ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/g

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

gaa[แก้ไข]

gaa1 : , , , 𠏼, , , , 𰇠, , , , , , 𡣗, , 𡩅, , , , , , 𣺊, 𤀺, 𤐵, , , , , , , 𥑆, , , , , , , , 𧊀, , , , , , , , , , , 𩶛, , 𫛤, ,
gaa2 : , , 𠿪, 𡉄, , , , , , , , , , , , ,
gaa3 : , , , 𡃉, , , 𢱌, , 𣕧, , , ,

gaai[แก้ไข]

gaai1 : , , , , , , 𣾂, , , , , , , 𥟠, , , , , , , , , 𱊐
gaai2 : ,
gaai3 : , , , , 𠝹, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰬽, , , , , , , , , 𰾛, 𨺬, , , , , , 𬶇, , , 𮭡

gaak[แก้ไข]

gaak3 : , , 𠺝, , , , , , , , , , , , , , , , , 𬤑, , , , , , , , 𫠅,

gaam[แก้ไข]

gaam1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬺍
gaam2 : ,
gaam3 : 𫭀, , , 𰾫, 𰿀, , , , 𨯿, 𨰹

gaan[แก้ไข]

gaan1 : , , , , , 𡤃, 𤩎, , , 𦰩, 𫈉, 𰱇, , , , , , 𧒄, 𧬘, ,
gaan2 : , 𡑯, , , , , , , , 𰝗, , , 𰣯, , , , , , , , 𬕊, , , 𬘖, , , , 𫊱, , , , , , , , , , , 𨰝, , , 𬸳, , ,
gaan3 : 𡼏, 𢵧, , , , , 𬑗, 𰥨, , , 𰧃, , , , , 𰴘, , , ,

gaang[แก้ไข]

gaang1 : , ,
gaang3 : , , 𨁈

gaap[แก้ไข]

gaap3 : , 𰇕, , 𰉥, , , , , , 𬂩, , , 𤥵, , , , 𦕲, , , , , , , , , , 𬡒, , , , , , , , , , , , 𱂆, , , , , , 𫛥,

gaat[แก้ไข]

gaat3 : , , , , ,
gaat6 :

gaau[แก้ไข]

gaau1 : , , , , , , , , , , , 𫐖, , , , , ,
gaau2 : , , , , 𫽊, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gaau3 : , , , , , , , , ,

gai[แก้ไข]

gai1 : , , , , , , , , , ,
gai3 : , , , , 𪲛, , , , 𬏟, , , , 𰬀, , , , , , , , , , , ,

gak[แก้ไข]

gak1 :

gam[แก้ไข]

gam1 : , , , , , , , , , , , 𫄛, , 𦈟, , , , 𰾑,
gam2 : , , 𡄎, 𡑒, , , , , , , , , , , , ,
gam3 : , , , 𡢾, , , , , , , , , 𦡞, , 𬣠, , 𫎬, , ,
gam6 : , , , , , , 𬺔

gan[แก้ไข]

gan1 : 𠒙, , , , , , , , 𦶠, , , , , 𬬱, , 𩂋
gan2 : , , , 𡁵, , , , , 槿, , , , , , , , , , 𧫴, , , 𫖱, ,
gan3 : , , , , , , ,
gan6 : , ,

gang[แก้ไข]

gang1 : , , 𡙡, , , , , , , , , , , , , , , 𫄠, 𰬌, , , 𬘵, , , , , , , ,
gang2 : , , 𠄣, , , , , 𣆳, , , 𣕲, , , , , , , , , 𬶊, , , 𱇥, , , , 𱈇

gap[แก้ไข]

gap1 : , , , , ,
gap3 : , , , , , , 𬮤, , , 𫚗, 鴿,
gap6 : 𠶲, , 𥄫,

gat[แก้ไข]

gat1 : , , , , , , , , , , , , , , , 𰽲, , , 𱉥
gat6 : ,

gau[แก้ไข]

gau1 : , , , , 𤄄, , , , , 𨳊, , , , , 𫖕, , , , ,
gau2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫄙, , , , , , , , , , 豿, , , ,
gau3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤨣, , , , , , , 𰵛, , , , , 𫎧, , ,
gau6 : , , 𫩥, 𠴰, , , , , , , , , 𱇼

ge[แก้ไข]

ge2 : 𠸏
ge3 :

gei[แก้ไข]

gei1 : , , , , , , , , , , , , , , 𢖯, , , , , , , 𣻺, , , , , , , , 𥕛, , , 𬓠, , , , , , , , , , , , 𧝞, , , , , , , , , , , 𰽕, , 𫓹, , , , , , , 𩨒
gei2 : , , , 𡜱, 𡡤, , , , , , , 𣊉, , , , , , , , 𨥈, , ,
gei3 : , 𡏾, , , , , , , , 𤨥, , , , , , , , , , 𧪄, 𩧱, 𩥉
gei6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫍪, , , , , , , 𱉽

geng[แก้ไข]

geng1 :
geng2 : , ,
geng3 : ,
geng6 : 𢠃

geoi[แก้ไข]

geoi1 : , , , , , , , , 𤉸, , , , , , , , , 𧹕, 𩤅, , 𱊌
geoi2 : , , 𡤒, , 𢪓, , , , 𣁄, , , , , , , , , , , , , , 𦲂, 𦵑, , , , , , , ,
geoi3 : , , , , , , , , , , , , , , ,
geoi6 : , , , , , , 𪧘, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥳁, , , , , , , , , , 𫎌, , , , , , , , 𩗗, , , , 𱅃, ,

gi[แก้ไข]

gi1 : 𠼻

gik[แก้ไข]

gik1 : , , , , , , , , , , , , , , 𬆦, 𣪠, , , , , , , , , , , , , , , 𰺟, , 𱊯
gik6 : , , ,

gim[แก้ไข]

gim1 : , , , 𥡝, , , , , , ,
gim2 : , , , , , , ,
gim3 : , , , , , , , , , ,
gim6 : , ,

gin[แก้ไข]

gin1 : , , , 𡠩, , , , 𣻹, 𰞤, , , , , , , , , , , 𮖃, 𧜶, , , , , , , 𬳆, 𱄃, , , , 𫛚, , 𱊋, ,
gin2 : , 弿, , , , , , , , , 䮿, 𬴏,
gin3 : , , , 𤧣, , , , , ,
gin6 : , , , , , , , 𨫡,

ging[แก้ไข]

ging1 : , , , , , , , 𢀖, , , , , , , , , , , , , , 𱉠, , , , ,
ging2 : 𠎠, , , , 𠾶, , , 𡡡, , , , , , , , , , , , , ,
ging3 : 𠇹, , , , , , , 𣐕, , , , , ,
ging6 : , 𠗊, , , , , , , ,

gip[แก้ไข]

gip1 :
gip3 : , , , , 𠲵, , , , , , 𬈧, , , , , , , , , 𱉝,
gip6 :

git[แก้ไข]

git3 : 𠎧, , , , , , , , , , 𤩦, , , , , , , , 𬭴, , 𬶀, ,
git6 : , , 𠎀, 𠹳, , 𡩣, , , , , , , , , , 𤌴, 𦵴

giu[แก้ไข]

giu1 : , , , , , , 𰩸, , 𫋇, , , , , , 𱉬,
giu2 : , , , , 𰕈, , , , , , , , , , , , 𫊸, , 𫍤, , , , , 𬭻, 𱇩,
giu3 : , , , , , , , , , , 𰵊,
giu6 : , , , , 轿

go[แก้ไข]

go1 : , 𡟵, , , , , , , , , , , , 𬤐, , , , 𱉕
go2 : , 𠵩, , ,
go3 : , ,
go6 : 𫪀,

goe[แก้ไข]

goe1 :
goe4 : 𢤹

goek[แก้ไข]

goek3 : , 𪨗, , , , ,

goeng[แก้ไข]

goeng1 : , , , , , 𡟜, , 橿, , , , , , , , , , , , , , , 𦍑, , , , , , , ,
goeng6 : , , ,

goi[แก้ไข]

goi1 : , 𡀲, , , , 𫼥, , , , , , , , 𰬓, , , , , , , , , , , ,
goi2 : , , , 𬘠,
goi3 : , , 𣙥, ,

gok[แก้ไข]

gok1 :
gok3 : , , , , , , , , , , , , 𤤴, , , , , , , , , , , 𧢲, , , , , , ,

gon[แก้ไข]

gon1 : , , , , , 𣔼, , , , , , , , 竿, , , , , , , 𱉊
gon2 : , , , , , , , , ,
gon3 : , 𠏉, , , , , , , , ,

gong[แก้ไข]

gong1 : , , , , , 𰉙, , , , , , , , 𢜟, , , , , , , , 𣷣, , 𰠫, , , , , , 𥐻, , , , , , , , , , , , , , , 𮣲
gong2 : , , , , , 𱂴
gong3 : , , 𡶶, , , , , , , , 𧊵, , , , , , , 𩄐

got[แก้ไข]

got3 : , , , , , , , , 𬨍, , 𮝺, , 𩨀

gou[แก้ไข]

gou1 : , , , 𣓌, , , , , , , , , , , , , , , , , 𦤎, , 𦤑, , 𧀎, , , , , , , , 𬸢, ,
gou2 : , , , , 𣉞, , , , , , , , 稿, , , , , , ,
gou3 : , , , , , , , ,

gu[แก้ไข]

gu1 : , , , 𠵎, , , , 𡦈, , , , , , , , , , , , , , , , 𦱄, , , , , , 𮝴, , , , 𨱃, , , ,
gu2 : , , , , , , , , , , , 𥂩, , , , 𥥖, , 𦊙, 𦊟, , 𦍩, , 𦙶, , , , , , , , , , , ,
gu3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gui[แก้ไข]

gui3 : , ,
gui6 : , 𤶊,

guk[แก้ไข]

guk1 : , , , , , , , , 𡡣, , , , , , , , , 𣚭, , 𣫂, 𣫋, , , , , , , , , , , , , , , , 𦥑, , , , , , , , , , , 𰺅, , , , , , , , , , , 𱇽, , , 𱊇,
guk6 : , , , , 𰘈, , , , , , , 𩧺,

gun[แก้ไข]

gun1 : , , , , , , , , , , , ,
gun2 : , , , , , , , , , , , 𫐑, , 𰾒, , 𰿨, , , , , ,
gun3 : , , , , , , , , , , , 𤎽, , , , , 𮀪, 𥖏, , , 𰭄, , , , , , , 𨱌, , , , , 𬶺, ,

gung[แก้ไข]

gung1 : , , , , , , , , , , , , , , , 𢓁, , 𫺌, 𰑟, , , 𢣁, , , , , , , , 𬕂, , , , , , , , , , , , , , 𱍁, ,
gung2 : , , , , , , , , , , , , , , 𬨆, 𰺄, ,
gung3 : , , 𡎴, , 𬊎, , , 𰱀, , , , 𨫋
gung6 : ,

gwaa[แก้ไข]

gwaa1 : , 𬅥, , , 𮉨, , , , ,
gwaa2 : , , , ,
gwaa3 : , , , , , , , 𮉤, , , 詿,

gwaai[แก้ไข]

gwaai1 : , ,
gwaai2 : 𠞳, , , , , , , 𧊅
gwaai3 : , , , , ,

gwaak[แก้ไข]

gwaak3 : ,

gwaan[แก้ไข]

gwaan1 : , 𠴨, 𢇂, 𢇇, , , , , , , 𨵿, , , 𨶹, , , , 𬶵
gwaan3 : , , , , , , 𬦻, ,

gwaang[แก้ไข]

gwaang6 :

gwaat[แก้ไข]

gwaat3 : , , , , , ,

gwai[แก้ไข]

gwai1 : , , , , , , , , , , , , , 𣵾, , , , , 𪻺, , , , , , , , , , , , , , , , , 𫓯, , , , 𱅡, , , ,
gwai2 : , , , , , , , , 𡧌, , , , , , 氿, , , , , , , , , , , , , , , 𰽺, ,
gwai3 : , , , 𡞳, , , , , , , , , , , , , , , , , 𧹑, , , , , , 𮬝, , 𱇺, , ,
gwai6 : , , 𰔋, , , 𭫀, , , , , , , , , , 𰸊, , 𬭢, , , 𱁹, , , ,

gwan[แก้ไข]

gwan1 : , 𠣕, , , , , , , 𣇉, , , , , , 𥳾, , , , , , , , , 𰴙, , , , , , 𫓲, 𨧡, , , , , , 𪊽,
gwan2 : , 𠃌, , , , , , , 𥕦, , , , 𦶧, , , , , , , 𨍽, 𨎊, , 𱇢, ,
gwan3 : , , 𬑆, 𬑕, , , 𬤆, ,
gwan6 : , , , 𨛦,

gwang[แก้ไข]

gwang1 : , 𫩕, , , 𥔀, , , , , , , 𨋌, , , 𫐒, , , 𰾡,
gwang2 : 𡆀

gwat[แก้ไข]

gwat1 : , , , , , , , , , , , 𦈔, , , , 𨃴, , , , , , ,
gwat6 : , , 𠯑, 𡲬, , , , , , 𥇣, , , , , 𫛵

gwe[แก้ไข]

gwe1 : 𠺌

gwi[แก้ไข]

gwi1 : 𪚩

gwik[แก้ไข]

gwik1 : , , 𡭴, 𡭽, 𡮂, , , , , , , , , , , , , , 𬟪, , , , , , , , , , , , , , , , 𱉐, , , , ,

gwing[แก้ไข]

gwing1 : , , , , , , , , 𬳶, , 𫘡,
gwing2 : , , , , 𢌡, , , , , , , , , , , , , 𥺂, , , , , , , , , , , , ,
gwing3 :

gwit[แก้ไข]

gwit1 : 𠵯

gwo[แก้ไข]

gwo1 : , 𬏮, , , 𰰾, , , 𫓨, 𩾷
gwo2 : , , 𣒌, , , , 粿, , , , , , , , 𰺍, 𰽾, , , , , , , 𱋙
gwo3 : , , , 𩼣

gwok[แก้ไข]

gwok3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬇹, , , , 𫂆, , , , 𬜿, , , , 𧰒, , , , , 𬱿

gwong[แก้ไข]

gwong1 : , , , , , , , , , , , , , 𤈛, , , , 𥙑, , , , 𨐈, , 𰽵,
gwong2 : 广, , , , , , , , , 𪇵
gwong3 : , , , , 𩑈

gyun[แก้ไข]

gyun1 : , , , , , , , , , , , , , ,
gyun2 : , , , , , , , 𤦔, 𤰕, 𤰝, , , 𬣤, , , , 𫚠
gyun3 : , 𡡀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰭔, , , 𰶍, , , ,
gyun6 : , , , ,