ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบอง/h

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดูเพิ่ม: ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบคุง/h

H[แก้ไข]

ha () : , , , , , , , , 夿, , , , , , , , , , , , , , 𣠽, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
habaki (はばき) :
habi (はび) :
hachi (はち) : , , , , 巿, , , , , , , , , , , , , ,
hae (はえ) :
hai (はい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
haku (はく) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢫦, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 簿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
han (はん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 溿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hatsu (はつ) : , , , , , , , , , , 巿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hau (はう) : , , , , ,
haya (はや) :
he () : , , , , , , , , , , 夿, , , , , , 𣠽, , , , , , ,
hechi (へち) : 丿, , , , , , , , ,
hei (へい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 軿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
heki (へき) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hen (へん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 骿, 鯿,
hetsu (へつ) : 丿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
heu (へう) : , , , , , ,
hi () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hichi (ひち) : , , , , , , , , , , , ,
(ひい) :
hiki (ひき) : , , , , , , , , , , ,
hikui (ひくい) :
hin (ひん) : , , 𠯮, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hitsu (ひつ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hiyaku (ひやく) : , ,
hiyoku (ひよく) : ,
hiyō (ひよう) : , ,
ho () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hochi (ほち) : , , , , ,
hoeru (ほえる) :
hoi (ほい) :
hoku (ほく) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hon (ほん) : , , , , , 𠯮, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hotsu (ほつ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(ほう) : , , 仿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hyaku (ひゃく) : , , , , , , , , , , , , , , , ,
hyoi (ひょい) :
hyoku (ひょく) : , , , , , , , , , , , ,
hyō (ひょう) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢫦, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hyu (ひゅ) : ,
hyū (ひゅう) : , , , , , , , ,