ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/6800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+6800 ถึง U+6FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+6800 (26624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6800
U+6801 (26625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6801
U+6802 (26626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6802
U+6803 (26627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6803
U+6804 (26628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6804
U+6805 (26629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6805
U+6806 (26630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6806
U+6807 (26631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6807
U+6808 (26632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6808
U+6809 (26633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6809
U+680A (26634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-680A
U+680B (26635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-680B
U+680C (26636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-680C
U+680D (26637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-680D
U+680E (26638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-680E
U+680F (26639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-680F
U+6810 (26640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6810
U+6811 (26641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6811
U+6812 (26642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6812
U+6813 (26643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6813
U+6814 (26644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6814
U+6815 (26645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6815
U+6816 (26646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6816
U+6817 (26647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6817
U+6818 (26648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6818
U+6819 (26649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6819
U+681A (26650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-681A
U+681B (26651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-681B
U+681C (26652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-681C
U+681D (26653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-681D
U+681E (26654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-681E
U+681F (26655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-681F
U+6820 (26656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6820
U+6821 (26657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6821
U+6822 (26658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6822
U+6823 (26659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6823
U+6824 (26660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6824
U+6825 (26661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6825
U+6826 (26662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6826
U+6827 (26663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6827
U+6828 (26664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6828
U+6829 (26665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6829
U+682A (26666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-682A
U+682B (26667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-682B
U+682C (26668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-682C
U+682D (26669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-682D
U+682E (26670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-682E
U+682F (26671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-682F
U+6830 (26672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6830
U+6831 (26673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6831
U+6832 (26674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6832
U+6833 (26675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6833
U+6834 (26676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6834
U+6835 (26677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6835
U+6836 (26678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6836
U+6837 (26679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6837
U+6838 (26680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6838
U+6839 (26681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6839
U+683A (26682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-683A
U+683B (26683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-683B
U+683C (26684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-683C
U+683D (26685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-683D
U+683E (26686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-683E
U+683F (26687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-683F
U+6840 (26688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6840
U+6841 (26689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6841
U+6842 (26690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6842
U+6843 (26691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6843
U+6844 (26692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6844
U+6845 (26693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6845
U+6846 (26694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6846
U+6847 (26695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6847
U+6848 (26696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6848
U+6849 (26697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6849
U+684A (26698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-684A
U+684B (26699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-684B
U+684C (26700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-684C
U+684D (26701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-684D
U+684E (26702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-684E
U+684F (26703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-684F
U+6850 (26704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6850
U+6851 (26705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6851
U+6852 (26706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6852
U+6853 (26707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6853
U+6854 (26708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6854
U+6855 (26709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6855
U+6856 (26710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6856
U+6857 (26711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6857
U+6858 (26712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6858
U+6859 (26713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6859
U+685A (26714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-685A
U+685B (26715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-685B
U+685C (26716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-685C
U+685D (26717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-685D
U+685E (26718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-685E
U+685F (26719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-685F
U+6860 (26720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6860
U+6861 (26721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6861
U+6862 (26722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6862
U+6863 (26723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6863
U+6864 (26724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6864
U+6865 (26725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6865
U+6866 (26726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6866
U+6867 (26727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6867
U+6868 (26728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6868
U+6869 (26729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6869
U+686A (26730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-686A
U+686B (26731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-686B
U+686C (26732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-686C
U+686D (26733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-686D
U+686E (26734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-686E
U+686F (26735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-686F
U+6870 (26736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6870
U+6871 (26737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6871
U+6872 (26738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6872
U+6873 (26739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6873
U+6874 (26740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6874
U+6875 (26741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6875
U+6876 (26742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6876
U+6877 (26743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6877
U+6878 (26744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6878
U+6879 (26745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6879
U+687A (26746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-687A
U+687B (26747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-687B
U+687C (26748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-687C
U+687D (26749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-687D
U+687E (26750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-687E
U+687F (26751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-687F
U+6880 (26752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6880
U+6881 (26753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6881
U+6882 (26754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6882
U+6883 (26755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6883
U+6884 (26756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6884
U+6885 (26757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6885
U+6886 (26758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6886
U+6887 (26759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6887
U+6888 (26760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6888
U+6889 (26761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6889
U+688A (26762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-688A
U+688B (26763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-688B
U+688C (26764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-688C
U+688D (26765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-688D
U+688E (26766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-688E
U+688F (26767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-688F
U+6890 (26768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6890
U+6891 (26769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6891
U+6892 (26770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6892
U+6893 (26771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6893
U+6894 (26772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6894
U+6895 (26773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6895
U+6896 (26774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6896
U+6897 (26775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6897
U+6898 (26776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6898
U+6899 (26777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6899
U+689A (26778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-689A
U+689B (26779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-689B
U+689C (26780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-689C
U+689D (26781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-689D
U+689E (26782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-689E
U+689F (26783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-689F
U+68A0 (26784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A0
U+68A1 (26785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A1
U+68A2 (26786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A2
U+68A3 (26787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A3
U+68A4 (26788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A4
U+68A5 (26789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A5
U+68A6 (26790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A6
U+68A7 (26791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A7
U+68A8 (26792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A8
U+68A9 (26793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68A9
U+68AA (26794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68AA
U+68AB (26795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68AB
U+68AC (26796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68AC
U+68AD (26797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68AD
U+68AE (26798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68AE
U+68AF (26799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68AF
U+68B0 (26800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B0
U+68B1 (26801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B1
U+68B2 (26802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B2
U+68B3 (26803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B3
U+68B4 (26804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B4
U+68B5 (26805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B5
U+68B6 (26806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B6
U+68B7 (26807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B7
U+68B8 (26808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B8
U+68B9 (26809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68B9
U+68BA (26810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68BA
U+68BB (26811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68BB
U+68BC (26812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68BC
U+68BD (26813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68BD
U+68BE (26814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68BE
U+68BF (26815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68BF
U+68C0 (26816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C0
U+68C1 (26817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C1
U+68C2 (26818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C2
U+68C3 (26819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C3
U+68C4 (26820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C4
U+68C5 (26821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C5
U+68C6 (26822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C6
U+68C7 (26823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C7
U+68C8 (26824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C8
U+68C9 (26825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68C9
U+68CA (26826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68CA
U+68CB (26827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68CB
U+68CC (26828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68CC
U+68CD (26829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68CD
U+68CE (26830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68CE
U+68CF (26831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68CF
U+68D0 (26832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D0
U+68D1 (26833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D1
U+68D2 (26834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D2
U+68D3 (26835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D3
U+68D4 (26836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D4
U+68D5 (26837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D5
U+68D6 (26838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D6
U+68D7 (26839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D7
U+68D8 (26840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D8
U+68D9 (26841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D9
U+68DA (26842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68DA
U+68DB (26843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68DB
U+68DC (26844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68DC
U+68DD (26845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68DD
U+68DE (26846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68DE
U+68DF (26847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68DF
U+68E0 (26848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E0
U+68E1 (26849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E1
U+68E2 (26850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E2
U+68E3 (26851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E3
U+68E4 (26852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E4
U+68E5 (26853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E5
U+68E6 (26854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E6
U+68E7 (26855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E7
U+68E8 (26856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E8
U+68E9 (26857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68E9
U+68EA (26858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68EA
U+68EB (26859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68EB
U+68EC (26860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68EC
U+68ED (26861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68ED
U+68EE (26862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68EE
U+68EF (26863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68EF
U+68F0 (26864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F0
U+68F1 (26865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F1
U+68F2 (26866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F2
U+68F3 (26867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F3
U+68F4 (26868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F4
U+68F5 (26869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F5
U+68F6 (26870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F6
U+68F7 (26871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F7
U+68F8 (26872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F8
U+68F9 (26873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F9
U+68FA (26874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68FA
U+68FB (26875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68FB
U+68FC (26876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68FC
U+68FD (26877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68FD
U+68FE (26878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68FE
U+68FF (26879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68FF
U+6900 (26880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6900
U+6901 (26881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6901
U+6902 (26882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6902
U+6903 (26883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6903
U+6904 (26884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6904
U+6905 (26885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6905
U+6906 (26886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6906
U+6907 (26887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6907
U+6908 (26888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6908
U+6909 (26889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6909
U+690A (26890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-690A
U+690B (26891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-690B
U+690C (26892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-690C
U+690D (26893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-690D
U+690E (26894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-690E
U+690F (26895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-690F
U+6910 (26896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6910
U+6911 (26897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6911
U+6912 (26898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6912
U+6913 (26899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6913
U+6914 (26900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6914
U+6915 (26901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6915
U+6916 (26902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6916
U+6917 (26903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6917
U+6918 (26904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6918
U+6919 (26905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6919
U+691A (26906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-691A
U+691B (26907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-691B
U+691C (26908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-691C
U+691D (26909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-691D
U+691E (26910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-691E
U+691F (26911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-691F
U+6920 (26912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6920
U+6921 (26913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6921
U+6922 (26914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6922
U+6923 (26915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6923
U+6924 (26916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6924
U+6925 (26917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6925
U+6926 (26918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6926
U+6927 (26919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6927
U+6928 (26920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6928
U+6929 (26921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6929
U+692A (26922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-692A
U+692B (26923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-692B
U+692C (26924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-692C
U+692D (26925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-692D
U+692E (26926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-692E
U+692F (26927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-692F
U+6930 (26928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6930
U+6931 (26929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6931
U+6932 (26930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6932
U+6933 (26931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6933
U+6934 (26932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6934
U+6935 (26933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6935
U+6936 (26934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6936
U+6937 (26935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6937
U+6938 (26936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6938
U+6939 (26937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6939
U+693A (26938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-693A
U+693B (26939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-693B
U+693C (26940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-693C
U+693D (26941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-693D
U+693E (26942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-693E
U+693F (26943) 椿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-693F
U+6940 (26944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6940
U+6941 (26945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6941
U+6942 (26946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6942
U+6943 (26947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6943
U+6944 (26948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6944
U+6945 (26949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6945
U+6946 (26950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6946
U+6947 (26951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6947
U+6948 (26952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6948
U+6949 (26953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6949
U+694A (26954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694A
U+694B (26955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694B
U+694C (26956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694C
U+694D (26957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694D
U+694E (26958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694E
U+694F (26959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-694F
U+6950 (26960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6950
U+6951 (26961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6951
U+6952 (26962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6952
U+6953 (26963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6953
U+6954 (26964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6954
U+6955 (26965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6955
U+6956 (26966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6956
U+6957 (26967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6957
U+6958 (26968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6958
U+6959 (26969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6959
U+695A (26970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-695A
U+695B (26971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-695B
U+695C (26972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-695C
U+695D (26973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-695D
U+695E (26974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-695E
U+695F (26975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-695F
U+6960 (26976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6960
U+6961 (26977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6961
U+6962 (26978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6962
U+6963 (26979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6963
U+6964 (26980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6964
U+6965 (26981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6965
U+6966 (26982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6966
U+6967 (26983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6967
U+6968 (26984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6968
U+6969 (26985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6969
U+696A (26986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-696A
U+696B (26987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-696B
U+696C (26988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-696C
U+696D (26989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-696D
U+696E (26990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-696E
U+696F (26991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-696F
U+6970 (26992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6970
U+6971 (26993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6971
U+6972 (26994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6972
U+6973 (26995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6973
U+6974 (26996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6974
U+6975 (26997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6975
U+6976 (26998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6976
U+6977 (26999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6977
U+6978 (27000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6978
U+6979 (27001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6979
U+697A (27002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-697A
U+697B (27003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-697B
U+697C (27004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-697C
U+697D (27005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-697D
U+697E (27006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-697E
U+697F (27007) 楿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-697F
U+6980 (27008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6980
U+6981 (27009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6981
U+6982 (27010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6982
U+6983 (27011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6983
U+6984 (27012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6984
U+6985 (27013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6985
U+6986 (27014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6986
U+6987 (27015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6987
U+6988 (27016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6988
U+6989 (27017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6989
U+698A (27018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-698A
U+698B (27019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-698B
U+698C (27020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-698C
U+698D (27021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-698D
U+698E (27022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-698E
U+698F (27023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-698F
U+6990 (27024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6990
U+6991 (27025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6991
U+6992 (27026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6992
U+6993 (27027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6993
U+6994 (27028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6994
U+6995 (27029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6995
U+6996 (27030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6996
U+6997 (27031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6997
U+6998 (27032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6998
U+6999 (27033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6999
U+699A (27034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-699A
U+699B (27035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-699B
U+699C (27036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-699C
U+699D (27037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-699D
U+699E (27038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-699E
U+699F (27039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-699F
U+69A0 (27040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A0
U+69A1 (27041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A1
U+69A2 (27042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A2
U+69A3 (27043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A3
U+69A4 (27044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A4
U+69A5 (27045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A5
U+69A6 (27046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A6
U+69A7 (27047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A7
U+69A8 (27048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A8
U+69A9 (27049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69A9
U+69AA (27050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69AA
U+69AB (27051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69AB
U+69AC (27052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69AC
U+69AD (27053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69AD
U+69AE (27054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69AE
U+69AF (27055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69AF
U+69B0 (27056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B0
U+69B1 (27057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B1
U+69B2 (27058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B2
U+69B3 (27059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B3
U+69B4 (27060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B4
U+69B5 (27061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B5
U+69B6 (27062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B6
U+69B7 (27063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B7
U+69B8 (27064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B8
U+69B9 (27065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69B9
U+69BA (27066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69BA
U+69BB (27067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69BB
U+69BC (27068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69BC
U+69BD (27069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69BD
U+69BE (27070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69BE
U+69BF (27071) 榿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69BF
U+69C0 (27072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C0
U+69C1 (27073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C1
U+69C2 (27074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C2
U+69C3 (27075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C3
U+69C4 (27076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C4
U+69C5 (27077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C5
U+69C6 (27078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C6
U+69C7 (27079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C7
U+69C8 (27080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C8
U+69C9 (27081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69C9
U+69CA (27082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69CA
U+69CB (27083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69CB
U+69CC (27084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69CC
U+69CD (27085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69CD
U+69CE (27086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69CE
U+69CF (27087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69CF
U+69D0 (27088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D0
U+69D1 (27089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D1
U+69D2 (27090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D2
U+69D3 (27091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D3
U+69D4 (27092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D4
U+69D5 (27093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D5
U+69D6 (27094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D6
U+69D7 (27095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D7
U+69D8 (27096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D8
U+69D9 (27097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69D9
U+69DA (27098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69DA
U+69DB (27099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69DB
U+69DC (27100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69DC
U+69DD (27101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69DD
U+69DE (27102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69DE
U+69DF (27103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69DF
U+69E0 (27104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E0
U+69E1 (27105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E1
U+69E2 (27106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E2
U+69E3 (27107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E3
U+69E4 (27108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E4
U+69E5 (27109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E5
U+69E6 (27110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E6
U+69E7 (27111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E7
U+69E8 (27112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E8
U+69E9 (27113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69E9
U+69EA (27114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69EA
U+69EB (27115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69EB
U+69EC (27116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69EC
U+69ED (27117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69ED
U+69EE (27118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69EE
U+69EF (27119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69EF
U+69F0 (27120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F0
U+69F1 (27121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F1
U+69F2 (27122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F2
U+69F3 (27123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F3
U+69F4 (27124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F4
U+69F5 (27125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F5
U+69F6 (27126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F6
U+69F7 (27127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F7
U+69F8 (27128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F8
U+69F9 (27129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69F9
U+69FA (27130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69FA
U+69FB (27131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69FB
U+69FC (27132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69FC
U+69FD (27133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69FD
U+69FE (27134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69FE
U+69FF (27135) 槿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-69FF
U+6A00 (27136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A00
U+6A01 (27137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A01
U+6A02 (27138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A02
U+6A03 (27139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A03
U+6A04 (27140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A04
U+6A05 (27141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A05
U+6A06 (27142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A06
U+6A07 (27143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A07
U+6A08 (27144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A08
U+6A09 (27145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A09
U+6A0A (27146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A0A
U+6A0B (27147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A0B
U+6A0C (27148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A0C
U+6A0D (27149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A0D
U+6A0E (27150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A0E
U+6A0F (27151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A0F
U+6A10 (27152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A10
U+6A11 (27153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A11
U+6A12 (27154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A12
U+6A13 (27155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A13
U+6A14 (27156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A14
U+6A15 (27157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A15
U+6A16 (27158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A16
U+6A17 (27159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A17
U+6A18 (27160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A18
U+6A19 (27161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A19
U+6A1A (27162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A1A
U+6A1B (27163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A1B
U+6A1C (27164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A1C
U+6A1D (27165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A1D
U+6A1E (27166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A1E
U+6A1F (27167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A1F
U+6A20 (27168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A20
U+6A21 (27169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A21
U+6A22 (27170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A22
U+6A23 (27171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A23
U+6A24 (27172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A24
U+6A25 (27173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A25
U+6A26 (27174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A26
U+6A27 (27175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A27
U+6A28 (27176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A28
U+6A29 (27177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A29
U+6A2A (27178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A2A
U+6A2B (27179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A2B
U+6A2C (27180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A2C
U+6A2D (27181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A2D
U+6A2E (27182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A2E
U+6A2F (27183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A2F
U+6A30 (27184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A30
U+6A31 (27185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A31
U+6A32 (27186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A32
U+6A33 (27187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A33
U+6A34 (27188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A34
U+6A35 (27189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A35
U+6A36 (27190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A36
U+6A37 (27191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A37
U+6A38 (27192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A38
U+6A39 (27193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A39
U+6A3A (27194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A3A
U+6A3B (27195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A3B
U+6A3C (27196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A3C
U+6A3D (27197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A3D
U+6A3E (27198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A3E
U+6A3F (27199) 樿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A3F
U+6A40 (27200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A40
U+6A41 (27201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A41
U+6A42 (27202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A42
U+6A43 (27203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A43
U+6A44 (27204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A44
U+6A45 (27205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A45
U+6A46 (27206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A46
U+6A47 (27207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A47
U+6A48 (27208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A48
U+6A49 (27209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A49
U+6A4A (27210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A4A
U+6A4B (27211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A4B
U+6A4C (27212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A4C
U+6A4D (27213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A4D
U+6A4E (27214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A4E
U+6A4F (27215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A4F
U+6A50 (27216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A50
U+6A51 (27217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A51
U+6A52 (27218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A52
U+6A53 (27219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A53
U+6A54 (27220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A54
U+6A55 (27221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A55
U+6A56 (27222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A56
U+6A57 (27223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A57
U+6A58 (27224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A58
U+6A59 (27225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A59
U+6A5A (27226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A5A
U+6A5B (27227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A5B
U+6A5C (27228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A5C
U+6A5D (27229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A5D
U+6A5E (27230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A5E
U+6A5F (27231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A5F
U+6A60 (27232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A60
U+6A61 (27233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A61
U+6A62 (27234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A62
U+6A63 (27235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A63
U+6A64 (27236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A64
U+6A65 (27237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A65
U+6A66 (27238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A66
U+6A67 (27239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A67
U+6A68 (27240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A68
U+6A69 (27241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A69
U+6A6A (27242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A6A
U+6A6B (27243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A6B
U+6A6C (27244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A6C
U+6A6D (27245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A6D
U+6A6E (27246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A6E
U+6A6F (27247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A6F
U+6A70 (27248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A70
U+6A71 (27249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A71
U+6A72 (27250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A72
U+6A73 (27251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A73
U+6A74 (27252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A74
U+6A75 (27253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A75
U+6A76 (27254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A76
U+6A77 (27255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A77
U+6A78 (27256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A78
U+6A79 (27257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A79
U+6A7A (27258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A7A
U+6A7B (27259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A7B
U+6A7C (27260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A7C
U+6A7D (27261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A7D
U+6A7E (27262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A7E
U+6A7F (27263) 橿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A7F
U+6A80 (27264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A80
U+6A81 (27265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A81
U+6A82 (27266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A82
U+6A83 (27267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A83
U+6A84 (27268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A84
U+6A85 (27269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A85
U+6A86 (27270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A86
U+6A87 (27271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A87
U+6A88 (27272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A88
U+6A89 (27273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A89
U+6A8A (27274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A8A
U+6A8B (27275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A8B
U+6A8C (27276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A8C
U+6A8D (27277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A8D
U+6A8E (27278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A8E
U+6A8F (27279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A8F
U+6A90 (27280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A90
U+6A91 (27281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A91
U+6A92 (27282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A92
U+6A93 (27283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A93
U+6A94 (27284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A94
U+6A95 (27285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A95
U+6A96 (27286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A96
U+6A97 (27287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A97
U+6A98 (27288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A98
U+6A99 (27289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A99
U+6A9A (27290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A9A
U+6A9B (27291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A9B
U+6A9C (27292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A9C
U+6A9D (27293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A9D
U+6A9E (27294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A9E
U+6A9F (27295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A9F
U+6AA0 (27296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA0
U+6AA1 (27297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA1
U+6AA2 (27298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA2
U+6AA3 (27299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA3
U+6AA4 (27300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA4
U+6AA5 (27301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA5
U+6AA6 (27302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA6
U+6AA7 (27303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA7
U+6AA8 (27304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA8
U+6AA9 (27305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AA9
U+6AAA (27306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AAA
U+6AAB (27307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AAB
U+6AAC (27308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AAC
U+6AAD (27309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AAD
U+6AAE (27310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AAE
U+6AAF (27311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AAF
U+6AB0 (27312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB0
U+6AB1 (27313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB1
U+6AB2 (27314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB2
U+6AB3 (27315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB3
U+6AB4 (27316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB4
U+6AB5 (27317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB5
U+6AB6 (27318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB6
U+6AB7 (27319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB7
U+6AB8 (27320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB8
U+6AB9 (27321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AB9
U+6ABA (27322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ABA
U+6ABB (27323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ABB
U+6ABC (27324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ABC
U+6ABD (27325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ABD
U+6ABE (27326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ABE
U+6ABF (27327) 檿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ABF
U+6AC0 (27328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC0
U+6AC1 (27329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC1
U+6AC2 (27330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC2
U+6AC3 (27331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC3
U+6AC4 (27332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC4
U+6AC5 (27333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC5
U+6AC6 (27334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC6
U+6AC7 (27335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC7
U+6AC8 (27336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC8
U+6AC9 (27337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AC9
U+6ACA (27338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ACA
U+6ACB (27339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ACB
U+6ACC (27340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ACC
U+6ACD (27341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ACD
U+6ACE (27342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ACE
U+6ACF (27343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ACF
U+6AD0 (27344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD0
U+6AD1 (27345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD1
U+6AD2 (27346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD2
U+6AD3 (27347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD3
U+6AD4 (27348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD4
U+6AD5 (27349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD5
U+6AD6 (27350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD6
U+6AD7 (27351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD7
U+6AD8 (27352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD8
U+6AD9 (27353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AD9
U+6ADA (27354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ADA
U+6ADB (27355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ADB
U+6ADC (27356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ADC
U+6ADD (27357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ADD
U+6ADE (27358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ADE
U+6ADF (27359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ADF
U+6AE0 (27360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE0
U+6AE1 (27361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE1
U+6AE2 (27362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE2
U+6AE3 (27363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE3
U+6AE4 (27364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE4
U+6AE5 (27365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE5
U+6AE6 (27366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE6
U+6AE7 (27367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE7
U+6AE8 (27368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE8
U+6AE9 (27369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AE9
U+6AEA (27370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AEA
U+6AEB (27371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AEB
U+6AEC (27372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AEC
U+6AED (27373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AED
U+6AEE (27374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AEE
U+6AEF (27375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AEF
U+6AF0 (27376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF0
U+6AF1 (27377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF1
U+6AF2 (27378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF2
U+6AF3 (27379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF3
U+6AF4 (27380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF4
U+6AF5 (27381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF5
U+6AF6 (27382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF6
U+6AF7 (27383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF7
U+6AF8 (27384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF8
U+6AF9 (27385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AF9
U+6AFA (27386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AFA
U+6AFB (27387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AFB
U+6AFC (27388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AFC
U+6AFD (27389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AFD
U+6AFE (27390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AFE
U+6AFF (27391) 櫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6AFF
U+6B00 (27392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B00
U+6B01 (27393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B01
U+6B02 (27394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B02
U+6B03 (27395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B03
U+6B04 (27396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B04
U+6B05 (27397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B05
U+6B06 (27398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B06
U+6B07 (27399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B07
U+6B08 (27400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B08
U+6B09 (27401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B09
U+6B0A (27402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B0A
U+6B0B (27403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B0B
U+6B0C (27404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B0C
U+6B0D (27405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B0D
U+6B0E (27406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B0E
U+6B0F (27407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B0F
U+6B10 (27408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B10
U+6B11 (27409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B11
U+6B12 (27410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B12
U+6B13 (27411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B13
U+6B14 (27412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B14
U+6B15 (27413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B15
U+6B16 (27414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B16
U+6B17 (27415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B17
U+6B18 (27416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B18
U+6B19 (27417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B19
U+6B1A (27418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B1A
U+6B1B (27419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B1B
U+6B1C (27420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B1C
U+6B1D (27421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B1D
U+6B1E (27422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B1E
U+6B1F (27423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B1F
U+6B20 (27424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B20
U+6B21 (27425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B21
U+6B22 (27426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B22
U+6B23 (27427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B23
U+6B24 (27428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B24
U+6B25 (27429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B25
U+6B26 (27430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B26
U+6B27 (27431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B27
U+6B28 (27432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B28
U+6B29 (27433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B29
U+6B2A (27434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B2A
U+6B2B (27435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B2B
U+6B2C (27436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B2C
U+6B2D (27437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B2D
U+6B2E (27438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B2E
U+6B2F (27439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B2F
U+6B30 (27440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B30
U+6B31 (27441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B31
U+6B32 (27442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B32
U+6B33 (27443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B33
U+6B34 (27444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B34
U+6B35 (27445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B35
U+6B36 (27446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B36
U+6B37 (27447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B37
U+6B38 (27448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B38
U+6B39 (27449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B39
U+6B3A (27450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B3A
U+6B3B (27451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B3B
U+6B3C (27452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B3C
U+6B3D (27453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B3D
U+6B3E (27454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B3E
U+6B3F (27455) 欿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B3F
U+6B40 (27456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B40
U+6B41 (27457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B41
U+6B42 (27458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B42
U+6B43 (27459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B43
U+6B44 (27460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B44
U+6B45 (27461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B45
U+6B46 (27462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B46
U+6B47 (27463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B47
U+6B48 (27464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B48
U+6B49 (27465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B49
U+6B4A (27466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B4A
U+6B4B (27467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B4B
U+6B4C (27468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B4C
U+6B4D (27469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B4D
U+6B4E (27470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B4E
U+6B4F (27471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B4F
U+6B50 (27472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B50
U+6B51 (27473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B51
U+6B52 (27474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B52
U+6B53 (27475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B53
U+6B54 (27476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B54
U+6B55 (27477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B55
U+6B56 (27478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B56
U+6B57 (27479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B57
U+6B58 (27480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B58
U+6B59 (27481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B59
U+6B5A (27482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B5A
U+6B5B (27483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B5B
U+6B5C (27484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B5C
U+6B5D (27485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B5D
U+6B5E (27486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B5E
U+6B5F (27487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B5F
U+6B60 (27488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B60
U+6B61 (27489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B61
U+6B62 (27490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B62
U+6B63 (27491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B63
U+6B64 (27492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B64
U+6B65 (27493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B65
U+6B66 (27494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B66
U+6B67 (27495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B67
U+6B68 (27496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B68
U+6B69 (27497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B69
U+6B6A (27498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B6A
U+6B6B (27499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B6B
U+6B6C (27500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B6C
U+6B6D (27501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B6D
U+6B6E (27502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B6E
U+6B6F (27503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B6F
U+6B70 (27504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B70
U+6B71 (27505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B71
U+6B72 (27506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B72
U+6B73 (27507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B73
U+6B74 (27508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B74
U+6B75 (27509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B75
U+6B76 (27510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B76
U+6B77 (27511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B77
U+6B78 (27512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B78
U+6B79 (27513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B79
U+6B7A (27514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B7A
U+6B7B (27515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B7B
U+6B7C (27516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B7C
U+6B7D (27517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B7D
U+6B7E (27518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B7E
U+6B7F (27519) 歿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B7F
U+6B80 (27520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B80
U+6B81 (27521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B81
U+6B82 (27522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B82
U+6B83 (27523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B83
U+6B84 (27524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B84
U+6B85 (27525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B85
U+6B86 (27526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B86
U+6B87 (27527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B87
U+6B88 (27528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B88
U+6B89 (27529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B89
U+6B8A (27530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B8A
U+6B8B (27531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B8B
U+6B8C (27532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B8C
U+6B8D (27533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B8D
U+6B8E (27534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B8E
U+6B8F (27535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B8F
U+6B90 (27536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B90
U+6B91 (27537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B91
U+6B92 (27538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B92
U+6B93 (27539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B93
U+6B94 (27540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B94
U+6B95 (27541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B95
U+6B96 (27542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B96
U+6B97 (27543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B97
U+6B98 (27544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B98
U+6B99 (27545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B99
U+6B9A (27546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B9A
U+6B9B (27547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B9B
U+6B9C (27548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B9C
U+6B9D (27549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B9D
U+6B9E (27550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B9E
U+6B9F (27551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B9F
U+6BA0 (27552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA0
U+6BA1 (27553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA1
U+6BA2 (27554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA2
U+6BA3 (27555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA3
U+6BA4 (27556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA4
U+6BA5 (27557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA5
U+6BA6 (27558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA6
U+6BA7 (27559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA7
U+6BA8 (27560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA8
U+6BA9 (27561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BA9
U+6BAA (27562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BAA
U+6BAB (27563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BAB
U+6BAC (27564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BAC
U+6BAD (27565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BAD
U+6BAE (27566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BAE
U+6BAF (27567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BAF
U+6BB0 (27568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB0
U+6BB1 (27569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB1
U+6BB2 (27570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB2
U+6BB3 (27571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB3
U+6BB4 (27572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB4
U+6BB5 (27573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB5
U+6BB6 (27574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB6
U+6BB7 (27575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB7
U+6BB8 (27576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB8
U+6BB9 (27577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BB9
U+6BBA (27578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BBA
U+6BBB (27579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BBB
U+6BBC (27580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BBC
U+6BBD (27581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BBD
U+6BBE (27582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BBE
U+6BBF (27583) 殿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BBF
U+6BC0 (27584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC0
U+6BC1 (27585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC1
U+6BC2 (27586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC2
U+6BC3 (27587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC3
U+6BC4 (27588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC4
U+6BC5 (27589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC5
U+6BC6 (27590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC6
U+6BC7 (27591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC7
U+6BC8 (27592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC8
U+6BC9 (27593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BC9
U+6BCA (27594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BCA
U+6BCB (27595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BCB
U+6BCC (27596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BCC
U+6BCD (27597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BCD
U+6BCE (27598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BCE
U+6BCF (27599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BCF
U+6BD0 (27600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD0
U+6BD1 (27601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD1
U+6BD2 (27602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD2
U+6BD3 (27603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD3
U+6BD4 (27604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD4
U+6BD5 (27605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD5
U+6BD6 (27606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD6
U+6BD7 (27607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD7
U+6BD8 (27608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD8
U+6BD9 (27609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BD9
U+6BDA (27610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BDA
U+6BDB (27611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BDB
U+6BDC (27612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BDC
U+6BDD (27613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BDD
U+6BDE (27614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BDE
U+6BDF (27615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BDF
U+6BE0 (27616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE0
U+6BE1 (27617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE1
U+6BE2 (27618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE2
U+6BE3 (27619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE3
U+6BE4 (27620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE4
U+6BE5 (27621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE5
U+6BE6 (27622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE6
U+6BE7 (27623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE7
U+6BE8 (27624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE8
U+6BE9 (27625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BE9
U+6BEA (27626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BEA
U+6BEB (27627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BEB
U+6BEC (27628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BEC
U+6BED (27629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BED
U+6BEE (27630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BEE
U+6BEF (27631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BEF
U+6BF0 (27632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF0
U+6BF1 (27633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF1
U+6BF2 (27634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF2
U+6BF3 (27635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF3
U+6BF4 (27636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF4
U+6BF5 (27637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF5
U+6BF6 (27638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF6
U+6BF7 (27639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF7
U+6BF8 (27640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF8
U+6BF9 (27641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BF9
U+6BFA (27642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BFA
U+6BFB (27643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BFB
U+6BFC (27644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BFC
U+6BFD (27645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BFD
U+6BFE (27646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BFE
U+6BFF (27647) 毿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6BFF
U+6C00 (27648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C00
U+6C01 (27649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C01
U+6C02 (27650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C02
U+6C03 (27651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C03
U+6C04 (27652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C04
U+6C05 (27653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C05
U+6C06 (27654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C06
U+6C07 (27655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C07
U+6C08 (27656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C08
U+6C09 (27657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C09
U+6C0A (27658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C0A
U+6C0B (27659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C0B
U+6C0C (27660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C0C
U+6C0D (27661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C0D
U+6C0E (27662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C0E
U+6C0F (27663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C0F
U+6C10 (27664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C10
U+6C11 (27665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C11
U+6C12 (27666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C12
U+6C13 (27667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C13
U+6C14 (27668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C14
U+6C15 (27669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C15
U+6C16 (27670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C16
U+6C17 (27671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C17
U+6C18 (27672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C18
U+6C19 (27673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C19
U+6C1A (27674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C1A
U+6C1B (27675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C1B
U+6C1C (27676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C1C
U+6C1D (27677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C1D
U+6C1E (27678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C1E
U+6C1F (27679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C1F
U+6C20 (27680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C20
U+6C21 (27681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C21
U+6C22 (27682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C22
U+6C23 (27683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C23
U+6C24 (27684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C24
U+6C25 (27685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C25
U+6C26 (27686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C26
U+6C27 (27687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C27
U+6C28 (27688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C28
U+6C29 (27689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C29
U+6C2A (27690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C2A
U+6C2B (27691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C2B
U+6C2C (27692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C2C
U+6C2D (27693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C2D
U+6C2E (27694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C2E
U+6C2F (27695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C2F
U+6C30 (27696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C30
U+6C31 (27697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C31
U+6C32 (27698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C32
U+6C33 (27699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C33
U+6C34 (27700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C34
U+6C35 (27701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C35
U+6C36 (27702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C36
U+6C37 (27703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C37
U+6C38 (27704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C38
U+6C39 (27705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C39
U+6C3A (27706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C3A
U+6C3B (27707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C3B
U+6C3C (27708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C3C
U+6C3D (27709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C3D
U+6C3E (27710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C3E
U+6C3F (27711) 氿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C3F
U+6C40 (27712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C40
U+6C41 (27713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C41
U+6C42 (27714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C42
U+6C43 (27715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C43
U+6C44 (27716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C44
U+6C45 (27717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C45
U+6C46 (27718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C46
U+6C47 (27719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C47
U+6C48 (27720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C48
U+6C49 (27721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C49
U+6C4A (27722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C4A
U+6C4B (27723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C4B
U+6C4C (27724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C4C
U+6C4D (27725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C4D
U+6C4E (27726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C4E
U+6C4F (27727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C4F
U+6C50 (27728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C50
U+6C51 (27729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C51
U+6C52 (27730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C52
U+6C53 (27731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C53
U+6C54 (27732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C54
U+6C55 (27733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C55
U+6C56 (27734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C56
U+6C57 (27735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C57
U+6C58 (27736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C58
U+6C59 (27737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C59
U+6C5A (27738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C5A
U+6C5B (27739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C5B
U+6C5C (27740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C5C
U+6C5D (27741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C5D
U+6C5E (27742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C5E
U+6C5F (27743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C5F
U+6C60 (27744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C60
U+6C61 (27745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C61
U+6C62 (27746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C62
U+6C63 (27747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C63
U+6C64 (27748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C64
U+6C65 (27749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C65
U+6C66 (27750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C66
U+6C67 (27751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C67
U+6C68 (27752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C68
U+6C69 (27753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C69
U+6C6A (27754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C6A
U+6C6B (27755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C6B
U+6C6C (27756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C6C
U+6C6D (27757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C6D
U+6C6E (27758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C6E
U+6C6F (27759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C6F
U+6C70 (27760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C70
U+6C71 (27761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C71
U+6C72 (27762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C72
U+6C73 (27763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C73
U+6C74 (27764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C74
U+6C75 (27765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C75
U+6C76 (27766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C76
U+6C77 (27767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C77
U+6C78 (27768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C78
U+6C79 (27769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C79
U+6C7A (27770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C7A
U+6C7B (27771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C7B
U+6C7C (27772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C7C
U+6C7D (27773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C7D
U+6C7E (27774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C7E
U+6C7F (27775) 汿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C7F
U+6C80 (27776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C80
U+6C81 (27777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C81
U+6C82 (27778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C82
U+6C83 (27779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C83
U+6C84 (27780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C84
U+6C85 (27781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C85
U+6C86 (27782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C86
U+6C87 (27783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C87
U+6C88 (27784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C88
U+6C89 (27785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C89
U+6C8A (27786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C8A
U+6C8B (27787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C8B
U+6C8C (27788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C8C
U+6C8D (27789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C8D
U+6C8E (27790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C8E
U+6C8F (27791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C8F
U+6C90 (27792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C90
U+6C91 (27793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C91
U+6C92 (27794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C92
U+6C93 (27795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C93
U+6C94 (27796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C94
U+6C95 (27797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C95
U+6C96 (27798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C96
U+6C97 (27799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C97
U+6C98 (27800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C98
U+6C99 (27801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C99
U+6C9A (27802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C9A
U+6C9B (27803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C9B
U+6C9C (27804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C9C
U+6C9D (27805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C9D
U+6C9E (27806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C9E
U+6C9F (27807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6C9F
U+6CA0 (27808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA0
U+6CA1 (27809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA1
U+6CA2 (27810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA2
U+6CA3 (27811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA3
U+6CA4 (27812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA4
U+6CA5 (27813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA5
U+6CA6 (27814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA6
U+6CA7 (27815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA7
U+6CA8 (27816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA8
U+6CA9 (27817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CA9
U+6CAA (27818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CAA
U+6CAB (27819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CAB
U+6CAC (27820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CAC
U+6CAD (27821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CAD
U+6CAE (27822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CAE
U+6CAF (27823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CAF
U+6CB0 (27824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB0
U+6CB1 (27825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB1
U+6CB2 (27826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB2
U+6CB3 (27827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB3
U+6CB4 (27828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB4
U+6CB5 (27829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB5
U+6CB6 (27830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB6
U+6CB7 (27831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB7
U+6CB8 (27832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB8
U+6CB9 (27833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CB9
U+6CBA (27834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBA
U+6CBB (27835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBB
U+6CBC (27836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBC
U+6CBD (27837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBD
U+6CBE (27838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBE
U+6CBF (27839) 沿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBF
U+6CC0 (27840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC0
U+6CC1 (27841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC1
U+6CC2 (27842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC2
U+6CC3 (27843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC3
U+6CC4 (27844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC4
U+6CC5 (27845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC5
U+6CC6 (27846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC6
U+6CC7 (27847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC7
U+6CC8 (27848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC8
U+6CC9 (27849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CC9
U+6CCA (27850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CCA
U+6CCB (27851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CCB
U+6CCC (27852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CCC
U+6CCD (27853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CCD
U+6CCE (27854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CCE
U+6CCF (27855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CCF
U+6CD0 (27856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD0
U+6CD1 (27857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD1
U+6CD2 (27858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD2
U+6CD3 (27859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD3
U+6CD4 (27860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD4
U+6CD5 (27861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD5
U+6CD6 (27862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD6
U+6CD7 (27863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD7
U+6CD8 (27864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD8
U+6CD9 (27865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CD9
U+6CDA (27866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CDA
U+6CDB (27867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CDB
U+6CDC (27868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CDC
U+6CDD (27869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CDD
U+6CDE (27870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CDE
U+6CDF (27871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CDF
U+6CE0 (27872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE0
U+6CE1 (27873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE1
U+6CE2 (27874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE2
U+6CE3 (27875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE3
U+6CE4 (27876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE4
U+6CE5 (27877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE5
U+6CE6 (27878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE6
U+6CE7 (27879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE7
U+6CE8 (27880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE8
U+6CE9 (27881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE9
U+6CEA (27882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CEA
U+6CEB (27883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CEB
U+6CEC (27884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CEC
U+6CED (27885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CED
U+6CEE (27886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CEE
U+6CEF (27887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CEF
U+6CF0 (27888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF0
U+6CF1 (27889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF1
U+6CF2 (27890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF2
U+6CF3 (27891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF3
U+6CF4 (27892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF4
U+6CF5 (27893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF5
U+6CF6 (27894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF6
U+6CF7 (27895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF7
U+6CF8 (27896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF8
U+6CF9 (27897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CF9
U+6CFA (27898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CFA
U+6CFB (27899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CFB
U+6CFC (27900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CFC
U+6CFD (27901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CFD
U+6CFE (27902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CFE
U+6CFF (27903) 泿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CFF
U+6D00 (27904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D00
U+6D01 (27905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D01
U+6D02 (27906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D02
U+6D03 (27907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D03
U+6D04 (27908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D04
U+6D05 (27909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D05
U+6D06 (27910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D06
U+6D07 (27911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D07
U+6D08 (27912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D08
U+6D09 (27913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D09
U+6D0A (27914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D0A
U+6D0B (27915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D0B
U+6D0C (27916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D0C
U+6D0D (27917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D0D
U+6D0E (27918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D0E
U+6D0F (27919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D0F
U+6D10 (27920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D10
U+6D11 (27921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D11
U+6D12 (27922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D12
U+6D13 (27923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D13
U+6D14 (27924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D14
U+6D15 (27925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D15
U+6D16 (27926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D16
U+6D17 (27927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D17
U+6D18 (27928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D18
U+6D19 (27929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D19
U+6D1A (27930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1A
U+6D1B (27931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1B
U+6D1C (27932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1C
U+6D1D (27933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1D
U+6D1E (27934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1E
U+6D1F (27935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1F
U+6D20 (27936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D20
U+6D21 (27937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D21
U+6D22 (27938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D22
U+6D23 (27939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D23
U+6D24 (27940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D24
U+6D25 (27941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D25
U+6D26 (27942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D26
U+6D27 (27943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D27
U+6D28 (27944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D28
U+6D29 (27945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D29
U+6D2A (27946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D2A
U+6D2B (27947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D2B
U+6D2C (27948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D2C
U+6D2D (27949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D2D
U+6D2E (27950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D2E
U+6D2F (27951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D2F
U+6D30 (27952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D30
U+6D31 (27953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D31
U+6D32 (27954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D32
U+6D33 (27955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D33
U+6D34 (27956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D34
U+6D35 (27957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D35
U+6D36 (27958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D36
U+6D37 (27959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D37
U+6D38 (27960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D38
U+6D39 (27961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D39
U+6D3A (27962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D3A
U+6D3B (27963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D3B
U+6D3C (27964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D3C
U+6D3D (27965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D3D
U+6D3E (27966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D3E
U+6D3F (27967) 洿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D3F
U+6D40 (27968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D40
U+6D41 (27969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D41
U+6D42 (27970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D42
U+6D43 (27971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D43
U+6D44 (27972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D44
U+6D45 (27973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D45
U+6D46 (27974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D46
U+6D47 (27975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D47
U+6D48 (27976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D48
U+6D49 (27977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D49
U+6D4A (27978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D4A
U+6D4B (27979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D4B
U+6D4C (27980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D4C
U+6D4D (27981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D4D
U+6D4E (27982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D4E
U+6D4F (27983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D4F
U+6D50 (27984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D50
U+6D51 (27985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D51
U+6D52 (27986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D52
U+6D53 (27987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D53
U+6D54 (27988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D54
U+6D55 (27989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D55
U+6D56 (27990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D56
U+6D57 (27991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D57
U+6D58 (27992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D58
U+6D59 (27993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D59
U+6D5A (27994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5A
U+6D5B (27995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5B
U+6D5C (27996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5C
U+6D5D (27997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5D
U+6D5E (27998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5E
U+6D5F (27999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5F
U+6D60 (28000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D60
U+6D61 (28001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D61
U+6D62 (28002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D62
U+6D63 (28003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D63
U+6D64 (28004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D64
U+6D65 (28005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D65
U+6D66 (28006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D66
U+6D67 (28007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D67
U+6D68 (28008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D68
U+6D69 (28009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D69
U+6D6A (28010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D6A
U+6D6B (28011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D6B
U+6D6C (28012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D6C
U+6D6D (28013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D6D
U+6D6E (28014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D6E
U+6D6F (28015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D6F
U+6D70 (28016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D70
U+6D71 (28017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D71
U+6D72 (28018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D72
U+6D73 (28019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D73
U+6D74 (28020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D74
U+6D75 (28021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D75
U+6D76 (28022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D76
U+6D77 (28023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D77
U+6D78 (28024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D78
U+6D79 (28025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D79
U+6D7A (28026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D7A
U+6D7B (28027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D7B
U+6D7C (28028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D7C
U+6D7D (28029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D7D
U+6D7E (28030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D7E
U+6D7F (28031) 浿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D7F
U+6D80 (28032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D80
U+6D81 (28033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D81
U+6D82 (28034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D82
U+6D83 (28035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D83
U+6D84 (28036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D84
U+6D85 (28037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D85
U+6D86 (28038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D86
U+6D87 (28039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D87
U+6D88 (28040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D88
U+6D89 (28041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D89
U+6D8A (28042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D8A
U+6D8B (28043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D8B
U+6D8C (28044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D8C
U+6D8D (28045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D8D
U+6D8E (28046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D8E
U+6D8F (28047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D8F
U+6D90 (28048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D90
U+6D91 (28049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D91
U+6D92 (28050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D92
U+6D93 (28051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D93
U+6D94 (28052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D94
U+6D95 (28053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D95
U+6D96 (28054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D96
U+6D97 (28055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D97
U+6D98 (28056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D98
U+6D99 (28057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D99
U+6D9A (28058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D9A
U+6D9B (28059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D9B
U+6D9C (28060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D9C
U+6D9D (28061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D9D
U+6D9E (28062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D9E
U+6D9F (28063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D9F
U+6DA0 (28064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA0
U+6DA1 (28065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA1
U+6DA2 (28066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA2
U+6DA3 (28067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA3
U+6DA4 (28068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA4
U+6DA5 (28069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA5
U+6DA6 (28070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA6
U+6DA7 (28071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA7
U+6DA8 (28072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA8
U+6DA9 (28073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DA9
U+6DAA (28074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DAA
U+6DAB (28075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DAB
U+6DAC (28076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DAC
U+6DAD (28077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DAD
U+6DAE (28078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DAE
U+6DAF (28079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DAF
U+6DB0 (28080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB0
U+6DB1 (28081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB1
U+6DB2 (28082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB2
U+6DB3 (28083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB3
U+6DB4 (28084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB4
U+6DB5 (28085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB5
U+6DB6 (28086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB6
U+6DB7 (28087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB7
U+6DB8 (28088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB8
U+6DB9 (28089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DB9
U+6DBA (28090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DBA
U+6DBB (28091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DBB
U+6DBC (28092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DBC
U+6DBD (28093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DBD
U+6DBE (28094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DBE
U+6DBF (28095) 涿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DBF
U+6DC0 (28096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC0
U+6DC1 (28097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC1
U+6DC2 (28098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC2
U+6DC3 (28099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC3
U+6DC4 (28100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC4
U+6DC5 (28101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC5
U+6DC6 (28102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC6
U+6DC7 (28103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC7
U+6DC8 (28104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC8
U+6DC9 (28105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DC9
U+6DCA (28106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DCA
U+6DCB (28107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DCB
U+6DCC (28108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DCC
U+6DCD (28109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DCD
U+6DCE (28110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DCE
U+6DCF (28111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DCF
U+6DD0 (28112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD0
U+6DD1 (28113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD1
U+6DD2 (28114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD2
U+6DD3 (28115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD3
U+6DD4 (28116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD4
U+6DD5 (28117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD5
U+6DD6 (28118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD6
U+6DD7 (28119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD7
U+6DD8 (28120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD8
U+6DD9 (28121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DD9
U+6DDA (28122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DDA
U+6DDB (28123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DDB
U+6DDC (28124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DDC
U+6DDD (28125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DDD
U+6DDE (28126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DDE
U+6DDF (28127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DDF
U+6DE0 (28128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE0
U+6DE1 (28129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE1
U+6DE2 (28130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE2
U+6DE3 (28131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE3
U+6DE4 (28132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE4
U+6DE5 (28133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE5
U+6DE6 (28134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE6
U+6DE7 (28135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE7
U+6DE8 (28136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE8
U+6DE9 (28137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE9
U+6DEA (28138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DEA
U+6DEB (28139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DEB
U+6DEC (28140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DEC
U+6DED (28141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DED
U+6DEE (28142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DEE
U+6DEF (28143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DEF
U+6DF0 (28144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF0
U+6DF1 (28145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF1
U+6DF2 (28146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF2
U+6DF3 (28147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF3
U+6DF4 (28148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF4
U+6DF5 (28149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF5
U+6DF6 (28150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF6
U+6DF7 (28151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF7
U+6DF8 (28152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF8
U+6DF9 (28153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DF9
U+6DFA (28154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DFA
U+6DFB (28155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DFB
U+6DFC (28156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DFC
U+6DFD (28157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DFD
U+6DFE (28158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DFE
U+6DFF (28159) 淿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DFF
U+6E00 (28160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E00
U+6E01 (28161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E01
U+6E02 (28162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E02
U+6E03 (28163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E03
U+6E04 (28164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E04
U+6E05 (28165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E05
U+6E06 (28166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E06
U+6E07 (28167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E07
U+6E08 (28168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E08
U+6E09 (28169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E09
U+6E0A (28170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E0A
U+6E0B (28171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E0B
U+6E0C (28172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E0C
U+6E0D (28173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E0D
U+6E0E (28174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E0E
U+6E0F (28175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E0F
U+6E10 (28176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E10
U+6E11 (28177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E11
U+6E12 (28178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E12
U+6E13 (28179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E13
U+6E14 (28180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E14
U+6E15 (28181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E15
U+6E16 (28182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E16
U+6E17 (28183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E17
U+6E18 (28184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E18
U+6E19 (28185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E19
U+6E1A (28186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E1A
U+6E1B (28187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E1B
U+6E1C (28188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E1C
U+6E1D (28189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E1D
U+6E1E (28190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E1E
U+6E1F (28191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E1F
U+6E20 (28192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E20
U+6E21 (28193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E21
U+6E22 (28194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E22
U+6E23 (28195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E23
U+6E24 (28196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E24
U+6E25 (28197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E25
U+6E26 (28198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E26
U+6E27 (28199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E27
U+6E28 (28200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E28
U+6E29 (28201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E29
U+6E2A (28202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E2A
U+6E2B (28203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E2B
U+6E2C (28204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E2C
U+6E2D (28205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E2D
U+6E2E (28206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E2E
U+6E2F (28207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E2F
U+6E30 (28208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E30
U+6E31 (28209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E31
U+6E32 (28210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E32
U+6E33 (28211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E33
U+6E34 (28212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E34
U+6E35 (28213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E35
U+6E36 (28214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E36
U+6E37 (28215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E37
U+6E38 (28216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E38
U+6E39 (28217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E39
U+6E3A (28218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E3A
U+6E3B (28219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E3B
U+6E3C (28220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E3C
U+6E3D (28221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E3D
U+6E3E (28222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E3E
U+6E3F (28223) 渿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E3F
U+6E40 (28224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E40
U+6E41 (28225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E41
U+6E42 (28226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E42
U+6E43 (28227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E43
U+6E44 (28228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E44
U+6E45 (28229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E45
U+6E46 (28230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E46
U+6E47 (28231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E47
U+6E48 (28232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E48
U+6E49 (28233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E49
U+6E4A (28234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E4A
U+6E4B (28235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E4B
U+6E4C (28236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E4C
U+6E4D (28237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E4D
U+6E4E (28238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E4E
U+6E4F (28239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E4F
U+6E50 (28240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E50
U+6E51 (28241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E51
U+6E52 (28242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E52
U+6E53 (28243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E53
U+6E54 (28244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E54
U+6E55 (28245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E55
U+6E56 (28246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E56
U+6E57 (28247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E57
U+6E58 (28248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E58
U+6E59 (28249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E59
U+6E5A (28250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E5A
U+6E5B (28251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E5B
U+6E5C (28252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E5C
U+6E5D (28253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E5D
U+6E5E (28254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E5E
U+6E5F (28255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E5F
U+6E60 (28256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E60
U+6E61 (28257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E61
U+6E62 (28258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E62
U+6E63 (28259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E63
U+6E64 (28260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E64
U+6E65 (28261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E65
U+6E66 (28262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E66
U+6E67 (28263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E67
U+6E68 (28264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E68
U+6E69 (28265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E69
U+6E6A (28266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E6A
U+6E6B (28267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E6B
U+6E6C (28268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E6C
U+6E6D (28269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E6D
U+6E6E (28270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E6E
U+6E6F (28271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E6F
U+6E70 (28272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E70
U+6E71 (28273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E71
U+6E72 (28274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E72
U+6E73 (28275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E73
U+6E74 (28276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E74
U+6E75 (28277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E75
U+6E76 (28278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E76
U+6E77 (28279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E77
U+6E78 (28280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E78
U+6E79 (28281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E79
U+6E7A (28282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E7A
U+6E7B (28283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E7B
U+6E7C (28284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E7C
U+6E7D (28285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E7D
U+6E7E (28286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E7E
U+6E7F (28287) 湿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E7F
U+6E80 (28288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E80
U+6E81 (28289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E81
U+6E82 (28290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E82
U+6E83 (28291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E83
U+6E84 (28292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E84
U+6E85 (28293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E85
U+6E86 (28294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E86
U+6E87 (28295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E87
U+6E88 (28296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E88
U+6E89 (28297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E89
U+6E8A (28298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E8A
U+6E8B (28299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E8B
U+6E8C (28300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E8C
U+6E8D (28301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E8D
U+6E8E (28302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E8E
U+6E8F (28303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E8F
U+6E90 (28304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E90
U+6E91 (28305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E91
U+6E92 (28306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E92
U+6E93 (28307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E93
U+6E94 (28308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E94
U+6E95 (28309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E95
U+6E96 (28310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E96
U+6E97 (28311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E97
U+6E98 (28312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E98
U+6E99 (28313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E99
U+6E9A (28314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E9A
U+6E9B (28315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E9B
U+6E9C (28316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E9C
U+6E9D (28317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E9D
U+6E9E (28318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E9E
U+6E9F (28319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E9F
U+6EA0 (28320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA0
U+6EA1 (28321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA1
U+6EA2 (28322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA2
U+6EA3 (28323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA3
U+6EA4 (28324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA4
U+6EA5 (28325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA5
U+6EA6 (28326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA6
U+6EA7 (28327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA7
U+6EA8 (28328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA8
U+6EA9 (28329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EA9
U+6EAA (28330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EAA
U+6EAB (28331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EAB
U+6EAC (28332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EAC
U+6EAD (28333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EAD
U+6EAE (28334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EAE
U+6EAF (28335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EAF
U+6EB0 (28336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB0
U+6EB1 (28337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB1
U+6EB2 (28338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB2
U+6EB3 (28339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB3
U+6EB4 (28340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB4
U+6EB5 (28341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB5
U+6EB6 (28342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB6
U+6EB7 (28343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB7
U+6EB8 (28344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB8
U+6EB9 (28345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EB9
U+6EBA (28346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EBA
U+6EBB (28347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EBB
U+6EBC (28348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EBC
U+6EBD (28349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EBD
U+6EBE (28350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EBE
U+6EBF (28351) 溿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EBF
U+6EC0 (28352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC0
U+6EC1 (28353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC1
U+6EC2 (28354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC2
U+6EC3 (28355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC3
U+6EC4 (28356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC4
U+6EC5 (28357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC5
U+6EC6 (28358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC6
U+6EC7 (28359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC7
U+6EC8 (28360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC8
U+6EC9 (28361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EC9
U+6ECA (28362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ECA
U+6ECB (28363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ECB
U+6ECC (28364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ECC
U+6ECD (28365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ECD
U+6ECE (28366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ECE
U+6ECF (28367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ECF
U+6ED0 (28368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED0
U+6ED1 (28369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED1
U+6ED2 (28370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED2
U+6ED3 (28371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED3
U+6ED4 (28372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED4
U+6ED5 (28373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED5
U+6ED6 (28374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED6
U+6ED7 (28375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED7
U+6ED8 (28376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED8
U+6ED9 (28377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6ED9
U+6EDA (28378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EDA
U+6EDB (28379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EDB
U+6EDC (28380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EDC
U+6EDD (28381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EDD
U+6EDE (28382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EDE
U+6EDF (28383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EDF
U+6EE0 (28384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE0
U+6EE1 (28385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE1
U+6EE2 (28386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE2
U+6EE3 (28387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE3
U+6EE4 (28388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE4
U+6EE5 (28389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE5
U+6EE6 (28390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE6
U+6EE7 (28391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE7
U+6EE8 (28392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE8
U+6EE9 (28393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EE9
U+6EEA (28394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EEA
U+6EEB (28395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EEB
U+6EEC (28396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EEC
U+6EED (28397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EED
U+6EEE (28398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EEE
U+6EEF (28399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EEF
U+6EF0 (28400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF0
U+6EF1 (28401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF1
U+6EF2 (28402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF2
U+6EF3 (28403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF3
U+6EF4 (28404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF4
U+6EF5 (28405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF5
U+6EF6 (28406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF6
U+6EF7 (28407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF7
U+6EF8 (28408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF8
U+6EF9 (28409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EF9
U+6EFA (28410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EFA
U+6EFB (28411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EFB
U+6EFC (28412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EFC
U+6EFD (28413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EFD
U+6EFE (28414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EFE
U+6EFF (28415) 滿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EFF
U+6F00 (28416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F00
U+6F01 (28417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F01
U+6F02 (28418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F02
U+6F03 (28419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F03
U+6F04 (28420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F04
U+6F05 (28421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F05
U+6F06 (28422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F06
U+6F07 (28423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F07
U+6F08 (28424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F08
U+6F09 (28425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F09
U+6F0A (28426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0A
U+6F0B (28427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0B
U+6F0C (28428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0C
U+6F0D (28429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0D
U+6F0E (28430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0E
U+6F0F (28431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0F
U+6F10 (28432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F10
U+6F11 (28433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F11
U+6F12 (28434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F12
U+6F13 (28435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F13
U+6F14 (28436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F14
U+6F15 (28437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F15
U+6F16 (28438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F16
U+6F17 (28439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F17
U+6F18 (28440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F18
U+6F19 (28441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F19
U+6F1A (28442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1A
U+6F1B (28443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1B
U+6F1C (28444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1C
U+6F1D (28445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1D
U+6F1E (28446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1E
U+6F1F (28447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1F
U+6F20 (28448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F20
U+6F21 (28449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F21
U+6F22 (28450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F22
U+6F23 (28451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F23
U+6F24 (28452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F24
U+6F25 (28453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F25
U+6F26 (28454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F26
U+6F27 (28455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F27
U+6F28 (28456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F28
U+6F29 (28457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F29
U+6F2A (28458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2A
U+6F2B (28459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2B
U+6F2C (28460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2C
U+6F2D (28461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2D
U+6F2E (28462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2E
U+6F2F (28463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2F
U+6F30 (28464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F30
U+6F31 (28465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F31
U+6F32 (28466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F32
U+6F33 (28467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F33
U+6F34 (28468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F34
U+6F35 (28469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F35
U+6F36 (28470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F36
U+6F37 (28471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F37
U+6F38 (28472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F38
U+6F39 (28473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F39
U+6F3A (28474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3A
U+6F3B (28475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3B
U+6F3C (28476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3C
U+6F3D (28477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3D
U+6F3E (28478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3E
U+6F3F (28479) 漿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3F
U+6F40 (28480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F40
U+6F41 (28481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F41
U+6F42 (28482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F42
U+6F43 (28483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F43
U+6F44 (28484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F44
U+6F45 (28485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F45
U+6F46 (28486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F46
U+6F47 (28487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F47
U+6F48 (28488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F48
U+6F49 (28489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F49
U+6F4A (28490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4A
U+6F4B (28491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4B
U+6F4C (28492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4C
U+6F4D (28493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4D
U+6F4E (28494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4E
U+6F4F (28495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4F
U+6F50 (28496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F50
U+6F51 (28497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F51
U+6F52 (28498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F52
U+6F53 (28499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F53
U+6F54 (28500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F54
U+6F55 (28501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F55
U+6F56 (28502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F56
U+6F57 (28503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F57
U+6F58 (28504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F58
U+6F59 (28505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F59
U+6F5A (28506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5A
U+6F5B (28507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5B
U+6F5C (28508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5C
U+6F5D (28509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5D
U+6F5E (28510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5E
U+6F5F (28511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5F
U+6F60 (28512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F60
U+6F61 (28513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F61
U+6F62 (28514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F62
U+6F63 (28515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F63
U+6F64 (28516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F64
U+6F65 (28517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F65
U+6F66 (28518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F66
U+6F67 (28519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F67
U+6F68 (28520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F68
U+6F69 (28521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F69
U+6F6A (28522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6A
U+6F6B (28523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6B
U+6F6C (28524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6C
U+6F6D (28525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6D
U+6F6E (28526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6E
U+6F6F (28527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6F
U+6F70 (28528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F70
U+6F71 (28529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F71
U+6F72 (28530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F72
U+6F73 (28531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F73
U+6F74 (28532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F74
U+6F75 (28533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F75
U+6F76 (28534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F76
U+6F77 (28535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F77
U+6F78 (28536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F78
U+6F79 (28537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F79
U+6F7A (28538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7A
U+6F7B (28539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7B
U+6F7C (28540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7C
U+6F7D (28541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7D
U+6F7E (28542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7E
U+6F7F (28543) 潿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7F
U+6F80 (28544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F80
U+6F81 (28545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F81
U+6F82 (28546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F82
U+6F83 (28547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F83
U+6F84 (28548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F84
U+6F85 (28549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F85
U+6F86 (28550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F86
U+6F87 (28551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F87
U+6F88 (28552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F88
U+6F89 (28553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F89
U+6F8A (28554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8A
U+6F8B (28555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8B
U+6F8C (28556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8C
U+6F8D (28557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8D
U+6F8E (28558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8E
U+6F8F (28559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8F
U+6F90 (28560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F90
U+6F91 (28561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F91
U+6F92 (28562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F92
U+6F93 (28563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F93
U+6F94 (28564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F94
U+6F95 (28565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F95
U+6F96 (28566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F96
U+6F97 (28567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F97
U+6F98 (28568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F98
U+6F99 (28569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F99
U+6F9A (28570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9A
U+6F9B (28571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9B
U+6F9C (28572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9C
U+6F9D (28573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9D
U+6F9E (28574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9E
U+6F9F (28575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9F
U+6FA0 (28576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA0
U+6FA1 (28577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA1
U+6FA2 (28578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA2
U+6FA3 (28579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA3
U+6FA4 (28580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA4
U+6FA5 (28581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA5
U+6FA6 (28582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA6
U+6FA7 (28583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA7
U+6FA8 (28584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA8
U+6FA9 (28585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA9
U+6FAA (28586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAA
U+6FAB (28587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAB
U+6FAC (28588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAC
U+6FAD (28589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAD
U+6FAE (28590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAE
U+6FAF (28591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAF
U+6FB0 (28592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB0
U+6FB1 (28593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB1
U+6FB2 (28594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB2
U+6FB3 (28595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB3
U+6FB4 (28596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB4
U+6FB5 (28597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB5
U+6FB6 (28598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB6
U+6FB7 (28599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB7
U+6FB8 (28600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB8
U+6FB9 (28601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB9
U+6FBA (28602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBA
U+6FBB (28603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBB
U+6FBC (28604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBC
U+6FBD (28605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBD
U+6FBE (28606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBE
U+6FBF (28607) 澿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBF
U+6FC0 (28608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC0
U+6FC1 (28609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC1
U+6FC2 (28610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC2
U+6FC3 (28611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC3
U+6FC4 (28612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC4
U+6FC5 (28613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC5
U+6FC6 (28614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC6
U+6FC7 (28615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC7
U+6FC8 (28616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC8
U+6FC9 (28617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC9
U+6FCA (28618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCA
U+6FCB (28619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCB
U+6FCC (28620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCC
U+6FCD (28621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCD
U+6FCE (28622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCE
U+6FCF (28623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCF
U+6FD0 (28624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD0
U+6FD1 (28625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD1
U+6FD2 (28626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD2
U+6FD3 (28627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD3
U+6FD4 (28628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD4
U+6FD5 (28629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD5
U+6FD6 (28630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD6
U+6FD7 (28631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD7
U+6FD8 (28632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD8
U+6FD9 (28633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD9
U+6FDA (28634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDA
U+6FDB (28635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDB
U+6FDC (28636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDC
U+6FDD (28637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDD
U+6FDE (28638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDE
U+6FDF (28639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDF
U+6FE0 (28640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE0
U+6FE1 (28641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE1
U+6FE2 (28642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE2
U+6FE3 (28643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE3
U+6FE4 (28644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE4
U+6FE5 (28645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE5
U+6FE6 (28646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE6
U+6FE7 (28647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE7
U+6FE8 (28648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE8
U+6FE9 (28649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE9
U+6FEA (28650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEA
U+6FEB (28651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEB
U+6FEC (28652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEC
U+6FED (28653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FED
U+6FEE (28654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEE
U+6FEF (28655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEF
U+6FF0 (28656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF0
U+6FF1 (28657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF1
U+6FF2 (28658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF2
U+6FF3 (28659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF3
U+6FF4 (28660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF4
U+6FF5 (28661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF5
U+6FF6 (28662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF6
U+6FF7 (28663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF7
U+6FF8 (28664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF8
U+6FF9 (28665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF9
U+6FFA (28666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFA
U+6FFB (28667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFB
U+6FFC (28668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFC
U+6FFD (28669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFD
U+6FFE (28670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFE
U+6FFF (28671) 濿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFF