ดัชนี:พินอินภาษาจีนกลาง/t

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

ta[แก้ไข]

 : , , 𡌩, , , , , 𢞠, , , , , , , 𦈖, 𦭟, 𦱆, , 𧪦, 趿, , , , ,
 : , 𨓬
 : , , , , , , , , , 𦑼, 𨶀, 𨸉, 𩥑, 𩨌, 𩫊, 𩷽, , , 𩺗
 : 𠉂, , , , 𠴲, 𠷍, , , , 𡂖, , , 𢃕, , , , , , , , , 𢺉, , , 𣗶, , , 𣝋, 𣥂, 𣥷, , 𣯚, , , , , , , , 𤄥, 𤒻, 𤛣, , , 𤠐, 𤠟, 𤿽, , , 𥗓, , , , , , , 𦍒, 𦐇, , 𦑇, 𦑲, 𦑶, 𦧛, 𦧞, 𦧟, 𦧥, , 𦧱, 𦨎, , 𦪙, , , 𦶑, 𦾽, 𧌏, 𧔣, 𧖆, , , , 𧮑, , , 𨃚, 𨆰, , 𨌭, , , 𨔯, , , 𨙎, , , , 𨰏, , 𨵝, , , , , , , 𩋅, , 𩌇, 𩌉, 𩌐, 𩌘, , 𩎽, , , 𪂌, , , , 𪔕, , 𪘁
ta : ,

tai[แก้ไข]

tāi : , , , , , , , , 𧉟, 𧭏, , , 𩬠
tái : , , , , , 𡒢, , , 𢖤, , , , , , , , 𣣿, , , , , 𥙉, , , , , , , , , , 𦻀, , , , , , , , , , , 𩿡, 𪒴
tǎi : , , , 𤗿,
tài : , , , 𡇷, , , , , , , , , , , , , , 𦒰, , , 𧉑, 𧮼, , , , , 𪐝, 𪐥
tai :

tan[แก้ไข]

tān : 𠫶, , , , , , , , , , , 𣢌, , 𣵢, , 𣸙, , , , 𣼚, , 𣽯, , , , , , 𦙇, , 𦧏, , , 𦧴, 𦨸, 𦸁, 𦼎, ,
tán : , , 𠻪, , 𡅄, , 𡊨, , , , , , , , 𢅀, 𢇧, 𢇰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤐔, , , , , 𤺺, , , , 𥩒, 𥰨, , 𥹠, , 𥼟, 𥼮, , , , 𦗡, , , , , , , 𧂇, , 𧣁, 𧣹, , , , , , 𧰘, , 𧽼, , 𨝸, , , , , , , 𩖖, , 𩠽, 𩡄, 𩡝, 𩪺, , 𪍵
tǎn : , , , , , , , , , , , , , 𤎥, , , 𦃖, 𦌪, , , , , , , 𧫿, 𧺟, , 𨁴, 𨅍, 𨡍, , 𨣕, , , , 𩑰, 𩒢
tàn : , , , , , , , , , , 𣁗, 𣞔, , 𣴽, , , , , , , , , , 𧥞, , 𧵊, , 𨂞, 𩤞, 𪉧, 𪊇,

tang[แก้ไข]

tāng : , , , 𢴳, , , , , , , 𦳝, , , , , , , , , , , , , 𨲗, , , , ,
táng : , , 𠗶, 𠢃, , , 𠹔, , , , , , , , , 𢻿, , , , , 𣙟, , , , , , 𤚫, 𤠯, , , 𥋡, , , , , , , , , , , , 𦪀, , , , , 𧱵, , , 𨆉, 𨌩, 𨍴, 𨎋, , , , , , , , 𨶈, , , , 𩘜, , , , , 𩥁, 𩹶, , 𪕹
tǎng : , , , , , , 𡿓, , , 𢠵, , , , , 𣎲, , , , , 𤾉, , , , , , 𨎖, , , ,
tàng : , , , , , , , , , , , , , 𨉱,

tao[แก้ไข]

tāo : 𠇏, 𠓝, 𠗆, 𠚜, 𠞞, 𠬢, , , , , 𡺫, , , 𢓘, , , , , , , , , , , , , , 𤘸, 𤙎, , , 𤨐, , 𠌪, , , , , , , , 𦃡, 𦍷, , 𦺰, , , 𨌨, , , , 𩎢, 𩏾, , , , , , , 𩥅, 𩹴
táo : , , , 𡍒, , 𢔇, , , , , , , 𣰺, , , 𤚟, 𤴻, 𤵟, , , 𥰜, , , , , , , , , , , , , 𨡒, , , , , , 𩋃, 𩙧, 𩘿, , 𩛽, , , , 𩤉, 𪇘, 𪌼,
tǎo : , , , ,
tào : , , 𣨔, 𣺮,

te[แก้ไข]

 : 𠈸, , , , , 𢘋, , , , 𣘱, , , 𤙰, 𥊸, 𥌩, , 𦗟, , , , , , ,
te :

tei[แก้ไข]

tēi :

teng[แก้ไข]

tēng : 𢚺, 𤃶, , 𤳘, , 𦡪, , , 𪔶
téng : , , 𢟱, 𢥂, , , 𣽨, , , 𤹤, 𥉋, , , , , , 𦩫, , 𦪝, 𦫀, , , 𧄼, , 𧈜, , , , 𧭔, 𨃗, 𨄇, , , , , , 𩩻, 𩴝, , , , 𪒿
tèng :

ti[แก้ไข]

 : , , 𠞄, , 𢱦, , , 𤗢, , , , 𨁃, , 𨔛, , , , 𩓂, 𩤽, , , , , , 𪖦
 : , , , , , , , , , , , 𡰎, , , 𢓡, , , , , , , 𣄍, , , , 𣖅, 𣖸, , 𣸒, 𣹲, , 𤗘, 𤚢, 𤟥, 𤟾, , , 𤭌, , 𥉘, , , , , , , , , 𥳳, 𥶛, , , , , , 𦌢, , , , , 𦻀, 𧀠, 𧀰, 𧋘, , , 𧔩, 𧙣, , 𧡨, , , , , , , , , , 𨠏, , , , 𨪉, 𨴼, , , 𩋣, , , , 𩛑, , 𩛶, 𩝊, , 𫘨, , , , , 𩿷, , , , 𪁩, , , 𫛸,
 : , 𡥩, , , 𣈡, 𣉆, , , , 𨉥, , , , , , , ,
 : , , , , , , , , , , , , 𡲕, 𡲿, 𡸑, , , , , , 𢝹, 𢞖, 𢧑, , , , , 𢳓, , , , , , , 𣜹, , 𣤖, 𣧂, , , , , , 𥉈, 𥡦, 𥫵, , , , , , , , , 𧛒, , 𧝆, 𧝐, 𧤍, , 𧨱, 𧼮, , , , , , , , , , , 𨲎, 𨲞, , , , 𩬲, , , 𩮜, 𩳕, 𪍲, 𪕩, ,
ti :

tian[แก้ไข]

tiān : , , , 𡙒, , 𢓍, 𣊖, , , , , , , 𦊊, 𦧒, 𦧝, 𦬞, , , , , , 𪅉, , 𪎾
tián : , , , , , , 𢇶, , , , , , , , 𤤦, , 𤫞, , , , , , , , , , , , , , , 𥧑, 𥪧, , 𦗀, , , , , 𦳇, 𧨸, 𧰊, , 𨉾, , , 𨌈, , , , , , , , , , 𩚣, , , , , 𪌩
tiǎn : 𠂈, , , 𠗘, , , , , 𡒧, , , , , , , , , , , , , , 𤲖, , , , , 𥪌, 𥳫, 𥵶, , , , , , 𧉂, 𧌎, , , 𧨩, , 𧹖, , 𨆁, , 𨡁, 𨡏, , , , 𨹻, , 𩈍, , 𩉁, , ,
tiàn : , , , , , 𤘠, , , 𤩱, , , 𦔿, 𦗁, , 𦧖, 𦧡, , , , , 𨸱,

tiao[แก้ไข]

tiāo : , 𠛪, 𡯿, 𡳏, 𢈄, , 𢓝, , , 𣂁, 𣂥, , , , , , , , , , 𦩄, 𨋫
tiáo : , , 𠤺, 𠧪, , 𡠊, , , , , , , , , 𣒼, , 𣟐, 𣬸, , , , 𥶏, , , , , , , 𦴚, , , , 𦺰, , 𧌁, , 調, , , , , , , , , , , , 𩲤, , , , , , ,
tiǎo : , , , 𢳙, 𢺫, , , , , , , , , ,
tiào : , , , 𢖈, , , 𥎺, , , , , , , , , , , 𨾾, , 𪌪
tiao : ,

tie[แก้ไข]

tiē : , , , , , , 𦝒, , , , , , ,
tié :
tiě : , , 𢶋, , , , , , , , , ,
tiè : , , 𤝓, 𦧢, 𦧤, , , , , 𪎋, 䵿

ting[แก้ไข]

tīng : 𠄚, , , , , , , , , , , , , , , 𤘖, , 𥑈, , , , 𦉬, , , 𦗟, , , , 𧰩, 𨊡, , 𩨑,
tíng : , , 𡈼, , , , , , , 𣂴, , , , 𤗞, , , , 𥥶, , 𥴑, 𦐿, , 𦝞, , , , , , 𧓴, 𧖨, , 𧶺, 𨉬, 𨓍, , , , 𩆆, 𩐴, , 𩹇,
tǐng : , , 𠕊, 𠘋, 𡈼, , 𡔛, , 𣉡, , 𢽄, 𣄿, , , , , , , , 𤱹, , 𥫙, , , , , 𨁗, , , 𨳑, 𨸁, , 𨳝, , 𩑙, , 𩒞, , , 𪊶,
tìng : , 𢬫, , , , 𥆑, 𦕢,

tong[แก้ไข]

tōng : , , , 𡠙, 𢄟, , , 𣌾, , , 𣻢, , , , 𥲆, , , 𧳆, 𧳿, 𨀜, ,
tóng : , , , , , 𠖄, , , , , 𡦜, , , , , , , 𢈉, 𢏕, , 𢓘, , , , , , 𥫂, , , 𣑸, , , 𣪯, , , , , , , , , , , , , , 㼿, 𤱇, , 𤺄, , , , , , , , , , 𥩌, , , , , , 𦏆, 𦒍, , 𦨴, , , 𧇌, , 𧊚, 𧋒, 𧋚, , 𧌝, , , , 𧳆, , 𨚯, 𨜳, 𨝯, 𨠌, , , , , , , 𩍅, , , 𩩅, , , 𩻡, , 𪀭, , ,
tǒng : , , , , , 𢳟, , , , , , , , , , 𧙥, 𨈹, 𪌢
tòng : , , , , , 𥦁, ,

tou[แก้ไข]

tōu : , , 𡇧, , , , , , 𨱎, 𨪐
tóu : , , , 𡷠, , , , 𣂮, 𣪌, , 𦈕, , , , 𨯲, 𨷩, , , 𪁞, 𪉘, , 𪎨
tǒu : , , , , , , , , , , , , , , 𩜶, , 𩿢, 𪌘,
tòu : , , 𣛾, , , 𧺢, , , , 𨔙
tou : ,

tu[แก้ไข]

 : 𠊲, , 𠞀, 𠟶, 𠫓, , 𠳶, 𠸂, , , 𡸂, , , , 𢬳, , 𣅝, , 𣒇, 𣲱, , , , , , 𤷿, 禿, , , 𥥛, 𥨜, 𥯝, 𦩤, , , 𧳌, , , , 𪉍,
 : , , , 𠫮, , 𠻬, , , 𡇩, , , , , , , , , 𡸂, , 𡺴, , 𢉜, , , , 𢝀, , , , , 𣈥, , , , 𣔻, 𣘻, , 𣥳, , , 𤙛, 𤟪, , , , , 𥂋, , , 𥧣, , 𥱻, 𦔅, , , 𦝬, , , , , , 𧛗, 𧧶, , , 跿, , 𨑒, , , 𨝛, , , , 𨢬, , 𨱄, , 𨨷, 𨴩, , , , 𩥽, , , , , , 𪑏
 : , , , 𨙭, ,
 : , , , , , , , , , 𩣮, 𩸃, 𩾅,
tu :

tuan[แก้ไข]

tuān : , , , , 𧰄, , , , , 𪏖
tuán : , , 𡁴, , , , , , , , , 𢮛, , , , , , , 𣶣, , , 篿, , , , 𧐕, 𧓘, 𧽢, 𨪒, , 𩃘, 𩘯, 𩜵, 𩠊, 𩠹, , , , , 𪈋
tuǎn : , 𢣎, 𤱝, , , , ,
tuàn : , , , , , 𧳩

tui[แก้ไข]

tuī : , , , , , , , 𧆸, , 𨌴,
tuí : , , , 𡷜, , , 𢈹, 𢉭, , 𢊮, , , 𢟴, , 𤗴, , 𤸉, , , , , 𬓼, 𥢢, , 𥶐, , 𧝋, , 𧮓, , 𨆨, 𨗞, 𨘃, 𬯎, , 𨽟, , , , , , 𩓬, 𩙬, 𩘺, , ,
tuǐ : , , , 𡯵, , , , , , , , ,
tuì : , 𠺙, , , 𢓇, , , 𢠮, , , , 𤍐, , 𥲣, 𦖦, , 𦜄, , , , 退, , 𩳕

tun[แก้ไข]

tūn : , , , , , , , , , 𣋄, , 㬿, , , , , 𧑒, 𨧐, 𨹙, 𩷵, 𪏆,
tún : 𠭿, , , 𡉒, , , , , , , , , , , , , 𥴫, 𥸵, , 𦍓, , 𦜴, 𦟓, , , , , 𧰭, , , , , 𨔡, 𨙲, 𨳘, 𩂄, , 𩖤, , , , , 𪌋, 𪎴, 𪎶
tǔn : , , , 𢞋, 𢥽, 𣵞, , , 𦜯, 𦟙,
tùn : , , 𤶕, , 𨁇, 𪑒

tuo[แก้ไข]

tuō : , , , 𠈁, , , , 𠰹, 𠴻, , 𢄿, , , 𢩷, , , , , 𢸨, , , , , , 𤣯, , , , , , , , , 𧦧, 𧦭, , , 𨉋, 𨒙, 𨞌, , , , 𩟰, , 𩢵, , 𩧐, , 𪌂,
tuó : 𤱡, , , 𡇈, , , , 𡩆, , 𡹬, 𢏜, 𢑠, , 𦑑, 𢩻, 𢼊, , , , , , , 𣵺, 𣵻, 𣶦, , , , , 𤝛, 𤤩, , 𤬾, , , , , 𥓿, , 𥞒, , , 𦚐, , , 𧔳, 𧕦, , , 𧣖, 𧤓, , , 𧧉, , 𧿶, , 𨈷, 𨉋, , , , , , 𨠑, , , , , , , 𨹔, 𩃰, 𩃱, 𩉺, , 𩎼, , , , , 𩢊, , , , , , , 䰿, , , , 𩿽, , , , 𪘕, 𪘗
tuǒ : 𡐏, , 𡛵, , , , , , 𢓰, , , , , , , 𣟁, 𣷿, 𤱧, 𤹢, , , 𦝦, , , , 𨁡, , 𨲉, 𨺖, , , ,
tuò : , , , , , 𣗸, 𣟄, , 𣮆, , , 𤗙, 𥩀, , , 𦚈, , , 𧜲, 𧿧, , 𨂫, 𩅡, 𩱾, ,