pîⁿ-hūn",
	["平信"] = "pêng-sìn",
	["平倒盆"] = "pêⁿ-tó-phûn/pîⁿ-tó-phûn",
	["平價"] = "pêng-kè/pêⁿ-kè/pîⁿ-kè",
	["平光鏡"] = "pêng-kng-kiàⁿ",
	["平凡"] = "pêng-hoân",
	["平劇"] = "pêng-ke̍k/pêng-kio̍k",
	["平厝仔"] = "pêⁿ-chhù-á/pîⁿ-chhù-á",
	["平原"] = "pêng-goân",
	["平反"] = "pêng-hoán",
	["平和"] = "pêng-hô",
	["平和曬熏"] = "Bêng-hô-sài-hun",
	["平地"] = "pêng-tē/pêng-tōe/pêⁿ-tē/pîⁿ-tōe",
	["平地人"] = "pêⁿ-tē-lâng/pîⁿ-tōe-lâng",
	["平均"] = "pêng-kin/pêng-kun",
	["平均值"] = "pêng-kin-ta̍t/pêng-kun-ta̍t",
	["平均數"] = "pêng-kin-sò͘/pêng-kun-sò͘",
	["平坐khiā"] = "pêⁿ-chē-khiā/pîⁿ-chē-khiā",
	["平坐徛"] = "pêⁿ-chē-khiā/pîⁿ-chē-khiā",
	["平坡"] = "pêⁿ-pho/pîⁿ-pho",
	["平坡坡"] = "pêⁿ-pho-pho/pîⁿ-pho-pho",
	["平坦"] = "pêⁿ-tháⁿ/pîⁿ-tháⁿ",
	["平坦坦"] = "pêⁿ-tháⁿ-tháⁿ/pîⁿ-tháⁿ-tháⁿ",
	["平埔"] = "pêⁿ-po͘/pîⁿ-po͘",
	["平埔族"] = "pêⁿ-po͘-cho̍k/pîⁿ-po͘-cho̍k",
	["平報盆"] = "pêⁿ-pò-phûn/pîⁿ-pò-phûn",
	["平大"] = "pêⁿ-tōa/pîⁿ-tōa",
	["平安"] = "pêng-an",
	["平安夜"] = "pêng-an-iā",
	["平安無事"] = "pêng-an-bô-sū",
	["平安醮"] = "pêng-an-chiò",
	["平定"] = "pêng-tēng",
	["平家厝"] = "pêⁿ-ke-chhù/pîⁿ-ke-chhù",
	["平實"] = "pêng-si̍t",
	["平屋"] = "pêng-ok",
	["平常"] = "pêng-siông/pêng-siâng",
	["平常人"] = "pêng-siông-lâng",
	["平常年"] = "pêng-siông-nî",
	["平平"] = "pêng-pêng/pêⁿ-pêⁿ/pîⁿ-pîⁿ",
	["平幼幼"] = "pêⁿ-iù-iù/pîⁿ-iù-iù",
	["平快"] = "pêng-khoài",
	["平息"] = "pêng-sek",
	["平手"] = "pêⁿ-chhiú/pîⁿ-chhiú/pêng-chhiú",
	["平抑"] = "pêng-ek",
	["平抵撐"] = "pêⁿ-tú-theng/pîⁿ-tú-theng",
	["平抵直"] = "pêⁿ-tú-ti̍t/pîⁿ-tú-ti̍t",
	["平抵過"] = "pêⁿ-tú-kòe/pîⁿ-tú-kè",
	["平排"] = "pêⁿ-pâi/pîⁿ-pâi",
	["平方"] = "pêng-hong",
	["平日"] = "pêng-ji̍t",
	["平時"] = "pêng-sî",
	["平本"] = "phîⁿ-pún",
	["平林"] = "pêⁿ-nâ/pîⁿ-nâ",
	["平棒"] = "pêⁿ-pāng/pîⁿ-pāng",
	["平正"] = "pêⁿ-chiàⁿ/pîⁿ-chiàⁿ",
	["平正論"] = "pêⁿ-chiàⁿ-lūn/pîⁿ-chiàⁿ-lūn",
	["平步青雲"] = "pêng-pō͘-chheⁿ-hûn/pêng-pō͘-chhiⁿ-hûn",
	["平歲"] = "pêⁿ-hòe/pîⁿ-hè",
	["平民"] = "pêng-bîn",
	["平洋"] = "pêng-iûⁿ/pêⁿ-iûⁿ/pîⁿ-iûⁿ",
	["平洋曠土"] = "pêng-iông-khòng-thó͘",
	["平淡"] = "pêng-tām",
	["平溜溜"] = "pêⁿ-liu-liu/pîⁿ-liu-liu",
	["平溪"] = "Pêng-khe/Pêng-khoe",
	["平濟歲"] = "pêⁿ-chē-hòe/pîⁿ-chōe-hè",
	["平生"] = "pêng-seng",
	["平看"] = "pêⁿ-khòaⁿ/pîⁿ-khòaⁿ",
	["平穩"] = "pêng-ún",
	["平等"] = "pêng-téng",
	["平等互惠"] = "pêng-téng-hō͘-hūi",
	["平等待遇"] = "pêng-téng-thāi-gū",
	["平素時"] = "pêng-sò͘-sî",
	["平緩"] = "pêng-oān",
	["平聲"] = "piâⁿ-siaⁿ/pêⁿ-siaⁿ",
	["平般樣"] = "pêⁿ-poaⁿ-iūⁿ/pîⁿ-poaⁿ-iūⁿ",
	["平衡"] = "pêng-hêng/pêⁿ-hêng/pîⁿ-hêng",
	["平路"] = "pêⁿ-lō͘/pîⁿ-lō͘",
	["平車車"] = "pêⁿ-chhia-chhia/pîⁿ-chhia-chhia",
	["平輩"] = "pêⁿ-pòe/pîⁿ-pòe",
	["平過"] = "pêⁿ-kòe/pîⁿ-kè",
	["平重"] = "pêⁿ-tāng/pîⁿ-tāng",
	["平陽"] = "pêng-iûⁿ/pêⁿ-iûⁿ/pîⁿ-iûⁿ",
	["平靜"] = "pêng-chēng",
	["平面"] = "pêⁿ-bīn/pîⁿ-bīn/pêng-bīn",
	["平順"] = "pêng-sūn",
	["平鼻仔"] = "pêⁿ-phīⁿ-á/pîⁿ-phīⁿ-á",
	["平齊"] = "pêⁿ-chê/pîⁿ-chôe",
	["年"] = "nî",
	["年久失修"] = "liân-kiú-sit-siu",
	["年事"] = "nî-sū",
	["年事已高"] = "nî-sū-í-ko",
	["年代"] = "nî-tāi",
	["年來"] = "nî-lâi",
	["年倚"] = "nî-óa",
	["年假"] = "nî-ká",
	["年兜"] = "nî-tau",
	["年兜暗"] = "nî-tau-àm",
	["年兜邊"] = "nî-tau-piⁿ",
	["年共月"] = "nî-kāng-goe̍h/nî-kāng-ge̍h",
	["年冬"] = "nî-tang",
	["年分"] = "nî-hun",
	["年初"] = "nî-chhoe/nî-chhe",
	["年利率"] = "nî-lī-lu̍t",
	["年勻"] = "nî-ûn",
	["年報"] = "nî-pò",
	["年夜飯"] = "nî-iā-pn̄g",
	["年尾"] = "nî-bóe/nî-bé",
	["年巡"] = "nî-sûn",
	["年年偆"] = "nî-nî-chhun",
	["年年春"] = "nî-nî-chhun",
	["年幼"] = "nî-iù",
	["年度"] = "nî-tō͘",
	["年後"] = "nî-āu",
	["年息"] = "nî-sek",
	["年數"] = "nî-sò͘",
	["年旬"] = "nî-sûn",
	["年旬真好"] = "nî-sûn-chin-hó",
	["年時"] = "nî-sî",
	["年會"] = "nî-hōe",
	["年柑"] = "nî-kam",
	["年次"] = "nî-chhù",
	["年歲"] = "nî-hòe/nî-hè",
	["年歲大"] = "nî-hòetōa/nî-hètōa",
	["年歲有"] = "nî-hòeū/nî-hèū",
	["年率"] = "nî-lu̍t",
	["年禮"] = "nî-lé",
	["年節"] = "nî-cheh/nî-choeh",
	["年節墘"] = "nî-cheh-kîⁿ/nî-choeh-kîⁿ",
	["年節時"] = "nî-cheh-sî/nî-choeh-sî",
	["年紀"] = "nî-kí",
	["年紀輕"] = "nî-kì-khin",
	["年級"] = "nî-kip",
	["年老"] = "nî-lāu",
	["年菜"] = "nî-chhài",
	["年華"] = "nî-hôa",
	["年薪"] = "nî-sin",
	["年號"] = "nî-hō/nî-kō",
	["年表"] = "nî-pió",
	["年貨"] = "nî-hòe/nî-hè",
	["年資"] = "nî-chu",
	["年輕"] = "nî-khin",
	["年輕貌美"] = "nî-khin-māu-bí",
	["年輪"] = "liân-lûn",
	["年逢"] = "nî-hông",
	["年金"] = "liân-kim",
	["年鑑"] = "liân-kàm/nî-kàm",
	["年長"] = "nî-tióng",
	["年閣"] = "nî-kō",
	["年關"] = "nî-koan",
	["年限"] = "nî-hān",
	["年頭"] = "nî-thâu",
	["年魚"] = "nî-hî/nî-hû",
	["年齡"] = "liân-lêng/nî-lêng",
	["年齡制限"] = "liân-lêng-chè-hān",
	["幸"] = "hēng",
	["幸得"] = "hēng-tit",
	["幸福"] = "hēng-hok",
	["幹"] = "kàn",
	["幹事"] = "kàn-sū",
	["幹線"] = "kàn-sòaⁿ",
	["幹練"] = "kàn-liān",
	["幹道"] = "kàn-tō",
	["幹部"] = "kàn-pō͘",
	["幻境"] = "hoàn-kéng",
	["幻幻"] = "hóaⁿ-hóaⁿ",
	["幻影"] = "hoàn-éng/hoàn-iáⁿ",
	["幻想"] = "hoàn-sióng",
	["幻想化"] = "hoàn-sióng-hòa",
	["幻想曲"] = "hoàn-sióng-khek",
	["幻景"] = "hoàn-kéng",
	["幻暗"] = "hóaⁿ-àm",
	["幻滅"] = "hoàn-bia̍t",
	["幻燈"] = "hoàn-teng",
	["幻紅"] = "hóaⁿ-âng",
	["幻覺"] = "hoàn-kak",
	["幻象"] = "hoàn-siōng",
	["幼"] = "iù",
	["幼chíⁿ"] = "iù-chíⁿ",
	["幼兒"] = "iù-jî",
	["幼刀石"] = "iù-to-chio̍h",
	["幼叢"] = "iù-châng",
	["幼囝"] = "iù-kiáⁿ",
	["幼嫩"] = "iù-lūn",
	["幼嬰"] = "iù-eⁿ/iù-iⁿ",
	["幼屑屑"] = "iù-sap-sap/iù-sut-sut",
	["幼工"] = "iù-kang",
	["幼工課"] = "iù-khang-khòe/iù-khang-khè",
	["幼巧"] = "iù-khá",
	["幼年"] = "iù-nî",
	["幼幼"] = "iù-iù",
	["幼教"] = "iù-kàu",
	["幼景"] = "iù-kéng",
	["幼末"] = "iù-boa̍h",
	["幼根"] = "iù-kin/iù-kun",
	["幼毛"] = "iù-mn̂g",
	["幼毛毛"] = "iù-mn̂g-mn̂g",
	["幼毛雞"] = "iù-mn̂g-ke/iù-mô͘-koe",
	["幼獅"] = "Iù-sai",
	["幼瓷"] = "iù-hûi",
	["幼皮"] = "iù-phôe/iù-phê",
	["幼皮料"] = "iù-phôe-liāu/iù-phê-liāu",
	["幼石仔"] = "iù-chio̍h-á",
	["幼秀"] = "iù-siù",
	["幼秀物"] = "iù-siù-mi̍h",
	["幼稚"] = "iù-tī",
	["幼稚園"] = "iù-tī-hn̂g",
	["幼稚園車"] = "iù-tī-hn̂g-chhia",
	["幼穡"] = "iù-sit",
	["幼空課"] = "iù-khang-khòe/iù-khang-khè",
	["幼童"] = "iù-tông",
	["幼粒仔"] = "iù-lia̍p-á",
	["幼粒物"] = "iù-lia̍p-mi̍h",
	["幼紗"] = "iù-se",
	["幼紡紡"] = "iù-pháng-pháng",
	["幼細"] = "iù-sè/iù-sòe",
	["幼肉"] = "iù-bah",
	["幼膩"] = "iù-jī",
	["幼苗"] = "iù-biâu",
	["幼葉"] = "iù-hio̍h",
	["幼貨"] = "iù-hòe/iù-hè",
	["幼路"] = "iù-lō͘",
	["幼軟"] = "iù-nńg",
	["幼針黹"] = "iù-chiam-chí",
	["幼骨"] = "iù-kut",
	["幼鹽"] = "iù-iâm",
	["幼麵"] = "iù-mī",
	["幼麵麵"] = "iù-mī-mī",
	["幼齒的"] = "iù-khí-ê",
	["幽"] = "iu",
	["幽幽仔疼"] = "iu-iu-á-thiàⁿ",
	["幽情"] = "iu-chêng",
	["幽會"] = "iu-hōe",
	["幽門"] = "iu-mn̂g",
	["幽雅"] = "iu-ngá",
	["幽靈"] = "iu-lêng",
	["幽默"] = "iu-be̍k",
	["幾"] = "kúi",
	["幾位"] = "kúi-ūi",
	["幾何"] = "kí-hô",
	["幾何個"] = "kúi-ā-ê",
	["幾何工"] = "kúi-ā-kang",
	["幾倍"] = "kúi-pōe",
	["幾內亞"] = "Kúi-lāi-a",
	["幾十"] = "kúi-cha̍p",
	["幾圓"] = "kúi-îⁿ",
	["幾年前"] = "kúi-nî-chêng",
	["幾成"] = "kúi-siâⁿ",
	["幾擺"] = "kúi-pái",
	["幾日前"] = "kúi-ji̍t-chêng",
	["幾次"] = "kúi-chhù",
	["幾若個"] = "kúi-nā-ê",
	["幾若工"] = "kúi-nā-kang",
	["幾落日"] = "kúi-lo̍h-ji̍t",
	["幾過"] = "kúi-kòe/kúi-kè",
	["庀庀仔"] = "phí-phí-á",
	["庄"] = "chng",
	["庄社"] = "chng-siā",
	["庄腳"] = "chng-kha",
	["庄腳人"] = "chng-kha-lâng",
	["庄腳傖"] = "chng-kha-sông",
	["庄裡人"] = "chng-lí-lâng",
	["庄裡傖"] = "chng-lí-sông",
	["庄雞"] = "chng-ke/chng-koe",
	["庄頭"] = "chng-thâu",
	["庇"] = "pì",
	["庇佑"] = "pì-iū",
	["庇蔭"] = "pì-ìm",
	["庇護"] = "pì-hō͘",
	["床"] = "chhn̂g/sn̂g",
	["床位"] = "chhn̂g-ūi",
	["床婆"] = "chhn̂g-pô",
	["床巾"] = "chhn̂g-kin/chhn̂g-kun",
	["床母"] = "chhn̂g-bó/chhn̂g-bú",
	["床球"] = "chhn̂g-kiû",
	["床舖"] = "chhn̂g-phò͘/chhn̂g-pho͘",
	["床道"] = "chhn̂g-tō",
	["床鋪"] = "chhn̂g-pho͘",
	["床頂"] = "chhn̂g-téng",
	["序"] = "sī/sū",
	["序大"] = "sī-tōa",
	["序大人"] = "sī-tōa-lâng",
	["序幕"] = "sī-bō͘",
	["序曲"] = "sī-khek",
	["序細"] = "sī-sè/sī-sòe",
	["底"] = "té/tóe/tí",
	["底tì"] = "té-tì/tóe-tì",
	["底價"] = "té-kè/tóe-kè",
	["底土"] = "té-thô͘/tóe-thô͘",
	["底層"] = "té-chân/tóe-chân",
	["底座"] = "té-chō/tóe-chō",
	["底挓"] = "té-tioh/tóe-tioh",
	["底時"] = "tī-sî",
	["底柢"] = "té-tì/tóe-tì",
	["底柢厚"] = "té-tì-kāu/tóe-tì-kāu",
	["底止"] = "tí-chí",
	["底片"] = "té-phìⁿ/tóe-phìⁿ",
	["底盤"] = "té-pôaⁿ/tóe-pôaⁿ",
	["底稿"] = "té-kó/tóe-kó",
	["底糞"] = "té-pùn/tóe-pùn",
	["底系"] = "té-hē/tí-hē",
	["底細"] = "té-sè/tóe-sòe/tí-sè/tí-sòe",
	["底線"] = "té-sòaⁿ/tóe-sòaⁿ",
	["底置"] = "té-tì/tóe-tì",
	["底蒂"] = "té-tì/tóe-tì",
	["底蒂在"] = "té-tì-chāi/tóe-tì-chāi",
	["底薪"] = "té-sin/tóe-sin",
	["底衫"] = "té-saⁿ/tóe-saⁿ",
	["底裡"] = "té-lí/tóe-lí",
	["底踏"] = "té-ta̍h/tóe-ta̍h",
	["底邊"] = "té-piⁿ/tóe-piⁿ",
	["底部"] = "té-pō͘/tóe-pō͘",
	["底限"] = "té-hān/tóe-hān",
	["底頭"] = "té-thâu/tóe-thâu",
	["店"] = "tiàm",
	["店主"] = "tiàm-chú",
	["店仔"] = "tiàm-á",
	["店倒"] = "tiàm-tó",
	["店口"] = "tiàm-kháu",
	["店名"] = "tiàm-miâ",
	["店員"] = "tiàm-oân",
	["店底"] = "tiàm-té/tiàm-tóe",
	["店戶"] = "tiàm-hō͘",
	["店租"] = "tiàm-cho͘",
	["店稅"] = "tiàm-sòe/tiàm-sè",
	["店窗枋"] = "tiàm-thang-pang",
	["店舖"] = "tiàm-phò͘",
	["店號"] = "tiàm-hō",
	["店長"] = "tiàm-tiúⁿ",
	["店面"] = "tiàm-bīn",
	["店面厝"] = "tiàm-bīn-chhù",
	["店頭"] = "tiàm-thâu",
	["店頭家"] = "tiàm-thâu-ke",
	["庚帖"] = "keⁿ-thiap/kiⁿ-thiap/kiⁿ-thiap/keⁿ-thiap",
	["府"] = "hú",
	["府中"] = "hú-tiong",
	["府第"] = "hú-tē",
	["度"] = "thō͘/tō͘",
	["度三頓"] = "tō͘saⁿ-tǹg",
	["度世"] = "tō͘-sè",
	["度伙食"] = "tō͘-hóe-si̍t/tō͘-hé-si̍t",
	["度口"] = "tō͘-kháu",
	["度嘴食"] = "tō͘-chhùi-chia̍h",
	["度嘴飽"] = "tō͘-chhùi-pá",
	["度外"] = "tō͘-gōa",
	["度小月"] = "tō͘sió-goe̍h/tō͘sió-ge̍h",
	["度性命"] = "tō͘sèⁿ-miā/tō͘sìⁿ-miā",
	["度數"] = "tō͘-sò͘",
	["度日"] = "tō͘-ji̍t",
	["度日如年"] = "tō͘-ji̍t-jî-nî/tō͘-ji̍t-jû-nî",
	["度日子"] = "tō͘-ji̍t-chí",
	["度晬"] = "tō͘-chè/tō͘-chòe",
	["度會活"] = "tō͘-ē-oa̍h",
	["度活"] = "tō͘-oa̍h",
	["度生"] = "tō͘-seⁿ/tō͘-siⁿ",
	["度生度死"] = "tō͘-seⁿ-tō͘-sí/tō͘-siⁿ-tō͘-sí",
	["度過"] = "tō͘-kòe/tō͘-kè",
	["度量"] = "tō͘-liāng/tō͘-liōng",
	["度量大"] = "tō͘-liāng-tōa/tō͘-liōng-tōa",
	["度量狹"] = "tō͘-liāng-e̍h/tō͘-liōng-oe̍h",
	["度針"] = "tō͘-chiam",
	["度食"] = "tō͘-chia̍h/tô-chia̍h",
	["度飽"] = "tō͘-pá",
	["座"] = "chē/chō/chó",
	["座位"] = "chō-ūi",
	["座椅"] = "chō-í",
	["座標"] = "chō-piau",
	["座無虛席"] = "chō-bô-hi-se̍k",
	["座談"] = "chō-tâm",
	["座談會"] = "chō-tâm-hōe",
	["座車"] = "chō-chhia",
	["庨"] = "hau",
	["庫"] = "khò͘",
	["庫存"] = "khò͘-chûn",
	["庫錢"] = "khò͘-chîⁿ",
	["庭上"] = "têng-siāng/têng-siōng",
	["庭訊"] = "têng-sìn",
	["庭長"] = "têng-tiúⁿ",
	["庭院"] = "têng-īⁿ",
	["庵"] = "am",
	["庵廟"] = "am-biō",
	["庵院"] = "am-īⁿ",
	["庶務"] = "sù-bū",
	["庶母"] = "sù-bó/sù-bú",
	["庶民"] = "sù-bîn",
	["康"] = "khang",
	["康健"] = "khong-kiān",
	["康寧"] = "khong-lêng",
	["康復"] = "khong-ho̍k",
	["康樂"] = "khong-lo̍k",
	["康熙"] = "Khong-hi",
	["庸醫"] = "iông-i",
	["廁所"] = "chhek-só͘",
	["廁池"] = "chhek-tî",
	["廂"] = "siuⁿ",
	["廂仔車"] = "siuⁿ-á-chhia",
	["廈門"] = "Ē-mn̂g",
	["廉"] = "liâm",
	["廉價"] = "liâm-kè",
	["廉售"] = "liâm-siû",
	["廉明"] = "liâm-bêng",
	["廉潔"] = "liâm-kiat",
	["廉直"] = "liâm-ti̍t",
	["廉肚"] = "liám-tó͘",
	["廊"] = "lông",
	["廕肥"] = "ìm-pûi",
	["廖"] = "liāu",
	["廚具"] = "tû-khū/tû-kū",
	["廚子"] = "tô͘-chí",
	["廚子師"] = "tô͘-chí-sai",
	["廚師"] = "tû-su",
	["廟"] = "biō",
	["廟公"] = "biō-kong",
	["廟堂"] = "biō-tn̂g",
	["廟宇"] = "biō-ú",
	["廟寺"] = "biō-sī",
	["廟尪仔"] = "biō-ang-á",
	["廟祝"] = "biō-chiok",
	["廠"] = "chhiúⁿ",
	["廠商"] = "chhiúⁿ-siong",
	["廠址"] = "chhiúⁿ-chí",
	["廠房"] = "chhiúⁿ-pâng",
	["廠方"] = "chhiúⁿ-hong",
	["廠牌"] = "chhiúⁿ-pâi",
	["廠長"] = "chhiúⁿ-tiúⁿ",
	["廢"] = "hòe/hùi",
	["廢"] = "hòe-sak",
	["廢人"] = "hòe-jîn",
	["廢墟"] = "hòe-hi",
	["廢婚"] = "hòe-hun",
	["廢掉"] = "hòe-tiāu",
	["廢料"] = "hòe-liāu/hùi-liāu",
	["廢棄"] = "hòe-khì",
	["廢棄物"] = "hòe-khì-bu̍t",
	["廢止"] = "hòe-chí",
	["廢氣"] = "hòe-khì",
	["廢水"] = "hòe-chúi",
	["廢無"] = "hòe-bô",
	["廢物利用"] = "hòe-bu̍t-lī-iōng",
	["廢票"] = "hòe-phiò",
	["廢紙"] = "hòe-chóa",
	["廢鐵"] = "hòe-thih",
	["廢除"] = "hòe-tî/hòe-tû",
	["廣仔"] = "kóng-á",
	["廣告"] = "kóng-kò",
	["廣告費"] = "kóng-kò-hùi",
	["廣場"] = "kóng-tiûⁿ",
	["廣大"] = "kóng-tāi",
	["廣島"] = "Kóng-tó",
	["廣州杉"] = "kńg-chiu-sam",
	["廣播"] = "kóng-pò/kóng-pò͘",
	["廣播界"] = "kóng-pò͘-kài",
	["廣東"] = "kńg-tang/kúiⁿ-tang/Kńg-tang",
	["廣東省"] = "Kńg-tang-séng",
	["廣泛"] = "kóng-hoat",
	["廣義"] = "kóng-gī",
	["廣葉杉"] = "kóng-hio̍h-sam",
	["廣西"] = "Kńg-se/kúiⁿ-sai/kńg-sai",
	["廬山"] = "Lô͘-soaⁿ",
	["廳"] = "thiaⁿ",
	["廳堂花"] = "thiaⁿ-tn̂g-hoe",
	["廳舍"] = "thiaⁿ-sià",
	["廳長"] = "thiaⁿ-tiúⁿ",
	["延"] = "iân",
	["延chhiân"] = "iân-chhiân",
	["延leh"] = "chhiân--leh",
	["延平"] = "Iân-pêng",
	["延後"] = "iân-āu",
	["延攬"] = "iân-lám",
	["延期"] = "iân-kî",
	["延燒"] = "iân-sio",
	["延緩"] = "iân-oān",
	["延續"] = "iân-sio̍k",
	["延續到"] = "iân-sio̍k-kàu",
	["延至"] = "iân-chì",
	["延誤"] = "iân-gō͘",
	["延請"] = "iân-chhéng",
	["延遲"] = "iân-tî",
	["延遷"] = "iân-chhiân",
	["延長"] = "iân-tiông/iân-tn̂g",
	["建中"] = "Kiàn-tiong",
	["建交"] = "kiàn-kau",
	["建制"] = "kiàn-chè",
	["建功"] = "kiàn-kong",
	["建台"] = "kiàn-tâi",
	["建國"] = "kiàn-kok",
	["建地"] = "kiàn-tē/kiàn-tōe",
	["建坪"] = "kiàn-phêⁿ",
	["建好"] = "kiàn-hó",
	["建安"] = "Kiàn-an",
	["建廠"] = "kiàn-chhiúⁿ",
	["建成"] = "kiàn-sêng",
	["建材"] = "kiàn-châi",
	["建構"] = "kiàn-kò͘",
	["建樹"] = "kiàn-chhiū",
	["建立"] = "kiàn-li̍p",
	["建立起"] = "kiàn-li̍p-khí",
	["建築"] = "kiàn-tio̍k",
	["建築商"] = "kiàn-tio̍k-siong",
	["建築師"] = "kiàn-tio̍k-su",
	["建築業"] = "kiàn-tio̍k-gia̍p",
	["建築物"] = "kiàn-tio̍k-bu̍t",
	["建置"] = "kiàn-tì",
	["建蔽率"] = "kiàn-pè-lu̍t",
	["建蘭"] = "kiàn-lân",
	["建言"] = "kiàn-giân",
	["建設"] = "kiàn-siat",
	["建設局"] = "Kiàn-siat-kio̍k",
	["建設廳"] = "Kiàn-siat-thiaⁿ",
	["建設所"] = "kiàn-siat-só͘",
	["建議"] = "kiàn-gī",
	["建議案"] = "kiàn-gī-àn",
	["建軍"] = "kiàn-kun",
	["建造"] = "kiàn-chō",
	["建醮"] = "kiàn-chiò",
	["建黨"] = "kiàn-tóng",
	["廿"] = "jia̍p",
	["弄"] = "lāng/lōng",
	["弄傢俬"] = "lāng-ke-si",
	["弄刀弄劍"] = "lāng-to-lāng-kiàm",
	["弄到"] = "lāng-kàu",
	["弄嘴花"] = "lāng-chhùi-hoe",
	["弄囡仔"] = "lāng-gín-á",
	["弄大刀"] = "lāng-tōa-to",
	["弄幫"] = "lōng-pang",
	["弄弊"] = "lōng-pè",
	["弄恨"] = "lāng-gīn",
	["弄慫"] = "lōng-sóng",
	["弄拐仔花"] = "lāng-koái-á-hoe",
	["弄揚"] = "lōng-iông",
	["弄新娘"] = "lāng-sin-niû",
	["弄權"] = "lōng-khoân",
	["弄溜嗹"] = "lōng-liu-lian",
	["弄牙"] = "lāng-gê",
	["弄狗熊"] = "lāng-káu-hîm",
	["弄獅"] = "lāng-sai",
	["弄獅頭"] = "lāng-sai-thâu",
	["弄筆仔尾"] = "lāng-pit-á-bóe/lāng-pit-á-bé",
	["弄筆墨"] = "lāng-pit-ba̍k",
	["弄筆尾"] = "lāng-pit-bóe/lāng-pit-bé",
	["弄翼"] = "lāng-si̍t",
	["弄股"] = "lāng-kó͘",
	["弄花"] = "lāng-hoe",
	["弄花字"] = "lāng-hoe-jī/lāng-hoe-lī",
	["弄花鼓"] = "lāng-hoe-kó͘",
	["弄藤"] = "lāng-tîn",
	["弄被"] = "lāng-phōe/lāng-phē",
	["弄險"] = "lāng-hiám",
	["弄風"] = "lāng-hong",
	["弄鬆"] = "lāng-sang",
	["弄鬼"] = "lōng-kúi",
	["弄鼓"] = "lāng-kó͘",
	["弄龍"] = "lāng-lêng/lāng-liông",
	["弊"] = "pè",
	["弊害"] = "pè-hāi",
	["弊案"] = "pè-àn",
	["弊病"] = "pè-pēⁿ/pè-pīⁿ/pè-pēng",
	["弊端"] = "pè-toan",
	["式"] = "sek/sit",
	["式場"] = "sek-tiûⁿ",
	["式微"] = "sek-bî",
	["弓"] = "keng/kiong",
	["弓仔"] = "keng-á",
	["弓布篷"] = "keng-pò͘-phâng",
	["弓帆"] = "keng-phâng",
	["弓直"] = "keng-ti̍t",
	["弓箭"] = "keng-chìⁿ/kiong-chìⁿ",
	["弓肥"] = "keng-pûi",
	["弓蕉"] = "keng-chio/kin-chio",
	["弓蕉油"] = "keng-chio-iû",
	["弓蕉綠"] = "keng-chio-le̍k",
	["弓衫"] = "keng-saⁿ",
	["弓開"] = "keng-khui",
	["弓鞋"] = "kiong-ê/keng-ôe",
	["弔問"] = "tiàu-būn",
	["弔喪"] = "tiàu-song",
	["弔文"] = "tiàu-bûn",
	["弔祭"] = "tiàu-chè",
	["弔禮"] = "tiàu-lé",
	["弔詞"] = "tiàu-sû",
	["弔辭"] = "tiàu-sû",
	["引"] = "ín",
	["引chhōa"] = "ín-chhōa",
	["引人"] = "ín-lâng",
	["引人入勝"] = "ín-jîn-ji̍p-sèng",
	["引人注目"] = "ín-lâng-chù-bo̍k",
	["引人矚目"] = "ín-jîn-chiok-bo̍k",
	["引以為傲"] = "ín-í-ûi-ngō͘",
	["引來"] = "ín-lâi",
	["引入"] = "ín-ji̍p",
	["引冊"] = "ín-chheh",
	["引出"] = "ín-chhut",
	["引力"] = "ín-le̍k",
	["引就"] = "ín-chiū",
	["引度"] = "ín-tō͘",
	["引得"] = "ín-tit",
	["引擎"] = "iân-jín",
	["引據"] = "ín-kì/ín-kù",
	["引水蕉"] = "ín-chúi-chio/ún-chúi-chio",
	["引汏"] = "ín-thōa",
	["引渡"] = "ín-tō͘",
	["引火"] = "ín-hóe/ín-hé",
	["引燃"] = "ín-jiân",
	["引爆"] = "ín-po̍k",
	["引用"] = "ín-iōng",
	["引發"] = "ín-hoat",
	["引磬"] = "ín-khèng",
	["引禍"] = "ín-hō",
	["引線"] = "ín-sòaⁿ",
	["引見"] = "ín-kiàn",
	["引言"] = "ín-giân",
	["引誘"] = "ín-iú",
	["引證"] = "ín-chèng",
	["引起"] = "ín-khí",
	["引路"] = "ín-lō͘",
	["引路司"] = "ín-lō͘-sai",
	["引路獅"] = "ín-lō͘-sai",
	["引述"] = "ín-su̍t",
	["引退"] = "ín-thè/ín-thòe",
	["引進"] = "ín-chìn",
	["引道"] = "ín-tō",
	["引電"] = "ín-tiān",
	["引領"] = "ín-niá",
	["引鬼入宅"] = "ín-kúi-li̍p-the̍h",
	["引魂"] = "ín-hûn",
	["弘毅"] = "hông-gē",
	["弘法"] = "hông-hoat",
	["弛"] = "sí",
	["弟"] = "tē/tī",
	["弟婦"] = "tē-hū",
	["弟婦仔"] = "tē-hū-á",
	["弟子"] = "tē-chú",
	["弟弟"] = "tih-tih/tī-tî",
	["弦仔"] = "hiân-á",
	["弦樂"] = "hiân-ga̍k",
	["弧"] = "ô͘",
	["弧家"] = "ô͘-ke",
	["弧形"] = "ô͘-hêng",
	["弱"] = "jia̍k/jio̍h/jio̍k/lio̍h/lio̍k",
	["弱勢"] = "jio̍k-sì/jio̍k-sè",
	["弱小"] = "jio̍k-sió",
	["弱者"] = "jio̍k-chiá",
	["弱點"] = "jio̍k-tiám/lio̍k-tiám",
	["張"] = "tiuⁿ",
	["張勢面"] = "tiuⁿ-sì-bīn/tiuⁿ-sè-bīn",
	["張嫁"] = "tiuⁿ-kè",
	["張打"] = "tiuⁿ-táⁿ",
	["張持"] = "tiuⁿ-tî",
	["張掇"] = "tiuⁿ-chhoah/tiuⁿ-toah/tiuⁿ-tioh",
	["張格"] = "tiuⁿ-keh",
	["張樣"] = "tiuⁿ-iūⁿ",
	["張款"] = "tiuⁿ-khoán",
	["張等"] = "tiuⁿ-tán",
	["張老衫"] = "tiuⁿ-lāu-saⁿ",
	["張身勢"] = "tiuⁿ-sin-sì/tiuⁿ-sin-sè",
	["張鬥"] = "tiuⁿ-tàu",
	["強"] = "kiông/kiūⁿ",
	["強tú"] = "kiông-tú",
	["強佔"] = "kiông-chiàm",
	["強偏弱"] = "kiông-pheⁿ-jio̍k/kiông-phiⁿ-jio̍k",
	["強制"] = "kiông-chè",
	["強力"] = "kiông-le̍k",
	["強力膠"] = "kiông-le̍k-ka",
	["強加誣"] = "kiông-ka-bû",
	["強劫"] = "kiông-kiap",
	["強劫賊"] = "kiông-kiap-chha̍t",
	["強勁"] = "kiông-kèng",
	["強勢"] = "kiông-sì/kiông-sè",
	["強勸"] = "kiông-khǹg",
	["強化"] = "kiông-hòa",
	["強嘴"] = "kiūⁿ-chhùi",
	["強固"] = "kiông-kò͘",
	["強國"] = "kiông-kok",
	["強壓"] = "kiông-ap",
	["強壯"] = "kiông-chòng",
	["強大"] = "kiông-tāi",
	["強奪"] = "kiông-toa̍t",
	["強姦"] = "kiâng-kan/kiông-kan/kiông-kan",
	["強屈"] = "kiông-khut",
	["強度"] = "kiông-tō͘",
	["強弱"] = "kiông-jio̍k",
	["強強"] = "kiông-kiông/kiâng-kiâng",
	["強強欲"] = "kiông-kiông-beh",
	["強徒"] = "kiông-tô͘",
	["強心劑"] = "kiông-sim-che",
	["強心針"] = "kiông-sim-chiam",
	["強忍"] = "kiông-lún",
	["強房"] = "kiông-pâng",
	["強扒躡"] = "kiūⁿ-peh-nì",
	["強押"] = "kiông-ah",
	["強搶"] = "kiông-chhiúⁿ",
	["強摃"] = "kiông-kòng",
	["強摃賊"] = "kiông-kòng-chha̍t/kiâng-kòng-chha̍t",
	["強敵"] = "kiông-te̍k",
	["強暴"] = "kiông-pō",
	["強有力"] = "kiông-iú-le̍k",
	["強棒"] = "kiông-pāng",
	["強棖"] = "kiông-tìⁿ/kiâng-tèⁿ",
	["強權"] = "kiông-koân",
	["強欲"] = "kiông-beh",
	["強求"] = "kiông-kiû",
	["強法"] = "kiông-hoat",
	["強烈"] = "kiông-lia̍t",
	["強牚"] = "kiông-thìⁿ",
	["強癖"] = "kiūⁿ-phiah",
	["強盛"] = "kiông-sēng",
	["強盜"] = "kiông-tō",
	["強硬"] = "kiông-ngē/kiông-ngī",
	["強者"] = "kiông-chiá",
	["強行"] = "kiông-hêng",
	["強調"] = "kiông-tiāu",
	["強路"] = "kiûⁿ-kè",
	["強身"] = "kiông-sin",
	["強辯"] = "kióng-piān",
	["強迫"] = "kiâng-pek/kiông-pek/kiông-pek",
	["強霸"] = "kiông-pà",
	["強風"] = "kiông-hong",
	["強食弱"] = "kiông-chia̍h-jio̍k",
	["強食軟"] = "kiông-chia̍h-nńg",
	["強骨"] = "kiūⁿ-kut",
	["彈"] = "tân/tôaⁿ/tōaⁿ",
	["彈phè"] = "tôaⁿ-phè",
	["彈出去"] = "tōaⁿ--chhut-khì/tōaⁿ--chhut-khù",
	["彈力"] = "tân-le̍k/tōaⁿ-la̍t",
	["彈力性"] = "tōaⁿ-le̍k-sèng",
	["彈劾"] = "tân-hāi/tân-he̍k",
	["彈唱"] = "tôaⁿ-chhiùⁿ",
	["彈回"] = "tân-hôe",
	["彈壓"] = "tân-ap",
	["彈奏"] = "tôaⁿ-chàu",
	["彈性"] = "tân-sèng/tôaⁿ-sèng/tōaⁿ-sèng",
	["彈琴"] = "tôaⁿ-khîm",
	["彈空"] = "tôaⁿ-khang",
	["彈簧"] = "tân-hông/tōaⁿ-hông",
	["彈藥庫"] = "tân-io̍h-khò͘",
	["彈道"] = "tân-tō",
	["彈銃"] = "tōaⁿ-chhèng",
	["彈頭"] = "tôaⁿ-thâu",
	["彌勒佛"] = "mî-le̍k-hu̍t/bî-le̍k-hu̍t",
	["彌勒爺"] = "mî-le̍k-iâ/bî-le̍k-iâ",
	["彌撒"] = "mî-sat",
	["彌滿"] = "mî-boán",
	["彌補"] = "mî-pó͘",
	["彌賽亞"] = "Mî-sài-a",
	["彌陀"] = "Mî-tô",
	["彎"] = "oaiⁿ/oan",
	["彎leh彎leh"] = "oaihN--leh-oaihN--leh",
	["彎人"] = "oaiⁿ--lâng",
	["彎來斡去"] = "oan-lâi-oat-khì/oan-lâi-oat-khù",
	["彎刀"] = "oan-to",
	["彎弓"] = "oan-kiong",
	["彎弓橋"] = "oan-kiong-kiô",
	["彎弓門"] = "oan-kiong-mn̂g",
	["彎彎"] = "oan-oan",
	["彎彎斡斡"] = "oan-oan-oat-oat",
	["彎斡"] = "oan-oat",
	["彎斡走廊"] = "oan-oat-cháu-lông",
	["彎斡路"] = "oan-oat-lō͘",
	["彎曲"] = "oan-khiau",
	["彎線"] = "oan-sòaⁿ",
	["彎者彎者"] = "oaiⁿ-che-oaiⁿ-che",
	["彎蜷"] = "oan-khûn",
	["彎蹺"] = "oan-khiau",
	["彔"] = "lak/lio̍k",
	["彔空"] = "lak-khang",
	["彗星"] = "hūi-chheⁿ/hūi-seng",
	["彙編"] = "lūi-phian",
	["彙集"] = "lūi-chi̍p",
	["形"] = "hêng",
	["形像"] = "hêng-siōng",
	["形勢"] = "hêng-sì/hêng-sè",
	["形同"] = "hêng-tông",
	["形同虛設"] = "hêng-tông-hi-siat",
	["形圖"] = "hêng-tô͘",
	["形威"] = "hêng-ui",
	["形容"] = "hêng-iông",
	["形式"] = "hêng-sek",
	["形影"] = "hêng-iáⁿ",
	["形態"] = "hêng-thài",
	["形成"] = "hêng-sêng",
	["形模"] = "hêng-bô͘",
	["形款"] = "hêng-khoán",
	["形狀"] = "hêng-chōng",
	["形象"] = "hêng-siāng/hêng-siōng",
	["形貌"] = "hêng-māu",
	["形跡"] = "hêng-chek",
	["形頭"] = "hêng-thâu",
	["形骸"] = "hêng-hâi",
	["形體"] = "hêng-thé",
	["彥"] = "gān",
	["彩"] = "chhái",
	["彩兆"] = "chhái-tiāu",
	["彩券"] = "chhái-kǹg",
	["彩排"] = "chhái-pâi",
	["彩旦"] = "chhái-tòaⁿ",
	["彩棚"] = "chhái-pêⁿ",
	["彩樓"] = "chhái-lâu",
	["彩畫"] = "chhái-ōe",
	["彩票"] = "chhái-phiò",
	["彩筆"] = "chhái-pit",
	["彩繪"] = "chhái-hōe",
	["彩色"] = "chhái-sek",
	["彩虹"] = "chhái-khēng",
	["彩蛋"] = "chhái-tàn",
	["彩街"] = "chhái-ke/chhái-koe",
	["彩褲"] = "chhái-khò͘",
	["彩路"] = "chhái-lō͘",
	["彩轎"] = "chhái-kiō",
	["彩雲"] = "chhái-hûn",
	["彩頭"] = "chhái-thâu",
	["彪婆"] = "piu-pô",
	["彫"] = "tiau",
	["彬"] = "pin",
	["彭"] = "phêⁿ/phîⁿ",
	["彭加嶼"] = "phêⁿ-ka-sū/phîⁿ-ka-sū",
	["彭祖"] = "phêⁿ-chó͘/phîⁿ-chó͘",
	["彰化"] = "Chiong-hòa",
	["彰化人"] = "Chiong-hòa-lâng",
	["彰化市"] = "Chiong-hòa-chhī",
	["彰化縣"] = "Chiong-hòa-koān",
	["彰顯"] = "chiong-hián",
	["影"] = "éng/iáⁿ/ńg",
	["影一下"] = "iáⁿ-chi̍t-ē",
	["影像"] = "éng-siōng",
	["影劇"] = "iáⁿ-kio̍k",
	["影劇圈"] = "iáⁿ-kio̍k-khoân",
	["影印"] = "iáⁿ-ìn",
	["影印機"] = "iáⁿ-ìn-ki",
	["影城"] = "iáⁿ-siâⁿ",
	["影壇"] = "iáⁿ-tôaⁿ",
	["影射"] = "iáⁿ-siā",
	["影展"] = "iáⁿ-tián",
	["影影"] = "iáⁿ-iáⁿ",
	["影戲"] = "iáⁿ-hì",
	["影揚"] = "iáⁿ-iâng",
	["影星"] = "iáⁿ-chheⁿ/iáⁿ-chhiⁿ",
	["影本"] = "iáⁿ-pún",
	["影燈"] = "iáⁿ-teng",
	["影片"] = "iáⁿ-phìⁿ",
	["影目"] = "iáⁿ-ba̍k",
	["影著"] = "iáⁿ-tio̍h",
	["影評"] = "iáⁿ-phêng",
	["影跡"] = "iáⁿ-chiah/iáⁿ-jiah/iáⁿ-liah",
	["影迷"] = "iáⁿ-bê",
	["影響"] = "éng-hiáng/éng-hióng",
	["影響力"] = "éng-hiáng-le̍k/éng-hióng-le̍k",
	["影響著"] = "éng-hiáng--tio̍h/éng-hióng--tio̍h",
	["彷彿"] = "hóng-hut",
	["役"] = "ia̍h",
	["役男"] = "ia̍h-lâm",
	["役畢"] = "ia̍h-pit",
	["彼"] = "hit",
	["彼位"] = "hit-ūi",
	["彼位仔"] = "hit-ūi-á",
	["彼個"] = "hit-ê",
	["彼坎站"] = "hit-khám-chām",
	["彼塊"] = "hit-tè",
	["彼寡"] = "hit-kóa",
	["彼岸"] = "pí-gān",
	["彼工"] = "hit-kang",
	["彼帶"] = "hit-tè",
	["彼幾日"] = "hit-kúi-ji̍t",
	["彼庀仔"] = "hit-phí-á",
	["彼得"] = "Pí-tek",
	["彼所在"] = "hit-só͘-chāi",
	["彼接"] = "pí-chiap",
	["彼搭"] = "hit-tah",
	["彼擺"] = "hit-pái",
	["彼日"] = "hit-ji̍t",
	["彼時"] = "hit-sî",
	["彼時陣"] = "hit-sî-chūn",
	["彼東時"] = "hit-tang-sî",
	["彼樣"] = "hit-iūⁿ",
	["彼款"] = "hit-khoán",
	["彼此"] = "pí-chhú",
	["彼流擺"] = "hit-lâu-pái",
	["彼爿頭"] = "hit-pêng-thâu",
	["彼當時"] = "hit-tong-sî/pit-tng-sî",
	["彼當陣"] = "hit-tang-chūn",
	["彼種"] = "hit-chióng",
	["彼站"] = "hit-chām",
	["彼站仔"] = "hit-chām-á",
	["彼號"] = "hit-hō",
	["彼角勢"] = "hit-kak-sì/hit-kak-sè",
	["彼角頭"] = "hit-kak-thâu",
	["彼跡"] = "hit-jiah/hit-liah",
	["彼輒仔"] = "hit-tiap-á",
	["彼過"] = "hit-kòe/hit-kè",
	["彼陣"] = "hit-chūn",
	["彼陣仔"] = "hit-chūn-á",
	["彼點仔"] = "hit-tiám-á",
	["往"] = "óng",
	["往上"] = "óng-siāng/óng-siōng",
	["往下"] = "óng-hā",
	["往事"] = "óng-sū",
	["往來"] = "óng-lâi",
	["往例"] = "óng-lē",
	["往回"] = "óng-hôe",
	["往回單"] = "óng-hôe-toaⁿ",
	["往常時"] = "éng-siông-sî/óng-siông-sî",
	["往常過"] = "éng-siông-kòe/éng-siông-kè",
	["往後"] = "óng-hiō/óng-hō͘",
	["往得"] = "éng-kè",
	["往復"] = "óng-ho̍k",
	["往復單"] = "óng-ho̍k-toaⁿ",
	["往擺"] = "éng-pái",
	["往日"] = "éng-ji̍t/ín-ji̍t/óng-ji̍t",
	["往昔"] = "óng-sek",
	["往時"] = "éng-sî/óng-sî",
	["往有"] = "éng-ū",
	["往生"] = "óng-seng",
	["往當時"] = "óng-tang-sî",
	["往診"] = "óng-chín",
	["往路"] = "óng-kè",
	["往過"] = "éng-kòe/óng-kè",
	["往陣"] = "éng-chūn",
	["征"] = "cheng",
	["征戰"] = "cheng-chiàn",
	["征收"] = "cheng-siu",
	["征服"] = "cheng-ho̍k",
	["待"] = "tāi/thāi",
	["待命"] = "thāi-bēng",
	["待客"] = "thāi-kheh",
	["待查"] = "thāi-cha",
	["待續"] = "thāi-sio̍k",
	["待遇"] = "thāi-gū",
	["律"] = "lu̍t",
	["律師"] = "lu̍t-su",
	["律法"] = "lu̍t-hoat",
	["後"] = "āu/hō͘",
	["後siū"] = "āu-siū",
	["後下手"] = "āu-hē-chhiú",
	["後世"] = "āu-sè/āu-sì",
	["後世人"] = "āu-sì-lâng",
	["後事"] = "hō͘-sū",
	["後代"] = "āu-tāi/hō͘-tāi",
	["後代人"] = "āu-tāi-lâng",
	["後任"] = "āu-jīm",
	["後來"] = "āu-lâi/āu--lâi",
	["後來居上"] = "āu-lâi-ki-siāng/āu-lâi-ku-siōng",
	["後個月"] = "āu-kò͘-goe̍h/āu-kò͘-ge̍h",
	["後出世"] = "āu-chhut-sì",
	["後勤"] = "āu-khîn/āu-khûn",
	["後半暝"] = "āu-pòaⁿ-mê/āu-pòaⁿ-mî",
	["後叔"] = "āu-chek",
	["後台"] = "āu-tâi",
	["後嗣"] = "āu-sû/hō͘-sû/hō͘-sû",
	["後坐"] = "āu-chē",
	["後坐肉"] = "āu-chē-bah",
	["後埔"] = "Āu-po͘",
	["後埕"] = "āu-tiâⁿ",
	["後塵"] = "hō͘-tîn",
	["後壁"] = "āu-piah",
	["後壁山"] = "āu-piah-soaⁿ",
	["後壁形"] = "āu-piah-hêng",
	["後壁門"] = "āu-piah-mn̂g",
	["後壁面"] = "āu-piah-bīn",
	["後天"] = "hō͘-thian",
	["後天的"] = "hiō-thian--ê",
	["後妻"] = "āu-chhe",
	["後娶"] = "āu-chhōa",
	["後宮"] = "hō͘-kiong",
	["後尾"] = "āu-bóe/āu-bé",
	["後尾埕"] = "āu-bóe-tiâⁿ/āu-bé-tiâⁿ",
	["後尾門"] = "āu-bóe-mn̂g/āu-bé-mn̂g",
	["後屆"] = "āu-kài",
	["後層"] = "āu-chan",
	["後山"] = "āu-soaⁿ",
	["後山崎"] = "āu-soaⁿ-kiā",
	["後市"] = "āu-chhī",
	["後幫"] = "āu-pang",
	["後年"] = "āu-nî",
	["後座"] = "āu-chō",
	["後形"] = "āu-hêng",
	["後悔"] = "hiō-hóe/hō͘-hóe/hō͘-hóe",
	["後悔莫及"] = "hiō-hóe-bo̍k-ki̍p",
	["後患"] = "hō͘-hoān",
	["後房"] = "āu-pâng",
	["後手"] = "āu-chhiú",
	["後手錢"] = "āu-chhiú-chîⁿ",
	["後援"] = "hō͘-oān",
	["後撐"] = "āu-thèⁿ",
	["後擴"] = "āu-khok",
	["後擺"] = "āu-pái",
	["後斗操"] = "āu-táu-chhau",
	["後斗銃"] = "āu-táu-chhèng",
	["後方"] = "āu-hong",
	["後旁"] = "āu-pêng",
	["後日"] = "āu--ji̍t/āu-ji̍t",
	["後日仔"] = "āu-ji̍t-á",
	["後時"] = "āu-sî",
	["後暝"] = "āu-mê/āu-mî",
	["後曾齒"] = "āu-chan-khí",
	["後月日"] = "āu-goe̍h-ji̍t/āu-ge̍h-ji̍t",
	["後期"] = "hō͘-kî",
	["後枕"] = "āu-chím",
	["後枕骨"] = "āu-chím-kut",
	["後果"] = "hiō-kó",
	["後架"] = "āu-kè",
	["後某"] = "āu-bó͘",
	["後步"] = "āu-pō͘",
	["後段"] = "āu-tōaⁿ",
	["後母"] = "āu-bó/āu-bú",
	["後母婊"] = "āu-bó-piáu/āu-bú-piáu",
	["後母媌"] = "āu-bó-bâ/āu-bú-bâ",
	["後氣"] = "āu-khùi",
	["後注"] = "āu-tù",
	["後港"] = "Āu-káng",
	["後父"] = "āu-pē",
	["後甌"] = "āu-au",
	["後生家"] = "āu-seⁿ-ke/āu-siⁿ-ke/hāu-seⁿ-ke/hāu-siⁿ-ke/hō͘-seng-ke",
	["後禁"] = "āu-kìm",
	["後禍"] = "āu-ē",
	["後繼"] = "hō͘-kè",
	["後翁"] = "āu-ang",
	["後者"] = "hō͘-chiá",
	["後腦"] = "āu-náu",
	["後腦骨"] = "āu-náu-kut",
	["後腳"] = "āu-kha",
	["後腳跟"] = "āu-kha-kin/āu-kha-kun",
	["後腿"] = "āu-thúi",
	["後落"] = "āu-lo̍h",
	["後衛"] = "hō͘-ōe",
	["後裔"] = "hō͘-è",
	["後裾"] = "āu-ki/āu-ku",
	["後起之秀"] = "āu-khí-chi-siù",
	["後路"] = "āu-lō͘",
	["後蹬"] = "āu-teⁿ",
	["後車斗"] = "āu-chhia-táu",
	["後車箱"] = "āu-chhia-siuⁿ",
	["後輩"] = "hiō-pòe/hō͘-pòe",
	["後退"] = "hō͘-thè/hō͘-thòe",
	["後進"] = "āu-chìn/hiō-chìn/hō͘-chìn",
	["後過"] = "āu-kòe/āu-kè",
	["後遺症"] = "āu-ûi-chèng",
	["後門"] = "āu-mn̂g",
	["後院"] = "āu-īⁿ",
	["後面"] = "āu-bīn",
	["後靪"] = "āu-tiⁿ",
	["後頭"] = "āu-thâu",
	["後頭厝"] = "āu-thâu-chhù",
	["後頭擴"] = "āu-thâu-khok",
	["後頭銃"] = "āu-thâu-chhèng",
	["後顧之憂"] = "hiō-kò͘-chi-iu",
	["後齒"] = "āu-khí",
	["後龍"] = "Āu-lâng",
	["徑"] = "kìⁿ",
	["徑賽"] = "kèng-sài",
	["徒弟"] = "tô͘-tē",
	["徒行"] = "tô͘-hêng",
	["得"] = "chit/eh/tit",
	["得bē著"] = "tit-bē-tio̍h",
	["得一望二"] = "tit-it-bōng-jī",
	["得中"] = "tek-tiong",
	["得人心"] = "tek-jîn-sim",
	["得人惜"] = "tit-lâng-sioh",
	["得人疼"] = "tit-lâng-thiàⁿ",
	["得人緣"] = "tit-lâng-iân",
	["得來"] = "tit-lâi",
	["得來不易"] = "tit-lâi-put-e̍k",
	["得出"] = "tit-chhut",
	["得分"] = "tit-hun",
	["得力助手"] = "tit-le̍k-chō͘-chhiú",
	["得勝"] = "tit-sèng",
	["得天下"] = "tit-thian-hā",
	["得失"] = "tek-sit/tit-sit",
	["得定"] = "tek-tiāⁿ",
	["得宜"] = "tek-gî",
	["得寸進尺"] = "tek-chhùn-chìn-chhioh/tit-chhùn-chìn-chhioh",
	["得心"] = "tek-sim",
	["得心應手"] = "tit-sim-èng-chhiú",
	["得意"] = "tek-ì/tit-ì",
	["得意揚揚"] = "tek-ì-iông-iông",
	["得手"] = "tit-chhiú",
	["得救"] = "tit-kiù",
	["得數"] = "tit-sò͘",
	["得標人"] = "tit-pio-jîn",
	["得橫財"] = "tit-hoâiⁿ-châi",
	["得民心"] = "tek-bîn-sim/tit-bîn-sim",
	["得獎"] = "ti̍t-chióng",
	["得獎人"] = "ti̍t-chióng-jîn",
	["得票"] = "tit-phiò",
	["得罪"] = "tek-chōe",
	["得罪人"] = "tek-chōe-lâng",
	["得著"] = "tit-tio̍h/tit--tio̍h",
	["得訣"] = "tek-koat",
	["得財"] = "tek-châi/tit-châi",
	["得道"] = "tit-tō",
	["徘徊"] = "pâi-hoâi/pâi-hôe/pâi-hôe",
	["徙"] = "sóa",
	["徙siū"] = "sóa-siū",
	["徙位"] = "sóa-ūi",
	["徙到"] = "sóa-kàu",
	["徙動"] = "sóa-tāng",
	["徙岫"] = "sóa-siū",
	["徙振動"] = "sóa-tín-tāng",
	["徙栽"] = "sóa-chai",
	["徙步"] = "sóa-pō͘",
	["徙用"] = "sóa-ēng",
	["徙腳"] = "sóa-kha",
	["徙舖"] = "sóa-pho͘",
	["徙走"] = "sóa-cháu",
	["徙錢"] = "sóa-chîⁿ",
	["徙開"] = "sóa-khui",
	["徛leh看"] = "khiā-leh-khòaⁿ",
	["徛中"] = "khiā-tiong",
	["徛亭亭"] = "khiā-thêng-thêng",
	["徛人爿"] = "khiā-jîn-pêng",
	["徛倒騰"] = "khiā-tò-thêng",
	["徛像"] = "khiā-siōng",
	["徛分"] = "khiā-hun",
	["徛厝"] = "khiā-chhù",
	["徛名"] = "khiā-miâ",
	["徛喪"] = "khiā-sng/khiā-song",
	["徛在"] = "khiā-chāi",
	["徛壁個"] = "khiā-piah-ê",
	["徛大股"] = "khiā-tōa-kó͘",
	["徛大頭"] = "khiā-tōa-thâu",
	["徛天路"] = "khiā-thiⁿ-lō͘",
	["徛孝"] = "khiā-hà",
	["徛家"] = "khiā-ke",
	["徛家人"] = "khiā-ke-lâng",
	["徛家厝"] = "khiā-ke-chhù",
	["徛尪"] = "khiā-ang",
	["徛屍騰"] = "khiā-si-thêng",
	["徛屏"] = "khiā-pîn",
	["徛山"] = "khiā-soaⁿ",
	["徛峙"] = "khiā-chhāi",
	["徛帶"] = "khiā-tòa",
	["徛廚"] = "khiā-tû",
	["徛心爿"] = "khiā-sim-pêng",
	["徛慎"] = "khiā-sīm",
	["徛戶頭"] = "khiā-hō͘-thâu",
	["徛擂台"] = "khiā-lûi-tâi",
	["徛方"] = "khiā-hong",
	["徛會椆"] = "khiā-ē-tiâu",
	["徛會稠"] = "khiā-ē-tiâu",
	["徛椆"] = "khiā-tiâu",
	["徛正"] = "khiā-chiàⁿ",
	["徛死"] = "khiā-sí",
	["徛泅"] = "khiā-siû",
	["徛深水"] = "khiā-chhim-chúi",
	["徛烘"] = "khiā-hang",
	["徛猴"] = "khiā-kâu",
	["徛猴癮"] = "khiā-kâu-giàn",
	["徛白魚"] = "khiā-pe̍h-hî/khiā-pe̍h-hû",
	["徛直"] = "khiā-ti̍t",
	["徛直直"] = "khiā-ti̍t-ti̍t",
	["徛眉"] = "khiā-bâi",
	["徛睏"] = "khiā-khùn",
	["徛票"] = "khiā-phiò",
	["徛秋"] = "khiā-chhiu",
	["徛稠"] = "khiā-tiâu",
	["徛穩"] = "khiā-ún",
	["徛窗"] = "khiā-thang",
	["徛算"] = "khiā-sǹg",
	["徛聯"] = "khiā-liân",
	["徛股"] = "khiā-kó͘",
	["徛腳"] = "khiā-kha",
	["徛著"] = "khiā-tio̍h",
	["徛諍王"] = "khiā-chèⁿ-ông/khiā-chìⁿ-ông",
	["徛起"] = "khiā-khí",
	["徛起來"] = "khiā-khí-lâi",
	["徛閃"] = "khiā-siám",
	["徛靈"] = "khiā-lêng",
	["徛面骨"] = "khiā-bīn-kut",
	["徛領"] = "khiā-niá",
	["徛頭"] = "khiā-thâu",
	["徛頭名"] = "khiā-thâu-miâ",
	["徛風"] = "khiā-hong",
	["徛飛魚"] = "khiā-poe-hî/khiā-pe-hû",
	["徛馬勢"] = "khiā-bé-sì/khiā-bé-sè",
	["徛騰"] = "khiā-thêng",
	["徛鵝"] = "khiā-gô",
	["徛黃"] = "khiā-n̂g",
	["從"] = "chēng/chiông",
	["從中"] = "chiông-tiong",
	["從來"] = "chêng-lâi",
	["從優"] = "chiông-iu",
	["從公"] = "chiông-kong",
	["從到taⁿ"] = "chēng-kàu-taⁿ",
	["從到今"] = "chêng-kàu-taⁿ",
	["從前"] = "chiông-chiân",
	["從即起"] = "chêng-chit-khí",
	["從古無"] = "chn̂g-kó͘-bô",
	["從商"] = "chiông-siong",
	["從善如流"] = "chiông-siān-jî-liû/chiông-siān-jû-liû",
	["從嚴"] = "chiông-giâm",
	["從寬"] = "chiông-khoan",
	["從屬"] = "chiông-sio̍k",
	["從政"] = "chiông-chèng",
	["從業"] = "chiông-gia̍p",
	["從簡"] = "chiông-kán",
	["從細"] = "chêng-sè/chêng-sòe/chn̂g-sè/chn̂g-sòe",
	["從軍"] = "chiông-kun",
	["從輕發落"] = "chiông-khin-hoat-lo̍h",
	["從開始"] = "chēng-khai-sí",
	["御用"] = "gī-iōng",
	["御賜"] = "gī-sù",
	["復仇"] = "ho̍k-siû",
	["復健"] = "ho̍k-kiān",
	["復原"] = "ho̍k-goân",
	["復古"] = "ho̍k-kó͘",
	["復國"] = "ho̍k-kok",
	["復學"] = "ho̍k-ha̍k",
	["復工"] = "ho̍k-kang",
	["復旦大學"] = "Ho̍k-tàn-tāi-ha̍k",
	["復業"] = "ho̍k-gia̍p",
	["復甦"] = "ho̍k-so͘",
	["復發"] = "ho̍k-hoat",
	["復習"] = "ho̍k-si̍p",
	["復職"] = "ho̍k-chit",
	["復興"] = "ho̍k-heng",
	["復舊"] = "ho̍k-kū",
	["復辟"] = "ho̍k-phek",
	["循"] = "sûn",
	["循字"] = "sûn-lī",
	["循序"] = "sûn-sū",
	["循環"] = "sûn-hoân/sûn-khoân",
	["循紅簿"] = "sûn-hông-phō͘",
	["徬徨"] = "pông-hông",
	["微"] = "bî/bui",
	["微妙"] = "bî-biāu",
	["微弱"] = "bî-jio̍k",
	["微微仔"] = "bî-bî-á",
	["微微風"] = "bî-bî-hong",
	["微波"] = "bî-pho",
	["微波爐"] = "bî-pho-lô͘",
	["微渺"] = "bî-biáu",
	["微生物"] = "bî-seng-bu̍t",
	["微生菌"] = "bî-seng-khún",
	["微處理機"] = "bî-chhù-lí-ki",
	["微言"] = "bî-giân",
	["微量"] = "bî-liāng/bî-liōng",
	["微電腦"] = "bî-tiān-náu",
	["徵"] = "teng",
	["徵信"] = "teng-sìn",
	["徵信所"] = "teng-sìn-só͘",
	["徵信社"] = "teng-sìn-siā",
	["徵收"] = "teng-siu/tin-siu/teng-siu",
	["徵文"] = "teng-bûn",
	["徵求"] = "teng-kiû",
	["徵著"] = "teng-tio̍h",
	["徵詢"] = "teng-sûn",
	["徵調"] = "teng-tiàu",
	["德"] = "tek",
	["德光"] = "tek-kong",
	["德國"] = "Tek-kok",
	["德國人"] = "Tek-kok-lâng",
	["德基水庫"] = "Tek-ki-chúi-khò͘",
	["德性"] = "tek-sèng",
	["德政"] = "tek-chèng",
	["德育"] = "tek-io̍k",
	["德行"] = "tek-hēng",
	["德軍"] = "Tek-kun",
	["德里"] = "Tek-lí",
	["德高望重"] = "tek-ko-bōng-tiōng",
	["德黑蘭"] = "Tek-o͘-lân",
	["徹"] = "thiat",
	["徹夜"] = "thiat-iā",
	["徹底"] = "thiat-té/thiat-tóe",
	["徹底澄清"] = "thiat-té-têng-chheng/thiat-tóe-têng-chheng",
	["徹悟"] = "thiat-ngō͘",
	["徹查"] = "thiat-cha",
	["徹透"] = "thiat-thò",
	["徼兆"] = "khiò-tiō/khiàu-tiāu",
	["徽章"] = "hui-chiong",
	["心"] = "sek/sim",
	["心在"] = "sim-hōaⁿ-chāi",
	["心事"] = "sim-sū",
	["心內"] = "sim-lāi",
	["心內事"] = "sim-lāi-sū",
	["心內意"] = "sim-lāi-ì",
	["心內話"] = "sim-lāi-ōe",
	["心切"] = "sim-chhiat",
	["心力"] = "sim-le̍k",
	["心力交瘁"] = "sim-le̍k-kau-chhùi",
	["心動"] = "sim-tōng",
	["心包油"] = "sim-pau-iû",
	["心卡凊水"] = "sim-khah-chhìn-chúi",
	["心向"] = "sim-hiòng",
	["心地"] = "sim-tē/sim-tōe",
	["心境"] = "sim-kéng",
	["心存僥倖"] = "sim-chûn-hiau-hēng",
	["心安"] = "sim-an",
	["心寒"] = "sim-hân",
	["心寶寶"] = "sim-pó-pó",
	["心平氣和"] = "sim-pêng-khì-hô",
	["心弦"] = "sim-hiân",
	["心得"] = "sim-tek",
	["心志"] = "sim-chì",
	["心念"] = "sim-liām",
	["心思"] = "sim-si/sim-su/sim-sū",
	["心性"] = "sim-sèng",
	["心悶"] = "sim-būn",
	["心情"] = "sim-chêng/sim-chiâⁿ/sim-chiâⁿ",
	["心惝"] = "sim-chhéng",
	["心意"] = "sim-ì",
	["心愛"] = "sim-ài",
	["心態"] = "sim-thài",
	["心慒"] = "sim-cho",
	["心懷"] = "sim-hoâi",
	["心戰"] = "sim-chiàn",
	["心房"] = "sim-pâng",
	["心掠在"] = "sim-lia̍h-chāi",
	["心放開"] = "sim-pàng-khui",
	["心智"] = "sim-tì",
	["心曠神怡"] = "sim-khòng-sîn-î",
	["心服"] = "sim-ho̍k",
	["心服口服"] = "sim-ho̍k-kháu-ho̍k",
	["心槽"] = "sim-chô",
	["心機"] = "sim-ki",
	["心橫"] = "sim-hoâiⁿ",
	["心滿意足"] = "sim-móa-ì-chiok",
	["心火"] = "sim-hóe/sim-hé",
	["心火著"] = "sim-hóe-to̍h/sim-hé-to̍h",
	["心灰意冷"] = "sim-hoe-ì-léng/sim-he-ì-léng",
	["心煩"] = "sim-hoân",
	["心燈"] = "sim-teng",
	["心爽"] = "sim-sóng",
	["心狂火著"] = "sim-kông-hóe-to̍h/sim-kông-hé-to̍h",
	["心理"] = "sim-lí",
	["心理學"] = "sim-lí-ha̍k",
	["心甘情願"] = "sim-kam-chêng-goān",
	["心田"] = "sim-tiân",
	["心疼"] = "sim-thiàⁿ",
	["心痛"] = "sim-thiàⁿ",
	["心目中"] = "sim-ba̍k-tiong",
	["心真殺"] = "sim-chin-sat",
	["心神"] = "sim-sîn",
	["心算"] = "sim-sǹg",
	["心經火"] = "sim-keng-hóe/sim-keng-hé",
	["心緒"] = "sim-sū",
	["心聲"] = "sim-siaⁿ",
	["心肌"] = "sim-ki",
	["心肌梗塞"] = "sim-ki-kéⁿ-that",
	["心肝"] = "sim-koaⁿ",
	["心肝ân"] = "sim-koaⁿ-ân",
	["心肝m5V"] = "sim-koaⁿ-lô͘",
	["心肝仔囝"] = "sim-koaⁿ-á-kiáⁿ",
	["心肝內"] = "sim-koaⁿ-lāi",
	["心肝冷"] = "sim-koaⁿ-léng",
	["心肝凝"] = "sim-koaⁿ-gêng",
	["心肝嬰"] = "sim-koaⁿ-iⁿ",
	["心肝想"] = "sim-koaⁿ-sióng",
	["心肝慌"] = "sim-koaⁿ-hong",
	["心肝慒"] = "sim-koaⁿ-cho",
	["心肝殘"] = "sim-koaⁿ-chhân",
	["心肝殺"] = "sim-koaⁿ-sat",
	["心肝清"] = "sim-koaⁿ-chheng",
	["心肝狹"] = "sim-koaⁿ-e̍h/sim-koaⁿ-oe̍h",
	["心肝硬"] = "sim-koaⁿ-ngē/sim-koaⁿ-ngī",
	["心肝窟"] = "sim-koaⁿ-khut",
	["心肝肉"] = "sim-koaⁿ-bah",
	["心肝芛"] = "sim-koaⁿ-íⁿ",
	["心肝荒"] = "sim-koaⁿ-hong",
	["心肝蒂"] = "sim-koaⁿ-tì",
	["心肝軟"] = "sim-koaⁿ-nńg",
	["心肝開"] = "sim-koaⁿ-khui",
	["心肝雄"] = "sim-koaⁿ-hiông",
	["心肝頭"] = "sim-koaⁿ-thâu",
	["心胸"] = "sim-heng/sim-hiong",
	["心胸大"] = "sim-hiong-tōa",
	["心腸"] = "sim-tn̂g",
	["心腹"] = "sim-pak",
	["心腹內"] = "sim-pak-lāi",
	["心臟"] = "sim-chōng",
	["心臟病"] = "sim-chōng-pēⁿ/sim-chōng-pīⁿ",
	["心花開"] = "sim-hoe-khui",
	["心荒"] = "sim-hong",
	["心虛"] = "sim-hi",
	["心血"] = "sim-hiat",
	["心血來潮"] = "sim-hiat-lâi-tiâu",
	["心行"] = "sim-hēng",
	["心術"] = "sim-su̍t",
	["心計"] = "sim-kè",
	["心身"] = "sim-sin",
	["心軟"] = "sim-nńg",
	["心適"] = "sim-sek",
	["心適興"] = "sim-sek-hèng",
	["心酸"] = "sim-sng",
	["心電圖"] = "sim-tiān-tô͘",
	["心靈"] = "sim-lêng",
	["心頭內"] = "sim-thâu-lāi",
	["心頭定"] = "sim-thâu-tiāⁿ",
	["心頭慒"] = "sim-thâu-cho",
	["心願"] = "sim-goān",
	["心驚膽跳"] = "sim-kiaⁿ-táⁿ-thiàu",
	["必"] = "pit",
	["必修科"] = "pit-siu-kho",
	["必備"] = "pit-pī",
	["必唇"] = "pit-tûn",
	["必定"] = "pit-tēng",
	["必得"] = "pit-tit",
	["必然"] = "pit-jiân",
	["必痕"] = "pit-hûn",
	["必穿"] = "pit-chhng",
	["必粿"] = "pit-kóe/pit-ké",
	["必紃"] = "pit-sûn",
	["必縫"] = "pit-phāng",
	["必裂"] = "pit-le̍h/pit-li̍h",
	["必要"] = "pit-iàu",
	["必開"] = "pit-khui",
	["必需"] = "pit-su",
	["必需品"] = "pit-su-phín",
	["必須"] = "pit-su",
	["忌"] = "khī/kī",
	["忌克"] = "khī-khek",
	["忌剋"] = "khī-khek",
	["忌嘴"] = "khī-chhùi",
	["忌床"] = "khī-chhn̂g",
	["忌日"] = "kī-ji̍t",
	["忌舖"] = "khī-pho͘",
	["忌蓆"] = "kī-chhio̍h",
	["忌諱"] = "khī-hùi/kī-hùi",
	["忌食"] = "khī-chia̍h",
	["忍bē-tiâu"] = "jím-bē-tiâu/lím-bē-tiâu/lím-bōe-tiâu",
	["忍tiâu"] = "lún--tiâu",
	["忍倒"] = "lún-táu",
	["忍冬花"] = "jím-tong-hoe",
	["忍冬藤"] = "jím-tong-tîn",
	["忍受"] = "jím-siū/lím-siū",
	["忍嘴"] = "lún-chhùi",
	["忍尿"] = "lún-jiō",
	["忍氣"] = "jím-khì/lím-khì/lún-khì/lún-khùi",
	["忍氣吞聲"] = "lím-khì-thun-siaⁿ",
	["忍無可忍"] = "jím-bô-khó-jím",
	["忍痛"] = "jím-thiàⁿ",
	["忍耐"] = "jím-nāi/lím-nāi",
	["忍膽"] = "lún-táⁿ",
	["忍辱"] = "jím-jio̍k/lím-lio̍k",
	["志"] = "chì",
	["志向"] = "chì-hiòng",
	["志在"] = "chì-chāi",
	["志士"] = "chì-sū",
	["志成"] = "Chì-sêng",
	["志業"] = "chì-gia̍p",
	["志氣"] = "chì-khì",
	["志趣"] = "chì-chhù",
	["志願"] = "chì-goān",
	["忘八"] = "bông-pat",
	["忘年會"] = "bo͘-lian-khái",
	["忘情"] = "bông-chêng",
	["忘憂草"] = "bōng-iu-chháu",
	["忘懷"] = "bông-hoâi",
	["忙亂"] = "bâng-loān",
	["忝"] = "thiám",
	["忝吼"] = "thiám-háu",
	["忝忝"] = "thiám-thiám",
	["忝罵"] = "thiám-mē/thiám-mā",
	["忝頭"] = "thiám-thâu",
	["忠信"] = "tiong-sìn",
	["忠值"] = "tiong-ti̍t",
	["忠勇"] = "tiong-ióng",
	["忠厚"] = "tiong-hō͘",
	["忠告"] = "tiong-kò",
	["忠孝"] = "tiong-hàu",
	["忠實"] = "tiong-si̍t",
	["忠心"] = "tiong-sim",
	["忠心菊"] = "tiong-sim-kiok",
	["忠於"] = "tiong-î/tiong-û",
	["忠烈"] = "tiong-lia̍t",
	["忠烈祠"] = "tiong-lia̍t-sû",
	["忠直"] = "tiong-ti̍t",
	["忠義"] = "tiong-gī",
	["忠臣"] = "tiong-sîn",
	["忠良"] = "tiong-liâng/tiong-liông",
	["忠言"] = "tiong-giân",
	["忠誠"] = "tiong-sêng",
	["忠貞"] = "tiong-cheng",
	["忤逆"] = "ngó͘-ge̍k",
	["忤逆兒"] = "ngó͘-ge̍k-jî",
	["快"] = "khoài",
	["快便"] = "khoài-khòe-piān",
	["快信"] = "khoài-sìn",
	["快受氣"] = "khoài-siū-khì",
	["快嘴"] = "khoài-chhùi",
	["快報"] = "khoài-pò",
	["快快來"] = "khoài-khoài-lâi",
	["快感"] = "khoài-kám",
	["快捷"] = "khoài-chia̍p",
	["快攻"] = "khoài-kong",
	["快板"] = "khoài-pán",
	["快樂"] = "khoài-lo̍k",
	["快步"] = "khoài-pō͘",
	["快活"] = "khòaⁿ-oa̍h/khùiⁿ-oa̍h",
	["快活錢"] = "khùiⁿ-oa̍h-chîⁿ",
	["快相"] = "khoài-siōng",
	["快緊"] = "khoài-kín",
	["快老"] = "khoài-lāu",
	["快艇"] = "khoài-théng",
	["快變面"] = "khoài-pìⁿ-bīn",
	["快車"] = "khoài-chhia",
	["快車道"] = "khoài-chhia-tō",
	["快速"] = "khoài-sok",
	["快遞"] = "khoài-tē",
	["快門"] = "khoài-mn̂g",
	["快靴"] = "khoài-hia",
	["快餐"] = "khoài-chhan",
	["忳"] = "thùn",
	["念"] = "liām",
	["念佛"] = "liām-pu̍t",
	["念咒"] = "liām-chiù",
	["念父母"] = "liām-pē-bó/liām-pē-bú",
	["念珠"] = "liām-chu",
	["念經"] = "liām-keng",
	["念菇"] = "liām-lû",
	["念詩"] = "liām-si",
	["念誆"] = "liām-khōng",
	["念頭"] = "liām-thâu",
	["忽一下"] = "hut-chi̍t-ē",
	["忽然"] = "hut-jiân",
	["忽略"] = "hut-lia̍k/hut-lio̍k",
	["忽視"] = "hut-sī",
	["忿忿不平"] = "hún-hún-put-pêng",
	["怎"] = "chóaⁿ",
	["怎仔"] = "cháiⁿ-á",
	["怎仔樣"] = "cháiⁿ-á-iūⁿ",
	["怎仔樣的"] = "cháiⁿ-áⁿ-iūⁿ-ê",
	["怎好"] = "chóaⁿ-hó",
	["怎會"] = "chóaⁿ-ē",
	["怎樣"] = "cháiⁿ-iūⁿ/cháⁿ-iūⁿ/chóaⁿ-iūⁿ",
	["怎樣生"] = "cháiⁿ-iūⁿ-seⁿ/cháiⁿ-iūⁿ-siⁿ",
	["怎樣辦"] = "chóaⁿ-iūⁿ-pān",
	["怎通"] = "cháiⁿ-thang/chóaⁿ-thang",
	["怏忳"] = "ǹg-tǹg",
	["怐先"] = "khò͘-sian",
	["怐怐"] = "khò͘-khò͘",
	["怐神"] = "khò͘-sîn",
	["怒氣"] = "lō͘-khì/nō͘-khì",
	["怒火"] = "lō͘-hóe/lō͘-hé",
	["怒罵"] = "lō͘-mē/lō͘-mā",
	["怙武個"] = "kō͘-bú-ê",
	["思"] = "su",
	["思古"] = "su-kó͘",
	["思念"] = "su-liām",
	["思想"] = "su-sióng",
	["思慕"] = "su-bō͘",
	["思春"] = "su-chhun",
	["思潮"] = "su-tiâu",
	["思索"] = "su-sok",
	["思維"] = "su-ûi",
	["思考"] = "su-khó",
	["思路"] = "su-lō͘",
	["思鄉"] = "su-hiong",
	["思量"] = "su-liāng/su-liōng/su-niû",
	["怠工"] = "tāi-kang",
	["怠慢"] = "tāi-bān",
	["怢怢"] = "gāng-gāng",
	["急"] = "kip",
	["急piak-piak"] = "kip-piak-piak",
	["急事"] = "kip-sū",
	["急件"] = "kip-kiāⁿ",
	["急切"] = "kip-chhiat",
	["急劇"] = "kip-kio̍k",
	["急就章"] = "kip-chiū-chiong",
	["急待"] = "kip-thāi",
	["急性"] = "kip-sèng",
	["急救"] = "kip-kiù",
	["急智"] = "kip-tì",
	["急流"] = "kip-liû",
	["急病"] = "kip-pēⁿ/kip-pīⁿ",
	["急症"] = "kip-chèng",
	["急腳鬼"] = "kip-kha-kúi",
	["急診"] = "kip-chín",
	["急診室"] = "kip-chín-sek",
	["急轉"] = "kip-choán",
	["急轉彎"] = "kip-tńg-oan",
	["急進"] = "kip-chìn",
	["急遽"] = "kip-kū",
	["急難"] = "kip-lān",
	["急電"] = "kip-tiān",
	["急需"] = "kip-su",
	["急驚風"] = "kip-keng-hong",
	["怦怦喘"] = "phēⁿ-phēⁿ-chhoán",
	["性"] = "sèng",
	["性交"] = "sèng-kau",
	["性別"] = "sèng-pia̍t",
	["性向"] = "sèng-hiòng",
	["性命"] = "sèng-bēng/sèⁿ-miā/sìⁿ-miā",
	["性命根"] = "sìⁿ-miā-kin/sèⁿ-miā-kun",
	["性器官"] = "sèng-khì-koan",
	["性地"] = "sèng-tē/sèng-tōe",
	["性情"] = "sèng-chêng",
	["性愛"] = "sèng-ài",
	["性感"] = "sèng-kám",
	["性教育"] = "sèng-kàu-io̍k",
	["性格"] = "sèng-keh",
	["性病"] = "sèng-pēⁿ/sèng-pīⁿ",
	["性癖"] = "sèng-phiah",
	["性知識"] = "sèng-tì-sek",
	["性能"] = "sèng-lêng",
	["性能力"] = "sèng-lêng-le̍k",
	["性行為"] = "sèng-hêng-ûi",
	["性變態"] = "sèng-piàn-thài",
	["性質"] = "sèng-chit",
	["怨"] = "oàn",
	["怨入心"] = "oàn-ji̍p-sim",
	["怨入骨"] = "oàn-ji̍p-kut",
	["怨嘆"] = "oàn-thàn",
	["怨天"] = "oàn-thiⁿ",
	["怨妒"] = "oàn-tò͘",
	["怨底"] = "oàn-té/oàn-tóe",
	["怨怪"] = "oàn-kòe",
	["怨恨"] = "oàn-hīn/oàn-hūn",
	["怨慼"] = "oàn-chheh/òaⁿ-chhoeh",
	["怨聲"] = "oàn-siaⁿ",
	["怨聲載道"] = "oàn-siaⁿ-chài-tō",
	["怨言"] = "oàn-giân",
	["怨身慼命"] = "oàn-sin-chhoeh-miā",
	["怪"] = "koài/kòe",
	["怪siâu"] = "koài-siâu",
	["怪事"] = "koài-sū",
	["怪人"] = "koài-jîn",
	["怪力亂神"] = "koài-le̍k-loān-sîn",
	["怪味"] = "koài-bī",
	["怪奇"] = "koài-kî",
	["怪孽"] = "koài-gia̍t",
	["怪巧"] = "koài-khá",
	["怪手"] = "koài-chhiú",
	["怪死"] = "koài-sí",
	["怪物"] = "koài-bu̍t",
	["怪獸"] = "koài-siù",
	["怪異"] = "koài-ī",
	["怪疑"] = "koài-gî",
	["怪病"] = "koài-pēⁿ/koài-pīⁿ",
	["怪癖"] = "koài-phiah/kōe-phiah",
	["怪石"] = "koài-chio̍h",
	["怪罪"] = "koài-chōe",
	["怪羶"] = "koài-hiàn",
	["怪風"] = "koài-hong",
	["怯勢"] = "khiap-sì/khiap-sè",
	["怯命"] = "khiap-miā",
	["怯膽"] = "khiap-táⁿ",
	["怳示逝"] = "gông-sī-sōa",
	["怳車車"] = "gông-chhia-chhia",
	["恁"] = "lín",
	["恁厝"] = "lín-chhù",
	["恁好"] = "lín-hó",
	["恁娘"] = "lín-niâ",
	["恁母"] = "lín-bó/lín-bú",
	["恁父"] = "lín-pē",
	["恁祖媽"] = "lín-chó͘-má",
	["恆久"] = "hêng-kiú",
	["恆心"] = "hêng-sim",
	["恆春"] = "Hêng-chhun",
	["恍哧"] = "hóng-hiáⁿ",
	["恍惚"] = "hóng-hut",
	["恍然大悟"] = "hóng-jiân-tāi-ngō͘",
	["恐嚇"] = "khióng-hat",
	["恐怖"] = "khióng-pò͘",
	["恐怖主義"] = "khióng-pò͘-chú-gī",
	["恐怖份子"] = "khióng-pò͘-hūn-chú",
	["恐惶"] = "khióng-hông",
	["恐懼感"] = "khióng-khū-kám",
	["恐畏"] = "khióng-ùi",
	["恐驚"] = "khióng-kiaⁿ",
	["恐龍"] = "khióng-liông",
	["恕罪"] = "sù-chōe",
	["恙"] = "iōng",
	["恢"] = "he",
	["恢復"] = "he-ho̍k/khoe-ho̍k",
	["恤"] = "sut",
	["恤貧"] = "sut-pîn",
	["恤金"] = "sut-kim",
	["恥笑"] = "thí-chhiò",
	["恥辱"] = "thí-jio̍k",
	["恥骨"] = "thí-kut",
	["恨"] = "hīn/hūn",
	["恨bē得"] = "hīn-bē-tit/hūn-bē-tit",
	["恨siâu"] = "gīn-siâu",
	["恨氣"] = "hīn-khì/hūn-khì",
	["恨膦"] = "gīn-lān",
	["恩"] = "in/un",
	["恩人"] = "in-jîn/un-jîn",
	["恩仇"] = "in-siû/un-siû",
	["恩光"] = "in-kong/un-kong",
	["恩典"] = "in-tián/un-tián",
	["恩准"] = "in-chún/un-chún",
	["恩客"] = "in-kheh/un-kheh",
	["恩師"] = "in-su/un-su",
	["恩怨"] = "in-oàn/un-oàn",
	["恩情"] = "in-chêng/un-chêng",
	["恩惠"] = "in-hūi/un-hūi",
	["恩愛"] = "in-ài/un-ài",
	["恩賜"] = "in-sù/un-sù",
	["恫杖"] = "thang-thn̄g",
	["恬"] = "tiām",
	["恬卒卒"] = "tiām-chut-chut",
	["恬去"] = "tiām-khì/tiām-khù",
	["恬啁啁"] = "tiām-chiuh-chiuh",
	["恬寂寂"] = "tiām-chih-chih",
	["恬實"] = "tiām-cha̍t",
	["恬恬"] = "tiām-tiām",
	["恬恬想"] = "tiām-tiām-siūⁿ",
	["恬才"] = "tiām-châi",
	["恬氣"] = "tiām-khùi",
	["恬淀"] = "tiām-tīⁿ",
	["恬淒淒"] = "tiām-chhiⁿ-chhiⁿ",
	["恬碇"] = "tiām-tēng/tiām-tiāⁿ",
	["恬稚"] = "tiām-tī",
	["恬著"] = "tiām-tio̍k",
	["恬靜"] = "tiām-chēng/tiām-chīⁿ",
	["恬風"] = "tiām-hong",
	["恭"] = "kiong",
	["恭候"] = "kiong-hō͘",
	["恭喜"] = "kiong-hí",
	["恭敬"] = "kiong-kèng",
	["恭請"] = "kiong-chhéng",
	["恭賀"] = "kiong-hō",
	["息"] = "sek/sit",
	["息事寧人"] = "sek-sū-lêng-jîn",
	["息息相關"] = "sek-sek-siang-koan/sek-sek-siong-koan",
	["恰當"] = "thò-tòng",
	["恿"] = "sēng/théng-sēng",
	["恿甲peh壁"] = "sēng-kah-peh-piah",
	["悄"] = "chhiáu",
	["悉嗦叫"] = "si̍h-soa̍h-kiò",
	["悔"] = "hóe",
	["悔婚"] = "hóe-hun",
	["悔心"] = "hóe-sim",
	["悔悟"] = "hóe-ngō͘",
	["悔意"] = "hóe-ì",
	["悔改"] = "hóe-kái",
	["悔親"] = "hóe-chhin",
	["悔過"] = "hóe-kò",
	["悔過書"] = "hóe-kò-su",
	["悖"] = "pōe",
	["悟"] = "ngō͘",
	["悟出"] = "ngō͘-chhut",
	["悟性"] = "ngō͘-sèng",
	["悟空"] = "ngō͘-khong",
	["悠久"] = "iu-kiú/iû-kiú",
	["患"] = "hoān",
	["患動"] = "hoān-tōng",
	["患病"] = "hoān-pēⁿ/hoān-pīⁿ",
	["患者"] = "hoān-chiá",
	["患部"] = "hoān-pō͘",
	["患難"] = "hoān-lān",
	["悲傷"] = "pi-siong",
	["悲劇"] = "pi-kio̍k",
	["悲哀"] = "pi-ai",
	["悲嘆"] = "pi-thàn",
	["悲壯"] = "pi-chòng",
	["悲惻"] = "pi-chhek",
	["悲慘"] = "pi-chhám",
</