ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบคุง/o

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดูเพิ่ม: ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบอง/o

O[แก้ไข]

o () : , , , , , ,
oba (おば) : , ,
obashima (おばしま) :
obi (おび) : , , , ,
obidama (おびだま) : ,
obidome (おびどめ) :
obieru (おびえる) : , , ,
obiru (おびる) : , , ,
obitada (おびただ) :
obiyākasu (おびやあかす) :
obiyakasu (おびやかす) : ,
oboeru (おぼえる) : , ,
obōeru (おぼおえる) :
oboreru (おぼれる) : , , , ,
oboro (おぼろ) : , ,
obosu (おぼす) :
obyakasu (おびゃかす) : , ,
ochi (おち) : , ,
ochiba (おちば) :
ochibureru (おちぶれる) :
ochīru (おちいる) : , ,
ochikomuoto (おちこむおと) :
ochiru (おちる) : , , , , , , , , , , , , , , ,
ochitsukanu (おちつかぬ) :
ochitsuku (おちつく) : ,
odateru (おだてる) :
odayaka (おだやか) : , , , ,
oderu (おでる) :
odokasu (おどかす) :
odoke (おどけ) :
odokeru (おどける) :
odōsu (おどおす) :
odori (おどり) :
odorokasu (おどろかす) :
odoroki (おどろき) :
odoroku (おどろく) : , , , , , , , , , , , , ,
odoru (おどる) : , , , , , ,
odoshi (おどし) :
odosu (おどす) : , , , , , ,
oeru (おえる) :
ogamu (おがむ) : ,
ogara (おがら) :
ogawa (おがわ) : , ,
ogi (おぎ) : , , , ,
oginau (おぎなう) : , ,
ogoranai (おごらない) :
ogori (おごり) :
ogorīru (おごりいる) :
ogoru (おごる) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ogorusama (おごるさま) :
ogosoka (おごそか) : , , , ,
ogosokanasama (おごそかなさま) :
ohatsutenerafu (おはつてねらふ) :
ohitsuji (おひつじ) : ,
ohitsuku (おひつく) :
ohoari (おほあり) :
ohoban (おほばん) :
ohofu (おほふ) : ,
ohohi (おほひ) : ,
ohokī (おほきい) :
ohokumonoifu (おほくものいふ) :
ohosuki (おほすき) :
oi (おい) : , , ,
oibore (おいぼれ) :
oiboreru (おいぼれる) : ,
oiru (おいる) : , , , ,
oite (おいて) :
oitsuku (おいつく) :
oiyakasu (おいやかす) :
oji (おじ) :
ojigi (おじぎ) :
ojika (おじか) :
ojiru (おじる) : ,
oka (おか) : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
okasu (おかす) : , , , , , , , ,
okawa (おかわ) :
oke (おけ) : ,
okera (おけら) :
oki (おき) : , , ,
okina (おきな) : , ,
okiru (おきる) : ,
okite (おきて) : ,
okitsuchi (おきつち) :
okonau (おこなう) :
okori (おこり) : , , ,
okoru (おこる) : , , , , , , , , , ,
okoshi (おこし) : , , , ,
okosu (おこす) : , ,
okotaru (おこたる) : 伿, , , , , , , , , , , , ,
okoze (おこぜ) :
oku (おく) : , , , , , , , , , , , ,
okubi (おくび) :
okubukai (おくぶかい) : ,
okufukai (おくふかい) :
okugaki (おくがき) :
okumi (おくみ) : ,
okureru (おくれる) : , , , ,
okuri (おくり) :
okuribito (おくりびと) :
okurime (おくりめ) :
okurimono (おくりもの) :
okurina (おくりな) : ,
okuru (おくる) : , , , , , , , , , , , , ,
okusuru (おくする) :
okute (おくて) : ,
okuzashiki (おくざしき) :
omaru (おまる) :
omi (おみ) :
omikuji (おみくじ) :
omo (おも) : , ,
omodaka (おもだか) :
omoeraku (おもえらく) :
omogai (おもがい) : , , , , , ,
omoi (おもい) : , , , , , , ,
omokage (おもかげ) :
omomuki (おもむき) : , , , , ,
omomuku (おもむく) : , ,
omomuro (おもむろ) : , ,
omonerikumisuru (おもねりくみする) :
omoneru (おもねる) : , ,
omonpaka (おもんぱか) : ,
omōu (おもおう) :
omori (おもり) : , ,
omote (おもて) : , ,
omō (おもう) : , , , , , , , , , , , , , , , ,
omōni (おもうに) :
omutsu (おむつ) :
on (おん) :
onagasaru (おながさる) :
onaji (おなじ) : , , ,
onamomi (おなもみ) :
oni (おに) : , ,
onibi (おにび) :
onihirugusa (おにひるぐさ) :
oniyarai (おにやらい) :
onna (おんな) : , ,
onnanoazana (おんなのあざな) :
ono (おの) : , , ,
ononoku (おののく) : , ,
onōno (おのおの) :
onore (おのれ) :
onozukara (おのずから) :
ōari (おおあり) :
ōbako (おおばこ) :
ōban (おおばん) :
ōbone (おおぼね) :
ōdate (おおだて) :
ōgama (おおがま) : ,
ōgame (おおがめ) : ,
ōgane (おおがね) :
ōgoe (おおごえ) :
ōgoto (おおごと) :
ōhamaguri (おおはまぐり) :
ōhari (おおはり) :
ōhige (おおひげ) :
ōi (おおい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ōikakusu (おおいかくす) :
ōini (おおいに) : ,
ōinuno (おおいぬの) :
ōisama (おおいさま) :
ōkama (おおかま) :
ōkami (おおかみ) : , ,
ōkī (おおきい) : , , , , , , , , , , , , , 夿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 駿
ōkinakao (おおきなかお) :
ōkuchi (おおくち) :
ōkuchinosama (おおくちのさま) :
ōmizu (おおみず) :
ōmune (おおむね) : , ,
ōnamazu (おおなまず) :
ōnami (おおなみ) :
ōnira (おおにら) : ,
ōnome (おおのめ) :
ōnomi (おおのみ) :
ōobi (おおおび) :
ōriru (おおりる) :
ōrosu (おおろす) :
ōse (おおせ) : ,
ōshika (おおしか) : , ,
ōtade (おおたで) :
ōtori (おおとり) : , , , , ,
ōtsuzumi (おおつずみ) : ,
ōu (おおう) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ōwa (おおわ) :
ōyake (おおやけ) : , ,
ōyamadori (おおやまどり) :
ōzara (おおざら) :
ōzaru (おおざる) : , ,
ōzuna (おおずな) : , ,
ōzutsu (おおずつ) : ,
ore (おれ) :
oreru (おれる) : ,
oretaki (おれたき) :
ori (おり) : , , , , , , , , , , , ,
oriamari (おりあまり) :
oriru (おりる) :
orochi (おろち) : ,
oroka (おろか) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
orokadeshinaotsukuru (おろかでしなおつくる) :
orokanasama (おろかなさま) : , ,
oroshi (おろし) : , ,
orosu (おろす) : ,
oru (おる) : , , , , , , , , , ,
osa (おさ) : , , , , , , , , , , ,
osae (おさえ) :
osaeru (おさえる) : , , , , , , , , , , , , , , , ,
osahetsukeru (おさへつける) :
osamaru (おさまる) : , , , ,
osameru (おさめる) : , , 乿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
osanai (おさない) : , , , , , ,
osatsukanai (おさつかない) :
oshaberi (おしゃべり) : ,
oshi (おし) : , , , , ,
oshidori (おしどり) : , ,
oshie (おしえ) : , , , , , ,
oshieru (おしえる) : , , , , , , , ,
oshihakaru (おしはかる) :
oshihiraku (おしひらく) :
oshī (おしい) :
oshikiuo (おしきうお) : , 鯿
oshime (おしめ) :
oshimu (おしむ) : , , , , , , ,
oshite (おして) :
oshiyaberi (おしやべり) : ,
oshiyabiri (おしやびり) :
osoi (おそい) : , , , , , , ,
osore (おそれ) : ,
osoreawateru (おそれあわてる) : ,
osoreru (おそれる) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
osoroshī (おそろしい) :
osō (おそう) : ,
osowareru (おそわれる) : ,
osu (おす) : , , , , , , , , , , , ,
osumiumu (おすみうむ) :
osunoinoko (おすのいのこ) :
osūma (おすうま) :
oto (おと) : , ,
otogai (おとがい) : , , , , , ,
otojiru (おとじる) :
otoko (おとこ) : , , , , , ,
otokodate (おとこだて) : , ,
otokogi (おとこぎ) :
otokoyomoki (おとこよもき) :
otome (おとめ) : , , , ,
otōkasu (おとおかす) :
otori (おとり) :
otoroeru (おとろえる) : ,
otoru (おとる) : , ,
otoshiana (おとしあな) : ,
otoshīreru (おとしいれる) : ,
otoshimeru (おとしめる) :
otosu (おとす) : , , , ,
otōto (おとうと) :
otozureru (おとずれる) :
otsukurisuru (おつくりする) :
otto (おっと) :
ō (おう) : , , , , , , , ,
ōbune (おうぶね) :
ōchi (おうち) : , ,
ōdan (おうだん) :
ōgi (おうぎ) : , , ,
ōgo (おうご) :
ōji (おうじ) :
ōjika (おうじか) :
ōketade (おうけたで) :
ōmizu (おうみず) :
ōna (おうな) : , ,
ōshi (おうし) : , , ,
owaru (おわる) : , , , , , , , , , ,
owasu (おわす) :
oya (おや) :
oyaimo (おやいも) :
oyaji (おやじ) :
oyayubi (おやゆび) : ,
oyobi (および) : ,
oyobosu (およぼす) :
oyobu (およぶ) : , , , , , , , ,
oyogu (およぐ) : , ,
oyoso (およそ) : , ,
ozumi (おずみ) : 氿
ozuozutosuru (おずおずとする) :