ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/11

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 11 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𠁁, 𠁂, 𠁃, 𠁄, 𠁅, 𪜆, 𫠳, 𫠴, 𫠵, 𬻡, 𬻢, 𬻣, 𬻤, 𬻥

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𠁳

รากอักษรจีน 丶[แก้ไข]

𬻽

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

𠂿, 𠃀, 𠃁, 𠃂, 𫡝, 𬼐

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

, 乿, , , , , 𠃼, 𠃽, 𠃾, 𠃿, 𠄀, 𠄁, 𠄂, 𪜘, 𫡭, 𬼮, 𬼯, 𬼰, 𬼱, 𰁌

รากอักษรจีน 亅[แก้ไข]

𠄚, 𰁓, 𰁔

รากอักษรจีน 二[แก้ไข]

𠄹, 𠄺, 𫡴

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𠅞, 𠅟, 𠅠, 𠅡, 𠅢, 𠅣, 𠅤, 𠅥, 𠅦, 𠅧, 𪜣, 𬽎, 𬽏, 𬽐, 𰁝

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠊧, 𠊨, 𠊩, 𠊪, 𠊫, 𠊬, 𠊭, 𠊮, 𠊯, 𠊰, 𠊱, 𠊲, 𠊳, 𠊴, 𠊵, 𠊶, 𠊷, 𠊸, 𠊹, 𠊺, 𠊻, 𠊼, 𠊽, 𠊾, 𠊿, 𠋀, 𠋁, 𠋂, 𠋃, 𠋄, 𠋅, 𠋆, 𠋇, 𠋈, 𠋉, 𠋊, 𠋋, 𠋌, 𠋍, 𠋎, 𠋏, 𠋐, 𠋒, 𠋓, 𠋔, 𠋕, 𠋖, 𠋗, 𠋘, 𠋙, 𠋚, 𠋛, 𠋜, 𠋝, 𠋞, 𠋠, 𠋡, 𠋢, 𠋣, 𠋤, 𠋥, 𠋦, 𠋧, 𠋨, 𠋩, 𠋪, 𠋫, 𠋬, 𪝋, 𪝌, 𪝍, 𪝎, 𪝏, 𪝐, 𪝑, 𪝒, 𪝓, 𪝔, 𪝕, 𫝊, 𫢽, 𫢾, 𫢿, 𫣀, 𫣁, 𫣂, 𫣃, 𬾪, 𬾫, 𬾭, 𬾮, 𬾰, 𬾱, 𬾲, 𬾳, 𬾴, 𬾵, 𬾶, 𬾷, 𬾸, 𬾹, 𬾺, 𬾻, 𬾼, 𰂗, 𰂘, 𰂙, 𰂚, 𰂛, 𰂜, 𰂝, 𰂞, 𰂟, 𰂠, 𰂡, , , , , , 𬿀, 𬿁, 𬿉

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

, , , , 𠒗, 𠒘, 𠒙, 𠒚, 𠒛, 𠒜, 𠒝, 𫤚, 𫤛, 𭀨, 𰃍

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

𠓱, 𰃜

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

, 𠔜, 𠔝, 𫤰, 𭁑, 𭁒, 𭁓, 𰃤

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

, , , 𠕠, 𠕡, 𠕢

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

, 𠖓, 𪞓, 𭁼, 𭁽, 𭁾

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, , , , 𠗥, 𠗦, 𠗧, 𠗨, 𠗩, 𠗪, 𠗫, 𠗬, 𠗭, 𠗮, 𠗯, 𠗰, 𪞦, 𪞧, 𪞨, 𫝏, 𫥑, 𫥒, 𫥓, 𫥔, 𭂖, 𭂗, 𭂘, 𰄂, 𰄃, 𰄄

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

, , 𠙘, 𠙙, 𠙛, 𠙜, 𠙝, 𠙞, 𪞴, 𫥡, 𭂵, 𭂶

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𠚔, 𠚕, 𠚖, 𠚗, 𭂽, 𰄕

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

𭃰, , , , , , , , , , , , , , , , 𠝝, 𠝞, 𠝟, 𠝠, 𠝡, 𠝢, 𠝣, 𠝤, 𠝥, 𠝦, 𠝧, 𠝨, 𠝩, 𠝪, 𠝫, 𠝬, 𠝭, 𠝮, 𠝯, 𠝰, 𠝱, 𠝲, 𠝳, 𠝴, 𠝵, 𠝷, 𠝸, 𠝹, 𠝺, 𠝻, 𠝼, 𠝽, 𠝾, 𪟊, 𪟋, 𪟌, 𪟍, 𫦆, 𫦇, 𫦈, 𫦉, 𫦊, 𫦌, 𭃴, 𭃶, 𭃷, 𭃸, 𭃹, 𭃺, 𭃻, 𭃼, 𭃽, 𰄷, 𰄸, 𰄹, 𰄺,

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, , , , , , , , 𠡻, 𠡼, 𠡽, 𠡾, 𠡿, 𠢀, 𠢁, 𠢂, 𠢃, 𠢄, 𪟠, 𫦳, 𭄴, 𭄵, 𭄶, 𰅑, 𰅒, 𰅓

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

, , , 𠣮, 𠣯, 𠣰, 𠣱, 𠣲, 𠣳, 𠣴, 𭅌, 𰅞, 𰅟, ,

รากอักษรจีน 匕[แก้ไข]

, , , 𫧈, 𫧉

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, , , , 𠥎, 𠥏, 𭅜, 𭅝, 𰅧

รากอักษรจีน 匸[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

, 𠦪, 𠦫, 𠦬, 𠦭, 𠦮, 𠦯, 𪟵, 𭅤, 𰅺, 𰅻

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

𠧺, 𠧻, 𠧼, 𠧽, 𠧾, 𠧿, 𭅱

รากอักษรจีน 卤[แก้ไข]

𮭰

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

, 𫧻, 𰆑, 𰆒

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, , , , , 𠩸, 𠩹, 𠩺, 𠩻, 𠩼, 𠩽, 𠩾, 𠪀, 𠪁, 𠪂, 𠪃, 𠪄, 𠪅, 𠪆, 𪠏, 𪠐, 𫨌, 𫨍, 𫨎, 𫨏, 𫨐, 𭆉, 𭆊, 𭆌, 𭆍

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

, , , , 𠫽, 𠫾, 𪠞, 𫨫, 𭆣

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

𠭕, 𠭖, 𠭗, 𠭘, 𠭙, 𠭚, 𠭛, 𠭜, 𠭝, 𠭞, 𠭟, 𠭠, 𠭡, 𠭢, 𠭣, 𠭤, 𫩀, 𫩂, 𫩃, 𭆲, 𰇀, 𰇁

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠳥, 𠴧, 𠴨, 𠴩, 𠴪, 𠴫, 𠴬, 𠴭, 𠴮, 𠴯, 𠴰, 𠴱, 𠴲, 𠴳, 𠴴, 𠴵, 𠴶, 𠴷, 𠴸, 𠴹, 𠴺, 𠴻, 𠴼, 𠴽, 𠴾, 𠴿, 𠵀, 𠵁, 𠵂, 𠵃, 𠵄, 𠵅, 𠵆, 𠵇, 𠵈, 𠵉, 𠵊, 𠵋, 𠵌, 𠵍, 𠵎, 𠵏, 𠵐, 𠵑, 𠵒, 𠵓, 𠵔, 𠵕, 𠵖, 𠵗, 𠵘, 𠵙, 𠵚, 𠵛, 𠵜, 𠵝, 𠵞, 𠵟, 𠵠, 𠵡, 𠵢, 𠵣, 𠵤, 𠵥, 𠵦, 𠵧, 𠵨, 𠵩, 𠵪, 𠵫, 𠵬, 𠵭, 𠵮, 𠵯, 𠵰, 𠵱, 𠵲, 𠵳, 𠵴, 𠵵, 𠵶, 𠵷, 𠵸, 𠵹, 𠵺, 𠵻, 𠵼, 𠵽, 𠵾, 𠵿, 𠶀, 𠶁, 𠶂, 𠶃, 𠶄, 𠶅, 𠶆, 𠶇, 𠶈, 𠶉, 𠶊, 𠶋, 𠶌, 𠶍, 𠶎, 𠶏, 𠶐, 𠶑, 𠶒, 𠶓, 𠶔, 𠶕, 𠶖, 𠶗, 𠶘, 𠶙, 𠶚, 𠶛, 𠶜, 𠶝, 𠶞, 𠶟, 𠶠, 𠶡, 𠶢, 𠶣, 𠶤, 𠶥, 𠶦, 𠶧, 𠶨, 𠶩, 𠶪, 𠶫, 𠶬, 𠶭, 𠶮, 𠶯, 𠶰, 𠶱, 𠶲, 𠶳, 𠶴, 𠶵, 𠶶, 𪡐, 𪡑, 𪡒, 𪡓, 𪡔, 𪡕, 𪡖, 𪡗, 𪡘, 𪡙, 𪡚, 𪡛, 𫪒, 𫪓, 𫪔, 𫪕, 𫪖, 𫪗, 𫪘, 𫪙, 𫪚, 𫪛, 𫪞, 𫪟, 𫪠, 𫪡, 𫪢, 𫪣, 𫪤, 𫪥, 𫪦, 𫪧, 𫪨, 𫪩, 𫪪, 𫪫, 𫪬, 𫪭, 𫪮, 𫪯, 𫪰, 𭈌, 𭈍, 𭈐, 𭈑, 𭈒, 𭈓, 𭈔, 𭈕, 𭈖, 𭈗, 𭈘, 𭈙, 𭈚, 𭈛, 𭈜, 𭈝, 𭈞, 𭈟, 𭈡, 𭈣, 𭈤, 𭈥, 𭈦, 𭈧, 𭈨, 𭈩, 𭈪, 𭈫, 𭈬, 𭈭, 𰇱, 𰇲, 𰇳, 𰇴, 𰇵, 𰇶, 𰇷, 𰇸, 𰇹, 𰇺, 𰇻, 𰇼, 𰇽, 𰇾, , , , , , , , 𫪼, 𭈺, 𭉌

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, , , , , 𡇰, 𡇱, 𡇲, 𡇳, 𡇴, 𡇵, 𡇶, 𡇷, 𡇸, 𡇹, 𡇺, 𡇻, 𡈀, 𪢬, 𪢭, 𫭋, 𫭌, 𭍥, 𭍧, 𭍨, 𰉑

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡌦, 𡌧, 𡌨, 𡌩, 𡌪, 𡌫, 𡌬, 𡌭, 𡌮, 𡌯, 𡌰, 𡌱, 𡌲, 𡌳, 𡌴, 𡌵, 𡌶, 𡌷, 𡌸, 𡌹, 𡌺, 𡌻, 𡌼, 𡌽, 𡌾, 𡌿, 𡍀, 𡍁, 𡍂, 𡍃, 𡍄, 𡍅, 𡍆, 𡍇, 𡍈, 𡍉, 𡍊, 𡍋, 𡍌, 𡍍, 𡍎, 𡍏, 𡍐, 𡍑, 𡍒, 𡍓, 𡍔, 𡍕, 𡍖, 𡍗, 𡍘, 𡍙, 𡍚, 𡍛, 𡍜, 𡍝, 𡍞, 𡍟, 𡍠, 𡍡, 𡍢, 𡍣, 𪣤, 𪣥, 𪣦, 𪣧, 𪣨, 𪣩, 𪣪, 𪣫, 𪣬, 𪣭, 𪣮, 𪣯, 𪣰, 𪣱, 𫭽, 𫭾, 𫭿, 𫮀, 𫮁, 𫮂, 𫮃, 𫮄, 𫮅, 𭎩, 𭎪, 𭎫, 𭎬, 𭎭, 𭎮, 𭎯, 𭎰, 𭎲, 𭎳, 𭎴, 𭎵, 𰉷, 𰉸, 𰉹, 𰉺, 𰉻, 𰉼, 𰉽, 𰉾, 𰉿, 𰊀, , , , 𫮉, 𫮑

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

, , 𡔪, 𡔫, 𡔬, 𡔭

รากอักษรจีน 夂[แก้ไข]

𠙚, 𡕛, 𡕜

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𡕧, 𡕨, 𡕩, 𡕪, 𡕫, 𡕬, 𭐧

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

, , 𡖝, 𡖞, 𡖟, 𡖠, 𡖡, 𡖢, 𡖣, 𡖤, 𡖥, 𪤻, 𫯏, 𫯐, 𭐷, 𭐸

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, , , , , , , 𡘴, 𡘵, 𡘶, 𡘷, 𡘸, 𡘹, 𡘺, 𡘻, 𡘼, 𡘽, 𡘾, 𡘿, 𡙀, 𡙁, 𡙂, 𡙃, 𡙄, 𡙅, 𡙆, 𪥓, 𪥔, 𪥕, 𫯨, 𭑓, 𭑔, 𭑕, 𭑖, 𰋤, 𰋥, 𰋦, 𰋧, ,

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡝞, 𡝟, 𡝠, 𡝡, 𡝢, 𡝣, 𡝤, 𡝥, 𡝦, 𡝧, 𡝨, 𡝩, 𡝪, 𡝫, 𡝬, 𡝭, 𡝮, 𡝯, 𡝰, 𡝱, 𡝲, 𡝳, 𡝴, 𡝵, 𡝶, 𡝷, 𡝸, 𡝹, 𡝺, 𡝻, 𡝼, 𡝽, 𡝾, 𡝿, 𡞀, 𡞁, 𡞂, 𡞃, 𡞄, 𡞅, 𡞆, 𡞇, 𡞈, 𡞉, 𡞊, 𡞋, 𡞌, 𡞍, 𡞎, 𡞏, 𡞐, 𡞑, 𡞒, 𡞓, 𡞔, 𡞕, 𡞖, 𡞗, 𡞘, 𡞙, 𡞚, 𡞛, 𪥻, 𪥼, 𪥽, 𪥾, 𪥿, 𪦀, 𪦁, 𪦂, 𪦃, 𪦄, 𪦅, 𫰷, 𫰸, 𫰹, 𫰺, 𫰻, 𫰽, 𫰾, 𫰿, 𫱀, 𫱁, 𫱂, 𭒀, 𭒁, 𭒂, 𭒃, 𭒄, 𰌆, 𰌇, 𰌈, 𰌉, 𰌊, 𰌋, , , , , , , 𫱈

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, , , , 𡥮, 𡥯, 𡥰, 𡥱, 𡥲, 𡥳, 𡥴, 𡥵, 𪦼, 𪦽, 𪦾, 𫲧, 𫲨, 𭓈, 𭓉, 𭓊, 𭓋, 𭓌, 𭓍, 𭓎, 𰌩, 𰌪, 𰌫, 𫲩, 𭓐

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

宿, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡨢, 𡨣, 𡨤, 𡨥, 𡨦, 𡨧, 𡨨, 𡨩, 𡨪, 𡨫, 𡨬, 𡨭, 𡨮, 𡨯, 𡨰, 𡨱, 𡨲, 𡨳, 𡨴, 𡨵, 𡨶, 𡨷, 𡨸, 𡨹, 𡨺, 𡨻, 𡨼, 𪧑, 𪧒, 𪧓, 𫳐, 𫳑, 𫳒, 𫳓, 𫳔, 𫳕, 𫳖, 𫳗, 𫳘, 𫳙, 𭓴, 𭓶, 𭓷, 𭓸, 𭓹, 𭓺, 𭓻, 𭓼, 𭓽, 𭓾, 𭓿, 𰍁, 𰍂, 𰍃, 𰍄, 𰍅, 𫳝, 𫳠

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

, , , 𡬮, 𡬯, 𡬰, 𡬱, 𡬲, 𪧸, 𪧹, 𭔳, 𭔴, 𭔵

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

𡭽, 𡭾, 𡭿, 𡮀, 𡮁, 𡮂, 𡮃, 𡮄, 𡮅, 𡮆, 𡮇, 𡮈, 𡮉, 𡮊, 𡮋, 𡮌, 𡮍, 𫴾, 𫴿, 𫵀, 𫵁, 𫵂, 𫵃, 𫵄

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

, , , , 𡯳, 𡯴, 𡯵, 𡯶, 𡯷, 𡯸, 𭕏, 𭕐

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

, , , , , , 𡱺, 𡱻, 𡱼, 𡱽, 𡱾, 𡱿, 𡲀, 𡲁, 𡲂, 𡲃, 𡲄, 𡲅, 𡲆, 𡲇, 𡲈, 𡲉, 𡲊, 𡲋, 𡲌, 𡲍, 𡲎, 𡲏, 𡲐, 𡲑, 𡲒, 𡲓, 𪨑, 𫵠, 𭕠, 𭕢, 𭕣, 𰍼, 𰍽, 𰍾,

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

𡴛, 𡴜

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡸑, 𡸒, 𡸓, 𡸔, 𡸕, 𡸖, 𡸗, 𡸘, 𡸙, 𡸚, 𡸛, 𡸜, 𡸝, 𡸞, 𡸟, 𡸠, 𡸡, 𡸢, 𡸣, 𡸤, 𡸥, 𡸦, 𡸧, 𡸨, 𡸩, 𡸪, 𡸫, 𡸬, 𡸭, 𡸮, 𡸯, 𡸰, 𡸱, 𡸲, 𡸳, 𡸴, 𡸵, 𡸶, 𡸷, 𡸸, 𡸹, 𡸺, 𡸻, 𡸼, 𡸽, 𡸾, 𡸿, 𡹀, 𡹁, 𡹂, 𡹃, 𡹄, 𡹅, 𡹆, 𡹇, 𡹈, 𡹉, 𡹊, 𡹋, 𡹌, 𡹍, 𡹎, 𡹏, 𡹐, 𡹑, 𡹒, 𡹓, 𡹔, 𡹕, 𡹖, 𡹗, 𡹘, 𡹙, 𡹚, 𡹛, 𡹜, 𡹝, 𡹞, 𡹟, 𡹠, 𡹡, 𡹢, 𡹣, 𡹤, 𡹥, 𡹦, 𡹧, 𡹨, 𡹩, 𪨻, 𪨼, 𪨽, 𪨾, 𪨿, 𪩀, 𪩁, 𫶁, 𫶂, 𫶃, 𫶄, 𫶅, 𭖩, 𭖫, 𭖬, 𭖭, 𭖯, 𭖰, 𭖱, 𰎥, 𰎦, 𰎧, 𰎨, 𭖾

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

, , 𡿾, 𡿿, 𢀀

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

𢀣, 𪩤, 𰏌

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

, 𢁀, 𢁁, 𢁂, 𢁃, 𢁄, 𫶷, 𰏐

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𢃍, 𢃎, 𢃏, 𢃐, 𢃑, 𢃒, 𢃓, 𢃔, 𢃕, 𢃖, 𢃗, 𢃘, 𢃙, 𢃚, 𢃛, 𢃜, 𢃝, 𢃞, 𢃟, 𢃠, 𢃡, 𢃢, 𢃣, 𢃤, 𢃥, 𢃦, 𢃧, 𢃨, 𢃩, 𢃪, 𪩴, 𪩵, 𪩶, 𪩷, 𫷆, 𫷇, 𭘤, 𭘦,

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

𢆚, 𪪂, 𪪃, 𫷗, 𰏧, 𰏨

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

𭙌, 𢇇, 𢇈, 𢇉

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𢈳, 𢈴, 𢈵, 𢈶, 𢈷, 𢈸, 𢈹, 𢈺, 𢈻, 𢈼, 𢈽, 𢈾, 𢈿, 𢉀, 𢉁, 𢉂, 𢉃, 𢉄, 𢉅, 𢉆, 𢉇, 𢉈, 𢉉, 𢉊, 𢉋, 𢉌, 𢉍, 𢉎, 𢉏, 𢉐, 𢉑, 𢉒, 𢉓, 𢉔, 𢉕, 𢉗, 𢉘, 𢉙, 𢉚, 𪪘, 𪪙, 𫝶, 𫝷, 𫷰, 𫷱, 𫷲, 𫷴, 𫷵, 𭙢, 𭙣, 𰏹, 𰏺, 𰏻, , 庿,

รากอักษรจีน 廴[แก้ไข]

𢌨, 𢌩, 𢌪, 𪪱

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𢍔, 𢍕, 𢍖, 𢍗, 𢍘, 𢍙, 𫸜, 𫸝

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

𢎍, 𭚢

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𢏮, 𢏯, 𢏰, 𢏱, 𢏲, 𢏳, 𢏴, 𢏵, 𢏶, 𢏷, 𢏸, 𢏹, 𢏺, 𢏻, 𢏼, 𢏽, 𢏾, 𢏿, 𪪿, 𫸷, 𫸸, 𭚶, 𭚷, 𭚸, 𭚹, 𰐙, 𰐚, 𰐛, 𭚽

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

, 𢑞, 𢑟, 𢑠, 𢑡, 𭛐, 𰐣

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

, , , , 𢒔, 𢒕, 𢒖, 𢒗, 𢒘, 𢒙, 𢒚, 𢒛, 𢒜, 𢒝

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𫹕, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢔁, 𢔂, 𢔃, 𢔄, 𢔅, 𢔆, 𢔇, 𢔈, 𢔉, 𢔊, 𢔋, 𢔌, 𢔍, 𢔎, 𢔏, 𢔐, 𢔑, 𢔒, 𢔓, 𢔔, 𢔕, 𢔖, 𢔗, 𢔘, 𢔙, 𢔚, 𢔛, 𢔜, 𢔝, 𢔞, 𪫏, 𪫐, 𫹖, 𫹗, 𫹘, 𭛯, 𭛰, 𭛱, 𭛲, 𭛳, 𭛴, 𭛵, 𭛶, 𰐰, 𰐱, 𰐲, 𰐳

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

𭜳, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫺍, 𫺐, 𫺑, 𫺔, 𫺕, 𭜶, 𭜷, 𭜹, 𭜺, 𭝁, 𭝆, 𭝇, 𭝉, 𭝊, 𰑜, 𰑟, 𰑡, 𰑢, 𰑣, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㤿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢛀, 𢛁, 𢛂, 𢛃, 𢛄, 𢛅, 𢛆, 𢛇, 𢛈, 𢛉, 𢛊, 𢛋, 𢛌, 𢛍, 𢛎, 𢛏, 𢛐, 𢛑, 𢛒, 𢛓, 𢛔, 𢛕, 𢛖, 𢛗, 𢛘, 𢛙, 𢛚, 𢛛, 𢛜, 𢛝, 𢛞, 𢛟, 𢛠, 𢛡, 𢛢, 𢛣, 𢛤, 𢛥, 𢛦, 𢛧, 𢛨, 𢛩, 𢛪, 𢛫, 𢛬, 𢛭, 𢛮, 𢛯, 𢛰, 𢛱, 𢛲, 𢛳, 𢛴, 𢛵, 𢛶, 𢛷, 𢛸, 𢛹, 𢛺, 𢛻, 𢛼, 𢛽, 𢛾, 𢛿, 𢜀, 𢜁, 𢜂, 𢜃, 𢜄, 𢜅, 𢜆, 𢜇, 𢜈, 𢜉, 𢜊, 𢜋, 𢜌, 𢜍, 𢜎, 𢜏, 𢜐, 𢜑, 𢜒, 𢜓, 𢜔, 𢜕, 𢜖, 𢜗, 𢜘, 𢜙, 𢜚, 𢜛, 𢜜, 𢜝, 𢜞, 𢜟, 𢜠, 𢜡, 𢜢, 𢜣, 𢜤, 𢜥, 𢜦, 𢜧, 𪫿, 𪬀, 𪬁, 𪬂, 𪬃, 𪬄, 𪬅, 𪬆, 𫺙, 𫺝, 𫺟, 𭝎, 𭝏, 𭝐, 𭝑, 𭝔, 𭝕, 𭝗, 𭝘, 𭝚, 𭝞, 𭝟, 𰑪, 𰑫, 𰑬, 𰑮, 𰑯, , 𭝩, 𭝪

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, , , , , 𢦿, 𢧀, 𢧁, 𢧂, 𢧃, 𢧄, 𢧅, 𢧆, 𢧇, 𪭏, 𪭐, 𫻲, 𫻳, 𫻵, 𫻶, 𭟴, 𭟵, 𰒪, 𭟶

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

, 𢩍, 𢩎, 𢩏, 𢩐, 𪭙, 𫼍, 𫼎

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, , 𫼴, 𫼷, 𫼿, 𭠳, 𭠴, 𭠸, 𭠺, 𭠻, 𭡇, 𰓯, 𰓰, 𰓲, 𰓵, 𰓶, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㧿, , , , , , , , , 𢮁, 𢮂, 𢮃, 𢮄, 𢮅, 𢮆, 𢮇, 𢮈, 𢮉, 𢮊, 𢮋, 𢮌, 𢮍, 𢮎, 𢮏, 𢮐, 𢮑, 𢮒, 𢮓, 𢮔, 𢮕, 𢮖, 𢮗, 𢮘, 𢮙, 𢮚, 𢮛, 𢮜, 𢮝, 𢮞, 𢮟, 𢮠, 𢮡, 𢮢, 𢮣, 𢮤, 𢮥, 𢮦, 𢮧, 𢮨, 𢮩, 𢮪, 𢮫, 𢮬, 𢮭, 𢮮, 𢮯, 𢮰, 𢮱, 𢮲, 𢮳, 𢮴, 𢮵, 𢮶, 𢮷, 𢮸, 𢮹, 𢮺, 𢮻, 𢮼, 𢮽, 𢮾, 𢮿, 𢯀, 𢯁, 𢯂, 𢯃, 𢯄, 𢯅, 𢯆, 𢯇, 𢯈, 𢯉, 𢯊, 𢯋, 𢯌, 𢯍, 𢯎, 𢯏, 𢯐, 𢯑, 𢯒, 𢯓, 𢯔, 𢯕, 𢯖, 𢯗, 𢯘, 𢯙, 𢯚, 𢯛, 𢯜, 𢯝, 𢯞, 𢯟, 𢯠, 𢯡, 𢯢, 𢯣, 𢯤, 𢯥, 𢯦, 𢯧, 𢯨, 𪮁, 𪮂, 𪮃, 𪮄, 𪮅, 𪮆, 𪮇, 𪮈, 𪮉, 𪮊, 𪮋, 𫽂, 𫽃, 𫽄, 𫽅, 𫽆, 𫽇, 𫽉, 𫽊, 𫽋, 𫽌, 𫽍, 𫽎, 𫽏, 𫽐, 𫽑, 𫽒, 𫽓, 𫽔, 𫽕, 𫽖, 𭡉, 𭡊, 𭡌, 𭡐, 𭡑, 𭡒, 𭡓, 𭡔, 𭡖, 𭡗, 𭡘, 𭡚, 𭡛, 𭡜, 𭡝, 𰓺, 𰓻, 𰓼, 𰓾, 𰓿, 𰔁, 𰔂, , , , , , 𫽚

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

, 𢻊, 𢻋, 𢻌, 𢻍, 𪯅

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢼹, 𢼺, 𢼻, 𢼼, 𢼽, 𢼾, 𢼿, 𢽀, 𢽁, 𢽂, 𢽃, 𢽄, 𢽅, 𢽆, 𢽇, 𢽈, 𢽉, 𢽊, 𢽋, 𢽌, 𢽍, 𢽎, 𢽏, 𢽐, 𢽑, 𢽒, 𢽓, 𢽔, 𢽕, 𢽖, 𢽗, 𢽘, 𢽙, 𢽜, 𢽷, 𪯍, 𪵊, 𫾱, 𫾲, 𫾳, 𫾴, 𫾵, 𫾶, 𫾷, 𫾸, 𭣲, 𭣳, 𭣴, 𭣵, 𰕉, 𰕊, ,

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

, , , 𣁎, 𣁏, 𣁐, 𣁑, 𣁒, 𣁓

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

, , , 𣁷, 𣁸, 𣁹, 𣁺, 𣁻, 𫿴

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, , 𣂞, 𣂟, 𣂠, 𫿺

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𣃳, 𣃴, 𣃵, 𣃶, 𣃷, 𣃸, 𣃹, 𣃺, 𣃻, 𪯸, 𫞀, 𬀇, 𬀈, 𭤺, 𰕩, 𰕪, 𰕫

รากอักษรจีน 无[แก้ไข]

, 𬀥

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣆲, 𣆳, 𣆴, 𣆵, 𣆶, 𣆷, 𣆸, 𣆹, 𣆺, 𣆻, 𣆼, 𣆽, 𣆾, 𣆿, 𣇀, 𣇁, 𣇂, 𣇃, 𣇄, 𣇅, 𣇆, 𣇇, 𣇈, 𣇉, 𣇊, 𣇋, 𣇌, 𣇍, 𣇎, 𣇏, 𣇐, 𣇑, 𣇒, 𣇓, 𣇔, 𣇕, 𣇖, 𣇗, 𣇘, 𣇙, 𣇚, 𣇛, 𣇜, 𣇝, 𣇞, 𣇟, 𣇠, 𣇡, 𪰥, 𪰦, 𪰧, 𪰨, 𬀵, 𬀶, 𬀷, 𬀸, 𬀹, 𬀺, 𭦄, 𭦅, 𭦈, 𭦉, 𭦊, 𭦌, 𭦍, 𭦎, 𭦏, 𭦐, 𭦑, 𭦒, 𭦔, 𭦕, 𭦖, 𭦗, 𭦘, 𰖇, 𰖈, 𰖉, 𰖊, 𰖋, 𰖌, 𬀽

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

, , 𣌷, 𣌸, 𣌹, 𣌺, 𬁣, 𬁤

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

, , , , , , , 𣍱, 𣍲, 𣍳, 𣍴, 𣍵, 𣍶, 𪱠, 𪱡, 𪱢, 𬁽, 𬁾, 𬂀, 𬂁, 𭨴, 𭨵, 𭨶, 𭨷, 𭨸

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣑿, 𣒀, 𣒁, 𣒂, 𣒃, 𣒄, 𣒅, 𣒆, 𣒇, 𣒈, 𣒉, 𣒊, 𣒋, 𣒌, 𣒍, 𣒎, 𣒏, 𣒐, 𣒑, 𣒒, 𣒓, 𣒔, 𣒕, 𣒖, 𣒗, 𣒘, 𣒙, 𣒚, 𣒛, 𣒜, 𣒝, 𣒞, 𣒟, 𣒠, 𣒡, 𣒢, 𣒣, 𣒤, 𣒥, 𣒦, 𣒧, 𣒨, 𣒩, 𣒪, 𣒫, 𣒬, 𣒭, 𣒮, 𣒯, 𣒰, 𣒱, 𣒲, 𣒳, 𣒴, 𣒵, 𣒶, 𣒷, 𣒸, 𣒹, 𣒺, 𣒻, 𣒼, 𣒽, 𣒾, 𣒿, 𣓀, 𪲐, 𪲑, 𪲒, 𪲓, 𪲔, 𪲕, 𪲖, 𪲗, 𪲘, 𪲙, 𪲚, 𪲛, 𪲜, 𪲝, 𪲞, 𬂲, 𬂳, 𬂴, 𬂶, 𬂷, 𬂸, 𬂺, 𬂻, 𬂼, 𭪃, 𭪄, 𭪅, 𭪇, 𭪈, 𭪉, 𭪊, 𭪋, 𭪌, 𭪍, 𭪎, 𭪏, 𭪐, 𭪑, 𭪒, 𭪓, 𭪔, 𭪕, 𭪖, 𭪗, 𰗧, 𰗨, 𰗩, 𰗪, 𰗫, 𰗬, 𰗭, 𰗮, 𰗯, 𰗰, , , , 𭪠, 𭪡, 𭪧, 𭪱,

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𣢺, 𣢻, 𣢼, 𣢽, 𣢾, 𣢿, 𣣀, 𣣁, 𣣂, 𣣃, 𣣄, 𣣅, 𣣆, 𣣇, 𪴬, 𪴭, 𬅤, 𬅥, 𬅦, 𬅧, 𬅨, 𭭌, 𰙍, 𰙎

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

𣥳, 𣥴, 𣥵, 𣥶, 𣥷, 𣥸, 𪴷, 𬅾, 𬅿, 𬆀, 𭭢, 𭭣, 𭭤, 𰙪

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𣨅, 𣨆, 𣨇, 𣨈, 𣨉, 𣨊, 𣨋, 𣨌, 𣨍, 𣨎, 𣨏, 𣨐, 𣨑, 𣨒, 𣨓, 𣨔, 𣨕, 𪵄, 𬆗, 𭮒, 𭮓, 𭮔, 𭮕, 𭮖, 𰙿, 𰚀

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

, , , , 𣪋, 𣪌, 𣪍, 𣪎, 𣪏, 𣪐, 𣪑, 𣪒, 𣪓, 𣪔, 𣪕, 𣪖, 𣪗, 𣪘, 𪵋, 𬆥, 𬆦, 𬆧, 𭮮, 𭮯, 𭮰, 𭮱

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

𣫵, 𣫶, 𣫷, 𣫸

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬋, 𣬌, 𭯏, 𰚋

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𣭱, 𣭲, 𣭳, 𣭴, 𣭵, 𣭶, 𣭷, 𣭸, 𣭹, 𣭺, 𣭻, 𣭼, 𣭽, 𣭾, 𣭿, 𣮀, 𣮁, 𣮂, 𣮃, 𣮄, 𣮅, 𣮆, 𣮇, 𬇁, 𭯙, 𭯚, 𰚘, 𰚙, 𰚚, 𰚛, 𰚜, 𰚝

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

𣱋, 𣱌, 𣱍, 𣱎, 𭯱

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

, , , 𣱣, 𪵥, 𰛂

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , 𰛼, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 涿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 淿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㳿, , , , , , , , , , , , , , 𣵷, 𣵸, 𣵹, 𣵺, 𣵻, 𣵼, 𣵽, 𣵾, 𣵿, 𣶀, 𣶁, 𣶂, 𣶃, 𣶄, 𣶅, 𣶆, 𣶇, 𣶈, 𣶉, 𣶊, 𣶋, 𣶌, 𣶍, 𣶎, 𣶏, 𣶐, 𣶑, 𣶒, 𣶓, 𣶔, 𣶕, 𣶖, 𣶗, 𣶘, 𣶙, 𣶚, 𣶛, 𣶜, 𣶝, 𣶞, 𣶟, 𣶠, 𣶡, 𣶢, 𣶣, 𣶤, 𣶥, 𣶦, 𣶧, 𣶨, 𣶩, 𣶪, 𣶫, 𣶬, 𣶭, 𣶮, 𣶯, 𣶰, 𣶱, 𣶲, 𣶳, 𣶴, 𣶵, 𣶶, 𣶷, 𣶸, 𣶹, 𣶺, 𣶻, 𣶼, 𣶽, 𣶾, 𣶿, 𣷀, 𣷁, 𣷂, 𣷃, 𣷄, 𣷅, 𣷆, 𣷇, 𣷈, 𣷉, 𣷊, 𣷋, 𣷌, 𣷍, 𣷎, 𣷏, 𣷐, 𣷑, 𣷒, 𣷓, 𣷔, 𣷕, 𣷖, 𣷗, 𣷘, 𣷙, 𣷛, 𣷜, 𣷝, 𣷞, 𣷟, 𣷠, 𣷡, 𣷢, 𣷣, 𣷤, 𣷥, 𣷦, 𣷧, 𣷨, 𣷩, 𣷪, 𣷫, 𣷬, 𣷭, 𣷮, 𣷯, 𣷰, 𣷱, 𣷲, 𣷳, 𣷴, 𣷵, 𣷶, 𣷷, 𣷸, 𣷹, 𣷺, 𣷻, 𣸊, 𪶌, 𪶍, 𪶎, 𪶏, 𪶐, 𪶑, 𪶒, 𪶓, 𪶔, 𪶕, 𪶖, 𫞘, 𬇵, 𬇷, 𬇸, 𬇹, 𬇺, 𬇼, 𬇽, 𬇿, 𬈀, 𬈁, 𬈂, 𬈃, 𭰩, 𭰪, 𭰫, 𭰬, 𭰮, 𭰰, 𭰱, 𭰲, 𭰴, 𭰵, 𭰶, 𭰷, 𭰸, 𭰹, 𭰺, 𭰻, 𭰼, 𭰽, 𭰾, 𭰿, 𭱀, 𭱂, 𰛽, 𰛿, 𰜀, 𰜃, 𰜄, 𰜈, 𰜋, , , , , , , , 𭱕, 𭱛

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㶿, , , 𤈥, 𤈦, 𤈧, 𤈨, 𤈩, 𤈪, 𤈫, 𤈬, 𤈭, 𤈮, 𤈯, 𤈰, 𤈱, 𤈲, 𤈳, 𤈴, 𤈵, 𤈶, 𤈷, 𤈸, 𤈹, 𤈺, 𤈻, 𤈼, 𤈽, 𤈾, 𤈿, 𤉀, 𤉁, 𤉂, 𤉃, 𤉄, 𤉅, 𤉆, 𤉇, 𤉈, 𤉉, 𤉊, 𤉋, 𤉌, 𤉍, 𤉎, 𤉏, 𤉐, 𤉑, 𤉒, 𤉓, 𤉔, 𤉕, 𤉖, 𤉗, 𤉘, 𤉙, 𤉚, 𤉛, 𤉜, 𤉝, 𤉞, 𤉟, 𤉠, 𤉡, 𪸫, 𪸬, 𪸭, 𪸮, 𪸯, 𪸰, 𪸱, 𪸲, 𫞠, 𬊊, 𬊋, 𬊌, 𬊍, 𬊎, 𬊏, 𬊐, 𬊑, 𬊒, 𬊓, 𬊔, 𬊕, 𬊖, 𭴦, 𭴧, 𭴨, 𭴩, 𭴪, 𭴫, 𭴬, 𭴭, 𭴮, 𭴯, 𭴰, 𭴱, 𭴲, 𭴳, 𭴴, 𭴵, 𭴶, 𭴷, 𰞟, 𰞠, 𰞡, 𰞢, 𰞣, 𰞤, 𰞥, 𰞦, 𰞧, 𰞨, 𰞩, 𰞪, 𰞫, 𰞬, ,

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

, 𤔐, 𤔑, 𤔒, 𤔓, 𪺏, 𬋩, 𬋪, 𭶰, 𰠀

รากอักษรจีน 父[แก้ไข]

, 𤕕, 𪺜, 𭶼

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

, 𤕢

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𤕻, 𤕼, 𤕽, 𤕾, 𤕿, 𤖀, 𤖁, 𤖂, 𤖃, 𪺞, 𬌂, 𭷆, 𰠓, 𰠔

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

𤗀, 𤗁, 𤗂, 𤗃, 𤗄, 𤗅, 𤗆, 𪺣, 𪺤, 𬌕, 𭷌, 𰠞

รากอักษรจีน 牙[แก้ไข]

𤘊, 𤘋, 𰠤

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 㸿, , 𤙛, 𤙜, 𤙝, 𤙞, 𤙟, 𤙠, 𤙡, 𤙢, 𤙣, 𤙤, 𤙥, 𤙦, 𤙧, 𤙨, 𤙩, 𤙪, 𤙫, 𤙬, 𤙭, 𤙮, 𬌠, 𭷠, 𭷡, 𭷢, 𭷣, 𰠵

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

𬌳, 𭸋, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㹿, , 𤟃, 𤟄, 𤟅, 𤟆, 𤟇, 𤟈, 𤟉, 𤟊, 𤟋, 𤟌, 𤟍, 𤟎, 𤟏, 𤟐, 𤟑, 𤟒, 𤟓, 𤟔, 𤟕, 𤟖, 𤟗, 𤟘, 𤟙, 𤟚, 𤟛, 𪺾, 𪺿, 𪻀, 𪻁, 𫞤, 𬌶, 𬌷, 𭸒, 𭸓, 𭸕, 𭸖, 𰡓, 𰡔, 𰡕, 𰡖, 𰡗, 𰡘, 𰡙, 𰡚, 𰡛, 𰡜, 𰡝, , 𭸙, 𭸠

รากอักษรจีน 玄[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, 𬍟, 𬍡, 𬍢, 𭹊, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤥖, 𤥗, 𤥘, 𤥙, 𤥚, 𤥛, 𤥜, 𤥝, 𤥞, 𤥟, 𤥠, 𤥡, 𤥢, 𤥣, 𤥤, 𤥥, 𤥦, 𤥧, 𤥨, 𤥩, 𤥪, 𤥫, 𤥬, 𤥭, 𤥮, 𤥯, 𤥰, 𤥱, 𤥲, 𤥳, 𤥴, 𤥵, 𤥶, 𤥷, 𤥸, 𤥹, 𤥺, 𪻠, 𪻡, 𪻢, 𪻣, 𪻤, 𪻥, 𬍥, 𬍦, 𬍧, 𬍨, 𬍩, 𭹌, 𭹍, 𭹏, 𭹐, 𭹑, 𭹒, 𭹓, 𭹔, 𰡽, 𰡾, 𰢀, , 𭹛

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, , , 𤫵, 𤫶, 𤫷, 𤫸, 𤫹

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, , , , , , , 𤬾, 𤬿, 𤭀, 𤭁, 𤭂, 𤭃, 𤭄, 𤭅, 𤭆, 𤭇, 𤭈, 𤭉, 𤭊, 𤭋, 𬎩, , , , , 𭺢

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

, , 𭺬, 𰢩

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

, , 𤯠, 𤯡, 𤯢, 𤯣, 𤯤, 𤯥, 𪽂, 𬎴, 𬎵, 𰢭

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𤰈, 𭺺, 𰢳

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𤱥, 𤱦, 𤱧, 𤱨, 𤱩, 𤱪, 𤱫, 𤱬, 𤱭, 𤱮, 𤱯, 𤱰, 𤱱, 𤱲, 𤱳, 𤱴, 𤱵, 𤱶, 𤱷, 𤱸, 𤱹, 𤱺, 𪽑, 𪽒, 𫞫, 𬏄, 𬏅, 𬏆, 𭻌, 𭻍, 𭻎, 𭻏, 𭻐, 𭻑, 𭻒, 𭻓, 𰣆, 𰣇, 𰣈, 𰣉, 𰣊

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

𭼁, 𰣠

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤵷, 𤵸, 𤵹, 𤵺, 𤵻, 𤵼, 𤵽, 𤵾, 𤵿, 𤶀, 𤶁, 𤶂, 𤶃, 𤶄, 𤶅, 𤶆, 𤶇, 𤶈, 𤶉, 𤶊, 𤶋, 𤶌, 𤶍, 𤶎, 𤶏, 𤶐, 𤶑, 𤶒, 𤶓, 𤶔, 𪽯, 𬏧, 𬏨, 𬏩, 𬏪, 𬏫, 𬏬, 𭼊, 𭼋, 𭼌, 𭼍, 𰣫, 𰣬

รากอักษรจีน 癶[แก้ไข]

𤼬, 𤼭, 𤼮, 𭽀

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , , , , , , 𤽥, 𤽦, 𤽧, 𤽨, 𤽩, 𤽪, 𤽫, 𬐈, 𬐉, 𭽔, 𭽕, 𭽖, 𭽗, 𰤖, 𰤗, 𰤘

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

, , , 𤿟, 𤿠, 𤿡, 𤿢, 𤿣, 𤿤, 𤿥, 𤿦, 𭽥, 𭽦, 𭽧, 𭽨, 𭽩, 𭽪, 𰤣, 𰤤, 𰤥, 𰤦, 𰤧

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𥁞, 𥁟, 𥁠, 𥁡, 𥁢, 𥁣, 𥁤, 𥁥, 𥁦, 𥁧, 𥁨, 𥁩, 𥁪, 𪾎, 𬐜, 𬐝, 𬐞, 𭾀, 𭾁

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠌪, 𥅚, 𥅛, 𥅜, 𥅝, 𥅞, 𥅟, 𥅠, 𥅡, 𥅢, 𥅣, 𥅤, 𥅥, 𥅦, 𥅧, 𥅨, 𥅩, 𥅪, 𥅫, 𥅬, 𥅭, 𥅮, 𥅯, 𥅰, 𥅱, 𥅲, 𥅳, 𥅴, 𥅵, 𥅶, 𥅷, 𥅸, 𥅹, 𥅺, 𥅻, 𥅼, 𥅽, 𥅾, 𥅿, 𥆀, 𥆁, 𥆂, 𥆃, 𥆄, 𥆅, 𥆆, 𥆇, 𥆈, 𥆉, 𪾨, 𪾩, 𪾪, 𫞳, 𬑐, 𬑑, 𬑒, 𬑓, 𬑔, 𬑕, 𭾫, 𭾬, 𭾭, 𭾮, 𭾯, 𭾰, 𭾱, 𭾲, 𰥝, 𰥞, 𰥟, 𰥠, 𰥡, , 𭾷

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

, 𥍧, 𥍨, 𥍩, 𭿹, 𭿺, 𰦐

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

, , , 𥎹, 𥎺, 𥎻, 𥎼, 𥎽, 𥎾, 𥎿, 𥏀, 𥏁, 𥏂, 𥏃, 𥏄, 𥏅, 𥏆, 𥏇, 𥏈, 𥏉, 𥏊, 𥏋, 𥏌, 𥏍, 𪿊, 𮀁, 𮀂

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥑳, 𥑴, 𥑵, 𥑶, 𥑷, 𥑸, 𥑹, 𥑺, 𥑻, 𥑼, 𥑽, 𥑾, 𥑿, 𥒀, 𥒁, 𥒂, 𥒃, 𥒄, 𥒅, 𥒆, 𥒇, 𥒈, 𥒉, 𥒊, 𥒋, 𥒌, 𥒍, 𥒎, 𥒏, 𥒐, 𥒑, 𥒒, 𥒓, 𥒔, 𥒕, 𥒖, 𥒗, 𥒘, 𥒙, 𥒚, 𥒛, 𥒜, 𥒝, 𥒞, 𥒟, 𥒠, 𥒡, 𥒢, 𥒣, 𥒤, 𥒥, 𥒦, 𥒧, 𥒨, 𥒩, 𪿙, 𪿚, 𪿛, 𪿜, 𪿝, 𬒉, 𬒊, 𬒋, 𬒌, 𮀕, 𮀖, 𮀘, 𰦳, 𰦴, 𰦵, 𰦶, 𰦷, 𰦸, 𰦹, 𰦺, 𰦻, , ,

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , , , , , 𬒵, 𮁭, 𮁮, 𮁰, 𮁱, 𮁲, 𮁵, 𮁶, 𮁷, 𰧶, 𰧷, 𰧸, 𰧹, 𰧺, 𰧻, 𰧼, 𰧽, 𰧾, 𰧿, , , , , , , , , , , , 𣂫, 𥙫, 𥙬, 𥙭, 𥙮, 𥙯, 𥙰, 𥙱, 𥙲, 𥙳, 𥙴, 𥙵, 𥙶, 𥙷, 𥙸, 𥙹, 𥙺, 𥙻, 𥙼, 𥙽, 𥙾, 𥙿, 𥚀, 𥚁, 𥚂, 𥚃, 𥚄, 𥚅, 𥚆, 𥚇, 𫀋, 𫀌, 𫀍, 𫀎, 𫀏, 𫞵, 𬒶, 𬒷, 𬒸, 𬒹, 𬒺, 𬒻, 𬒼, 𬒽, 𮁺

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

, 𥜾, 𮂬

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥞘, 𥞙, 𥞚, 𥞛, 𥞜, 𥞝, 𥞞, 𥞟, 𥞠, 𥞡, 𥞢, 𥞣, 𥞤, 𥞥, 𥞦, 𥞧, 𥞨, 𥞩, 𥞪, 𥞫, 𥞬, 𥞭, 𥞮, 𥞯, 𥞰, 𥞱, 𥟅, 𫀮, 𫀯, 𫀰, 𫀱, 𫞷, 𬓧, 𬓨, 𬓩, 𮃁, 𮃂, 𮃃, 𮃄, 𰨥, 𰨦, 𰨧, 𰨨

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𥥠, 𥥡, 𥥢, 𥥣, 𥥤, 𥥥, 𥥦, 𥥧, 𥥨, 𥥩, 𥥪, 𥥫, 𥥬, 𥥭, 𥥮, 𥥯, 𥥰, 𥥱, 𥥲, 𥥳, 𥥴, 𥥵, 𫁌, 𫁍, 𬔉, 𬔊, 𮃼, 𰩊, , 𮃾

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, , 𥩱, 𥩲, 𥩳, 𥩴, 𥩵, 𥩶, 𥩷, 𥩸, 𥩹, 𥩺, 𥩻, 𥩼, 𥩽, 𫁢, 𫞼, 𬔝, 𮄭, 𮄮, 𰩣, 𰩤,

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥬌, 𥬍, 𥬎, 𥬏, 𥬐, 𥬑, 𥬒, 𥬓, 𥬔, 𥬕, 𥬖, 𥬗, 𥬘, 𥬙, 𥬚, 𥬛, 𥬜, 𥬝, 𥬞, 𥬟, 𥬠, 𥬡, 𥬢, 𥬣, 𥬤, 𥬥, 𥬦, 𥬧, 𥬨, 𥬩, 𥬿, 𫁸, 𫁹, 𫁺, 𫁻, 𬔳, 𬔴, 𬔵, 𬔶, 𬔷, 𬔸, 𬔹, 𮅄, 𮅅, 𮅆, 𰩲, 𰩳, 𰩴, 𰩵, 𰩶, 𰩷, , 𮅉, 𮅍

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𥹁, 𥹂, 𥹃, 𥹄, 𥹅, 𥹆, 𥹇, 𥹈, 𥹉, 𥹊, 𥹋, 𥹌, 𥹍, 𥹎, 𥹏, 𥹐, 𥹑, 𥹒, 𥹓, 𥹔, 𥹕, 𥹖, 𥹘, 𥹙, 𥹱, 𫂸, 𫂹, 𫂺, 𫂻, 𫂼, 𬖓, 𬖔, 𬖕, 𬖖, 𬖗, 𬖘, 𮇋, 𮇌, 𮇍, 𮇎, 𮇏, 𮇐, 𮇑, 𮇒, 𰪱, 𰪲, 𰪳, 𰪴, 𰪵, 𮇗

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 紿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥿃, 𥿄, 𥿅, 𥿆, 𥿇, 𥿈, 𥿉, 𥿊, 𥿋, 𥿌, 𥿍, 𥿎, 𥿏, 𥿐, 𥿑, 𥿒, 𥿓, 𥿔, 𥿕, 𥿖, 𥿗, 𥿘, 𥿙, 𥿚, 𥿛, 𥿜, 𥿝, 𥿞, 𥿟, 𥿠, 𥿡, 𥿢, 𥿣, 𥿤, 𥿥, 𫃟, 𫃠, 𫃡, 𬗇, 𬗈, 𬗉, 𬗊, 𮈆, 𮈇, 𮈈, 𮈉, 𮈊, 𰫞, 𰫟, 𰫠, 𰫡, 𬗐

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 绿, , , 𦈍, 𦈎, 𦈏, 𦈐, 𫄪, 𫄫, 𫟅, 𬘬, 𬘭, 𬘮, 𬘯, 𮉪, 𮉫, 𮉬, 𰬟, 𰬠, 𰬡, 𰬢, 𰬣, 𰬤, 𰬥, 𰬦, 𰬧, 𰬨, 𰬩, 𰬪,

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, , , , , , , 𦈩, 𦈪, 𦈫, 𦈬, 𦈭, 𦈮, 𬙎, 𮉲

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

, , 𦊪, 𦊫, 𦊬, 𦊭, 𦊮, 𦊯, 𦊰, 𦊱, 𦊲, 𦊴, 𦊵, 𦊶, 𦊷, 𦊸, 𦊹, 𦊺, 𦊻, 𫅃, 𫅄, 𫅅, 𬙝, 𮊅, 𰭋, 𰭌

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𦍥, 𦍦, 𦍧, 𦍨, 𦍩, 𦍪, 𦍫, 𦍬, 𦍭, 𦍯, 𦍰, 𦍱, 𦍲, 𦍳, 𦍴, 𦍵, 𦍶, 𦍷, 𦍸, 𫅏, 𫅐, 𫅑, 𫅒, 𬙰, 𮊥, 𮊦

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦐕, 𦐖, 𦐗, 𦐘, 𦐙, 𦐚, 𦐛, 𦐜, 𦐝, 𦐞, 𦐟, 𦐠, 𦐡, 𦐢, 𫅤, 𮊼, 𰭡

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

, 𮋛, 𰭪, 𦓀, 𮋝

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓓

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

, , , , , , 𦓬, 𦓭, 𦓮, 𫅹, 𮋥, 𮋦, 𮋧

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𦕐, 𦕑, 𦕒, 𦕓, 𦕔, 𦕕, 𦕖, 𦕗, 𦕘, 𦕙, 𦕚, 𦕛, 𦕜, 𦕝, 𦕞, 𦕟, 𬚔, 𬚕, 𬚖, 𮋯, 𰭸, 𰭹, 𰭺

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

𦘕, 𦘖, 𦘗, 𰭽

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

, 𬚴, 𬚶, 𰮔, 𰮕, 𰮖, 𰮘, 𰮛, 𰮜, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦛔, 𦛕, 𦛖, 𦛗, 𦛘, 𦛙, 𦛚, 𦛛, 𦛜, 𦛝, 𦛞, 𦛟, 𦛠, 𦛡, 𦛢, 𦛣, 𦛤, 𦛥, 𦛦, 𦛧, 𦛨, 𦛩, 𦛪, 𦛫, 𦛬, 𦛭, 𦛮, 𦛯, 𦛰, 𦛱, 𦛲, 𦛳, 𦛴, 𦛵, 𦛶, 𦛷, 𦛸, 𦛹, 𦛺, 𦛻, 𦛼, 𦛽, 𦛾, 𦛿, 𦜀, 𦜁, 𦜂, 𦜃, 𦜄, 𦜅, 𫆟, 𫆠, 𫆡, 𬚻, 𬚼, 𬚽, 𬚾, 𬛀, 𬛁, 𮌔, 𮌖, 𮌗, 𮌘, 𮌙, 𰮥, 𰮦, 𰮩

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

𬛢, 𬛣, , 𦣤, 𦣥, 𬛤, 𮍎, 𮍏, 𰯰

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤌, 𦤍, 𦤎, 𦤏, 𬛬, 𮍖, 𮍗, 𮍘, 𰯵

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

𦤻, 𦤼, 𦤽, 𦤾

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

, , 𦥥, 𦥦, 𦥨, 𦥩, 𦥪, 𦥫, 𦥬

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

, , 𦧑, 𦧒, 𦧓, 𦧔, 𬜅, 𮍶, 𮍷, 𰯽, 𰯾, 𰯿

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𰰊

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𦨡, 𦨢, 𦨣, 𦨤, 𦨥, 𦨦, 𦨧, 𦨨, 𦨩, 𦨪, 𦨫, 𦨬, 𦨭, 𦨮, 𮎅, 𮎆, 𮎇, 𮎈, 𮎉, 𰰌

รากอักษรจีน 艮[แก้ไข]

𦫌, 𦫍

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

, , 𦫔, 𦫕, 𦫖, 𦫗, 𦫘, 𦫙, 𰰖, 𰰗

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𦮶, 𦮷, 𦮸, 𦮹, 𦮺, 𦮻, 𦮼, 𦮽, 𦮾, 𦮿, 𦯀, 𦯁, 𦯂, 𦯃, 𦯄, 𦯅, 𦯆, 𦯇, 𦯈, 𦯉, 𦯊, 𦯋, 𦯌, 𦯍, 𦯎, 𦯏, 𦯐, 𦯑, 𦯒, 𦯓, 𦯔, 𦯕, 𦯖, 𦯗, 𦯘, 𦯙, 𦯚, 𦯛, 𦯜, 𦯝, 𦯞, 𦯟, 𦯠, 𦯡, 𦯢, 𦯣, 𦯤, 𦯥, 𦯦, 𦯧, 𦯨, 𦯩, 𦯪, 𦯫, 𦯬, 𦯭, 𦯮, 𦯯, 𦯰, 𦯲, 𦯳, 𦯴, 𦯵, 𦯶, 𦯷, 𦯸, 𦯹, 𦯺, 𦯻, 𦯼, 𦯽, 𦯾, 𦯿, 𦰀, 𦰁, 𦰂, 𦰃, 𦰄, 𦰅, 𦰆, 𦰇, 𦰈, 𦰉, 𦰊, 𦰋, 𦰌, 𦰍, 𦰎, 𦰏, 𦰐, 𦰑, 𦰒, 𦰓, 𦰔, 𦰕, 𦰗, 𦰘, 𦰙, 𦰚, 𦰛, 𦰜, 𦰝, 𦰞, 𦰟, 𦰠, 𦰡, 𦰢, 𦰣, 𦰤, 𦰥, 𦰦, 𦰧, 𦰨, 𦰩, 𫇿, 𫈀, 𫈁, 𫈂, 𫈃, 𫈄, 𫈅, 𫈆, 𫈇, 𫈈, 𫈉, 𫈊, 𫈋, 𫈌, 𫈍, 𫈎, 𫈏, 𫟏, 𫟐, 𫟑, 𮎼, 𰰾, 𰰿, 𰱀, 𰱁, 𰱂, 𰱃, 𰱄, 𰱅, 𰱆, 𰱇, 𰱈, 𰱉, 𰱊, 𰱌, 𰱍, 𰱎, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 龿, 𬜻, 𬜼, 𬜽, 𬜾, 𬜿, 𬝀, 𬝁, 𬝂, 𬝃, 𬝄, 𬝅, 𬝆, 𬝇, 𬝈, 𬝉, 𬝊, 𬝋, 𮏐, 𮏒, 𮏓, 𮏔, 𮏕, 𮏖, 𮏗, 𮏘, 𮏚, 𮏛, 𮏜, 𮏝, 𮏞, 𮏟, 𮏠, 𮏡, 𮏢, , , , 𮏩,

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𧆣, 𧆤, 𧆥, 𧆦, 𧆧, 𧆨, 𧆩, 𧆪, 𧆫, 𧆬, 𧆭, 𧆮, 𧆯, 𧆰, 𮓡, 𰲛, 𰲜, 𰲝

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧉞, 𧉟, 𧉠, 𧉡, 𧉢, 𧉣, 𧉤, 𧉥, 𧉦, 𧉧, 𧉨, 𧉩, 𧉪, 𧉫, 𧉬, 𧉭, 𧉮, 𧉯, 𧉰, 𧉱, 𧉲, 𧉳, 𧉴, 𧉵, 𧉶, 𧉷, 𧉸, 𧉹, 𧉺, 𧉻, 𧉼, 𧉽, 𧉾, 𧉿, 𧊀, 𧊁, 𧊂, 𧊃, 𧊄, 𧊅, 𧊆, 𧊇, 𧊈, 𧊉, 𧊊, 𧊋, 𧊌, 𧊍, 𧊎, 𫊬, 𫊭, 𫊮, 𫊯, 𫊰, 𫊱, 𫊲, 𬟼, 𬟽, 𬟾, 𬟿, 𬠀, 𬠁, 𮓽, 𮓾, 𮓿, 𮔀, 𰲳, 𰲴, 𰲵, 𰲶, 𰲷, , 𮔂

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

, , 𧖰, 𧖱, 𧖲, 𫋫, 𮕞, 𮕟, 𰳧

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

, , , , 𧗪, 𫋭

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , 𬡌, 𬡏, 𬡐, 𮕱, 𮕵, 𮕷, 𰳲, 𰳳, 𰳴, 𰳵, 𰳶, 𰳷, 𰳸, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧘾, 𧙞, 𧙟, 𧙠, 𧙡, 𧙢, 𧙣, 𧙤, 𧙥, 𧙦, 𧙧, 𧙨, 𧙩, 𧙪, 𧙫, 𧙬, 𧙭, 𧙮, 𧙯, 𧙰, 𧙱, 𧙲, 𧙳, 𧙴, 𧙵, 𧙶, 𧙷, 𧙸, 𧙹, 𧙺, 𧙻, 𧙼, 𧙽, 𧙾, 𧙿, 𫋸, 𫋹, 𫋺, 𫋻, 𫋼, 𬡒, 𬡔, 𬡕, 𬡖, 𬡘, 𮕼, 𮕽, 𮕾, 𮕿, 𮖀, 𬡙

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

, 𧟪, 𧟫, 𧟬, 𫌚, 𮖿, 𮗀

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𧠎, 𧠏, 𧠐, 𧠑, 𧠒, 𧠓, 𧠔, 𧠕, 𧠖, 𧠗, 𧠘, 𧠙, 𧠚, 𧠛, 𬡼, 𮗍

รากอักษรจีน 见[แก้ไข]

𬢍, , 𬢌, 𰴗, 𰴘, 𰴙

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

𮗡, , , , , , 𧢻, 𧢼, 𧢽, 𧢾, 𧢿, 𧣀, 𧣁, 𧣂, 𧣃, 𧣄, 𧣅, 𧣆, 𧣇, 𧣈, 𧣉, 𧣊, 𧣋, 𧣌, 𧣍, 𧣎, 𧣏, 𧣐, 𮗣, 𮗤, 𮗥, 𮗦, 𮗨, 𮗩

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧥮, 𧥯, 𧥰, 𧥱, 𧥲, 𧥳, 𧥴, 𧥵, 𧥶, 𧥷, 𧥸, 𧥹, 𧥺, 𧥻, 𧥼, 𧥽, 𧥾, 𧥿, 𧦀, 𧦁, 𧦂, 𧦃, 𧦄, 𧦅, 𧦆, 𧦇, 𧦈, 𧦉, 𧦊, 𧦋, 𧦌, 𧦍, 𧦎, 𧦏, 𧦐, 𧦑, 𧦒, 𧦓, 𧦔, 𧦕, 𧦖, 𧦗, 𧦘, 𧦙, 𧦚, 𧦛, 𫌴, 𫌵, 𬢟, 𬢠, 𮗻, 𮗼, 𮗽, 𮗾, 𰴪,

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫍯, 𫍰, 𫍱, 𫍲, 𫍳, 𫍴, 𬤇, 𬤈, 𬤉, 𬤊, 𬤋, 𬤌, 𬤍, 𬤎, 𬤖

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

, , , 𧮯, 𧮰, 𧮱, 𧮲, 𫎁, 𮙌

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, , 𧯞, 𧯟, 𬤶, 𰶘

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , , , , , , , 𧰮, 𧰯, 𧰰, 𧰱, 𧰲, 𧰳, 𧰴, 𫎆, 𬤼, 𬤽, 𮙛,

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, , , , , , 𧲤, 𧲥, 𧲦, 𧲧, 𧲨, 𧲩, 𧲪, 𧲫, 𮙦, 𮙧

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𧴳, 𧴴, 𧴵, 𧴶, 𧴷, 𧴸, 𧴹, 𧴺, 𧴻, 𧴼, 𧴽, 𧴾, 𧴿, 𧵀, 𧵁, 𧵂, 𧵃, 𧵄, 𧵅, 𧵆, 𧵇, 𧵈, 𫎒, 𫎓, 𬥏, 𬥐, 𬥑, 𬥒, 𮙲, 𮙳, 𮙴, 𮙵, 𮙶, 𮙷, 𮙸, 𰶳, 𰶴, 𰶵, 𰶶, 𰶷, 𰶸, 𰶹, 𰶺, 𰶻,

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

, , , , 𧹓, 𫎨, 𬥸

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

, , , 𧹛, 𧹜, 𬦁

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, , , , , , 赿, , , , , 𧺝, 𧺞, 𧺟, 𧺠, 𧺡, 𧺢, 𧺣, 𧺤, 𧺥, 𧺦, 𧺧, 𧺨, 𧺩, 𧺪, 𧺫, 𧺬, 𧺭, 𧺮, 𧺯, 𧺰, 𧺱, 𧺲, 𧺳, 𧺴, 𧺵, 𫎱, 𬦆, 𬦇, 𬦈, 𮚴, 𮚵, 𰷲, ,

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧿒, 𧿓, 𧿔, 𧿕, 𧿖, 𧿗, 𧿘, 𧿙, 𧿚, 𧿛, 𧿜, 𧿝, 𧿞, 𧿟, 𧿠, 𧿡, 𧿢, 𧿣, 𧿤, 𧿥, 𧿦, 𧿧, 𧿨, 𧿩, 𧿪, 𧿫, 𧿬, 𧿭, 𧿮, 𧿯, 𧿰, 𧿱, 𫏁, 𫏂, 𫏃, 𬦣, 𬦤, 𬦥, 𬦦, 𬦧, 𮛉, 𮛊, 𮛋, 𮛌, 𮛍, 𮛎, 𰸅, 𰸆, 𰸇, ,

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, , , 𨈘, 𨈙, 𨈚, 𨈛, 𨈜, 𨈝, 𨈞, 𨈟, 𨈠, 𨈡, 𨈢, 𨈣, 𨈤, 𨈥, 𨈦, 𨈧, 𨈨, 𬧡, 𮜯, 𰸺

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨊳, 𨊴, 𨊵, 𨊶, 𨊷, 𨊸, 𨊹, 𨊺, 𨊻, 𨊼, 𨊽, 𨊾, 𨊿, 𨋀, 𨋁, 𨋂, 𨋃, 𨋄, 𨋅, 𨋆, 𨋇, 𨋈, 𨋉, 𨋊, 𨋋, 𨋌, 𨋍, 𫏳, 𬧱, 𮝀, 𮝁, 𮝂, 𮝃, 𮝄, 𮝅, 𰹌

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

, , , , 𫐍, 𬨈, 𬨉, 𬨊, 𬨋, 𮝶, 𰺇, 𰺈

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

𨐏, 𨐐, 𨐑, 𰺦

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𰺵, , , , 𰺻, 𰺽, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨓫, 𨓬, 𨓭, 𨓮, 𨓯, 𨓰, 𨓱, 𨓲, 𨓳, 𨓴, 𨓵, 𨓶, 𨓷, 𨓸, 𨓹, 𨓺, 𨓻, 𨓼, 𨓽, 𨓾, 𨓿, 𨔀, 𨔁, 𨔂, 𨔃, 𨔄, 𨔅, 𨔆, 𨔇, 𨔈, 𨔉, 𨔊, 𨔋, 𨔌, 𨔍, 𨔏, 𨔐, 𨔑, 𨔒, 𨔓, 𨔔, 𨔕, 𨔖, 𨔗, 𨔘, 𨔙, 𨔚, 𨔛, 𨔜, 𨔠, 𫐫, 𫐬, 𫐭, 𫐮, 𫐯, 𫐰, 𫐱, 𫐲, 𬨭, 𬨮, 𬨯, 𬨰, 𬨱, 𬨲, 𮞖, 𮞗, 𮞘, 𮞙, 𮞚, 𮞛, 𮞜, 𮞝, 𮞡, 𮞢, 𮞣, 𮞤, 𮞥, 𮞧, 𮞨, , , 𬨴, 𬨵, 𮞫, 𮞱

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, 𰻣, , , , , , , 𬪅, 𬪆, 𬪇, 𬪈, 𬪉, 𬪊, 𮟽, 𮟿, 𰻭, 𰻮, 𰻯, 𰻰, , , , , , , , , , , , , , , , 𨜏, 𨜐, 𨜑, 𨜒, 𨜓, 𨜔, 𨜕, 𨜖, 𨜘, 𨜙, 𨜚, 𨜛, 𨜜, 𨜝, 𨜞, 𨜟, 𨜠, 𨜡, 𨜢, 𨜣, 𨜤, 𨜥, 𨜦, 𨜧, 𨜨, 𨜩, 𨜪, 𨜫, 𨜬, 𨜭, 𨜮, 𨜯, 𨜰, 𨜱, 𫑣, 𫑤, 𫟭, 𬪋,

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨟴, 𨟵, 𨟶, 𨟷, 𨟸, 𨟹, 𨟺, 𨟻, 𨟼, 𨟽, 𨟾, 𨟿, 𨠀, 𨠁, 𨠂, 𨠃, 𨠄, 𨠅, 𨠆, 𨠇, 𨠈, 𨠉, 𨠊, 𬪦, 𬪧, 𮠛, 𮠜, 𮠝, 𮠞, 𮠟, 𮠠, 𰼄

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

, 𨤐, 𨤑, 𮡏, 𰼗

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

, , 𨤢, 𨤥, 𫒁, 𮡒, 𰼙

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨥂, 𨥃, 𨥄, 𨥅, 𨥆, 𨥇, 𨥈, 𨥉, 𫒆, 𫒇, 𫒈, 𫒉, 𮡤, 𮡥, 𮡦, 𰼟, 𰼠,

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫓯, 𫓰, 𫓱, 𫓲, 𫓳, 𫓴, 𫟸, 𫟹, 𫟺, 𫟻, 𬭃, 𬭄, 𬭅, 𬭆, 𬭇, 𬭈, 𬭉, 𰽲, 𰽳, 𰽴, 𰽵, 𰽶, 𰽷, 𰽸, 𰽹, 𰽺, 𰽻, 𰽼, 𰽽, 𮣴

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

, 𰿋, , 𨱚, 𨱛, 𨱜, 𨱝, 𨱞, 𨱟, 𨱠, 𨱡, 𨱢, 𨱣, 𨱤, 𨱥, 𮣹, 𮣺, 𰿌

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , , , , 𨳐, 𨳑, 𨳒, 𨳓, 𨳔, 𨳕, 𨳖, 𫔙, 𬮆, 𮤇, 𰿘, 𰿙, 𰿚, 𰿛

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𫔴, 𬮫, 𬮬, 𬮭, 𬮮, 𬮯, 𬮰, 𮤴, 𮤵, 𮤶, 𰿱, 𰿲, 𰿳

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𱀁, 𱀂, , , , , , , , 𬯄, 𬯅, 𬯆, 𬯇, 𬯉, 𬯊, 𮥌, 𮥍, 𮥎, 𮥏, 𮥐, 𮥑, 𱀗, 𱀙, 𱀚, 𱀛, 𱀞, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨺞, 𨺟, 𨺠, 𨺡, 𨺢, 𨺣, 𨺤, 𨺥, 𨺦, 𨺧, 𨺨, 𨺩, 𨺪, 𨺫, 𨺬, 𨺭, 𨺮, 𨺯, 𨺰, 𨺱, 𨺲, 𨺳, 𨺴, 𨺵, 𨺶, 𨺷, 𨺸, 𨺹, 𨺺, 𨺻, 𨺼, 𨺽, 𨺾, 𨺿, 𫕆, 𫕇, 𫕈, 𫕉, 𫕊, 𫕋, 𫕌, 𫕍, 𫠃,

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , , 𨾈, 𨾉, 𨾊, 𨾋, 𨾌, 𨾍, 𨾎, 𨾏, 𨾐, 𨾑, 𮥶, 𱁆, 𱁇, 𱁈

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , 𩁹, 𩁺, 𩁻, 𩁼, 𩁽, 𩁾, 𩁿, 𩂀, 𩂁, 𫕞, 𬯸, 𮦅,

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

𩇕, 𫕸

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

, , 𩇩, 𩇪, 𩇫, 𩇬, 𬰙

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, 𩉛, 𩉜

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

𱂉

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , 𩑌, 𩑍, 𩑎, 𩑏, 𬰿

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, , , , 𫖬, 𫖭, 𬱖, 𬱗, 𬱘, 𬱙, 𬱚, 𱂢

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, 𩖘, 𩖙, 𮨦

รากอักษรจีน 风[แก้ไข]

𩙧, 𫗈, 𬱽, 𱃛

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , 𩚇, 𩚈, 𩚉, 𩚊, 𩚋, 𩚌, 𩚍, 𩚎, 𩚏, 𩚐, 𩚑, 𩚒, 𩚓, 𩚔, 𮨸, 𱃡, 𱃢, 𱃣

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

, , , , 𩠆, 𩠈, 𩠉, 𫗩, 𫗪, 𬲼, 𬲽, 𬲾, 𬲿, 𬳀, 𬳁, 𬳂, 𱃼, 𱃽, 𱃾, 𱃿

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

, 𩠑, 𩠒

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

𩡨

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

, , , , , , , 𩧻, 𩧼, 𩧽, 𫘥, 𫘦, 𫘧, 𬴁, 𬴂, 𱅚, 𱅛

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , 𩨑, 𩨒, 𩨓, 𮪦

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

𫘸

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

𩱹, 𩱺, 𩱻, 𩱼, 𫙈, 𬴾

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, 𤋳, 𩵋, 𮫬, 𮫯

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, 𫚈, 𫚉, 𫚊, 𬶂, 𬶃, 𬶄, 𱇏

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, 𫠓

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , , , , , , , 鸿, 𪉅, 𪉆, 𪉇, 𪉈, 𪉉, 𪉊, 𪉋, 𫛥, 𫛦, 𫛧, 𫛨, 𫛩, 𫛪, 𬸈, 𬸉, 𬸊, 𬸋, 𬸌, 𮭥, 𱉣, 𱉤, 𱉥, 𱉦, 𱉧, 𱉨, 𱉩, 𱉪, 𱉫, 𱉬, 𱉭, 𱉮, 𱉯, 𱉰, 𱉱, 𱉲, 𱉳

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, 𠧸

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

鹿, 𢉖, 𮭱

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

รากอักษรจีน 麦[แก้ไข]

, 𪎉, 𪎊, 𫜑, 𮮄, 𮮅, 𱋉

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

𮮐

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

รากอักษรจีน 黹[แก้ไข]

𮮠

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

𮮳

รากอักษรจีน 齐[แก้ไข]

𱌘

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

, 𱌩

รากอักษรจีน 龙[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 龟[แก้ไข]

𱍄, 𱍅, 𱍆